Music Genre

Jack in Water – All The Fires You Start

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Γλυκιά, ζεστή και νοσταλγική μελωδία που εκφράζει ωστόσο τη δυναμική και το ταπεραμέντο της. Τα φωνητικά με την ξεχωριστή χροιά τους μαγεύουν τις αισθήσεις και με το σχεδόν ψιθυριστό ύφος τους κατορθώνουν να εισχωρήσουν στο μυαλό και την ψυχή. Ο ρυθμός με την ήρεμη δύναμη του καταφέρνει να μας μεταφέρει την ένταση του και να μας παρασύρει μαζί του.”

“Sweet, warm and nostalgic melody that expresses its dynamic and temperament, however. The vocals with their distinctive complexion captivate the senses and in their almost whispering style they manage to penetrate the mind and soul. The rhythm with his calm power manages to convey his intensity and drag us with him.” *

“Sin embargo, la melodía dulce, cálida y nostálgica que expresa su dinámica y temperamento. Las voces con su tez distintiva cautivan los sentidos y en su estilo casi susurro logran penetrar la mente y el alma. El ritmo con su poder tranquilo logra transmitir su intensidad y arrastrarnos con él.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Jack in Water – All The Fires You Start”:
Spotify: open.spotify.com/track/2emZBiVIIHWtP7pUSsnGEX

Find Jack in Water on Socials:
Instagram: www.instagram.com/jackinwatermusic/
Twitter: twitter.com/jackinwater

Sgammato x Brendan Daugherty – Baby, Don’t You Know?

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Melancholic feeling of the song is mixed with wonderful and smooth beat, that is very relaxing, as well as the song sound structure. Vocals are definitely full of depth and mixture feelings, dynamic at moments and very calming at the same time. Beautifully produced, specially the vocal layering and the effects used, amazing atmosphere they create. ”

“Η μελαγχολική αίσθηση του τραγουδιού αναμιγνύεται με υπέροχο και ομαλό ρυθμό, που είναι πολύ χαλαρωτικό, καθώς και η δομή ήχου τραγουδιού. Τα φωνητικά είναι σίγουρα γεμάτα από συναισθήματα βάθους και μείγματος, δυναμικά σε στιγμές και πολύ χαλαρωτικά ταυτόχρονα. Όμορφα παραγόμενο, ειδικά η φωνητική στρώση και τα αποτελέσματα που χρησιμοποιούνται, εκπληκτική ατμόσφαιρα που δημιουργούν.” *

“La melancólica sensación de la canción se mezcla con un ritmo maravilloso y suave, que es muy relajante, así como la estructura de sonido de la canción. Las voces definitivamente están llenas de profundidad y sentimientos de mezcla, dinámica en momentos y muy calmantes al mismo tiempo. Bellamente producida, especialmente las capas vocales y los efectos utilizados, la atmósfera sorprendente que crean.” *

-Nagamag.com

The song “Sgammato x Brendan Daugherty – Baby, Don’t You Know?” is released by Sgammato Music

Song Sources for “Sgammato x Brendan Daugherty – Baby, Don’t You Know?”:
Spotify: open.spotify.com/track/3WQ33okqr76ANa28BWhl6y
Youtube: www.youtube.com/watch?v=oQBnnOKPs8k
Apple Music: music.apple.com/us/album/baby-dont-you-know/1680115566?i=1680115667
Deezer: www.deezer.com/track/2218863777

Nanuk – Young

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Эту Folk композицию хочется пить маленькими глотками, как если бы она была сладким и крепким эликсиром. Очарование и элегантность в каждом звуке, в который -Nanuk- вложил всё своё сердце. Почувствуйте себя молодым и вечным, насладитесь красотой голоса вокалиста и красивым исполнением на акустической гитаре.”

“I want to drink this folk composition in small sips, as if it were a sweet and strong elixir. Charm and elegance in every sound, in which -nanuk- put his whole heart. Feel like young and eternal, enjoy the beauty of the vocalist’s voice and a beautiful performance on an acoustic guitar.” *

“Θέλω να πίνω αυτή τη λαϊκή σύνθεση σε μικρές γουλιές, σαν να ήταν ένα γλυκό και ισχυρό ελιξίριο. Γοητεία και κομψότητα σε κάθε ήχο, στον οποίο -nanuk- έβαλε όλη του την καρδιά. Νιώστε σαν νέοι και αιώνιοι, απολαύστε την ομορφιά της φωνής του τραγουδιστή και μια όμορφη παράσταση σε μια ακουστική κιθάρα.” *

-Nagamag.com

The song “Nanuk – Young” is released by DistroKid

Song Sources for “Nanuk – Young”:
Spotify: open.spotify.com/track/1p4iQ1vXaXtoM8SyOamNNU

Find Nanuk on Socials:
Instagram: www.instagram.com/nanukworld

Jessica Carter Altman – Blood Moon

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Απαλά και αρμονικά φωνητικά που ταξιδεύουν το μυαλό και την καρδιά κάνουν το κομμάτι μοναδικό. Τα υπέροχα ανεβοκατεβάσματα της έντασης της φωνής μας μαγεύουν. Η φανταστική μελωδία εισχωρεί στην ψυχή και την αναστατώνει ευχάριστα σαν ένα φως που διώχνει το σκοτάδι. Ο ρυθμός σαν τον κυματισμό της θάλασσας μας παρασύρει και μας πάει μακριά.”

“Soft and harmonious vocals that travel the mind and heart make the piece unique. The magnificent uphill of the intensity of our voice are fascinating. The fantastic melody enters the soul and pleasantly upsets it like a light that drives the darkness. The rhythm like the ripple of the sea drags us and goes away.” *

“Soft and harmonious vocals that travel the mind and heart make the piece unique. The magnificent uphill of the intensity of our voice are fascinating. The fantastic melody enters the soul and pleasantly upsets it like a light that drives the darkness. The rhythm like the ripple of the sea drags us and goes away.” *

-Nagamag.com

The song “Jessica Carter Altman – Blood Moon” is released by JCA Productions LLC

Song Sources for “Jessica Carter Altman – Blood Moon”:
Spotify: open.spotify.com/track/33QzCCTsdChGuO6TjvqtG4
Youtube: www.youtube.com/watch?v=RtIrNE0JK4U
Deezer: www.deezer.com/track/1974630357

Find Jessica Carter Altman on Socials:
Instagram: www.instagram.com/jessica.carter.altman
Twitter: twitter.com/jcarteraltman

Website of Jessica Carter Altman:
www.jessicacarteraltman.com/

Grandfather Machine – Hear It Running (Old Bones)

Categories: Audio, Features, Jazz, Jazz Features, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Beautiful and smooth guitar theme from the intro of the song makes the wonderful atmosphere and mood. Lead vocals expands that vibe even further, with so much emotion. As the song progresses so does the soundscape in the background, layering the structure so well, specially the saxophone part, that is so smooth. ”

“Όμορφο και ομαλό θέμα κιθάρας από την εισαγωγή του τραγουδιού κάνει την υπέροχη ατμόσφαιρα και τη διάθεση. Τα φωνητικά μολύβδου επεκτείνουν αυτό το vibe ακόμη περισσότερο, με τόσο πολύ συναίσθημα. Καθώς το τραγούδι εξελίσσεται, το ίδιο συμβαίνει και το ηχητικό τοπίο στο παρασκήνιο, η στρώση της δομής τόσο καλά, ειδικά το τμήμα σαξόφωνο, που είναι τόσο ομαλή.” *

“El tema de guitarra hermoso y suave de la introducción de la canción hace que el maravilloso ambiente y el estado de ánimo. La voz principal amplía esa vibra aún más, con tanta emoción. A medida que avanza la canción, también lo hace el paisaje sonoro en el fondo, colocando la estructura tan bien, especialmente la parte del saxofón, que es tan suave.” *

-Nagamag.com

The song “Grandfather Machine – Hear It Running (Old Bones)” is released by Goodnight Shirt Records

Track Sources for “Grandfather Machine – Hear It Running (Old Bones)”:
Spotify: open.spotify.com/track/7oTM56lDkbKnL5kc5dse83
Youtube: www.youtube.com/watch?v=Z4ty4O3cWxY
Apple Music: music.apple.com/us/album/hear-it-running-old-bones/1669382830?i=1669382831

Find Grandfather Machine on Socials:
Instagram: www.instagram.com/grandfathermachine/

Website of Grandfather Machine:
grandfathermachine.com

Dan Mangan x Felix Cartal – Just Know It (Felix Cartal’s Sunset Mix)

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Μοναδική μελωδία που διαπερνά το μυαλό και αναστατώνει τις αισθήσεις ευχάριστα. Δημιουργεί μια φανταστικά υπέροχη ατμόσφαιρα που δεν θέλεις να τη χάσεις με τίποτα. Τα φωνητικά απόλυτα ταιριασμένα βρίσκονται σε πλήρη αρμονία και ανεβάζουν το επίπεδο του κομματιού ακόμα πιο πολύ. Ο ζωντανός ρυθμός κρατά το ενθουσιασμό μας αμείωτο από την αρχή έως το τέλος.”

“Unique melody that permeates the mind and upset the senses pleasantly. It creates a fantastic wonderful atmosphere that you don’t want to lose with anything. The vocals are perfectly matched in complete harmony and raise the level of the piece even more. The living rhythm keeps our enthusiasm unabated from beginning to end.” *

“Unique melody that permeates the mind and upset the senses pleasantly. It creates a fantastic wonderful atmosphere that you don’t want to lose with anything. The vocals are perfectly matched in complete harmony and raise the level of the piece even more. The living rhythm keeps our enthusiasm unabated from beginning to end.” *

-Nagamag.com

Track Sources for “Dan Mangan x Felix Cartal – Just Know It (Felix Cartal’s Sunset Mix)”:
Spotify: open.spotify.com/track/6g1nZGJA20gADqQYbM6JWX

Angela Aux – Take us Home

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Когда не охота вылезать из-под одеяла, когда солнце слепит глаза, а за окном идёт проливной дождь, хочется залезть под тёплое одеяло, включить новый трек от -Angela Aux- и насладиться атмосферой прелестного, медитативного звучания жанра Folktronica. Есть только вы и музыка и это единственное, что вам нужно в эту самую минуту.”

“When you do not hunt from under the blanket, when the sun blinds, and there is a pouring rain outside the window, I want to get into a warm blanket, turn on a new track from -angela aux- and enjoy the atmosphere of the charming, meditative sound of the Folktronica genre. There is only you and music and this is the only thing you need at this very minute.” *

“Όταν δεν κυνηγάτε κάτω από την κουβέρτα, όταν ο ήλιος περνάει, και υπάρχει μια βροχή έξω από το παράθυρο, θέλω να μπω σε μια ζεστή κουβέρτα, να γυρίσω ένα νέο κομμάτι από το -angela aux- και να απολαύσω την ατμόσφαιρα του γοητευτικός, διαλογιστικός ήχος του είδους folktronica. Υπάρχει μόνο εσείς και η μουσική και αυτό είναι το μόνο πράγμα που χρειάζεστε σε αυτό το λεπτό.” *

-Nagamag.com

Track Sources for “Angela Aux – Take us Home”:
Spotify: open.spotify.com/track/4iOwZXqS6TklVs6YR0th1r

Find Angela Aux on Socials:
Instagram: www.instagram.com/___nonformation

Website of Angela Aux:
www.angela-aux.com

Nadav Dagon – Connecting (feat. Udi Ben Knaan)

Categories: Audio, Electronica, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“From the first sounds songs have a strong reminder of Dead Can Dance style, even more as it progresses. Percussive beats are perfectly layered with eastern harmonics and a beautiful vocals. Subtle and so effective synth sequences add more atmosphere within the song ethno mood. Chanting vocals in the background are pure bliss. ”

“Από τα πρώτα τραγούδια ήχου έχουν μια ισχυρή υπενθύμιση του Dead Can Dance Style, ακόμα περισσότερο καθώς εξελίσσεται. Οι κούτσουρες είναι τέλεια στρωμένες με ανατολικές αρμονικές και όμορφα φωνητικά. Οι λεπτές και τόσο αποτελεσματικές αλληλουχίες συνθέσεων προσθέτουν περισσότερη ατμόσφαιρα μέσα στο τραγούδι Ethno Mood. Τα φωνητικά φωνητικά στο παρασκήνιο είναι καθαρή ευδαιμονία.” *

“Desde los primeros sonidos, las canciones tienen un fuerte recordatorio del estilo de Dead Can Dance, aún más a medida que avanza. Los ritmos percusivos están perfectamente en capas con armónicos orientales y una hermosa voz. Las secuencias de sintetizador sutiles y tan efectivas agregan más atmósfera dentro de la canción Ethno Mood. Las voces de canto en el fondo son pura dicha.” *

-Nagamag.com

The song “Nadav Dagon – Connecting (feat. Udi Ben Knaan)” is released by Circle Of Dreams

Track Sources for “Nadav Dagon – Connecting (feat. Udi Ben Knaan)”:
Spotify: open.spotify.com/track/2GqLPJfWy6YddJGWPAt2ZY
Youtube: www.youtube.com/watch?v=tc453x01fg0
Apple Music: music.apple.com/us/album/connecting-feat-udi-ben-knaan/1665388086?i=1665388088
Deezer: www.deezer.com/track/2109374117

Find Nadav Dagon on Socials:
Instagram: www.instagram.com/nadavdagon/
TikTok: www.tiktok.com/@nadavdagon

Lewis Dalgliesh – The Promises of Youth

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Οι νότες της κιθάρας στολίζει με τα πιο όμορφα λουλούδια τα όνειρα μας. Η μελωδία μας φτιάχνει παραμυθένια τοπία για να κρυφτούμε μέσα σε αυτά. Από την άλλη τα αισθαντικά φωνητικά μας μιλούν με ειλικρίνεια και σιγουριά για να δούμε τον κόσμο όπως είναι. Ο όμορφος ρυθμός ασταμάτητα μας προειδοποιεί για το χρόνο που αμείλικτος περνά.”

“The notes of the guitar adorn our dreams with the most beautiful flowers. Our melody makes fairytale landscapes to hide in them. On the other hand, our sensual vocals talk to us honestly and confidently to see the world as they are. The beautiful pace constantly warns us of the time that is relentless.” *

“Las notas de la guitarra adornan nuestros sueños con las flores más hermosas. Nuestra melodía hace paisajes de cuento de hadas para esconderse en ellos. Por otro lado, nuestras voces sensuales nos hablan honesta y con confianza para ver el mundo tal como son. El hermoso ritmo nos advierte constantemente de la época que es implacable.” *

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/0yJqUjBu9ODiDQT7BnPCD4

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/lewis_dalgliesh
TikTok: www.tiktok.com/@lewis_dalgliesh

Website: www.google.com/url

Twins of June – Follow You

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Production, arrangement and all the effects used are pure perfection. Specially the sound edits and the way the subtle effect moments are creating just the right atmosphere. Guitar theme is amazing, fitting so good with the vocal that leads the song. ”

-Nagamag.com

This song released by: Iceberg Music Group

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/3pasPaZ6Rm75Ooyl4Nwaqr

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/twinsofjune/

Load More Posts
Go to Top