Rodeo FM – a curse undone

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Η γλυκιά ροκ μελωδία κάνει τις αισθήσεις να ξυπνούν ευχάριστα. Ο ρυθμός ζωντανός και με αρμονικό ύφος μας φροντίζει στοργικά. Τα μεθυστικά φωνητικά απλώνονται γύρω μας βελούδινα και εκλεπτυσμένα .Μας ακουμπούν με σεβασμό και εκτίμηση. Ένα ανιδιοτελές χάδι.

“The sweet rock melody makes the senses to wake up pleasantly. The rhythm alive and harmoniously cares for us. The intoxicating vocals spread around us velvety and sophisticated. They touch us with respect and appreciation. A selfless caress.
(Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: london rage records

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/72FAPsrHma183ibuCCffMv
Youtube: www.youtube.com/watch?v=qMNfVgEz_U4

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/rodeofm_berlin/

Toria Richings – Ride Your Horses

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Настоящий дух и атмосфера жанров Alt Country и Southern Rock, которые вобрали в себя словно утренние лепестки цветов всё самое светлое, доброе и вечное, жадно глотая порции солнечного света. Мелодия гитары так глубоко попадает в вашу душу, что остаётся там навсегда!”

“The real spirit and atmosphere of the genres of Alt Country and Southern Rock, which absorbed the morning petals of flowers all the brightest, kind and eternal, eagerly swallowing portions of sunlight. The melody of the guitar falls into your soul so deeply that it remains there forever!” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: TR Music

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/0kjnQ1nudrKcWkVzjJdqpg
Youtube: www.youtube.com/watch?v=xUt_bmlQBeg
Apple Music: music.apple.com/us/album/ride-your-horses/1623427186?i=1623427198
Deezer: www.deezer.com/track/1747008457

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/toriarichings
TikTok: www.tiktok.com/@toriarichings

Paulsen-Shepler – On the Long Way Down

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Столько радости, счастья и вселенской свободы, которая гуляет мурашками по вашей коже. Этот трек дарит неподвластные вам эмоции и насыщает каждую клетку вашего тела позитивными вибрациями жанра Alt Country.”

“So much joy, happiness and universal freedom, which walks goosebumps on your skin. This track gives you not subject to you emotions and saturates each cell of your body with positive vibrations of the Alt Country genre.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: Anenotano Records

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/3oESEoM9wL8bUdr1cxLqQH
Youtube: www.youtube.com/watch?v=FGJ_ZeSOLww
Apple Music: music.apple.com/us/album/on-the-long-way-down/1645661032?i=1645661034
Deezer: www.deezer.com/track/1918332327
Bandcamp: paulsenshepler.bandcamp.com/track/on-the-long-way-down

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/paulsenshepler/

Website: www.psychedelicbabymag.com/2022/11/undertow-ep-by-paulsen-shepler.html

Surtsey – Lyrics & Birthdays

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Лирическая композиция в жанре Folk rock с очень органичной, нежной и по-настоящему доброй атмосферой, погружаешься в которую в одно мгновение. Прекрасный вокал, приятная акустическая мелодия и состояние полной гармонии.”

“The lyrical composition in the Folk Rock genre with a very organic, delicate and truly good atmosphere, plunging into which in an instant. Beautiful vocal, pleasant acoustic melody and state of complete harmony.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/4lumiOFc9C6antrVOvtZfW

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/mybandsurtsey/

Tim Freund x Dave Lebental – The World You Left Behind

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Душевная акустическая музыка, которая аккомпанирует такому глубокому вокалу, как у -Tim Freund-. Слушать его настолько интересно, что дух захватывает, насколько сильно он попадает в самую глубь вашего сердца.”

“Soul acoustic music, which accompanies such deep vocals as that of -tim freund-. Listen to it is so interesting that it takes breath, how much it falls into the very depths of your heart.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

Jonathan Ashley White – Hurricane

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Έρχονται στιγμές που ένα τυφώνας σου παίρνει την ψυχή. Όλα δείχνουν διαφορετικά και ψάχνεις από κάπου να πιαστείς. Η υπέροχη ροκ μελωδία εκφράζει απόλυτα μια τέτοια στιγμή. Τα εκφραστικά φωνητικά σχεδόν επιθετικά ψάχνουν τις απαντήσεις. Ο ρυθμός γίνεται αφορμή για την εσωτερική σου αναζήτηση.

“There are times when a hurricane gets your soul. Everything looks different and you are looking for somewhere to catch. The wonderful rock tune expresses such a moment. Expressive vocals almost aggressively look for the answers. The rhythm is the occasion for your inner search.
(Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: DistroKid

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/6hy5O68Up6poeoocBQU9bZ
Youtube: www.youtube.com/watch?v=AP5GkAKInsA
Apple Music: music.apple.com/us/album/hurricane/1642015137?i=1642015138
Deezer: www.deezer.com/track/1887473917

Martyn Dust – Believe Every Word

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Μια νέα μέρα ξεκινά ,ψύχραιμα ετοιμάζω αυτά που έχω να κάνω. Η μουσική μου δίνει τα φτερά. Η μελωδία δίνει ένα χαρούμενο τόνο και ο ρυθμός περπατά δίπλα μου αρμονικά. Τα φωνητικά μου χαρίζονται άφθονα και με την απαλότητα τους μου συμπαραστέκονται.”

“A new day starts, coolly prepare what I have to do. The music gives me the wings. The melody gives a happy tone and the rhythm walks next to me harmoniously. My vocals are abundant and with their softness they support me.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/01s5UY4yuStrMX6eM9HSYI

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/dustmartyn/

Website: martyndust.com/

Winter Mountain – The Lucky Ones

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Good music never has an expiring date. Let’s remember a representative example of quality acoustic sound where two voices merge in an impressive manner that make us feel calm! Put on your headphones and let this magic work.”

-Nagamag.com

This song released by: Astral Fox Records

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/5sFyxnLvrE5mvR7HOWldPZ

Charlie Williams – Sabrine

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Следуйте за голосом -Charlie Williams-, как если бы он был единственным лучом света в тёмном, непроглядном царстве. Мелодия и атмосфера Folk и Country звучания служат настоящим бриллиантом. В этом треке есть всё, чтобы насладиться им словно в последний раз.”

“Follow the voice -charlie Williams-, as if he were the only ray of light in a dark, impenetrable kingdom. The melody and atmosphere of Folk and Country sound are a real diamond. In this track there is everything to enjoy it as if for the last time.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/1BCcEbSPNNE1VfzHhxO26x

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/charlie.willz/
Twitter: twitter.com/charlie_will

Brit Taylor – Rich Little Girls

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Позитивная и очень своеобразная Country композиция от -Brit Taylor-. Если для вас важна в музыке задушевность, кристальный вокал и простая, но очень сочная аранжировка, то данная работа однозначно для вас! Музыка, в которой сочетаются самые разнообразные спектры чувств!”

“Positive and very peculiar Country composition from -brit Taylor-. If sincere, crystal vocals and simple, but very juicy arrangement are important for you, then this work is definitely for you! Music, which combines a wide variety of spectra of feelings!” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: Cut A Shine Records

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/6iZwFG2RPqHpPFd4FP9M3A

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/brittaylormusic

Load More Posts
Go to Top