Action Forever – Loveless Love | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest|Tags: , |

“Με την πληθωρική και γεμάτη αρμονία μελωδία φαίνονται όλα τόσο δελεαστικά με ένα ιδιαίτερα εκλεπτυσμένο τρόπο. Τα όμορφα και παθιασμένα φωνητικά μας γοητεύουν και μας αναστατώνουν ευχάριστα. Ο σταθερός και ήρεμος ρυθμός ανεβάζει σε άλλο επίπεδο το κομμάτι και αφήνει την φαντασία μας να περιπλανηθεί και να πειραματιστεί.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“With the exuberant and harmony melody they all look so tempting in a highly sophisticated way. Our beautiful and passionate vocals fascinate us and upset us pleasantly. The steady and calm rhythm raises the piece to another level and lets our imagination to wander and experiment.”

-Nagamag.com

“Con la melodía exuberante y de armonía, todos se ven tan tentadores de una manera altamente sofisticada. Nuestras voces hermosas y apasionadas nos fascinan y nos molestan agradablemente. El ritmo estable y tranquilo eleva la pieza a otro nivel y deja que nuestra imaginación deambule y experimente.”

-Nagamag.com

The original review of “Action Forever – Loveless Love” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Action Forever” (Canada) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brings you a Jazz music review, inspired by the unique song “Action Forever – Loveless Love”. Many vibes to feel, many emotions to experience and these melodies you are expecting and have to hear! Our excitement to review and share “Action Forever – Loveless Love” encourages us to continue sharing such Jazz songs from all over the world, hopefully destined to reach the most of all Jazz listeners!

Listen to “Action Forever – Loveless Love” on Spotify

You can listen to “Action Forever – Loveless Love” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Jazz song.

Additional information/sources for Action Forever – Loveless Love

The song “Action Forever – Loveless Love” is released by DistroKid

Song Sources for “Action Forever – Loveless Love”:
Spotify: open.spotify.com/track/04VM1Yhy3OpK93DqX3Q9A8

Jazz home page where “Action Forever – Loveless Love” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Action Forever”, providing music reviews and music discoveries like “Loveless Love”.
This music post about song “Loveless Love” by “Action Forever” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Action Forever” and more Jazz, Neo-Soul songs like “Loveless Love” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Action Forever – Loveless Love” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Löwenzahnhonig – Winter Solstice (feat. Paul Märki) | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , |

“Η ευχάριστη και αρμονική μελωδία μας ταξιδεύει ήρεμα και φιλικά σε τόπους που θα θέλαμε να δούμε και να γνωρίσουμε. Η ήρεμη δύναμη της μας χαλαρώνει και βάζει τις σκέψεις μας σε σειρά. Δεν διστάζει να αμφιταλαντευτεί ανάμεσα στην ηρεμία και το μυστήριο κρατώντας το ενδιαφέρον μας αμείωτο. Ο ήσυχος ρυθμός μας δίνει σιγουριά και αυτοπεποίθηση να προχωρήσουμε μπροστά.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Our pleasant and harmonious melody travels calmly and friendly to places we would like to see and get to know. Her calm power relaxes us and puts our thoughts in order. He does not hesitate to doubt the tranquility and mystery keeping our interest unabated. The quiet pace gives us confidence and confidence to move forward.”

-Nagamag.com

“Unsere angenehme und harmonische Melodie fährt ruhig und freundlich zu Orten, an denen wir gerne sehen und kennenlernen möchten. Ihre ruhige Kraft entspannt uns und bringt unsere Gedanken in Ordnung. Er zögert nicht, an der Ruhe und dem Geheimnis zu zweifeln, das unser Interesse unvermindert hält. Das ruhige Tempo gibt uns Vertrauen und Selbstvertrauen, um vorwärts zu kommen.”

-Nagamag.com

The original review of “Löwenzahnhonig – Winter Solstice (feat. Paul Märki)” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Löwenzahnhonig” (Switzerland) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brought to you the song “Winter Solstice (feat. Paul Märki)” by “Löwenzahnhonig”. A Jazz composition that has touched the soul and affect the emotions of our dedicated Jazz reviewer during listening to “Löwenzahnhonig – Winter Solstice (feat. Paul Märki)”. which submerging as well Nu Jazz / Jazztronica experience through itself.

Listen to “Löwenzahnhonig – Winter Solstice (feat. Paul Märki)” on Youtube and Spotify

You can listen to “Löwenzahnhonig – Winter Solstice (feat. Paul Märki)” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “Löwenzahnhonig – Winter Solstice (feat. Paul Märki)”.

Additional information/sources for Löwenzahnhonig – Winter Solstice (feat. Paul Märki)

The song “Löwenzahnhonig – Winter Solstice (feat. Paul Märki)” is released by Inselgruppe

Song Sources for “Löwenzahnhonig – Winter Solstice (feat. Paul Märki)”:
Spotify: open.spotify.com/track/7eSCJsM1L9cMkP50HQg3Fy
Youtube: www.youtube.com/watch?v=5t0-p1Z6DgQ
Apple Music: music.apple.com/us/album/winter-solstice-feat-paul-m%C3%A4rki/1701379144?i=1701379277
Deezer: www.deezer.com/track/2399564305
Pandora: www.pandora.com/TR:101352778

Jazz home page where “Löwenzahnhonig – Winter Solstice (feat. Paul Märki)” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Löwenzahnhonig”, providing music reviews and music discoveries like “Winter Solstice (feat. Paul Märki)”.
This music post about song “Winter Solstice (feat. Paul Märki)” by “Löwenzahnhonig” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Löwenzahnhonig” and more Jazz, Nu Jazz / Jazztronica songs like “Winter Solstice (feat. Paul Märki)” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Löwenzahnhonig – Winter Solstice (feat. Paul Märki)” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Eden Har-GIl – Leaf (feat. Marshal Herridge & Sora Kim) | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Эта джазовая симфония такая опьяняющая, расслабляющая и тёплая. Мелодия плывёт неторопливым течением вдоль своих спокойных берегов и лишь изредка останавливается, чтобы вместе с вами полюбоваться рассветом. Удивительно, как музыка может воздействовать на человека, одновременно его успокаивая и приободряя.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“This jazz symphony is so intoxicating, relaxing and warm. The melody floats a leisurely flow along its calm shores and only occasionally stops to admire you with dawn. It is amazing how music can affect a person, while soothing and encouraging him.”

-Nagamag.com

“Αυτή η συμφωνία τζαζ είναι τόσο μεθυστική, χαλαρωτική και ζεστή. Η μελωδία επιπλέει μια χαλαρή ροή κατά μήκος των ήρεμων ακτών της και μόνο περιστασιακά σταματά να σας θαυμάσει με την αυγή. Είναι εκπληκτικό το πώς η μουσική μπορεί να επηρεάσει ένα άτομο, ενώ καταπραΰνει και ενθαρρύνει τον.”

-Nagamag.com

The original review of “Eden Har-GIl – Leaf (feat. Marshal Herridge & Sora Kim)” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Eden Har-GIl” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Jazz reviewers and it all about “Eden Har-GIl – Leaf (feat. Marshal Herridge & Sora Kim)”. Hit play button and lay back while the vibes that Eden Har-GIl managed to create will feel your body with the feelings that only “Leaf (feat. Marshal Herridge & Sora Kim)” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Jazz songs from around the world, and share them with Jazz listeners, worldwide.

Listen to “Eden Har-GIl – Leaf (feat. Marshal Herridge & Sora Kim)” on Youtube and Spotify

You can listen to “Eden Har-GIl – Leaf (feat. Marshal Herridge & Sora Kim)” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “Eden Har-GIl – Leaf (feat. Marshal Herridge & Sora Kim)”.

Additional information/sources for Eden Har-GIl – Leaf (feat. Marshal Herridge & Sora Kim)

Song Sources for “Eden Har-GIl – Leaf (feat. Marshal Herridge & Sora Kim)”:
Spotify: open.spotify.com/track/5J0admbsNTi2hmMwNBbJHW
Youtube: www.youtube.com/watch?v=rpcMVehAihM
Apple Music: music.apple.com/us/album/leaf-feat-marshal-herridge-sora-kim/1713553720?i=1713553721
Deezer: www.deezer.com/track/2515685901

Jazz home page where “Eden Har-GIl – Leaf (feat. Marshal Herridge & Sora Kim)” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Eden Har-GIl”, providing music reviews and music discoveries like “Leaf (feat. Marshal Herridge & Sora Kim)”.
This music post about song “Leaf (feat. Marshal Herridge & Sora Kim)” by “Eden Har-GIl” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Eden Har-GIl” and more Jazz, Jazz songs like “Leaf (feat. Marshal Herridge & Sora Kim)” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Eden Har-GIl – Leaf (feat. Marshal Herridge & Sora Kim)” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Kandle – St. Paul’s | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Текст песни является точкой соприкосновения меланхолии и романтики. -Kandle- исследует чувства потери, ее слова наполнены океанами чувств, которые оставляют слушателя задумываться о собственных личных переживаниях. Хорошо сбалансированное сочетание джаза и рока, которое создает гармоничное и притягательное звучание. Каждый из инструментов дополняет другой и создают неповторимую атмосферу.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The lyrics are the point of contact of melancholy and romance. -Kandle- explores the feelings of loss, her words are filled with oceans of feelings that leave the listener to think about their own personal experiences. A well -balanced combination of jazz and rock, which creates a harmonious and attractive sound. Each of the tools complements the other and create a unique atmosphere.”

-Nagamag.com

“Οι στίχοι είναι το σημείο επαφής της μελαγχολίας και του ρομαντισμού. -Kandle- Εξετάζει τα συναισθήματα της απώλειας, τα λόγια της είναι γεμάτα με ωκεανούς συναισθημάτων που αφήνουν τον ακροατή να σκεφτεί τις δικές του προσωπικές εμπειρίες. Ένας καλά -ισορροπημένος συνδυασμός τζαζ και βράχου, ο οποίος δημιουργεί έναν αρμονικό και ελκυστικό ήχο. Κάθε ένα από τα εργαλεία συμπληρώνει το άλλο και δημιουργεί μια μοναδική ατμόσφαιρα.”

-Nagamag.com

The original review of “Kandle – St. Paul’s” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Kandle” (Canada) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag takes great pleasure in introducing “St. Paul’s”, a masterpiece of “Kandle” This extraordinary composition of “Kandle – St. Paul’s” with details of Jazz genre, motivated our dedicated curator to review it with pure feelings! Nagamag, as a global portal to musical discovery, is thrilled to share music compositions like “Kandle – St. Paul’s” as well as reviewing them! Beyond the realm of ordinary music, this song defines also Indie Rock music as well!

Listen to “Kandle – St. Paul’s” on Youtube and Spotify

You can listen to “Kandle – St. Paul’s” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “Kandle – St. Paul’s”.

Additional information/sources for Kandle – St. Paul’s

The song “Kandle – St. Paul’s” is released by Kandle Music

Song Sources for “Kandle – St. Paul’s”:
Spotify: open.spotify.com/track/6w3APpfD2PEO6G57ZDygVb
Youtube: www.youtube.com/watch?v=yFnX3FXXKR8

Jazz home page where “Kandle – St. Paul’s” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Kandle”, providing music reviews and music discoveries like “St. Paul’s”.
This music post about song “St. Paul’s” by “Kandle” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Kandle” and more Jazz, Indie Rock songs like “St. Paul’s” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Kandle – St. Paul’s” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Madara Eve – On My Own | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Сочетание Neo-Soul и R&B создает эмоциональную и атмосферную музыку, которая заставляет слушателя погружаться в свои мысли и побыть наедине вместе с обворожительной -Madara Eve-. Звуковая палитра создает очень густое звучание, а уникальный стиль и талант вокалистки заставляют трек выделяться среди других песен в этом жанре.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The combination of Neo-Soul and R&B creates emotional and atmospheric music, which makes the listener plunge into his thoughts and be alone with the charming -madara Eve-. The sound palette creates a very thick sound, and the unique style and talent of the vocalists force the track to stand out among other songs in this genre.”

-Nagamag.com

“Ο συνδυασμός της νεο-ψυχής και της R & B δημιουργεί συναισθηματική και ατμοσφαιρική μουσική, η οποία κάνει τον ακροατή να βυθίζεται στις σκέψεις του και να είναι μόνος με την γοητευτική-μαϊντάρα Eve-. Η παλέτα ήχου δημιουργεί έναν πολύ παχύ ήχο και το μοναδικό στυλ και το ταλέντο των τραγουδιστών αναγκάζουν το κομμάτι να ξεχωρίζει μεταξύ άλλων τραγουδιών σε αυτό το είδος.”

-Nagamag.com

The original review of “Madara Eve – On My Own” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Madara Eve” () and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “On My Own” by the remarkable “Madara Eve”. A captivating Jazz music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Madara Eve – On My Own.” The song manages to take you on a journey through the world of Neo-SoulAlternative / Indie R&BAlt Pop music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Madara Eve – On My Own” on Youtube and Spotify

You can listen to “Madara Eve – On My Own” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “Madara Eve – On My Own”.


Lyrics of Madara Eve – On My Own

I want you my darlin’
And it is so obvious
The moon and the stars can see it
But I can’t hide no more

It is hard to get through those days and those nights
When my love for you runs deep into my veins
I feel cold in December when your not there
But I’m still here on my own
On my
Here on my own

And I need you my darlin’
And it is so obvious
The moon and the stars can see it
But I can’t hide no more

It is hard to get through those days and those nights
When my love for you runs deep into my veins
I feel cold in December when your not there
But I’m still here on my own
I’m still here on my own
On my
On my
On my
Here on my own

And I never thought I would say it and truly mean it that I’m okay to be on my own
And I never thought I would say it and truly mean it that I’m okay to be on my own
Be on my own


Additional information/sources for Madara Eve – On My Own

Song Sources for “Madara Eve – On My Own”:
Spotify: open.spotify.com/track/040xkJTxPejsPztxdO7URB
Youtube: www.youtube.com/watch?v=12c-yaK4RVE
Apple Music: music.apple.com/us/album/on-my-own/1709134410?i=1709134411
Pandora: www.pandora.com/TR:105664026

Jazz home page where “Madara Eve – On My Own” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Madara Eve”, providing music reviews and music discoveries like “On My Own”.
This music post about song “On My Own” by “Madara Eve” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Madara Eve” and more Jazz, Neo-SoulAlternative / Indie R&BAlt Pop songs like “On My Own” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Madara Eve – On My Own” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

EG Kight – No Time for the Blues (feat. Chuck Leavell) | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Голос -EG Kight- прекрасно сочетается с музыкой блюз и джаз, а ее сильные и чувственные резонансы позволяют ощутить каждое слово песни. Исполнение восхищает, словно восход солнца, заставляя отдаться музыке и полностью погрузиться в историю. -Chuck Leavell-, известный клавишник и музыкальный продюсер, добавляет свою непередаваемую магию к треку.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The voice -eg kight- goes well with the music of blues and jazz, and its strong and sensual resonances allow you to feel every word of the song. Fulfillment delights, like the sunrise, forcing to surrender to music and completely plunge into history. -Chuck Leavell-, a well-known keyboard player and musical producer, adds his indescribable magic to the track.”

-Nagamag.com

“Το Voice -Eg Kight – πηγαίνει καλά με τη μουσική του Blues και της Jazz, και οι ισχυροί και αισθησιακοί συντονισμοί της σας επιτρέπουν να αισθανθείτε κάθε λέξη του τραγουδιού. Η εκπλήρωση των απολαύσεων, όπως η ανατολή του ηλίου, αναγκάζοντας να παραδοθεί στη μουσική και να βυθιστεί τελείως στην ιστορία. -Chuck Leavell-, ένας γνωστός παίκτης πληκτρολογίου και μουσικός παραγωγός, προσθέτει την απερίγραπτη μαγεία του στην πίστα.”

-Nagamag.com

The original review of “EG Kight – No Time for the Blues (feat. Chuck Leavell)” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “EG Kight” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brought to you the song “No Time for the Blues (feat. Chuck Leavell)” by “EG Kight”. A Jazz composition that has touched the soul and affect the emotions of our dedicated Jazz reviewer during listening to “EG Kight – No Time for the Blues (feat. Chuck Leavell)”. which submerging as well Blues, Jazz, Adult Contemporary experience through itself.

Listen to “EG Kight – No Time for the Blues (feat. Chuck Leavell)” on Youtube and Spotify

You can listen to “EG Kight – No Time for the Blues (feat. Chuck Leavell)” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “EG Kight – No Time for the Blues (feat. Chuck Leavell)”.

Additional information/sources for EG Kight – No Time for the Blues (feat. Chuck Leavell)

The song “EG Kight – No Time for the Blues (feat. Chuck Leavell)” is released by Blue South Records

Song Sources for “EG Kight – No Time for the Blues (feat. Chuck Leavell)”:
Spotify: open.spotify.com/track/1r9ykMKPwSN7DXh5F4cYb6
Youtube: www.youtube.com/watch?v=ZM_o9qDvAR0
Apple Music: music.apple.com/us/album/no-time-for-the-blues/122044096?i=122044113
Deezer: www.deezer.com/track/87194777
Pandora: www.pandora.com/TR:66240404

Jazz home page where “EG Kight – No Time for the Blues (feat. Chuck Leavell)” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “EG Kight”, providing music reviews and music discoveries like “No Time for the Blues (feat. Chuck Leavell)”.
This music post about song “No Time for the Blues (feat. Chuck Leavell)” by “EG Kight” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “EG Kight” and more Jazz, Blues, Jazz, Adult Contemporary songs like “No Time for the Blues (feat. Chuck Leavell)” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “EG Kight – No Time for the Blues (feat. Chuck Leavell)” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Johnny O’Neil – My Mona | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Вокальное исполнение полно чувственности, которые передают глубину любви и страсти. Музыкальное сопровождение песни сочетает в себе элементы блюза и рока, сочные гитарные рифы и зажигательный ритм создают энергичный и вдохновляющий звуковой фон! Это настоящее искусство в форме музыки, которое позволяет людям почувствовать всю красоту этой композиции.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Vocal performance is full of sensuality that convey the depth of love and passion. The musical accompaniment of the song combines the elements of blues and rock, juicy guitar reefs and incendiary rhythm create an energetic and inspiring sound background! This is a real art in the form of music that allows people to feel the whole beauty of this composition.”

-Nagamag.com

“Η φωνητική απόδοση είναι γεμάτη αισθησιασμό που μεταφέρει το βάθος της αγάπης και του πάθους. Η μουσική συνοδεία του τραγουδιού συνδυάζει τα στοιχεία του Blues and Rock, του Juicy Guitar Reefs και του εμπρηστικού ρυθμού δημιουργούν ένα ενεργητικό και εμπνευσμένο ήχο φόντο! Αυτή είναι μια πραγματική τέχνη με τη μορφή μουσικής που επιτρέπει στους ανθρώπους να αισθάνονται όλη την ομορφιά αυτής της σύνθεσης.”

-Nagamag.com

The original review of “Johnny O’Neil – My Mona” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Johnny O’Neil” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “My Mona” crafted by the gifted artist of “Johnny O’Neil”. This Jazz composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Johnny O’Neil – My Mona”. The song as well offers an intriguing exploration of Blues, Classic Rock music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Jazz compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Jazz songs from all corners of the globe, to the global audience of Jazz music enthusiasts!

Listen to “Johnny O’Neil – My Mona” on Youtube and Spotify

You can listen to “Johnny O’Neil – My Mona” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “Johnny O’Neil – My Mona”.


Lyrics of Johnny O’Neil – My Mona

POURIN’ RAIN LIKE A HURRICANE
BEATIN’ DOWN ON MY WINDOWPANE
SO I SIT BIDIN’ MY TIME
NO ONE ELSE LYIN’ BY MY SIDE
WITHOUT YOU MY MONA MY MONA

COCKROACH ROOM IN A SHITHOLE TOWN
NO ONE ‘ROUND WHEN THE SUN GOES DOWN
STRANGE FACES I’M A TOTAL UNKNOWN
FAR FROM HOME ALL ALONE
WITHOUT YOU MY MONA MY MONA

WHY DO YOU TREAT ME CRUEL JUST FOR LOVIN YOU
WHY DO YOU TREAT ME CRUEL ‘CAUSE YOU CAN
FEEL LIKE SUCH A FOOL ‘CAUSE I KEEP LOVIN’ YOU
FEEL LIKE JUST A FOOL STILL I COME BACK
MY MONA MY MONA

I DON’T WANT TO BE ALONE TONIGHT
NOT ANOTHER NIGHT ALONE TONIGHT
LOOK OUTSIDE THE STREETS ARE GRAY
NO ONE ELSE IN MY WORLD TODAY
WITHOUT YOU MY MONA MY MONA

WHY DO YOU TREAT ME CRUEL JUST FOR LOVIN YOU
WHY DO YOU TREAT ME CRUEL ‘CAUSE YOU CAN
FEEL LIKE SUCH A FOOL ‘CAUSE I KEEP LOVIN’ YOU
FEEL LIKE JUST A FOOL STILL I COME BACK
MY MONA MY MONA

WHY DO YOU TREAT ME CRUEL JUST FOR LOVIN YOU
WHY DO YOU TREAT ME CRUEL ‘CAUSE YOU CAN
FEEL LIKE SUCH A FOOL ‘CAUSE I KEEP LOVIN’ YOU
FEEL LIKE JUST A FOOL STILL I COME BACK
MY MONA MY MONA


Additional information/sources for Johnny O’Neil – My Mona

The song “Johnny O’Neil – My Mona” is released by Bearded Maggie Records

Song Sources for “Johnny O’Neil – My Mona”:
Spotify: open.spotify.com/track/6K48cNXlNCBZiVaL7v2uMv
Youtube: www.youtube.com/watch?v=MX7VykH2pwA
Apple Music: music.apple.com/us/album/my-mona/1690451555?i=1690451564
Deezer: www.deezer.com/track/2309741095
Pandora: www.pandora.com/TR:96483511

Jazz home page where “Johnny O’Neil – My Mona” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Johnny O’Neil”, providing music reviews and music discoveries like “My Mona”.
This music post about song “My Mona” by “Johnny O’Neil” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Johnny O’Neil” and more Jazz, Blues, Classic Rock songs like “My Mona” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Johnny O’Neil – My Mona” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

ROKI – Natural | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Сочетающая в себе элементы поп и джаза, -ROKI- создаёт уникальный и ламповый звук. Изначально исполнительница демонстрировала свой талант через кавер-версии популярных песен, но с этой композицией она представляет свое собственное авторское творчество. Мелодия непрерывно развивается, создавая напряжение и поддерживая слушателя в постоянной атмосфере. Композиция имеет яркий и запоминающийся припев, который заставляет вас подпевать и запускать песню снова и снова.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Combining the elements of pop and jazz, -Roki- creates a unique and tube sound. Initially, the performer demonstrated her talent through the cover version of popular songs, but with this composition she represents her own author’s creativity. The melody is continuously developing, creating stress and supporting the listener in a constant atmosphere. The composition has a bright and memorable chorus that makes you sing along and start the song again and again.”

-Nagamag.com

“Συνδυάζοντας τα στοιχεία της ποπ και της τζαζ, -Roki -δημιουργεί έναν μοναδικό και σωλήνα ήχο. Αρχικά, ο καλλιτέχνης απέδειξε το ταλέντο της μέσω της έκδοσης των δημοφιλών τραγουδιών, αλλά με αυτή τη σύνθεση αντιπροσωπεύει τη δημιουργικότητα του δικού της συγγραφέα. Η μελωδία αναπτύσσεται συνεχώς, δημιουργώντας άγχος και υποστηρίζοντας τον ακροατή σε μια σταθερή ατμόσφαιρα. Η σύνθεση έχει μια φωτεινή και αξέχαστη χορωδία που σας κάνει να τραγουδήσετε και να ξεκινήσετε το τραγούδι ξανά και ξανά.”

-Nagamag.com

The original review of “ROKI – Natural” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “ROKI” (Canada) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Jazz reviewers and it all about “ROKI – Natural”. Hit play button and lay back while the vibes that ROKI managed to create will feel your body with the feelings that only “Natural” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Jazz songs from around the world, and share them with Jazz listeners, worldwide.

Listen to “ROKI – Natural” on Spotify

You can listen to “ROKI – Natural” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Jazz song.

Additional information/sources for ROKI – Natural

The song “ROKI – Natural” is released by Axel Music Ltd.

Song Sources for “ROKI – Natural”:
Spotify: open.spotify.com/track/45JvP88oDIAqXgaCj7pHkt

Jazz home page where “ROKI – Natural” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “ROKI”, providing music reviews and music discoveries like “Natural”.
This music post about song “Natural” by “ROKI” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “ROKI” and more Jazz, Electro Pop songs like “Natural” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “ROKI – Natural” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Blooy – September 9th (feat. Anatole Muster) | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Song catches you right away. Nice instrumentation and nice development and layering of the opening melodic statement. Great mood set throughout the song and that breathy piano theme is amazing. Harmonica theme feels full of melancholic, so fitting with the songs progression into a cinematic structure. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Το τραγούδι σε παγιδεύει αμέσως. Ωραία όργανα και ωραία ανάπτυξη και στρώση της αρχικής μελωδικής δήλωσης. Μεγάλη διάθεση σε όλο το τραγούδι και αυτό το κουραστικό θέμα πιάνο είναι εκπληκτικό. Το θέμα της αρμονίας αισθάνεται γεμάτο μελαγχολική, έτσι ώστε να ταιριάζει με την εξέλιξη των τραγουδιών σε μια κινηματογραφική δομή.”

-Nagamag.com

“Lied vangt je meteen. Mooie instrumentatie en mooie ontwikkeling en gelaagdheid van de openingsmelodische verklaring. Geweldige stemmingsset tijdens het nummer en dat ademende pianothema is geweldig. Harmonica -thema voelt vol van melancholisch, zo passend bij de progressie van de nummers naar een filmische structuur.”

-Nagamag.com

The original review of “Blooy – September 9th (feat. Anatole Muster)” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Blooy” (Netherlands) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag takes great pleasure in introducing “September 9th (feat. Anatole Muster)”, a masterpiece of “Blooy” This extraordinary composition of “Blooy – September 9th (feat. Anatole Muster)” with details of Jazz genre, motivated our dedicated curator to review it with pure feelings! Nagamag, as a global portal to musical discovery, is thrilled to share music compositions like “Blooy – September 9th (feat. Anatole Muster)” as well as reviewing them! Beyond the realm of ordinary music, this song defines also Lounge music as well!

Listen to “Blooy – September 9th (feat. Anatole Muster)” on Youtube and Spotify

You can listen to “Blooy – September 9th (feat. Anatole Muster)” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “Blooy – September 9th (feat. Anatole Muster)”.

Additional information/sources for Blooy – September 9th (feat. Anatole Muster)

Song Sources for “Blooy – September 9th (feat. Anatole Muster)”:
Spotify: open.spotify.com/track/6C4Y03RKpDwiLA0ZZBkA2D
Youtube: www.youtube.com/watch?v=Ml2PafGGf1A
Apple Music: music.apple.com/us/album/september-9th-feat-anatole-muster/1714631962?i=1714631971
Deezer: www.deezer.com/track/2521076401
Pandora: www.pandora.com/TR:108377749

Jazz home page where “Blooy – September 9th (feat. Anatole Muster)” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Blooy”, providing music reviews and music discoveries like “September 9th (feat. Anatole Muster)”.
This music post about song “September 9th (feat. Anatole Muster)” by “Blooy” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Blooy” and more Jazz, Lounge songs like “September 9th (feat. Anatole Muster)” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Blooy – September 9th (feat. Anatole Muster)” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

EG Kight x Chris Hicks x Lee Roy Parnell – Let The Blues Move You | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Mesmerizing and dynamic atmosphere of this blues beauty engage deeply within first instruments and notes. Harmonica is the hook you need with this song, so is that lead guitar, just amazing. Song reminiscing the retro sound so well. Her vocal is very seductive and fits the music really great, so catchy. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Η γοητευτική και δυναμική ατμόσφαιρα αυτής της ομορφιάς Blues εμπλέκεται βαθιά μέσα στα πρώτα όργανα και σημειώσεις. Η αρμονική είναι το γάντζο που χρειάζεστε με αυτό το τραγούδι, έτσι είναι αυτή η κιθάρα, απλά εκπληκτικό. Τραγούδι που θυμίζει τον ήχο του ρετρό τόσο καλά. Το φωνητικό της είναι πολύ σαγηνευτικό και ταιριάζει με τη μουσική πραγματικά μεγάλη, τόσο πιασάρικα.”

-Nagamag.com

“La atmósfera fascinante y dinámica de esta belleza de blues se involucra profundamente dentro de los primeros instrumentos y notas. La armónica es el gancho que necesitas con esta canción, por lo que es esa guitarra principal, simplemente increíble. Canción que recuerda el sonido retro tan bien. Su voz es muy seductora y se ajusta a la música realmente genial, tan pegadiza.”

-Nagamag.com

The original review of “EG Kight x Chris Hicks x Lee Roy Parnell – Let The Blues Move You” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “EG Kight x Chris Hicks x Lee Roy Parnell” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag introducing you to “Let The Blues Move You”. a collaborative perfection of “EG Kight x Chris Hicks x Lee Roy Parnell”. This creation in the terrain of Jazz, has touched the hearts of our curators, who really enjoyed listening to “EG Kight x Chris Hicks x Lee Roy Parnell – Let The Blues Move You”. It’s more than just a song; it’s a product that combines the composition power of more than just one artist. it’s a music built that also defines Blues music. The Melody and rhythm of this piece is a treasure for your ears, waiting to be discovered. Nagamag is delighted to share this music review by one of our Jazz reviewers, who musically joined the meaning of this collaboration “EG Kight x Chris Hicks x Lee Roy Parnell – Let The Blues Move You”. Our tireless mission to explore Jazz songs from all over the world brought this offering as a share point to the global community of Jazz enthusiasts in their love for this kind of music.

Listen to “EG Kight x Chris Hicks x Lee Roy Parnell – Let The Blues Move You” on Youtube and Spotify

You can listen to “EG Kight x Chris Hicks x Lee Roy Parnell – Let The Blues Move You” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “EG Kight x Chris Hicks x Lee Roy Parnell – Let The Blues Move You”.

Additional information/sources for EG Kight x Chris Hicks x Lee Roy Parnell – Let The Blues Move You

The song “EG Kight x Chris Hicks x Lee Roy Parnell – Let The Blues Move You” is released by Blue South Records

Song Sources for “EG Kight x Chris Hicks x Lee Roy Parnell – Let The Blues Move You”:
Spotify: open.spotify.com/track/18sK0pQUXdcWqozrkSLdyQ
Youtube: www.youtube.com/watch?v=r3VwDr_xAuc
Apple Music: music.apple.com/us/album/let-the-blues-move-you/122044096?i=122044116
Deezer: www.deezer.com/track/87194779
Pandora: www.pandora.com/TR:66240405

Jazz home page where “EG Kight x Chris Hicks x Lee Roy Parnell – Let The Blues Move You” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “EG Kight x Chris Hicks x Lee Roy Parnell”, providing music reviews and music discoveries like “Let The Blues Move You”.
This music post about song “Let The Blues Move You” by “EG Kight x Chris Hicks x Lee Roy Parnell” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “EG Kight x Chris Hicks x Lee Roy Parnell” and more Jazz, Blues songs like “Let The Blues Move You” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “EG Kight x Chris Hicks x Lee Roy Parnell – Let The Blues Move You” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Load More Posts
Go to Top