Lavender Beat Collective – Take Care

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Η μυστηριακή και όμορφη μελωδία ήσυχα και απαλά μας αγκαλιάζει και απλώνει το μαγευτικό της πέπλο γύρω μας. Σε μια ατμόσφαιρα χαλάρωσης και περισυλλογής πολύχρωμα λουλούδια και υπέροχα πουλιά μας περιβάλουν. Το μόνο που χρειάζεται είναι να προσέξουμε και να ακούσουμε τον εαυτό μας και να ακολουθήσουμε τον ρυθμό που μας ταιριάζει.”

“The mysterious and beautiful melody is quiet and gently embraces us and spreads its enchanting veil around us. In an atmosphere of relaxation and collection of colorful flowers and beautiful birds surround us. All we need is to watch out and hear ourselves and follow the pace that suits us.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Lavender Beat Collective – Take Care”:
Spotify: open.spotify.com/track/0dxMGDzHGjEy7Yqp69Tce8

Out to Lunch – Neni

Categories: Audio, Spotify, The Latest, World Music|Tags: , , , |

“Τα φωνητικά ξεχωρίζουν από την αρχή και πληθωρικά μας μαγεύουν. Ένα ταξίδι σε κόσμους διαφορετικούς και ωραίους έχει αρχίσει. Το τρένο ξεκινά και η όμορφη μελωδία μας ξεναγεί σε τοπία που δεν έχουμε ξαναδεί. Ο ρυθμός ανεβάζει τη διάθεση μας και με την αισιοδοξία τους αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα.”

“The vocals stand out from the beginning and they are exuberantly enchanting us. A trip to different and beautiful worlds has begun. The train begins and the beautiful melody guides us to landscapes we have never seen before. The rhythm raises our mood and with their optimism changes the way we see things.” *

“Las voces se destacan desde el principio y nos están encantando exuberantemente. Ha comenzado un viaje a mundos diferentes y hermosos. El tren comienza y la hermosa melodía nos guía a paisajes que nunca antes habíamos visto. El ritmo aumenta nuestro estado de ánimo y con su optimismo cambia la forma en que vemos las cosas.” *

-Nagamag.com

This song released by: Mesa BlueMoon Recordings

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/1umm9ftDT4DNEo5Xn1aXhh
Youtube: www.youtube.com/watch?v=18C7Y2kv2WY
Apple Music: music.apple.com/us/album/neni-feat-etson/1656419469?i=1656419836

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/outtolunchmusic/
Twitter: twitter.com/OutToLunchMusic

Website: outtolunchmusic.com/bio/

Manu Singh Gill – Childline 1098 (feat. VJ Paul)

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Η μελωδία ζεστά μας πλησιάζει σαν τον καλό μας παιδικό φίλο. Τα απίστευτα όμορφα φωνητικά μας ταξιδεύουν σε άλλους κόσμους που ούτε η φαντασία μας δεν μπορεί να φτάσει. Ο ρυθμός σαν το πιο ήρεμο ποτάμι ρέει μέσα μας και μας δημιουργεί μια απρόσμενη ευτυχία.”

“The melody warmly approaches us like our good childhood friend. Our incredibly beautiful vocals travel to other worlds that our imagination cannot even reach. The rhythm like the calmer river flows within us and creates an unexpected happiness.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: MSG

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/4UCeveZvt8HhxEuvGgedO8
Youtube: www.youtube.com/watch?v=nZnZjKaKklY
Apple Music: music.apple.com/us/album/childline-1098-feat-vj-paul/1654428554?i=1654428555

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/msg1ll/

Seyran – Sana

Categories: Audio, Spotify, The Latest, World Music|Tags: , , , , |

“Lush piano layered with so many Ethnic sounds, harmonies and rhythmic percussions, really good tribal grooves. Vocal is great, eastern authentic, perfect fit with music. The best part for me is the violin solo, such a beautiful melody, pure bliss. ”

-Nagamag.com

This song released by: suite music

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/2PP1UimYF8BMLLj7spHWqw
Youtube: www.youtube.com/watch?v=fl-J04p7FZU
Apple Music: music.apple.com/us/album/sana/1651203505?i=1651203506

Ban Brothers – Phire Elaam

Categories: Audio, Spotify, The Latest, World Music|Tags: , , , |

“Guitar alone is so amazing, like a virtuoso playing it, with some Spanish influences in cross with an Indian vocals. String arrangement is cinematic. So many harmonic elements that are in perfect blend with each other. ”

-Nagamag.com

open.spotify.com/track/0gPjTU6BOdWIyKWFzBKvmF

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/0gPjTU6BOdWIyKWFzBKvmF
Apple Music: music.apple.com/us/album/phire-elaam/1646850762?i=1646850763

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/ban_banerjee/

Website: linktr.ee/banbanerjee

Shilpa Ananth – The Search (feat. Riatsu)

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Deep low end string, with really nice sound color melody, loving the atmosphere from the beginning. The vocals are the basics here, beautiful, with layered parts in the background, so good. Specially the part when the drum parts start, amazing arrangement. ”

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/6XyFqooonF6S3WdlWryU3r
Youtube: www.youtube.com/watch?v=fqhb1c_oUyw
Apple Music: music.apple.com/us/album/the-search-feat-riatsu/1642918191?i=1642918193

Artist’s Socials:
Facebook: www.facebook.com/shilpaananthmusician/
Instagram: www.instagram.com/shilpaananth/
Twitter: twitter.com/frizzball

MAZA – Sajna

Categories: Audio, Pop, The Latest|Tags: , , , , , |

“Tropical Bits in this track fights for sure - in your heart and you do not have time to notice how you are already in the rhythm of dance. Your body pulsates, serotonin gives a surge of strength and positive mood, and the voice -maza- sounds in the head with an endless echo.” (Automatically Translated with Google Translate)

“Tropical бит в этом трек бьёт точно в цель - в ваше сердце и вы не успеваете заметить, как вы уже в ритме танца. Ваше тело пульсирует, серотонин даёт прилив сил и позитивного настроения, а голос -MAZA- звучит в голове нескончаемым эхом.”

-Nagamag.com

Goya – Dilli (Spotify)

Categories: Audio, Electronica Features, Features, The Latest, World Music|Tags: , , , |

“Melodic, experimental work with artistic images. Variety of field records blended with Asian vocals. A realistic picture eventually appears in front of the listener, where music plot and symbolism appear on its canvas.”

“Мелодичная, экспериментальная работа, в которой прослеживаются художественные образы. Разнообразие полевых записей, восточный вокал красиво ложится на душу и в итоге перед слушателем реалистичная картина, на полотне которой отображены музыкальный сюжет и символизм. ”

-Nagamag.com

Artist shared few words about this song:

"Everything you hear in this track has been created using the sounds recorded in Delhi, no musical instruments have been used.

Dilli is a track that came about as a part of - 'Sounds of the City', a collaborative initiative between Berklee College of Music & MAP Bangalore where one music producer was chosen from 4 metropolitan cities each to compose a track by using sounds of their city.

When I stepped out to record, I realized Delhi is not just one thing or one sound but rather a diverse collection of it. Delhi is noisy, crowded, fast, and yet, serene and peaceful at certain time and places. I wanted to showcase this aspect through my track.

I went to locations such as Chandni Chowk, Nizammuddin Railway Station, Ghats of Yamuna, Lodhi Garden, some of the oldest restaurants, Bangla Sahib, Jama Masjid and several other unique places to record the rich and diverse sounds the city had to offer." - Goya

www.instagram.com/goya.music/

Zhen Chen, Liang Wang, Howard Wall, Lin Ma, Elmira Darvarova, David Gebe – Arrival – song by Zhen Chen, Liang Wang, Howard Wall, Lin Ma, Elmira Darvarova, David Geber | Spotify (Spotify)

Categories: Audio, Neoclassical, The Latest|Tags: , , , , , , , , |

“An orchard of cherry blossoms with white egrets walking in synchronicity. This rich composure of various instruments embraces the energy it expresses very well. ”

-Nagamag.com

U.S. immigrants live in the dualities of cultures and identities. ON & BETWEEN is a musical exploration of the dualities and the accompanying anticipation, agony, pride and compromise – poignantly capturing the states of mind of an immigrant on the journey of home-seeking and assimilation.

Award winning composer Zhen Chen explores new possibilities by weaving traditional Chinese music instruments and folk tone with piano and Western style chamber music. A sweeping and at times epic recording, ON & BETWEEN is a masterstroke of sophisticated storytelling performed by a stellar ensemble of musicians.

Played by Lin Ma, the solo instrument and protagonist on this recording is the pipa (Chinese Lute), a traditional musical instrument with more than two thousand years of history. Collaborating artists include Grammy-nominees Cho-Liang Lin and Elmira Darvarova (violin), Manhattan School of Music’s David Geber (cello), the New York Philharmonic’s Liang Wang (oboe) and Howard Wall (French horn), MET Orchestra’s Shenghua Hu (violin) and Milan Milisavljević (viola). Jazz musicians Braxton Cook (saxophone) and Curtis Nowosad (drums) add yet another dimension to this multilayered recording.

ON & BETWEEN’s first track, “Arrival,” deftly references the “Going Home” theme from the second movement of Dvorak’s New World Symphony to display the solemn respect and sense of promise the United States places in the hearts of new immigrants. The rolling piano figures and long cello phrases combine render a scene of the gradual landing of an airplane and the beginning of new life and discovery.

“Lost in the Midtown” bursts forth with inspired personification of each instrument as they create a tango inspired arrangement depicting an immigrant’s fight against social institutions. The monotony of the cello represents a cold, harsh institutional structure, while the pipa displays an immigrant’s sense of stress and panic in navigating political bureaucracy. The music contracts into a vertigo like quiet section spreading out into a rapid glissando articulating depression, anguish, and helplessness.

As the recording unfolds, we discover love at first sight (“Encounter”), the NYC nightlife (“Cocktails”), and a jazzy stroll through the city on “Walk on the Fifth” displaying our protagonist’s increased comfort in their new home.

ON & BETWEEN’s concluding track, “Harmony,” revisits the opening “Going Home” motif. This time, played on the pipa, the foreign becomes familiar. Subtly showing the immigrant’s adoption of their new home while bringing the entire recording to a wholly satisfying and affirming close.

Jai Uttal – After The Fire (Shiva’s Lullaby) (Spotify)

Categories: Audio, The Latest, World Music|Tags: , , , , |

“-After The Fire (Shiva's Lullaby) is a way to break out of the storm hugs and push off from the impending sea puchin. Music sends your consciousness to your possessions, beyond the limits of reality and will contemplate with you unshakable and such majestic horizons in our immense universe.”

“-After The Fire (Shiva's Lullaby)- способ вырваться из объятий шторма и оттолкнуться от надвигающейся морской пучины. Музыка отправляет ваше сознание в свои владения, за пределы реальности и будет созерцать вместе с вами непоколебимые и такие величественные горизонты нашей необъятной вселенной.”

-Nagamag.com

Noted for his heartfelt renditions and upbeat barn burners of classic Kirtans (Sanskrit chants from ancient India), Jai Uttal, who has just passed his 70th birthday, and was part of the successful Chant For India event that raised over 100,000 USD for COVID relief in Mother India, is excited to announce tomorrow’s release of his new single, “After the Fire (Shiva’s Lullaby).” The song is available in all audio formats at ffm.to/afterthefire.

“After the Fire (Shiva’s Lullaby)” is the first single release from Jai’s upcoming album, Let Me Burn, that will be coming out on August 4. For the last year and half the world has been in a cocoon, inwardly burning, waiting for the chrysalis to fall away. As we enter the summer months and our hearts begin to emerge, ready to fly, and feeling the global need for a healing and nurturing sonic balm, Jai decided to make his first single release from Let Me Burn this deeply meditative piece.

Jai describes the song as, “Concealed in the vast glaciers of Mount Kailash, after the fires of destruction, even Lord Shiva sleeps. With Mahadev’s head in Parvati’s lap, dreadlocks askew, the divine Goddess intones to her beloved the sacred five syllable mantra ‘Na Ma Shi Va Ya’, and peace shrouds the universes.”

Jai sang and played guitar and harmonium on the song, with keyboards, engineering, and mixing handled by his longtime collaborator and producer, Marin music scene stalwart Ben Leinbach.

With COVID-19, the intense fires of Northern California and the social and political strife of the last year or so, Jai notes, “2020 was a year full of challenges, but it has also been a year of deep healing, personal growth and more intimate family interaction. It’s also been a time of deeply connecting with my extended family and greater Bhakti community. I’ve been doing weekly live stream concerts and Kirtans, that have been a great point of focus for myself in terms of preparing and creating new songs and practicing my older songs, as well as bringing our extended Bhakti family and community together over Zoom. The pandemic has also pushed us to create online Kirtan Camps. These events have been greatly appreciated, and have enabled people from all over the world, who would never have been able to attend a Kirtan Camp in person, to join us. The recent loosening of restrictions and the recent opportunity to give back to India, a country that has given me so much, have given me hope that 2021 will be a vast improvement over last year.”

jaiuttal.bandcamp.com/
twitter.com/jaiuttal
www.facebook.com/jaiuttal
www.instagram.com/jaiuttal/

Load More Posts
Go to Top