Charles Oliver – Fortify

Charles Oliver – Fortify

“Ρυθμός που ξεσηκώνει και ένταση χωρίς όριο μέσα από το υπέροχο αυτό κομμάτι. Με την σκληροπυρηνική αλλά απελευθερωτική μελωδία βρίσκουμε διέξοδο και η ενέργεια μας εξωτερικεύεται. Αφηνόμαστε σε ένα χορευτικό παραλήρημα και ξεχνάμε για λίγο την λογική. Το μυαλό και η ψυχή χάνεται μέσα στην μεθυστική ατμόσφαιρα.”

“Rhythm that rises and intensity without a limit through this wonderful piece. With the hard -core but liberating melody we find a way out and our energy is externalized. We are left in a dance delirium and forget the logic for a while. The mind and soul are lost in the intoxicating atmosphere.” *

“Rhythm that rises and intensity without a limit through this wonderful piece. With the hard -core but liberating melody we find a way out and our energy is externalized. We are left in a dance delirium and forget the logic for a while. The mind and soul are lost in the intoxicating atmosphere.” *

-Nagamag.com

The song “Charles Oliver – Fortify” is released by Art vs Sound

Song Sources for “Charles Oliver – Fortify”:
Spotify: open.spotify.com/track/03R0m1cisPgqOgp3bouSge

Find Charles Oliver on Socials:
Instagram: www.instagram.com/charlesolivermusic

Website of Charles Oliver:
ffm.to/fortify.OWE

* Automatically Translated

Reviewed by Nagamag on March 9, 2023