Eydís Evensen – Tranquillant

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , , |

“Με απαλές και ήρεμες κινήσεις ο πρωινός αέρας με γεμίζει αισιοδοξία και μου δίνει κουράγιο. Η υπέροχη μελωδία με αγκαλιάζει και μου χαϊδεύει στοργικά τα μαλλιά. Η χαρά βρίσκει ξανά θέση μέσα μου ενώ συλλογίζομαι όλα τα εμπόδια που πέρασαν. Οι εξαίσιες νότες του πιάνουν κατορθώνουν να μου δείξουν καθαρά την αλήθεια και να με κάνουν να προχωρήσω μπροστά.”

“With gentle and calm movements, the morning air fills me with optimism and gives me courage. The wonderful melody hugs me and caresses my hair. Joy finds a place again in me while I think about all the obstacles that passed. His exquisite notes catch him clearly show me the truth and make me move forward.” *

“Með mildum og rólegum hreyfingum fyllir morgunloftið mig bjartsýni og gefur mér hugrekki. Hin yndislega lag knúsar mig og strýkur hárið á mér. Joy finnur aftur stað í mér á meðan ég hugsa um allar hindranir sem liðu. Stórkostlegar athugasemdir hans ná honum sýna mér greinilega sannleikann og láta mig halda áfram.” *

-Nagamag.com

The song “Eydís Evensen – Tranquillant” is released by XXIM Records

Song Sources for “Eydís Evensen – Tranquillant”:
Spotify: open.spotify.com/track/7lvEhtMzOBgfVBu4oF7cse
Youtube: www.youtube.com/watch?v=IWOMTs_1NUY
Apple Music: music.apple.com/us/album/tranquillant/1669016720?i=1669016733
Deezer: www.deezer.com/track/2230959697

Find Eydís Evensen on Socials:
Instagram: www.instagram.com/eydisevensen
Twitter: twitter.com/eydis_evensen

Website of Eydís Evensen:
www.eydis-evensen.com/

Eydís Evensen – Transcending

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Словно дыхание Бога мелодия фортепиано от -Eydís Evensen- входит в ваше сознание потоками обжигающей энергии. Очень выразительная и крайне эмоциональная работа, в которой чувствуется нечто сильное и одновременно прекрасное. Такая музыка должна звучать во всех домах и быть основным источником энергии для тех, чьи сердца опустели словно бокал вина.”

“Like the breath of God the melody of piano from -ydís event- enters your mind with streams of burning energy. A very expressive and extremely emotional work, in which something strong and at the same time beautiful is felt. Such music should sound in all houses and be the main source of energy for those whose hearts are empty like a glass of wine.” *

“Eins og andardráttur Guðs laglínu píanó frá -ydís atburði – fer í huga þinn með lækjum af brennandi orku. Mjög svipmikið og ákaflega tilfinningalegt verk, þar sem eitthvað sterkt og á sama tíma er fallegt. Slík tónlist ætti að hljóma í öllum húsum og vera aðal orkugjafi fyrir þá sem eru tóm eins og glas af víni.” *

-Nagamag.com

The song “Eydís Evensen – Transcending” is released by XXIM Records

Song Sources for “Eydís Evensen – Transcending”:
Spotify: open.spotify.com/track/0Gq8cXdLmPmVqMRgK1zwv1
Youtube: www.youtube.com/watch?v=lcpfEMJE-f8
Apple Music: music.apple.com/us/album/transcending/1678037131?i=1678037135
Deezer: www.deezer.com/track/2199511237

Find Eydís Evensen on Socials:
Instagram: www.instagram.com/eydisevensen
Twitter: twitter.com/eydis_evensen

Website of Eydís Evensen:
www.eydis-evensen.com/

Eydís Evensen – Anna’s Theme

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , , |

“Notes that echo inside the head, forming melodic shapes which smoothly fade away. Eydís Evensen from Iceland reveals her brilliant artistic creativity within two minutes of piano mystic magic. A must for every sensitive listener and strong foretaste of an upcoming album.”

“Σημειώνει ότι η Echo μέσα στο κεφάλι, σχηματίζοντας μελωδικά σχήματα που ξεθωριάζουν ομαλά. Ο Eyds Evensen από την Ισλανδία αποκαλύπτει τη λαμπρή καλλιτεχνική της δημιουργικότητα μέσα σε δύο λεπτά από τη μυστικιστική μαγεία του πιάνο. Ένα must για κάθε ευαίσθητο ακροατή και ισχυρή πρόγευση ενός επερχόμενου άλμπουμ.” *

“Athugasemdir um að bergmál inni í höfðinu og mynda melódísk form sem hverfa vel. Eydís Evensen frá Íslandi afhjúpar snilldar listsköpun sína innan tveggja mínútna frá píanó dulspeki. A verður fyrir alla viðkvæma hlustanda og sterka forsmekk komandi plötu.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Eydís Evensen – Anna’s Theme”:
Spotify: open.spotify.com/track/6YF1dwqfJs2khtmiUvtE8K
Youtube: www.youtube.com/watch?v=TxyNz2SMeRc

Find Eydís Evensen on Socials:
Instagram: www.instagram.com/eydisevensen
Twitter: twitter.com/eydis_evensen

Website of Eydís Evensen:
www.eydis-evensen.com/

Eydís Evensen – Tephra Horizon

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“This composition will give you shivers from the first sounds and notes. Its beautiful cinematic world creates some memorable moments full of emotions. Lush piano theme is at the core, everything feels like it is building around it, melancholic violin theme expands emotional depth, while the strings and horn sections layers that wonderful feeling. ”

“Αυτή η σύνθεση θα σας δώσει αναταραχή από τους πρώτους ήχους και σημειώσεις. Ο όμορφος κινηματογραφικός κόσμος του δημιουργεί μερικές αξέχαστες στιγμές γεμάτες συναισθήματα. Το πλούσιο θέμα του πιάνο βρίσκεται στον πυρήνα, όλα αισθάνονται σαν να χτίζουν γύρω του, το μελαγχολικό θέμα βιολιού επεκτείνει το συναισθηματικό βάθος, ενώ τα τμήματα των χορδών και των κέρατων είναι τα υπέροχα συναίσθημα.” *

“Þessi samsetning mun gefa þér skjálfta frá fyrstu hljóðum og athugasemdum. Fallegur kvikmyndaheimur hans skapar nokkrar eftirminnilegar stundir fullar af tilfinningum. Lush píanóþemað er kjarninn, allt líður eins og það sé að byggja upp í kringum það, depurð fiðluþema stækkar tilfinningalega dýpt, á meðan strengirnir og hornin hlutar lögin sem yndisleg tilfinning.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Eydís Evensen – Tephra Horizon”:
Spotify: open.spotify.com/track/5fjMgpIKcm3Woheg2jUDyr
Youtube: www.youtube.com/watch?v=4Xo8vBo8rlM

Find Eydís Evensen on Socials:
Instagram: www.instagram.com/eydisevensen
Twitter: twitter.com/eydis_evensen

Website of Eydís Evensen:
www.eydis-evensen.com/

Eydís Evensen – Midnight Moon feat. GDRN (Video)

Categories: Neoclassical, The Latest, Video|Tags: , , |

“When emotions give rise to various feelings like waterfalls, when the melody pours boiling water and pulsates in red hot veins, then starts the deep instrumental piece -Eydís Evensen- from -Midnight Moon- in support of the talented performer -GDRN-.”

“Когда эмоции рождают водопады чувств, когда мелодия льётся бурлящей рекой и пульсирует в раскалённых до красна венах, начинается погружение в инструментальную пьесу -Eydís Evensen – Midnight Moon- в сопровождение талантливая исполнительницы -GDRN-. ”

-Nagamag.com

Icelandic pianist and post-classical composer Eydís Evensen’s debut album BYLUR — which takes its name from the Icelandic word for ‘snowstorm’— will be released on April 23rd via XXIM Records, Sony’s new imprint for innovative, post-genre instrumental music. It features thirteen pieces written throughout her life so far for piano, with additional strings, brass and electronics on a number of tracks.

It also features a guest appearance from award-winning Icelandic singer GDRN on ‘Midnight Moon’, the album’s only track with vocals. The single is out now along with an artistic new video directed by Einar Egils. The track starts off with a string quartet instrumentation which feels like an Icelandic lullaby; comforting and constant.

The piece then transcends into the main movement which includes a piano, a string quartet and the Moving vocals of Icelandic artist GDRN. Valgeir Sigurðsson adds a soft wave of electronic textures throughout the piece, lifting it up to new heights.

www.eydis-evensen.com/
www.instagram.com/eydisevensen/
www.facebook.com/eydisevensen/
twitter.com/eydis_evensen

Go to Top