OETE – Cobra

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Emotional piano theme creates dreamy alike atmosphere. Depths of emotions changes its pace when the main beat of the song starts, changing the songs structure into the club oriented groove. Even with that transition, song retains its mood. Lead vocal is seductive, French language alone have that impact to the listener. ”

“Το συναισθηματικό θέμα πιάνο δημιουργεί ονειρική ατμόσφαιρα. Τα βάθη των συναισθημάτων αλλάζουν τον ρυθμό του όταν ξεκινά ο κύριος ρυθμός του τραγουδιού, αλλάζοντας τη δομή των τραγουδιών στο αυλάκι με προσανατολισμό στο club. Ακόμη και με αυτή τη μετάβαση, το τραγούδι διατηρεί τη διάθεσή του. Το Lead Vocal είναι σαγηνευτικό, μόνο η γαλλική γλώσσα έχει αυτό το αντίκτυπο στον ακροατή.” *

“Le thème du piano émotionnel crée une atmosphère de rêve. Les profondeurs des émotions changent son rythme lorsque le rythme principal de la chanson commence, changeant la structure des chansons en groove orienté Club. Même avec cette transition, Song conserve son humeur. Le vocal principal est séduisant, la langue française à elle seule a cet impact sur l’auditeur.” *

-Nagamag.com

The song “OETE – Cobra” is released by Roy music

Song Sources for “OETE – Cobra”:
Spotify: open.spotify.com/track/3RrqEAOZRF1DByixPR6TBw
Youtube: www.youtube.com/watch?v=m_B6_k9M20A
Apple Music: music.apple.com/us/album/cobra/1668417326?i=1668418007
Deezer: www.deezer.com/track/2127014247

Rêve Blanc – Baiser Parisien

Categories: Audio, Blogwave, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Big and beautiful synth lead opens the song in a magnificent way. Pure synth wave joyride with this song. Lead vocal is dreamy and very catchy, fits so well with the song and its mood. Beats expands the vibe layered with a perfect driving bass line, creating that trademark sound of the style, that is amazing. ”

“Το μεγάλο και όμορφο synth μολύβδου ανοίγει το τραγούδι με υπέροχο τρόπο. Pure Synth Wave Joyride με αυτό το τραγούδι. Το Lead Vocal είναι ονειρικό και πολύ πιασάρικο, ταιριάζει τόσο καλά με το τραγούδι και τη διάθεσή του. Ο Beats επεκτείνει το vibe στρωμένο με μια τέλεια γραμμή μπάσων οδήγησης, δημιουργώντας αυτόν τον ήχο του στυλ του στυλ, που είναι εκπληκτικό.” *

“Big and Beautiful Synthing Lead ouvre la chanson d’une manière magnifique. Pure Synth Wave Joyride avec cette chanson. Le vocal principal est rêveur et très accrocheur, s’adapte si bien avec la chanson et son humeur. Beats étend l’ambiance superposée avec une ligne de basse de conduite parfaite, créant ce son de marque du style, qui est incroyable.” *

-Nagamag.com

The song “Rêve Blanc – Baiser Parisien” is released by Riptide Records

Track Sources for “Rêve Blanc – Baiser Parisien”:
Spotify: open.spotify.com/track/5usNNVxXKxADV6ucJS2XET

Lefkes – Le Temps des ronces

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Если бы у музыки была душа в реальном мире, то она была бы столь красива, как и French Pop мелодия нового сингла -Lefkes-. Пленительный, тающий на губах голос, который сводит с ума своей обворожительностью. Так и хочется стать частью этого трека, превратиться в один из инструментов и путешествовать по разнообразию звуковых пейзажей. Великолепная работа!”

“If the music had a soul in the real world, then it would be as beautiful as French pop the melody of the new singlefkes-. A captivating voice melting on his lips, which drives crazy with his charming. So I want to become part of this track, turn into one of the instruments and travel along a variety of sound landscapes. Great job!” *

“Si la musique avait une âme dans le monde réel, alors ce serait aussi beau que le français pop la mélodie du nouveau singlefkes-. Une voix captivante fondant sur ses lèvres, qui rend fou de son charmant. Je veux donc faire partie de cette piste, devenir l’un des instruments et voyager le long d’une variété de paysages sonores. Bon travail!” *

-Nagamag.com

The song “Lefkes – Le Temps des ronces” is released by Independent

Track Sources for “Lefkes – Le Temps des ronces”:
Spotify: open.spotify.com/track/7l22V1XWUyvKaNksyYBfQU
Youtube: www.youtube.com/watch?v=DFW9YaVEtns
Apple Music: music.apple.com/us/album/le-temps-des-ronces/1663543331?i=1663543775
Deezer: www.deezer.com/track/2099151277

Find Lefkes on Socials:
Instagram: www.instagram.com/lefkes.band/

Website of Lefkes:
lefkes.fr

Sainte Nicole – Vanité

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Η ιδιαίτερη μελαγχολική μελωδία μας μεταφέρει στον κόσμο του παρόντος και του μέλλοντος και ένα αίσθημα φόβου μας περιβάλει. Τα υπέροχα φωνητικά με καθαρή και εκλεπτυσμένη χροιά εκφράζουν τη δυσκολία να εκφραστούν πλέον τα συναισθήματα καθώς η ψυχή σιγά σιγά παγώνει. Ο ρυθμός με θυμό προσπαθεί να μας αφυπνίσει ώστε να αλλάξουμε πορεία.”

“The special melancholy melody takes us to the world of the present and the future and a sense of fear surrounds us. Wonderful vocals with pure and refined complexion express the difficulty of expressing emotions as the soul is slowly freezing. The rhythm with anger tries to awaken us so that we can change course.” *

“La melodía de melancolía especial nos lleva al mundo del presente y al futuro y un sentido de miedo nos rodea. Las voces maravillosas con tez pura y refinada expresan la dificultad de expresar emociones a medida que el alma se está congelando lentamente. El ritmo con ira trata de despertarnos para que podamos cambiar de rumbo.” *

-Nagamag.com

The song “Sainte Nicole – Vanité” is released by Candide Production

Track Sources for “Sainte Nicole – Vanité”:
Spotify: open.spotify.com/track/27R2sErEgaKKKXCsh1cZj1

Ben-J – Dark Art

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , |

“Σε μια μελαγχολική ατμόσφαιρα η ομίχλη έχει πέσει από νωρίς και η μελωδία ψάχνει να βρει διέξοδο και σωτηρία. Τα φωνητικά με εξαιρετικό ύφος και ηχόχρωμα μας κάνουν να θρηνούμε μαζί τους. Όμως η φωνή πρέπει να ακουστεί και η ομίχλη να διαλυθεί. Ο ζωηρός ρυθμός ρίχνει φως και η ελπίδα επιστρέφει.”

“In a melancholy atmosphere the fog has fallen early and the melody is looking for a way out and salvation. The vocals in excellent style and sound make us mourn with them. But the voice must be heard and the fog to dissolve. The lively pace sheds light and hope returns.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/67zWAp5DbgQ66cT0UHIMCk
Youtube: www.youtube.com/watch?v=R0m4hXiUTzs
Apple Music: music.apple.com/us/album/dark-art/1656363954?i=1656363957
Deezer: www.deezer.com/track/2033552897

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/benj.online/
TikTok: www.tiktok.com/@benj.online

Website: www.ben-j.online/

IPHIS – Dernier Jour

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , |

“Επιβλητική και ξεχωριστή μελωδία που σε ανεβάζει ως τον ουρανό Τα πληθωρικά φωνητικά με την υπέροχη και εκλεπτυσμένη χροιά κερδίζουν τις εντυπώσεις. Ο μοναδικός ρυθμός πραγματικά σε κάνει να πετάς σαν ανάλαφρο πουλί. Ένα φανταστικό κομμάτι που μπορείς να ακούς ξανά και ξανά.”

“Impressive and distinct melody that lifts you up to heaven The exuberant vocals with the wonderful and sophisticated complexion gain impressions. The only rhythm really makes you fly like a light bird. A fantastic piece that you can hear over and over again.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: Free Up! Records

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/3JgGbKVUNsxM2aAL9DnFZc
Youtube: www.youtube.com/watch?v=6cdH-PARwo4

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/iphis_well
TikTok: www.tiktok.com/@iphiswell

Website: iphiswell.com/home#bio

Notfonk – Rudegirl, by Notfonk x Leya

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , |

“Smooth drum groove with easy pace and some brilliant electronic sounds in the background creates calming vibe. Vocals are so beautiful, crystal, layered with perfect delay edits, that are creating some well arranged atmosphere. ”

-Nagamag.com

This song released by: Excellent Choix

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/3RRx2IyXxLaZ7z7Tgm4nFO
Bandcamp: excellentchoix.bandcamp.com/track/rudegirl

Ferielle – Face à face

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Λεπτά και αισθησιακά φωνητικά σαγηνεύουν. Μελωδία κεφάτη και χαρούμενη επαναφέρει εύστοχα παλαιότερες εποχές. Ο ρυθμός ξεσηκώνει και ανεβάζει την ένταση. Το κομμάτι είναι αφορμή για χορό και πάρτι. Ακολούθησε το ρυθμό, διασκέδασε και ξέχνα για λίγο την καθημερινότητα σου.”

“Thin and sensual vocals seduced. Melody cheerful and cheerful reinstates older times. The rhythm revolves and raises the tension. The track is a reason for dance and parties. Follow the rhythm, have fun and forget about your daily routine for a while.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: Finalistes

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/6YbXfhWtXDZ29tdeoq5Sgy
Youtube: www.youtube.com/watch?v=xsUy_MrRagg
Apple Music: music.apple.com/us/album/face-%C3%A0-face/1650633632?i=1650633640
Deezer: www.deezer.com/track/1974403857

GREK – Tout donner

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“That high pitched voice is so good, very interesting sound detail. Same goes with guitar riff, fitting so good with the vocals. I really like French hip hop, language is so beautiful, same goes with this song. Acoustic guitar solo part in the background is beautiful.”

-Nagamag.com

This song released by: GREKLAND

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/2yUqg1BYpDSqTCmLn1gq3O
Youtube: www.youtube.com/watch?v=Q4VBsf_q5s8
Apple Music: music.apple.com/us/album/tout-donner/1649145628?i=1649145737
Deezer: www.deezer.com/track/1957117017

lou dassi – Toujours plus

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , |

“French speech, which pours a stream of emotions from the mouth of a charming -lou dassi- falls into the very center of your heart and hits an endless stream of scarlet blood. Strong French Pop Work with a very powerful energy supply. Music, which hurts for all living things.” (Automatically Translated with Google Translate)

“Французская речь, которая льётся потоком эмоций из уст очаровательной -Lou Dassi- попадает в самый центр вашего сердца и бьёт нескончаемым ручьём алой крови. Сильная French Pop работа с очень мощной энергетической подачей. Музыка, которая задевает за всё живое.”

-Nagamag.com

open.spotify.com/track/7uux3xEajPCnMduzMBR8Rz

This song released by: Universal Music Distribution Deal

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/7uux3xEajPCnMduzMBR8Rz

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/loudassing/

Load More Posts
Go to Top