Martin Rott – Ascension

Categories: Audio, Electronica, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Dreamy soundscape full of mesmerizing tones and themes. Cinematic structure expands beautifully with very rhythmic patterns that are layered with wonderful string and violins themes. Piano in the background gives more emotion and depth within the composition in amazing way. ”

“Ονειρεμένο ήχο γεμάτο μαγευτικούς τόνους και θέματα. Η κινηματογραφική δομή επεκτείνεται όμορφα με πολύ ρυθμικά σχέδια που είναι στρωμένα με υπέροχα θέματα και βιολιά. Το πιάνο στο παρασκήνιο δίνει περισσότερο συναίσθημα και βάθος μέσα στη σύνθεση με εκπληκτικό τρόπο.” *

“Verträumte Klanglandschaften voller faszinierender Töne und Themen. Die filmische Struktur erweitert sich wunderschön mit sehr rhythmischen Mustern, die mit wunderbaren Saiten- und Geigenthemen geschichtet sind. Klavier im Hintergrund verleiht auf erstaunliche Weise mehr Emotionen und Tiefe in der Komposition.” *

-Nagamag.com

The song “Martin Rott – Ascension” is released by Blue Marble

Song Sources for “Martin Rott – Ascension”:
Spotify: open.spotify.com/track/3O6PztRt1ojseEbZri5EIb

Find Martin Rott on Socials:
Instagram: www.instagram.com/martin.the/

Website of Martin Rott:
recordjet.promo.li/MartinRottAcapulco

Prince Josh – The Glory (Reprise)

Categories: Audio, Electronica, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“This song is a perfect homage to the old school electronica, pure 90’s vibe with tits raw sound and the way of sampling, specially the vocals and how they are produced and edited.. Beautiful break beat rhythm and modern bass. Lead synth theme is pure bliss, epic, subtle and big at the same time. ”

“Αυτό το τραγούδι είναι ένα τέλειο φόρο τιμής στην παλιά σχολική ηλεκτρονική, το Pure 90’s vibe με τα βυζιά Raw Sound και τον τρόπο δειγματοληψίας, ειδικά τα φωνητικά και πώς παράγονται και επεξεργάζονται .. Beautiful Break Beat Rhythm και Modern Bass. Το θέμα Synth Lead είναι καθαρή ευδαιμονία, επική, λεπτή και μεγάλη ταυτόχρονα.” *

“Esta canción es un homenaje perfecto para la electrónica de la vieja escuela, el ambiente de los 90 de los 90 con tetas crudas y la forma de muestreo, especialmente las voces y cómo se producen y editan. Hermoso ritmo de ritmo de ritmo y bajo moderno. El tema del sintetizador de plomo es Pure Bliss, épica, sutil y grande al mismo tiempo.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Prince Josh – The Glory (Reprise)”:
Spotify: open.spotify.com/track/2OcmhudrwMWI0ZYp4THqB2
Youtube: www.youtube.com/watch?v=40_-05KiU6A

Find Prince Josh on Socials:
Instagram: www.instagram.com/prince_j_o_s_h/
Twitter: twitter.com/prince_j_o_s_h

Poseidon’s Alley – Ears of Wheat

Categories: Audio, Electronica, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Very catchy guitar riff layered with same bass line notes will definitely pull you into the song instantly. Soft and a little melancholic vocal is amazing, fitting perfectly with the song harmonic structure and sound. Song progresses into a more dynamic patterns with great guitar solo theme and very balanced beats that gives a smooth groove. ”

“Πολύ πιασάρικο riff κιθάρας στρωμένο με τις ίδιες σημειώσεις γραμμής μπάσων θα σας τραβήξει σίγουρα στο τραγούδι αμέσως. Μαλακό και λίγο μελαγχολικό φωνητικό είναι εκπληκτικό, τοποθετώντας τέλεια με την αρμονική δομή και τον ήχο του τραγουδιού. Το τραγούδι εξελίσσεται σε ένα πιο δυναμικό μοτίβο με μεγάλο θέμα σόλο κιθάρας και πολύ ισορροπημένους ρυθμούς που δίνουν μια ομαλή αυλάκωση.” *

“El riff de guitarra muy pegadizo en capas con las mismas notas de la línea de bajo definitivamente te atraerá a la canción al instante. La voz suave y un poco melancólica es increíble, apropiada perfectamente con la estructura y el sonido armónicos de la canción. La canción progresa a un patrones más dinámicos con un excelente tema de guitarra en solitario y ritmos muy equilibrados que ofrecen un ritmo suave.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Poseidon’s Alley – Ears of Wheat”:
Spotify: open.spotify.com/track/22vp76Eo671JkYWqrRBuIw
Youtube: www.youtube.com/watch?v=lGQQh82YYus
Apple Music: music.apple.com/us/album/ears-of-wheat/1674074280?i=1674074285
Deezer: www.deezer.com/track/2166247677

Sancar Yıldırım x Ozkan Berber x Cenk Eroge – Luvoir

Categories: Audio, Electronica, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Very uplifting track that will perfectly fit with the new generation of trance crowd. Big beat and sound, dynamic is felt like a storm, this will definitely make a huge impact on the dance floor. Main theme is catchy, not to complicated that the listener gets lost in the middle, very focused and synth color is a great fit the the overall soundscape. ”

“There are never a lot of high -quality, dynamic and at the same time rhythmic trance of music and -sancar yıldırım, Ozkan Berber and Cenk Eroge- created one of the most memorable works that you love from the first chords. Great work with effects and vocals, burning bass and barrel and a beautiful, melodic arrangement structure.” *

“Hiçbir zaman çok yüksek kaliteli, dinamik ve aynı zamanda ritmik müzik ve -Sancar yıldin, Ozkan Berber ve Cenk Eroge- ilk akorlardan sevdiğiniz en unutulmaz eserlerden biri yok. Efektler ve vokaller, yanan bas ve namlu ve güzel, melodik bir düzenleme yapısı ile harika çalışmalar.” *“Πολύ αναζωογονητικό κομμάτι που θα ταιριάζει απόλυτα με τη νέα γενιά πλήθους Trance. Μεγάλο κτύπημα και ήχο, η δυναμική αισθάνεται σαν μια καταιγίδα, αυτό θα έχει σίγουρα ένα τεράστιο αντίκτυπο στο πάτωμα. Το κύριο θέμα είναι πιασάρικο, όχι περίπλοκο ότι ο ακροατής χάνεται στη μέση, πολύ εστιασμένο και το σύνθετο χρώμα είναι μια μεγάλη προσαρμογή στο συνολικό soundscape.” *

“Yeni nesil Trance kalabalığına mükemmel şekilde sığacak çok canlandırıcı parça. Büyük ritim ve ses, dinamik bir fırtına gibi hissedilir, bu kesinlikle dans pisti üzerinde büyük bir etki yaratacaktır. Ana tema akılda kalıcı, dinleyicinin ortada kaybolması karmaşık değil, çok odaklanmış ve synth renginin genel ses manzarasına mükemmel bir uyum.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Sancar Yıldırım x Ozkan Berber x Cenk Eroge – Luvoir”:
Spotify: open.spotify.com/track/4c1VPFvU3PiGUPCUBxmQFg

Minorah – Fleur Bleue

Categories: Audio, Electronica, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Жанра Lounge уникален тем, что отнимает у вас всё негативное состояние, окружает вас защитным куполом и уводит вас подальше от чёрных туч навстречу белому свету. -Minorah- представляет вам заряд чистой, солнечной энергии в своём новом треке. Красивая мелодия, потрясающая аккордовая последовательность и медитативный ритм.”

“The Lounge genre is unique in that it takes away the whole negative state from you, surrounds you with a protective dome and leads you away from the black clouds towards the white light. -Minorah- represents you a charge of pure, solar energy in your new track. A beautiful melody, an amazing chord sequence and a meditative rhythm.” *

“Le genre du salon est unique en ce qu’il vous enlève tout l’état négatif de vous, vous entoure d’un dôme protecteur et vous éloigne des nuages ​​noirs vers la lumière blanche. -Minorah- vous représente une charge d’énergie solaire pure dans votre nouvelle piste. Une belle mélodie, une séquence d’accords incroyable et un rythme méditatif.” *

-Nagamag.com

The song “Minorah – Fleur Bleue” is released by Labo T

Song Sources for “Minorah – Fleur Bleue”:
Spotify: open.spotify.com/track/2nKhNnz0NEYWJw5ZIX5Kzt
Apple Music: music.apple.com/us/album/fleur-bleue/1668517964?i=1668518208
Deezer: www.deezer.com/track/2127621027

Skysia – Moonflower (feat. Kumali)

Categories: Audio, Electronica, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Διακριτικοί και γοητευτικοί ήχοι συνθέτουν μια πανέμορφα ατμοσφαιρική μελωδία που απλώνεται γύρω μας και μας συναρπάζει. Τα φωνητικά απαλά και αρμονικά μας μεταφέρουν σε μια υπερκόσμια πραγματικότητα όπου η γαλήνη κυριαρχεί. Χανόμαστε μέσα στον μεθυστικό ρυθμό και νιώθουμε πιο ανάλαφροι και χαλαροί.”

“Discreet and charming sounds make up a beautiful atmospheric melody that spreads around us and fascinates us. The vocals gently and harmoniously take us to a supernatural reality where peace dominates. We get lost in the intoxicating rhythm and feel lighter and relaxed.” *

“Discreet and charming sounds make up a beautiful atmospheric melody that spreads around us and fascinates us. The vocals gently and harmoniously take us to a supernatural reality where peace dominates. We get lost in the intoxicating rhythm and feel lighter and relaxed.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Skysia – Moonflower (feat. Kumali)”:
Spotify: open.spotify.com/track/1Nesuqvy04qsHrVWHQ9vhH

Find Skysia on Socials:
Instagram: www.instagram.com/skysiamusic/

Website of Skysia:
www.skysiamusic.com/

Sancar Yıldırım x Cenk Eroge – Far Away

Categories: Audio, Electronica, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“An illuminating new release has come to break the night silence and fill your place with uplifting energy. Super electronic frequences, etherial vocals and emotional melodic patterns can guarantee your ear pleasure. Fasten your seatbelts, feel the speed and fly far away!”

“Μια φωτεινή νέα απελευθέρωση έχει έρθει να σπάσει τη νυχτερινή σιωπή και να γεμίσει τη θέση σας με αναζωογονητική ενέργεια. Οι σούπερ ηλεκτρονικές συχνότητες, τα αιθέρια φωνητικά και τα συναισθηματικά μελωδικά μοτίβα μπορούν να εγγυηθούν την ευχαρίστηση του αυτιού σας. Στερεώστε τις ζώνες ασφαλείας σας, αισθανθείτε την ταχύτητα και πετάτε μακριά!” *

“Aydınlatıcı yeni bir sürüm, gece sessizliğini kırmak ve yerinizi canlandırıcı enerji ile doldurmak için geldi. Süper elektronik frekanslar, eterik vokaller ve duygusal melodik desenler kulak zevkinizi garanti edebilir. Emniyet kemerlerinizi sabitleyin, hızı hissedin ve uzakta uçun!” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Sancar Yıldırım x Cenk Eroge – Far Away”:
Spotify: open.spotify.com/track/2xPTMg186d6MkgwkFssAxM

Dub Ten – LND

Categories: Audio, Electronica, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Η απίστευτη μυστηριακή και εκρηκτική μελωδία μας ταξιδεύει ακούραστη σε μια νέα πραγματικότητα όπου το φως έρχεται για να μας βγάλει από το θλιβερό σκοτάδι. Η ζωντάνια και η ενέργεια του ρυθμού γίνονται η αφορμή για μια ριζική αλλαγή αφήνοντας πίσω αυτά που μας στεναχωρούν. Τα όμορφα φωνητικά δημιουργούν μια ατμόσφαιρα υπερκόσμια και δελεαστική.”

“The incredible mysterious and explosive melody travels tirelessly in a new reality where light comes to get us out of the sad darkness. The vibrancy and energy of the rhythm become the reason for a radical change leaving behind what is saddened by us. Beautiful vocals create an atmosphere of supernatural and tempting.” *

“Die unglaubliche mysteriöse und explosive Melodie bewegt sich unermüdlich in einer neuen Realität, in der Licht aus der traurigen Dunkelheit herauskommt. Die Lebendigkeit und Energie des Rhythmus werden zum Grund für eine radikale Veränderung, die das hinter uns lässt, was von uns traurig ist. Schöne Vocals schaffen eine Atmosphäre übernatürlicher und verlockender.” *

-Nagamag.com

The song “Dub Ten – LND” is released by Empathy Audio

Song Sources for “Dub Ten – LND”:
Spotify: open.spotify.com/track/2wgcwVCW5euWxVf8XKQwMm

MagicJar – Silent

Categories: Audio, Electronica, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Εκπληκτική και ατμοσφαιρική μελωδία που ξυπνά τις αισθήσεις και τις μεταφέρει σε άλλη διάσταση. Το μυαλό ταξιδεύει σε κόσμους φανταστικούς και πρωτόγνωρους. Τα αισθησιακά και πληθωρικά φωνητικά μοιράζουν άφθονα τα φορτισμένα συναισθήματα τους. Ο ρυθμός μας ξεσηκώνει και νιώθουμε να απελευθερωνόμαστε.”

“Amazing and atmospheric melody that awakens the senses and transfers them to another dimension. The mind travels to fantastic and unprecedented worlds. Sensual and exuberant vocals are abundantly sharing their charged feelings. Our rhythm rises and we feel like being liberated.” *

“Amazing and atmospheric melody that awakens the senses and transfers them to another dimension. The mind travels to fantastic and unprecedented worlds. Sensual and exuberant vocals are abundantly sharing their charged feelings. Our rhythm rises and we feel like being liberated.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “MagicJar – Silent”:
Spotify: open.spotify.com/track/2TtNHkSdSOVuinCYGALarn

Rushkeys – Kira

Categories: Audio, Electronica, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“”Rushkeys” sketches a series of Organic House elements, decorated with Downtempo soundscapes in a track which you’ll love from the first listen. Make sure that nobody will bother you in the next minutes, wear headphones and press play for a truly relaxing break.”

“Το “Rushkeys” σκιαγραφεί μια σειρά από στοιχεία βιολογικών σπιτιών, διακοσμημένα με ηχητικά τοπία Downtempo σε ένα κομμάτι που θα αγαπήσετε από την πρώτη ακρόαση. Βεβαιωθείτε ότι κανείς δεν θα σας ενοχλεί στα επόμενα λεπτά, φορέστε ακουστικά και πατήστε το παιχνίδι για ένα πραγματικά χαλαρωτικό διάλειμμα.” *

“„Rushkeys“ eskizuoja ekologiškų namų elementų seriją, papuoštą „Downtempo“ garsų peizažais takelyje, kurį jums patiks nuo pirmojo klausymo. Įsitikinkite, kad kitomis minutėmis niekas jūsų netrukdys, dėvėtų ausines ir paspauskite žaisdami tikrai atpalaiduojančią pertrauką.” *

-Nagamag.com

The song “Rushkeys – Kira” is released by Stereofox

Song Sources for “Rushkeys – Kira”:
Spotify: open.spotify.com/track/1NP0txNrRJa1BYn2HtM7za

Find Rushkeys on Socials:
Instagram: www.instagram.com/rushkeys
TikTok: www.tiktok.com/@rushkeysmusic

Website of Rushkeys:
rushkeys.com

Load More Posts
Go to Top