Music Genre

BADVILLAIN – badvillain

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Ένα υπέροχο αρμονικό κομμάτι με αρκετά προσεγμένο ήχο. Τα φωνητικά με την δυναμική και γλυκιά παρουσία τους μας εντυπωσιάζουν από την πρώτη στιγμή. Η όμορφη μελωδία μας κρατά σε μια ελκυστική αγωνία και εξάπτει την φαντασία μας. Η ένταση του ρυθμού μας ξεσηκώνει και μας παρασύρει σε ένα ξέφρενο χορό.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“A great harmonic piece with a pretty neat sound. The vocals with their dynamic and sweet presence impress us from the first moment. The beautiful melody keeps us in an attractive suspense and ignites our imagination. The intensity of the rhythm excites us and drags us into a frenzied dance.”

-Nagamag.com

“꽤 깔끔한 사운드를 지닌 훌륭한 하모니 곡입니다. 다이나믹하고 감미로운 존재감을 지닌 보컬은 첫 순간부터 우리를 감동시킨다. 아름다운 멜로디는 우리를 매력적인 서스펜스 속에 머물게 하고 상상력을 자극합니다. 리듬의 강렬함은 우리를 흥분시키고 광적인 춤 속으로 끌어들입니다.”

-Nagamag.com

The original review of “badvillain – BADVILLAIN” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “badvillain” (South Korea) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag music magazine is delighted to share this music review about “badvillain – BADVILLAIN”, written by one of our experienced Pop reviewers of Pop genre. It’s a Pop song as it should be. Without any hesitation we are a hundred percent sure that “badvillain – BADVILLAIN” will bring joy to any Pop and Hip-Hop / Conscious Hip-Hop, Dance Pop music listener !

Listen to “badvillain – BADVILLAIN” on Youtube and Spotify

You can listen to “badvillain – BADVILLAIN” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “badvillain – BADVILLAIN”.

Additional information/sources for badvillain – BADVILLAIN

The song “badvillain – BADVILLAIN” is released by BIGPLANETMADE

Song Sources for “badvillain – BADVILLAIN”:
Spotify: open.spotify.com/track/3BBBK2wYC1TLOyBLnSfWTI
Youtube: www.youtube.com/watch?v=WpFuv7Q0VBo

Pop home page where “badvillain – BADVILLAIN” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “badvillain”, providing music reviews and music discoveries like “BADVILLAIN”.
This music post about song “BADVILLAIN” by “badvillain” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “badvillain” and more Pop, Hip-Hop / Conscious Hip-Hop, Dance Pop songs like “BADVILLAIN” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “badvillain – BADVILLAIN” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Cam Black – Give Them Their Roses | Hip Hop music review

Categories: Audio, Hip Hop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Οι υπέροχες εναλλαγές και η δυναμική των φωνητικών συνθέτουν μια μοναδική ατμόσφαιρα διασκέδασης. Ο ρυθμός δεν σταματά να ανεβάζει τη διάθεση μας και να κάνει τη μέρα μας ομορφότερη. Η μελωδία κατορθώνει με ένα μαγικό τρόπο να μας ηρεμεί μέσα από την ένταση της, καθώς μας κρατά κεντραρισμένους και ισορροπημένους.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The wonderful transitions and dynamics of the vocals make up a unique atmosphere of fun. Rhythm never stops lifting our mood and making our day more beautiful. The melody magically manages to calm us through its intensity, as it keeps us centered and balanced.”

-Nagamag.com

“Las maravillosas transiciones y dinámicas de las voces crean una atmósfera de diversión única. El ritmo nunca deja de levantarnos el ánimo y hacer que nuestro día sea más hermoso. La melodía logra mágicamente calmarnos a través de su intensidad, ya que nos mantiene centrados y equilibrados.”

-Nagamag.com

The original review of “Cam Black – Give Them Their Roses” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Hip Hop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Cam Black” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brought to you the song “Give Them Their Roses” by “Cam Black”. A Hip Hop composition that has touched the soul and affect the emotions of our dedicated Hip Hop reviewer during listening to “Cam Black – Give Them Their Roses”. which submerging as well Rap, Hip-Hop / Conscious Hip-Hop experience through itself.

Listen to “Cam Black – Give Them Their Roses” on Youtube and Spotify

You can listen to “Cam Black – Give Them Their Roses” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Hip Hop song and watch the official video clip of “Cam Black – Give Them Their Roses”.

Additional information/sources for Cam Black – Give Them Their Roses

The song “Cam Black – Give Them Their Roses” is released by Apartment Studios

Song Sources for “Cam Black – Give Them Their Roses”:
Spotify: open.spotify.com/track/479qUlBzFuBr1yJDaGYL7p
Youtube: www.youtube.com/watch?v=dtN9wECqNVM
Apple Music: music.apple.com/us/album/give-them-their-roses/1746873875?i=1746873877
Deezer: www.deezer.com/track/2807068892
Pandora: www.pandora.com/TR:124411222

Hip Hop home page where “Cam Black – Give Them Their Roses” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Hip Hop artists like “Cam Black”, providing music reviews and music discoveries like “Give Them Their Roses”.
This music post about song “Give Them Their Roses” by “Cam Black” is hosted in Hip Hop page on Nagamag.
There you can find similar Hip Hop artists to “Cam Black” and more Hip Hop, Rap, Hip-Hop / Conscious Hip-Hop songs like “Give Them Their Roses” that have been carefully selected by Nagamag’s Hip Hop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Hip Hop dedicated reviewers.

Learn everything about Hip Hop on Wikipedia

If you enjoyed “Cam Black – Give Them Their Roses” but you have never listened before to any other Hip Hop song or you are interested in learning more about Hip Hop music gerne then click here to visit Hip Hop music page on Wikipedia.
Hip Hop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Hip Hop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Hip Hop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Hip Hop genre.

Chase Soundz – THE SUM | Hip Hop music review

Categories: Audio, Hip Hop, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Прекрасный хип-хоп трек, в котором мощный бит и качающий бас создают ритмичное звучание. Голос передает всю глубину и энергию, которая помогает проникнуться его словами и переживать каждую строчку вместе с ним. Потрясающая работа и настоящий хит, который точно заслуживает внимания и содержит в себе все необходимое для кайфа.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“A wonderful hip-hop track with a powerful beat and pumping bass to create a rhythmic sound. The voice conveys all the depth and energy, which helps to penetrate his words and experience every line with him. Amazing work and a real hit, which definitely deserves attention and contains everything you need to get high.”

-Nagamag.com

“Ένα υπέροχο κομμάτι hip-hop με δυνατό ρυθμό και έντονο μπάσο για να δημιουργήσετε έναν ρυθμικό ήχο. Η φωνή μεταφέρει όλο το βάθος και την ενέργεια, που βοηθάει να διεισδύσει στα λόγια του και να βιώσει κάθε γραμμή μαζί του. Καταπληκτική δουλειά και μια πραγματική επιτυχία, που σίγουρα αξίζει προσοχής και περιέχει όλα όσα χρειάζεστε για να φτάσετε ψηλά.”

-Nagamag.com

The original review of “Chase Soundz – THE SUM” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Hip Hop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Chase Soundz” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “THE SUM” by the remarkable “Chase Soundz”. A captivating Hip Hop music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Chase Soundz – THE SUM.” The song manages to take you on a journey through the world of Hip-Hop / Conscious Hip-Hop music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Chase Soundz – THE SUM” on Spotify

You can listen to “Chase Soundz – THE SUM” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Hip Hop song.

Additional information/sources for Chase Soundz – THE SUM

The song “Chase Soundz – THE SUM” is released by HTG

Song Sources for “Chase Soundz – THE SUM”:
Spotify: open.spotify.com/track/0WjTvKhEMiy020EvK5Nj6G
Apple Music: music.apple.com/us/album/the-sum/1748716742?i=1748716746
Deezer: www.deezer.com/track/2819453682
Pandora: www.pandora.com/TR:125474050

Hip Hop home page where “Chase Soundz – THE SUM” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Hip Hop artists like “Chase Soundz”, providing music reviews and music discoveries like “THE SUM”.
This music post about song “THE SUM” by “Chase Soundz” is hosted in Hip Hop page on Nagamag.
There you can find similar Hip Hop artists to “Chase Soundz” and more Hip Hop, Hip-Hop / Conscious Hip-Hop songs like “THE SUM” that have been carefully selected by Nagamag’s Hip Hop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Hip Hop dedicated reviewers.

Learn everything about Hip Hop on Wikipedia

If you enjoyed “Chase Soundz – THE SUM” but you have never listened before to any other Hip Hop song or you are interested in learning more about Hip Hop music gerne then click here to visit Hip Hop music page on Wikipedia.
Hip Hop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Hip Hop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Hip Hop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Hip Hop genre.

Mister Lovemore – Love Is Like An Ocean | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Откройте для себя захватывающую мелодию, которая погружает вас в океан чувств и страстей. Мелодичные музыкальные аккорды R&B и сочные ритмы Hip-Hop создают идеальное сочетание для создания атмосферы романтики в вашей душе. Эта песня, способная зажечь искру в сердцах всех влюбленных в бесконечном океане эмоций.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Discover a captivating melody that immerses you in an ocean of feelings and passions. The melodic musical chords of R&B and the rich rhythms of Hip-Hop create the perfect combination to create an atmosphere of romance in your soul. This song can light a spark in the hearts of all lovers in an endless ocean of emotions.”

-Nagamag.com

“Ανακαλύψτε μια σαγηνευτική μελωδία που σας βυθίζει σε έναν ωκεανό συναισθημάτων και παθών. Οι μελωδικές μουσικές συγχορδίες του R&B και οι πλούσιοι ρυθμοί του Hip-Hop δημιουργούν τον τέλειο συνδυασμό για να δημιουργήσετε μια ατμόσφαιρα ρομαντισμού στην ψυχή σας. Αυτό το τραγούδι μπορεί να ανάψει μια σπίθα στις καρδιές όλων των ερωτευμένων σε έναν απέραντο ωκεανό συναισθημάτων.”

-Nagamag.com

The original review of “Mister Lovemore – Love Is Like An Ocean” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Mister Lovemore” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Love Is Like An Ocean” crafted by the gifted artist of “Mister Lovemore”. This Pop composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Mister Lovemore – Love Is Like An Ocean”. The song as well offers an intriguing exploration of Contemporary R&B, Hip-Hop / Conscious Hip-Hop, Pop Rap music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Pop compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Pop songs from all corners of the globe, to the global audience of Pop music enthusiasts!

Listen to “Mister Lovemore – Love Is Like An Ocean” on Spotify

You can listen to “Mister Lovemore – Love Is Like An Ocean” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Pop song.


Lyrics of Mister Lovemore – Love Is Like An Ocean

Every time I’m with you, girl, I get those butterflies
And I can’t describe the feeling when I’m swimming in your eyes
Knew you were the one for me, I knew it from the start
And no matter where life takes us, girl, you’ll always have my heart

And I say, hey, yeah, hey, hey
This love is like an ocean
Let’s rock the boat, baby

Hey, yeah, hey, hey
This love is like an ocean
Let’s get in motion, baby

Summer lovin’, livin’ under the sun
Got our toes in the sand as we’re sharin’ a blunt
Ocean breeze, 80 degrees, it’s only begun
We were good by ourselves, now we’re double the fun, yeah
West coast, know you vibe with me
Lil’ mama, would you slide, would you slide with me
If you bi, would you tri with me, tri with me
One time, one time, one time, baby
I’m just livin’ in the moment with ya
World is ours, just lovin’ every moment with ya

Let the music take control of ya
Happy chords a familar note like your aroma
Thought I told you you’re my favorite, now the second goes wasted
When I’m with you, girl, the feelings, oh so liberatin

Same wave, just sayin’, girl, you can take me under
Now I’m in the water playin

Ooh, oh
I found another love like you, like you
Ooh, oh
I found another love like you, like you

Every time I’m with you, girl, I get those butterflies
And I can’t describe the feelin’ when I’m swimmin’ in your eyes
I knew you were the one for me, I knew it from the start
And no matter where life takes us, girl, you’ll always have my heart

And I say, hey, yeah, hey
This love is like an ocean
Let’s rock the boat, baby
Hey, yeah, hey
This love is like an ocean
Let’s get in motion, baby


Additional information/sources for Mister Lovemore – Love Is Like An Ocean

The song “Mister Lovemore – Love Is Like An Ocean” is released by Lovemore Sounds

Song Sources for “Mister Lovemore – Love Is Like An Ocean”:
Spotify: open.spotify.com/track/1NFMrXeGAVNtuVcGCcWvl7

Pop home page where “Mister Lovemore – Love Is Like An Ocean” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Mister Lovemore”, providing music reviews and music discoveries like “Love Is Like An Ocean”.
This music post about song “Love Is Like An Ocean” by “Mister Lovemore” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Mister Lovemore” and more Pop, Contemporary R&B, Hip-Hop / Conscious Hip-Hop, Pop Rap songs like “Love Is Like An Ocean” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Mister Lovemore – Love Is Like An Ocean” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Kosha Dillz – time for a conversation (macklemore response) | Hip Hop music review

Categories: Audio, Hip Hop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“True and amazing homage to the old school style from the 90’s sound. Beautiful atmosphere, easy listening sounds, smooth beats that float perfectly with the lead vocal and harmonic structure of the song. Detailed sampling skills and great lead vocal, that gives real depth to the songs vibe. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Αληθινό και εκπληκτικό αφιέρωμα στο old school στυλ από τον ήχο των 90’s. Όμορφη ατμόσφαιρα, εύκολοι ήχοι, απαλοί ρυθμοί που επιπλέουν τέλεια με την κύρια φωνητική και αρμονική δομή του τραγουδιού. Λεπτομερείς δεξιότητες δειγματοληψίας και υπέροχα φωνητικά, που δίνουν πραγματικό βάθος στην ατμόσφαιρα των τραγουδιών. ”

-Nagamag.com

“Verdadero y sorprendente homenaje al estilo old school del sonido de los 90. Hermosa atmósfera, sonidos fáciles de escuchar, ritmos suaves que flotan perfectamente con la voz principal y la estructura armónica de la canción. Habilidades de muestreo detalladas y excelente voz principal, que le dan profundidad real a la vibra de la canción. ”

-Nagamag.com

The original review of “Kosha Dillz – time for a conversation (macklemore response)” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Hip Hop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Kosha Dillz” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “time for a conversation (macklemore response)” crafted by the gifted artist of “Kosha Dillz”. This Hip Hop composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Kosha Dillz – time for a conversation (macklemore response)”. The song as well offers an intriguing exploration of Hip-Hop / Conscious Hip-Hop music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Hip Hop compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Hip Hop songs from all corners of the globe, to the global audience of Hip Hop music enthusiasts!

Listen to “Kosha Dillz – time for a conversation (macklemore response)” on Youtube and Spotify

You can listen to “Kosha Dillz – time for a conversation (macklemore response)” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Hip Hop song and watch the official video clip of “Kosha Dillz – time for a conversation (macklemore response)”.

Additional information/sources for Kosha Dillz – time for a conversation (macklemore response)

The song “Kosha Dillz – time for a conversation (macklemore response)” is released by Oy Vey!

Song Sources for “Kosha Dillz – time for a conversation (macklemore response)”:
Spotify: open.spotify.com/track/4K8U9OeSdV1mmH00mmmTn5
Youtube: www.youtube.com/watch?v=oCBIF7k9v9Y
Apple Music: music.apple.com/us/album/time-for-a-conversation-macklemore-response/1745656214?i=1745656215
Deezer: www.deezer.com/track/2793453452
Pandora: www.pandora.com/TR:124048662

Hip Hop home page where “Kosha Dillz – time for a conversation (macklemore response)” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Hip Hop artists like “Kosha Dillz”, providing music reviews and music discoveries like “time for a conversation (macklemore response)”.
This music post about song “time for a conversation (macklemore response)” by “Kosha Dillz” is hosted in Hip Hop page on Nagamag.
There you can find similar Hip Hop artists to “Kosha Dillz” and more Hip Hop, Hip-Hop / Conscious Hip-Hop songs like “time for a conversation (macklemore response)” that have been carefully selected by Nagamag’s Hip Hop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Hip Hop dedicated reviewers.

Learn everything about Hip Hop on Wikipedia

If you enjoyed “Kosha Dillz – time for a conversation (macklemore response)” but you have never listened before to any other Hip Hop song or you are interested in learning more about Hip Hop music gerne then click here to visit Hip Hop music page on Wikipedia.
Hip Hop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Hip Hop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Hip Hop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Hip Hop genre.

Realz Reality – Silver & Gold | Hip Hop music review

Categories: Audio, Hip Hop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Old school vibe that hit you instantly with the first sounds, this song creates wonderful world of nostalgia. Marvelous vocals, lead and background ones are blissful and amazing as they can be. Beautiful depth and emotions within this song feels like a time machine to the last century. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Old school vibe που σε χτύπησε αμέσως με τους πρώτους ήχους, αυτό το τραγούδι δημιουργεί υπέροχο κόσμο νοσταλγίας. Τα θαυμάσια φωνητικά, τα κύρια και τα παρασκήνια είναι χαρούμενα και εκπληκτικά όσο μπορούν. Όμορφο βάθος και συναισθήματα μέσα σε αυτό το τραγούδι μοιάζει με μια χρονομηχανή του περασμένου αιώνα. ”

-Nagamag.com

“Con un ambiente de la vieja escuela que te impacta instantáneamente con los primeros sonidos, esta canción crea un maravilloso mundo de nostalgia. Las maravillosas voces, principales y de fondo, son tan maravillosas y sorprendentes como pueden ser. La hermosa profundidad y emociones dentro de esta canción se siente como una máquina del tiempo del siglo pasado. ”

-Nagamag.com

The original review of “Realz Reality – Silver & Gold” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Hip Hop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Realz Reality” () and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag takes great pleasure in introducing “Silver & Gold”, a masterpiece of “Realz Reality” This extraordinary composition of “Realz Reality – Silver & Gold” with details of Hip Hop genre, motivated our dedicated curator to review it with pure feelings! Nagamag, as a global portal to musical discovery, is thrilled to share music compositions like “Realz Reality – Silver & Gold” as well as reviewing them! Beyond the realm of ordinary music, this song defines also Hip-Hop / Conscious Hip-HopPop Rap music as well!

Listen to “Realz Reality – Silver & Gold” on Youtube and Spotify

You can listen to “Realz Reality – Silver & Gold” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Hip Hop song and watch the official video clip of “Realz Reality – Silver & Gold”.

Additional information/sources for Realz Reality – Silver & Gold

The song “Realz Reality – Silver & Gold” is released by Realz Reality & Colle’ Kharis

Song Sources for “Realz Reality – Silver & Gold”:
Spotify: open.spotify.com/track/2WSasvaIkpi83rAlSgIMm0
Youtube: www.youtube.com/watch?v=CFfxtcza9Yg
Apple Music: music.apple.com/us/album/silver-gold/1748123588?i=1748123839
Deezer: www.deezer.com/track/2817256382
Pandora: www.pandora.com/TR:125370688

Hip Hop home page where “Realz Reality – Silver & Gold” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Hip Hop artists like “Realz Reality”, providing music reviews and music discoveries like “Silver & Gold”.
This music post about song “Silver & Gold” by “Realz Reality” is hosted in Hip Hop page on Nagamag.
There you can find similar Hip Hop artists to “Realz Reality” and more Hip Hop, Hip-Hop / Conscious Hip-HopPop Rap songs like “Silver & Gold” that have been carefully selected by Nagamag’s Hip Hop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Hip Hop dedicated reviewers.

Learn everything about Hip Hop on Wikipedia

If you enjoyed “Realz Reality – Silver & Gold” but you have never listened before to any other Hip Hop song or you are interested in learning more about Hip Hop music gerne then click here to visit Hip Hop music page on Wikipedia.
Hip Hop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Hip Hop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Hip Hop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Hip Hop genre.

Motian – Growing Up | Hip Hop music review

Categories: Audio, Hip Hop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Old school vibe that hit you instantly with the first sounds, this song creates wonderful world of nostalgia. Marvelous lead vocal is amazing as it can be, powerful crystal, great lyrical structure. Beautiful hip hop vibe feels like a roller coaster of nostalgia that will stay in your ears.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Old school vibe που σε χτύπησε αμέσως με τους πρώτους ήχους, αυτό το τραγούδι δημιουργεί υπέροχο κόσμο νοσταλγίας. Το θαυμάσιο πρωταγωνιστικό φωνητικό είναι εκπληκτικό όπως μπορεί να είναι, δυνατό κρύσταλλο, υπέροχη λυρική δομή. Η όμορφη χιπ χοπ ατμόσφαιρα μοιάζει με ένα τρενάκι νοσταλγίας που θα μείνει στα αυτιά σας.”

-Nagamag.com

“Con un ambiente de la vieja escuela que te impacta instantáneamente con los primeros sonidos, esta canción crea un maravilloso mundo de nostalgia. La maravillosa voz principal es increíble, cristal poderoso, gran estructura lírica. La hermosa vibra del hip hop se siente como una montaña rusa de nostalgia que permanecerá en tus oídos.”

-Nagamag.com

The original review of “Motian – Growing Up” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Hip Hop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Motian” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Growing Up” crafted by the gifted artist of “Motian”. This Hip Hop composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Motian – Growing Up”. The song as well offers an intriguing exploration of Hip-Hop / Conscious Hip-Hop, Gangsta Rap, BoomBap music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Hip Hop compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Hip Hop songs from all corners of the globe, to the global audience of Hip Hop music enthusiasts!

Listen to “Motian – Growing Up” on Youtube and Spotify

You can listen to “Motian – Growing Up” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Hip Hop song and watch the official video clip of “Motian – Growing Up”.


Lyrics of Motian – Growing Up

See I’m the kid from the Middle East who couldn’t speak a word of English
Now I’m pushing wisdom through the speakers
Now I’m the voice of reason
And people follow my lead
The rap Mohammad Ali
I do this adamantly
There’s no denying me
I do this undeniably
The system is designed to make you lose and die quietly
So I’m sprinting out the rat race
In that case
I leave a trail they can’t trace
We all pay a different price its never been a flat rate
Part of me scared to death
Part of just can’t wait
Living with this pain and this pressure
I see my moms working at a cafe
Smiling for the people even on a bad day
And I’m the black sheep and I can see the wolves coming
Treated like an outlaw although I never took nothing
Got me heated
Now watch me cook something
I tell you about it in the next verse the hook’s coming

We don’t give a damn
We don’t give a what
Yea we goin’ In like we had enough
Yea we shut it down yea we going up
Life is getting better as we’re growing up
Yea we going in we ain’t giving up
Numbers looking down bout to run em up
The night is only dark until the sun is up
Life is getting better as we growing up

Growing up
Better late than never
I did some soul searching and I found buried treasure
I found a lot of traumas that were never really dealt with
I smiled too often but I never really felt good
I was a people pleaser
Everybody would always say Arash you’re so positive its always nice to see ya
Little did they know I just hated being alone
So I’d kick it anywhere just to avoid going home
So many drunken nights I can’t believe I made it home
No more complaining about shit its time to change the tone
Its time to take the throne go and put my label on it
Its finally happening I’m glad I never gave up on it
Man I promise that my flows will always stay atomic
So they view me as a threat and proceed with caution
Rightfully so I’m nice with the flow
I’m starting to see a spark yea its likely to blow

We don’t give a damn
We don’t give a what
Yea we goin’ In like we had enough
Yea we shut it down yea we going up
Life is getting better as we’re growing up
Yea we going in we ain’t giving up
Numbers looking down bout to run em up
The night is only dark until the sun is up
Life is getting better as we growing up


Additional information/sources for Motian – Growing Up

The song “Motian – Growing Up” is released by MMPG

Song Sources for “Motian – Growing Up”:
Spotify: open.spotify.com/track/0JHyOqFSqMIZ6uA5PWGNWG
Youtube: www.youtube.com/watch?v=BMlYqtjNY0c
Apple Music: music.apple.com/us/album/growing-up/1739997153?i=1739997154
Deezer: www.deezer.com/track/2741187171
Pandora: www.pandora.com/TR:121109180

Hip Hop home page where “Motian – Growing Up” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Hip Hop artists like “Motian”, providing music reviews and music discoveries like “Growing Up”.
This music post about song “Growing Up” by “Motian” is hosted in Hip Hop page on Nagamag.
There you can find similar Hip Hop artists to “Motian” and more Hip Hop, Hip-Hop / Conscious Hip-Hop, Gangsta Rap, BoomBap songs like “Growing Up” that have been carefully selected by Nagamag’s Hip Hop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Hip Hop dedicated reviewers.

Learn everything about Hip Hop on Wikipedia

If you enjoyed “Motian – Growing Up” but you have never listened before to any other Hip Hop song or you are interested in learning more about Hip Hop music gerne then click here to visit Hip Hop music page on Wikipedia.
Hip Hop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Hip Hop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Hip Hop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Hip Hop genre.

Bôbo – The Last Stand | Hip Hop music review

Categories: Audio, Hip Hop, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Από την πρώτη στιγμή το κομμάτι τραβάει την προσοχή. Η δυναμική μελωδία με εναλλαγές που εντυπωσιάζουν δεν αφήνει κανένα ασυγκίνητο. Τα πληθωρικά φωνητικά είναι εξαιρετικά επιδέξια, καθώς μετατρέπουν από τη μια στιγμή στην άλλη τον σκληροπυρηνικό χαρακτήρα τους σε μελωδικό. Ο ζωηρός ρυθμός ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“From the first moment the piece attracts attention. The dynamic melody with impressive changes leaves no one unmoved. The exuberant vocals are extremely skillful as they turn their hard hitting character into a melodic one at a moment’s notice. The lively rhythm sends the adrenaline soaring”

-Nagamag.com

“Desde el primer momento la pieza llama la atención. La melodía dinámica con cambios impresionantes no deja indiferente a nadie. Las voces exuberantes son extremadamente hábiles ya que convierten su carácter contundente en uno melódico en cualquier momento. El ritmo animado hace subir la adrenalina.”

-Nagamag.com

The original review of “Bôbo – The Last Stand” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Hip Hop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Bôbo” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag music magazine is delighted to share this music review about “Bôbo – The Last Stand”, written by one of our experienced Hip Hop reviewers of Hip Hop genre. It’s a Hip Hop song as it should be. Without any hesitation we are a hundred percent sure that “Bôbo – The Last Stand” will bring joy to any Hip Hop and Hip-Hop / Conscious Hip-Hop, Alternative Hip-Hop, BoomBap music listener !

Listen to “Bôbo – The Last Stand” on Spotify

You can listen to “Bôbo – The Last Stand” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Hip Hop song.

Additional information/sources for Bôbo – The Last Stand

The song “Bôbo – The Last Stand” is released by TNENT

Song Sources for “Bôbo – The Last Stand”:
Spotify: open.spotify.com/track/1Zdy98C8QKKPQ15q6FwV9j

Hip Hop home page where “Bôbo – The Last Stand” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Hip Hop artists like “Bôbo”, providing music reviews and music discoveries like “The Last Stand”.
This music post about song “The Last Stand” by “Bôbo” is hosted in Hip Hop page on Nagamag.
There you can find similar Hip Hop artists to “Bôbo” and more Hip Hop, Hip-Hop / Conscious Hip-Hop, Alternative Hip-Hop, BoomBap songs like “The Last Stand” that have been carefully selected by Nagamag’s Hip Hop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Hip Hop dedicated reviewers.

Learn everything about Hip Hop on Wikipedia

If you enjoyed “Bôbo – The Last Stand” but you have never listened before to any other Hip Hop song or you are interested in learning more about Hip Hop music gerne then click here to visit Hip Hop music page on Wikipedia.
Hip Hop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Hip Hop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Hip Hop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Hip Hop genre.

D4WN – Groove | Hip Hop music review

Categories: Audio, Hip Hop, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Old school vibe that hit you instantly with the first sounds, this song creates wonderful world of nostalgia. Marvelous vocals, lead and background ones are blissful and amazing as they can be. Beautiful depth and emotions within this song feels like a time machine to the last century.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Old school vibe που σε χτύπησε αμέσως με τους πρώτους ήχους, αυτό το τραγούδι δημιουργεί υπέροχο κόσμο νοσταλγίας. Τα θαυμάσια φωνητικά, τα κύρια και τα παρασκήνια είναι χαρούμενα και εκπληκτικά όσο μπορούν. Όμορφο βάθος και συναισθήματα μέσα σε αυτό το τραγούδι μοιάζει με μια χρονομηχανή του περασμένου αιώνα.”

-Nagamag.com

“Con un ambiente de la vieja escuela que te impacta instantáneamente con los primeros sonidos, esta canción crea un maravilloso mundo de nostalgia. Las maravillosas voces, principales y de fondo, son tan maravillosas y sorprendentes como pueden ser. La hermosa profundidad y emociones dentro de esta canción se siente como una máquina del tiempo del siglo pasado.”

-Nagamag.com

The original review of “D4WN – Groove” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Hip Hop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “D4WN” (Canada) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Hip Hop reviewers and it all about “D4WN – Groove”. Hit play button and lay back while the vibes that D4WN managed to create will feel your body with the feelings that only “Groove” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Hip Hop songs from around the world, and share them with Hip Hop listeners, worldwide.

Listen to “D4WN – Groove” on Spotify

You can listen to “D4WN – Groove” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Hip Hop song.


Lyrics of D4WN – Groove

I’m in a good mood and it’s obvious
They said he came through like Optimus
They made the same moves that’s consequential I took time now my shit glorious
Never been afraid of no one
Said you got the money need to show us
Cuz you low you don’t get no love
You only get the money when you show up
What you saying
I could tell you bout how I grew up
Ain’t did much but you see Allah chose us
Back then I ain’t really had no fun
Now I drop tracks and I do it like so what
Yeah I write when I’m in my zone
When I drop mehn the shit like tycoon
Lemme put you on this west side tune
Even if you try you can’t fill my shoes
She like when I’m in my bag
You see the money long and it’s like times two She know that my jet don’t lag
That’s why she wanna see my room
Groove Hold up groove
I’m trying to get that groove what’s up
Groove I wanna see you groove
It’s only right we made the night
Controlling that’s what they be like
I’m unlocked and now I make it right
Home alone how I turn out the light
What you saying
you cross my line first time I’m like calm if it happens twice get ready like prom Take your time and you decide
If you choose with sense you skip the Napalm
Its like lunch time when I hop in the stu If it feels right then I’m talking to you
I play the fifth when we talking political I made moves I ain’t waiting for you Game time know I do it like this
I ain’t playing no games don’t fuck up my spliff I’m gone shine when gone shine
I know you like when I do it like this
She tryna get some shisha


Additional information/sources for D4WN – Groove

Song Sources for “D4WN – Groove”:
Spotify: open.spotify.com/track/38TCZ9WMLzG8swOBBl0isf

Hip Hop home page where “D4WN – Groove” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Hip Hop artists like “D4WN”, providing music reviews and music discoveries like “Groove”.
This music post about song “Groove” by “D4WN” is hosted in Hip Hop page on Nagamag.
There you can find similar Hip Hop artists to “D4WN” and more Hip Hop, Hip-Hop / Conscious Hip-Hop, African Hip-Hop songs like “Groove” that have been carefully selected by Nagamag’s Hip Hop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Hip Hop dedicated reviewers.

Learn everything about Hip Hop on Wikipedia

If you enjoyed “D4WN – Groove” but you have never listened before to any other Hip Hop song or you are interested in learning more about Hip Hop music gerne then click here to visit Hip Hop music page on Wikipedia.
Hip Hop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Hip Hop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Hip Hop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Hip Hop genre.

SV x Alyssa Jane – If You Been Bad | Hip Hop music review

Categories: Audio, Hip Hop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , , |

“True and amazing homage to the old school style from the 90’s sound. Beautiful atmosphere, easy listening sounds, smooth beats that float perfectly with the lead vocal and harmonic structure of the song. Detailed sampling skills and amazing lead vocal, that gives real depth to the songs vibe.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Αληθινό και εκπληκτικό αφιέρωμα στο old school στυλ από τον ήχο των 90’s. Όμορφη ατμόσφαιρα, εύκολοι ήχοι, απαλοί ρυθμοί που επιπλέουν τέλεια με την κύρια φωνητική και αρμονική δομή του τραγουδιού. Λεπτομερείς δεξιότητες δειγματοληψίας και εκπληκτικά φωνητικά, που δίνουν πραγματικό βάθος στην ατμόσφαιρα των τραγουδιών.”

-Nagamag.com

“Verdadero y sorprendente homenaje al estilo old school del sonido de los 90. Hermosa atmósfera, sonidos fáciles de escuchar, ritmos suaves que flotan perfectamente con la voz principal y la estructura armónica de la canción. Habilidades de muestreo detalladas y una voz principal increíble, que le da una profundidad real a la vibra de la canción.”

-Nagamag.com

The original review of “SV x Alyssa Jane – If You Been Bad” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Hip Hop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “SV x Alyssa Jane” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag introducing you to “If You Been Bad”. a collaborative perfection of “SV x Alyssa Jane”. This creation in the terrain of Hip Hop, has touched the hearts of our curators, who really enjoyed listening to “SV x Alyssa Jane – If You Been Bad”. It’s more than just a song; it’s a product that combines the composition power of more than just one artist. it’s a music built that also defines Hip-Hop / Conscious Hip-Hop, Alternative Hip-Hop, BoomBap music. The Melody and rhythm of this piece is a treasure for your ears, waiting to be discovered. Nagamag is delighted to share this music review by one of our Hip Hop reviewers, who musically joined the meaning of this collaboration “SV x Alyssa Jane – If You Been Bad”. Our tireless mission to explore Hip Hop songs from all over the world brought this offering as a share point to the global community of Hip Hop enthusiasts in their love for this kind of music.

Listen to “SV x Alyssa Jane – If You Been Bad” on Youtube and Spotify

You can listen to “SV x Alyssa Jane – If You Been Bad” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Hip Hop song and watch the official video clip of “SV x Alyssa Jane – If You Been Bad”.

Additional information/sources for SV x Alyssa Jane – If You Been Bad

The song “SV x Alyssa Jane – If You Been Bad” is released by Jim’s Pool Room Records

Song Sources for “SV x Alyssa Jane – If You Been Bad”:
Spotify: open.spotify.com/track/3gAJ0tj9WRoDfGbbUQIWSa
Youtube: www.youtube.com/watch?v=mmtwZuWAZQE
Deezer: www.deezer.com/track/2677272362
Pandora: www.pandora.com/TR:117533480

Hip Hop home page where “SV x Alyssa Jane – If You Been Bad” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Hip Hop artists like “SV x Alyssa Jane”, providing music reviews and music discoveries like “If You Been Bad”.
This music post about song “If You Been Bad” by “SV x Alyssa Jane” is hosted in Hip Hop page on Nagamag.
There you can find similar Hip Hop artists to “SV x Alyssa Jane” and more Hip Hop, Hip-Hop / Conscious Hip-Hop, Alternative Hip-Hop, BoomBap songs like “If You Been Bad” that have been carefully selected by Nagamag’s Hip Hop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Hip Hop dedicated reviewers.

Learn everything about Hip Hop on Wikipedia

If you enjoyed “SV x Alyssa Jane – If You Been Bad” but you have never listened before to any other Hip Hop song or you are interested in learning more about Hip Hop music gerne then click here to visit Hip Hop music page on Wikipedia.
Hip Hop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Hip Hop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Hip Hop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Hip Hop genre.

Load More Posts
Go to Top