Welcome to Nagamag International Music Magazine - Discover Artists - New Songs- Music News & Events

Latest Music Discoveries

 • Liz Becker - Adrenaline, Rock music genre, Nagamag Magazine

Liz Becker – Adrenaline

February 4th, 2023|Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , |

Με φωνητικά καθαρά και εκλεπτυσμένα το κομμάτι κάνει την παρουσία του έντονη και ιδιαίτερη αισθητή. Η ροκ μελωδία με την δυναμική της ανεβάζει τη αδρεναλίνη κα... >>> Read more & listen to this song on Nagamag #indierock #indiepop #nagamag #musicmagazine IG: @_elizabethbecker

 • L.T.Leif - Gentle Moon, Rock music genre, Nagamag Magazine

L.T.Leif – Gentle Moon

February 4th, 2023|Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

Ρομαντικά και απαλά η μελωδία ρίχνει την αστερόσκονη της και όλα γύρω μοιάζουν μαγικά. Χρυσές δροσοσταλίδες κάνουν τα πράσινα φύλλα να λάμπουν, καθώς τα υπέροχ... >>> Read more & listen to this song on Nagamag #indiefolk #psychedelic #freakfolk #nagamag #musicmagazine IG: @ltleif

Latest Music Discoveries

 • Liz Becker - Adrenaline, Rock music genre, Nagamag Magazine

Liz Becker – Adrenaline

February 4th, 2023|Audio, Rock, Spotify, The Latest, Video, Youtube|

“Με φωνητικά καθαρά και εκλεπτυσμένα το κομμάτι κάνει την παρουσία του έντονη και ιδιαίτερη αισθητή. Η ροκ μελωδία με την δυναμική της ανεβάζει τη αδρεναλίνη και δίνει ένταση στη διάθεση μας. Η μέρα αποκτά νόημα και νεύρο και νιώθουμε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε εμπόδιο. Ο ρυθμός μας αναζωογονεί και ανεβάζει την διάθεση μας στα ύψη.”

“With vocal and sophisticated the piece makes its presence intense and particularly noticeable. The rock melody with its dynamics raises adrenaline and gives us tension. The day acquires meaning and nerve and we feel we can deal with any obstacle. Our rhythm rejuvenates and raises our mood.” *

“Con vocal y sofisticada, la pieza hace que su presencia sea intensa y particularmente notable. La melodía de roca con su dinámica plantea adrenalina y nos da tensión. El día adquiere significado y nervio y creemos que podemos lidiar con cualquier obstáculo. Nuestro ritmo rejuvenece y plantea nuestro estado de ánimo.” *

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/6BQgvgNFOyesITDfHJb955
Youtube: www.youtube.com/watch?v=sm1-0e9LYGw

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/_elizabethbecker/

 • L.T.Leif - Gentle Moon, Rock music genre, Nagamag Magazine

L.T.Leif – Gentle Moon

February 4th, 2023|Audio, Rock, Spotify, The Latest|

“Ρομαντικά και απαλά η μελωδία ρίχνει την αστερόσκονη της και όλα γύρω μοιάζουν μαγικά. Χρυσές δροσοσταλίδες κάνουν τα πράσινα φύλλα να λάμπουν, καθώς τα υπέροχα φωνητικά αντηχούν σε αυτό το απίστευτο ατμοσφαιρικό τοπίο. Ο ρυθμός μας ησυχάζει και κάνει όλα τα πλάσματα της φύσης να απολαμβάνουν την σιωπή αδιαμαρτύρητα.”

“Romantic and gently the melody throws her star dust and everything around looks magically. Golden dewdrops make the green leaves shine as the beautiful vocals echo in this incredible atmospheric landscape. Our rhythm is quiet and makes all the creatures of nature enjoy silence.” *

“Romántica y suavemente la melodía arroja su polvo de estrella y todo se ve mágicamente. Las hojas doradas doradas hacen que las hojas verdes brillen mientras las hermosas voces resuenan en este increíble paisaje atmosférico. Nuestro ritmo es tranquilo y hace que todas las criaturas de la naturaleza disfruten del silencio.” *

-Nagamag.com

This song released by: Lost Map Records

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/5KzkNdyTt56WIFEsC4Xd0X

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/ltleif/

Featured Music

 • SUH.EYL - Coğrafya Manifestosu, Jazz music genre, Nagamag Magazine

SUH.EYL – Coğrafya Manifestosu

February 4th, 2023|Audio, Features, Jazz, Jazz Features, Spotify, The Latest|

“Сильной стороной этого трека является его опьяняющий и вводящий в состояние транса ритм. Атмосфера R&B и Neo-Soul создаёт полное погружение в работу, рождая настоящее ощущение экстаза где-то глубоко внутри. Очень харизматичный и душевный вокал -SUH.EYL- сопровождает своего слушателя на протяжении всего трека.”

“The strength of this track is its intoxicating and introducing the rhythm into a trance state. The atmosphere R&B and Neo-Soul creates a complete immersion in the work, giving birth to a real feeling of ecstasy somewhere deep inside. Very charismatic and sincere vocals -suh.eyl- accompanying his listener throughout the track.” *

“Η δύναμη αυτής της διαδρομής είναι η μεθυστική της και η εισαγωγή του ρυθμού σε κατάσταση έκστασης. Η ατμόσφαιρα R & B και Neo-Soul δημιουργεί μια πλήρη εμβάπτιση στο έργο, γεννώντας ένα πραγματικό αίσθημα έκστασης κάπου βαθιά μέσα. Πολύ χαρισματικά και ειλικρινά φωνητικά -suh.Eyl- συνοδεύοντας τον ακροατή του σε όλη την πίστα.” *

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/3HUF9xaBFZaTjnKrf1GXXT

Artist’s Socials:
TikTok: www.tiktok.com/@suheylmusic

 • Danny Kuttner - Chasing Myself, Jazz music genre, Nagamag Magazine

Danny Kuttner – Chasing Myself

February 2nd, 2023|Audio, Features, Jazz, Jazz Features, Spotify, The Latest|

“Very smooth song, easy listening and in a way with seductive mood, from the sounds, themes and specially vocal. It is a perfect fit, beautiful color and the way it was edited and produced is amazing. Trumpet themes in the background are subtle but wonderful touch.”

“Πολύ ομαλό τραγούδι, εύκολη ακρόαση και με έναν τρόπο με τη σαγηνευτική διάθεση, από τους ήχους, τα θέματα και το ειδικά φωνητικό. Είναι μια τέλεια εφαρμογή, όμορφο χρώμα και ο τρόπος επεξεργασίας και παραγωγής είναι εκπληκτικό. Τα θέματα τρομπέτας στο παρασκήνιο είναι λεπτές αλλά υπέροχη αφή.” *

“Canción muy suave, escucha fácil y de alguna manera con un estado de ánimo seductor, por los sonidos, los temas y especialmente vocal. Es un ajuste perfecto, un color hermoso y la forma en que fue editado y producido es increíble. Los temas de trompeta en el fondo son un toque sutil pero maravilloso.” *

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/57I5EUiCxeXTLO2wricqey
Youtube: www.youtube.com/watch?v=RJrCYozROAc

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/dannykuttner/

 • Bruce Sudano - Make The World Go Away, Jazz music genre, Nagamag Magazine

Bruce Sudano – Make The World Go Away

February 1st, 2023|Audio, Features, Jazz, Jazz Features, Spotify, The Latest|

“Τα υπέροχα φωνητικά μοιάζουν σαν μια κραυγή θλίψης σε μια προσπάθεια η ψυχή να βγάλει από μέσα της το κακό και να λυτρωθεί Η μελωδία με τη σειρά της αγωνιά και συμπάσχει επιτυχημένα στο σπαραγμό αυτό. Ο ρυθμός δείχνει να ισορροπεί την κατάσταση και αφήνει να φανεί το φως της ελπίδας.”

“The wonderful vocals look like a cry of sadness in an attempt to get the soul out of it and to redeem the melody in turn agony and successfully sympathizes in this clamor. The rhythm seems to balance the situation and lets the light of hope appear.” *

“Las maravillosas voces parecen un grito de tristeza en un intento de sacar el alma y redimir la melodía a su vez agonía y simpatiza con éxito en este clamor. El ritmo parece equilibrar la situación y permite que aparezca la luz de la esperanza.” *

-Nagamag.com

This song released by: Purple Heart Recording Co

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/35VKy1zrVoI1J15bG1lHqq
Youtube: www.youtube.com/watch?v=xg5piOokrCI
Deezer: www.deezer.com/track/2103517397

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/brucesudano/
Twitter: twitter.com/BruceSudano

Website: www.brucesudano.com

Songs and music artists that has win Nagamag’s attention. Timeless sound harmony and unique personalities that are worth extra attention! With no specific release date or music genre, fine music never expires.

Our Latest Interview

 • Jem Bosatta interview on Nagamag Music Magazine

Maven Grace Interview on Nagamag

January 21st, 2023|Features, Interviews, Pop Features, Pop Interviews, The Latest|

Maven Grace
Interview

Nagamag:
Which are the genres that describe your music style better?

Maven Grace:
Bands are extremely good at defining themselves by saying what they aren’t. It’s much harder to make positive statements about what you are. If there’s a genre which includes Marvin Gaye, Radiohead and Ennio Morricone then that’s our genre. Someone described us on the radio yesterday as ‘dreamscape space cowboy movie soundtrack music’. That’s a good attempt, I think – a bizarre amalgam of styles which somehow makes sense.
It’s a difficult one because I don’t think we have a ‘signature’ track. If we had one song that summed us up and encapsulated our creative ambitions, we’d probably have to stop and say ‘Job done!’ Of the music we’ve released so far, I think Lone Star has a good combination of our musical ideas. It has elements of all three of our voices, and I certainly hope that anyone who hears it will be intrigued to dig deeper.

Nagamag:
Few words about your musical background and career?

Maven Grace:
We’ve all known each other a long time. Tom and I first met when we were in different bands signed to the same label as teenagers. My first national tour was supporting him, actually. I remember thinking that our dressing room at the Shepherd’s Bush Empire was even more spacious than the one at the Lemon Tree in Aberdeen.
Mary and I also met on the gig circuit in London. I accidentally insulted her by saying I loved her band’s song with the lyric… ‘Condition’s normal, you’re coming home’. She said, ‘That’s Enola Gay by OMD, the only cover in our set’.Anyway, I hope she’s forgiven me. And it is a brilliant song. It has an indelible melody and great instrumentation. It can be enjoyed on that level, but if you want to dig a little deeper, you rapidly discover something very sombre and lyrically serious. I like that approach to songwriting. Let the deeper meaning and intent creep up on people.

Nagamag:
Do you remember your first connection of love to music that was the right impact to be a music artist now?

Maven Grace:
I remember the Rolling Stones song You Can’t Always Get What You Want being on tv when I was a child. My mother’s ears pricked up and she said ‘Oh, I sang on that’. I can pick out her voice even now. She was in a brilliant touring choir, so I was familiar from a very young age with the idea that music meant travel. I was also able to forge a personal connection, albeit on a very small level, to a song loved by a lot of people. That was inspiring. In retrospect, I’m so glad she sang on the track she did. It might be a little trickier if it had been Under My Thumb or Brown Sugar – lyrics which have not aged very well.

Nagamag:
Your single Lone Star is inspired by Clark Gable – and indirectly by Bryan Ferry. Tell us a little bit about Clark Gable that we should know, and what made you want to write a song about him?

Maven Grace:
The Roxy song title 2HB references Humphrey Bogart. For some reason, I immediately associated him in my mind with Clark Gable, and obviously the Golden Age of Hollywood in general. There is something fascinating about the tension between the glamour and deification of film stars and their real lives. The studios sold Gable to the world as an icon of romance and masculinity, but the real man behind the performances was deeply uncomfortable with his image. Also, real tragedies befell him, like having to give up his child for adoption and his wife’s death in a wartime plane crash. He’s a symbol of the gulf between dreams and reality, I suppose. I could’ve written it about Marilyn Monroe, but Bernie Taupin got there first.

Nagamag:
Maven Grace album has contributing musicians from all over the world. Was that the intention when you set out? Has the vision for the band and album changed with these contributions?

Maven Grace:
The major contributor other than the three of us is our friend the violinist Diana Galvydyte. She is one of the great contemporary players, but, like a lot of classically trained musicians, she prefers to work from a score. So although her playing is amazing, she was largely bringing ideas to life that we had already worked on. To that extent, the vision always remained very much with the three of us in the band. But the difference between real playing and demo samples is inexpressible, so she helped bring everything she touched to life in a very vibrant and dramatic way.

Nagamag:
Many artists listen to genres that they are not producing music for. Which track is your favorite that is NOT similar to yours?

Maven Grace:
Rachid Taha – Lli Fat Mat

Nagamag:
Of Course Nagamag would love to listen also which is the track from a similar artist you admire?

Maven Grace:
Robert Stillman – Cherry Ocean

Discover & Listen to Maven Grace

Maven Grace on Spotify

Maven Grace’s Signature Track

Maven Grace on Social Media

Facebook: @MavenGraceMusic – www.facebook.com/MavenGraceMusic/

Instagram: @mavengracemusic – www.instagram.com/mavengracemusic/

Twitter: @MavenGraceMusic – twitter.com/MavenGraceMusic

Nagamag, carefully handpicks and invites for an interview part of the most interesting artists around the scene and share a few words with them. Through Nagamag you get a small insight of their own music world, offering in few lines the most interesting parts about their art and helping listeners to discover easier new music and few more details about their favorite artists.

Recent Music Discoveries

 • NRE - Cobain, Hip Hop music genre, Nagamag Magazine

NRE – Cobain

February 4th, 2023|Tags: , , |

Hip Hop и Rap одни из тех жанров, которые умеют затрагивать самые острые и важные темы человечества, а в новом трек от -NRE- идеально подана и раскрыта вся глу... >>> Read more & listen to this song on Nagamag #rap #nagamag #musicmagazine IG: @nreofficial

 • Izzy Escobar - Aquarius, Pop music genre, Nagamag Magazine

Izzy Escobar – Aquarius

February 4th, 2023|Tags: , , |

Вы когда-либо бывали на берегу дикой, горной реки, чьи ледяные водопады сверкают капельками алмазов на прибрежной траве? Именно такие чувства вызывает голос -I... >>> Read more & listen to this song on Nagamag #indiepop #nagamag #musicmagazine

 • Peter Aries - Dawn of Midnight, Blogwave music genre, Nagamag Magazine

Peter Aries – Dawn of Midnight

February 4th, 2023|Tags: , , |

Шикарная атмосфера Synthwave, которая послужит вам началом путешествия в мир фиолетовых закатов, оранжевых бликов фонарей, тёплых и колючих словно иглы дождей.... >>> Read more & listen to this song on Nagamag #synthwave #nagamag #musicmagazine IG: @peterariesmusic

 • The Man Who - Lose My Mind, Rock music genre, Nagamag Magazine

The Man Who – Lose My Mind

February 4th, 2023|Tags: , , |

Возможно, именно это вас и ожидает, когда вы включите новый трек от -The Man Who-. Название этой Alternative Rock композиции словно предсказывает ваше будущее ... >>> Read more & listen to this song on Nagamag #alternativerock #nagamag #musicmagazine IG: @themanwhoband

 • Orchestre nationale de jazz de Montréal - Circle, Jazz music genre, Nagamag Magazine

Orchestre nationale de jazz de Montréal – Circle

February 4th, 2023|Tags: , , |

Когда на вашем пути встречается столь бесподобная джазовая композиция нужно уделить ей максимальное внимание. Почувствовать душу автора, услышать биение его се... >>> Read more & listen to this song on Nagamag #jazz #nagamag #musicmagazine

We are on hunt for music news, releases, interviews and everything about music industry could be interesting for music fans. Hundreds of songs and interviews have been hosted on Nagamag through this time and our magazine is going on for everything about music that worth discovering! Find below the latest music discoveries that Nagamag brought for you!

Recent Music Discoveries

 • NRE - Cobain, Hip Hop music genre, Nagamag Magazine

NRE – Cobain

February 4th, 2023|Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest|

Hip Hop и Rap одни из тех жанров, которые умеют затрагивать самые острые и важные темы человечества, а в новом трек от -NRE- идеально подана и раскрыта вся глу... >>> Read more & listen to this song on Nagamag #rap #nagamag #musicmagazine IG: @nreofficial

 • Izzy Escobar - Aquarius, Pop music genre, Nagamag Magazine

Izzy Escobar – Aquarius

February 4th, 2023|Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|

Вы когда-либо бывали на берегу дикой, горной реки, чьи ледяные водопады сверкают капельками алмазов на прибрежной траве? Именно такие чувства вызывает голос -I... >>> Read more & listen to this song on Nagamag #indiepop #nagamag #musicmagazine

 • Peter Aries - Dawn of Midnight, Blogwave music genre, Nagamag Magazine

Peter Aries – Dawn of Midnight

February 4th, 2023|Audio, Blogwave, Spotify, The Latest|

Шикарная атмосфера Synthwave, которая послужит вам началом путешествия в мир фиолетовых закатов, оранжевых бликов фонарей, тёплых и колючих словно иглы дождей.... >>> Read more & listen to this song on Nagamag #synthwave #nagamag #musicmagazine IG: @peterariesmusic

 • The Man Who - Lose My Mind, Rock music genre, Nagamag Magazine

The Man Who – Lose My Mind

February 4th, 2023|Audio, Rock, Spotify, The Latest|

Возможно, именно это вас и ожидает, когда вы включите новый трек от -The Man Who-. Название этой Alternative Rock композиции словно предсказывает ваше будущее ... >>> Read more & listen to this song on Nagamag #alternativerock #nagamag #musicmagazine IG: @themanwhoband

 • Orchestre nationale de jazz de Montréal - Circle, Jazz music genre, Nagamag Magazine

Orchestre nationale de jazz de Montréal – Circle

February 4th, 2023|Audio, Jazz, Spotify, The Latest, Video, Youtube|

Когда на вашем пути встречается столь бесподобная джазовая композиция нужно уделить ей максимальное внимание. Почувствовать душу автора, услышать биение его се... >>> Read more & listen to this song on Nagamag #jazz #nagamag #musicmagazine

 • George Mensah - Share My Love, House music genre, Nagamag Magazine

George Mensah – Share My Love

February 4th, 2023|Audio, House, Spotify, The Latest|

Старая, но до боли в сердце знакомая музыка House, которая вот уже не одно десятилетие сохранила в себе свою ламповость и душевность. Отправляйтесь в ритмическ... >>> Read more & listen to this song on Nagamag #houseoldschool #deephouse #techhouse #nagamag #musicmagazine IG: @georgiemensah

 • Kjell Sønksen x Astrid Sky - Sands of Time, Neoclassical music genre, Nagamag Magazine

Kjell Sønksen x Astrid Sky – Sands of Time

February 4th, 2023|Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|

Время единственная единица измерения ускользающей от вас жизни, как песок сквозь пальцы. Оно беспощадно и одновременно прекрасно, так как заставляет вас обраща... >>> Read more & listen to this song on Nagamag #solopiano #neo #modernclassical #nagamag #musicmagazine IG: @kjell_soenksen

 • FRE - FRE & Annalisa Minetti - Nevica, Pop music genre, Nagamag Magazine

FRE – FRE & Annalisa Minetti – Nevica

February 4th, 2023|Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|

Эмоциональное и чувственное погружение в атмосферу качественного Alt Pop трека, который преподнесёт вам отличный заряд бодрости. Нежный и чувственный вокал, ро... >>> Read more & listen to this song on Nagamag #rap #altpop #nagamag #musicmagazine IG: @fre.official

 • Fivefold - Lost Within (re-imagined), Rock music genre, Nagamag Magazine

Fivefold – Lost Within (re-imagined)

February 4th, 2023|Audio, Rock, Spotify, The Latest|

Мотивирующий трек от -Fivefold-, который предлагает выйти из зоны комфорта, собрать все свои силы и продолжать жить. Атмосфера Pop Rock очень хорошо подчёркива... >>> Read more & listen to this song on Nagamag #poprock #alternativerock #nagamag #musicmagazine IG: @fivefoldofficial

 • Domenico Quaceci - 52Hz Whale, Neoclassical music genre, Nagamag Magazine

Domenico Quaceci – 52Hz Whale

February 4th, 2023|Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|

A fair share of piano improvisation is ready to unfold its magic for your ear pleasure. Domenico Quaceci leaves his remarkable touch via an absolutely balanced... >>> Read more & listen to this song on Nagamag #ambient #drone #neo #modernclassical #nagamag #musicmagazine IG: @domenicoquaceci_official

 • SUH.EYL - Coğrafya Manifestosu, Jazz music genre, Nagamag Magazine

SUH.EYL – Coğrafya Manifestosu

February 4th, 2023|Audio, Features, Jazz, Jazz Features, Spotify, The Latest|

Сильной стороной этого трека является его опьяняющий и вводящий в состояние транса ритм. Атмосфера R&B и Neo-Soul создаёт полное погружение в работу, рождая на... >>> Read more & listen to this song on Nagamag #neosoul #alternative #indiernb #nagamag #musicmagazine

We are on hunt for music news, releases, interviews and everything about music industry could be interesting for music fans. Hundreds of songs and interviews have been hosted on Nagamag through this time and our magazine is going on for everything about music that worth discovering! Find below the latest music discoveries that Nagamag brought for you!

Spotify Selections

   Our official and main Spotify playlist is based on wonderful vocal music from various genres as pop, downtempo, trip hop, electronica etc. Carefully handpicked music which amazed us either for the great vocals or lyrics, sound design with diversity or both. Follow & listen to discover more great music daily.

Music Video Selections

   When music is visualized the listening experience is stronger and the understanding of the message an artist want to deliver more clear. In this Youtube playlist Nagamag.com handpicks selected videos, from our editorial, with continues updates among various genres as ambient, neoclassical, pop, electronica etc.

Random Picks all over Nagamag

   Music tracks may get old but they never become history… Here you will find some random posts about music that have been published on Nagamag music magazine. This section is dedicated to everything that has been posted on Nagamag, as older music reports matter as much as the fresh ones! 

Random Picks all over Nagamag

   Music tracks may get old but they never become history… Here you will find some random posts about music that have been published on Nagamag music magazine. This section is dedicated to everything that has been posted on Nagamag, as older music reports matter as much as the fresh ones! 

About Nagamag

Nagamag launched with initial focus on music genres such as Neoclassical, Ambient, Chillout, Indie Electronic, Synthwave, Instrumental Hip Hop, Trip Hop, Lounge, Instrumental, Downtempo, Psychill, Drone, Electronic, Vaporwave, Experimental, Singer, Songwriter, Cinematic, Piano, Indie, Lofi, Electro Pop, Synth Pop, EDM, New Age, Funk and plans to be expanded in the near future, as good music has no borders!

Main Nagamag’s purpose is to boost extraordinary music that is yet to be discovered by listeners that are still wandering about its existence. Nagamag carefully selects and reviews beautiful and quality music in order to deliver it to more audiences while supporting and encouraging its songwriters/ music composers/ music artists to bring more fine tunes to people!

Each music video and music song is free to be listened using the provided third party services (e.g. play music through Youtube, Spotify, Soundcloud, Bandcamp players) as it is provided by these services.