Music Genre

A Te – Disco Bambino

Categories: Audio, Blogwave, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Τα ιδιαίτερα όμορφα φωνητικά είναι πραγματικό στολίδι μέσα στο κομμάτι. Με την φρεσκάδα τους και θετική τους ενέργεια μας αναζωογονούν. Η μελωδία στήνει μια γιορτή τόσο ευχάριστη και διασκεδαστική, ενώ δεν ξεχνά το εκλεπτυσμένο ύφος της. Ο χορός και το κέφι βρίσκει τη θέση του στον ζωηρό αυτό ρυθμό.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The particularly beautiful vocals are a real gem within the track. With their freshness and positive energy they revitalize us. The tune sets up a celebration that’s both pleasant and fun, while not forgetting its sophisticated style. Dance and merriment finds its place in this lively rhythm.”

-Nagamag.com

“La voce particolarmente bella è un vero gioiello all’interno della traccia. Con la loro freschezza ed energia positiva ci rivitalizzano. La melodia crea una celebrazione piacevole e divertente, senza dimenticare il suo stile sofisticato. La danza e l’allegria trovano il loro posto in questo ritmo vivace.”

-Nagamag.com

The original review of “Disco Bambino – A Te” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Blogwave reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Disco Bambino” (Italy) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brought to you the song “A Te” by “Disco Bambino”. A Blogwave composition that has touched the soul and affect the emotions of our dedicated Blogwave reviewer during listening to “Disco Bambino – A Te”. which submerging as well Disco experience through itself.

Listen to “Disco Bambino – A Te” on Spotify

You can listen to “Disco Bambino – A Te” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Blogwave song.

Additional information/sources for Disco Bambino – A Te

Song Sources for “Disco Bambino – A Te”:
Spotify: open.spotify.com/track/3fQPjg4j9p90UURYa0HPNH

Blogwave home page where “Disco Bambino – A Te” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Blogwave artists like “Disco Bambino”, providing music reviews and music discoveries like “A Te”.
This music post about song “A Te” by “Disco Bambino” is hosted in Blogwave page on Nagamag.
There you can find similar Blogwave artists to “Disco Bambino” and more Blogwave, Disco songs like “A Te” that have been carefully selected by Nagamag’s Blogwave experienced curators and reviewed by Nagamag’s Blogwave dedicated reviewers.

Learn everything about Blogwave on Wikipedia

If you enjoyed “Disco Bambino – A Te” but you have never listened before to any other Blogwave song or you are interested in learning more about Blogwave music gerne then click here to visit Blogwave music page on Wikipedia.
Blogwave music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Blogwave music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Blogwave music through this valuable resource, broadening your knowledge around Blogwave genre.

Me And You – Mini Sants x Total Brutal

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Ο κεφάτος και μεθυστικός ρυθμός μας ξεσηκώνει σε ένα χορό που μας γεμίζει θετική ενέργεια και ξεγνοιασιά. Τα γλυκά και αισθησιακά φωνητικά χαϊδεύουν τα αφτιά μας και μας κάνουν να απολαμβάνουμε την μέρα μας, νιώθοντας πιο ανάλαφροι. Μέσα από την αρμονικότητα αυτής της ευχάριστης μελωδίας νιώθουμε την απόλυτη απελευθέρωση.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The heady and intoxicating rhythm wakes us up in a dance that fills us with positive energy and carefree. Sweet and sensual vocals caress our ears and make us enjoy our day, feeling lighter. Through the harmony of this pleasant melody we feel absolute liberation.”

-Nagamag.com

“El ritmo embriagador y embriagador nos despierta en un baile que nos llena de energía positiva y desenfadada. Voces dulces y sensuales acarician nuestros oídos y nos hacen disfrutar del día, sintiéndonos más ligeros. A través de la armonía de esta agradable melodía sentimos la liberación absoluta.”

-Nagamag.com

The original review of “Mini Sants x Total Brutal – Me And You” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Mini Sants x Total Brutal” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag introducing you to “Me And You”. a collaborative perfection of “Mini Sants x Total Brutal”. This creation in the terrain of Pop, has touched the hearts of our curators, who really enjoyed listening to “Mini Sants x Total Brutal – Me And You”. It’s more than just a song; it’s a product that combines the composition power of more than just one artist. it’s a music built that also defines Disco, Indie Electronic, Indie Pop music. The Melody and rhythm of this piece is a treasure for your ears, waiting to be discovered. Nagamag is delighted to share this music review by one of our Pop reviewers, who musically joined the meaning of this collaboration “Mini Sants x Total Brutal – Me And You”. Our tireless mission to explore Pop songs from all over the world brought this offering as a share point to the global community of Pop enthusiasts in their love for this kind of music.

Listen to “Mini Sants x Total Brutal – Me And You” on Youtube and Spotify

You can listen to “Mini Sants x Total Brutal – Me And You” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “Mini Sants x Total Brutal – Me And You”.

Additional information/sources for Mini Sants x Total Brutal – Me And You

The song “Mini Sants x Total Brutal – Me And You” is released by Santi Creative Group

Song Sources for “Mini Sants x Total Brutal – Me And You”:
Spotify: open.spotify.com/track/5IweNZazzqDee20SWJ2iDM
Youtube: www.youtube.com/watch?v=-1NdP6SaNCY

Pop home page where “Mini Sants x Total Brutal – Me And You” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Mini Sants x Total Brutal”, providing music reviews and music discoveries like “Me And You”.
This music post about song “Me And You” by “Mini Sants x Total Brutal” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Mini Sants x Total Brutal” and more Pop, Disco, Indie Electronic, Indie Pop songs like “Me And You” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Mini Sants x Total Brutal – Me And You” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Flashback – Jessica Carter Altman

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Τα αισθησιακά φωνητικά με την ήρεμη δύναμη τους μας πηγαίνουν μια απολαυστική διαδρομή μακριά από την ρουτίνα μας. Η ευχάριστη και διασκεδαστική μελωδία μας γεμίζει ενέργεια και μας χαλαρώνει. Ο δυναμικός ρυθμός μας μεταφέρει την ενέργεια του μας αφήνει ελεύθερους να λικνιστούμε ανέμελα και γοητευτικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Sensual vocals with their calm power take us on a delightful journey away from our routine. The pleasant and fun melody fills us with energy and relaxes us. The dynamic beat transports us its energy leaving us free to rock carelessly and charmingly, without second thoughts.”

-Nagamag.com

“Las voces sensuales con su poder tranquilo nos llevan a un viaje encantador lejos de nuestra rutina. La agradable y divertida melodía nos llena de energía y nos relaja. El ritmo dinámico nos transporta su energía dejándonos libres para rockear descuidadamente y con encanto, sin pensarlo dos veces.”

-Nagamag.com

The original review of “Jessica Carter Altman – Flashback” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Jessica Carter Altman” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Flashback” crafted by the gifted artist of “Jessica Carter Altman”. This Pop composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Jessica Carter Altman – Flashback”. The song as well offers an intriguing exploration of Funk, Disco, Indie Pop music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Pop compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Pop songs from all corners of the globe, to the global audience of Pop music enthusiasts!

Listen to “Jessica Carter Altman – Flashback” on Spotify

You can listen to “Jessica Carter Altman – Flashback” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Pop song.


Lyrics of Jessica Carter Altman – Flashback

You give me butterflies
I like looking in your eyes
You’ve got me holding my breath
Hang on every word you say

It’s like a flashback romance
Technicolor slow dance
We can tell our friends about it later

Come on and meet me in fantasy
Make a scene, plastic ring
And baby I’ll be yours forever

Glitter falling from the sky
Can you come and take me high
You make me feel like I can fly
You make me feel like I can fly
Make me fly

Imagination fly away
Time machine to yesterday
Pick me up for the night
Kiss me again it’s alright

It’s like a flashback romance
Technicolor slow dance
We can tell our friends about it later

Come on and meet me in fantasy
Make a scene, plastic ring
And baby I’ll be yours forever

Glitter falling from the sky
Can you come and take me high
You make me feel like I can fly
You make me feel like I can fly
Make me fly

I’m on cloud 9 never coming down
Midnight dizzy spinning round round round round
Mirror ball climbing up the wall
I’m never gonna fall, baby after all

It’s like a flashback romance
Technicolor slow dance
We can tell our friends about it later

Come on and meet me in a fantasy
Make a scene, plastic ring
And baby I’ll be yours forever

Glitter falling from the sky
Can you come and take me high
You make me feel like I can fly
You make me feel like I can fly
Make me fly


Additional information/sources for Jessica Carter Altman – Flashback

The song “Jessica Carter Altman – Flashback” is released by JCA Productions LLC

Song Sources for “Jessica Carter Altman – Flashback”:
Spotify: open.spotify.com/track/0ZgctcqOUgUlTNe6s9gsp3

Pop home page where “Jessica Carter Altman – Flashback” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Jessica Carter Altman”, providing music reviews and music discoveries like “Flashback”.
This music post about song “Flashback” by “Jessica Carter Altman” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Jessica Carter Altman” and more Pop, Funk, Disco, Indie Pop songs like “Flashback” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Jessica Carter Altman – Flashback” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Starwolf – Don’t You Forget | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Dreamy atmosphere and amazing layering of sounds, that creates very nostalgic vibe within the song. Beautiful instrumentation just explodes as the songs progresses. Feels like a cross between styles, from Latin vibe and lead guitar themes, funky groove and jazz touches.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Ονειρική ατμόσφαιρα και εκπληκτικό layering ήχων, που δημιουργεί πολύ νοσταλγική ατμόσφαιρα μέσα στο τραγούδι. Η όμορφη ενορχήστρωση απλώς εκρήγνυται καθώς προχωρούν τα τραγούδια. Αισθάνεται σαν μια διασταύρωση στυλ, από Latin vibe και θέματα lead κιθάρας, funky groove και jazz πινελιές.”

-Nagamag.com

“Atmósfera de ensueño y sorprendentes capas de sonidos, que crean una vibra muy nostálgica dentro de la canción. La hermosa instrumentación simplemente explota a medida que avanzan las canciones. Se siente como un cruce de estilos, desde vibra latina y temas de guitarra solista, groove funky y toques de jazz.”

-Nagamag.com

The original review of “Starwolf – Don’t You Forget” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Starwolf” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “Don’t You Forget” by the remarkable “Starwolf”. A captivating Jazz music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Starwolf – Don’t You Forget.” The song manages to take you on a journey through the world of Funk, Disco music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Starwolf – Don’t You Forget” on Spotify

You can listen to “Starwolf – Don’t You Forget” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Jazz song.

Additional information/sources for Starwolf – Don’t You Forget

The song “Starwolf – Don’t You Forget” is released by Moon Castle Records

Song Sources for “Starwolf – Don’t You Forget”:
Spotify: open.spotify.com/track/6N8xgeCxAyAkpvJf66fZN3
Apple Music: music.apple.com/us/album/dont-you-forget/1742692024?i=1742692025

Jazz home page where “Starwolf – Don’t You Forget” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Starwolf”, providing music reviews and music discoveries like “Don’t You Forget”.
This music post about song “Don’t You Forget” by “Starwolf” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Starwolf” and more Jazz, Funk, Disco songs like “Don’t You Forget” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Starwolf – Don’t You Forget” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Emmet Read x COMANAVAGO – Save Me | Blogwave music review

Categories: Audio, Blogwave, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Very dreamy atmosphere and amazing layering of sounds, that creates very melancholic vibe within the songs structure. Her beautiful voice is so blissful. Vocal range is just amazing, you can feel the depth and emotion this song has to offer and what her voice triggers. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Πολύ ονειρική ατμόσφαιρα και εκπληκτικό layering ήχων, που δημιουργεί πολύ μελαγχολική ατμόσφαιρα στη δομή των τραγουδιών. Η όμορφη φωνή της είναι τόσο χαρούμενη. Το φωνητικό εύρος είναι απλά εκπληκτικό, μπορείτε να νιώσετε το βάθος και το συναίσθημα που έχει να προσφέρει αυτό το τραγούδι και τι προκαλεί η φωνή του.”

-Nagamag.com

“Una atmósfera muy soñadora y una increíble superposición de sonidos, que crea una vibra muy melancólica dentro de la estructura de la canción. Su hermosa voz es tan dichosa. El rango vocal es simplemente asombroso, puedes sentir la profundidad y la emoción que esta canción tiene para ofrecer y lo que desencadena su voz.”

-Nagamag.com

The original review of “Emmet Read x COMANAVAGO – Save Me” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Blogwave reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Emmet Read x COMANAVAGO” (United Kingdom) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag introducing you to “Save Me”. a collaborative perfection of “Emmet Read x COMANAVAGO”. This creation in the terrain of Blogwave, has touched the hearts of our curators, who really enjoyed listening to “Emmet Read x COMANAVAGO – Save Me”. It’s more than just a song; it’s a product that combines the composition power of more than just one artist. it’s a music built that also defines Disco music. The Melody and rhythm of this piece is a treasure for your ears, waiting to be discovered. Nagamag is delighted to share this music review by one of our Blogwave reviewers, who musically joined the meaning of this collaboration “Emmet Read x COMANAVAGO – Save Me”. Our tireless mission to explore Blogwave songs from all over the world brought this offering as a share point to the global community of Blogwave enthusiasts in their love for this kind of music.

Listen to “Emmet Read x COMANAVAGO – Save Me” on Spotify

You can listen to “Emmet Read x COMANAVAGO – Save Me” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Blogwave song.

Additional information/sources for Emmet Read x COMANAVAGO – Save Me

The song “Emmet Read x COMANAVAGO – Save Me” is released by Helix Records

Song Sources for “Emmet Read x COMANAVAGO – Save Me”:
Spotify: open.spotify.com/track/1dfVSyLeeByivpqTkwIKvp

Blogwave home page where “Emmet Read x COMANAVAGO – Save Me” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Blogwave artists like “Emmet Read x COMANAVAGO”, providing music reviews and music discoveries like “Save Me”.
This music post about song “Save Me” by “Emmet Read x COMANAVAGO” is hosted in Blogwave page on Nagamag.
There you can find similar Blogwave artists to “Emmet Read x COMANAVAGO” and more Blogwave, Disco songs like “Save Me” that have been carefully selected by Nagamag’s Blogwave experienced curators and reviewed by Nagamag’s Blogwave dedicated reviewers.

Learn everything about Blogwave on Wikipedia

If you enjoyed “Emmet Read x COMANAVAGO – Save Me” but you have never listened before to any other Blogwave song or you are interested in learning more about Blogwave music gerne then click here to visit Blogwave music page on Wikipedia.
Blogwave music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Blogwave music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Blogwave music through this valuable resource, broadening your knowledge around Blogwave genre.

Loreen – Forever | Electronica music review

Categories: Audio, Electronica, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Dreamy atmosphere and amazing layering of sounds, that creates very melancholic vibe within the songs. Beautiful Loreen voice just fits so well as songs progresses. Trance vibe with the song is so uplifting, perfectly produced with modern sound, quite a trade mark for her.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Ονειρική ατμόσφαιρα και εκπληκτικό layering ήχων, που δημιουργεί πολύ μελαγχολική ατμόσφαιρα μέσα στα τραγούδια. Η όμορφη φωνή Loreen ταιριάζει τόσο καλά όσο τα τραγούδια προχωρούν. Το trance vibe με το τραγούδι είναι τόσο ανεβαστικό, άψογα παραγόμενο με σύγχρονο ήχο, σήμα κατατεθέν για εκείνη.”

-Nagamag.com

“Drömmande atmosfär och fantastiska lager av ljud, som skapar väldigt melankolisk stämning i låtarna. Den vackra Loreens röst passar så bra när låtarna fortskrider. Trancevibben med låten är så upplyftande, perfekt producerad med modernt ljud, ett helt varumärke för henne.”

-Nagamag.com

The original review of “Loreen – Forever” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Electronica reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Loreen” (Sweden) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag takes great pleasure in introducing “Forever”, a masterpiece of “Loreen” This extraordinary composition of “Loreen – Forever” with details of Electronica genre, motivated our dedicated curator to review it with pure feelings! Nagamag, as a global portal to musical discovery, is thrilled to share music compositions like “Loreen – Forever” as well as reviewing them! Beyond the realm of ordinary music, this song defines also Disco, Commercial, Dance Pop music as well!

Listen to “Loreen – Forever” on Youtube and Spotify

You can listen to “Loreen – Forever” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Electronica song and watch the official video clip of “Loreen – Forever”.

Additional information/sources for Loreen – Forever

The song “Loreen – Forever” is released by Promised Land Recordings

Song Sources for “Loreen – Forever”:
Spotify: open.spotify.com/track/2MZjkieXlnbynYBBM6y0Uj
Youtube: www.youtube.com/watch?v=9X4BD4YRVtc

Electronica home page where “Loreen – Forever” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Electronica artists like “Loreen”, providing music reviews and music discoveries like “Forever”.
This music post about song “Forever” by “Loreen” is hosted in Electronica page on Nagamag.
There you can find similar Electronica artists to “Loreen” and more Electronica, Disco, Commercial, Dance Pop songs like “Forever” that have been carefully selected by Nagamag’s Electronica experienced curators and reviewed by Nagamag’s Electronica dedicated reviewers.

Learn everything about Electronica on Wikipedia

If you enjoyed “Loreen – Forever” but you have never listened before to any other Electronica song or you are interested in learning more about Electronica music gerne then click here to visit Electronica music page on Wikipedia.
Electronica music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Electronica music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Electronica music through this valuable resource, broadening your knowledge around Electronica genre.

Lola Consuelos – Roles | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Οι χαρούμενες νότες της μελωδίας ανεβάζουν το κέφι και την διάθεση. Τα φωνητικά με όρεξη και θετική ενέργεια μας διασκεδάζουν. Η γλυκιά και αισθησιακή χροιά τους μας διαπερνά και μας δημιουργεί ένα αίσθημα ευτυχίας. Ο ζωντανός ρυθμός κάνει τη μέρα μας πιο φωτεινή ξεχνώντας τις δυασάρεστες σκέψεις μας.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The happy notes of the melody raise the mood and mood. Vocals with gusto and positive energy keep us entertained. Their sweet and sensual tone penetrates us and creates a feeling of happiness. The lively rhythm makes our day brighter by forgetting our unpleasant thoughts.”

-Nagamag.com

“Las notas felices de la melodía levantan el ánimo y el ánimo. Las voces con entusiasmo y energía positiva nos mantienen entretenidos. Su tono dulce y sensual nos penetra y crea una sensación de felicidad. El ritmo animado alegra nuestro día al olvidar nuestros pensamientos desagradables.”

-Nagamag.com

The original review of “Lola Consuelos – Roles” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Lola Consuelos” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag takes great pleasure in introducing “Roles”, a masterpiece of “Lola Consuelos” This extraordinary composition of “Lola Consuelos – Roles” with details of Pop genre, motivated our dedicated curator to review it with pure feelings! Nagamag, as a global portal to musical discovery, is thrilled to share music compositions like “Lola Consuelos – Roles” as well as reviewing them! Beyond the realm of ordinary music, this song defines also Disco, Alternative / Indie R&B music as well!

Listen to “Lola Consuelos – Roles” on Youtube and Spotify

You can listen to “Lola Consuelos – Roles” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “Lola Consuelos – Roles”.

Additional information/sources for Lola Consuelos – Roles

The song “Lola Consuelos – Roles” is released by Lola Records

Song Sources for “Lola Consuelos – Roles”:
Spotify: open.spotify.com/track/0HbzWUEt6viGEaKC83vrF7
Youtube: www.youtube.com/watch?v=UCDtleUst-Y
Apple Music: music.apple.com/us/album/roles/1743220704?i=1743220705
Deezer: www.deezer.com/track/2767265201
Pandora: www.pandora.com/TR:122737165

Pop home page where “Lola Consuelos – Roles” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Lola Consuelos”, providing music reviews and music discoveries like “Roles”.
This music post about song “Roles” by “Lola Consuelos” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Lola Consuelos” and more Pop, Disco, Alternative / Indie R&B songs like “Roles” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Lola Consuelos – Roles” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Tarang Joseph – take me away | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Song catches you right away. Nice instrumentation and nice development of the opening melodic statement. Great mood set throughout the song and that old school funk sound is just amazing. Tempo and the beat structure gives the song great groove and old school homage. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Το τραγούδι σε πιάνει αμέσως. Ωραία ενορχήστρωση και ωραία εξέλιξη της εναρκτήριας μελωδικής δήλωσης. Υπέροχη διάθεση σε όλο το τραγούδι και αυτός ο old school funk ήχος είναι απλά εκπληκτικός. Ο ρυθμός και η δομή των beat δίνει στο τραγούδι υπέροχο groove και old school φόρο τιμής.”

-Nagamag.com

“गाना आपको तुरंत पकड़ लेता है। अच्छा वाद्ययंत्रीकरण और आरंभिक मधुर वक्तव्य का अच्छा विकास। पूरे गाने में शानदार मूड सेट किया गया है और पुराने स्कूल की फंक ध्वनि अद्भुत है। टेम्पो और बीट संरचना गाने को बेहतरीन ग्रूव और पुराने स्कूल की श्रद्धांजलि देती है।”

-Nagamag.com

The original review of “Tarang Joseph – take me away” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Tarang Joseph” (India) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Jazz reviewers and it all about “Tarang Joseph – take me away”. Hit play button and lay back while the vibes that Tarang Joseph managed to create will feel your body with the feelings that only “take me away” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Jazz songs from around the world, and share them with Jazz listeners, worldwide.

Listen to “Tarang Joseph – take me away” on Spotify

You can listen to “Tarang Joseph – take me away” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Jazz song.


Lyrics of Tarang Joseph – take me away

I’ve been going about my boring life
Never knew a drug so fine
Till my baby came along
And now I do it line by line..

I’d been holding out for something more
Beyond what I could see..
But now every time she comes around
She brings it out of me

So take me away
Just take me away
I said take me away
Won’t you take me away

Nihilistic, bored and anxious
I was searching for the truth
But the only truth I ever found
Was God’s forbidden fruit.

See I was a man of self control
Before my baby was here
If this goes on much longer
I might get down on one knee

So take me away
Just take me away
I said take me away
Won’t you take me away…


Additional information/sources for Tarang Joseph – take me away

Song Sources for “Tarang Joseph – take me away”:
Spotify: open.spotify.com/track/1h4fnkHmsgA8SDCQ7OyFCB

Jazz home page where “Tarang Joseph – take me away” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Tarang Joseph”, providing music reviews and music discoveries like “take me away”.
This music post about song “take me away” by “Tarang Joseph” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Tarang Joseph” and more Jazz, Funk, Disco songs like “take me away” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Tarang Joseph – take me away” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Jonathan Brenner – Silly Little Habit | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Жизнерадостный трек в жанре Disco и Retro Soul, инструментальная часть в котором наполнены энергией и жизнью! Сочетание задорного вокала, заразительного ритма и живой аранжировкой делает этот трек идеальным для поднятия настроения. Музыка, которая дарит массу позитивных эмоций и неизменно вызывает улыбку на лице. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“A cheerful track in the Disco and Retro Soul genre, the instrumental part of which is filled with energy and life! The combination of perky vocals, infectious rhythm and lively arrangement makes this track perfect for lifting your spirits. Music that gives a lot of positive emotions and always brings a smile to your face.”

-Nagamag.com

“Ένα χαρούμενο κομμάτι στο είδος Disco και Retro Soul, το οργανικό μέρος του οποίου είναι γεμάτο ενέργεια και ζωή! Ο συνδυασμός ζωηρών φωνητικών, μολυσματικού ρυθμού και ζωηρής διασκευής κάνει αυτό το κομμάτι τέλειο για να σας ανεβάσει τη διάθεση. Μουσική που δίνει πολλά θετικά συναισθήματα και φέρνει πάντα ένα χαμόγελο στα χείλη σας.”

-Nagamag.com

The original review of “Jonathan Brenner – Silly Little Habit” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Jonathan Brenner” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Silly Little Habit” crafted by the gifted artist of “Jonathan Brenner”. This Jazz composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Jonathan Brenner – Silly Little Habit”. The song as well offers an intriguing exploration of Disco, Retro Soul music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Jazz compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Jazz songs from all corners of the globe, to the global audience of Jazz music enthusiasts!

Listen to “Jonathan Brenner – Silly Little Habit” on Spotify

You can listen to “Jonathan Brenner – Silly Little Habit” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Jazz song.


Lyrics of Jonathan Brenner – Silly Little Habit

Silly little habit that I’m goin’ through
Silly little habit that I’m goin’ through
Silly little habit that I’m goin’ through

Ahhh, ahhh, ahhh…

I’ll be okay when I get out the door
How can you say you don’t love me anymore?
How will I explain to my poor heart what’s in my brain
When you’re gone?

Bop bada-ba-ba
Bop ba ba ba ba ba bop
Bop bop bop baba-daba-da
Bop bada-ba-ba
Bop ba ba ba ba ba bop
Bop bop bop baba-daba-da

Love love love love
Love love love love love
Love love love love
Love love love love love

Save me from this…
Silly little habit that I’m goin’ through
Silly little habit that I’m goin’ through
Silly little habit that I’m goin’ through

Ahhh, ahhh, ahhh…

How will I feel when I get home at night
And it’s strange and surreal
When I turn out the light?
How will I explain away the heartache and the pain
When you’re gone?

Bop bada-ba-ba
Bop ba ba ba ba ba bop
Bop baba-daba-daba-daba-da
Bop bada-ba-ba
Bop ba ba ba ba ba bop
Baba-daba-daba-daba-daba-da

Love love love love love
Did you forget me?
Love love love love love
Do you regret me?
Love love love love love
Why did you let me
Fall into this…

Silly little habit that I’m goin’ through
Silly little habit that I’m goin’ through
Silly little habit that I’m goin’ through

Ahhh, ahhh, ahhh…


Additional information/sources for Jonathan Brenner – Silly Little Habit

The song “Jonathan Brenner – Silly Little Habit” is released by Waterloo 103 Music

Song Sources for “Jonathan Brenner – Silly Little Habit”:
Spotify: open.spotify.com/track/6Xpj14ZMb9tgjTTL9bbx0s

Jazz home page where “Jonathan Brenner – Silly Little Habit” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Jonathan Brenner”, providing music reviews and music discoveries like “Silly Little Habit”.
This music post about song “Silly Little Habit” by “Jonathan Brenner” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Jonathan Brenner” and more Jazz, Disco, Retro Soul songs like “Silly Little Habit” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Jonathan Brenner – Silly Little Habit” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Starwolf – Piña Colada | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Ένα εξωτικό ταξίδι μέσα από το μονοπάτια της μελωδίας ξεκινά. Οι εκλεπτυσμένες και επιδέξιες νότες είναι πραγματική απόλαυση ανεβάζοντας την διασκέδαση σε άλλα επίπεδα. Τα φωνητικά με αισθησιασμό και αρμονικές εναλλαγές δημιουργούν μια γιορτινή ατμόσφαιρα, όπου βγάζουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Ο ρυθμός με θετική ενέργεια μας αγγίζει και μας αποπλανεί.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“An exotic journey through the paths of melody begins. Refined and skillful notes are a real treat taking the fun to other levels. The vocals with sensuality and harmonic changes create a festive atmosphere, where we bring out our best selves. The rhythm with positive energy touches us and seduces us.”

-Nagamag.com

“Comienza un viaje exótico por los caminos de la melodía. Las notas refinadas y hábiles son un verdadero placer que llevan la diversión a otros niveles. Las voces con sensualidad y cambios armónicos crean un ambiente festivo, donde sacamos lo mejor de nosotros mismos. El ritmo con energía positiva nos conmueve y nos seduce.”

-Nagamag.com

The original review of “Starwolf – Piña Colada” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Starwolf” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Piña Colada” crafted by the gifted artist of “Starwolf”. This Jazz composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Starwolf – Piña Colada”. The song as well offers an intriguing exploration of Funk, Disco music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Jazz compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Jazz songs from all corners of the globe, to the global audience of Jazz music enthusiasts!

Listen to “Starwolf – Piña Colada” on Youtube and Spotify

You can listen to “Starwolf – Piña Colada” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “Starwolf – Piña Colada”.

Additional information/sources for Starwolf – Piña Colada

The song “Starwolf – Piña Colada” is released by Moon Castle Records

Song Sources for “Starwolf – Piña Colada”:
Spotify: open.spotify.com/track/0rdAyH4VEgdKXKDflNfmtn
Youtube: www.youtube.com/watch?v=do3i3pqDvOY
Apple Music: music.apple.com/us/album/pi%C3%B1a-colada/1737788492?i=1737788777
Deezer: www.deezer.com/track/2721451092
Pandora: www.pandora.com/TR:120040152

Jazz home page where “Starwolf – Piña Colada” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Starwolf”, providing music reviews and music discoveries like “Piña Colada”.
This music post about song “Piña Colada” by “Starwolf” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Starwolf” and more Jazz, Funk, Disco songs like “Piña Colada” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Starwolf – Piña Colada” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Load More Posts
Go to Top