Deuces x Zane Massey x Pea Stew – Dreams

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , , , , |

“Как же порой просто приятно и полезно для равновесия души и окружающей реальности послушать приятный Lo-fi Hip-Hop от -Deuces, Zane Massey и Pea Stew-. Стать частью нечто большего, чем сидеть в холодных и серых стенах офиса, взять большой рюкзак, сэндвичи, воду и отправиться куда-нибудь за горизонт и там раствориться в своих мечтах…”

“How sometimes it’s simply pleasant and useful for the balance of the soul and surrounding reality to listen to a pleasant loci hip-hop from -deuces, Zane Massey and Pea Stew-. To become part of something more than sitting in the cold and gray walls of the office, to take a large backpack, sandwiches, water and go somewhere beyond the horizon and dissolve in your dreams there …” *

“Hoe soms het gewoon aangenaam en nuttig is voor de balans van de ziel en de omringende realiteit om te luisteren naar een aangename loci-hiphop van -deuces, Zane Massey en erwtenstoofpot-. Om deel te nemen aan iets meer dan in de koude en grijze muren van het kantoor zitten, om een ​​grote rugzak, broodjes, water te nemen en ergens voorbij de horizon te gaan en op te lossen in je dromen daar …” *

-Nagamag.com

The song “Deuces x Zane Massey x Pea Stew – Dreams” is released by Lifted LoFi Records

Song Sources for “Deuces x Zane Massey x Pea Stew – Dreams”:
Spotify: open.spotify.com/track/1uOi4xd8HdAGDZawNmr2vF