Music Genre

Giora – Chrch

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , , |

“Τα φωνητικά πραγματικά μαγεύουν τον μυαλό με την επιβλητική και δυναμική παρουσία τους. Η φανταστική μελωδία μας ταξιδεύει σε μια υπερκόσμια ατμόσφαιρα όπου η ψυχή γαληνεύει και βρίσκει ζεστασιά. Ο ρυθμός ήσυχος αλλά και με μεγαλύτερη ένταση σε κάποια σημεία μας αναστατώνει ευχάριστα και μας τραβά την προσοχή.”

“The vocals really captivate the mind with their imposing and dynamic presence. Our fantastic melody travels to a supernatural atmosphere where the soul calms down and finds warmth. The pace quiet and more intensively in some places is pleasantly upset and draws our attention.” *

“The vocals really captivate the mind with their imposing and dynamic presence. Our fantastic melody travels to a supernatural atmosphere where the soul calms down and finds warmth. The pace quiet and more intensively in some places is pleasantly upset and draws our attention.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Giora – Chrch”:
Spotify: open.spotify.com/track/5CcwemcEuBr7DhmMS0HIAv

Disaster Fantasy – Anywhere

Categories: Audio, Blogwave, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“The duo of “Disaster Fantasy” from Seattle continue to offer their creative music and here’s another proof. Crystal clear Synthwave patterns, ecstatic rhythmic elements and hypnotic vocals are craftfully combined to form an ear-addictive result. If you ‘re a fan of Gothic or Chillwave, this choice won’t dissapoint you at all!”

“Το δίδυμο της “φαντασίας καταστροφών” από το Σιάτλ συνεχίζει να προσφέρει τη δημιουργική τους μουσική και εδώ είναι μια άλλη απόδειξη. Κρυσταλλικά σχήματα synthwave, εκστατικά ρυθμικά στοιχεία και υπνωτικά φωνητικά συνδυάζονται για να σχηματίσουν ένα εθιστικό αποτέλεσμα. Εάν είστε οπαδός του Gothic ή του Chillwave, αυτή η επιλογή δεν θα σας απογοητεύσει καθόλου!” *

“El dúo de “Disaster Fantasy” de Seattle continúa ofreciendo su música creativa y aquí hay otra prueba. Los patrones de ondas de sintetización cristalina, los elementos rítmicos extáticos y las voces hipnóticas se combinan de manera astuta para formar un resultado adictivo para el oído. Si eres un fanático de Gothic o Chillwave, ¡esta elección no te desanimará en absoluto!” *

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/7xZmOpQyTWrA0rWtJMhSrx

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/disaster_fantasy/

Website: linktr.ee/disaster_fantasy

AL1CE – Time

Categories: Audio, Blogwave, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Bass line is one of the best parts with this song and it progresses so great with the chorus parts, when all the drums and rhythm parts makes its peak. Vocal feels so smooth with a perfect flow and the synths used in a subtle way makes a huge mark into the song. ”

-Nagamag.com

This song released by: The Alice Project

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/1xSBrGUd8yjPnJbxdOLRNG
Youtube: www.youtube.com/watch?v=GfQ8lO1nvok
Apple Music: music.apple.com/us/album/time/1648806589?i=1648806590
Deezer: www.deezer.com/track/1952602097

Artist’s Socials:
Twitter: twitter.com/ilikealice

Website: www.ilikealice.com

Feedbag – Blood

Categories: Audio, Blogwave, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Кроваво-красный Gothic и Dark Wave, с тяжёлой, мрачной, но очень мелодичной атмосферой присутствия. Сознание погружается в пучину сложного переплетения густых звуков и вокала, который обступает со всех сторон и уводит за собой в свой тёмный, но безумно красивый мир.”

-Nagamag.com

open.spotify.com/track/5C8tvaaKqibxXbNitgOLxp

This song released by: Cherub Dream Records

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/5C8tvaaKqibxXbNitgOLxp
Apple Music: music.apple.com/us/album/blood/1649486587?i=1649486588
Bandcamp: feedbag666.bandcamp.com/track/blood

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/feedbag666/

Augustine – Silence

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Moody and melancholic piano theme with such a beautiful vocals. Love the song melodic transitions with chorus part, so amazing. That middle string part, with cello, violin is pure bliss, so emotional, deep, like sadness and happiness in synergy. ”

-Nagamag.com

open.spotify.com/track/36wmd2rtpPkSghZmbSTYle

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/36wmd2rtpPkSghZmbSTYle

Artist’s Socials:
Facebook: www.facebook.com/augustinemontreal

The Sweet Kill – Satellite

Categories: Rock, The Latest, Video|Tags: , , , , |

“Everything sounds very high quality and polished in sound and characteristic -the sweet kill- the spirit of Dark Wave and Alternative Rock is felt from the first notes. An emotional, but at the same time, a restrained and confident voice will delight not only fans, but also new listeners!” (Automatically Translated with Google Translate)

“Звучит всё очень качественно и отполировано по звуку и свойственный -The Sweet Kill- дух Dark Wave и Alternative Rock ощущается с первых нот. Эмоциональный, но при этом сдержанный и уверенный голос восхитит не только поклонников, но и новых слушателей!”

-Nagamag.com

www.thesweetkill.com/

Satin Puppets – Sulky Eyed Creatures – Nxghtshade Remix

Categories: Audio, Features, Pop, Pop Features, The Latest|Tags: , , , , |

“Hidden in the shadows, this collaborative Witch House/Alt Pop release may unexpectedly appear to spread fear. Its mysterious slow paced sound, matches perfectly with the hunting vocals that will make you look behind if you listen alone!”

-Nagamag.com

In this haunting alt pop masterpiece, viral vocal sensations Satin Puppets (1.7M followers on tiktok) team up with buzzing "Hey Bunny" singer Baby Bugs and LA alt pop producer NXGHTSHADE

www.instagram.com/satin.puppets/

Ari Abdul – Taste

Categories: Audio, Pop, The Latest|Tags: , , , , |

“The quickly rising artist "Ari Abdul" has dropped her luring single and seems impossible to resist. Ghostly vocals which pull like strong magnet and sound rich in Electro, Gothic influences. Thumbs up for that distorted guitar solo too!”

-Nagamag.com

At only 20 years old, Ari Abdul is building a dedicated fanbase thanks to supplementing her killer tunes with an honest and personal relationship with her fans. Her debut single "BABYDOLL (Speed)" has amassed 10 M global streams and is on the brink of global virality with nearly 100K video creations to date.

Now she is working on new music and after sharing a snippet on TikTok, the fan demand for “Taste” was undeniable.

"Taste" resides on a foundation built by a chugging bass line and Ari's smoky vocals. Heavily reverbed guitars creates a wall of sound that adds a surreal quality to the chorus. "Taste" is a perfect example of modern pop-production and haunting shoegaze. This dreamy track hangs in the air like a humid night you don't really want to end.

"This is a vampire love story," says Ari, which is seen in the elements of the tomb-like press photo, the darkly shiny guitar distortions and Ari's echoing seductive vocals that draw you in with their sweetness before taking a bite. "Taste" would fit in perfectly on The Lost Boys soundtrack and I am here. for. it.

She combines the reverb-heavy swells of your favorite shoegaze artist with the likes of The Neighborhood and Lana Del Rey. Combining an array of visual and stylistic influences, Ari has cultivated a mysterious edge to her artistic endeavors.

With only 2 records out so far, Ari has already garnered over 15 million global streams to date. But with the momentum she's been building, it will be best to keep your ears open for Ari Abdul.

What do you think of "Taste?" This is out now! Let me know if you're interested in setting up a feature or interview!

Follow Ari abdul

www.instagram.com/arianna.abdul/

The Kolour Kult – The Biggest Thing

Categories: Audio, Blogwave, The Latest|Tags: , , , , , |

“We ease into the darkness of subliminal electronica. The classic drumkits highlight an era that seems to go on and on. A divine breakdown of synths and guitar layered with a uptempo beat. The voice fits the structure in a divine way that just seems to make perfect sense. ”

-Nagamag.com

A sad song about how not communicating can make a relationship last longer.

www.instagram.com/thekolourkult/

Milt0n – Distance

Categories: Audio, Blogwave, Blogwave Features, Features, The Latest|Tags: , , , , |

“A soaring Dark Wave banger by "Milt0n" is out to spread electronic energy and shake the universe. The talented dj and producer combines nostalgic leads, acidic basslines and a powerful kick in a mix that hits directly in the head. From the first seconds you can feel the adrenaline rush conquering your body and goosebumps all over your skin!”

-Nagamag.com

Synthwave sleeper agent code-named: "Milt0n" has been activated to bring you his first self-released ep: "Dimension Jump" - A bass driven, groovy, dark soundscape which unfolds over 4 tracks deploying nostalgic leads, crushing low end, and tight production.

www.facebook.com/himilt0n

Load More Posts
Go to Top