Music Genre

Why Should I Be Sorry? – Alexa Kate

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Ωραίος και ζωντανός ρυθμός που σε ξεσηκώνει και σε γεμίζει ενθουσιασμό. Τα γλυκά και καθαρά φωνητικά φωτίζουν την μέρα και μεταφέρουν την αισιοδοξία τους μέσα σου, γιατί όλα μοιάζουν τόσο όμορφα γύρω σου όταν συνειδητοποιείς αυτό που πρέπει τελικά να κάνεις, χωρίς τύψεις. Η ευκίνητη μελωδία σε γοητεύει και σε κάνει να λικνίζεσαι ξέγνοιαστα.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Nice and lively beat that gets you excited and excited. The sweet and clear vocals brighten the day and convey their optimism inside you, because everything seems so beautiful around you when you realize what you have to do in the end, without regrets. The nimble melody charms you and makes you rock carefree.”

-Nagamag.com

“Ritmo agradable y animado que emociona y emociona. Las voces dulces y claras alegran el día y transmiten su optimismo dentro de ti, porque todo parece tan hermoso a tu alrededor cuando te das cuenta de lo que tienes que hacer al final, sin arrepentimientos. La ágil melodía te encanta y te hace rockear sin preocupaciones.”

-Nagamag.com

The original review of “Alexa Kate – Why Should I Be Sorry?” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Alexa Kate” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “Why Should I Be Sorry?” by the remarkable “Alexa Kate”. A captivating Pop music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Alexa Kate – Why Should I Be Sorry?.” The song manages to take you on a journey through the world of Commercial, Indie Pop, Dance Pop music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Alexa Kate – Why Should I Be Sorry?” on Spotify

You can listen to “Alexa Kate – Why Should I Be Sorry?” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Pop song.


Lyrics of Alexa Kate – Why Should I Be Sorry?

I know I shouldn’t call back
But things got complicated
Too soon for me to unpack your things
So for now I’ll leave your T-shirt on my bedroom floor
until I figure out exactly what you left me for

I said I closed the door but I wait right by it every day
My friends say it’s not healthy but I keep doing it anyway
And maybe it’s not perfect, but I seem to think it’s worth it right now
I told you it was complicated

CHORUS
Why should I be sorry?
When you’re the one who messed it up
‘Cause you got bored and left
Now I’m standing at some party
Hoping you suddenly might walk in
and take back everything you said
Even after all you put me through
I hate that I still don’t hate you

I don’t know if I can say that it was love
But I swear I felt it
I gave you all of my secrets and now they’re gone forever
Thought maybe a coffee and a smile and we could talk it out
Are you gonna stay a while or should I count you out?

Lately, maybe I’m the one who’s acting crazy
But baby can you blame me
I just didn’t see this coming, and now it’s all for nothing

CHORUS

How could I not want the pain when it comes so easily
It’s ingrained in my veins to trust so freely
Wondering why you don’t want me
You got me thinking that I should be sorry
But that’s all backwards
You should be down on your knees
Begging for forgiveness, admitting what you did to me

CHORUS


Additional information/sources for Alexa Kate – Why Should I Be Sorry?

The song “Alexa Kate – Why Should I Be Sorry?” is released by Groundwork Records

Song Sources for “Alexa Kate – Why Should I Be Sorry?”:
Spotify: open.spotify.com/track/0ob4iiXXDCWq5sVUaYWZ0d

Pop home page where “Alexa Kate – Why Should I Be Sorry?” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Alexa Kate”, providing music reviews and music discoveries like “Why Should I Be Sorry?”.
This music post about song “Why Should I Be Sorry?” by “Alexa Kate” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Alexa Kate” and more Pop, Commercial, Indie Pop, Dance Pop songs like “Why Should I Be Sorry?” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Alexa Kate – Why Should I Be Sorry?” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Heartache – Twmmy x Armen

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Μια αγάπη που γίνεται μίσος και ένα πάθος που ποτέ δεν σταματά μας κάνουν να χάνουμε τη γη κάτω από τα πόδια μας. Τα υπέροχα φωνητικά εκφράζουν τόσο επιτυχημένα τα συναισθήματα αυτά. Ο πόνος κατακλύζει την καρδιά και η όμορφη μελωδία μας παρηγορεί. Ο ρυθμός ήσυχα μας αγκαλιάζει και μαλακώνει την ψυχή μας.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“A love that turns to hate and a passion that never stops make us lose the ground beneath our feet. The wonderful vocals express these feelings so successfully. Pain overwhelms the heart and the beautiful melody comforts us. The rhythm quietly embraces us and softens our soul.”

-Nagamag.com

“Un amor que se convierte en odio y una pasión que nunca cesa nos hacen perder el suelo bajo nuestros pies. Las maravillosas voces expresan estos sentimientos con gran éxito. El dolor embarga el corazón y la hermosa melodía nos consuela. El ritmo nos abraza silenciosamente y suaviza nuestra alma.”

-Nagamag.com

The original review of “Twmmy x Armen – Heartache” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Twmmy x Armen” (Greece) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag introducing you to “Heartache”. a collaborative perfection of “Twmmy x Armen”. This creation in the terrain of Pop, has touched the hearts of our curators, who really enjoyed listening to “Twmmy x Armen – Heartache”. It’s more than just a song; it’s a product that combines the composition power of more than just one artist. it’s a music built that also defines Commercial music. The Melody and rhythm of this piece is a treasure for your ears, waiting to be discovered. Nagamag is delighted to share this music review by one of our Pop reviewers, who musically joined the meaning of this collaboration “Twmmy x Armen – Heartache”. Our tireless mission to explore Pop songs from all over the world brought this offering as a share point to the global community of Pop enthusiasts in their love for this kind of music.

Listen to “Twmmy x Armen – Heartache” on Spotify

You can listen to “Twmmy x Armen – Heartache” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Pop song.

Additional information/sources for Twmmy x Armen – Heartache

The song “Twmmy x Armen – Heartache” is released by A Parasite Recordings US release; Twmmy under exclusive license to Parasite Recordings US.

Song Sources for “Twmmy x Armen – Heartache”:
Spotify: open.spotify.com/track/1n9SrSOL051dfGlC2M08VX

Pop home page where “Twmmy x Armen – Heartache” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Twmmy x Armen”, providing music reviews and music discoveries like “Heartache”.
This music post about song “Heartache” by “Twmmy x Armen” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Twmmy x Armen” and more Pop, Commercial songs like “Heartache” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Twmmy x Armen – Heartache” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Boy In Space – Mayflowers | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Τα φωνητικά γεμάτα ευαισθησία και συναίσθημα μιλούν κατευθείαν στην καρδιά. Χειρίζονται τόσο επιδέξια τη γλώσσα και μας προσφέρουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Η γλυκιά μελωδία είναι τόσο λυτρωτική για την ψυχή μας, ενώ με την ήρεμη δύναμη της μας απελευθερώνει. Ο ζωντανός ρυθμός μας μεθά και μας φτιάχνει τη διάθεση.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The vocals full of sensitivity and emotion speak straight to the heart. They handle the language so skillfully and give us a perfect result. The sweet melody is so redemptive for our soul, while with its calm power it sets us free. The live rhythm intoxicates us and lifts our spirits.”

-Nagamag.com

“Sången full av känslighet och känslor talar rakt in i hjärtat. De hanterar språket så skickligt och ger oss ett perfekt resultat. Den ljuva melodin är så förlösande för vår själ, medan den med sin lugna kraft gör oss fria. Den levande rytmen berusar oss och lyfter vårt humör.”

-Nagamag.com

The original review of “Boy In Space – Mayflowers” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Boy In Space” (Sweden) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “Mayflowers” by the remarkable “Boy In Space”. A captivating Pop music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Boy In Space – Mayflowers.” The song manages to take you on a journey through the world of Commercial, Adult Contemporary music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Boy In Space – Mayflowers” on Youtube and Spotify

You can listen to “Boy In Space – Mayflowers” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “Boy In Space – Mayflowers”.

Additional information/sources for Boy In Space – Mayflowers

Song Sources for “Boy In Space – Mayflowers”:
Spotify: open.spotify.com/track/5RaVwbwzUBO09MkQV8tcMr
Youtube: www.youtube.com/watch?v=dWi1yD85TbA

Pop home page where “Boy In Space – Mayflowers” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Boy In Space”, providing music reviews and music discoveries like “Mayflowers”.
This music post about song “Mayflowers” by “Boy In Space” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Boy In Space” and more Pop, Commercial, Adult Contemporary songs like “Mayflowers” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Boy In Space – Mayflowers” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Brian Walker – Before the Roof Caves in | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Seductive, sensual mood and atmosphere keeps gaining momentum as the song progresses. With every instrument arriving, it keep that feeling more deeper, especially with his voice. Groovy vibe and smooth modern production makes this song very memorable.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Η σαγηνευτική, αισθησιακή διάθεση και ατμόσφαιρα κερδίζει δυναμική καθώς προχωρά το τραγούδι. Με κάθε όργανο που φτάνει, κρατά αυτή την αίσθηση πιο βαθιά, ειδικά με τη φωνή του. Το Groovy vibe και η ομαλή μοντέρνα παραγωγή κάνουν αυτό το τραγούδι πολύ αξέχαστο.”

-Nagamag.com

“El estado de ánimo y la atmósfera seductores y sensuales siguen ganando impulso a medida que avanza la canción. Con cada instrumento que llega, ese sentimiento se hace más profundo, especialmente con su voz. El ambiente maravilloso y la producción moderna y fluida hacen que esta canción sea muy memorable.”

-Nagamag.com

The original review of “Brian Walker – Before the Roof Caves in” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Brian Walker” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “Before the Roof Caves in” by the remarkable “Brian Walker”. A captivating Pop music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Brian Walker – Before the Roof Caves in.” The song manages to take you on a journey through the world of Commercial music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Brian Walker – Before the Roof Caves in” on Youtube and Spotify

You can listen to “Brian Walker – Before the Roof Caves in” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “Brian Walker – Before the Roof Caves in”.


Lyrics of Brian Walker – Before the Roof Caves in

Music and Lyrics by Brian Walker
I was just a kid
Watchin’ MTV
I guess that’s where it really started
Mansion on the hill
Mercedes by the pool
I knew that was the life I wanted
Tic tic tic tic tic tic tic tic tic
Now I’m runnin’ out of time
Tic tic tic tic tic tic tic tic tic
Been runnin’ all my life, yeah
Save my soul
I’ve been prayin’ for some gold
Tryna find that light before the roof caves in
Days are cold
I can feel it in my bones
I gotta find that light before the roof caves in, yeah
I gotta find that light before the roof caves in
Regrets
How can I forget?
The ones that left me leave me haunted
I lie awake at night
Cause love is hard to find
And this just ain’t the life I wanted
Tic tic tic tic tic tic tic tic tic
I’m running out of time
Tic tic tic tic tic tic tic tic tic
The pressure’s getting high, yeah
Save my soul I’ve been prayin’ for some gold
Tryna find that light before the roof caves in
Days are cold I can feel it in my bones
I gotta find that light before the roof caves in yeah
I gotta find that light before the roof caves in
Before the the the roof caves in
Before the the the roof caves in, yeah
Before the the the roof caves in
I gotta find that light before the roof caves in
Wolves on my back
I feel ‘em movin’ in
They’re ready to attack-ack-ack
Singin’ wolves on my back
They’re bangin’ on the door
They’re breakin’ through the crack-ack-acks
Wolves on my back
I feel ‘em movin’ in
They’re ready to attack-ack-ack
Singin’ wolves on my back
I gotta find a path out
Save my soul I’ve been prayin’ for some gold
Tryna find that light before the roof caves in
Days are cold I can feel it in my bones
I gotta find that light before the roof caves in
Save my soul I’ve been prayin’ for some gold
Tryna find that light before the roof caves in
Days are cold I can feel it in my bones
I gotta find that light before the roof caves in, yeah


Additional information/sources for Brian Walker – Before the Roof Caves in

The song “Brian Walker – Before the Roof Caves in” is released by Brian Walker Music

Song Sources for “Brian Walker – Before the Roof Caves in”:
Spotify: open.spotify.com/track/0I70BmdBf5UtbSrkrxk0T3
Youtube: www.youtube.com/watch?v=5xScuM9sEO8

Pop home page where “Brian Walker – Before the Roof Caves in” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Brian Walker”, providing music reviews and music discoveries like “Before the Roof Caves in”.
This music post about song “Before the Roof Caves in” by “Brian Walker” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Brian Walker” and more Pop, Commercial songs like “Before the Roof Caves in” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Brian Walker – Before the Roof Caves in” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Dj Remo – Shine | Electronica music review

Categories: Audio, Electronica, Music, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , |

“Modern sound and production can be felt instantly. Its mixture of pop and house is done so well. Lead vocal is the real hook within the song, really catchy and wonderfully edited and produced. Beautiful synth atmosphere creates wonderful vibe within the song. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Ο σύγχρονος ήχος και η παραγωγή γίνονται αισθητές αμέσως. Η μίξη της ποπ και του house γίνεται τόσο καλά. Το βασικό φωνητικό είναι το πραγματικό άγκιστρο μέσα στο τραγούδι, πραγματικά πιασάρικο και θαυμάσια επεξεργασία και παραγωγή. Η όμορφη ατμόσφαιρα synth δημιουργεί υπέροχη ατμόσφαιρα μέσα στο τραγούδι. ”

-Nagamag.com

“Nowoczesne brzmienie i produkcję można poczuć natychmiast. Mieszanka popu i house’u jest naprawdę dobrze zrobiona. Główny wokal jest prawdziwym motywem utworu, jest naprawdę chwytliwy, wspaniale zmontowany i wyprodukowany. Piękna syntezatorowa atmosfera tworzy cudowną atmosferę w utworze. ”

-Nagamag.com

The original review of “Dj Remo – Shine” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Electronica reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Dj Remo” (Poland) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brings you a Electronica music review, inspired by the unique song “Dj Remo – Shine”. Many vibes to feel, many emotions to experience and these melodies you are expecting and have to hear! Our excitement to review and share “Dj Remo – Shine” encourages us to continue sharing such Electronica songs from all over the world, hopefully destined to reach the most of all Electronica listeners!

Listen to “Dj Remo – Shine” on Youtube and Spotify

You can listen to “Dj Remo – Shine” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Electronica song and watch the official video clip of “Dj Remo – Shine”.

Electronica home page where “Dj Remo – Shine” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Electronica artists like “Dj Remo”, providing music reviews and music discoveries like “Shine”.
This music post about song “Shine” by “Dj Remo” is hosted in Electronica page on Nagamag.
There you can find similar Electronica artists to “Dj Remo” and more Electronica, Commercial songs like “Shine” that have been carefully selected by Nagamag’s Electronica experienced curators and reviewed by Nagamag’s Electronica dedicated reviewers.

Learn everything about Electronica on Wikipedia

If you enjoyed “Dj Remo – Shine” but you have never listened before to any other Electronica song or you are interested in learning more about Electronica music gerne then click here to visit Electronica music page on Wikipedia.
Electronica music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Electronica music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Electronica music through this valuable resource, broadening your knowledge around Electronica genre.

RealKnme x Phur – No Pressure Me | Afrobeats music review

Categories: Afrobeats, Audio, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , , , |

“Subtle auto tuned vocal that creates wonderful and catchy atmosphere, lead vocals makes that perfect vibe within the song. Very addictive harmonic structure, specially synth sequences in the background that gives perfect depth to the song with very smooth groove.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Λεπτά αυτόματα συντονισμένα φωνητικά που δημιουργούν υπέροχη και συναρπαστική ατμόσφαιρα, τα κύρια φωνητικά κάνουν την τέλεια ατμόσφαιρα μέσα στο τραγούδι. Πολύ εθιστική αρμονική δομή, ειδικά συνθετικές σεκάνς στο βάθος που δίνει τέλειο βάθος στο τραγούδι με πολύ ομαλό αυλάκι.”

-Nagamag.com

“Voz sutil sintonizada automáticamente que crea una atmósfera maravillosa y pegadiza, la voz principal crea esa vibra perfecta dentro de la canción. Estructura armónica muy adictiva, especialmente secuencias de sintetizador de fondo que le dan una profundidad perfecta a la canción con un ritmo muy suave.”

-Nagamag.com

The original review of “RealKnme x Phur – No Pressure Me” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Afrobeats reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “RealKnme x Phur” (Nigeria) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag introducing you to “No Pressure Me”. a collaborative perfection of “RealKnme x Phur”. This creation in the terrain of Afrobeats, has touched the hearts of our curators, who really enjoyed listening to “RealKnme x Phur – No Pressure Me”. It’s more than just a song; it’s a product that combines the composition power of more than just one artist. it’s a music built that also defines Commercial, Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion, Adult Contemporary music. The Melody and rhythm of this piece is a treasure for your ears, waiting to be discovered. Nagamag is delighted to share this music review by one of our Afrobeats reviewers, who musically joined the meaning of this collaboration “RealKnme x Phur – No Pressure Me”. Our tireless mission to explore Afrobeats songs from all over the world brought this offering as a share point to the global community of Afrobeats enthusiasts in their love for this kind of music.

Listen to “RealKnme x Phur – No Pressure Me” on Youtube and Spotify

You can listen to “RealKnme x Phur – No Pressure Me” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Afrobeats song and watch the official video clip of “RealKnme x Phur – No Pressure Me”.

Additional information/sources for RealKnme x Phur – No Pressure Me

The song “RealKnme x Phur – No Pressure Me” is released by Numa Music Empire

Song Sources for “RealKnme x Phur – No Pressure Me”:
Spotify: open.spotify.com/track/3O9Nii2KM6MjYywuTM2TDk
Youtube: www.youtube.com/watch?v=WxHovvpxMlE

Afrobeats home page where “RealKnme x Phur – No Pressure Me” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Afrobeats artists like “RealKnme x Phur”, providing music reviews and music discoveries like “No Pressure Me”.
This music post about song “No Pressure Me” by “RealKnme x Phur” is hosted in Afrobeats page on Nagamag.
There you can find similar Afrobeats artists to “RealKnme x Phur” and more Afrobeats, Commercial, Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion, Adult Contemporary songs like “No Pressure Me” that have been carefully selected by Nagamag’s Afrobeats experienced curators and reviewed by Nagamag’s Afrobeats dedicated reviewers.

Learn everything about Afrobeats on Wikipedia

If you enjoyed “RealKnme x Phur – No Pressure Me” but you have never listened before to any other Afrobeats song or you are interested in learning more about Afrobeats music gerne then click here to visit Afrobeats music page on Wikipedia.
Afrobeats music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Afrobeats music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Afrobeats music through this valuable resource, broadening your knowledge around Afrobeats genre.

Timothy J – Better Late | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Guitars are perfectly aligned together and produced so well, with faster paced rhythm structure, song really have that hook, catchy moment that you want to come back. His voice is so fitting with the music behind it, addictive in a way, creating great atmosphere within the song.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Οι κιθάρες είναι τέλεια ευθυγραμμισμένες μεταξύ τους και παράγονται τόσο καλά, με πιο γρήγορο ρυθμό δομής ρυθμού, το τραγούδι έχει πραγματικά αυτό το άγκιστρο, τη συναρπαστική στιγμή που θέλετε να επιστρέψετε. Η φωνή του ταιριάζει τόσο πολύ με τη μουσική πίσω της, εθιστική κατά κάποιο τρόπο, δημιουργώντας υπέροχη ατμόσφαιρα μέσα στο τραγούδι.”

-Nagamag.com

“Las guitarras están perfectamente alineadas y producidas muy bien, con una estructura rítmica de ritmo más rápido, la canción realmente tiene ese gancho y ese momento pegadizo que quieres volver. Su voz encaja perfectamente con la música que hay detrás, es adictiva en cierto modo y crea una gran atmósfera dentro de la canción.”

-Nagamag.com

The original review of “Timothy J – Better Late” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Timothy J” (Canada) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brings you a Rock music review, inspired by the unique song “Timothy J – Better Late”. Many vibes to feel, many emotions to experience and these melodies you are expecting and have to hear! Our excitement to review and share “Timothy J – Better Late” encourages us to continue sharing such Rock songs from all over the world, hopefully destined to reach the most of all Rock listeners!

Listen to “Timothy J – Better Late” on Spotify

You can listen to “Timothy J – Better Late” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Rock song.

Additional information/sources for Timothy J – Better Late

The song “Timothy J – Better Late” is released by jettjett records

Song Sources for “Timothy J – Better Late”:
Spotify: open.spotify.com/track/4DF4euhLMBcO1Vp2nYB0UY

Rock home page where “Timothy J – Better Late” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Timothy J”, providing music reviews and music discoveries like “Better Late”.
This music post about song “Better Late” by “Timothy J” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Timothy J” and more Rock, Commercial, Adult Contemporary songs like “Better Late” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Timothy J – Better Late” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Thomas Day – Pretender | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Ένα πραγματικά εκπληκτικό κομμάτι που θες να ακούς ξανά και ξανά. Τα φωνητικά με την ξεχωριστή χροιά τους αλλά και τη δυναμική τους συναρπάζουν μυαλό και ψυχή. Είναι αδύνατο να αντισταθείς στην γοητεία της μελωδίας και του ρυθμού. Ένταση και πάθος σε μια αρμονική συνομωσία καταφέρνουν άνετα να μας παρασύρουν και να μας μαγέψουν.

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“A truly amazing track that you want to listen to over and over again. The vocals with their distinct timbre and dynamics fascinate mind and soul. It is impossible to resist the charm of melody and rhythm. Tension and passion in a harmonious conspiracy easily manage to seduce and enchant us.

-Nagamag.com

“Una pista realmente sorprendente que querrás escuchar una y otra vez. Las voces con su timbre y dinámica distintivos fascinan la mente y el alma. Es imposible resistirse al encanto de la melodía y el ritmo. La tensión y la pasión en una conspiración armoniosa logran fácilmente seducirnos y encantarnos.

-Nagamag.com

The original review of “Thomas Day – Pretender” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Thomas Day” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag proudly presents the song with title “Pretender” by the talented “Thomas Day”. A unique Pop composition that captured the attention of Nagamag’s curators, who were deeply moved by the emotions awakened during their listening experience of “Thomas Day – Pretender”. The song expresses Commercial music genre details that worth to be enjoyed by listening the full production!
Nagamag music magazine gladfully shares with you the above music review that one of our experienced Pop reviewers motivated to write about “Thomas Day – Pretender”. Nagamag, as an international music magazine, reviews Pop songs that discovers around the globe, for Pop listeners of all over the world!

Listen to “Thomas Day – Pretender” on Youtube and Spotify

You can listen to “Thomas Day – Pretender” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “Thomas Day – Pretender”.

Additional information/sources for Thomas Day – Pretender

The song “Thomas Day – Pretender” is released by Arista Records

Song Sources for “Thomas Day – Pretender”:
Spotify: open.spotify.com/track/23qOFgEan1r0oiAxis6U5K
Youtube: www.youtube.com/watch?v=uS4SyQHf1Os

Pop home page where “Thomas Day – Pretender” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Thomas Day”, providing music reviews and music discoveries like “Pretender”.
This music post about song “Pretender” by “Thomas Day” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Thomas Day” and more Pop, Commercial songs like “Pretender” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Thomas Day – Pretender” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Jasmine Thompson x Felix Jaehn – Without You | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Η υπέροχη και γλυκιά μπαλάντα φέρνει γαλήνη μέσα μας και η μελωδία γεμίζει την ψυχή μας με όμορφες αναμνήσεις. Τα φανταστικά φωνητικά με την απαλή χροιά τους μας στέλνουν μηνύματα αγάπης και πάθους, θυμίζοντας μας πόσο μοναδικό είναι να αναπνέεις και να ζεις για κάποιον. Ο ρυθμός υπομονετικά και ήσυχα απαλύνει τις σκέψεις μας και φωτίζει το μυαλό μας.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The lovely and sweet ballad brings peace within us and the melody fills our soul with beautiful memories. The fantastic vocals with their soft timbre send us messages of love and passion, reminding us how unique it is to breathe and live for someone. The rhythm patiently and quietly soothes our thoughts and enlightens our minds.”

-Nagamag.com

“La encantadora y dulce balada trae paz dentro de nosotros y la melodía llena nuestra alma de hermosos recuerdos. Las fantásticas voces con su suave timbre nos envían mensajes de amor y pasión, recordándonos lo único que es respirar y vivir para alguien. El ritmo calma paciente y silenciosamente nuestros pensamientos e ilumina nuestra mente.”

-Nagamag.com

The original review of “Jasmine Thompson x Felix Jaehn – Without You” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Jasmine Thompson x Felix Jaehn” (United Kingdom) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag introducing you to “Without You”. a collaborative perfection of “Jasmine Thompson x Felix Jaehn”. This creation in the terrain of Pop, has touched the hearts of our curators, who really enjoyed listening to “Jasmine Thompson x Felix Jaehn – Without You”. It’s more than just a song; it’s a product that combines the composition power of more than just one artist. it’s a music built that also defines Commercial, Dance Pop, Germany music. The Melody and rhythm of this piece is a treasure for your ears, waiting to be discovered. Nagamag is delighted to share this music review by one of our Pop reviewers, who musically joined the meaning of this collaboration “Jasmine Thompson x Felix Jaehn – Without You”. Our tireless mission to explore Pop songs from all over the world brought this offering as a share point to the global community of Pop enthusiasts in their love for this kind of music.

Listen to “Jasmine Thompson x Felix Jaehn – Without You” on Youtube and Spotify

You can listen to “Jasmine Thompson x Felix Jaehn – Without You” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “Jasmine Thompson x Felix Jaehn – Without You”.

Additional information/sources for Jasmine Thompson x Felix Jaehn – Without You

The song “Jasmine Thompson x Felix Jaehn – Without You” is released by Crash Your Sound

Song Sources for “Jasmine Thompson x Felix Jaehn – Without You”:
Spotify: open.spotify.com/track/70H0AMIuTm0brh3hznKvFu
Youtube: www.youtube.com/watch?v=L5bQHc8RxZk

Pop home page where “Jasmine Thompson x Felix Jaehn – Without You” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Jasmine Thompson x Felix Jaehn”, providing music reviews and music discoveries like “Without You”.
This music post about song “Without You” by “Jasmine Thompson x Felix Jaehn” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Jasmine Thompson x Felix Jaehn” and more Pop, Commercial, Dance Pop, Germany songs like “Without You” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Jasmine Thompson x Felix Jaehn – Without You” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Laura Davidson – Obsessed | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Modern sound, seductive mood and atmosphere keeps gaining momentum as the song progresses. With every instrument arriving, it keep that feeling more deeper. Her voice is just amazing, dreamy and so catchy, perfectly balanced together in the songs harmony. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Ο μοντέρνος ήχος, η σαγηνευτική διάθεση και η ατμόσφαιρα κερδίζουν συνεχώς δυναμική καθώς το τραγούδι προχωρά. Με κάθε όργανο που φτάνει, κρατά αυτή την αίσθηση πιο βαθιά. Η φωνή της είναι απλά καταπληκτική, ονειρική και τόσο πιασάρικη, τέλεια ισορροπημένη στην αρμονία των τραγουδιών.”

-Nagamag.com

“El sonido moderno, el estado de ánimo y la atmósfera seductores siguen ganando impulso a medida que avanza la canción. Con cada instrumento que llega, ese sentimiento se hace más profundo. Su voz es simplemente increíble, soñadora y muy pegadiza, perfectamente equilibrada en la armonía de la canción.”

-Nagamag.com

The original review of “Laura Davidson – Obsessed” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Laura Davidson” (United Kingdom) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag music magazine is delighted to share this music review about “Laura Davidson – Obsessed”, written by one of our experienced Pop reviewers of Pop genre. It’s a Pop song as it should be. Without any hesitation we are a hundred percent sure that “Laura Davidson – Obsessed” will bring joy to any Pop and Commercial music listener !

Listen to “Laura Davidson – Obsessed” on Youtube and Spotify

You can listen to “Laura Davidson – Obsessed” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “Laura Davidson – Obsessed”.

Additional information/sources for Laura Davidson – Obsessed

The song “Laura Davidson – Obsessed” is released by Hallwood Distribution

Song Sources for “Laura Davidson – Obsessed”:
Spotify: open.spotify.com/track/0GacDpZ8X4j7ONFLfbKXMB
Youtube: www.youtube.com/watch?v=qcfMqnq2_CY
Apple Music: music.apple.com/us/album/obsessed/1741431962?i=1741431965
Deezer: www.deezer.com/track/2754324541
Pandora: www.pandora.com/TR:121897125

Pop home page where “Laura Davidson – Obsessed” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Laura Davidson”, providing music reviews and music discoveries like “Obsessed”.
This music post about song “Obsessed” by “Laura Davidson” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Laura Davidson” and more Pop, Commercial songs like “Obsessed” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Laura Davidson – Obsessed” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Load More Posts
Go to Top