All the Latest Music News on Nagamag

The Latest

All Nagamag’s online magazine music articles in one place. Here you will find our latest posts and whole back catalog of articles.

  • Rush Sturges - Capsized, Hip Hop music genre, Nagamag Magazine

Rush Sturges – Capsized

May 31st, 2023|Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|

“Τα εκφραστικά φωνητικά κερδίζουν τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή. Η ευφράδεια λόγου και η άνεση στη ροή τους είναι αξιοπρόσεκτη. Η ζωηρή μελωδία ανεβάζει τη διάθεση και μας ξεσηκώνει. Μια όμορφη μέρα ξεκινά δυναμικά και ο ήλιος μόλις έχει ανατείλει με όλη του τη λάμψη για εμάς. Ο ρυθμός δίνει την δική του παράσταση για να μας κάνει ακόμα πιο χαρούμενους.”

“Expressive vocals earn the impression from the first moment. The fluent speech and comfort in their flow is noteworthy. The lively melody raises the mood and raises us. A beautiful day begins dynamically and the sun has just risen with all its shine for us. The rhythm gives its own show to make us even happier.” *

“Las voces expresivas ganan la impresión desde el primer momento. El discurso y la comodidad con fluidez en su flujo es notable. La animada melodía aumenta el estado de ánimo y nos cría. Un hermoso día comienza dinámicamente y el sol acaba de aumentar con todo su brillo para nosotros. El ritmo da su propio espectáculo para hacernos aún más felices.” *

-Nagamag.com

The song “Rush Sturges – Capsized” is released by River Roots Records

Song Sources for “Rush Sturges – Capsized”:
Spotify: open.spotify.com/track/3sgwhmFp0aQFCNglUrEhNc
Youtube: www.youtube.com/watch?v=pwIGiez9UZI

  • Chris de Sarandy - Autopilot, Pop music genre, Nagamag Magazine

Chris de Sarandy – Autopilot

May 31st, 2023|Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|

“Η απαλή και νοσταλγική μελωδία μας μεταφέρει τόσο επιτυχημένα τον ρομαντισμό της και μας ταξιδεύει. Τα εξαιρετικά φωνητικά εκφράζουν τα συναισθήματα μας που ψάχνουν να βρουν διέξοδο αφήνοντας να φανεί ο πόνος και το πάθος που έχουν φωλιάσει βαθιά μέσα στην ψυχή. Ο όμορφος ρυθμός μας παρηγορεί και με διακριτικότητα προσπαθεί να βγάλει τις γκρίζες μέρες από τη ζωή μας.”

“The soft and nostalgic melody brings us so successfully its romance and travels us. The extremely vocals express our feelings that they are looking for to find a way out, letting the pain and passion that have nestled deep into the soul show. Our beautiful rhythm comforts and discretionary tries to get the gray days out of our lives.” *

“La melodía suave y nostálgica nos trae tan exitosamente su romance y nos viaja. Las voces extremadamente expresan nuestros sentimientos que están buscando para encontrar una salida, dejando que el dolor y la pasión se han acurrucado en el alma. Nuestras hermosas comodidades de ritmo y discreción intentan sacar los días grises de nuestras vidas.” *

-Nagamag.com

The song “Chris de Sarandy – Autopilot” is released by Embassy of Music

Song Sources for “Chris de Sarandy – Autopilot”:
Spotify: open.spotify.com/track/2cfGZfnmzuGSYichlztLBV
Youtube: www.youtube.com/watch?v=0SY7m-Jv5xs
Apple Music: music.apple.com/us/album/autopilot/1683070698?i=1683071247
Deezer: www.deezer.com/track/2245068317

Find Chris de Sarandy on Socials:
Instagram: www.instagram.com/chrisdesarandy/
Twitter: twitter.com/chrisdesarandy
TikTok: www.tiktok.com/@chrisdesarandy

  • Bhaskar - Think It's Just Enough, EDM music genre, Nagamag Magazine

Bhaskar – Think It’s Just Enough

May 31st, 2023|Audio, EDM, Spotify, The Latest|

“Ο ζωηρός και έντονος ρυθμός με ξεσηκώνει και χωρίς δισταγμό αφήνομαι να με οδηγήσει σε μια μυστηριακή και απολαυστική ατμόσφαιρα. Η μελωδία στήνει ένα λυτρωτικό και ξέφρενο χορό όπου οι αισθήσεις χτυπούν κόκκινο και η αδρεναλίνη διαπερνά όλο το σώμα. Τα φωνητικά τέλεια ταιριασμένα ολοκληρώνουν τη μαγική σύνθεση των ήχων και των αγγιγμάτων του κομματιού.”

“The lively and intense rhythm raises me and without hesitation I let me lead me to a mysterious and enjoyable atmosphere. The melody sets up a redemptive and frantic dance where the senses hit red and the adrenaline permeates the whole body. The vocals perfectly fit the magic composition of the songs and touches of the piece.” *

“O ritmo animado e intenso me levanta e, sem hesitar, me deixou me levar a uma atmosfera misteriosa e agradável. A melodia cria uma dança redentora e frenética, onde os sentidos atingem o vermelho e a adrenalina permeia todo o corpo. Os vocais se encaixam perfeitamente na composição mágica das músicas e toques da peça.” *

-Nagamag.com

The song “Bhaskar – Think It’s Just Enough” is released by CONTROVERSIA

Song Sources for “Bhaskar – Think It’s Just Enough”:
Spotify: open.spotify.com/track/5lia1eBt1OvZRFngvsga6g

  • Steven Poole - In Silent Circles, Neoclassical music genre, Nagamag Magazine

Steven Poole – In Silent Circles

May 31st, 2023|Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|

“Μέσα στην ησυχία της ψυχής έρχεται η μελωδία να ανάψει τη φλόγα του πάθους και να βγάλει στο φως τα συναισθήματα που τόσο καλά είχαν κρυφτεί για να μπορεί να γίνει η ζωή ανεκτή. Το μυαλό αρχίζει να καθαρίζει και να βλέπει μπροστά του να ξετυλίγεται το κουβάρι της αλήθειας. Με τόση ειλικρίνεια και απλότητα ο ρυθμός βάζει τις σκέψεις στη σειρά και οι απαντήσεις έρχονται μόνες τους.”

“In the quiet of the soul comes the melody to light the flame of passion and to bring to light the emotions that had been so well hidden so that life could be tolerated. The mind begins to clean and see the tangle of truth unfold in front of him. With so much honesty and simplicity the rhythm puts the thoughts in the order and the answers come on their own.” *

“En la tranquilidad del alma viene la melodía para encender la llama de la pasión y sacar a la luz las emociones que habían estado tan bien ocultas para que la vida pudiera ser tolerada. La mente comienza a limpiar y ver que la enredo de la verdad se desarrolla frente a él. Con tanta honestidad y simplicidad, el ritmo pone los pensamientos en el orden y las respuestas se encuentran solas.” *

-Nagamag.com

The song “Steven Poole – In Silent Circles” is released by MCX Distro

Song Sources for “Steven Poole – In Silent Circles”:
Spotify: open.spotify.com/track/3Fi64ymdsl9nM0MRlKn96J

Find Steven Poole on Socials:
Twitter: twitter.com/stevenpoole

  • Hendrix Harris - Katie Jane, Jazz music genre, Nagamag Magazine

Hendrix Harris – Katie Jane

May 31st, 2023|Audio, Jazz, Spotify, The Latest|

“Με αισθησιασμό και ευαισθησία τα φωνητικά χαϊδεύουν τα αφτιά μου και νιώθω να πετάω σε απαλά σύννεφα μακριά από αυτά που με απασχολούν. Η μελωδία διώχνει τα πονεμένα συναισθήματα μου και μέσα από τη θλίψη της μου δείχνει το δρόμο της λύτρωσης. Ο ρυθμός σαν το ποτάμι που ηρεμεί μετά από την ορμητική ροή του φτιάχνει νέες ευχάριστες εικόνες στο μυαλό μου.”

“With sensuality and sensitivity the vocals caress my ears and I feel like a gentle clouds away from what concerns me. The melody drives away my painful feelings and through its sadness it shows me the path of redemption. The rhythm like the river that calms down after its rushing flow makes new pleasant images in my mind.” *

“Con sensualidad y sensibilidad, las voces acarician mis oídos y me siento como una suave nubes lejos de lo que me preocupa. La melodía aleja mis sentimientos dolorosos y a través de su tristeza me muestra el camino de la redención. El ritmo como el río que se calma después de su flujo por tierra hace nuevas imágenes agradables en mi mente.” *

-Nagamag.com

The song “Hendrix Harris – Katie Jane” is released by Naive

Song Sources for “Hendrix Harris – Katie Jane”:
Spotify: open.spotify.com/track/135L7WnZaKXGf0Yqm23iTv

Find Hendrix Harris on Socials:
TikTok: www.tiktok.com/@hendrixharrisfalcon

  • Hogland - After Life, EDM music genre, Nagamag Magazine

Hogland – After Life

May 30th, 2023|Audio, EDM, Spotify, The Latest, Video, Youtube|

“Interesting mixture of style combined together intro this club oriented EDM song. Country feeling with guitar info progresses so well into dance summer anthem. Lead vocal is so catchy, same goes with beautiful synth themes, that creates wonderful atmospheric structure. ”

“Ενδιαφέρον μείγμα στυλ σε συνδυασμό με αυτό το τραγούδι προσανατολισμένο στο club. Η αίσθηση της χώρας με τις πληροφορίες κιθάρας εξελίσσεται τόσο καλά στο χορό καλοκαιρινό ύμνο. Το Lead Vocal είναι τόσο πιασάρικο, το ίδιο συμβαίνει με όμορφα θέματα synth, που δημιουργεί υπέροχη ατμοσφαιρική δομή.” *

“Intressant blandning av stil kombinerade intro denna klubborienterade EDM -låt. Landskänsla med gitarrinfo fortskrider så bra in i dans sommarsång. Leadvokal är så fängslande, samma sak med vackra synth -teman, som skapar underbar atmosfärisk struktur.” *

-Nagamag.com

The song “Hogland – After Life” is released by Helix Records

Song Sources for “Hogland – After Life”:
Spotify: open.spotify.com/track/5NUQxIxeF3IaGs0pSAr4BX
Youtube: www.youtube.com/watch?v=a5fU3o60GfU
Deezer: www.deezer.com/track/2263103387

  • Nicky Romero x Nico Santos x Jonas Blue - All You Need Is Love, EDM music genre, Nagamag Magazine

Nicky Romero x Nico Santos x Jonas Blue – All You Need Is Love

May 30th, 2023|Audio, EDM, Spotify, The Latest, Video, Youtube|

“Nicky Romero is back with another deep summer hit. Smooth and slower groove perfectly captures depth of emotion that lyrics have. Lead vocal is catchy, perfect with with the sound and music. Arrangement and production feels organic and mellow with soothing flow. ”

“Ο Nicky Romero επιστρέφει με ένα άλλο βαθύ καλοκαιρινό χτύπημα. Η ομαλή και πιο αργή αυλάκωση καταγράφει τέλεια το βάθος των συναισθημάτων που έχουν οι στίχοι. Το Lead Vocal είναι πιασάρικο, ιδανικό με τον ήχο και τη μουσική. Η ρύθμιση και η παραγωγή αισθάνονται βιολογικά και μαλακά με χαλαρωτική ροή.” *

“Nicky Romero is terug met nog een diepe zomerhit. Soepel en langzamere groove legt perfect de diepte van emotie vast die teksten hebben. Lead Vocal is pakkend, perfect met het geluid en de muziek. Opstelling en productie voelt organisch en zacht aan met een rustgevende stroming.” *

-Nagamag.com

The song “Nicky Romero x Nico Santos x Jonas Blue – All You Need Is Love” is released by Virgin

Song Sources for “Nicky Romero x Nico Santos x Jonas Blue – All You Need Is Love”:
Spotify: open.spotify.com/track/5yPEJ4UF90Km4KmLl2h4EE
Youtube: www.youtube.com/watch?v=ZUzq9ImMszk

  • TelQuel - Wanna Make A Real Change, Jazz music genre, Nagamag Magazine

TelQuel – Wanna Make A Real Change

May 30th, 2023|Audio, Jazz, Spotify, The Latest, Video, Youtube|

“Rhythm groove and melodic structure is very catchy, feels like you heard it before. Beautiful funky vibe of the song is blended together with various styles, creating this wonderful homage to the 70’s. Production feels so organic as well, like it is done decades ago, but crystal clear for modern standards. ”

“Ο ρυθμός Groove και η μελωδική δομή είναι πολύ πιασάρικα, αισθάνεται σαν να το ακούσατε πριν. Όμορφη funky vibe του τραγουδιού αναμειγνύεται μαζί με διάφορα στυλ, δημιουργώντας αυτό το θαυμάσιο φόρο τιμής στη δεκαετία του ’70. Η παραγωγή αισθάνεται επίσης τόσο οργανική, όπως γίνεται πριν από δεκαετίες, αλλά κρυστάλλινα για τα σύγχρονα πρότυπα.” *

“El ritmo de ritmo y la estructura melódica son muy pegadizas, se siente como si lo escuchaste antes. Hermoso ambiente funky de la canción se combina con varios estilos, creando este maravilloso homenaje a los años 70. La producción también se siente tan orgánica, como se hace hace décadas, pero es cristalino para los estándares modernos.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “TelQuel – Wanna Make A Real Change”:
Spotify: open.spotify.com/track/7zyFxCjQLJmQ1N0UD3hGEl
Youtube: www.youtube.com/watch?v=Wdt_T7EfLgA
Apple Music: music.apple.com/us/album/wanna-make-a-real-change/1683537756?i=1683537757
Deezer: www.deezer.com/track/2247012377

  • Secret Night Gang - Out Of My Head, Jazz music genre, Nagamag Magazine

Secret Night Gang – Out Of My Head

May 29th, 2023|Audio, Jazz, Spotify, The Latest, Video, Youtube|

“Blissful vocals is the hook you need from this song. From the wonderful background choir alike to the lead ones, that creates beautiful atmosphere within the song. Soothing and very relaxing vibe with smooth funky groove that is blended perfectly with the vocal structure, capture truly wonderful atmosphere of the song. ”

“Το ευτυχισμένο φωνητικό είναι το γάντζο που χρειάζεστε από αυτό το τραγούδι. Από την υπέροχη χορωδία φόντου μέχρι τα μολύβια, που δημιουργεί όμορφη ατμόσφαιρα μέσα στο τραγούδι. Χαλαρωτικό και πολύ χαλαρωτικό vibe με ομαλή funky groove που αναμειγνύεται τέλεια με τη φωνητική δομή, συλλάβει πραγματικά υπέροχη ατμόσφαιρα του τραγουδιού.” *

“Blissful Vocals es el gancho que necesitas de esta canción. Desde el maravilloso coro de fondo hasta los principales, eso crea un ambiente hermoso dentro de la canción. Vibra calmante y muy relajante con un ritmo suave y funky que se combina perfectamente con la estructura vocal, captura una atmósfera realmente maravillosa de la canción.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Secret Night Gang – Out Of My Head”:
Spotify: open.spotify.com/track/2d0BCwvni1Yri1JmM9kyXG
Youtube: www.youtube.com/watch?v=pSSZUWKLmWI

  • Klaz - 1930, Editorial Selections music genre, Nagamag Magazine

Klaz – 1930

May 29th, 2023|Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|

“Soothing and very relaxing atmosphere of the song is something you want to dive in instantly. It pulls you into this wonderful and dreamy world of sound structure. Laid back vibe is perfectly produced. Chanting ethno vocal creates the best part of the song, blissful and calming moment. ”

“Η χαλαρωτική και πολύ χαλαρωτική ατμόσφαιρα του τραγουδιού είναι κάτι που θέλετε να βουτήξετε αμέσως. Σας τραβάει σε αυτόν τον υπέροχο και ονειρικό κόσμο της ηχητικής δομής. Η χαλάρωση της ατμόσφαιρας παράγεται τέλεια. Η ψαλμωδία εθνοτικής φωνής δημιουργεί το καλύτερο μέρος του τραγουδιού, ευτυχισμένη και ηρεμιστική στιγμή.” *

“Rustende en zeer ontspannen sfeer van het nummer is iets waar je meteen in wilt duiken. Het trekt je in deze prachtige en dromerige wereld van geluidsstructuur. De relaxte sfeer wordt perfect geproduceerd. Chanting Ethno Vocal creëert het beste deel van het nummer, zalig en kalmerend moment.” *

-Nagamag.com

The song “Klaz – 1930” is released by Earforce Records

Song Sources for “Klaz – 1930”:
Spotify: open.spotify.com/track/5UqDBCSmldr1y0UMk1rBSg
Youtube: www.youtube.com/watch?v=QpcnOhgjY_o

Find Klaz on Socials:
Instagram: www.instagram.com/klaztunes/