Music Genre

Liz Becker – Adrenaline

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , |

“Με φωνητικά καθαρά και εκλεπτυσμένα το κομμάτι κάνει την παρουσία του έντονη και ιδιαίτερη αισθητή. Η ροκ μελωδία με την δυναμική της ανεβάζει τη αδρεναλίνη και δίνει ένταση στη διάθεση μας. Η μέρα αποκτά νόημα και νεύρο και νιώθουμε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε εμπόδιο. Ο ρυθμός μας αναζωογονεί και ανεβάζει την διάθεση μας στα ύψη.”

“With vocal and sophisticated the piece makes its presence intense and particularly noticeable. The rock melody with its dynamics raises adrenaline and gives us tension. The day acquires meaning and nerve and we feel we can deal with any obstacle. Our rhythm rejuvenates and raises our mood.” *

“Con vocal y sofisticada, la pieza hace que su presencia sea intensa y particularmente notable. La melodía de roca con su dinámica plantea adrenalina y nos da tensión. El día adquiere significado y nervio y creemos que podemos lidiar con cualquier obstáculo. Nuestro ritmo rejuvenece y plantea nuestro estado de ánimo.” *

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/6BQgvgNFOyesITDfHJb955
Youtube: www.youtube.com/watch?v=sm1-0e9LYGw

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/_elizabethbecker/

JShell – Haunted (Featuring Karen Abrams, Fernando Chirinos & Sofie Jane)

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Organ opening theme from the beginning is a very nice touch, ominous and darker, fitting with the song title. Song continues in very interesting way, rock and roll with in basics with some psychedelic moments. Vocals are amazing, specially the female one and that guitar solo is pure bliss. ”

“Το θέμα που ανοίγει το όργανο από την αρχή είναι ένα πολύ ωραίο άγγιγμα, δυσοίωνο και πιο σκούρο, που ταιριάζει με τον τίτλο του τραγουδιού. Το τραγούδι συνεχίζει με πολύ ενδιαφέρον τρόπο, rock and roll με βασικά με μερικές ψυχεδελικές στιγμές. Τα φωνητικά είναι εκπληκτικά, ειδικά το θηλυκό και ότι το σόλο κιθάρας είναι καθαρή ευδαιμονία.” *

“El tema de apertura de órganos desde el principio es un toque muy agradable, siniestro y más oscuro, apropiado con el título de la canción. La canción continúa de una manera muy interesante, rock and roll with in Basics con algunos momentos psicodélicos. Las voces son increíbles, especialmente la femenina y ese solo de guitarra es pura felicidad.” *

-Nagamag.com

This song released by: Tater Mansion Tunes

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/5eVHtnvTqcZiSZGWl8GI4v
Youtube: www.youtube.com/watch?v=q-mbcVG2enY

Fiona-Lee – What Makes A Man (Live)

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Τα φωνητικά με βάθος και με παραπονιάρικο, σχεδόν θυμωμένο ύφος εκφράζουν την αγανάκτηση μέσα από την έκρηξη τους. Η όμορφη μελωδία στριγκλίζει σε μια προσπάθεια να διώξει τον συσσωρευμένο πόνο. Ο ρυθμός ηλεκτρίζει την ατμόσφαιρα και ανεβάζει την αδρεναλίνη στο μάξιμουμ.”

“The vocals with depth and with a complacent, almost angry style express their indignation through their explosion. The beautiful melody squeezes in an attempt to persecute the accumulated pain. The rhythm elects the atmosphere and raises the adrenaline to the maximum.” *

“Las voces con profundidad y con un estilo complaciente, casi enojado, expresan su indignación a través de su explosión. La hermosa melodía aprieta en un intento de perseguir el dolor acumulado. El ritmo elige la atmósfera y eleva la adrenalina al máximo.” *

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/2R9miM5EcIZYv5SjfVFPA9

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/fionaleeofficial/
TikTok: www.tiktok.com/@fionaleeofficial

Website: linktr.ee/fionaleeofficial

Made of Mana – Sorry

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Οι χαρούμενες νότες της μελωδίας κάνουν την μέρα μας πολύ καλύτερη. Τα φωνητικά με την καθαρή και δροσερή χροιά τους είναι το κατάλληλο τονωτικό μας για την ξεκίνημα μας. Ο ρυθμός μας γεμίζει ζωντάνια και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση και εμπόδιο.”

“The happy notes of the melody make our day much better. The vocals with their clean and cool complexion are our right tonic for our start. Our rhythm is filled with vitality and we are ready to face every challenge and obstacle.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: Edge of the Sphere Media

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/4bL4gWIbJXaArNC50rwUYe
Youtube: www.youtube.com/watch?v=fZ_vbBakbKw
Apple Music: music.apple.com/us/album/sorry/1659831430?i=1659831431
Deezer: www.deezer.com/track/2069603097

Red Maker – Slip

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Η μελωδία ξεχωρίζει μέσα σε μια ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη με τα συναισθήματα να χτυπούν κόκκινο. Τα φανταστικά φωνητικά γίνονται πραγματική απογείωση για εμάς. Πετάμε ψηλά και τίποτα δεν μας νοιάζει πιά. Ο ρυθμός δυνατός και φορτισμένος ,σαν ένα ξέσπασμα που αναμενόταν να συμβεί ,μας ξεσηκώνει απίστευτα.”

“The melody stands out in an atmosphere electrified with emotions hitting red. Fantastic vocals become a real take -off for us. We fly high and nothing cares about. The pace strong and charged, as an outburst that was expected to happen, raises us incredibly.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/2Ta7FOJKuOoFxG4ESDJOVy

Julian Rybarski – SAME, SAME, SAME (no difference)

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Με κέφι και ζωντάνια η μελωδία έρχεται για να μας φτιάξει τη μέρα και να της δώσει άλλο νόημα. Τα φωνητικά με έξυπνο τρόπο μας βάζουν στο συναίσθημα και μας κάνουν παρέα με όμορφο τρόπο. Ο ρυθμός διασκεδαστικός και αισιόδοξος προσπαθεί να μας βγάλει έξω από τη μίζερη καθημερινότητα μας.”

“With fun and vitality the melody comes to make us the day and give it another meaning. The vocals smartly put us in the emotion and hang out with us in a beautiful way. The rhythm is fun and optimistic trying to get us out of our miserable daily lives.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: 99 rockets records

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/5nAYF2wvOh3azekMWV0zcA
Youtube: www.youtube.com/watch?v=4-RW9fRau3U

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/julianrybarski/

ROYAL ESTATE – Only

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Η ηλεκτρισμένη ροκ μελωδία φέρνει ευχάριστα και δυνατά συναισθήματα. Τα φωνητικά με το απίστευτα καθαρό ηχόχρωμά τους μας δίνουν δύναμη και ζωντάνια να συνεχίσουμε και να δούμε τα πράγματα πιο αισιόδοξα. Ο ρυθμός ξέφρενος και κεφάτος μας φέρνει σε πλήρη εκτόνωση”

“The electrified rock tune brings pleasant and strong emotions. The vocals with their incredibly pure tone give us the strength and vitality to continue and see things more optimistic. The pace of frantic and cheerful brings us to complete relief” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/76GeMJsP6dA2h0bvyGPoW2

Croptal – Blacksmith

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Τα ιδιαίτερα και ξεχωριστά φωνητικά με έκταση και δυναμισμό κερδίσουν τις εντυπώσεις. Με σθένος και θάρρος η μελωδία δημιουργεί μια μεγαλειώδης ατμόσφαιρα. Ο όμορφος ρυθμός σχεδόν βρίσκεται σε ένα παραλήρημα συναισθηματικό που μας ελκύει ανέλπιστα.”

“The special and separate vocals with extent and dynamism gain impressions. With vigor and courage, the melody creates a magnificent atmosphere. The beautiful rhythm is almost in an emotional delirium that attracts us unexpectedly.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: DistroKid

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/3ocZPhJ4Zl3Jq2glY4CqxV
Youtube: www.youtube.com/watch?v=lIiMW8YqmKs
Apple Music: music.apple.com/us/album/variation-vii-blacksmith-feat-maddy-prior/1658497189?i=1658497200

Whitney Walker – Heather from Here

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Τα αισθαντικά φωνητικά δημιουργούν μια παράξενα ευχάριστη ατμόσφαιρα μέσα από ένα κυνικό ύφος. Η όμορφη μελωδία σε μια αδιάκοπη ταλάντευση προσπαθεί να αποφασίσει αν θα χαρεί ή θα λυπηθεί. Ο ρυθμός έχει μια δυναμικότητα που μας βοηθά να προσπεράσουμε κάθε πιθανό εμπόδιο.”

“The sensual vocals create a strangely pleasant atmosphere through a cynical style. The beautiful melody in a continuous swing tries to decide whether to enjoy or be sad. The rhythm has a potential that helps us to overtake every possible obstacle.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/39vVVni4EWwJz7CFr1X89H
Youtube: www.youtube.com/watch?v=X-aL2tty9yA

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/whitneywalkermusic/
Twitter: twitter.com/WOWtheband1

Website: www.whitneywalkermusic.com/

Load More Posts
Go to Top