Nordkvist – These are the days | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Τα φωνητικά με πάθος και με έξυπνα ανεβοκατεβάσματα πετυχαίνουν ένα υπέροχο αποτέλεσμα γεμίζοντας μας ενέργεια και δράση. Η ροκ μελωδία ρίχνει το γοητευτικό της πέπλο και μας παρασύρει σε ένα ζωηρό και απελευθερωτικό χορό, όπου τα συναισθήματα μας βρίσκουν διέξοδο. Ο έντονος και δυναμικός ρυθμός βάζει φωτιά στην σκηνή.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The vocals with passion and clever ups and downs achieve a wonderful effect filling us with energy and action. The rock melody sheds its charming veil and seduces us into a lively and liberating dance, where our emotions find an outlet. The intense and dynamic rhythm sets the stage on fire.”

-Nagamag.com

“Vokalen med passion og smarte op- og nedture opnår en vidunderlig effekt, der fylder os med energi og action. Rockmelodien smider sit charmerende slør og forfører os til en livlig og befriende dans, hvor vores følelser får afløb. Den intense og dynamiske rytme sætter scenen i brand.”

-Nagamag.com

The original review of “Nordkvist – These are the days” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Nordkvist” (Denmark) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “These are the days” by the remarkable “Nordkvist”. A captivating Rock music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Nordkvist – These are the days.” The song manages to take you on a journey through the world of Pop Rock, Indie Rock, Alternative Rock music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Nordkvist – These are the days” on Youtube and Spotify

You can listen to “Nordkvist – These are the days” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “Nordkvist – These are the days”.

Additional information/sources for Nordkvist – These are the days

The song “Nordkvist – These are the days” is released by GÖMA

Song Sources for “Nordkvist – These are the days”:
Spotify: open.spotify.com/track/11mWB4wQsVJsrE6Ij1uXxX
Youtube: www.youtube.com/watch?v=wX_iI8pmrXc
Apple Music: music.apple.com/us/album/these-are-the-days/1737994049?i=1737994167
Deezer: www.deezer.com/track/2723004312
Pandora: www.pandora.com/TR:120143454

Rock home page where “Nordkvist – These are the days” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Nordkvist”, providing music reviews and music discoveries like “These are the days”.
This music post about song “These are the days” by “Nordkvist” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Nordkvist” and more Rock, Pop Rock, Indie Rock, Alternative Rock songs like “These are the days” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Nordkvist – These are the days” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Esor Rose – Take ‘Em Off | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Τα φωνητικά απλώνουν την ακαταμάχητη γοητεία τους και τις φωνητικές τους ικανότητες δημιουργώντας μας μοναδική ατμόσφαιρα απόλαυσης και διασκέδασης. Τα συναισθήματα είναι έντονα και η μελωδία δεν σταματά να μας δείχνει τη δυναμική αξία της, ενώ μας παρασύρει σε ένα ευχάριστο ταξίδι πάθους. Ο ρυθμός με μια επιθετική ομορφιά μας αναστατώνει”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The vocals spread their irresistible charm and vocal skills creating for us a unique atmosphere of enjoyment and fun. The emotions are intense and the melody does not stop showing us its dynamic value, while taking us on a pleasant journey of passion. The rhythm with an aggressive beauty upsets us”

-Nagamag.com

“Las voces contagian su irresistible encanto y habilidad vocal creando para nosotros una atmósfera única de disfrute y diversión. Las emociones son intensas y la melodía no deja de mostrarnos su valor dinámico, mientras nos lleva por un placentero viaje de pasión. El ritmo con una belleza agresiva nos trastorna”

-Nagamag.com

The original review of “Esor Rose – Take ‘Em Off” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Esor Rose” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag music magazine is delighted to share this music review about “Esor Rose – Take ‘Em Off”, written by one of our experienced Jazz reviewers of Jazz genre. It’s a Jazz song as it should be. Without any hesitation we are a hundred percent sure that “Esor Rose – Take ‘Em Off” will bring joy to any Jazz and Funk, Contemporary R&B, Alternative / Indie R&B music listener !

Listen to “Esor Rose – Take ‘Em Off” on Spotify

You can listen to “Esor Rose – Take ‘Em Off” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Jazz song.

Additional information/sources for Esor Rose – Take ‘Em Off

The song “Esor Rose – Take ‘Em Off” is released by Esor Rose Productions

Song Sources for “Esor Rose – Take ‘Em Off”:
Spotify: open.spotify.com/track/4aGy38Itx4Yi3hFGM2RfZ1

Jazz home page where “Esor Rose – Take ‘Em Off” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Esor Rose”, providing music reviews and music discoveries like “Take ‘Em Off”.
This music post about song “Take ‘Em Off” by “Esor Rose” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Esor Rose” and more Jazz, Funk, Contemporary R&B, Alternative / Indie R&B songs like “Take ‘Em Off” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Esor Rose – Take ‘Em Off” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Menai Aini – All Eyes On Rafah | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Η ένταση και τα δυναμικά αγγίγματα της μελωδίας μας αναζωογονούν και μας ξεσηκώνουν. Τα πληθωρικά και τολμηρά φωνητικά κάνουν το κομμάτι να ξεχωρίζει, ενώ η ροκ ενέργεια τους ανεβάζει την αδρεναλίνη. Σε μια ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη ο ρυθμός δείχνει την δύναμη του και ο συνδυασμός κλασσικής ροκ με έθνικ στοιχεία απογειώνει το κομμάτι.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The intensity and dynamic touches of the melody invigorate and excite us. Exuberant and bold vocals make the track stand out, while their rock energy gets the adrenaline pumping. In an electrified atmosphere, the rhythm shows its power and the combination of classic rock with ethnic elements takes the track to the next level.”

-Nagamag.com

“La intensidad y los toques dinámicos de la melodía nos vigorizan y emocionan. Las voces exuberantes y audaces hacen que la canción se destaque, mientras que su energía rockera hace subir la adrenalina. En una atmósfera electrificada, el ritmo muestra su poder y la combinación de rock clásico con elementos étnicos lleva la pista al siguiente nivel.”

-Nagamag.com

The original review of “Menai Aini – All Eyes On Rafah” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Menai Aini” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Rock reviewers and it all about “Menai Aini – All Eyes On Rafah”. Hit play button and lay back while the vibes that Menai Aini managed to create will feel your body with the feelings that only “All Eyes On Rafah” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Rock songs from around the world, and share them with Rock listeners, worldwide.

Listen to “Menai Aini – All Eyes On Rafah” on Youtube and Spotify

You can listen to “Menai Aini – All Eyes On Rafah” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “Menai Aini – All Eyes On Rafah”.

Additional information/sources for Menai Aini – All Eyes On Rafah

The song “Menai Aini – All Eyes On Rafah” is released by DistroKid

Song Sources for “Menai Aini – All Eyes On Rafah”:
Spotify: open.spotify.com/track/67kxhuO1KeipSgO3qiEQqP
Youtube: www.youtube.com/watch?v=gLGpevLO24Y
Apple Music: music.apple.com/us/album/all-eyes-on-rafah/1745942248?i=1745942249
Deezer: www.deezer.com/track/2796861592
Pandora: www.pandora.com/TR:123998749

Rock home page where “Menai Aini – All Eyes On Rafah” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Menai Aini”, providing music reviews and music discoveries like “All Eyes On Rafah”.
This music post about song “All Eyes On Rafah” by “Menai Aini” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Menai Aini” and more Rock, Alternative Rock, Metalcore songs like “All Eyes On Rafah” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Menai Aini – All Eyes On Rafah” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Constant Follower – Turn Around For Me | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Μέσα από την θλιμμένη μελωδία τα συναισθήματα βρίσκουν διέξοδο και ταξιδεύουν μέσα στο χρόνο. Με μια γλυκιά ικεσία τα εξαιρετικά φωνητικά ζητούν αυτό που τόσο πολύ επιθυμούν. Οι απλές αλλά εύστοχες γραμμές του κομματιού πετυχαίνουν ένα τέλειο αποτέλεσμα αυξομειώνοντας την ένταση, όπου χρειάζεται. Ο ρυθμός ήσυχα μας αγκαλιάζει και μας ταξιδεύει.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Through the sad melody the emotions find a way out and travel through time. With a sweet entreaty the exquisite vocals ask for what they so desire. The simple yet apt lines of the track achieve a perfect effect by raising and lowering the volume where needed. The rhythm quietly embraces us and takes us on a journey.”

-Nagamag.com

“A través de la triste melodía las emociones encuentran una salida y viajan en el tiempo. Con una dulce súplica las exquisitas voces piden lo que tanto desean. Las líneas simples pero acertadas de la pista logran un efecto perfecto al subir y bajar el volumen donde sea necesario. El ritmo nos abraza silenciosamente y nos lleva de viaje.”

-Nagamag.com

The original review of “Constant Follower – Turn Around For Me” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Constant Follower” (United Kingdom) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Turn Around For Me” crafted by the gifted artist of “Constant Follower”. This Rock composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Constant Follower – Turn Around For Me”. The song as well offers an intriguing exploration of Indie Folk, Indie Rock, Folk music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Rock compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Rock songs from all corners of the globe, to the global audience of Rock music enthusiasts!

Listen to “Constant Follower – Turn Around For Me” on Youtube and Spotify

You can listen to “Constant Follower – Turn Around For Me” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “Constant Follower – Turn Around For Me”.


Lyrics of Constant Follower – Turn Around For Me

When the rules are unclear
Hard and over-old
And you can’t hear laughter
Broken moments all we know

Will you come back
Turn around for me
Will you come back
Turn around for me

When you’re wanting no more
It’s a nigh-known Gloria
You’ll say this son done wrong
High praise from the door

Will you come back
Turn around for me
Will you come back
Turn around for me
Will you come back


Additional information/sources for Constant Follower – Turn Around For Me

The song “Constant Follower – Turn Around For Me” is released by Golden Hum Recordings

Song Sources for “Constant Follower – Turn Around For Me”:
Spotify: open.spotify.com/track/4OaKdHJM2hE6G8MbBVb7GS
Youtube: www.youtube.com/watch?v=pPuDZxiEB88

Rock home page where “Constant Follower – Turn Around For Me” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Constant Follower”, providing music reviews and music discoveries like “Turn Around For Me”.
This music post about song “Turn Around For Me” by “Constant Follower” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Constant Follower” and more Rock, Indie Folk, Indie Rock, Folk songs like “Turn Around For Me” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Constant Follower – Turn Around For Me” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

remi kabaka – Funky Lagos | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Η ευχάριστη και κεφάτη μελωδία ανεβάζει την διάθεση μας και διώχνει τις έγνοιες μακριά. Τα γεμάτα ενέργεια φωνητικά δημιουργούν μια χαρούμενη ατμόσφαιρα κρατώντας την πίστα κεντραρισμένη. Η πανδαισία των μουσικών οργάνων μας οδηγεί σε ένα μοναδικό χορευτικό παραλήρημα καθώς ο ζωηρός ρυθμός δεν σταματά να μας διασκεδάζει.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The pleasant and heady melody lifts our mood and chases away worries. The energetic vocals create a happy atmosphere while keeping the dance floor centered. The feast of musical instruments leads us to a unique dance delirium as the lively rhythm does not stop entertaining us.”

-Nagamag.com

“La melodía agradable y embriagadora nos levanta el ánimo y ahuyenta las preocupaciones. Las enérgicas voces crean una atmósfera feliz mientras mantienen la pista de baile centrada. El festín de los instrumentos musicales nos lleva a un delirio bailable único ya que el ritmo animado no deja de entretenernos.”

-Nagamag.com

The original review of “remi kabaka – Funky Lagos” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “remi kabaka” (Nigeria) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Funky Lagos” crafted by the gifted artist of “remi kabaka”. This Jazz composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “remi kabaka – Funky Lagos”. The song as well offers an intriguing exploration of Funk, World Music (African) music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Jazz compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Jazz songs from all corners of the globe, to the global audience of Jazz music enthusiasts!

Listen to “remi kabaka – Funky Lagos” on Youtube and Spotify

You can listen to “remi kabaka – Funky Lagos” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “remi kabaka – Funky Lagos”.

Additional information/sources for remi kabaka – Funky Lagos

The song “remi kabaka – Funky Lagos” is released by BBE Africa

Song Sources for “remi kabaka – Funky Lagos”:
Spotify: open.spotify.com/track/55Ts21QvuZl3U1l2XwVDGB
Youtube: www.youtube.com/watch?v=1ML6NE40GEE

Jazz home page where “remi kabaka – Funky Lagos” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “remi kabaka”, providing music reviews and music discoveries like “Funky Lagos”.
This music post about song “Funky Lagos” by “remi kabaka” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “remi kabaka” and more Jazz, Funk, World Music (African) songs like “Funky Lagos” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “remi kabaka – Funky Lagos” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

The Brkn Record – Why Do They Fear Us (featuring Yolanda Lear) | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Η μελωδία γεμάτη μυστήριο και αγωνία εξάπτει την φαντασία μας και ανεβάζει την αδρεναλίνη μας. Το συναίσθημα είναι τόσο ενδιαφέρον και απολαυστικό, καθώς τα υπέροχα φωνητικά άψογα ταιριασμένα με την ιδιαίτερη χροιά τους ανεβάζουν σε άλλο επίπεδο το κομμάτι. Ο ανήσυχος και αισθησιακός ρυθμός εισχωρεί ευκίνητος μέσα μας.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The melody full of mystery and suspense ignites our imagination and raises our adrenaline. The feeling is so interesting and enjoyable as the beautiful vocals perfectly matched with their special timbre elevate the track to another level. The restless and sensual rhythm nimbly enters us.”

-Nagamag.com

“La melodía llena de misterio y suspenso enciende nuestra imaginación y eleva nuestra adrenalina. La sensación es muy interesante y agradable ya que las hermosas voces perfectamente combinadas con su timbre especial elevan la pista a otro nivel. El ritmo inquieto y sensual entra ágilmente en nosotros.”

-Nagamag.com

The original review of “The Brkn Record – Why Do They Fear Us (featuring Yolanda Lear)” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “The Brkn Record” (United Kingdom) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brought to you the song “Why Do They Fear Us (featuring Yolanda Lear)” by “The Brkn Record”. A Jazz composition that has touched the soul and affect the emotions of our dedicated Jazz reviewer during listening to “The Brkn Record – Why Do They Fear Us (featuring Yolanda Lear)”. which submerging as well Jazz Fusion, Jazz experience through itself.

Listen to “The Brkn Record – Why Do They Fear Us (featuring Yolanda Lear)” on Spotify

You can listen to “The Brkn Record – Why Do They Fear Us (featuring Yolanda Lear)” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Jazz song.

Additional information/sources for The Brkn Record – Why Do They Fear Us (featuring Yolanda Lear)

The song “The Brkn Record – Why Do They Fear Us (featuring Yolanda Lear)” is released by BBE Music

Song Sources for “The Brkn Record – Why Do They Fear Us (featuring Yolanda Lear)”:
Spotify: open.spotify.com/track/1VYLdwPz125bBZYN73zMjq

Jazz home page where “The Brkn Record – Why Do They Fear Us (featuring Yolanda Lear)” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “The Brkn Record”, providing music reviews and music discoveries like “Why Do They Fear Us (featuring Yolanda Lear)”.
This music post about song “Why Do They Fear Us (featuring Yolanda Lear)” by “The Brkn Record” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “The Brkn Record” and more Jazz, Jazz Fusion, Jazz songs like “Why Do They Fear Us (featuring Yolanda Lear)” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “The Brkn Record – Why Do They Fear Us (featuring Yolanda Lear)” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

David Myles – Perdu à Saint-Henri | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Η όμορφη εισαγωγή μας μεταφέρει σε μια υπέροχη ρομαντική ατμόσφαιρα, όπου η μελωδία εισβάλει τόσο λυτρωτικά στα αυτιά μας. Τα απαλά φωνητικά χειρίζονται τόσο επιδέξια την γλώσσα και νιώθουμε την αρμονία τους σαν ένα στοργικό χάδι που έχουμε σίγουρα ανάγκη. Ο ήρεμος ρυθμός μας χαλαρώνει και μας αφήνει να ταξιδέψουμε με την φαντασία μας ατελείωτα.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The beautiful introduction transports us to a wonderful romantic atmosphere, where the melody invades our ears so liberatingly. The soft vocals handle the language so deftly and we feel their harmony like a loving caress that we definitely need. The calm rhythm relaxes us and lets us travel with our imagination endlessly.”

-Nagamag.com

“La preciosa introducción nos transporta a una maravillosa atmósfera romántica, donde la melodía invade nuestros oídos de forma liberadora. Las suaves voces manejan el lenguaje con tanta destreza y sentimos su armonía como una caricia amorosa que definitivamente necesitamos. El ritmo tranquilo nos relaja y nos deja viajar con nuestra imaginación sin cesar.”

-Nagamag.com

The original review of “David Myles – Perdu à Saint-Henri” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “David Myles” (Canada) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Perdu à Saint-Henri” crafted by the gifted artist of “David Myles”. This Rock composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “David Myles – Perdu à Saint-Henri”. The song as well offers an intriguing exploration of Acoustic Folk, Singer Songwriter music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Rock compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Rock songs from all corners of the globe, to the global audience of Rock music enthusiasts!

Listen to “David Myles – Perdu à Saint-Henri” on Youtube and Spotify

You can listen to “David Myles – Perdu à Saint-Henri” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “David Myles – Perdu à Saint-Henri”.


Lyrics of David Myles – Perdu à Saint-Henri

Je viens d’arriver en ville
Où sont les grands espaces?
Comme les plaines de chez moi

On m’a dit que c’est facile
Que je trouverais ma place
Qu’je me sentirais chez moi

Pourtant ce soir
Je m’égare sans savoir
Où va l’histoire?
J’ai rien trouvé encore

Je suis
Perdu à Saint-Henri
Ici
Perdu à Saint-Henri

Les années passent si vite
On s’était trouvé là-bas
Sur le bord du canal

Ce qu’on partageait en rêve
On l’avait au bout des doigts
L’horizon rien qu’à nous

Pourtant ce soir
On s’regarde sans savoir
Où va l’histoire?
Elle devrait vivre encore

Je suis
Perdu à Saint-Henri
Ici
Perdu à Saint-Henri

Chaque pas fait écho
Ta lueur fait défaut
Sur les murs et dans les flaques d’eau
Sur les murs et dans les flaques d’eau

Je reviens encore en ville
Les ruelles n’ont pas changé
La vie m’a mené ailleurs

Je connais ces murs par coeur
Mais je m’y reconnais plus
Retour au point de départ…
Quand je suis
Perdu à Saint-Henri
Ici
Perdu à Saint-Henri

Je suis
Perdu à Saint-Henri
Ici
Perdu à Saint-Henri

________________________________________

English:

I just arrived in town
Where are the wide open spaces?
Like the plains of my home

I was told it’s easy
That I would find my place
That I would feel at home

Yet tonight
I get lost without knowing
Where is the story going?
I haven’t found anything yet

I am
Lost in Saint-Henri
Here
Lost in Saint-Henri

The years pass so quickly
We found ourselves there
On the edge of the canal

What we shared in dreams
We had it at our fingertips
The horizon all ours

Yet tonight
We look at each other without knowing
Where is the story going?
She should still live

I am
Lost in Saint-Henri
Here
Lost in Saint-Henri

Every step echoes
Your glow is missing
On walls and in puddles
On walls and in puddles

I’m coming back to town again
The streets have not changed
Life took me somewhere else

I know these walls by heart
But I recognize myself more
Back to the starting point…
When I’m
Lost in Saint-Henri
Here
Lost in Saint-Henri

I am
Lost in Saint-Henri
Here
Lost in Saint-Henri


Additional information/sources for David Myles – Perdu à Saint-Henri

The song “David Myles – Perdu à Saint-Henri” is released by turtlemusik

Song Sources for “David Myles – Perdu à Saint-Henri”:
Spotify: open.spotify.com/track/4mtCu8Iw55svjr54337mDW
Youtube: www.youtube.com/watch?v=2n7enRUeC58
Apple Music: music.apple.com/us/album/perdu-%C3%A0-saint-henri/1728504910?i=1728505193
Deezer: www.deezer.com/track/2643807482
Pandora: www.pandora.com/TR:115509577

Rock home page where “David Myles – Perdu à Saint-Henri” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “David Myles”, providing music reviews and music discoveries like “Perdu à Saint-Henri”.
This music post about song “Perdu à Saint-Henri” by “David Myles” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “David Myles” and more Rock, Acoustic Folk, Singer Songwriter songs like “Perdu à Saint-Henri” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “David Myles – Perdu à Saint-Henri” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Hela. – La vie c’est que du sable | Pop music review

Categories: Audio, Features, Music, Pop, Pop Features, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , |

“Французкая композиция от -Hela- станет для многих из вас настоящим откровением и находкой для всех поклонников мелодичной и красивой музыки. С первых нот это произведение завораживает своей эмоциональностью и гармонией звуков. В жанре Indie Pop данная песня занимает особое место, благодаря своей оригинальности и уникальному звучанию.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The French composition from -Hela- will be a real revelation for many of you and a godsend for all fans of melodic and beautiful music. From the first notes, this work fascinates with its emotionality and harmony of sounds. In the Indie Pop genre, this song occupies a special place due to its originality and unique sound.”

-Nagamag.com

“La composition française de -Hela- sera une véritable révélation pour beaucoup d’entre vous et une aubaine pour tous les fans de belles et mélodiques musiques. Dès les premières notes, cette œuvre fascine par son émotivité et l’harmonie des sons. Dans le genre Indie Pop, cette chanson occupe une place particulière en raison de son originalité et de son son unique.”

-Nagamag.com

The original review of “Hela. – La vie c’est que du sable” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Hela.” (France) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag unveils the mesmerizing composition “La vie c’est que du sable”, an extraordinary creation of harmony and creativity that “Hela.” offered to all of us. A Pop song, which evoked an emotional voyage to our curator that desired to write down a unique review for “Hela. – La vie c’est que du sable”. What also sets this song among the featured choices of Nagamag is the way that “La vie c’est que du sable” is enriched with Indie Pop characteristics. “Hela. – La vie c’est que du sable” is a rich music creation that deserves to be listened to again and again. Nagamag is honored to share this detailed music review by one of our experienced reviewers for Pop music compositions. As always, Nagamag keeps up evaluating Pop songs from across the globe, ensuring that all Pop enthusiasts around the world have access to these auditory treasures .

Listen to “Hela. – La vie c’est que du sable” on Youtube and Spotify

You can listen to “Hela. – La vie c’est que du sable” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “Hela. – La vie c’est que du sable”.

Pop home page where “Hela. – La vie c’est que du sable” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Hela.”, providing music reviews and music discoveries like “La vie c’est que du sable”.
This music post about song “La vie c’est que du sable” by “Hela.” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Hela.” and more Pop, Indie Pop songs like “La vie c’est que du sable” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Hela. – La vie c’est que du sable” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Brebu – The Garden Varius | Neoclassical music review

Categories: Audio, Music, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , |

“Музыкальное произведение от талантливого композитора -Brebu-, который представляет собой величественную, эпическую работу. Она наполнена эмоциями и глубокими чувствами, вызывая у слушателя разнообразные эмоции – от штиля в полнолунную ночь, до бушующей вулканами энергии в крови. Оркестровые пассажи создают атмосферу величия и красоты, позволяя погрузиться в музыку и раствориться в ней.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“A piece of music from the talented composer -Brebu-, who presents a majestic, epic work. It is filled with emotions and deep feelings, evoking a variety of emotions in the listener – from calm on a full moon night to energy raging like volcanoes in the blood. Orchestral passages create an atmosphere of grandeur and beauty, allowing you to immerse yourself in the music and dissolve in it.”

-Nagamag.com

“Ett musikstycke från den begåvade kompositören -Brebu-, som presenterar ett majestätiskt, episkt verk. Den är fylld av känslor och djupa känslor, väcker en mängd olika känslor hos lyssnaren – från lugn på en fullmånenatt till energi som rasar som vulkaner i blodet. Orkesterpassager skapar en atmosfär av storhet och skönhet, så att du kan fördjupa dig i musiken och upplösas i den.”

-Nagamag.com

The original review of “Brebu – The Garden Varius” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Neoclassical reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Brebu” (Sweden) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag music magazine is delighted to share this music review about “Brebu – The Garden Varius”, written by one of our experienced Neoclassical reviewers of Neoclassical genre. It’s a Neoclassical song as it should be. Without any hesitation we are a hundred percent sure that “Brebu – The Garden Varius” will bring joy to any Neoclassical and Cinematic music listener !

Listen to “Brebu – The Garden Varius” on Youtube and Spotify

You can listen to “Brebu – The Garden Varius” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Neoclassical song and watch the official video clip of “Brebu – The Garden Varius”.

Neoclassical home page where “Brebu – The Garden Varius” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Neoclassical artists like “Brebu”, providing music reviews and music discoveries like “The Garden Varius”.
This music post about song “The Garden Varius” by “Brebu” is hosted in Neoclassical page on Nagamag.
There you can find similar Neoclassical artists to “Brebu” and more Neoclassical, Cinematic songs like “The Garden Varius” that have been carefully selected by Nagamag’s Neoclassical experienced curators and reviewed by Nagamag’s Neoclassical dedicated reviewers.

Learn everything about Neoclassical on Wikipedia

If you enjoyed “Brebu – The Garden Varius” but you have never listened before to any other Neoclassical song or you are interested in learning more about Neoclassical music gerne then click here to visit Neoclassical music page on Wikipedia.
Neoclassical music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Neoclassical music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Neoclassical music through this valuable resource, broadening your knowledge around Neoclassical genre.

Pandhora – Papaya | Electronica music review

Categories: Audio, Electronica, Electronica Features, Features, Music, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , |

“-Papaya- невероятно позитивный и веселый трек в жанре Chill House, который непременно поднимет вам настроение. Он словно кувшин с вином наполнен чистой энергией и летним настроением, что делает его идеальным выбором для любой вечеринки! Звуки тропических перкуссий и мягкие аккорды создают атмосферу спокойствия и расслабления, позволяя вам отдохнуть.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“-Papaya is an incredibly positive and cheerful track in the Chill House genre that will certainly lift your spirits. It’s like a jug of wine filled with pure energy and summer vibes, making it the perfect choice for any party! Tropical percussion sounds and soft chords create an atmosphere of calm and relaxation, allowing you to unwind.”

-Nagamag.com

“-Papaya est un morceau incroyablement positif et joyeux dans le genre Chill House qui vous remontera certainement le moral. C’est comme une cruche de vin remplie d’énergie pure et d’ambiance estivale, ce qui en fait le choix parfait pour toute fête ! Les sons de percussions tropicales et les accords doux créent une atmosphère de calme et de détente, vous permettant de vous détendre.”

-Nagamag.com

The original review of “Pandhora – Papaya” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Electronica reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Pandhora
(France) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag unveils the mesmerizing composition “Papaya”, an extraordinary creation of harmony and creativity that “Pandhora” offered to all of us. A Electronica song, which evoked an emotional voyage to our curator that desired to write down a unique review for “Pandhora – Papaya”. What also sets this song among the featured choices of Nagamag is the way that “Papaya” is enriched with Chill House characteristics. “Pandhora – Papaya” is a rich music creation that deserves to be listened to again and again. Nagamag is honored to share this detailed music review by one of our experienced reviewers for Electronica music compositions. As always, Nagamag keeps up evaluating Electronica songs from across the globe, ensuring that all Electronica enthusiasts around the world have access to these auditory treasures .

Listen to “Pandhora – Papaya” on Youtube and Spotify

You can listen to “Pandhora – Papaya” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Electronica song and watch the official video clip of “Pandhora – Papaya”.

Additional information/sources for Pandhora – Papaya

Heat is spreading across many parts of the world, providing the perfect excuse to think about swimsuits, tropical sunsets, and beach parties. Far from the pressures of work, the pollution of big cities, and the daily challenges.

To celebrate this, French duo Pandhora has captured the essence of good life, good vibes, and good company in a new track produced in collaboration with multi-instrumentalist Stephane Salerno.

Titled ‘Papaya’, this new single is a fresh nod to the famous Latin American fruit. Stephane Salerno’s mesmerizing Saz riff serves as the backbone of the track, while a series of playful vocals create an irresistible, danceable melody impossible to ignore on the dancefloor.

Electronica home page where “Pandhora – Papaya” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Electronica artists like “Pandhora”, providing music reviews and music discoveries like “Papaya”.
This music post about song “Papaya” by “Pandhora” is hosted in Electronica page on Nagamag.
There you can find similar Electronica artists to “Pandhora” and more Electronica, Chill House songs like “Papaya” that have been carefully selected by Nagamag’s Electronica experienced curators and reviewed by Nagamag’s Electronica dedicated reviewers.

Learn everything about Electronica on Wikipedia

If you enjoyed “Pandhora – Papaya” but you have never listened before to any other Electronica song or you are interested in learning more about Electronica music gerne then click here to visit Electronica music page on Wikipedia.
Electronica music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Electronica music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Electronica music through this valuable resource, broadening your knowledge around Electronica genre.

Load More Posts
Go to Top