Oud Mokum – Klaz

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Ένα υπέροχο ταξίδι ξεκινά και όλες οι αισθήσεις είναι τεντωμένες μέσα από αυτή τη μοναδική μελωδία. Το εκλεπτυσμένο και παράλληλα παθιασμένο ύφος της προσφέρει μια απίστευτη απελευθέρωση μέσα σου και σε κάνει να νιώθεις ότι όλα είναι πιθανά. Ο ήρεμος ρυθμός σου δίνει δύναμη να συνεχίσεις και να δεις τα πράγματα πιο καθαρά.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“A wonderful journey begins and all the senses are stretched through this unique melody. Her refined and at the same time passionate style offers an incredible release within you and makes you feel that everything is possible. The calm pace gives you strength to continue and see things more clearly.”

-Nagamag.com

“Een prachtige reis begint en alle zintuigen worden gespannen door deze unieke melodie. Haar verfijnde en tegelijkertijd gepassioneerde stijl zorgt voor een ongelooflijke bevrijding in je en laat je voelen dat alles mogelijk is. Het rustige tempo geeft je de kracht om door te gaan en de zaken helderder te zien.”

-Nagamag.com

The original review of “Klaz – Oud Mokum” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Klaz” (Netherlands) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag proudly presents the song with title “Oud Mokum” by the talented “Klaz”. A unique Jazz composition that captured the attention of Nagamag’s curators, who were deeply moved by the emotions awakened during their listening experience of “Klaz – Oud Mokum”. The song expresses Nu Jazz / Jazztronica music genre details that worth to be enjoyed by listening the full production!
Nagamag music magazine gladfully shares with you the above music review that one of our experienced Jazz reviewers motivated to write about “Klaz – Oud Mokum”. Nagamag, as an international music magazine, reviews Jazz songs that discovers around the globe, for Jazz listeners of all over the world!

Listen to “Klaz – Oud Mokum” on Youtube and Spotify

You can listen to “Klaz – Oud Mokum” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “Klaz – Oud Mokum”.

Additional information/sources for Klaz – Oud Mokum

The song “Klaz – Oud Mokum” is released by Earforce Records

Song Sources for “Klaz – Oud Mokum”:
Spotify: open.spotify.com/track/22l9WHDaZZcriwF4pJgxgF
Youtube: www.youtube.com/watch?v=nYwk-XxLYmM

Jazz home page where “Klaz – Oud Mokum” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Klaz”, providing music reviews and music discoveries like “Oud Mokum”.
This music post about song “Oud Mokum” by “Klaz” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Klaz” and more Jazz, Nu Jazz / Jazztronica songs like “Oud Mokum” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Klaz – Oud Mokum” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Alexandre Roux-Dufort – Small Place | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Атмосферный джазовый трек, созданный талантливым музыкантом и импрессионистом -Alexandre Roux-Dufort-. Эта композиция поражает своей легкостью и изящностью, передавая состояние уюта и спокойствия. Сочетание плавных аккордов, мягких мелодий и легкого ритма создают идеальный фон для романтического ужина или спокойного чтения книги у камина.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Atmospheric jazz track created by the talented musician and impressionist -Alexandre Roux-Dufort-. This composition amazes with its lightness and elegance, conveying a state of comfort and tranquility. The combination of smooth chords, soft melodies and easy rhythms create the perfect backdrop for a romantic dinner or relaxing reading a book by the fireplace.”

-Nagamag.com

“Ατμοσφαιρικό τζαζ κομμάτι που δημιουργήθηκε από τον ταλαντούχο μουσικό και ιμπρεσιονιστή -Alexandre Roux-Dufort-. Αυτή η σύνθεση εκπλήσσει με την ελαφρότητα και την κομψότητά της, μεταφέροντας μια κατάσταση άνεσης και ηρεμίας. Ο συνδυασμός ομαλών συγχορδιών, απαλών μελωδιών και εύκολων ρυθμών δημιουργούν το τέλειο σκηνικό για ένα ρομαντικό δείπνο ή χαλαρωτική ανάγνωση ενός βιβλίου δίπλα στο τζάκι.”

-Nagamag.com

The original review of “Alexandre Roux-Dufort – Small Place” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Alexandre Roux-Dufort” (Canada) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag proudly presents the song with title “Small Place” by the talented “Alexandre Roux-Dufort”. A unique Jazz composition that captured the attention of Nagamag’s curators, who were deeply moved by the emotions awakened during their listening experience of “Alexandre Roux-Dufort – Small Place”. The song expresses Jazz Fusion, Jazz music genre details that worth to be enjoyed by listening the full production!
Nagamag music magazine gladfully shares with you the above music review that one of our experienced Jazz reviewers motivated to write about “Alexandre Roux-Dufort – Small Place”. Nagamag, as an international music magazine, reviews Jazz songs that discovers around the globe, for Jazz listeners of all over the world!

Listen to “Alexandre Roux-Dufort – Small Place” on Youtube and Spotify

You can listen to “Alexandre Roux-Dufort – Small Place” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “Alexandre Roux-Dufort – Small Place”.

Additional information/sources for Alexandre Roux-Dufort – Small Place

Song Sources for “Alexandre Roux-Dufort – Small Place”:
Spotify: open.spotify.com/track/74F5KJ4Ozobet0wjRXLczw
Youtube: www.youtube.com/watch?v=HGk-GgafvnE

Jazz home page where “Alexandre Roux-Dufort – Small Place” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Alexandre Roux-Dufort”, providing music reviews and music discoveries like “Small Place”.
This music post about song “Small Place” by “Alexandre Roux-Dufort” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Alexandre Roux-Dufort” and more Jazz, Jazz Fusion, Jazz songs like “Small Place” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Alexandre Roux-Dufort – Small Place” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Per Thornberg – The Poet | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Τα υπέροχα νεραϊδίσια φωνητικά είναι τόσο μοναδικά και μελωδικά που σχεδόν δεν πιστεύεις ότι τα ακούς. Η μελωδία συναρπάζει το μυαλό το και ξεκουράζει από κάθε σκέψη. Με πάθος και εκλεπτυσμένη διάθεση εισχωρεί μέσα μας και μας προσφέρει απίστευτη απόλαυση. Ο ήρεμος ρυθμός μας αγγίζει απαλά και μας χαλαρώνει.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The beautiful fairy vocals are so unique and melodious that you almost don’t believe you’re hearing them. The melody fascinates the mind and relaxes it from every thought. With passion and a sophisticated mood, he penetrates us and offers us incredible pleasure. The calm rhythm touches us gently and relaxes us.”

-Nagamag.com

“Den vackra fesången är så unik och melodiös att du nästan inte tror att du hör dem. Melodin fascinerar sinnet och slappnar av från varje tanke. Med passion och ett sofistikerat humör tränger han in i oss och erbjuder oss ett otroligt nöje. Den lugna rytmen berör oss försiktigt och slappnar av.”

-Nagamag.com

The original review of “Per Thornberg – The Poet” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Per Thornberg” (Sweden) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brings you a Jazz music review, inspired by the unique song “Per Thornberg – The Poet”. Many vibes to feel, many emotions to experience and these melodies you are expecting and have to hear! Our excitement to review and share “Per Thornberg – The Poet” encourages us to continue sharing such Jazz songs from all over the world, hopefully destined to reach the most of all Jazz listeners!

Listen to “Per Thornberg – The Poet” on Spotify

You can listen to “Per Thornberg – The Poet” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Jazz song.

Additional information/sources for Per Thornberg – The Poet

The song “Per Thornberg – The Poet” is released by ELITIST • A Division of Strawtown

Song Sources for “Per Thornberg – The Poet”:
Spotify: open.spotify.com/track/7LxQawcy7wA0kko09fS7vo

Jazz home page where “Per Thornberg – The Poet” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Per Thornberg”, providing music reviews and music discoveries like “The Poet”.
This music post about song “The Poet” by “Per Thornberg” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Per Thornberg” and more Jazz, Jazz songs like “The Poet” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Per Thornberg – The Poet” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Mike Casey – The Beauty of Everyday Life (Radio Edit) | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Η μαγεία της μελωδίας και ο ζωηρός ρυθμός συγχρονίζονται για να μας απογειώσουν πέρα από την πραγματικότητα. Μια γιορτή χαράς και ενθουσιασμού ξεκινά και όλοι θέλουμε να πάρουμε μέρος σε αυτή. Το πάθος και η ένταση κυριαρχούν στο κομμάτι αυτό μέσα από μια εκλεπτυσμένη διάθεση που σέβεται την αισθητική μας.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The magic of the melody and the lively rhythm synchronize to lift us beyond reality. A celebration of joy and excitement begins and we all want to take part in it. Passion and tension dominate this piece through a sophisticated mood that respects our aesthetics.”

-Nagamag.com

“La magia de la melodía y el ritmo vivo se sincronizan para elevarnos más allá de la realidad. Comienza una celebración llena de alegría e ilusión y todos queremos ser partícipes de ella. La pasión y la tensión dominan esta pieza a través de un humor sofisticado que respeta nuestra estética.”

-Nagamag.com

The original review of “Mike Casey – The Beauty of Everyday Life (Radio Edit)” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Mike Casey” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag music magazine is delighted to share this music review about “Mike Casey – The Beauty of Everyday Life (Radio Edit)”, written by one of our experienced Jazz reviewers of Jazz genre. It’s a Jazz song as it should be. Without any hesitation we are a hundred percent sure that “Mike Casey – The Beauty of Everyday Life (Radio Edit)” will bring joy to any Jazz and Jazz Fusion, Jazz music listener !

Listen to “Mike Casey – The Beauty of Everyday Life (Radio Edit)” on Spotify

You can listen to “Mike Casey – The Beauty of Everyday Life (Radio Edit)” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Jazz song.

Additional information/sources for Mike Casey – The Beauty of Everyday Life (Radio Edit)

Song Sources for “Mike Casey – The Beauty of Everyday Life (Radio Edit)”:
Spotify: open.spotify.com/track/4Vn2r8Ht8ZzLNWAS4mQqpe

Jazz home page where “Mike Casey – The Beauty of Everyday Life (Radio Edit)” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Mike Casey”, providing music reviews and music discoveries like “The Beauty of Everyday Life (Radio Edit)”.
This music post about song “The Beauty of Everyday Life (Radio Edit)” by “Mike Casey” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Mike Casey” and more Jazz, Jazz Fusion, Jazz songs like “The Beauty of Everyday Life (Radio Edit)” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Mike Casey – The Beauty of Everyday Life (Radio Edit)” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Black Ship Japan – KAMIACHINE | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Μοναδική και εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα μέσα από αυτή την μελωδία που προσφέρει ένα απολαυστικό ταξίδι χαλάρωσης αλλά και πάθους. Μια πανδαισία μουσικών οργάνων συνθέτει ένα υπέροχο σκηνικό. Όμορφες εικόνες περνούν μέσα από το μυαλό και ο καταγάλανος ουρανός φωτίζει τον εσωτερικό μας κόσμο. Μέσα στον χαρούμενο και αισιόδοξο ρυθμό ανθίζει ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Unique and refined atmosphere through this melody that offers a delightful journey of relaxation as well as passion. A feast of musical instruments composes a wonderful scene. Beautiful images flash through the mind and the deep blue sky illuminates our inner world. A sun-filled summer blooms within the happy and optimistic rhythm.”

-Nagamag.com

“独特で洗練された雰囲気を醸し出すこのメロディーは、リラックスと情熱の楽しい旅を提供します。楽器の饗宴が素晴らしい情景を作り上げます。美しいイメージが脳裏を駆け巡り、真っ青な空が私たちの内なる世界を照らします。陽光あふれる夏が、幸せで前向きなリズムの中で咲き誇ります。”

-Nagamag.com

The original review of “Black Ship Japan – KAMIACHINE” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Black Ship Japan” (Japan) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Jazz reviewers and it all about “Black Ship Japan – KAMIACHINE”. Hit play button and lay back while the vibes that Black Ship Japan managed to create will feel your body with the feelings that only “KAMIACHINE” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Jazz songs from around the world, and share them with Jazz listeners, worldwide.

Listen to “Black Ship Japan – KAMIACHINE” on Spotify

You can listen to “Black Ship Japan – KAMIACHINE” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Jazz song.

Additional information/sources for Black Ship Japan – KAMIACHINE

The song “Black Ship Japan – KAMIACHINE” is released by BSJ

Song Sources for “Black Ship Japan – KAMIACHINE”:
Spotify: open.spotify.com/track/1t7T0jFlzL0x6EsJcBwEc7

Jazz home page where “Black Ship Japan – KAMIACHINE” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Black Ship Japan”, providing music reviews and music discoveries like “KAMIACHINE”.
This music post about song “KAMIACHINE” by “Black Ship Japan” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Black Ship Japan” and more Jazz, Contemporary R&B, Nu Jazz / Jazztronica, Jazz Fusion songs like “KAMIACHINE” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Black Ship Japan – KAMIACHINE” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Funky Times x Marcello Cassanelli – Jump ‘n’ Funk (feat. Marcello Cassanelli) | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Ωραία και κεφάτη προσέγγιση με τον ρυθμό να μοιράζει τη χαρά με την ένταση του και την αισιόδοξη διάθεση του. Η υπέροχη ξεχωριστή μελωδία μας μεταφέρει σε μια ευχάριστη διάσταση, όπου όλα εκεί γίνονται πιο απλά και ξεκάθαρα. Ένα όμορφο κομμάτι που μπορεί άνετα να σε βγάλει από την ρουτινιάρικη καθημερινότητα σου και να ανοίξει τους ορίζοντες σου.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Nice and heady approach with the rhythm sharing the joy with its intensity and its optimistic mood. The wonderful special melody transports us to a pleasant dimension, where everything there becomes simpler and clearer. A beautiful piece that can comfortably take you out of your routine everyday life and open your horizons.”

-Nagamag.com

“Schöner und berauschender Ansatz, bei dem der Rhythmus mit seiner Intensität und seiner optimistischen Stimmung die Freude teilt. Die wunderbare Spezialmelodie entführt uns in eine angenehme Dimension, in der alles einfacher und klarer wird. Ein wunderschönes Stück, das Sie bequem aus Ihrem Alltag entführen und Ihren Horizont öffnen kann.”

-Nagamag.com

The original review of “Funky Times x Marcello Cassanelli – Jump ‘n’ Funk (feat. Marcello Cassanelli)” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Funky Times x Marcello Cassanelli” (Germany) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag introducing you to “Jump ‘n’ Funk (feat. Marcello Cassanelli)”. a collaborative perfection of “Funky Times x Marcello Cassanelli”. This creation in the terrain of Jazz, has touched the hearts of our curators, who really enjoyed listening to “Funky Times x Marcello Cassanelli – Jump ‘n’ Funk (feat. Marcello Cassanelli)”. It’s more than just a song; it’s a product that combines the composition power of more than just one artist. it’s a music built that also defines Funk, Italy music. The Melody and rhythm of this piece is a treasure for your ears, waiting to be discovered. Nagamag is delighted to share this music review by one of our Jazz reviewers, who musically joined the meaning of this collaboration “Funky Times x Marcello Cassanelli – Jump ‘n’ Funk (feat. Marcello Cassanelli)”. Our tireless mission to explore Jazz songs from all over the world brought this offering as a share point to the global community of Jazz enthusiasts in their love for this kind of music.

Listen to “Funky Times x Marcello Cassanelli – Jump ‘n’ Funk (feat. Marcello Cassanelli)” on Youtube and Spotify

You can listen to “Funky Times x Marcello Cassanelli – Jump ‘n’ Funk (feat. Marcello Cassanelli)” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “Funky Times x Marcello Cassanelli – Jump ‘n’ Funk (feat. Marcello Cassanelli)”.

Additional information/sources for Funky Times x Marcello Cassanelli – Jump ‘n’ Funk (feat. Marcello Cassanelli)

The song “Funky Times x Marcello Cassanelli – Jump ‘n’ Funk (feat. Marcello Cassanelli)” is released by K-Mountain Productions

Song Sources for “Funky Times x Marcello Cassanelli – Jump ‘n’ Funk (feat. Marcello Cassanelli)”:
Spotify: open.spotify.com/track/0NV1uebCzuy33GmivWMTGG
Youtube: www.youtube.com/watch?v=_NZNAb1j5aU
Apple Music: music.apple.com/us/album/jump-n-funk-feat-marcello-cassanelli/1743340286?i=1743340287

Jazz home page where “Funky Times x Marcello Cassanelli – Jump ‘n’ Funk (feat. Marcello Cassanelli)” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Funky Times x Marcello Cassanelli”, providing music reviews and music discoveries like “Jump ‘n’ Funk (feat. Marcello Cassanelli)”.
This music post about song “Jump ‘n’ Funk (feat. Marcello Cassanelli)” by “Funky Times x Marcello Cassanelli” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Funky Times x Marcello Cassanelli” and more Jazz, Funk, Italy songs like “Jump ‘n’ Funk (feat. Marcello Cassanelli)” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Funky Times x Marcello Cassanelli – Jump ‘n’ Funk (feat. Marcello Cassanelli)” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Andrew Vogt – Memorial Day (feat. Christian Euman, Stu Mindeman, Dustin Laurenzi, Quentin Coaxum, Matt Gold & Hans Luchs) | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Эта композиция передает слушателю невероятные ощущения, она отличается особой атмосферой, создаваемой мягкими и изящными музыкальными линиями, которые плавно переплетаются друг с другом, рисуя красивый звуковой пейзаж. В джазе -Andrew Vogt- присутствует удивительное сочетание мелодичности, гармонии и импровизации, что делает его творчество захватывающим и увлекательным.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“This composition conveys an incredible sensation to the listener, it is distinguished by a special atmosphere created by soft and graceful musical lines that smoothly intertwine with each other, drawing a beautiful soundscape. In jazz -Andrew Vogt- there is an amazing combination of melody, harmony and improvisation, which makes his work exciting and fascinating.”

-Nagamag.com

“Αυτή η σύνθεση μεταφέρει μια απίστευτη αίσθηση στον ακροατή, διακρίνεται από μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δημιουργείται από απαλές και χαριτωμένες μουσικές γραμμές που συμπλέκονται ομαλά μεταξύ τους, σχεδιάζοντας ένα όμορφο ηχητικό τοπίο. Στην τζαζ -Andrew Vogt- υπάρχει ένας εκπληκτικός συνδυασμός μελωδίας, αρμονίας και αυτοσχεδιασμού, που κάνει τη δουλειά του συναρπαστική και συναρπαστική.”

-Nagamag.com

The original review of “Andrew Vogt – Memorial Day (feat. Christian Euman, Stu Mindeman, Dustin Laurenzi, Quentin Coaxum, Matt Gold & Hans Luchs)” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Andrew Vogt” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brought to you the song “Memorial Day (feat. Christian Euman, Stu Mindeman, Dustin Laurenzi, Quentin Coaxum, Matt Gold & Hans Luchs)” by “Andrew Vogt”. A Jazz composition that has touched the soul and affect the emotions of our dedicated Jazz reviewer during listening to “Andrew Vogt – Memorial Day (feat. Christian Euman, Stu Mindeman, Dustin Laurenzi, Quentin Coaxum, Matt Gold & Hans Luchs)”. which submerging as well Indie Folk, Jazz experience through itself.

Listen to “Andrew Vogt – Memorial Day (feat. Christian Euman, Stu Mindeman, Dustin Laurenzi, Quentin Coaxum, Matt Gold & Hans Luchs)” on Youtube and Spotify

You can listen to “Andrew Vogt – Memorial Day (feat. Christian Euman, Stu Mindeman, Dustin Laurenzi, Quentin Coaxum, Matt Gold & Hans Luchs)” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “Andrew Vogt – Memorial Day (feat. Christian Euman, Stu Mindeman, Dustin Laurenzi, Quentin Coaxum, Matt Gold & Hans Luchs)”.

Additional information/sources for Andrew Vogt – Memorial Day (feat. Christian Euman, Stu Mindeman, Dustin Laurenzi, Quentin Coaxum, Matt Gold & Hans Luchs)

The song “Andrew Vogt – Memorial Day (feat. Christian Euman, Stu Mindeman, Dustin Laurenzi, Quentin Coaxum, Matt Gold & Hans Luchs)” is released by Vogt Music

Song Sources for “Andrew Vogt – Memorial Day (feat. Christian Euman, Stu Mindeman, Dustin Laurenzi, Quentin Coaxum, Matt Gold & Hans Luchs)”:
Spotify: open.spotify.com/track/7F9YATX09nL3NA1oqHYew5
Youtube: www.youtube.com/watch?v=2Rq9qBV0imM
Apple Music: music.apple.com/us/album/memorial-day-feat-christian-euman-stu-mindeman-dustin/1744444438?i=1744444440
Deezer: www.deezer.com/track/2784125042
Pandora: www.pandora.com/TR:123329432

Jazz home page where “Andrew Vogt – Memorial Day (feat. Christian Euman, Stu Mindeman, Dustin Laurenzi, Quentin Coaxum, Matt Gold & Hans Luchs)” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Andrew Vogt”, providing music reviews and music discoveries like “Memorial Day (feat. Christian Euman, Stu Mindeman, Dustin Laurenzi, Quentin Coaxum, Matt Gold & Hans Luchs)”.
This music post about song “Memorial Day (feat. Christian Euman, Stu Mindeman, Dustin Laurenzi, Quentin Coaxum, Matt Gold & Hans Luchs)” by “Andrew Vogt” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Andrew Vogt” and more Jazz, Indie Folk, Jazz songs like “Memorial Day (feat. Christian Euman, Stu Mindeman, Dustin Laurenzi, Quentin Coaxum, Matt Gold & Hans Luchs)” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Andrew Vogt – Memorial Day (feat. Christian Euman, Stu Mindeman, Dustin Laurenzi, Quentin Coaxum, Matt Gold & Hans Luchs)” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

NellaLeah – Give Us Grace | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Serene and very beautiful ethereal melodies and gentle textures with this enchanting and soothing composition. Its harmonic structure brings depth of emotions with every sound. Her vocal is so enchanting and perfect progression will bring you closer to the realm of tranquility and inner peace. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Γαλήνιες και πολύ όμορφες αιθέριες μελωδίες και απαλές υφές με αυτή τη μαγευτική και καταπραϋντική σύνθεση. Η αρμονική του δομή φέρνει βάθος συναισθημάτων με κάθε ήχο. Τα φωνητικά της είναι τόσο μαγευτικά και η τέλεια εξέλιξη θα σας φέρει πιο κοντά στο βασίλειο της ηρεμίας και της εσωτερικής γαλήνης. ”

-Nagamag.com

“Melodías etéreas serenas y muy hermosas y texturas suaves con esta composición encantadora y relajante. Su estructura armónica aporta profundidad de emociones con cada sonido. Su voz es tan encantadora y su perfecta progresión te acercará al reino de la tranquilidad y la paz interior. ”

-Nagamag.com

The original review of “NellaLeah – Give Us Grace” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “NellaLeah” () and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Give Us Grace” crafted by the gifted artist of “NellaLeah”. This Jazz composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “NellaLeah – Give Us Grace”. The song as well offers an intriguing exploration of BluesRetro Soul music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Jazz compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Jazz songs from all corners of the globe, to the global audience of Jazz music enthusiasts!

Listen to “NellaLeah – Give Us Grace” on Youtube and Spotify

You can listen to “NellaLeah – Give Us Grace” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “NellaLeah – Give Us Grace”.


Lyrics of NellaLeah – Give Us Grace

I am young, afraid
My dreams have changed
I am walking down the road
Oh Lord, save my soul

I look back and run
I feel my time has come
Like a claw at my skin
Oh Lord, help me win

Beat the judgement the sin
Beat the violence within
My fellow human race
Oh Lord, Give Us Grace

Grace, end the hate
Grace to relate
Grace from above
Oh Grace, give us love
Oh Grace, give us love

I watch them them die
My people and I
Am aware of my end
Oh time be my friend

It creeps up so fast
As the hours go past
And we take our last breathe
Oh Lord, give us strength

We have seen so much
And our heart may give up
On the ones me embrace
Oh Lord, Give Us Grace

Grace, end the hate
Grace to relate
Grace from above
Oh Grace, give us love
Oh Grace, give us love


Additional information/sources for NellaLeah – Give Us Grace

Song Sources for “NellaLeah – Give Us Grace”:
Spotify: open.spotify.com/track/6KnkqjagajRicJt3unwBH9
Youtube: www.youtube.com/watch?v=P2jdK5myIAc
Apple Music: music.apple.com/us/album/give-us-grace/1746197819?i=1746197820

Jazz home page where “NellaLeah – Give Us Grace” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “NellaLeah”, providing music reviews and music discoveries like “Give Us Grace”.
This music post about song “Give Us Grace” by “NellaLeah” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “NellaLeah” and more Jazz, BluesRetro Soul songs like “Give Us Grace” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “NellaLeah – Give Us Grace” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Kyle Cox – Give It All Up – Live at Rudy’s Jazz Room | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“-Kyle Cox- представляет свою версию трека -Give It All Up- в прекрасном джазовом исполнении на живом концерте в -Rudy’s Jazz Room-. Его музыка обладает нежностью и изысканностью, он умело передает эмоции и чувства через мелодичные звуки, завораживая аудиторию своим вокалом. Подобная музыка заполняет все пустоты в каждом из нас.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“-Kyle Cox- presents his version of the track -Give It All Up- in a beautiful jazz performance at a live concert at -Rudy’s Jazz Room-. His music has tenderness and sophistication, he skillfully conveys emotions and feelings through melodic sounds, captivating the audience with his vocals. This kind of music fills all the voids in each of us.”

-Nagamag.com

“-Ο Kyle Cox- παρουσιάζει την εκδοχή του για το κομμάτι -Give It All Up- σε μια όμορφη τζαζ παράσταση σε μια ζωντανή συναυλία στο -Rudy’s Jazz Room-. Η μουσική του έχει τρυφερότητα και επιτήδευση, μεταφέρει με δεξιοτεχνία συναισθήματα και συναισθήματα μέσα από μελωδικούς ήχους, μαγνητίζοντας το κοινό με τα φωνητικά του. Αυτό το είδος μουσικής γεμίζει όλα τα κενά στον καθένα μας.”

-Nagamag.com

The original review of “Kyle Cox – Give It All Up – Live at Rudy’s Jazz Room” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Kyle Cox” () and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brought to you the song “Give It All Up – Live at Rudy’s Jazz Room” by “Kyle Cox”. A Jazz composition that has touched the soul and affect the emotions of our dedicated Jazz reviewer during listening to “Kyle Cox – Give It All Up – Live at Rudy’s Jazz Room”. which submerging as well Jazz experience through itself.

Listen to “Kyle Cox – Give It All Up – Live at Rudy’s Jazz Room” on Spotify

You can listen to “Kyle Cox – Give It All Up – Live at Rudy’s Jazz Room” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Jazz song.

Additional information/sources for Kyle Cox – Give It All Up – Live at Rudy’s Jazz Room

Song Sources for “Kyle Cox – Give It All Up – Live at Rudy’s Jazz Room”:
Spotify: open.spotify.com/track/2k6SAqx46J82W0cdlack80

Jazz home page where “Kyle Cox – Give It All Up – Live at Rudy’s Jazz Room” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Kyle Cox”, providing music reviews and music discoveries like “Give It All Up – Live at Rudy’s Jazz Room”.
This music post about song “Give It All Up – Live at Rudy’s Jazz Room” by “Kyle Cox” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Kyle Cox” and more Jazz, Jazz songs like “Give It All Up – Live at Rudy’s Jazz Room” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Kyle Cox – Give It All Up – Live at Rudy’s Jazz Room” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Mat Elliott – happy4u | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Amazing jazz song with smooth harmonic structure behind it. Full of catchy guitar riffs, very soul full lead vocal and smooth subtle rhythmic parts that will definitely make you feel relaxed. Progression and arrangement is done so well, every transition is with a perfect flow.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Καταπληκτικό τραγούδι τζαζ με ομαλή αρμονική δομή πίσω του. Γεμάτο πιασάρικα κιθαριστικά riff, πολύ soul φωνητικά και ομαλά διακριτικά ρυθμικά μέρη που σίγουρα θα σας κάνουν να νιώσετε χαλαροί. Η εξέλιξη και η διευθέτηση γίνονται τόσο καλά, κάθε μετάβαση γίνεται με τέλεια ροή.”

-Nagamag.com

“Increíble canción de jazz con una suave estructura armónica detrás. Lleno de riffs de guitarra pegadizos, voz principal muy soul y partes rítmicas suaves y sutiles que definitivamente te harán sentir relajado. La progresión y la disposición se hacen tan bien que cada transición tiene un flujo perfecto.”

-Nagamag.com

The original review of “Mat Elliott – happy4u” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Mat Elliott” (Canada) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “happy4u” by the remarkable “Mat Elliott”. A captivating Jazz music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Mat Elliott – happy4u.” The song manages to take you on a journey through the world of Neo-Soul, Alternative / Indie R&B, Indie Dance music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Mat Elliott – happy4u” on Youtube and Spotify

You can listen to “Mat Elliott – happy4u” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “Mat Elliott – happy4u”.

Additional information/sources for Mat Elliott – happy4u

The song “Mat Elliott – happy4u” is released by West Street Records

Song Sources for “Mat Elliott – happy4u”:
Spotify: open.spotify.com/track/6H8WzI8e6N4JsGoiaxUj4C
Youtube: www.youtube.com/watch?v=aVcDlKovifA
Apple Music: music.apple.com/us/album/happy4u/1743129869?i=1743129874
Deezer: www.deezer.com/track/2766877491
Pandora: www.pandora.com/TR:122711768

Jazz home page where “Mat Elliott – happy4u” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Mat Elliott”, providing music reviews and music discoveries like “happy4u”.
This music post about song “happy4u” by “Mat Elliott” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Mat Elliott” and more Jazz, Neo-Soul, Alternative / Indie R&B, Indie Dance songs like “happy4u” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Mat Elliott – happy4u” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Load More Posts
Go to Top