Rich Muscat – Pining

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Piano theme in the background makes a hypnotic atmosphere that creates basic for the song to progress in some interesting way. Saxophone solo part is one of the best moments, as a lead instrument, but guitar in the background is pure bliss, really adding more emotion to this overall perfect instrumental jazz jam. ”

“Το θέμα του πιάνου στο παρασκήνιο κάνει μια υπνωτική ατμόσφαιρα που δημιουργεί βασικό για το τραγούδι να προχωρήσει με κάποιο ενδιαφέρον τρόπο. Το σόλο σαξόφωνο είναι μια από τις καλύτερες στιγμές, ως όργανο μολύβδου, αλλά η κιθάρα στο παρασκήνιο είναι καθαρή ευδαιμονία, προσθέτοντας πραγματικά περισσότερο συναίσθημα σε αυτό το συνολικό τέλειο όργανο τζαζ μαρμελάδα.” *

“El tema del piano en el fondo hace una atmósfera hipnótica que crea básica para que la canción progrese de una manera interesante. Saxophone Solo Part es uno de los mejores momentos, como instrumento principal, pero la guitarra en el fondo es pura felicidad, realmente agrega más emoción a esta mermelada de jazz instrumental perfecta en general.” *

-Nagamag.com

This song released by: Gbd Records

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/5tLo60Mgvp5deuKm1k20JT

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/richmuscat

Guido Scope – Jazz Beats

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Not a usual drum beats and rhythm pattern makes this song very interesting. With all the the classic jazz elements, specially with guitar solo moments, that are amazing and genuine vocal lead, song feels so easy and smooth. ”

“Δεν είναι ένα συνηθισμένο κτύπημα τυμπάνου και μοτίβο ρυθμού κάνει αυτό το τραγούδι πολύ ενδιαφέρον. Με όλα τα κλασικά στοιχεία τζαζ, ειδικά με σόλο κιθάρες, που είναι εκπληκτικά και γνήσια φωνητικά μολύβδου, το τραγούδι αισθάνεται τόσο εύκολο και ομαλό.” *

“No es un patrón de batería y ritmo habitual que esta canción sea muy interesante. Con todos los elementos de jazz clásicos, especialmente con momentos en solitario de guitarra, que son un plomo vocal increíble y genuino, la canción se siente tan fácil y suave.” *

-Nagamag.com

This song released by: Guido Scope Productions

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/5JPIhfVIggpcANofXKu4vp
Youtube: www.youtube.com/watch?v=Ma8W-K7EWyo
Apple Music: music.apple.com/us/album/jazz-beats/1657569435?i=1657569586
Deezer: www.deezer.com/track/2047185087

Gabriel da Rosa – CACHAÇA

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest|Tags: , , |

“Всем тем, кто любит и живёт атмосферой жанра Bossa Nova – посвящается. Удивительной лёгкости работа, в которой есть всё, что нужно для хорошего, солнечного настроения. Приятный ритм, красивая мелодия, живые инструменты и безмятежный вокал.”

“Dedicated to all those who love and live an atmosphere of the Bossa Nova genre. Amazing lightness, work in which there is everything that is needed for a good, sunny mood. A pleasant rhythm, a beautiful melody, live instruments and serene vocals.” *

“Αφιερωμένο σε όλους εκείνους που αγαπούν και ζουν μια ατμόσφαιρα του είδους Bossa Nova. Καταπληκτική ελαφρότητα, εργασία στην οποία υπάρχουν όλα όσα χρειάζονται για μια καλή, ηλιόλουστη διάθεση. Ένας ευχάριστος ρυθμός, μια όμορφη μελωδία, ζωντανά όργανα και γαλήνια φωνητικά.” *

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/4nGoq37hktq3cgG8W5OVl1

Danny Kuttner – Chasing Myself

Categories: Audio, Features, Jazz, Jazz Features, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Very smooth song, easy listening and in a way with seductive mood, from the sounds, themes and specially vocal. It is a perfect fit, beautiful color and the way it was edited and produced is amazing. Trumpet themes in the background are subtle but wonderful touch.”

“Πολύ ομαλό τραγούδι, εύκολη ακρόαση και με έναν τρόπο με τη σαγηνευτική διάθεση, από τους ήχους, τα θέματα και το ειδικά φωνητικό. Είναι μια τέλεια εφαρμογή, όμορφο χρώμα και ο τρόπος επεξεργασίας και παραγωγής είναι εκπληκτικό. Τα θέματα τρομπέτας στο παρασκήνιο είναι λεπτές αλλά υπέροχη αφή.” *

“Canción muy suave, escucha fácil y de alguna manera con un estado de ánimo seductor, por los sonidos, los temas y especialmente vocal. Es un ajuste perfecto, un color hermoso y la forma en que fue editado y producido es increíble. Los temas de trompeta en el fondo son un toque sutil pero maravilloso.” *

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/57I5EUiCxeXTLO2wricqey
Youtube: www.youtube.com/watch?v=RJrCYozROAc

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/dannykuttner/

Michael Cates – Cinnamon

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Элегантность и мелодичность жанра Nu Jazz, с его пламенной атмосферой, которая топит застывшие сердца. Дыхание настоящей музыки, которая пришла в этот мир из самой глубины души -Michael Cates-. Теперь она возле вас.”

“The elegance and melody of the Nu Jazz genre, with its fiery atmosphere, which drowns frozen hearts. The breath of real music, which came to this world from the very depths of the soul -michael car-. Now she is near you.” *

“Η κομψότητα και η μελωδία του είδους της τζαζ, με τη φλογερή ατμόσφαιρα της, η οποία πνίγει παγωμένες καρδιές. Η αναπνοή της πραγματικής μουσικής, που ήρθε σε αυτόν τον κόσμο από τα ίδια τα βάθη της ψυχής -Michael Car-. Τώρα είναι κοντά σου.” *

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/0aBPpwa23eXwymoZOqS6kc

Cloudchord – Music Is Medicine

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Η φανταστική μελωδία σε κάνει να βρίσκεσαι στην μαγική ησυχία του βυθού δίπλα από τα πολύχρωμα κοράλλια. Ένας υπέροχος κόσμος απλώνεται μπροστά σου και η απόλυτη ελευθερία θεραπεύει την ψυχή σου. Οι νεράιδες του νερού εμφανίζονται μπροστά σου και με ήχους μοναδικούς σου δωρίζουν το φυλαχτό της ευτυχίας.”

“The fantastic melody makes you in the magical quiet of the seabed next to the colorful corals. A wonderful world is stretching in front of you and absolute freedom heals your soul. The water fairies appear in front of you and with unique sounds you donate the amulet of happiness.” *

“La fantástica melodía te hace en la tranquilidad mágica del fondo del mar al lado de los coloridos corales. Un mundo maravilloso se está estirando frente a ti y la libertad absoluta cura tu alma. Las hadas de agua aparecen frente a ti y con sonidos únicos donas el amuleto de la felicidad.” *

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/7byM1UkSAzYRd1O1sLkN5g
Youtube: www.youtube.com/watch?v=x8qi68kZx-U

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/cloudchord

Bruce Sudano – Make The World Go Away

Categories: Audio, Features, Jazz, Jazz Features, Spotify, The Latest|Tags: , , |

“Τα υπέροχα φωνητικά μοιάζουν σαν μια κραυγή θλίψης σε μια προσπάθεια η ψυχή να βγάλει από μέσα της το κακό και να λυτρωθεί Η μελωδία με τη σειρά της αγωνιά και συμπάσχει επιτυχημένα στο σπαραγμό αυτό. Ο ρυθμός δείχνει να ισορροπεί την κατάσταση και αφήνει να φανεί το φως της ελπίδας.”

“The wonderful vocals look like a cry of sadness in an attempt to get the soul out of it and to redeem the melody in turn agony and successfully sympathizes in this clamor. The rhythm seems to balance the situation and lets the light of hope appear.” *

“Las maravillosas voces parecen un grito de tristeza en un intento de sacar el alma y redimir la melodía a su vez agonía y simpatiza con éxito en este clamor. El ritmo parece equilibrar la situación y permite que aparezca la luz de la esperanza.” *

-Nagamag.com

This song released by: Purple Heart Recording Co

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/35VKy1zrVoI1J15bG1lHqq
Youtube: www.youtube.com/watch?v=xg5piOokrCI
Deezer: www.deezer.com/track/2103517397

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/brucesudano/
Twitter: twitter.com/BruceSudano

Website: www.brucesudano.com

GoGo Penguin – Glimmerings

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Όμορφη και ξεχωριστή μελωδία που σε μεταφέρει σε ένα παραμυθένιο κόσμο. Χαλαρωτική και υπερκόσμια διώχνει τις σκέψεις που βαραίνουν το μυαλό. Ο ρυθμός σαν νεράιδες που χοροπηδούν σε κάνει να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για να σε φροντίσει και να σε προστατεύσει.”

“Beautiful and special melody that takes you to a fairytale world. Relaxing and supernatural drives away the thoughts that weigh the mind. The rhythm like fairies who dance makes you feel that someone is there to take care of you and protect you.” *

“Melodía hermosa y especial que te lleva a un mundo de cuento de hadas. Relajante y sobrenatural aleja los pensamientos que pesan la mente. El ritmo como las hadas que bailan te hace sentir que alguien está allí para cuidarte y protegerte.” *

-Nagamag.com

This song released by: XXIM Records

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/5m0UzW27BFvU7DT9pzyr7v
Youtube: www.youtube.com/watch?v=AanzcD8qw6c
Apple Music: music.apple.com/us/album/glimmerings/1661541641?i=1661542074
Deezer: www.deezer.com/track/2085581657

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/gogo_penguin/
Twitter: twitter.com/GoGo_Penguin

Café Bossa – Favorite Daydream (Instrumental)

Categories: Audio, Features, Jazz, Jazz Features, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Guitar riff in the background and the lead saxophone theme set the tone of the song instantly. Smooth groove in the background is layering the mood just right with easy listening atmosphere. Song is full of sunny vibes, that makes you closer to the sea. ”

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/4c4SuvMITTAe0fbMIUjjsa
Youtube: www.youtube.com/watch?v=ihXnNWERlyo
Apple Music: music.apple.com/us/album/favorite-daydream-instrumental/1587954227?i=1587954228
Deezer: www.deezer.com/track/1508163012

BARAKA ft. Justin Copeland – Path of the Wind (Live)

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“It’s a breezy jazz tune with thoughtfully rendered instrumentation that calls to mind the peaceful beauty of the natural world. Horn sound shines against an easy beat and contemplative keys that creates really wonderful atmosphere. ”

-Nagamag.com

This song released by: Electronic Short Stories

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/1kwVmH4PSUWC3uIHKoxvPH
Youtube: www.youtube.com/watch?v=ucWzANb73FQ
Apple Music: music.apple.com/us/album/path-of-the-wind-live/1658239568?i=1658239573
Deezer: www.deezer.com/track/2055669677

Load More Posts
Go to Top