Music Genre

Advika – Come Back To Earth

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Η υπέροχη και ατμοσφαιρική μελωδία μας ανοίγει νέους ορίζοντες και η εξερεύνηση του εσωτερικού μας κόσμου γίνεται απαραίτητη. Τα γλυκά και αισθαντικά φωνητικά χαϊδεύουν τα αφτιά μας και κάνουν την φαντασία μας να ταξιδεύει σε άλλους κόσμους διαφορετικούς. Ο ρυθμός μας αναστατώνει και μας κρατά σε εγρήγορση να αποδεχτούμε κάτι νέο και εντυπωσιακό. Πραγματικά ένα κομμάτι μοναδικό και απολαυστικό.”

“Our wonderful and atmospheric melody opens up new horizons and exploration of our inner world becomes essential. Sweet and sensual vocals caress our ears and make our imagination travel to other worlds different. Our rhythm upset and keeps us alert to accept something new and impressive. Really a piece of unique and enjoyable.” *

“Nuestra maravillosa y atmosférica melodía abre nuevos horizontes y la exploración de nuestro mundo interior se vuelve esencial. Las voces dulces y sensuales acarician nuestras orejas y hacen que nuestra imaginación viaje a otros mundos sea diferente. Nuestro ritmo molesto y nos mantiene alerta para aceptar algo nuevo e impresionante. Realmente una pieza de única y agradable.” *

-Nagamag.com

The song “Advika – Come Back To Earth” is released by Independent

Song Sources for “Advika – Come Back To Earth”:
Spotify: open.spotify.com/track/7LFJbZpaxYfzOuXHqFT7kt
Youtube: www.youtube.com/watch?v=c8wRfwZhdUA
Deezer: www.deezer.com/track/2258263187

Find Advika on Socials:
Instagram: www.instagram.com/advika.music/
Twitter: twitter.com/advika_music
TikTok: www.tiktok.com/@advika.music

Allertz – To The Moon

Categories: Audio, House, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Η ένταση και ο ρυθμός απαλλάσσουν την ψυχή από τα σκοτάδια της. Ένας νέος κόσμος φαντασίας και μαγείας απλώνεται μπροστά μας και είμαστε έτοιμοι να περιπλανηθούμε μέσα σε αυτόν. Τα υπερκόσμια φωνητικά ξεχειλίζουν από ειλικρίνεια και προσφέρουν απίστευτη ελευθερία. Η μελωδία μας μεθά και προχωράμε μπροστά αφήνοντας πίσω κάθε δισταγμό.”

“Tension and rhythm free the soul from its darkness. A new world of fantasy and magic is stretching in front of us and we are ready to wander around it. Hypertensive vocals overflow with honesty and offer incredible freedom. Our melody drunk and we move forward leaving behind any hesitation.” *

“Spänning och rytm frigör själen från dess mörker. En ny värld av fantasi och magi sträcker sig framför oss och vi är redo att vandra runt den. Hypertensiva sång överflödar av ärlighet och erbjuder otrolig frihet. Vår melodi berusade och vi går framåt och lämnar efter sig alla.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Allertz – To The Moon”:
Spotify: open.spotify.com/track/0IswSUMlJPrr47zBtcjLy4

A1EC – DIFFUSION

Categories: Audio, Psytrance, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Τα επιδέξια μυστηριακά φωνητικά κάνουν την εισαγωγή για την έκρηξη ψυχής που θα ακολουθήσει. Ο ρυθμός είναι το εύφλεκτο υλικό που θα μας οδηγήσει στο λυτρωτικό ξέσπασμα. Η ένταση και ο δυναμισμός του διαπερνά το σώμα .Η μελωδία εισχωρεί στο μυαλό και δεν του επιτρέπει στασιμότητες.”

“The skillful mysterious vocals make the introduction to the explosion of the soul to follow. The rhythm is the flammable material that will lead us to the redemptive outburst. Its tension and dynamism penetrates the body. The melody enters the mind and does not allow it to be stagnant.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: DistroKid

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/7BNGEsXNSahzhRRmpihLE4
Youtube: www.youtube.com/watch?v=0EPnvDenhy4

Awarego – Persecution

Categories: Audio, Psytrance, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Η δυνατή ένταση και ο ρυθμός δημιουργούν την απόλυτη απελευθέρωση, καθώς το σώμα αφήνεται αδιαμαρτύρητα στις επιθυμίες της ψυχής. Η μελωδία μας φέρνει πιο κοντά σε κόσμους μυστηρίου και απόλαυσης. Άλλοτε ήσυχη σε στάση αναμονής και άλλοτε δυναμική με επιθετικές τάσεις φέρνει τα συναισθήματα σε κορύφωση.”

“Strong intensity and rhythm create absolute liberation, as the body is left unquestionable in the desires of the soul. The melody brings us closer to the worlds of mystery and enjoyment. Sometimes quiet in standby and at times dynamic with aggressive tendencies brings emotions to climax.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: Indiefy

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/1DngLII3gI08i0ZN3DVVfn
Youtube: www.youtube.com/watch?v=PE3vkh1TYKI
Deezer: www.deezer.com/track/2070436517

Artist’s Socials:
TikTok: www.tiktok.com/@awaregomusic

Conjure One, Jaren – Animals

Categories: Audio, Electronica, The Latest|Tags: , , , |

“-Rhys Fulber is one of those wizards that has a unique gift to create melodies of extraterrestrial beauty. His new album -innovation zero -gave us magnificent tracks, but against their background this track is highlighted, which was recorded in the Commonwealth with charming -Jaren -.” (Automatically Translated with Google Translate)

“-Rhys Fulber- один из тех волшебников, который обладает уникальным даром создавать мелодии внеземной красоты. Его новый альбом -Innovation Zero- подарил нам великолепные треки, но на их фоне ярко выделяется этот трек, который был записано в содружестве с очаровательной -Jaren -. ”

-Nagamag.com

www.instagram.com/conjure_one_music/

The Archer – Let’s Not Interrupt (Keep On Dancing)

Categories: Audio, Electronica, The Latest|Tags: , , |

“Electronic layers of retro taste keep us active, alive and kicking. "The Archer" knows well how to entertain his audience and bring smiles through old school House sounds. Now is the time to feel this vibe and keep on dancing.”

-Nagamag.com

Now with “Let’s Not Interrupt (Keep on Dancing),” The Archer crafts a deep reminder of why we love all this in the first place, spanning time with its uncanny ‘90s house chords and a beautiful take-charge vocal that inspires more than demands clubbers sweat out those pandemic blues once and for all.

www.instagram.com/thearcherdj/

Artificial Island – Arrival (Video)

Categories: Electronica, The Latest, Video|Tags: , , |

“Pulsating beat, deep basslines, smooth melodies and catchy electronic elements craftfully mixed to form “Arrival”. Your sound elixir is ready and quite effective too! Irresistible Lounge track with soothing properties from the masters in the scene.”

-Nagamag.com

Arrival is written and produced by electronic duo Artificial Island . Debut album is out in November and has been described as “soundscapes with feelings “ .” The emotional impact each song has from anger to joy is overwhelming at times “

www.instagram.com/artificialisland__

Iderdown Interview on Nagamag

Categories: Electronica Features, Electronica Interviews, Features, Interviews, The Latest|Tags: , , , , , , , , , , , |

.


Nagamag:
Which are the genres that describe your music style better?

Iderdown:
I like to think of it as leftfield music, influenced by a wide array of genres. They all get blended together when I start writing, so any track at any time will be a mixture of noise, prog, post-rock, ambient, drone, glitch, trance, industrial and breakbeat.


Nagamag:
Few words about your musical background and career?

Iderdown:
Well, I was in an industrial band in high school and at the same time playing around with screamtracker. This was followed by some indie rock years in bands and toying with 4-track bedroom lo-fi songwriting. I started releasing my instrumental electronic music as iderdown in 2003 and continue to work on diverse projects like the dark folk band Within and playing as part of the drone collective Cosmic Homeostasis.


Nagamag:
Do you remember your first connection of love to music that was the right impact to be a music artist now?

Iderdown:
I have been making melodies in my head for long as I can remember and grew up in a house full of music but the first time I heard the songs that made me want to create was during high school, where I was lucky to have a group of friends who explored strange worlds of music.


Nagamag:
Tell me about your latest release?

Iderdown:
iderdown's last release was a collaboration ep with Arcane Trickster called Snowbird. It's an ambient soundtrack for a tranquil shore.


Nagamag:
What's coming up in the future for iderdown?

Iderdown:
A five track Lp of Ambient music that I wrote mostly inspired by the music of Peter Namlook. There will also be a companion set of remixes by Tempest Recording and Slice Records artists.


Nagamag:
Many artists listen to genres that they are not producing music for. Which track is your favorite that is NOT similar to yours?

Iderdown:
Japanese Breakfast "Posing In Bondage"


Nagamag:
Of Course Nagamag would love to listen also which is the track from a similar artist you admire?

Iderdown:
BVDUB "Never In The Prison Of Their Stars"

Discover & Listen to Iderdown

Iderdown on Spotify

Iderdown's Signature Track

Iderdown on Social Media

Iderdown's Website

Modern Andy Interview on Nagamag

Categories: Features, Interviews, The Latest|Tags: , , , , , , |

.


Nagamag:
Which are the genres that describe your music style better?

Modern Andy:
A genre that describes my music more in depth than DownTempo or Chill is something I call FolkTronic. To me FolkTronic is the combination of not just a folk or bluegrass sound interwoven with electronic elements but it is using acoustic instruments in general that are then incorporated into an electronic set. Recording live acoustic instruments for sample/loop playback later is a big part of what Modern Andy is and what I consider FolkTronic.


Nagamag:
Few words about your musical background and career?

Modern Andy:
I grew up in a musical household so I was exposed to music everyday from a very young age and I couldn't be more grateful for it. My dad played guitar and banjo, primarily bluegrass/folk music so as a child I was exposed to harmonies, fingerpicking and interesting chord structures. This helped shape how I would start Modern Andy to be a conceptual music/art project that would combine visuals and music to create a living art piece. As I experimented and explored this I I realized what I wanted to do was be a Modern Andy Warhol and thus Modern Andy was created.


Nagamag:
Do you remember your first connection of love to music that was the right impact to be a music artist now?

Modern Andy:
I fell in love with music at a very young age. There was always music being played in my house and there were instruments everywhere. From pianos, guitars, mandolins, banjos and more I could walk around our house and just experiment with music and different instruments. As I grew up I continued to experiment and became interested in audio recording and recording techniques. This really propelled me to become the musician I am today and how Modern Andy got its sound.


Nagamag:
What are some of your motivations when creating the music that you do?

Modern Andy:
Some motivations I have when creating my music is finding those places in a song I can get lost in, finding the places where you stop paying attention, where time ceases to exist and you get lost in the moment and lost in your thoughts. My motivation is to give as much power as possible to an instrumental song so the listener has no choice but feel what THEY feel, not feel what they are told to feel.


Nagamag:
What do you hope the listener takes away from a Modern Andy song?

Modern Andy:
My hope is the listener will take away a sense of individuality and uniqueness from my songs. I hope they feel that they haven’t ever really heard anything like this before and that they will get lost in the songs and be lost in their thoughts while they listen. I hope they create their own story and that Modern Andy is the soundtrack to that story they are telling.


Nagamag:
Many artists listen to genres that they are not producing music for. Which track is your favorite that is NOT similar to yours?

Modern Andy:
Glen Hansard "Say it to me Now"


Nagamag:
Of Course Nagamag would love to listen also which is the track from a similar artist you admire?

Modern Andy:
Nine Inch Nails "La Mer"

Discover & Listen to Modern Andy

Modern Andy on Spotify

Modern Andy's Signature Track

Modern Andy on Social Media

Modern Andy's Website

Load More Posts
Go to Top