dopameen – Don’t Miss You | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Τα γλυκά φωνητικά με την απαλή χροιά τους μιλούν κατευθείαν στην καρδιά μας και σκορπίζουν απλόχερα την μαγεία τους. Όμορφα λουλούδια και χρώματα μας περιτριγυρίζουν, καθώς η μελωδία ξεδιπλώνει την απίστευτη γοητεία της. Νιώθουμε τόσο ανάλαφροι σαν να πετάμε πάνω από τα σύννεφα. Ο ήρεμος και σταθερός ρυθμός χαλαρώνει τις αισθήσεις μας.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The sweet vocals with their soft timbre speak directly to our hearts and generously spread their magic. Beautiful flowers and colors surround us as the melody unfolds its incredible charm. We feel so light as if we are flying above the clouds. The calm and steady rhythm relaxes our senses.”

-Nagamag.com

“เสียงร้องที่ไพเราะพร้อมเสียงต่ำที่นุ่มนวลสื่อถึงหัวใจของเราโดยตรงและเผยแพร่ความมหัศจรรย์ของพวกเขาอย่างไม่เห็นแก่ตัว ดอกไม้และสีสันที่สวยงามล้อมรอบเราในขณะที่ท่วงทำนองเผยให้เห็นเสน่ห์อันน่าทึ่ง เรารู้สึกเบามากราวกับว่าเรากำลังบินอยู่เหนือเมฆ จังหวะที่สงบและสม่ำเสมอช่วยผ่อนคลายประสาทสัมผัสของเรา”

-Nagamag.com

The original review of “dopameen – Don’t Miss You” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “dopameen” (Thailand) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “Don’t Miss You” by the remarkable “dopameen”. A captivating Pop music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “dopameen – Don’t Miss You.” The song manages to take you on a journey through the world of Indie Pop, Alt Pop, Singer Songwriter music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “dopameen – Don’t Miss You” on Youtube and Spotify

You can listen to “dopameen – Don’t Miss You” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “dopameen – Don’t Miss You”.


Lyrics of dopameen – Don’t Miss You

What you doing
What you’re eating?
Who are you talking to?
Waiting forever
Hugging my sweater
I don’t know what to do

And seconds feel like hours
And days feels like years
I don’t wanna say I miss you
But please be here

Baby

Reading, dancing, walking, napping
Staring, checking, and waiting

And seconds feel like hours
And days feels like years
I don’t wanna say I miss you
But please be here

Baby

Baby


Additional information/sources for dopameen – Don’t Miss You

The song “dopameen – Don’t Miss You” is released by Up!HitMusic

Song Sources for “dopameen – Don’t Miss You”:
Spotify: open.spotify.com/track/1BvnzvJjR746QsUlDYrTYL
Youtube: www.youtube.com/watch?v=uISNJ9TOD8Y
Apple Music: music.apple.com/us/album/dont-miss-you/1742187549?i=1742187954

Pop home page where “dopameen – Don’t Miss You” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “dopameen”, providing music reviews and music discoveries like “Don’t Miss You”.
This music post about song “Don’t Miss You” by “dopameen” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “dopameen” and more Pop, Indie Pop, Alt Pop, Singer Songwriter songs like “Don’t Miss You” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “dopameen – Don’t Miss You” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Jasmine Thompson x Felix Jaehn – Without You | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Η υπέροχη και γλυκιά μπαλάντα φέρνει γαλήνη μέσα μας και η μελωδία γεμίζει την ψυχή μας με όμορφες αναμνήσεις. Τα φανταστικά φωνητικά με την απαλή χροιά τους μας στέλνουν μηνύματα αγάπης και πάθους, θυμίζοντας μας πόσο μοναδικό είναι να αναπνέεις και να ζεις για κάποιον. Ο ρυθμός υπομονετικά και ήσυχα απαλύνει τις σκέψεις μας και φωτίζει το μυαλό μας.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The lovely and sweet ballad brings peace within us and the melody fills our soul with beautiful memories. The fantastic vocals with their soft timbre send us messages of love and passion, reminding us how unique it is to breathe and live for someone. The rhythm patiently and quietly soothes our thoughts and enlightens our minds.”

-Nagamag.com

“La encantadora y dulce balada trae paz dentro de nosotros y la melodía llena nuestra alma de hermosos recuerdos. Las fantásticas voces con su suave timbre nos envían mensajes de amor y pasión, recordándonos lo único que es respirar y vivir para alguien. El ritmo calma paciente y silenciosamente nuestros pensamientos e ilumina nuestra mente.”

-Nagamag.com

The original review of “Jasmine Thompson x Felix Jaehn – Without You” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Jasmine Thompson x Felix Jaehn” (United Kingdom) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag introducing you to “Without You”. a collaborative perfection of “Jasmine Thompson x Felix Jaehn”. This creation in the terrain of Pop, has touched the hearts of our curators, who really enjoyed listening to “Jasmine Thompson x Felix Jaehn – Without You”. It’s more than just a song; it’s a product that combines the composition power of more than just one artist. it’s a music built that also defines Commercial, Dance Pop, Germany music. The Melody and rhythm of this piece is a treasure for your ears, waiting to be discovered. Nagamag is delighted to share this music review by one of our Pop reviewers, who musically joined the meaning of this collaboration “Jasmine Thompson x Felix Jaehn – Without You”. Our tireless mission to explore Pop songs from all over the world brought this offering as a share point to the global community of Pop enthusiasts in their love for this kind of music.

Listen to “Jasmine Thompson x Felix Jaehn – Without You” on Youtube and Spotify

You can listen to “Jasmine Thompson x Felix Jaehn – Without You” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “Jasmine Thompson x Felix Jaehn – Without You”.

Additional information/sources for Jasmine Thompson x Felix Jaehn – Without You

The song “Jasmine Thompson x Felix Jaehn – Without You” is released by Crash Your Sound

Song Sources for “Jasmine Thompson x Felix Jaehn – Without You”:
Spotify: open.spotify.com/track/70H0AMIuTm0brh3hznKvFu
Youtube: www.youtube.com/watch?v=L5bQHc8RxZk

Pop home page where “Jasmine Thompson x Felix Jaehn – Without You” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Jasmine Thompson x Felix Jaehn”, providing music reviews and music discoveries like “Without You”.
This music post about song “Without You” by “Jasmine Thompson x Felix Jaehn” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Jasmine Thompson x Felix Jaehn” and more Pop, Commercial, Dance Pop, Germany songs like “Without You” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Jasmine Thompson x Felix Jaehn – Without You” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Hela. – La vie c’est que du sable | Pop music review

Categories: Audio, Features, Music, Pop, Pop Features, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , |

“Французкая композиция от -Hela- станет для многих из вас настоящим откровением и находкой для всех поклонников мелодичной и красивой музыки. С первых нот это произведение завораживает своей эмоциональностью и гармонией звуков. В жанре Indie Pop данная песня занимает особое место, благодаря своей оригинальности и уникальному звучанию.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The French composition from -Hela- will be a real revelation for many of you and a godsend for all fans of melodic and beautiful music. From the first notes, this work fascinates with its emotionality and harmony of sounds. In the Indie Pop genre, this song occupies a special place due to its originality and unique sound.”

-Nagamag.com

“La composition française de -Hela- sera une véritable révélation pour beaucoup d’entre vous et une aubaine pour tous les fans de belles et mélodiques musiques. Dès les premières notes, cette œuvre fascine par son émotivité et l’harmonie des sons. Dans le genre Indie Pop, cette chanson occupe une place particulière en raison de son originalité et de son son unique.”

-Nagamag.com

The original review of “Hela. – La vie c’est que du sable” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Hela.” (France) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag unveils the mesmerizing composition “La vie c’est que du sable”, an extraordinary creation of harmony and creativity that “Hela.” offered to all of us. A Pop song, which evoked an emotional voyage to our curator that desired to write down a unique review for “Hela. – La vie c’est que du sable”. What also sets this song among the featured choices of Nagamag is the way that “La vie c’est que du sable” is enriched with Indie Pop characteristics. “Hela. – La vie c’est que du sable” is a rich music creation that deserves to be listened to again and again. Nagamag is honored to share this detailed music review by one of our experienced reviewers for Pop music compositions. As always, Nagamag keeps up evaluating Pop songs from across the globe, ensuring that all Pop enthusiasts around the world have access to these auditory treasures .

Listen to “Hela. – La vie c’est que du sable” on Youtube and Spotify

You can listen to “Hela. – La vie c’est que du sable” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “Hela. – La vie c’est que du sable”.

Pop home page where “Hela. – La vie c’est que du sable” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Hela.”, providing music reviews and music discoveries like “La vie c’est que du sable”.
This music post about song “La vie c’est que du sable” by “Hela.” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Hela.” and more Pop, Indie Pop songs like “La vie c’est que du sable” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Hela. – La vie c’est que du sable” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

I Want Poetry – Ocean (New Light Version) | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Depth to her voice is really amazing. Deep and full of emotion, very unique vocal presentation and crystal performance. Nice production, very modern in sound with dreamy cinematic structure. Melancholic atmosphere is so blissful, especially with piano theme in the background and subtle rhythmic parts.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Το βάθος στη φωνή της είναι πραγματικά εκπληκτικό. Βαθιά και γεμάτη συναίσθημα, πολύ μοναδική φωνητική παρουσίαση και κρυστάλλινη απόδοση. Ωραία παραγωγή, πολύ μοντέρνα σε ήχο με ονειρική κινηματογραφική δομή. Η μελαγχολική ατμόσφαιρα είναι τόσο ευχάριστη, ειδικά με το θέμα του πιάνου στο βάθος και τα λεπτά ρυθμικά μέρη.”

-Nagamag.com

“Die Tiefe ihrer Stimme ist wirklich erstaunlich. Tiefgründig und voller Emotionen, einzigartige Gesangsdarbietung und kristallklare Darbietung. Schöne Produktion, sehr modern im Sound mit verträumter Filmstruktur. Die melancholische Atmosphäre ist so glückselig, besonders mit dem Klavierthema im Hintergrund und subtilen rhythmischen Teilen.”

-Nagamag.com

The original review of “I Want Poetry – Ocean (New Light Version)” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “I Want Poetry” (Germany) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Pop reviewers and it all about “I Want Poetry – Ocean (New Light Version)”. Hit play button and lay back while the vibes that I Want Poetry managed to create will feel your body with the feelings that only “Ocean (New Light Version)” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Pop songs from around the world, and share them with Pop listeners, worldwide.

Listen to “I Want Poetry – Ocean (New Light Version)” on Spotify

You can listen to “I Want Poetry – Ocean (New Light Version)” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Pop song.


Lyrics of I Want Poetry – Ocean (New Light Version)

Some things happen when I’m quiet
I feel my skin and everything
is amplified
something’s here when I am calm
the wind will always whisper of their call

but there is solace
in the quiet
and in a tree
and in the leaves
and in a drop of water
but there is solace
in the books
and in thought
and in a wave
the presence of another

so there is solace in light
and there’s solace in the running of the tides
so there is solace in light
and there’s solace in the passing of the time

so they whisper all the same
I know I won’t remain
and I’ll be gone
I don’t know where
some things change but
some will stay the same
circles everywhere
I see the geometric pattern
repeat until it’s gone

but there is solace
in the quiet
and in a tree
and in the leaves
and in a drop of water

so there is solace in light
and there’s solace in the running of the tides
so there is solace in light
and there’s solace in the passing of the time


Additional information/sources for I Want Poetry – Ocean (New Light Version)

The song “I Want Poetry – Ocean (New Light Version)” is released by 1000 Oceans Records

Song Sources for “I Want Poetry – Ocean (New Light Version)”:
Spotify: open.spotify.com/track/2hXizVTYtkTFUxpCL9u1Cy
Apple Music: music.apple.com/us/album/ocean-new-light-version/1733620577?i=1733620584

Pop home page where “I Want Poetry – Ocean (New Light Version)” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “I Want Poetry”, providing music reviews and music discoveries like “Ocean (New Light Version)”.
This music post about song “Ocean (New Light Version)” by “I Want Poetry” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “I Want Poetry” and more Pop, Indietronica, Dream Pop, Alt Pop songs like “Ocean (New Light Version)” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “I Want Poetry – Ocean (New Light Version)” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Laura Davidson – Obsessed | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Modern sound, seductive mood and atmosphere keeps gaining momentum as the song progresses. With every instrument arriving, it keep that feeling more deeper. Her voice is just amazing, dreamy and so catchy, perfectly balanced together in the songs harmony. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Ο μοντέρνος ήχος, η σαγηνευτική διάθεση και η ατμόσφαιρα κερδίζουν συνεχώς δυναμική καθώς το τραγούδι προχωρά. Με κάθε όργανο που φτάνει, κρατά αυτή την αίσθηση πιο βαθιά. Η φωνή της είναι απλά καταπληκτική, ονειρική και τόσο πιασάρικη, τέλεια ισορροπημένη στην αρμονία των τραγουδιών.”

-Nagamag.com

“El sonido moderno, el estado de ánimo y la atmósfera seductores siguen ganando impulso a medida que avanza la canción. Con cada instrumento que llega, ese sentimiento se hace más profundo. Su voz es simplemente increíble, soñadora y muy pegadiza, perfectamente equilibrada en la armonía de la canción.”

-Nagamag.com

The original review of “Laura Davidson – Obsessed” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Laura Davidson” (United Kingdom) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag music magazine is delighted to share this music review about “Laura Davidson – Obsessed”, written by one of our experienced Pop reviewers of Pop genre. It’s a Pop song as it should be. Without any hesitation we are a hundred percent sure that “Laura Davidson – Obsessed” will bring joy to any Pop and Commercial music listener !

Listen to “Laura Davidson – Obsessed” on Youtube and Spotify

You can listen to “Laura Davidson – Obsessed” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “Laura Davidson – Obsessed”.

Additional information/sources for Laura Davidson – Obsessed

The song “Laura Davidson – Obsessed” is released by Hallwood Distribution

Song Sources for “Laura Davidson – Obsessed”:
Spotify: open.spotify.com/track/0GacDpZ8X4j7ONFLfbKXMB
Youtube: www.youtube.com/watch?v=qcfMqnq2_CY
Apple Music: music.apple.com/us/album/obsessed/1741431962?i=1741431965
Deezer: www.deezer.com/track/2754324541
Pandora: www.pandora.com/TR:121897125

Pop home page where “Laura Davidson – Obsessed” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Laura Davidson”, providing music reviews and music discoveries like “Obsessed”.
This music post about song “Obsessed” by “Laura Davidson” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Laura Davidson” and more Pop, Commercial songs like “Obsessed” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Laura Davidson – Obsessed” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Mia Baron – Together Again | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Dreamy and darker atmosphere with amazing layering of sounds, that creates very melancholic vibe within the songs. Beautiful vocal just fits so well as songs progresses. Almost cinematic vibe can be felt when string themes arrives with subtle rhythm parts.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Ονειρική και πιο σκοτεινή ατμόσφαιρα με εκπληκτικό layering ήχων, που δημιουργεί πολύ μελαγχολική ατμόσφαιρα μέσα στα τραγούδια. Το όμορφο φωνητικό ταιριάζει τόσο καλά όσο τα τραγούδια προχωρούν. Σχεδόν κινηματογραφική ατμόσφαιρα γίνεται αισθητή όταν έρχονται θέματα εγχόρδων με διακριτικά μέρη ρυθμού.”

-Nagamag.com

“Atmósfera de ensueño y más oscura con increíbles capas de sonidos, que crean una vibra muy melancólica dentro de las canciones. La hermosa voz encaja muy bien a medida que avanza la canción. Se puede sentir una vibra casi cinematográfica cuando los temas de cuerdas llegan con partes rítmicas sutiles.”

-Nagamag.com

The original review of “Mia Baron – Together Again” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Mia Baron” (Canada) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “Together Again” by the remarkable “Mia Baron”. A captivating Pop music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Mia Baron – Together Again.” The song manages to take you on a journey through the world of Indie Pop, Alt Pop, Adult Contemporary music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Mia Baron – Together Again” on Spotify

You can listen to “Mia Baron – Together Again” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Pop song.


Lyrics of Mia Baron – Together Again

I don’t know why I care
lost myself somewhere out there
secrets I would never share

everybody stop and stare
watch me pulling my own hair
you can love me if you dare

Suffocating I can’t breathe
tears are falling down
kinda hate this part of me
feels like I might drown

I’ll bite my lip til it bleeds
I’m digging my nails
all the way straight through me
addicted to the fantasy
not good at living in reality

lost in my mind
can’t find my way out of this mess
I’m out of time
put me back together again

sometimes I might fall apart
wishing that I had a heart
maybe I can press restart

Suffocating I can’t breathe
tears are falling down
kinda hate this part of me
feels like I might drown

I’ll bite my lip til it bleeds
I’m digging my nails
all the way straight through me
addicted to the fantasy
not good at living in reality

lost in my mind
can’t find my way out of this mess
I’m out of time
put me back together again

I’ll bite my lip til it bleeds
I’m digging my nails
all the way straight through me
addicted to the fantasy
not good at living in reality

lost in my mind
can’t find my way out of this mess
I’m out of time
put me back together again
put me back together again


Additional information/sources for Mia Baron – Together Again

Song Sources for “Mia Baron – Together Again”:
Spotify: open.spotify.com/track/5P08jAkGtbG6TSC4U3kaNj

Pop home page where “Mia Baron – Together Again” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Mia Baron”, providing music reviews and music discoveries like “Together Again”.
This music post about song “Together Again” by “Mia Baron” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Mia Baron” and more Pop, Indie Pop, Alt Pop, Adult Contemporary songs like “Together Again” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Mia Baron – Together Again” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

adan diaz – jerk x2 | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“With many guitars sounds perfectly aligned together and produced so well, song really have that hook, catchy moment that you want to come back, over and over again. Lead vocal is so fitting with the music behind it, addictive in a way, creating great atmosphere within the song”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Με πολλούς ήχους κιθάρων που είναι τέλεια ευθυγραμμισμένοι μεταξύ τους και παράγονται τόσο καλά, το τραγούδι έχει πραγματικά αυτό το άγκιστρο, τη συναρπαστική στιγμή που θέλετε να επιστρέψετε ξανά και ξανά. Το βασικό φωνητικό ταιριάζει τόσο με τη μουσική πίσω από αυτό, εθιστικό κατά κάποιο τρόπο, δημιουργώντας υπέροχη ατμόσφαιρα μέσα στο τραγούδι”

-Nagamag.com

“Con muchos sonidos de guitarras perfectamente alineados y producidos tan bien, la canción realmente tiene ese gancho y ese momento pegadizo que quieres volver una y otra vez. La voz principal encaja muy bien con la música que hay detrás, es adictiva en cierto modo y crea una gran atmósfera dentro de la canción.”

-Nagamag.com

The original review of “adan diaz – jerk x2” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “adan diaz” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Pop reviewers and it all about “adan diaz – jerk x2”. Hit play button and lay back while the vibes that adan diaz managed to create will feel your body with the feelings that only “jerk x2” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Pop songs from around the world, and share them with Pop listeners, worldwide.

Listen to “adan diaz – jerk x2” on Spotify

You can listen to “adan diaz – jerk x2” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Pop song.


Lyrics of adan diaz – jerk x2

cigarette on your terrace
angel hair for breakfast
im choking on my sentences
i always feel embarrassed

it’s never what you do to me
it’s always what i do to you
cause i’m a dawg with flaws and i just hope you see that too

i wish i was more like you
learn how to talk to parents
i wish i was more like you
you got a mansion out in paris
wish i was more like you
but i’ll never be that i’m a jerk x2

you’re so thoughtful and patient
persistent, neurotic, and cool
you’re a diva fighting galaxies
at least i hope that’s true

if i could remember all the texts you sent
i still think about those nights in bed
if you were a bone
you’d be my best catch yet
but i feel alone its ringing in my head

i wish i was more like you
learn how to talk to parents
i wish i was more like you
you got a mansion out in paris
wish i was more like you
but i’ll never be that i’m a jerk x2


Additional information/sources for adan diaz – jerk x2

Song Sources for “adan diaz – jerk x2”:
Spotify: open.spotify.com/track/28O2G9OC6o7epjUKoigdHx

Pop home page where “adan diaz – jerk x2” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “adan diaz”, providing music reviews and music discoveries like “jerk x2”.
This music post about song “jerk x2” by “adan diaz” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “adan diaz” and more Pop, Bedroom / Lo-fi Pop, Indietronica, Indie Pop songs like “jerk x2” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “adan diaz – jerk x2” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Estella Dawn – Big Enough | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Smooth and very easy listening sounds make this song very enjoyable. Her vocal is a pure bliss with a perfect flow, fitting the harmonic structure perfectly. Catchy synth themes are layered so well, creating wonderful atmosphere within the song, specially with chorus parts, as the songs peak moment. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Οι απαλοί και πολύ εύκολοι ήχοι κάνουν αυτό το τραγούδι πολύ απολαυστικό. Το φωνητικό της είναι μια καθαρή ευδαιμονία με τέλεια ροή, που ταιριάζει τέλεια στην αρμονική δομή. Τα πιασάρικα synth θέματα είναι στρωμένα τόσο καλά, δημιουργώντας υπέροχη ατμόσφαιρα μέσα στο τραγούδι, ειδικά με μέρη χορωδίας, καθώς τα τραγούδια κορυφώνονται.”

-Nagamag.com

“Los sonidos suaves y muy fáciles de escuchar hacen que esta canción sea muy agradable. Su voz es pura felicidad con un flujo perfecto, que se adapta perfectamente a la estructura armónica. Los pegadizos temas de sintetizador están muy bien superpuestos, creando una atmósfera maravillosa dentro de la canción, especialmente con las partes del coro, que son el momento culminante de la canción.”

-Nagamag.com

The original review of “Estella Dawn – Big Enough” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Estella Dawn” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “Big Enough” by the remarkable “Estella Dawn”. A captivating Pop music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Estella Dawn – Big Enough.” The song manages to take you on a journey through the world of Electro Pop, Alt Pop, Adult Contemporary music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Estella Dawn – Big Enough” on Youtube and Spotify

You can listen to “Estella Dawn – Big Enough” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “Estella Dawn – Big Enough”.


Lyrics of Estella Dawn – Big Enough

This is one hell of a come down
Not sure how we got here now
Went from lovers
To “we’ll talk, eventually”

So if my lips taste kinda salty
Know I tried my best not to be
You should have seen
The poison I wrung out of me

And I won’t weaponize my kindness
Say look at what I did for you
Look at what I grew,
What I bloomed, uh

You left me feeling like a body
Quite the disappointment
You did all the shit
You said you’d never do

Well I’m not gonna fight you babe
I’m skin and bone
But you pulled out the rug
And called it vertigo
Wish I could write it all off
Say you don’t mean it like that
Want me to crawl back
No way, no way
I hope you choke on me
Am I big enough now?

Don’t talk to me
We’re no longer vibing
I’ve never met an ego
This tiring
Make a bitch come
But you ain’t satisfying
Home is a hellscape
Devil in the highlands mmm

Don’t talk to me like I don’t understand
Like I was ever more to you
Part of a plan
I was never priceless
I was never diamond
Never saw the sun my eyes
When you basked in my rising

You left me feeling like a body
Quite the disappointment
You did all the shit
You said you’d never do

Well I’m not gonna fight you babe
I’m skin and bone
But you pulled out the rug
And called it vertigo
Wish I could write it all off
Say you don’t mean it like that
Want me to crawl back
No way, no way
I hope you choke on me
Am I big enough now?

So big you can feel me in your stomach
Feel that karma coming
I’m a morning star
I’ll always sit above you
So big you can feel me in your stomach
Fuck your second hand love
You never left a light on for me
Never left a plate out no
Couldn’t give me a crumb could yah?
God you’re such a skinny lover

Well I’m not gonna fight you babe
I’m skin and bone
But you pulled out the rug
And called it vertigo
Wish I could write it all off
Say you don’t mean it like that
Want me to crawl back
No way, no way
I hope you choke on me
Am I big enough now?


Additional information/sources for Estella Dawn – Big Enough

The song “Estella Dawn – Big Enough” is released by Purplestar Records

Song Sources for “Estella Dawn – Big Enough”:
Spotify: open.spotify.com/track/78xz2rRKLmTm8m9A0vuNlY
Youtube: www.youtube.com/watch?v=68o5e2NO16E
Apple Music: music.apple.com/us/album/big-enough/1739853197?i=1739853198

Pop home page where “Estella Dawn – Big Enough” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Estella Dawn”, providing music reviews and music discoveries like “Big Enough”.
This music post about song “Big Enough” by “Estella Dawn” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Estella Dawn” and more Pop, Electro Pop, Alt Pop, Adult Contemporary songs like “Big Enough” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Estella Dawn – Big Enough” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Alexander Stewart – how dare you | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Very distinctive style, beautiful voice, strong and vibrant with a great message of the song. Recording is nice, clear and modern. Club beat is fast paced and very dynamic, perfect for a crowded dance floor. Arrangement is done so well, with a perfect flow and story telling.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Πολύ ξεχωριστό στυλ, όμορφη φωνή, δυνατή και ζωντανή με υπέροχο μήνυμα του τραγουδιού. Η ηχογράφηση είναι ωραία, καθαρή και μοντέρνα. Το Club beat είναι γρήγορο και πολύ δυναμικό, ιδανικό για μια γεμάτη πίστα χορού. Η διασκευή έχει γίνει τόσο καλά, με τέλεια ροή και αφήγηση ιστορίας.”

-Nagamag.com

“Estilo muy distintivo, hermosa voz, fuerte y vibrante con un gran mensaje de la canción. La grabación es agradable, clara y moderna. El ritmo del club es rápido y muy dinámico, perfecto para una pista de baile llena de gente. El arreglo está muy bien hecho, con un flujo y una narración perfectos.”

-Nagamag.com

The original review of “Alexander Stewart – how dare you” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Alexander Stewart” (Canada) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag takes great pleasure in introducing “how dare you”, a masterpiece of “Alexander Stewart” This extraordinary composition of “Alexander Stewart – how dare you” with details of Pop genre, motivated our dedicated curator to review it with pure feelings! Nagamag, as a global portal to musical discovery, is thrilled to share music compositions like “Alexander Stewart – how dare you” as well as reviewing them! Beyond the realm of ordinary music, this song defines also Commercial music as well!

Listen to “Alexander Stewart – how dare you” on Youtube and Spotify

You can listen to “Alexander Stewart – how dare you” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “Alexander Stewart – how dare you”.

Additional information/sources for Alexander Stewart – how dare you

Song Sources for “Alexander Stewart – how dare you”:
Spotify: open.spotify.com/track/2O1jcUYVAHZLF7ihpWUENI
Youtube: www.youtube.com/watch?v=cnHanzknJHA

Pop home page where “Alexander Stewart – how dare you” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Alexander Stewart”, providing music reviews and music discoveries like “how dare you”.
This music post about song “how dare you” by “Alexander Stewart” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Alexander Stewart” and more Pop, Commercial songs like “how dare you” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Alexander Stewart – how dare you” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Gabriel Covalin – Goodbye | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Dreamy and darker atmosphere with amazing layering of sounds, that creates very melancholic vibe within the songs. Beautiful vocal just fits so well as songs progresses. Almost cinematic vibe can be felt with piano themes in the background and how sets the tone with his blissful voice”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Ονειρική και πιο σκοτεινή ατμόσφαιρα με εκπληκτικό layering ήχων, που δημιουργεί πολύ μελαγχολική ατμόσφαιρα μέσα στα τραγούδια. Το όμορφο φωνητικό ταιριάζει τόσο καλά όσο τα τραγούδια προχωρούν. Σχεδόν κινηματογραφική ατμόσφαιρα γίνεται αισθητή με θέματα πιάνου στο βάθος και πώς δίνει τον τόνο με την χαρούμενη φωνή του”

-Nagamag.com

“Atmósfera de ensueño y más oscura con increíbles capas de sonidos, que crean una vibra muy melancólica dentro de las canciones. La hermosa voz encaja muy bien a medida que avanza la canción. Se puede sentir una vibra casi cinematográfica con temas de piano de fondo y cómo marca el tono con su maravillosa voz.”

-Nagamag.com

The original review of “Gabriel Covalin – Goodbye” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Gabriel Covalin” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Goodbye” crafted by the gifted artist of “Gabriel Covalin”. This Pop composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Gabriel Covalin – Goodbye”. The song as well offers an intriguing exploration of Pop Rock music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Pop compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Pop songs from all corners of the globe, to the global audience of Pop music enthusiasts!

Listen to “Gabriel Covalin – Goodbye” on Spotify

You can listen to “Gabriel Covalin – Goodbye” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Pop song.


Lyrics of Gabriel Covalin – Goodbye

Came off the high that was my life w u and now your gone
About to drown one look around everyone’s moving on

And the days passed on patiently waiting for what I’d endure
If happiness is just a bar u raise I’m gone for sure

If I can’t take the pain
And it all the same
I’m always the last too leave
Don’t know when Ill be home, it seems so far gone,
This started and ends alone

I told my self
Not knowing this day would come would have been such a lie,
I look alright on the outside alls good but inside I was just getting by
Said Id be find but I’m stuck and Id give anything just to have one last night
Said I wouldn’t cry but at night I look up at the stars and see you walking by
I wish I said goodbye

Try to hide it nothings working feeling washed ashore
See you again I hope one day but I just can’t be sure

If I can’t take the pain
And it all the same
I’m always the last too leave
Don’t know when Ill be home, it seems so far gone,
This started and ends alone

I told my self
Not knowing this day would come would have been such a lie,
I look alright on the outside alls good but inside I was just getting by
Said Id be find but I’m stuck and Id give anything just to have one last night
Said I wouldn’t cry but at night I look up at the stars and see you walking by
I wish I said goodbye

Oooooo
Never got to say my piece and you won’t know why,
When I’m alone
Oooooo
I think of the stars and of you walking by

I realize that
Would give anything just to have one last night


Additional information/sources for Gabriel Covalin – Goodbye

The song “Gabriel Covalin – Goodbye” is released by Ocean Blue

Pop home page where “Gabriel Covalin – Goodbye” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Gabriel Covalin”, providing music reviews and music discoveries like “Goodbye”.
This music post about song “Goodbye” by “Gabriel Covalin” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Gabriel Covalin” and more Pop, Pop Rock songs like “Goodbye” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Gabriel Covalin – Goodbye” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Load More Posts
Go to Top