Music Genre

Fiona-Lee – Awry (Live Solo)

Categories: Audio, Features, Pop, Pop Features, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Τα λόγια ξεδιπλώνονται και με παραπονιάρικο ύφος αντηχούν. Η μελωδία εκφράζει το πόνο που έχει κρυφτεί τόσο καιρό μέσα. Ο ρυθμός προσπαθεί να παρηγορήσει και να χαϊδέψει απαλά. Τα ξεσπάσματα σε ορισμένα σημεία δίνουν ένταση και δυναμιτίζουν τα συναισθήματα.”

“The words are unfolded and in a complacent style echo. The melody expresses the pain that has been hidden for so long. The rhythm tries to comfort and caress gently. Outbursts in some places give intensity and strengthen emotions.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/4Gx1VazZPPHaGmCobDt7Zi

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/fionaleeofficial/
TikTok: www.tiktok.com/@fionaleeofficial

Website: linktr.ee/fionaleeofficial

Coop Mahndala – Sit Like Buddha

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Ατμοσφαιρικό κομμάτι με υπέροχη, συγκινητική μελωδία. Ο ρυθμός ρέει σαν ένα ζωηρό ποταμάκι που μαζί του παρασέρνει την πρωινή δροσιά. Τα φωνητικά επιδέξια και καθαρά εξιστορούν τα γεγονότα. Η χροιά την φωνής με την γλυκύτητα της σε καθησυχάζει.”

“Atmospheric piece with wonderful, moving melody. The rhythm flows like a vibrant river that lures the morning dew. The vocals skillfully and clearly tell the facts. The tone of voice with its sweetness reassures you.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: DistroKid

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/0dTe43yQZiwbh5Y26POXXO
Youtube: www.youtube.com/watch?v=j4kc3D10u3U
Apple Music: music.apple.com/us/album/sit-like-buddha/1567394883?i=1567394885
Deezer: www.deezer.com/track/1371569642

Lauren Minear – Fools In Love

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Spend your next few minutes with Lauren Minear’s soft production and slow down from every rush. Fine Acoustic elements influenced from Folk Rock mood and thoughtful lyrics are carefully mixed in the most artistic manner.”

-Nagamag.com

This song released by: Baby Boy Records

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/3UKw2HaXdSBIvHWWS6QWfn
Youtube: www.youtube.com/watch?v=blydrnsMwa4
Apple Music: music.apple.com/us/album/fools-in-love/1630169831?i=1630169832
Deezer: www.deezer.com/track/1794418837

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/laurenminearmusic/
TikTok: www.tiktok.com/@laurenminearmusic

Keith Andrews – Dewey and Dora

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Музыка, в которой так много жизни. Дыхание свободы, ощущение бытия и ламповая атмосфера, которая вобрала в себя всё самое лучшее из акустической Folk музыки. Вслушайтесь в текст и отправляйтесь в интересное и многогранное путешествие вместе с -Keith Andrews-.”

“Music in which there is so much life. The breath of freedom, a sense of being and a lamp atmosphere, which has absorbed all the best from acoustic folk music. Listen to the text and go on an interesting and multifaceted journey along with -keith Andrews-.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: Rain Kitty Music

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/2TU85zQyFrN7NrSSjJeo0b
Apple Music: music.apple.com/us/album/dewey-and-dora/1655493570?i=1655493571
Deezer: www.deezer.com/track/2024897617

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/keefertunes/

Bryce Drew – Glow (Julien’s Song)

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Γλυκιά και μελαγχολική μελωδία αγγίζει ευαίσθητες χορδές. Τα φωνητικά παραπονιάρικα και με κρυστάλλινη υφή αλλά και με όμορφες εναλλαγές μας γεμίζουν συναισθήματα. Ο ήσυχος ρυθμός δημιουργεί μια ατμόσφαιρα ηρεμίας. Πολύ ωραία συντροφιά για τις εσωτερικές σου αναζητήσεις.”

“Sweet and melancholic melody touches delicate strings. The vocal complaints and with a crystal clear texture and with beautiful alternations fill our emotions. The quiet rhythm creates an atmosphere of tranquility. Very nice companion for your internal searches.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: Noisewells

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/6oKvwFDRr8bFmld2YUlNrf
Youtube: www.youtube.com/watch?v=p2an0j-XpQE
Apple Music: music.apple.com/us/album/glow-juliens-song/1651403927?i=1651403929

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/brycedrew/
Twitter: twitter.com/BryceDrewMusic
TikTok: www.tiktok.com/@brycedrew

CLOVER – War on Women (Acoustic)

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“When you have a beautiful voice, you don’t need so much instruments and sound to make a great song. This is the case with this one, although it is layered with a perfect guitar themes, smooth background strings and vocals that makes a blissful atmosphere. ”

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/7hBQ4qaa6xFn0RqIqLbkax
Youtube: www.youtube.com/watch?v=0Gt3SOJD138
Apple Music: music.apple.com/us/album/war-on-women-acoustic/1645707652?i=1645707653
Deezer: www.deezer.com/track/1918695897
Bandcamp: cloveronthemic.bandcamp.com/track/i-dont-use-your-name

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/thebandclover

Website: music.apple.com/us/artist/clover/1503139006

Maple Run Band – Mud River

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Акустическая мелодия Folk так кристальна и чиста, словно горная, талая вода спускающая по склону. Голос и пение гитар рождают удивительные чувства, которые рвутся наружу. Подобная музыка помогает осознать самое главное — жизнь одна и другой такой не будет.”

“The acoustic melody of Folk is so crystal and pure, like a mountain, meltwater descending along the slope. The voice and singing of guitars give birth to amazing feelings that are torn out. Such music helps to realize the most important thing – life is one and the other will not be.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: Back Pasture Music

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/1e5FqjkzVJ7UyLCf8KkZZl

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/maplerunband

The Satellite Station – Tremble

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Красивейшая Indie Folk композиция с потрясающей и вдохновляющей мелодией фортепиано, которая выступает в качестве аккомпанемента для вокалиста. Душевный голос с непередаваемой атмосферой присутствия, чья вибрация стремится словно стрела в ваше сердце.”

“The beautiful Indie Folk composition with a stunning and inspiring piano melody, which acts as an accompaniment for a vocalist. A sincere voice with an indescribable atmosphere of presence, whose vibration strives like an arrow in your heart.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: alexrainbirdRecords

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/3YUPwq9iJvsuUks99s1ohI

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/thesatellitestationmusic
TikTok: www.tiktok.com/@thesatellitestation

Website: thesatellitestation.com/

Talia Grace – Soliloquy

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Φωνητικά με πολύ ωραία αισθητική σε ακουμπούν απαλά. Η μελωδία έρχεται μέσα στα πιο όμορφα όνειρα σου και τα στολίζει. Ο ρυθμός διακριτικός εισχωρεί στις αισθήσεις σου. Τίποτα δεν μπορεί να χαλάσει την ήρεμη αυτή στιγμή που τα πάντα γύρω ησυχάζουν.”

“Victory with very nice aesthetics are gently touching you. The melody comes in your most beautiful dreams and adorns them. The pace is discreet to your senses. Nothing can spoil this calm moment when everything around is quiet.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/2bS4ajyvi68cvxyqKuHwcl

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/taliagrace.music

Allister Bradley – It’s Sunny Somewhere

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Где-то там далеко раскаляется огромный солнечный шар. Где-то там согреваются под его лучами на зелёной поляне ваши друзья и слушают новый трек -Allister Bradley- и наслаждаются его пленительными ритмами и акустической атмосферой. Торопитесь, они вас ждут!”

“Somewhere there, a huge sunny ball is far from there. Somewhere there, your friends are warming under his rays in the green meadow and listen to the new track -allister Bradley- and enjoy its captivating rhythms and acoustic atmosphere. Hurry, they are waiting for you!” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/3z5D8hLU8jQKnWTe9VDW12
Youtube: www.youtube.com/watch?v=TRT2qpkuf8M
Apple Music: music.apple.com/us/album/its-sunny-somewhere/1651040247?i=1651040248
Deezer: www.deezer.com/track/1979342287

Load More Posts
Go to Top