Music Genre

KØASH – Somebody

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Faster tempo and that very nostalgic synth wave atmosphere sends you back into the 80’s instantly. Dreamy synth themes with perfect sound choices are produced so well. Lead vocal is beautiful, full of emotions and depth that gives the electronic sounds in the background organic feeling. ”

“Ταχύτερος ρυθμός και αυτή η πολύ νοσταλγική ατμόσφαιρα συνθετικού κύματος σας στέλνει πίσω στη δεκαετία του ’80 αμέσως. Τα ονειρικά θέματα συνθέσεων με τέλειες επιλογές ήχου παράγονται τόσο καλά. Το Lead Vocal είναι όμορφο, γεμάτο συναισθήματα και βάθος που δίνει τους ηλεκτρονικούς ήχους στο φόντο οργανικό συναίσθημα.” *

“Tempo más rápido y esa atmósfera de onda de sintetizador de sintetizador muy nostálgica te envía de nuevo a los 80 al instante. Los temas de sintetizador de ensueño con opciones de sonido perfectas se producen muy bien. Lead Vocal es hermoso, lleno de emociones y profundidad que le da a los sonidos electrónicos en el fondo de la sensación orgánica.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “KØASH – Somebody”:
Spotify: open.spotify.com/track/7rJiXOYxysJyVZhZp33X3Z

Find KØASH on Socials:
Instagram: www.instagram.com/iamkoash/
Twitter: twitter.com/iamkoash
TikTok: www.tiktok.com/@iamkoash

Website of KØASH:
spoti.fi/3vTBcAt

Mordent.iO – Love, Darlingtron

Categories: Audio, Blogwave, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Όμορφη και ατμοσφαιρική μελωδία με τις χαρούμενες αρμονικές νότες της να αναπτερώνουν την καρδιά μου. Οι υπέροχοι συνδυασμοί ήχων μεταφέρουν τη μυστηριακή και αισιόδοξη διάθεση τους. Με την ευεξία και την χαλάρωση που μεταδίδει ξεκουράζεται το μυαλό και το σώμα. Ο ρυθμός ευχάριστος και ζωντανός μας κάνει πιο ελεύθερους.”

“Beautiful and atmospheric melody with its cheerful harmonious notes to back up my heart. The wonderful combinations of sounds carry their mysterious and optimistic mood. With the well -being and relaxation it transmits it rests the mind and body. The rhythm is enjoyable and alive makes us freer.” *

“Melodía hermosa y atmosférica con sus alegres notas armoniosas para respaldar mi corazón. Las maravillosas combinaciones de sonidos tienen su estado de ánimo misterioso y optimista. Con el pozo y la relajación, transmite, descansa la mente y el cuerpo. El ritmo es agradable y vivo nos hace más libres.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Mordent.iO – Love, Darlingtron”:
Spotify: open.spotify.com/track/1XiM6z4aWmA1ncVzAh7W4P

Find Mordent.iO on Socials:
Instagram: www.instagram.com/mordent.io/
Twitter: twitter.com/MordentIO

Website of Mordent.iO:
mordent.io/

Bjorn Rydhog – Adore her (Azure Blue Remix) (Remix by Azure Blue)

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Όμορφα και ζεστά φωνητικά μας αγκαλιάζουν και χαϊδεύουν τα αφτιά μας με την αρμονία τους. Δυνατά και εύστοχα μηνύματα περνούν μέσα από το υπέροχο αυτό κομμάτι. Η μελωδία δεν σταματά να μας διασκεδάζει και να μας δίνει αισιοδοξία με την θετική της ενέργεια. Ο ζωντανός ρυθμός είναι η δύναμη μας και τίποτα δεν μας σταματά.”

“Beautiful and warm vocals embrace and caress our ears with their harmony. Loud and apt messages pass through this wonderful piece. The melody does not stop us from having fun and giving us optimism with its positive energy. The living rhythm is our power and nothing stops us.” *

“Vackra och varma sång omfamnar och smeker våra öron med sin harmoni. Höga och apt -meddelanden passerar genom detta underbara stycke. Melodin hindrar oss inte från att ha kul och ger oss optimism med sin positiva energi. Den levande rytmen är vår kraft och ingenting stoppar oss.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Bjorn Rydhog – Adore her (Azure Blue Remix) (Remix by Azure Blue)”:
Spotify:
open.spotify.com/track/3C7mOgKblQI9IJIUITwZDk

Find Bjorn Rydhog on Socials:
Instagram: www.instagram.com/bjorn.rydhog/
TikTok: www.tiktok.com/@bjorn_rydhog

Website of Bjorn Rydhog:
music.amazon.co.uk/artists/B07FS9SBPK/bjorn-rydhog

Archer, Ian Dempsey – Summer Ain’t What It Used To Be (Remix by Rogue VHS)

Categories: Audio, Blogwave, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Ламповый и тёплый как солнечный день Synthwave, в звуковых вибрациях и лучах которого так приятно искупаться. Мягкий бит, мелодия винтажных синтезаторов и спокойное душевное состояние, которое помогает ощутить приход весны в полной мере. Музыка для вашего сердца, она сделает всё для того, чтобы вы оказались на солнечном пляже просто закрыв глаза.”

“Light and warm as a sunny day Synthwave, in the sound vibrations and rays of which it is so nice to swim. Soft bit, a melody of vintage synthesizers and a calm state of mind, which helps to feel the arrival of spring in full. Music for your heart, it will do everything so that you are on the sunny beach simply closing your eyes.” *

“Φως και ζεστό ως Sunny Day Synthwave, στις ηχητικές δονήσεις και τις ακτίνες των οποίων είναι τόσο ωραίο να κολυμπήσετε. Μαλακό κομμάτι, μια μελωδία vintage synthesizers και μια ήρεμη κατάσταση του νου, που βοηθά να αισθανθεί την άφιξη της άνοιξης στο σύνολό της. Μουσική για την καρδιά σας, θα κάνει τα πάντα, ώστε να βρίσκεστε στην ηλιόλουστη παραλία απλά κλείνοντας τα μάτια σας.” *

-Nagamag.com

The song “Archer, Ian Dempsey – Summer Ain’t What It Used To Be (Remix by Rogue VHS)” is released by Thanks for listening x

Song Sources for “Archer, Ian Dempsey – Summer Ain’t What It Used To Be (Remix by Rogue VHS)”:
Spotify: open.spotify.com/track/31WAjUJEzW599jbyZtncoC
Youtube: www.youtube.com/watch?v=9RWehqWcEQY
Apple Music: music.apple.com/us/album/summer-aint-what-it-used-to-be-rogue-vhs-remix/1673796446?i=1673796447
Deezer: www.deezer.com/track/2161489217

Find Archer, Ian Dempsey on Socials:
Instagram: www.instagram.com/archermusic84/
Twitter: twitter.com/archermusic84

Website of Archer, Ian Dempsey:
music.apple.com/us/artist/archer/1584149788

Bel Epoq – Never Enough

Categories: Audio, Blogwave, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“For those who may have too many choices but never get enough, we suggest the right one; A track full of catchy and addictive Synthwave magic, packed with endless energy for your mood rising. Its vivid flow of electronic sound, riveting vocals and dancing mood won’t leave you indifferent.”

“Για εκείνους που μπορεί να έχουν πάρα πολλές επιλογές, αλλά ποτέ δεν έχουν αρκετό, προτείνουμε το σωστό. Ένα κομμάτι γεμάτο από πιασάρικα και εθιστικά μαγεία synthwave, γεμάτη με ατελείωτη ενέργεια για τη διάθεσή σας. Η ζωντανή ροή του ηλεκτρονικού ήχου, τα πριτσίνια φωνητικά και η διάθεση χορού δεν θα σας αφήσουν αδιάφορο.” *

“Für diejenigen, die möglicherweise zu viele Entscheidungen haben, aber nie genug bekommen, schlagen wir den richtigen vor. Ein Track voller eingängiger und süchtig machender Synthwave -Magie, vollgepackt mit endloser Energie für Ihre Stimmung. Sein lebendiger Strom des elektronischen Klangs, der fahrende Gesang und die tanzende Stimmung werden Sie nicht gleichgültig machen.” *

-Nagamag.com

The song “Bel Epoq – Never Enough” is released by MusicHub

Song Sources for “Bel Epoq – Never Enough”:
Spotify: open.spotify.com/track/0rKDMHg7ljK9UOtnwn4QLs
Youtube: www.youtube.com/watch?v=W4S2Zc2SBGY
Apple Music: music.apple.com/us/album/never-enough/1672623201?i=1672623204

Find Bel Epoq on Socials:
Instagram: www.instagram.com/bel_epoq/
TikTok: www.tiktok.com/@bel_epoq

Red Cell – Going Back Before Going On

Categories: Audio, Blogwave, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“The Sweedish duo “Red Cell” impressed us one more time with their fantastic Synthwave production and artistic creativity. Enjoy a rich palette of melodic electronic patterns, full of energy and strong nostalgic spirit. The crystal clarity of sound plus emotional vocals will make the difference more obvious.”

“Το sweedish duo “Red Cell” μας εντυπωσίασε για άλλη μια φορά με την φανταστική παραγωγή συνθετικών και καλλιτεχνική δημιουργικότητα. Απολαύστε μια πλούσια παλέτα μελωδικών ηλεκτρονικών μοτίβων, γεμάτη ενέργεια και έντονο νοσταλγικό πνεύμα. Η κρυστάλλινη σαφήνεια του ήχου συν συναισθηματικά φωνητικά θα κάνει τη διαφορά πιο προφανή.” *

“Den svängda duon “Red Cell” imponerade oss en gång till med deras fantastiska synthwave -produktion och konstnärliga kreativitet. Njut av en rik palett av melodiska elektroniska mönster, full av energi och stark nostalgisk ande. Kristallens tydlighet i ljudet plus känslomässiga sång kommer att göra skillnaden mer uppenbar.” *

-Nagamag.com

The song “Red Cell – Going Back Before Going On” is released by Stupid Dream Reocrds

Song Sources for “Red Cell – Going Back Before Going On”:
Spotify: open.spotify.com/track/11EEYr1OmTr3XBeRS5fn1a

Find Red Cell on Socials:
Instagram: www.instagram.com/redcellmusic

IDEON – Leaving

Categories: Audio, Blogwave, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Full on majestic synth wave sounds, this song will definitely take into the 80’s club scene. Its bigger than life synths and lush melodies creates truly wonderful atmosphere. Big beat and snare that will make you move you body alone. Catchy lead vocal expands this amazing atmosphere. ”

“Πλήρεις σε μεγαλοπρεπή Synth Wave Sounds, αυτό το τραγούδι θα πάρει σίγουρα στη σκηνή της δεκαετίας του ’80. Οι μεγαλύτερες από τις συνθέσεις της ζωής και τις καταπράσινες μελωδίες δημιουργούν πραγματικά υπέροχη ατμόσφαιρα. Μεγάλο κτύπημα και παγίδα που θα σας κάνει να μετακινήσετε μόνο το σώμα σας. Το Catchy Lead Vocal επεκτείνει αυτήν την εκπληκτική ατμόσφαιρα.” *

“Full on Majestic Synth Wave Sounds, questa canzone prenderà sicuramente la scena del club degli anni ’80. È più grande dei sintetizzatori della vita e delle melodie lussureggianti crea un’atmosfera davvero meravigliosa. Big Beat e rullante che ti farà spostare il tuo corpo da solo. La vocale protagonista accattivante espande questa straordinaria atmosfera.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “IDEON – Leaving”:
Spotify: open.spotify.com/track/7v52X5knTBtdkZq7LMVGwS
Youtube: www.youtube.com/watch?v=SM9BVkzDGuM
Apple Music: music.apple.com/us/album/leaving/1652108791?i=1652108796
Deezer: www.deezer.com/track/1990466387

Archer, Ian Dempsey – Summer Ain’t What It Used To Be

Categories: Audio, Blogwave, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Positive and really amazing synth wave song. It have all the elements you need if you love this sound. Lush synth themes, catchy vocals, groovy beat with that big snare drum to dance to, amazing guitar riff and lead solo part that is pure bliss. Arpeggiator alike bass line is a driving force behind the track, great dynamics. ”

“Θετικό και πραγματικά εκπληκτικό τραγούδι synth wave. Έχει όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε αν αγαπάτε αυτόν τον ήχο. Πλούσια συνθετικά θέματα, πιασάρικα φωνητικά, groovy beat με αυτό το μεγάλο τύμπανο snare για να χορέψει, εκπληκτικό riff κιθάρας και μόλυβδο σόλο μέρος που είναι καθαρή ευδαιμονία. Ο Arpeggiator, όπως η γραμμή μπάσων είναι μια κινητήρια δύναμη πίσω από την πίστα, μεγάλη δυναμική.” *

“Canción de ola de sintetizador positiva y realmente sorprendente. Tiene todos los elementos que necesitas si amas este sonido. Los exuberantes temas de sintetizador, las voces pegadizas, el ritmo groovy con ese gran tambor para bailar, un riff de guitarra increíble y una parte principal que es pura felicidad. Arpegiator Tanto Bass Line es una fuerza impulsora detrás de la pista, Great Dynamics.” *

-Nagamag.com

The song “Archer, Ian Dempsey – Summer Ain’t What It Used To Be” is released by Archer Media

Song Sources for “Archer, Ian Dempsey – Summer Ain’t What It Used To Be”:
Spotify: open.spotify.com/track/3u6FNYM4SKQvSBhR23Rq07
Youtube: www.youtube.com/watch?v=oxbA35gSgSc
Apple Music: music.apple.com/us/album/summer-aint-what-it-used-to-be-summer-song/1644973064?i=1644973065
Deezer: www.deezer.com/track/1914415107

Find Archer, Ian Dempsey on Socials:
Instagram: www.instagram.com/archermusic84/
Twitter: twitter.com/archermusic84

Website of Archer, Ian Dempsey:
music.apple.com/us/artist/archer/1584149788

Bending Grid – Synthwave Marionette

Categories: Audio, Blogwave, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , |

“Шикарный релиз в жанре Synthwave, который придётся по вкусу всем ценителям и почитателям этой ламповой эпохи. Аранжировка настолько правильно передаёт всю атмосферу, что чувствуешь её всем нутром. Это можно сравнить с первым поцелуем, со вкусом охлаждённого мохито или шумом волн, которые разбиваются об острые, каменистые скалы!”

“A chic release in the Synthwave genre, which will like all connoisseurs and admirers of this lamp era. The arrangement so correctly conveys the entire atmosphere that you feel it with all the gut. This can be compared with the first kiss, with the taste of the cooled mochito or the noise of the waves that break on sharp, rocky rocks!” *

“Μια κομψή απελευθέρωση στο είδος synthwave, το οποίο θα αρέσουν σε όλους τους γνώστες και τους θαυμαστές αυτής της εποχής των λαμπτήρων. Η ρύθμιση τόσο σωστά μεταφέρει ολόκληρη την ατμόσφαιρα που το αισθάνεστε με όλο το έντερο. Αυτό μπορεί να συγκριθεί με το πρώτο φιλί, με τη γεύση του ψυχρού mochito ή του θορύβου των κυμάτων που σπάνε σε αιχμηρά, βραχώδη βράχια!” *

-Nagamag.com

The song “Bending Grid – Synthwave Marionette” is released by Twisted Grid Studio

Track Sources for “Bending Grid – Synthwave Marionette”:
Spotify: open.spotify.com/track/2wS0VlBwgqy254BA3iR6qk
Youtube: www.youtube.com/watch?v=2nEoTHO74Rk

Find Bending Grid on Socials:
Instagram: www.instagram.com/bendinggrid/
TikTok: www.tiktok.com/@bendinggrid/

Peter Aries – Dawn of Midnight

Categories: Audio, Blogwave, Spotify, The Latest|Tags: , , |

“Шикарная атмосфера Synthwave, которая послужит вам началом путешествия в мир фиолетовых закатов, оранжевых бликов фонарей, тёплых и колючих словно иглы дождей. Музыка, которая прекрасно отражает всё то, что скрыто внутри каждого из нас. Там, где нет войн, обид и печали на фоне восхода солнца расцветает нечто большее – и это новый трек от -Peter Aries-.”

“The chic atmosphere of Synthwave, which will serve you from starting a trip to the world of purple sunsets, orange glare of lanterns, warm and prickly like needles of rain. Music, which perfectly reflects everything that is hidden inside each of us. Where there are no wars, resentment and sadness against the backdrop of sunrise, something more blooms -and this is a new track from -peter aries-.” *

“Η κομψή ατμόσφαιρα του synthwave, η οποία θα σας εξυπηρετήσει από την έναρξη ενός ταξιδιού στον κόσμο των μοβ ηλιοβασιλέματος, της πορτοκαλί λάμψης των φανών, των ζεστών και φραγκοσυκιών σαν βελόνες βροχής. Μουσική, η οποία αντανακλά τέλεια όλα όσα είναι κρυμμένα μέσα σε κάθε έναν από εμάς. Όπου δεν υπάρχουν πόλεμοι, δυσαρέσκεια και θλίψη στο πλαίσιο της ανατολής, κάτι περισσότερο ανθίζει -και αυτό είναι ένα νέο κομμάτι από τον Πέτρο του Κριού-.” *

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/3iPn8n2qhuhNVHutSqf16z
Bandcamp: peteraries.bandcamp.com/track/dawn-of-midnight

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/peterariesmusic

Website: linktr.ee/peteraries

Load More Posts
Go to Top