Artist

Nicky Romero – Chapters

Categories: Audio, EDM, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“With his new single, Romero stayed true to his style with some great trance influenced moments. Vocal is great and very catchy, making the basic structure of the song, but the lead synth theme is pure bliss. Trance moment from the early 2000 style and it is very captivating, fitting with the vocal perfectly. ”

“Με το νέο του single, ο Romero παρέμεινε αληθινός στο στυλ του με μερικές μεγάλες στιγμές που επηρεάστηκαν από την έκσταση. Το φωνητικό είναι υπέροχο και πολύ πιασάρικο, κάνοντας τη βασική δομή του τραγουδιού, αλλά το θέμα Synth Lead είναι καθαρή ευδαιμονία. Τη στιγμή από το στυλ των αρχών του 2000 και είναι πολύ μαγευτική, προσαρμόζοντας τέλεια με το φωνητικό.” *

“Met zijn nieuwe single bleef Romero trouw aan zijn stijl met een aantal geweldige trance -beïnvloede momenten. Vocaal is geweldig en erg pakkend, waardoor de basisstructuur van het nummer wordt gemaakt, maar het hoofdsynth -thema is pure gelukzaligheid. Trance -moment uit de vroege 2000 -stijl en het is zeer boeiend, passend bij de vocale perfect.” *

-Nagamag.com

The song “Nicky Romero – Chapters” is released by Protocol Recordings

Song Sources for “Nicky Romero – Chapters”:
Spotify: open.spotify.com/track/1gpFuNlgfcpvXtD2TQILsQ
Youtube: www.youtube.com/watch?v=ipf-9kD5WVk

Find Nicky Romero on Socials:
Instagram: www.instagram.com/nickyromero
Twitter: twitter.com/nickyromero

Alan Walker – Dreamer

Categories: Audio, EDM, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Dreamy synth theme layered with piano alike instrument creates wonderful anthem melody. Club beat and modern production makes the track perfect for dance crowds and for home listening pleasure. Special note goes to the bass line and the way how it was produced, very bouncy and deep. ”

“Το Dreamy Synth Theme στρωματοποιημένο με πιάνο, όπως το όργανο δημιουργεί υπέροχη μελωδία του ύμνου. Το Club Beat and Modern Production κάνει το κομμάτι ιδανικό για πλήθη χορού και για ευχαρίστηση ακρόασης στο σπίτι. Ειδική σημείωση πηγαίνει στη γραμμή των μπάσων και τον τρόπο με τον οποίο παράγεται, πολύ bouncy και βαθιά.” *

“Drømmende synth -tema lagdelt med piano både instrument skaper fantastisk hymnen melodi. Club Beat og Modern Production gjør banen perfekt for dansemengder og for lytta til hjemmet. Spesiell merknad går til basslinjen og hvordan den ble produsert, veldig sprett og dyp.” *

-Nagamag.com

The song “Alan Walker – Dreamer” is released by NCS

Song Sources for “Alan Walker – Dreamer”:
Spotify: open.spotify.com/track/3eClq9oJiACXJZuCsErmWr
Youtube: www.youtube.com/watch?v=5mmBj6mqgdo

Find Alan Walker on Socials:
Twitter: twitter.com/IAmAlanWalker

Valoramous – Throw It In The Air

Categories: Audio, EDM, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Big sound and modern production will definitely make this song as a summer anthem. Groove and simple but very effective synth themes, that are so catchy, will stand out on the dance floor when played. Lead vocal is fitting really well, subtle and well used auto tune effect is produced good, it makes a difference within the harmonic atmosphere this song have. ”

“Ο μεγάλος ήχος και η σύγχρονη παραγωγή θα κάνουν σίγουρα αυτό το τραγούδι ως καλοκαιρινό ύμνο. Groove και απλά αλλά πολύ αποτελεσματικά θέματα synth, που είναι τόσο πιασάρικα, θα ξεχωρίζουν στο πάτωμα όταν παίζεται. Το Lead Vocal ταιριάζει πολύ καλά, η λεπτή και καλά χρησιμοποιούμενη επίδραση αυτοκινήτων μελωδίας παράγεται καλά, κάνει τη διαφορά μέσα στην αρμονική ατμόσφαιρα που έχει αυτό το τραγούδι.” *

“El gran sonido y la producción moderna definitivamente hará esta canción como un himno de verano. Groove y temas de sintetizador simples pero muy efectivos, que son tan pegadizos, se destacan en la pista de baile cuando se jueguen. La voz principal es adecuada, muy bien, el efecto de sintonización sutil y bien utilizado se produce bien, hace una diferencia dentro de la atmósfera armónica que tiene esta canción.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Valoramous – Throw It In The Air”:
Spotify: open.spotify.com/track/7rgPcQ7FRegvclOA6CpN5Y

Find Valoramous on Socials:
Instagram: www.instagram.com/valoramous

Bassjackers – Wrong or Right (The Riddle)

Categories: Audio, EDM, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Really nice take on the classic. Lovely modern version, updated for the new generation of club goers. Perfectly produced song feels unstoppable with its dance floor groove. Lead vocals are catchy as well, crystal, well edited as well. Lead theme is something that will definitely stay in your head, same as it did with the original. ”

“Πραγματικά ωραία λήψη στο κλασικό. Υπέροχη σύγχρονη έκδοση, ενημερωμένη για τη νέα γενιά των θεατών του συλλόγου. Το τέλεια παραγόμενο τραγούδι αισθάνεται ασταμάτητο με το αυλάκι του χορού. Τα φωνητικά μολύβδου είναι επίσης πιασάρικα, κρύσταλλο, καλά επεξεργασμένα επίσης. Το Lead Theme είναι κάτι που σίγουρα θα παραμείνει στο κεφάλι σας, όπως και με το πρωτότυπο.” *

“Echt leuke kijk op de klassieker. Mooie moderne versie, bijgewerkt voor de nieuwe generatie clubbezoekers. Perfect geproduceerd nummer voelt niet te stoppen met zijn dansvloergroef. Loodzang is ook pakkend, Crystal, ook goed bewerkt. Leadthema is iets dat zeker in je hoofd blijft, hetzelfde als bij het origineel.” *

-Nagamag.com

The song “Bassjackers – Wrong or Right (The Riddle)” is released by Spinnin’ Records

Song Sources for “Bassjackers – Wrong or Right (The Riddle)”:
Spotify: open.spotify.com/track/78VSoe3vn4gR4pYSTBiAXA

Find Bassjackers on Socials:
Twitter: twitter.com/Bassjackers

TIM CLARK x Robin Vane – Forgiving Hearts (feat. Robin Vane)

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Starting slow, building that right emotion with the beautiful guitar theme and amazing lead vocal. That longer intro progresses into the perfect club oriented song, with a very groovy rhythm, specially the rolling bass line that is so dynamic. That starting feeling expands with the beat into a modern production club hit. ”

“Ξεκινώντας αργά, χτίζοντας αυτό το σωστό συναίσθημα με το όμορφο θέμα κιθάρας και εκπληκτικό φωνητικό. Αυτή η μεγαλύτερη εισαγωγή εξελίσσεται στο τέλειο τραγούδι προσανατολισμένο σε κλαμπ, με ένα πολύ groovy ρυθμό, ειδικά τη γραμμή Rolling Bass που είναι τόσο δυναμική. Αυτό το αίσθημα που αρχίζει να επεκτείνεται με το ρυθμό σε ένα σύγχρονο χτύπημα της λέσχης παραγωγής.” *

“Comenzando lento, construyendo esa emoción correcta con el hermoso tema de guitarra y la increíble voz principal. Esa introducción más larga progresa a la canción perfecta orientada al club, con un ritmo muy maravilloso, especialmente la línea de bajo rodante que es tan dinámica. Ese comienzo de sentirse se expande con el ritmo en un golpe moderno del club de producción.” *

-Nagamag.com

The song “TIM CLARK x Robin Vane – Forgiving Hearts (feat. Robin Vane)” is released by Tradebloc Music

Track Sources for “TIM CLARK x Robin Vane – Forgiving Hearts (feat. Robin Vane)”:
Spotify: open.spotify.com/track/68UCcRfDp5tfIJZlG6XteP

Rubicon – Okay

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Ο ατελείωτα συναρπαστικός και ζωηρός ρυθμός στήνει μια υπέροχη και φαντασμαγορική γιορτή. Τα χαμόγελα και η ευχάριστη διάθεση ξεχειλίζουν, ενώ απολαμβάνουμε το ποτό μας αυτή τη βραδιά. Η μελωδία απογειώνει την διάθεση με τον αισιόδοξο και διασκεδαστικό της χαρακτήρα. Τα φωνητικά με αρμονία και ισορροπία ολοκληρώνουν την μαγεία του κομματιού.”

“The endlessly fascinating and lively rhythm sets a wonderful and spectacular celebration. The smiles and the pleasant mood overflow while we enjoy our drink this night. The melody takes off its mood with its optimistic and fun character. The vocals with harmony and balance complete the magic of the piece.” *

“The endlessly fascinating and lively rhythm sets a wonderful and spectacular celebration. The smiles and the pleasant mood overflow while we enjoy our drink this night. The melody takes off its mood with its optimistic and fun character. The vocals with harmony and balance complete the magic of the piece.” *

-Nagamag.com

The song “Rubicon – Okay” is released by Bot Jox Records

Track Sources for “Rubicon – Okay”:
Spotify: open.spotify.com/track/63x2cYHSJNCylWrcno7Iij
Youtube: www.youtube.com/watch?v=fP02kzZRxBQ
Apple Music: music.apple.com/us/album/okay/1655110554?i=1655110555
Deezer: www.deezer.com/track/2030679837

R3HAB x Afrojack – Shockwave

Categories: Audio, EDM, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Подобную музыку очень сложно воспринимать в рамках комнаты или в наушниках, она полностью раскрывается перед вами на огромном, залитом светом прожекторов сцене. Настоящая буря эмоций жанров EDM и Big Room, ураган чувств, динамика и обжигающий своей звуковой волной бас. Зажгите внутри себя пламя огня и пусть он топит лёд под вашими ногами!”

“It is very difficult to perceive such music as part of a room or in headphones, it is fully revealed before you on a huge scene in the light of spotlights. A real storm of emotions of the genres of Edm and Big Room, a hurricane of feelings, a dynamics and burning its sound wave of bass. Light the flame of fire inside yourself and let it drown the ice under your feet!” *

“Είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθεί τέτοια μουσική ως μέρος ενός δωματίου ή σε ακουστικά, αποκαλύπτεται πλήρως μπροστά σας σε μια τεράστια σκηνή υπό το πρίσμα των προβολών. Μια πραγματική καταιγίδα των συναισθημάτων των ειδών του EDM και του Big Room, ενός τυφώνα συναισθημάτων, ενός ομιλητή και καύση του ηχητικού κύματος μπάσων. Φωτίστε τη φλόγα της φωτιάς μέσα στον εαυτό σας και αφήστε το να πνίξει τον πάγο κάτω από τα πόδια σας!” *

-Nagamag.com

The song “R3HAB x Afrojack – Shockwave” is released by MDLBEAST Records

Track Sources for “R3HAB x Afrojack – Shockwave”:
Spotify: open.spotify.com/track/4bOVDHj19JdKriaDQu41wD
Youtube: www.youtube.com/watch?v=64DSO6o_iVA

Dan Oz – Another Galaxy – Radio edit

Categories: Audio, EDM, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Трек, который был написан далеко за пределами нашей галактики! Динамичная мелодическая линия, атмосфера и ритм EDM и Big Room и состояние полного погружения! Пристигните свои ремни, крепче держитесь за штурвал, мы отправляемся вместе с -Dan Oz- в далёкое путешествие по звуковым волнам. Вы готовы? Тогда вперёд!”

“The track that was written far beyond the borders of our Galaxy! A dynamic melodic line, the atmosphere and rhythm of Edm and Big Room and the state of complete immersion! Feed your belts, hold on to the helm tightly, we go with -dan oz- on a long journey through the sound waves. You are ready? Then go ahead!” *

“Το κομμάτι που γράφτηκε πολύ πέρα ​​από τα σύνορα του γαλαξία μας! Μια δυναμική μελωδική γραμμή, η ατμόσφαιρα και ο ρυθμός του EDM και το Big Room και η κατάσταση της πλήρους εμβάπτισης! Τροφοδοτήστε τις ζώνες σας, κρατήστε το τιμόνι σφιχτά, πηγαίνουμε με -Dan Oz- σε ένα μακρύ ταξίδι μέσα από τα ηχητικά κύματα. Είσαι έτοιμος? Τότε προχωρήστε!” *

-Nagamag.com

The song “Dan Oz – Another Galaxy – Radio edit” is released by Glitchworld recordings

Track Sources for “Dan Oz – Another Galaxy – Radio edit”:
Spotify: open.spotify.com/track/3a8U6GxOwyWceQhwGvKT7z

Find Dan Oz on Socials:
Instagram: www.instagram.com/danozmusic
Twitter: twitter.com/DanOzmusic

Website of Dan Oz:
www.mixcloud.com/danozmusic/

D.R.K.O – Ascension

Categories: Audio, House, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Crafting shapes of groovy electronic patterns, “D.R.K.O” from USA brings positive vibrations in your moments of music entertainment. Adjust the volume, free your mind and let those EDM rhythms spread their energy.”

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/1D5vh06S8hH4jFsvDvKKx9
Apple Music: music.apple.com/us/album/ascension/1661663927?i=1661663929

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/iamd.r.k.o
Twitter: twitter.com/iamdrko

Jay Bird – Jay Bird & Devloe- Say My Name

Categories: Audio, EDM, EDM Features, Features, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Modern groove with perfectly produced drums and rhythm parts. Really liked the sample sound in the background, slightly out of tune but fits great as intended. Song changes a mood in the middle, nice harmonic transition, interesting idea. ”

-Nagamag.com

This song released by: Gaming Playlist

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/7CEOihKJSJop6YIPb3jYiK

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/jayb1rdmusic
Twitter: twitter.com/JayB1rdMusic

Website: www.jaybirdmusic.com/

Load More Posts
Go to Top