I’d – Marc Miner

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Ένα όμορφο ταξιδιάρικο κομμάτι που έχει όλα τα συστατικά να γίνει το αγαπημένο μας. Τα φρέσκα και καθαρά φωνητικά είναι τόσο εκφραστικά και οικεία. Η ευχάριστη μελωδία κινείται τόσο άνετα μέσα μας που μας παρασύρει σε ένα μεθυστικό και παθιασμένο χορό. Ο ζωντανός ροκ ρυθμός κρατά αναμφίβολα το ενδιαφέρον μας αμείωτο.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“A beautiful travel piece that has all the ingredients to become our favourite. The fresh and clean vocals are so expressive and familiar. The pleasant melody moves so comfortably inside us that it seduces us into an intoxicating and passionate dance. The lively rock beat definitely keeps our interest undiminished.”

-Nagamag.com

“Ein wunderschönes Reisestück, das alle Zutaten hat, um unser Favorit zu werden. Der frische und klare Gesang ist so ausdrucksstark und vertraut. Die angenehme Melodie bewegt sich so wohlig in uns, dass sie uns zu einem mitreißenden und leidenschaftlichen Tanz verführt. Der lebhafte Rock-Beat hält unser Interesse auf jeden Fall ungebrochen.”

-Nagamag.com

The original review of “Marc Miner – I’d” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Marc Miner” (Austria) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag music magazine is delighted to share this music review about “Marc Miner – I’d”, written by one of our experienced Rock reviewers of Rock genre. It’s a Rock song as it should be. Without any hesitation we are a hundred percent sure that “Marc Miner – I’d” will bring joy to any Rock and Americana, Pop Rock, Southern Rock / Red Dirt music listener !

Listen to “Marc Miner – I’d” on Spotify

You can listen to “Marc Miner – I’d” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Rock song.

Additional information/sources for Marc Miner – I’d

The song “Marc Miner – I’d” is released by Between Music

Song Sources for “Marc Miner – I’d”:
Spotify: open.spotify.com/track/2yKHZIJULt0scfXh8nLDoN

Rock home page where “Marc Miner – I’d” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Marc Miner”, providing music reviews and music discoveries like “I’d”.
This music post about song “I’d” by “Marc Miner” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Marc Miner” and more Rock, Americana, Pop Rock, Southern Rock / Red Dirt songs like “I’d” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Marc Miner – I’d” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Cry Over – AJ Raggs

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Прекрасный, романтичный и мелодичный трек в жанре Commercial и Chillwave, мелодия которого наполнена нежной атмосферой и чувственным вокалом. Сочные лиды и легкие ударные партии в сочетании с приятным голосом создают идеальную ауру для романтического вечера. Когда тени от свечей начинают танцевать на стенах, о многом задумываешься в своей жизни.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“A beautiful, romantic and melodic track in the Commercial and Chillwave genre, the melody of which is filled with a gentle atmosphere and sensual vocals. Juicy leads and light drum parts combined with a pleasant voice create the ideal aura for a romantic evening. When the shadows from the candles begin to dance on the walls, you think about a lot in your life.”

-Nagamag.com

“Ένα όμορφο, ρομαντικό και μελωδικό κομμάτι στο είδος Commercial και Chillwave, η μελωδία του οποίου είναι γεμάτη με απαλή ατμόσφαιρα και αισθησιακά φωνητικά. Ζουμερά καλώδια και ελαφριά μέρη τυμπάνου σε συνδυασμό με μια ευχάριστη φωνή δημιουργούν την ιδανική αύρα για μια ρομαντική βραδιά. Όταν οι σκιές από τα κεριά αρχίζουν να χορεύουν στους τοίχους, σκέφτεσαι πολλά στη ζωή σου.”

-Nagamag.com

The original review of “AJ Raggs – Cry Over” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “AJ Raggs” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “Cry Over” by the remarkable “AJ Raggs”. A captivating Pop music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “AJ Raggs – Cry Over.” The song manages to take you on a journey through the world of Commercial, Chillwave, Adult Contemporary music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “AJ Raggs – Cry Over” on Youtube and Spotify

You can listen to “AJ Raggs – Cry Over” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “AJ Raggs – Cry Over”.


Lyrics of AJ Raggs – Cry Over

Verse 1
You’ve been going through the motions
Always ending up hurt
Deep in your emotions
Thinking that love doesn’t work

Pre-Chorus
I see it in your eyes
The way you’re hesitating
You’re worried bout the goodbye
Before you even feel the breaking

But girl let me show you that it’ll be different this time…

Chorus
I don’t wanna be the guy you Cry Over
The one that keeps you waiting, losing your mind over-
Thinking every word that I say
Don’t want you feeling that way

I wanna – I wanna kiss you when the night’s over
Take every wrong and turn it into a right for you
Pick up the pieces of your every heartbreak
Be the reason for the smile on your face

Post-Chorus
No I don’t wanna be the guy you
Cry Over, Cry Over,
Cry Over, Cry Over,
Cry Over, Cry Over,
Cry Over, yeah!

Verse 2
I wanna be your laughter
I wanna be the one to win your heart
And show you that a good thing
Doesn’t have to fall apart

Pre-Chorus
I see it in your eyes
The way you’re hesitating
You’re worried bout the goodbye
Before you even feel the breaking

But girl let me show you that it’ll be different this time…

Chorus
I don’t wanna be the guy you Cry Over
The one that keeps you waiting, losing your mind over-
Thinking every word that I say
Don’t want you feeling that way

I wanna – I wanna kiss you when the night’s over
Take every wrong and turn it into a right for you
Pick up the pieces of your every heartbreak
Be the reason for the smile on your face

Post-Chorus
No I don’t wanna be the guy you
Cry Over, Cry Over, woah! (3x)
Yeah!

Bridge
Don’t know what we’re missing if we never give it a try
So girl let me show you that love will be different this time

Breakdown
I don’t wanna be the guy you Cry Over, Cry Over…
Cry Over, Cry Over…

Chorus
I wanna kiss you when the night’s over
Take every wrong turn it into a right for you
Pick up the pieces of your every heartbreak
& Be the reason for the smile on your face

Post-Chorus
I don’t wanna be the guy you
Cry Over, Cry Over, woah! (7x) (Girl let me show you how love feels)…2x

Cry Over, Cry Over!


Additional information/sources for AJ Raggs – Cry Over

The song “AJ Raggs – Cry Over” is released by Music by Raggs to Riches Entertainment

Song Sources for “AJ Raggs – Cry Over”:
Spotify: open.spotify.com/track/7reXa4yjWT6s4ooJrI88sR
Youtube: www.youtube.com/watch?v=6Hj5EYqxVUs
Apple Music: music.apple.com/us/album/cry-over/1745879125?i=1745879126
Deezer: www.deezer.com/track/2796938452
Pandora: www.pandora.com/TR:123919669

Pop home page where “AJ Raggs – Cry Over” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “AJ Raggs”, providing music reviews and music discoveries like “Cry Over”.
This music post about song “Cry Over” by “AJ Raggs” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “AJ Raggs” and more Pop, Commercial, Chillwave, Adult Contemporary songs like “Cry Over” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “AJ Raggs – Cry Over” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Psychonologic (feat. Martin Lutz, Jacob Rose, Jakob Skov, Mads Ole Erhardsen, Morten Ankarfeldt & Ricco Victor) – Martin Lutz Group

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Μέσα από μια αρμονική ατμόσφαιρα ξεπηδά αυτή η μοναδική και εκλεπτυσμένη μελωδία, ενώ ο ανήσυχος ρυθμός μας ξεσηκώνει από την πρώτη στιγμή, κάνοντας την καλύτερη συντροφιά. Το κέφι και η ζωντάνια χαρακτηρίζουν αυτό το υπέροχο κομμάτι, το οποίο γίνεται το απόλυτο τονωτικό μας μέσα στην θορυβώδη και αγχωτική καθημερινότητα μας.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Through a harmonious atmosphere, this unique and sophisticated melody emerges, while the restless rhythm excites us from the first moment, making the best company. Fun and vitality characterize this wonderful piece, which becomes our ultimate tonic in our noisy and stressful everyday life.”

-Nagamag.com

“Gennem en harmonisk atmosfære opstår denne unikke og sofistikerede melodi, mens den rastløse rytme begejstrer os fra første øjeblik, og skaber det bedste selskab. Sjov og vitalitet kendetegner dette vidunderlige stykke, som bliver vores ultimative tonic i vores støjende og stressede hverdag.”

-Nagamag.com

The original review of “Martin Lutz Group – Psychonologic (feat. Martin Lutz, Jacob Rose, Jakob Skov, Mads Ole Erhardsen, Morten Ankarfeldt & Ricco Victor)” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Martin Lutz Group” (Denmark) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brings you a Jazz music review, inspired by the unique song “Martin Lutz Group – Psychonologic (feat. Martin Lutz, Jacob Rose, Jakob Skov, Mads Ole Erhardsen, Morten Ankarfeldt & Ricco Victor)”. Many vibes to feel, many emotions to experience and these melodies you are expecting and have to hear! Our excitement to review and share “Martin Lutz Group – Psychonologic (feat. Martin Lutz, Jacob Rose, Jakob Skov, Mads Ole Erhardsen, Morten Ankarfeldt & Ricco Victor)” encourages us to continue sharing such Jazz songs from all over the world, hopefully destined to reach the most of all Jazz listeners!

Listen to “Martin Lutz Group – Psychonologic (feat. Martin Lutz, Jacob Rose, Jakob Skov, Mads Ole Erhardsen, Morten Ankarfeldt & Ricco Victor)” on Youtube and Spotify

You can listen to “Martin Lutz Group – Psychonologic (feat. Martin Lutz, Jacob Rose, Jakob Skov, Mads Ole Erhardsen, Morten Ankarfeldt & Ricco Victor)” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “Martin Lutz Group – Psychonologic (feat. Martin Lutz, Jacob Rose, Jakob Skov, Mads Ole Erhardsen, Morten Ankarfeldt & Ricco Victor)”.

Additional information/sources for Martin Lutz Group – Psychonologic (feat. Martin Lutz, Jacob Rose, Jakob Skov, Mads Ole Erhardsen, Morten Ankarfeldt & Ricco Victor)

The song “Martin Lutz Group – Psychonologic (feat. Martin Lutz, Jacob Rose, Jakob Skov, Mads Ole Erhardsen, Morten Ankarfeldt & Ricco Victor)” is released by Gateway Music

Song Sources for “Martin Lutz Group – Psychonologic (feat. Martin Lutz, Jacob Rose, Jakob Skov, Mads Ole Erhardsen, Morten Ankarfeldt & Ricco Victor)”:
Spotify: open.spotify.com/track/5Yh4IdjHv854jb1sO1R1Tm
Youtube: www.youtube.com/watch?v=YtZPcG3Mq5k
Apple Music: music.apple.com/us/album/psychonologic-feat-martin-lutz-jacob-rose-jakob-skov/1621697149?i=1621697153
Deezer: www.deezer.com/track/1736685797
Pandora: www.pandora.com/TR:65543701

Jazz home page where “Martin Lutz Group – Psychonologic (feat. Martin Lutz, Jacob Rose, Jakob Skov, Mads Ole Erhardsen, Morten Ankarfeldt & Ricco Victor)” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Martin Lutz Group”, providing music reviews and music discoveries like “Psychonologic (feat. Martin Lutz, Jacob Rose, Jakob Skov, Mads Ole Erhardsen, Morten Ankarfeldt & Ricco Victor)”.
This music post about song “Psychonologic (feat. Martin Lutz, Jacob Rose, Jakob Skov, Mads Ole Erhardsen, Morten Ankarfeldt & Ricco Victor)” by “Martin Lutz Group” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Martin Lutz Group” and more Jazz, Funk, Nu Jazz / Jazztronica, Jazz Fusion songs like “Psychonologic (feat. Martin Lutz, Jacob Rose, Jakob Skov, Mads Ole Erhardsen, Morten Ankarfeldt & Ricco Victor)” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Martin Lutz Group – Psychonologic (feat. Martin Lutz, Jacob Rose, Jakob Skov, Mads Ole Erhardsen, Morten Ankarfeldt & Ricco Victor)” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Ojoro – Sabrina

Categories: Afrobeats, Audio, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Ο υπέροχος, χαρούμενος ρυθμός στήνει μια όμορφη γιορτή και όλα γύρω μοιάζουν μαγικά. Τα εκπληκτικά φωνητικά ανεβάζουν τη διάθεση μας και μας κάνουν να λικνιζόμαστε μαζί τους σε ένα ξέγνοιαστο χορό. Η μεθυστική μελωδία μας συναρπάζει και νιώθουμε τόσο χαλαροί, όπως όταν το θαλασσινό αεράκι μας δίνει αναζωογονητικές αναπνοές.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The wonderful, happy rhythm sets up a beautiful celebration and everything around seems magical. The amazing vocals lift our spirits and make us rock with them in a carefree dance. The intoxicating melody captivates us and we feel as relaxed as when the sea breeze gives us refreshing breaths.”

-Nagamag.com

“El ritmo maravilloso y alegre crea una hermosa celebración y todo a su alrededor parece mágico. Las increíbles voces nos levantan el ánimo y nos hacen rockear con ellas en un baile despreocupado. La embriagadora melodía nos cautiva y nos sentimos tan relajados como cuando la brisa del mar nos regala soplos refrescantes.”

-Nagamag.com

The original review of “Sabrina – Ojoro” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Afrobeats reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Sabrina” () and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Ojoro” crafted by the gifted artist of “Sabrina”. This Afrobeats composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Sabrina – Ojoro”. The song as well offers an intriguing exploration of Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Afrobeats compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Afrobeats songs from all corners of the globe, to the global audience of Afrobeats music enthusiasts!

Listen to “Sabrina – Ojoro” on Spotify

You can listen to “Sabrina – Ojoro” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Afrobeats song.

Additional information/sources for Sabrina – Ojoro

The song “Sabrina – Ojoro” is released by Afrobit Productions

Song Sources for “Sabrina – Ojoro”:
Spotify: open.spotify.com/track/1lONsTPtPHiwKGPzl3WqFJ

Afrobeats home page where “Sabrina – Ojoro” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Afrobeats artists like “Sabrina”, providing music reviews and music discoveries like “Ojoro”.
This music post about song “Ojoro” by “Sabrina” is hosted in Afrobeats page on Nagamag.
There you can find similar Afrobeats artists to “Sabrina” and more Afrobeats, Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion songs like “Ojoro” that have been carefully selected by Nagamag’s Afrobeats experienced curators and reviewed by Nagamag’s Afrobeats dedicated reviewers.

Learn everything about Afrobeats on Wikipedia

If you enjoyed “Sabrina – Ojoro” but you have never listened before to any other Afrobeats song or you are interested in learning more about Afrobeats music gerne then click here to visit Afrobeats music page on Wikipedia.
Afrobeats music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Afrobeats music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Afrobeats music through this valuable resource, broadening your knowledge around Afrobeats genre.

Lærk – Ledetraad

Categories: Audio, Neoclassical, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Οι όμορφες πρωινές δροσοσταλίδες χαϊδεύουν το πρόσωπο μου και με κάνουν να είμαι τόσο ευγνώμον για τη ζωή. Η γλυκιά μελωδία διαχέεται στο χώρο και σκορπίζει τα αισιόδοξα μηνύματα της, χωρίς να περιμένει τίποτα από εμένα. Με υπομονή και επιμονή ο ρυθμός χαλαρώνει τις αισθήσεις μου πηγαίνοντας με μαγικά ταξίδια μέσα από την φαντασία μου.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The beautiful morning dewdrops caress my face and make me so grateful for life. The sweet melody permeates the space and spreads its optimistic messages, without expecting anything from me. With patience and persistence, the rhythm relaxes my senses, going on magical journeys through my imagination.”

-Nagamag.com

“De smukke morgendråber kærtegner mit ansigt og gør mig så taknemmelig for livet. Den søde melodi gennemsyrer rummet og spreder sine optimistiske budskaber, uden at forvente noget af mig. Med tålmodighed og vedholdenhed afslapper rytmen mine sanser og tager på magiske rejser gennem min fantasi.”

-Nagamag.com

The original review of “Ledetraad – Lærk” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Neoclassical reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Ledetraad” (Denmark) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brought to you the song “Lærk” by “Ledetraad”. A Neoclassical composition that has touched the soul and affect the emotions of our dedicated Neoclassical reviewer during listening to “Ledetraad – Lærk”. which submerging as well Neo / Modern Classical, Solo Piano experience through itself.

Listen to “Ledetraad – Lærk” on Spotify

You can listen to “Ledetraad – Lærk” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Neoclassical song.

Additional information/sources for Ledetraad – Lærk

Song Sources for “Ledetraad – Lærk”:
Spotify: open.spotify.com/track/52EX0LFqvs3DunAIVNqrjK

Neoclassical home page where “Ledetraad – Lærk” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Neoclassical artists like “Ledetraad”, providing music reviews and music discoveries like “Lærk”.
This music post about song “Lærk” by “Ledetraad” is hosted in Neoclassical page on Nagamag.
There you can find similar Neoclassical artists to “Ledetraad” and more Neoclassical, Neo / Modern Classical, Solo Piano songs like “Lærk” that have been carefully selected by Nagamag’s Neoclassical experienced curators and reviewed by Nagamag’s Neoclassical dedicated reviewers.

Learn everything about Neoclassical on Wikipedia

If you enjoyed “Ledetraad – Lærk” but you have never listened before to any other Neoclassical song or you are interested in learning more about Neoclassical music gerne then click here to visit Neoclassical music page on Wikipedia.
Neoclassical music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Neoclassical music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Neoclassical music through this valuable resource, broadening your knowledge around Neoclassical genre.

Building My Own Dreamland – John Lewitt

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Όμορφη και χαρούμενη μελωδία με την κιθάρα και τα ντραμς να μας μεταφέρουν όλη τη θετική τους ενέργεια. Η καθαρή και εύθυμη χροιά των φωνητικών δημιουργεί μια υπέροχη και απολαυστική ατμόσφαιρα. Ο κεφάτος ρυθμός μας κάνει να χοροπηδάμε και να διασκεδάζουμε διώχνοντας μακριά τις έγνοιες και τα προβλήματα.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Beautiful and happy melody with the guitar and drums conveying all their positive energy. The clean and cheerful timbre of the vocals creates a wonderful and enjoyable atmosphere. The heady rhythm makes us jump and have fun, chasing away worries and problems.”

-Nagamag.com

“Preciosa y alegre melodía con la guitarra y la batería transmitiendo toda su energía positiva. El timbre limpio y alegre de las voces crea una atmósfera maravillosa y agradable. El ritmo embriagador nos hace saltar y divertirnos, ahuyentando preocupaciones y problemas.”

-Nagamag.com

The original review of “John Lewitt – Building My Own Dreamland” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “John Lewitt” (Canada) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag proudly presents the song with title “Building My Own Dreamland” by the talented “John Lewitt”. A unique Rock composition that captured the attention of Nagamag’s curators, who were deeply moved by the emotions awakened during their listening experience of “John Lewitt – Building My Own Dreamland”. The song expresses Folk Rock, Folk Pop music genre details that worth to be enjoyed by listening the full production!
Nagamag music magazine gladfully shares with you the above music review that one of our experienced Rock reviewers motivated to write about “John Lewitt – Building My Own Dreamland”. Nagamag, as an international music magazine, reviews Rock songs that discovers around the globe, for Rock listeners of all over the world!

Listen to “John Lewitt – Building My Own Dreamland” on Spotify

You can listen to “John Lewitt – Building My Own Dreamland” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Rock song.

Additional information/sources for John Lewitt – Building My Own Dreamland

The song “John Lewitt – Building My Own Dreamland” is released by LORICO Records

Song Sources for “John Lewitt – Building My Own Dreamland”:
Spotify: open.spotify.com/track/63YdpjZoWxNNNUd2yjOdXW

Rock home page where “John Lewitt – Building My Own Dreamland” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “John Lewitt”, providing music reviews and music discoveries like “Building My Own Dreamland”.
This music post about song “Building My Own Dreamland” by “John Lewitt” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “John Lewitt” and more Rock, Folk Rock, Folk Pop songs like “Building My Own Dreamland” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “John Lewitt – Building My Own Dreamland” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Stomp & Holler (feat. Mikki Brayboy) – Kenny Sharp

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Очаровывающий своей позитивной атмосферой трек в жанре Country и Folk, исполненный -Kenny Sharp- с участием -Mikki Brayboy-. Мелодия просто изобилует яркими гитарными аккордами, живым барабанным ритмом и вокалом, который так хорошо дополняет аранжировку и создает потрясающую гармонию. Такая заводная музыка прекрасно подойдет для вечеринок и поднятия настроения в любой момент вашей жизни!”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“A track in the Country and Folk genre, enchanting with its positive atmosphere, performed by -Kenny Sharp- with the participation of -Mikki Brayboy-. The melody is simply bursting with bright guitar chords, a lively drum beat and vocals that complement the arrangement so well and create amazing harmony. This catchy music is perfect for parties and to lift your spirits at any moment in your life!”

-Nagamag.com

“Ένα κομμάτι στο είδος Country και Folk, μαγευτικό με τη θετική του ατμόσφαιρα, ερμηνευμένο από τον -Kenny Sharp- με τη συμμετοχή του -Mikki Brayboy-. Η μελωδία είναι απλά γεμάτη από έντονες χορδές κιθάρας, ζωηρό ρυθμό ντραμς και φωνητικά που συμπληρώνουν τόσο καλά τη διασκευή και δημιουργούν εκπληκτική αρμονία. Αυτή η συναρπαστική μουσική είναι ιδανική για πάρτι και για να σας φτιάξει τη διάθεση οποιαδήποτε στιγμή στη ζωή σας!”

-Nagamag.com

The original review of “Kenny Sharp – Stomp & Holler (feat. Mikki Brayboy)” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Kenny Sharp” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag already found for you the “Stomp & Holler (feat. Mikki Brayboy)”, a masterpiece by “Kenny Sharp”. A song of Rock genre, that also offers Country, Folk Pop characteristics. That for, Nagamag is pleased to share with you this music review, thoughtfully written by one of our expert Rock reviewers, whose expertise in unraveling the compositions like “Kenny Sharp – Stomp & Holler (feat. Mikki Brayboy)”. A Rock discovery that brought to you and to the worldwide community of Rock enthusiasts who speak the universal language of music as well.

Listen to “Kenny Sharp – Stomp & Holler (feat. Mikki Brayboy)” on Spotify

You can listen to “Kenny Sharp – Stomp & Holler (feat. Mikki Brayboy)” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Rock song.

Additional information/sources for Kenny Sharp – Stomp & Holler (feat. Mikki Brayboy)

The song “Kenny Sharp – Stomp & Holler (feat. Mikki Brayboy)” is released by Brown Liquor Music

Song Sources for “Kenny Sharp – Stomp & Holler (feat. Mikki Brayboy)”:
Spotify: open.spotify.com/track/0J9H8KVWlfKNqVGjzkrWXZ
Apple Music: music.apple.com/us/album/stomp-holler-feat-mikki-brayboy/1743074907?i=1743074909

Rock home page where “Kenny Sharp – Stomp & Holler (feat. Mikki Brayboy)” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Kenny Sharp”, providing music reviews and music discoveries like “Stomp & Holler (feat. Mikki Brayboy)”.
This music post about song “Stomp & Holler (feat. Mikki Brayboy)” by “Kenny Sharp” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Kenny Sharp” and more Rock, Country, Folk Pop songs like “Stomp & Holler (feat. Mikki Brayboy)” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Kenny Sharp – Stomp & Holler (feat. Mikki Brayboy)” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Life Preserver – Common Crime

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“-Life Preserver- весьма энергичный и захватывающий трек, который точно затронет струны вашей души своими яркими и динамичными вибрациями. С первых секунд звучания вы ощутите внушительную мощь и энергию, которая наполнена атмосферой Alternative Rock и Punk. Главной составляющей этой композиции является ее насыщенная аранжировка, а утонченное сочетание гитарного соло, ударных и вокала делает этот трек поистине неповторимым и запоминающимся!”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“-Life Preserver is a very energetic and exciting track that will definitely touch the strings of your soul with its bright and dynamic vibrations. From the first seconds of sound, you will feel impressive power and energy, which is filled with the atmosphere of Alternative Rock and Punk. The main component of this composition is its rich arrangement, and the sophisticated combination of guitar solo, drums and vocals makes this track truly unique and memorable!”

-Nagamag.com

“-Το Life Preserver είναι ένα πολύ ενεργητικό και συναρπαστικό κομμάτι που σίγουρα θα αγγίξει τις χορδές της ψυχής σας με τις φωτεινές και δυναμικές δονήσεις του. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα του ήχου, θα νιώσετε εντυπωσιακή δύναμη και ενέργεια, η οποία είναι γεμάτη με την ατμόσφαιρα του Alternative Rock και του Punk. Το κύριο συστατικό αυτής της σύνθεσης είναι η πλούσια διασκευή της και ο εκλεπτυσμένος συνδυασμός σόλο κιθάρας, ντραμς και φωνητικών κάνει αυτό το κομμάτι πραγματικά μοναδικό και αξέχαστο!”

-Nagamag.com

The original review of “Common Crime – Life Preserver” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Common Crime” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “Life Preserver” by the remarkable “Common Crime”. A captivating Rock music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Common Crime – Life Preserver.” The song manages to take you on a journey through the world of Alternative Rock, Punk music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Common Crime – Life Preserver” on Spotify

You can listen to “Common Crime – Life Preserver” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Rock song.


Lyrics of Common Crime – Life Preserver

I’ve had my heart broke a million times before
What difference does it make if it breaks one more
I’ll throw up my guard, I’ll grind down my teeth
This batch has turned bitter, but it won’t bitter me

You can chip it away but my walls still won’t fall down

I’ve been thrown to the water from such a young age
But I learned how to swim and survived every wave
The pressure of drowning, the fear of defeat
Alone in the ocean, tethered to the sea

It’ll be forever and a day before I let it get to me

Send out my way a life preserver
Been gone so long and it’s time to return
Send out my way a life preserver
Send it my way before it’s too late

Send out my way a life preserver
Been gone so long and it’s time to return
Send out my way a life preserver
Send it my way before it’s too late


Additional information/sources for Common Crime – Life Preserver

Song Sources for “Common Crime – Life Preserver”:
Spotify: open.spotify.com/track/5T0UitKCkp556gryopQCKC

Rock home page where “Common Crime – Life Preserver” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Common Crime”, providing music reviews and music discoveries like “Life Preserver”.
This music post about song “Life Preserver” by “Common Crime” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Common Crime” and more Rock, Alternative Rock, Punk songs like “Life Preserver” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Common Crime – Life Preserver” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Don’t Cross That River Alone – Hollerhead

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Μια ήρεμη και απαλή ροκ μπαλάντα με μελωδία γεμάτη ειλικρίνεια που αγγίζει την καρδιά μας. Είναι πραγματικά κάτι που χρειαζόμαστε για να μην νιώθουμε μόνοι. Τα φωνητικά με την ιδιαίτερη αισθαντική χροιά τους εκφράζουν τόσο επιδέξια τα συναισθήματα τους και μας παρασύρουν. Ο ρυθμός άλλοτε ήρεμος και άλλοτε ανήσυχος μας συγκινεί.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“A calm and gentle rock ballad with a melody full of sincerity that touches our hearts. It’s really something we need to not feel alone. The vocals with their special soulful timbre express their feelings so skillfully and seduce us. The rhythm, sometimes calm and sometimes restless, moves us.”

-Nagamag.com

“Una balada de rock tranquila y suave con una melodía llena de sinceridad que nos llega al corazón. Es realmente algo que necesitamos para no sentirnos solos. Las voces con su timbre especial y conmovedor expresan sus sentimientos con mucha habilidad y nos seducen. El ritmo, a veces tranquilo y a veces inquieto, nos conmueve.”

-Nagamag.com

The original review of “Hollerhead – Don’t Cross That River Alone” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Hollerhead” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brought to you the song “Don’t Cross That River Alone” by “Hollerhead”. A Rock composition that has touched the soul and affect the emotions of our dedicated Rock reviewer during listening to “Hollerhead – Don’t Cross That River Alone”. which submerging as well Country, Americana, Alt Country experience through itself.

Listen to “Hollerhead – Don’t Cross That River Alone” on Spotify

You can listen to “Hollerhead – Don’t Cross That River Alone” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Rock song.

Additional information/sources for Hollerhead – Don’t Cross That River Alone

Song Sources for “Hollerhead – Don’t Cross That River Alone”:
Spotify: open.spotify.com/track/6Jho8AWS7FiJNgavSlvYdq

Rock home page where “Hollerhead – Don’t Cross That River Alone” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Hollerhead”, providing music reviews and music discoveries like “Don’t Cross That River Alone”.
This music post about song “Don’t Cross That River Alone” by “Hollerhead” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Hollerhead” and more Rock, Country, Americana, Alt Country songs like “Don’t Cross That River Alone” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Hollerhead – Don’t Cross That River Alone” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Keeper – The Spicy Pickles x Hannah Rodriguez

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Η ένταση και η θετική ενέργεια είναι χαρακτηριστικό του κομματιού. Φωνητικά, ρυθμός και μελωδία συνδυασμένα τέλεια μεταξύ τους για ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Δεν μπορεί παρά να παρασυρθείς από το χορευτικό ρυθμό, την ζωντανή και έντονη μελωδία και τα φωνητικά που τόσο υπέροχα μας γοητεύουν και μας διασκεδάζουν με την κρυστάλλινη και δυνατή χροιά τους.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The intensity and positive energy is characteristic of the track. Vocals, rhythm and melody combined perfectly together for a unique result. You can’t help but get carried away by the dance rhythm, the lively and intense melody and the vocals that so wonderfully fascinate and entertain us with their crystal and powerful timbre.”

-Nagamag.com

“La intensidad y energía positiva es característica de la pista. Voz, ritmo y melodía se combinaron perfectamente para obtener un resultado único. No puedes evitar dejarte llevar por el ritmo del baile, la melodía vivaz e intensa y las voces que tan maravillosamente nos fascinan y entretienen con su timbre cristalino y potente.”

-Nagamag.com

The original review of “The Spicy Pickles x Hannah Rodriguez – Keeper” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “The Spicy Pickles x Hannah Rodriguez” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag introducing you to “Keeper”. a collaborative perfection of “The Spicy Pickles x Hannah Rodriguez”. This creation in the terrain of Jazz, has touched the hearts of our curators, who really enjoyed listening to “The Spicy Pickles x Hannah Rodriguez – Keeper”. It’s more than just a song; it’s a product that combines the composition power of more than just one artist. it’s a music built that also defines Funk, Contemporary R&B, Jazz Fusion music. The Melody and rhythm of this piece is a treasure for your ears, waiting to be discovered. Nagamag is delighted to share this music review by one of our Jazz reviewers, who musically joined the meaning of this collaboration “The Spicy Pickles x Hannah Rodriguez – Keeper”. Our tireless mission to explore Jazz songs from all over the world brought this offering as a share point to the global community of Jazz enthusiasts in their love for this kind of music.

Listen to “The Spicy Pickles x Hannah Rodriguez – Keeper” on Spotify

You can listen to “The Spicy Pickles x Hannah Rodriguez – Keeper” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Jazz song.

Additional information/sources for The Spicy Pickles x Hannah Rodriguez – Keeper

Song Sources for “The Spicy Pickles x Hannah Rodriguez – Keeper”:
Spotify: open.spotify.com/track/5JqwkxzgsP4FQ3D6YvQcQq

Jazz home page where “The Spicy Pickles x Hannah Rodriguez – Keeper” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “The Spicy Pickles x Hannah Rodriguez”, providing music reviews and music discoveries like “Keeper”.
This music post about song “Keeper” by “The Spicy Pickles x Hannah Rodriguez” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “The Spicy Pickles x Hannah Rodriguez” and more Jazz, Funk, Contemporary R&B, Jazz Fusion songs like “Keeper” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “The Spicy Pickles x Hannah Rodriguez – Keeper” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Load More Posts
Go to Top