Liz Becker – Adrenaline

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , |

“Με φωνητικά καθαρά και εκλεπτυσμένα το κομμάτι κάνει την παρουσία του έντονη και ιδιαίτερη αισθητή. Η ροκ μελωδία με την δυναμική της ανεβάζει τη αδρεναλίνη και δίνει ένταση στη διάθεση μας. Η μέρα αποκτά νόημα και νεύρο και νιώθουμε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε εμπόδιο. Ο ρυθμός μας αναζωογονεί και ανεβάζει την διάθεση μας στα ύψη.”

“With vocal and sophisticated the piece makes its presence intense and particularly noticeable. The rock melody with its dynamics raises adrenaline and gives us tension. The day acquires meaning and nerve and we feel we can deal with any obstacle. Our rhythm rejuvenates and raises our mood.” *

“Con vocal y sofisticada, la pieza hace que su presencia sea intensa y particularmente notable. La melodía de roca con su dinámica plantea adrenalina y nos da tensión. El día adquiere significado y nervio y creemos que podemos lidiar con cualquier obstáculo. Nuestro ritmo rejuvenece y plantea nuestro estado de ánimo.” *

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/6BQgvgNFOyesITDfHJb955
Youtube: www.youtube.com/watch?v=sm1-0e9LYGw

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/_elizabethbecker/

L.T.Leif – Gentle Moon

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Ρομαντικά και απαλά η μελωδία ρίχνει την αστερόσκονη της και όλα γύρω μοιάζουν μαγικά. Χρυσές δροσοσταλίδες κάνουν τα πράσινα φύλλα να λάμπουν, καθώς τα υπέροχα φωνητικά αντηχούν σε αυτό το απίστευτο ατμοσφαιρικό τοπίο. Ο ρυθμός μας ησυχάζει και κάνει όλα τα πλάσματα της φύσης να απολαμβάνουν την σιωπή αδιαμαρτύρητα.”

“Romantic and gently the melody throws her star dust and everything around looks magically. Golden dewdrops make the green leaves shine as the beautiful vocals echo in this incredible atmospheric landscape. Our rhythm is quiet and makes all the creatures of nature enjoy silence.” *

“Romántica y suavemente la melodía arroja su polvo de estrella y todo se ve mágicamente. Las hojas doradas doradas hacen que las hojas verdes brillen mientras las hermosas voces resuenan en este increíble paisaje atmosférico. Nuestro ritmo es tranquilo y hace que todas las criaturas de la naturaleza disfruten del silencio.” *

-Nagamag.com

This song released by: Lost Map Records

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/5KzkNdyTt56WIFEsC4Xd0X

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/ltleif/

STELIOS K – RUNNING THROUGH MY HEAD

Categories: Audio, House, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , |

“The beat will keep you active and that vocal effect also attract your attention. Find the vibration you need in “Running through my head”, increase the volume level and feel its bass moving your feet. Deep House elixir of atmospheric hue, for those who always look for the right sound in the right time.”

“Το ρυθμό θα σας κρατήσει ενεργό και αυτό το φωνητικό αποτέλεσμα προσελκύει επίσης την προσοχή σας. Βρείτε τη δόνηση που χρειάζεστε στο “τρέξιμο μέσα από το κεφάλι μου”, αυξήστε το επίπεδο έντασης και αισθανθείτε το μπάσο του να κινεί τα πόδια σας. Deep House Elixir της ατμοσφαιρικής απόχρωσης, για όσους πάντα αναζητούν τον σωστό ήχο στην κατάλληλη στιγμή.” *

“El ritmo te mantendrá activo y ese efecto vocal también atrae tu atención. Encuentre la vibración que necesita para “correr a través de mi cabeza”, aumente el nivel de volumen y sienta que su bajo se mueve los pies. Deep House Elixir del tono atmosférico, para aquellos que siempre buscan el sonido correcto en el momento adecuado.” *

-Nagamag.com

This song released by: FR8LINE RECORDS

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/47PyWdm6fYiKpwXhgJu7mZ
Youtube: www.youtube.com/watch?v=qPwJTHVr9aw
Apple Music: music.apple.com/us/album/running-through-my-head/1664606109?i=1664606178
Deezer: www.deezer.com/track/2105083567

NRE – Cobain

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest|Tags: , , |

“Hip Hop и Rap одни из тех жанров, которые умеют затрагивать самые острые и важные темы человечества, а в новом трек от -NRE- идеально подана и раскрыта вся глубокая стилистическая суть. Сочетание красивой, акустической мелодической составляющей, яркого ритма и вокала, которые вместе создают идеальный баланс для погружения в историю.”

“HIP Hop and Rap are one of those genres that can affect the most acute and important topics of mankind, and in a new track from -nre- perfectly the entire deep stylistic essence. The combination of a beautiful, acoustic melodic component, bright rhythm and vocals, which together create the perfect balance for immersion in history.” *

“Το hip hop και το rap είναι ένα από αυτά τα είδη που μπορούν να επηρεάσουν τα πιο οξεία και σημαντικά θέματα της ανθρωπότητας και σε ένα νέο κομμάτι από το – απολύτως ολόκληρη τη βαθιά στυλιστική ουσία. Ο συνδυασμός ενός όμορφου, ακουστικού μελωδικού συστατικού, φωτεινού ρυθμού και φωνητικών, τα οποία μαζί δημιουργούν την τέλεια ισορροπία για εμβάπτιση στην ιστορία.” *

-Nagamag.com

This song released by: Rexius Records

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/3szfN7OaCRjykIITxMhQof

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/nreofficial/

Website: music.apple.com/se/artist/nre/280214453

Izzy Escobar – Aquarius

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , |

“Вы когда-либо бывали на берегу дикой, горной реки, чьи ледяные водопады сверкают капельками алмазов на прибрежной траве? Именно такие чувства вызывает голос -Izzy Escobar-, который заставляет замереть на мгновение ваше сердце, а сопровождающая её акустическая атмосфера жанра Indie Pop дополняет и сохраняет этот идеальный природный баланс.”

“Have you ever been to the shore of a wild, mountain river, whose ice waterfalls sparkle with droplets of diamonds on the coastal grass? It is precisely such feelings that the voice causes the voice -szy evcobar-, which makes your heart freeze for a moment, and the acoustic atmosphere of the genre Indie Pop complements and preserves this perfect natural balance.” *

“Έχετε πάει ποτέ στην ακτή ενός άγριου, βουνού ποταμού, του οποίου οι καταρράκτες πάγου σπινθήρων με σταγονίδια διαμαντιών στο παράκτιο χορτάρι; Είναι ακριβώς τέτοια συναισθήματα ότι η φωνή προκαλεί τη φωνή -Szy Evcobar-, που κάνει την καρδιά σας να παγώσει για μια στιγμή και η ακουστική ατμόσφαιρα του indie pop συμπληρώνει και διατηρεί αυτή την τέλεια φυσική ισορροπία.” *

-Nagamag.com

This song released by: Independent

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/2kyCbJY3H4v8Zq2XZeVp7L
Youtube: www.youtube.com/watch?v=iDDEVBtljIA
Apple Music: music.apple.com/us/album/aquarius/1665289201?i=1665289202
Deezer: www.deezer.com/track/2108107657

Peter Aries – Dawn of Midnight

Categories: Audio, Blogwave, Spotify, The Latest|Tags: , , |

“Шикарная атмосфера Synthwave, которая послужит вам началом путешествия в мир фиолетовых закатов, оранжевых бликов фонарей, тёплых и колючих словно иглы дождей. Музыка, которая прекрасно отражает всё то, что скрыто внутри каждого из нас. Там, где нет войн, обид и печали на фоне восхода солнца расцветает нечто большее – и это новый трек от -Peter Aries-.”

“The chic atmosphere of Synthwave, which will serve you from starting a trip to the world of purple sunsets, orange glare of lanterns, warm and prickly like needles of rain. Music, which perfectly reflects everything that is hidden inside each of us. Where there are no wars, resentment and sadness against the backdrop of sunrise, something more blooms -and this is a new track from -peter aries-.” *

“Η κομψή ατμόσφαιρα του synthwave, η οποία θα σας εξυπηρετήσει από την έναρξη ενός ταξιδιού στον κόσμο των μοβ ηλιοβασιλέματος, της πορτοκαλί λάμψης των φανών, των ζεστών και φραγκοσυκιών σαν βελόνες βροχής. Μουσική, η οποία αντανακλά τέλεια όλα όσα είναι κρυμμένα μέσα σε κάθε έναν από εμάς. Όπου δεν υπάρχουν πόλεμοι, δυσαρέσκεια και θλίψη στο πλαίσιο της ανατολής, κάτι περισσότερο ανθίζει -και αυτό είναι ένα νέο κομμάτι από τον Πέτρο του Κριού-.” *

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/3iPn8n2qhuhNVHutSqf16z
Bandcamp: peteraries.bandcamp.com/track/dawn-of-midnight

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/peterariesmusic

Website: linktr.ee/peteraries

The Man Who – Lose My Mind

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , |

“Возможно, именно это вас и ожидает, когда вы включите новый трек от -The Man Who-. Название этой Alternative Rock композиции словно предсказывает ваше будущее и вы чувствуете, как погружаясь в её миры постепенно сходите с ума от её захватывающей атмосферы. Эта группа знает, как заставить биться ваше сердце сильнее прежнего.”

“Perhaps this is what awaits you when you turn on the new track from -The man Who-. The name of this alternate Rock composition seems to predict your future and you feel how plunging into its worlds gradually go crazy with its exciting atmosphere. This group knows how to make your heart be fighting more than before.” *

“Ίσως αυτό σας περιμένει όταν ενεργοποιήσετε το νέο κομμάτι από τον άνθρωπο που-. Το όνομα αυτής της εναλλακτικής σύνθεσης βράχου φαίνεται να προβλέπει το μέλλον σας και αισθάνεστε πόσο βυθιστείτε στους κόσμους του να τρελαίνονται σταδιακά με τη συναρπαστική ατμόσφαιρα. Αυτή η ομάδα ξέρει πώς να κάνει την καρδιά σας να αγωνίζεται περισσότερο από πριν.” *

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/4ynjpbhDHdIfp9BCdAVyJf

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/themanwhoband/

Orchestre nationale de jazz de Montréal – Circle

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , |

“Когда на вашем пути встречается столь бесподобная джазовая композиция нужно уделить ей максимальное внимание. Почувствовать душу автора, услышать биение его сердца и разглядеть в его музыке нечто большее, чем просто гармоническое сочетание звуков. Эта музыка пришла из самой глубины окружающей нас жизни и она расцветает вместе со своими слушателями.”

“When such an incomparable jazz composition is found on your way, you need to pay maximum attention to it. Feel the author’s soul, hear the beating of his heart and see in his music something more than just a harmonious combination of sounds. This music came from the very depths of life around us and it blooms with its listeners.” *

“Όταν μια τέτοια ασύγκριτη σύνθεση τζαζ βρίσκεται στο δρόμο σας, πρέπει να δώσετε μέγιστη προσοχή σε αυτό. Νιώστε την ψυχή του συγγραφέα, ακούστε τον ξυλοδαρμό της καρδιάς του και δείτε στη μουσική του κάτι περισσότερο από έναν αρμονικό συνδυασμό ήχων. Αυτή η μουσική ήρθε από τα ίδια τα βάθη της ζωής γύρω μας και ανθίζει με τους ακροατές της.” *

-Nagamag.com

This song released by: Orchestre National de Jazz de Montréal

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/2EhJ8DcFTkLAtPS0WtDANB
Youtube: www.youtube.com/watch?v=JME5C7vnt7Q

George Mensah – Share My Love

Categories: Audio, House, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Старая, но до боли в сердце знакомая музыка House, которая вот уже не одно десятилетие сохранила в себе свою ламповость и душевность. Отправляйтесь в ритмическое путешествие вместе с новым синглом от -George Mensah-, которые с такой любовью передали всю атмосферу такого прекрасного и неувядающего времени. Любимая музыка любимой многими эпохи.”

“The old, but to the pain in the heart, familiar music House, which has been on its lamp and sincerity for more than one decade for more than one decade. Go on a rhythmic journey along with the new single from -george Mensah-, which with such love conveyed the whole atmosphere of such a beautiful and unfading time. Favorite music by many of the era.” *

“Το παλιό, αλλά στον πόνο στην καρδιά, το γνωστό μουσικό σπίτι, το οποίο βρίσκεται στην λάμπα και την ειλικρίνειά του για περισσότερο από μία δεκαετία για περισσότερο από μία δεκαετία. Πηγαίνετε σε ένα ρυθμικό ταξίδι μαζί με το νέο single από το -GEORGE MENSAH-, το οποίο με τέτοια αγάπη μεταβίβασε ολόκληρη την ατμόσφαιρα ενός τόσο όμορφου και άθικτου χρόνου. Αγαπημένη μουσική από πολλές από τις εποχές.” *

-Nagamag.com

This song released by: Lovejuice Records

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/2Ou4btRuzH9zPz9UZSr0cB

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/georgiemensah
TikTok: www.tiktok.com/@georgiemensah

Kjell Sønksen x Astrid Sky – Sands of Time

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Время единственная единица измерения ускользающей от вас жизни, как песок сквозь пальцы. Оно беспощадно и одновременно прекрасно, так как заставляет вас обращать на себя внимание, чтобы не тратить свою жизнь попусту. И пусть эта нежная неоклассическая мелодия послужит примером, как -Kjell Sønksen и Astrid Sky- правильно распорядились своим временем, даруя нам столь прекрасное произведение.”

“Time is the only unit of measurement of life elusive from you, like sand through your fingers. It is merciless and at the same time beautiful, as it makes you pay attention so as not to waste your life in vain. And let this delicate neoclassical melody serve as an example, as -Kjell Sènksen and Astrid Sky- correctly disposed of their time, giving us such a wonderful work.” *

“Ο χρόνος είναι η μόνη μονάδα μέτρησης της ζωής αόριστη από εσάς, όπως η άμμος μέσα από τα δάχτυλά σας. Είναι ανελέητο και ταυτόχρονα όμορφο, καθώς σας κάνει να δώσετε προσοχή ώστε να μην σπαταλάτε τη ζωή σας μάταια. Και αφήστε αυτή τη λεπτή νεοκλασική μελωδία να χρησιμεύσει ως παράδειγμα, καθώς το -kjell Sènksen και ο Astrid Sky – διαθέτουν σωστά το χρόνο τους, δίνοντάς μας ένα τόσο θαυμάσιο έργο.” *

-Nagamag.com

Load More Posts
Go to Top