Jay Jules x REEL BEETZ – To The Light (OXIDIX Remix) | Afrobeats music review

Categories: Afrobeats, Audio, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , |

“Ο ρυθμός εδώ έχει τον πρώτο λόγο. Ζωηρός και ενθουσιώδης δεν μπορεί παρά να μας ξεσηκώσει. Η υπέροχη μελωδία με τα διαφορετικά πρόσωπα της άλλοτε σκορπίζει τη χαρά και άλλοτε καθησυχάζει τα πνεύματα. Τα φωνητικά αναμφισβήτητα ρέουν με επιδέξιο τρόπο και γεμάτα συναίσθημα μας μεταφέρουν τα θέλω και το πάθος τους.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The rhythm here has the first reason. Vivid and enthusiastic can only stir us up. The wonderful melody with her different faces sometimes scatters joy and sometimes reassures the spirits. The vocals undoubtedly flows in a skillful way and full of emotion convey their will and passion.”

-Nagamag.com

“Der Rhythmus hier hat den ersten Grund. Lebendig und enthusiastisch können uns nur aufrühren. Die wundervolle Melodie mit ihren verschiedenen Gesichtern zerstreut manchmal Freude und beruhigt manchmal die Geister. Der Gesang fließt zweifellos auf geschickte Weise und voll von Emotionen vermitteln ihren Willen und ihre Leidenschaft.”

-Nagamag.com

The original review of “Jay Jules x REEL BEETZ – To The Light (OXIDIX Remix)” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Afrobeats reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Jay Jules x REEL BEETZ” (Switzerland) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag introducing you to “To The Light (OXIDIX Remix)”. a collaborative perfection of “Jay Jules x REEL BEETZ”. This creation in the terrain of Afrobeats, has touched the hearts of our curators, who really enjoyed listening to “Jay Jules x REEL BEETZ – To The Light (OXIDIX Remix)”. It’s more than just a song; it’s a product that combines the composition power of more than just one artist. it’s a music built that also defines Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion, Reggaeton music. The Melody and rhythm of this piece is a treasure for your ears, waiting to be discovered. Nagamag is delighted to share this music review by one of our Afrobeats reviewers, who musically joined the meaning of this collaboration “Jay Jules x REEL BEETZ – To The Light (OXIDIX Remix)”. Our tireless mission to explore Afrobeats songs from all over the world brought this offering as a share point to the global community of Afrobeats enthusiasts in their love for this kind of music.

Listen to “Jay Jules x REEL BEETZ – To The Light (OXIDIX Remix)” on Youtube and Spotify

You can listen to “Jay Jules x REEL BEETZ – To The Light (OXIDIX Remix)” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Afrobeats song and watch the official video clip of “Jay Jules x REEL BEETZ – To The Light (OXIDIX Remix)”.


Lyrics of Jay Jules x REEL BEETZ – To The Light (OXIDIX Remix)

[Verse 1]
Wavelengths 24/7
Steady changing
Light is always moving at its pace and
We can never catch it though we keep on chasing energy is always on the move
I feel true to what I do, but what is the truth
Is it what I think, what I feel, or something to choose?
And what is it to you, if you don’t walk in my shoes
Cuz whatever is true to me may not be true to you too
Look toward the light the shadow lays behind
Turn around and you embedded in the shine
If you turn the light off, you are left with your mind
And if you got it in your face, well then the path is hard to find

[Chorus]
Give me the sunlight
Give mе the energy
I’m needing morе life
I need a remedy
Give me the sunlight
Give me the energy
I’m needing more life

[Verse 2]
I keep on pushin’ and runnin’ and fightin’
I wanna get there before the sun sets
I know I am invited
I’m channeling the energies I hope the universe can see all the beauty within me
But at the end where will this lead
What will I be will I be free
Believe in the peers
A plan on the sheet
But not really living cuz I cannot listen to waves that are hitting my eyes and my ears
Waves full of tears
The bigger the wave the lower frequency
And then I‘ll see what I didn’t feel
The I hears

[Chorus]
Give me the sunlight
Give me the energy
I’m needing more life
I need a remedy
Give me the sunlight
Give me the energy
I’m needing more life


Additional information/sources for Jay Jules x REEL BEETZ – To The Light (OXIDIX Remix)

The song “Jay Jules x REEL BEETZ – To The Light (OXIDIX Remix)” is released by iMD-Jules

Song Sources for “Jay Jules x REEL BEETZ – To The Light (OXIDIX Remix)”:
Spotify: open.spotify.com/track/2XJ8pRcePz8ROvrAOfJpki
Youtube: www.youtube.com/watch?v=c5kZYHks1_Q
Apple Music: music.apple.com/us/album/to-the-light-oxidix-remix/1707870657?i=1707870886
Deezer: www.deezer.com/track/2455649925
Bandcamp: jayjules.bandcamp.com/track/to-the-light-oxidix-remix
Pandora: www.pandora.com/TR:104776177

Afrobeats home page where “Jay Jules x REEL BEETZ – To The Light (OXIDIX Remix)” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Afrobeats artists like “Jay Jules x REEL BEETZ”, providing music reviews and music discoveries like “To The Light (OXIDIX Remix)”.
This music post about song “To The Light (OXIDIX Remix)” by “Jay Jules x REEL BEETZ” is hosted in Afrobeats page on Nagamag.
There you can find similar Afrobeats artists to “Jay Jules x REEL BEETZ” and more Afrobeats, Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion, Reggaeton songs like “To The Light (OXIDIX Remix)” that have been carefully selected by Nagamag’s Afrobeats experienced curators and reviewed by Nagamag’s Afrobeats dedicated reviewers.

Learn everything about Afrobeats on Wikipedia

If you enjoyed “Jay Jules x REEL BEETZ – To The Light (OXIDIX Remix)” but you have never listened before to any other Afrobeats song or you are interested in learning more about Afrobeats music gerne then click here to visit Afrobeats music page on Wikipedia.
Afrobeats music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Afrobeats music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Afrobeats music through this valuable resource, broadening your knowledge around Afrobeats genre.

Watermelon Boy – Hall of Fame (with BRYAN THE MENSAH & JONES 2.0) | Afrobeats music review

Categories: Afrobeats, Audio, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Мощный Afrobeats трек, объединивший три талантливых музыканта: -Watermelon Boy, BRYAN THE MENSAH и JONES 2.0-. Текст песни отражает стремление артистов к успеху и признанию. Они говорят о своих мечтах, а хорошо подобранные слова и эмоциональная достоверность в исполнении добавляют треку глубину и подчеркивают его уникальность.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“A powerful Afrobeats track uniting three talented musician: -Watermelon Boy, Bryan The Mensah and Jones 2.0-. The lyrics reflects the desire of the artists for success and recognition. They talk about their dreams, and well -chosen words and emotional reliability in execution add the track depth and emphasize its uniqueness.”

-Nagamag.com

“Ένα ισχυρό κομμάτι Afrobeats που ενώνουν τρεις ταλαντούχους μουσικούς: -Watermelon Boy, Bryan the Mensah και Jones 2.0-. Οι στίχοι αντικατοπτρίζουν την επιθυμία των καλλιτεχνών για επιτυχία και αναγνώριση. Μιλούν για τα όνειρά τους και τα καλά -επιλεγμένα λόγια και η συναισθηματική αξιοπιστία στην εκτέλεση προσθέτουν το βάθος της διαδρομής και τονίζουν τη μοναδικότητά του.”

-Nagamag.com

The original review of “Watermelon Boy – Hall of Fame (with BRYAN THE MENSAH & JONES 2.0)” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Afrobeats reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Watermelon Boy” (Australia) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brought to you the song “Hall of Fame (with BRYAN THE MENSAH & JONES 2.0)” by “Watermelon Boy”. A Afrobeats composition that has touched the soul and affect the emotions of our dedicated Afrobeats reviewer during listening to “Watermelon Boy – Hall of Fame (with BRYAN THE MENSAH & JONES 2.0)”. which submerging as well Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion, Grime experience through itself.

Listen to “Watermelon Boy – Hall of Fame (with BRYAN THE MENSAH & JONES 2.0)” on Youtube and Spotify

You can listen to “Watermelon Boy – Hall of Fame (with BRYAN THE MENSAH & JONES 2.0)” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Afrobeats song and watch the official video clip of “Watermelon Boy – Hall of Fame (with BRYAN THE MENSAH & JONES 2.0)”.

Additional information/sources for Watermelon Boy – Hall of Fame (with BRYAN THE MENSAH & JONES 2.0)

The song “Watermelon Boy – Hall of Fame (with BRYAN THE MENSAH & JONES 2.0)” is released by The Melon & Gourd Development Board

Song Sources for “Watermelon Boy – Hall of Fame (with BRYAN THE MENSAH & JONES 2.0)”:
Spotify: open.spotify.com/track/5VrShZWOvDmWyFjrQbKGpJ
Youtube: www.youtube.com/watch?v=-1rPb7w0AX0
Apple Music: music.apple.com/us/album/hall-of-fame/1696040380?i=1696040381
Deezer: www.deezer.com/track/2356760525
Pandora: www.pandora.com/TR:99125911

Afrobeats home page where “Watermelon Boy – Hall of Fame (with BRYAN THE MENSAH & JONES 2.0)” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Afrobeats artists like “Watermelon Boy”, providing music reviews and music discoveries like “Hall of Fame (with BRYAN THE MENSAH & JONES 2.0)”.
This music post about song “Hall of Fame (with BRYAN THE MENSAH & JONES 2.0)” by “Watermelon Boy” is hosted in Afrobeats page on Nagamag.
There you can find similar Afrobeats artists to “Watermelon Boy” and more Afrobeats, Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion, Grime songs like “Hall of Fame (with BRYAN THE MENSAH & JONES 2.0)” that have been carefully selected by Nagamag’s Afrobeats experienced curators and reviewed by Nagamag’s Afrobeats dedicated reviewers.

Learn everything about Afrobeats on Wikipedia

If you enjoyed “Watermelon Boy – Hall of Fame (with BRYAN THE MENSAH & JONES 2.0)” but you have never listened before to any other Afrobeats song or you are interested in learning more about Afrobeats music gerne then click here to visit Afrobeats music page on Wikipedia.
Afrobeats music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Afrobeats music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Afrobeats music through this valuable resource, broadening your knowledge around Afrobeats genre.

GREAT ADAMZ – KURON BE’ (leave it) | Afrobeats music review

Categories: Afrobeats, Audio, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Auto tuned vocals creates wonderful and catchy atmosphere that makes that perfect afro vibe within the song. Very addictive harmonic structure, specially with guitar riff in the background and trumpet alike theme that gives perfect depth to the song. Smooth groove will make you move your feet to the dance floor. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Τα αυτόματα συντονισμένα φωνητικά δημιουργούν υπέροχη και πιασάρικη ατμόσφαιρα που κάνει αυτό το τέλειο afro vibe μέσα στο τραγούδι. Πολύ εθιστική αρμονική δομή, ειδικά με riff κιθάρας στο παρασκήνιο και το θέμα της τρομπέτας που δίνει τέλειο βάθος στο τραγούδι. Η ομαλή αυλάκωση θα σας κάνει να μετακινήσετε τα πόδια σας στο πάτωμα.”

-Nagamag.com

“La voz sintonizada automáticamente crea un ambiente maravilloso y pegadizo que hace que ese ambiente afro perfecto dentro de la canción. Estructura armónica muy adictiva, especialmente con riff de guitarra en el fondo y un tema de trompeta que le da una profundidad perfecta a la canción. Smooth Groove te hará mover los pies a la pista de baile.”

-Nagamag.com

The original review of “GREAT ADAMZ – KURON BE’ (leave it)” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Afrobeats reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “GREAT ADAMZ” (Nigeria) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “KURON BE’ (leave it)” crafted by the gifted artist of “GREAT ADAMZ”. This Afrobeats composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “GREAT ADAMZ – KURON BE’ (leave it)”. The song as well offers an intriguing exploration of Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion, Salsa music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Afrobeats compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Afrobeats songs from all corners of the globe, to the global audience of Afrobeats music enthusiasts!

Listen to “GREAT ADAMZ – KURON BE’ (leave it)” on Youtube and Spotify

You can listen to “GREAT ADAMZ – KURON BE’ (leave it)” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Afrobeats song and watch the official video clip of “GREAT ADAMZ – KURON BE’ (leave it)”.

Additional information/sources for GREAT ADAMZ – KURON BE’ (leave it)

The song “GREAT ADAMZ – KURON BE’ (leave it)” is released by BEAR GANG MUSIC

Song Sources for “GREAT ADAMZ – KURON BE’ (leave it)”:
Spotify: open.spotify.com/track/1jCA4014R9aNZzEdvEVqZx
Youtube: www.youtube.com/watch?v=56AkkzpA0xw
Apple Music: music.apple.com/us/album/kuron-be/1715134953?i=1715134954
Deezer: www.deezer.com/track/2529051861
Pandora: www.pandora.com/TR:108817806

Afrobeats home page where “GREAT ADAMZ – KURON BE’ (leave it)” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Afrobeats artists like “GREAT ADAMZ”, providing music reviews and music discoveries like “KURON BE’ (leave it)”.
This music post about song “KURON BE’ (leave it)” by “GREAT ADAMZ” is hosted in Afrobeats page on Nagamag.
There you can find similar Afrobeats artists to “GREAT ADAMZ” and more Afrobeats, Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion, Salsa songs like “KURON BE’ (leave it)” that have been carefully selected by Nagamag’s Afrobeats experienced curators and reviewed by Nagamag’s Afrobeats dedicated reviewers.

Learn everything about Afrobeats on Wikipedia

If you enjoyed “GREAT ADAMZ – KURON BE’ (leave it)” but you have never listened before to any other Afrobeats song or you are interested in learning more about Afrobeats music gerne then click here to visit Afrobeats music page on Wikipedia.
Afrobeats music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Afrobeats music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Afrobeats music through this valuable resource, broadening your knowledge around Afrobeats genre.

Nizzy – Oxygen | Afrobeats music review

Categories: Afrobeats, Audio, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Мелодия Afrobeats пленит своим ярким и нежным инструменталом, состоящим из мощных басов, контрастных звуковых эффектов и насыщенных звуковых слоев. Это создает особую атмосферу и заставляет прочувствовать трек уже с первых секунд. Мелодия трека и вокал не только искренние и эмоциональные, но и демонстрируют абсолютно новое звучание от -Nizzy-. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Afrobeats melody captivates with its bright and delicate instrumental, consisting of powerful bass, contrasting sound effects and saturated sound layers. This creates a special atmosphere and makes you feel the track from the first seconds. The melody of tracks and vocals is not only sincere and emotional, but also demonstrate a completely new sound from -nizzy-.”

-Nagamag.com

“Το Afrobeats Melody αιχμαλωτίζει με το φωτεινό και λεπτό όργανο της, αποτελούμενο από ισχυρά μπάσα, αντίθετα ηχητικά εφέ και κορεσμένα στρώματα ήχου. Αυτό δημιουργεί μια ειδική ατμόσφαιρα και σας κάνει να αισθανθείτε το κομμάτι από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Η μελωδία των κομματιών και των φωνητικών δεν είναι μόνο ειλικρινής και συναισθηματική, αλλά επίσης επιδεικνύει έναν εντελώς νέο ήχο από -nizzy-.”

-Nagamag.com

The original review of “Nizzy – Oxygen” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Afrobeats reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Nizzy” (United Kingdom) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “Oxygen” by the remarkable “Nizzy”. A captivating Afrobeats music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Nizzy – Oxygen.” The song manages to take you on a journey through the world of Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Nizzy – Oxygen” on Youtube and Spotify

You can listen to “Nizzy – Oxygen” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Afrobeats song and watch the official video clip of “Nizzy – Oxygen”.

Additional information/sources for Nizzy – Oxygen

The song “Nizzy – Oxygen” is released by NIZZY/ Due Process

Song Sources for “Nizzy – Oxygen”:
Spotify: open.spotify.com/track/1LZeX53VYChlvTpoBQpYxS
Youtube: www.youtube.com/watch?v=Kfbd0pt6oiQ
Apple Music: music.apple.com/us/album/oxygen/1713373775?i=1713373777
Deezer: www.deezer.com/track/2512444201
Pandora: www.pandora.com/TR:107860090

Afrobeats home page where “Nizzy – Oxygen” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Afrobeats artists like “Nizzy”, providing music reviews and music discoveries like “Oxygen”.
This music post about song “Oxygen” by “Nizzy” is hosted in Afrobeats page on Nagamag.
There you can find similar Afrobeats artists to “Nizzy” and more Afrobeats, Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion songs like “Oxygen” that have been carefully selected by Nagamag’s Afrobeats experienced curators and reviewed by Nagamag’s Afrobeats dedicated reviewers.

Learn everything about Afrobeats on Wikipedia

If you enjoyed “Nizzy – Oxygen” but you have never listened before to any other Afrobeats song or you are interested in learning more about Afrobeats music gerne then click here to visit Afrobeats music page on Wikipedia.
Afrobeats music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Afrobeats music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Afrobeats music through this valuable resource, broadening your knowledge around Afrobeats genre.

Dj Flex – ODO | Afrobeats music review

Categories: Afrobeats, Audio, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Трек от -DJ Flex- является ярким представителем популярного и мелодичного музыкального стиля афро-поп. Очевидно, что он профессиональный музыкант и прекрасный продюсер, который понимает эту музыкальную культуру и способен создать по-настоящему качественное звучание. Если вы ищете музыку, которая заставит вас двигаться и поднимет настроение, то это лучший выбор для вас!”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The track from -dj flex is a bright representative of the popular and melodic musical style of Afro-Pop. Obviously, he is a professional musician and a wonderful producer who understands this musical culture and is able to create a truly high-quality sound. If you are looking for music that will make you move and cheer up, then this is the best choice for you!”

-Nagamag.com

“Το κομμάτι από το -DJ Flex είναι ένας φωτεινός εκπρόσωπος του δημοφιλούς και μελωδικού μουσικού στυλ του Afro -Pop. Προφανώς, είναι επαγγελματίας μουσικός και ένας θαυμάσιος παραγωγός που καταλαβαίνει αυτή τη μουσική κουλτούρα και είναι σε θέση να δημιουργήσει έναν πραγματικά υψηλής ποιότητας ήχο. Αν ψάχνετε για μουσική που θα σας κάνει να μετακινηθείτε και να φτιάξετε, τότε αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για εσάς!”

-Nagamag.com

The original review of “Dj Flex – ODO” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Afrobeats reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Dj Flex” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brought to you the song “ODO” by “Dj Flex”. A Afrobeats composition that has touched the soul and affect the emotions of our dedicated Afrobeats reviewer during listening to “Dj Flex – ODO”. which submerging as well Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion experience through itself.

Listen to “Dj Flex – ODO” on Youtube and Spotify

You can listen to “Dj Flex – ODO” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Afrobeats song and watch the official video clip of “Dj Flex – ODO”.

Additional information/sources for Dj Flex – ODO

The song “Dj Flex – ODO” is released by 88 Productions Inc.

Song Sources for “Dj Flex – ODO”:
Spotify: open.spotify.com/track/60oIimd5m5lqOZceoISayO
Youtube: www.youtube.com/watch?v=Vd2KHJCN_ks
Apple Music: music.apple.com/us/album/odo/1712050271?i=1712050275
Deezer: www.deezer.com/track/2498323621
Pandora: www.pandora.com/TR:107024251

Afrobeats home page where “Dj Flex – ODO” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Afrobeats artists like “Dj Flex”, providing music reviews and music discoveries like “ODO”.
This music post about song “ODO” by “Dj Flex” is hosted in Afrobeats page on Nagamag.
There you can find similar Afrobeats artists to “Dj Flex” and more Afrobeats, Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion songs like “ODO” that have been carefully selected by Nagamag’s Afrobeats experienced curators and reviewed by Nagamag’s Afrobeats dedicated reviewers.

Learn everything about Afrobeats on Wikipedia

If you enjoyed “Dj Flex – ODO” but you have never listened before to any other Afrobeats song or you are interested in learning more about Afrobeats music gerne then click here to visit Afrobeats music page on Wikipedia.
Afrobeats music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Afrobeats music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Afrobeats music through this valuable resource, broadening your knowledge around Afrobeats genre.

Sabrina – Sabrigang | Afrobeats music review

Categories: Afrobeats, Audio, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Background vocals creates wonderful and catchy atmosphere and lead vocal makes that perfect afro vibe within the song. Very addictive harmonic structure, specially with synth sounds in the background and almost cinematic vibe that gives perfect depth to the song. Smooth groove will make you move your feet to the dance floor. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Τα φωνητικά του φόντου δημιουργούν υπέροχη και πιασάρικη ατμόσφαιρα και η φωνητική μολύβδου κάνει αυτό το τέλειο afro vibe μέσα στο τραγούδι. Πολύ εθιστική αρμονική δομή, ειδικά με synth ήχους στο παρασκήνιο και σχεδόν κινηματογραφική ατμόσφαιρα που δίνει τέλειο βάθος στο τραγούδι. Η ομαλή αυλάκωση θα σας κάνει να μετακινήσετε τα πόδια σας στο πάτωμα.”

-Nagamag.com

“La voz de fondo crea un ambiente maravilloso y pegadizo y la voz principal hace que ese ambiente afro perfecto dentro de la canción. Estructura armónica muy adictiva, especialmente con sonidos de sintetizador en el fondo y un ambiente casi cinematográfico que le da una profundidad perfecta a la canción. Smooth Groove te hará mover los pies a la pista de baile.”

-Nagamag.com

The original review of “Sabrina – Sabrigang” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Afrobeats reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Sabrina” (Nigeria) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “Sabrigang” by the remarkable “Sabrina”. A captivating Afrobeats music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Sabrina – Sabrigang.” The song manages to take you on a journey through the world of Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Sabrina – Sabrigang” on Youtube and Spotify

You can listen to “Sabrina – Sabrigang” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Afrobeats song and watch the official video clip of “Sabrina – Sabrigang”.


Lyrics of Sabrina – Sabrigang

Every time we dey waka pass
You go wan turn look for wa side
De la tête aux pieds we dey over shine
Ahh pretty girl with plenty vibes

Who you sabi wey dey sweet pass we
SabriSugar na so them dey call me
Modère je sais que tu m’admires
Me kiff et c’est de moi que tu t’inspires

On est fraîches y’a du style
Près des autres on est high
On point all the time
Thanks to GOD for the swag
On est fraîches y’a du style
Près des autres on est high
On point all the time
Thanks to GOD for the swag

All eyes on me
My designer no be counterfeit
Dem all dey hail me
Them no fit make me their enemy

We no dey carry last
For the Sabrigang

The gang
The gang
The gang
The gang

We no dey carry last
For the Sabrigang

The gang
Best gang
We dey
so fresh
No dey
wear fake

Other fine gang no dey

Honneur à ceux qui ne m’aiment pas
No hate
Chacun son choix
Sachez que je ne vous en veux pas
Je te dépasse tu n’assumes pas

Who you know dey fine pass Me
Na the reason why you dey envy
I dey trust my self esteem
Better fine fine girl no dey

On est fraîches y’a du style
Près des autres on est high
On point all the time
Thanks to GOD for the swag
On est fraîches y’a du style
Près des autres on est high
On point all the time
Thanks to GOD for the swag

All eyes on me
My designer no be counterfeit
Dem all dey hail me
Them no fit make me their enemy
We no dey carry last
For the Sabrigang

The gang
The gang
The gang
The gang

We no dey carry last
For the Sabrigang

The gang
Best gang
We dey
so fresh
No dey
wear fake

Other fine gang no dey


Additional information/sources for Sabrina – Sabrigang

The song “Sabrina – Sabrigang” is released by Afrobit Productions

Song Sources for “Sabrina – Sabrigang”:
Spotify: open.spotify.com/track/1TnMkLZ2rNuVDqy0U20DAq
Youtube: www.youtube.com/watch?v=qOy2DSFbsjw
Apple Music: music.apple.com/us/album/sabrigang/1713258140?i=1713258146
Deezer: www.deezer.com/track/2511559911
Pandora: www.pandora.com/TR:107815124

Afrobeats home page where “Sabrina – Sabrigang” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Afrobeats artists like “Sabrina”, providing music reviews and music discoveries like “Sabrigang”.
This music post about song “Sabrigang” by “Sabrina” is hosted in Afrobeats page on Nagamag.
There you can find similar Afrobeats artists to “Sabrina” and more Afrobeats, Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion songs like “Sabrigang” that have been carefully selected by Nagamag’s Afrobeats experienced curators and reviewed by Nagamag’s Afrobeats dedicated reviewers.

Learn everything about Afrobeats on Wikipedia

If you enjoyed “Sabrina – Sabrigang” but you have never listened before to any other Afrobeats song or you are interested in learning more about Afrobeats music gerne then click here to visit Afrobeats music page on Wikipedia.
Afrobeats music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Afrobeats music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Afrobeats music through this valuable resource, broadening your knowledge around Afrobeats genre.

konsious – Road Trip | Afrobeats music review

Categories: Afrobeats, Audio, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Η ατμοσφαιρική και ζωντανή μελωδία ανεβάζει την αδρεναλίνη και η διασκέδαση αρχίζει, καθώς νιώθεις να βρίσκεσαι σε μια αυθόρμητη εκδρομή σε μέρη μαγικά. Τα φωνητικά γεμάτα πάθος και αρμονία χαλαρώνουν την ψυχή και με την οικειότητα τους αγγίζουν τις ευαίσθητες χορδές σου. Ο διακριτικά ζωηρός ρυθμός σε κρατά σε ισορροπία και σε χαλαρώνει.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The atmospheric and vibrant melody raises adrenaline and the fun begins, as you feel on a spontaneous excursion to magical places. The vocals full of passion and harmony relax the soul and with their intimacy touch your delicate strings. The discreetly lively pace keeps you in balance and relaxes you.”

-Nagamag.com

“La melodía atmosférica y vibrante aumenta la adrenalina y la diversión comienza, ya que te sientes en una excursión espontánea a lugares mágicos. Las voces llenas de pasión y armonía relajan el alma y con su intimidad toca tus delicadas cuerdas. El ritmo discretamente animado te mantiene en equilibrio y te relaja.”

-Nagamag.com

The original review of “konsious – Road Trip” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Afrobeats reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “konsious” (Ghana) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Afrobeats reviewers and it all about “konsious – Road Trip”. Hit play button and lay back while the vibes that konsious managed to create will feel your body with the feelings that only “Road Trip” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Afrobeats songs from around the world, and share them with Afrobeats listeners, worldwide.

Listen to “konsious – Road Trip” on Spotify

You can listen to “konsious – Road Trip” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Afrobeats song.


Lyrics of konsious – Road Trip

Girl I got ya
And I go dey for you till the end
And in my bedroom
When I lay beside you
Me I wanna love you you till the end

I promise I go do you well well
I go be your Washington Denzel
We go fly away to Arizona yeh yeh
We go live the life like super stars ye ye
Ahhhh

My Melisa
My Melisa
My Melisa
My Melisa Ahhh
Girl you too fine
My Melisa
My Melisa eee
My Melisa Ah
My Melisa Ahhh
Girl you too fine

Let’s go on a road trip
Girl you know me I like it
And you know me I need it
Just the way you are
Let’s go on a road trip
Girl you know me I like it
And you know me I need it
You know I see it
Just the way you are
You are

I promise I go do you well well
I go be your Washington Denzel
We go fly away to Arizona yeh yeh
We go live the life like super stars ye ye
Ahhhhh

My Melisa
My Melisa
My Melisa
My Melisa Ahhh
Girl you too fine
My Melisa
My Melisa eee
My Melisa Ah
My Melisa Ahhh
Girl you too fine

Let’s go on a road trip
girl you know me I like it
And you know me I need it
Just the way you are


Additional information/sources for konsious – Road Trip

The song “konsious – Road Trip” is released by GLAMOUR BASE ENTERTAINMENT

Song Sources for “konsious – Road Trip”:
Spotify: open.spotify.com/track/6s1lfEDtFib19LIglvc6I9
Apple Music: music.apple.com/us/album/road-trip/1713146564?i=1713146565
Deezer: www.deezer.com/track/2510748291
Pandora: www.pandora.com/TR:107755513

Afrobeats home page where “konsious – Road Trip” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Afrobeats artists like “konsious”, providing music reviews and music discoveries like “Road Trip”.
This music post about song “Road Trip” by “konsious” is hosted in Afrobeats page on Nagamag.
There you can find similar Afrobeats artists to “konsious” and more Afrobeats, Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion songs like “Road Trip” that have been carefully selected by Nagamag’s Afrobeats experienced curators and reviewed by Nagamag’s Afrobeats dedicated reviewers.

Learn everything about Afrobeats on Wikipedia

If you enjoyed “konsious – Road Trip” but you have never listened before to any other Afrobeats song or you are interested in learning more about Afrobeats music gerne then click here to visit Afrobeats music page on Wikipedia.
Afrobeats music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Afrobeats music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Afrobeats music through this valuable resource, broadening your knowledge around Afrobeats genre.

T.H.E. x Yanina x Demeyer x DJ Zay’x – Close to You (feat. Demeyer & Yanina) | Afrobeats music review

Categories: Afrobeats, Audio, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

“Μια γαλήνια και απέραντη θάλασσα ανοίγεται μπροστά σου μέσα από αυτή τη υπέροχη και παθιασμένη μελωδία. Τα φωνητικά τόσο καθαρά και μελωδικά σε συνοδεύουν σε ένα αναπάντεχο και απολαυστικό ταξίδι. Ο ρυθμός σε κρατά σε εγρήγορση και βγάζει προς τα έξω όλη την απελευθερωτική σου ενέργεια και σε αφήνει να νιώσεις έντονα.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“A serene and endless sea opens in front of you through this wonderful and passionate melody. The vocals are so clean and melodic accompany you on an unexpected and enjoyable journey. The pace keeps you alert and pulls out all your liberation energy and lets you feel strongly.”

-Nagamag.com

“Un mar sereno e interminable se abre frente a usted a través de esta maravillosa y apasionada melodía. Las voces son tan limpias y melódicas que te acompañan en un viaje inesperado y agradable. El ritmo te mantiene alerta y saca toda tu energía de liberación y te permite sentirte fuertemente.”

-Nagamag.com

The original review of “T.H.E. x Yanina x Demeyer x DJ Zay’x – Close to You (feat. Demeyer & Yanina)” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Afrobeats reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “T.H.E. x Yanina x Demeyer x DJ Zay’x” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag introducing you to “Close to You (feat. Demeyer & Yanina)”. a collaborative perfection of “T.H.E. x Yanina x Demeyer x DJ Zay’x”. This creation in the terrain of Afrobeats, has touched the hearts of our curators, who really enjoyed listening to “T.H.E. x Yanina x Demeyer x DJ Zay’x – Close to You (feat. Demeyer & Yanina)”. It’s more than just a song; it’s a product that combines the composition power of more than just one artist. it’s a music built that also defines Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion, World Music (Latin & Hispanic), Congo music. The Melody and rhythm of this piece is a treasure for your ears, waiting to be discovered. Nagamag is delighted to share this music review by one of our Afrobeats reviewers, who musically joined the meaning of this collaboration “T.H.E. x Yanina x Demeyer x DJ Zay’x – Close to You (feat. Demeyer & Yanina)”. Our tireless mission to explore Afrobeats songs from all over the world brought this offering as a share point to the global community of Afrobeats enthusiasts in their love for this kind of music.

Listen to “T.H.E. x Yanina x Demeyer x DJ Zay’x – Close to You (feat. Demeyer & Yanina)” on Youtube and Spotify

You can listen to “T.H.E. x Yanina x Demeyer x DJ Zay’x – Close to You (feat. Demeyer & Yanina)” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Afrobeats song and watch the official video clip of “T.H.E. x Yanina x Demeyer x DJ Zay’x – Close to You (feat. Demeyer & Yanina)”.


Lyrics of T.H.E. x Yanina x Demeyer x DJ Zay’x – Close to You (feat. Demeyer & Yanina)

Tsh tsh, DJ Zay’x

Listen

You’re every moment, every goal
Light every morning
‘Til I get close to you

You’re every poem, that I’ve ever spoken
My lyrics are frozen,
‘Til I get close to you

‘Til I get closer, ‘til I get closer
‘Til I get close to you
‘Til I get closer
‘Til I get close to you
Yah (Yaka Mama)
‘Til I get close to you
Yuh-uhuh, yuh-uhuh, yuh-uhuh
‘Til I get close to you

I’m craving your touchin, and saving my lovin
My heartbeat is runnin’
‘Til I get close to you

My smile is hurtin’, my fantasies burnin’
Everything’s yearnin
‘Til I get close to you

‘Til I get closer, ‘til I get closer
‘Til I get close to you
‘Til I get closer
‘Til I get close to you
Yah, Yaka Mama (Yaka Papa, Papa)
‘Til I get close to you
Yuh-uhuh, yuh-uhuh, yuh-uhuh
‘Til I get close to you

Be-ta-ba-la-ba-tee-jue-jue
Be-ta-ba-la-ba-ta-ba-la-ba-tee-jue
Ba-tee-jue-jue
Be-ta-ba-la-ba-ta-ba-la-ba-tee-jue
(Yah)
Be-la-ba-tee-jue-jue
Be-ta-ba-la-ba-ta-ba-la-ba-tee-jue
Be-ta-ba-la-ba-tee-jue-jue
Be-ta-ba-la-ba
(Yah, Yah)

‘Til I get closer
Close to you
Yah, Yaka Mama (Yaka Papa, Yaka Papa)
Yuh-uhuh, yuh-uhuh, yuh-uhuh
Close to you

When every day’s perfect
And every night too
The fantasy’s worth it
When I get close to you

When I get close to you (Yah) Closer
Close to you
Yah, when I get close to you
Yuh-uhuh, yuh-uhuh, yuh-uhuh


Additional information/sources for T.H.E. x Yanina x Demeyer x DJ Zay’x – Close to You (feat. Demeyer & Yanina)

The song “T.H.E. x Yanina x Demeyer x DJ Zay’x – Close to You (feat. Demeyer & Yanina)” is released by Hamsa Projects

Song Sources for “T.H.E. x Yanina x Demeyer x DJ Zay’x – Close to You (feat. Demeyer & Yanina)”:
Spotify: open.spotify.com/track/0KAbM1xpr4nQK9235hMBBC
Youtube: www.youtube.com/watch?v=1kRetHILefo
Apple Music: music.apple.com/us/album/close-to-you-feat-demeyer-yanina/1628061185?i=1628061363
Deezer: www.deezer.com/track/1780193867
Pandora: www.pandora.com/TR:69538116

Afrobeats home page where “T.H.E. x Yanina x Demeyer x DJ Zay’x – Close to You (feat. Demeyer & Yanina)” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Afrobeats artists like “T.H.E. x Yanina x Demeyer x DJ Zay’x”, providing music reviews and music discoveries like “Close to You (feat. Demeyer & Yanina)”.
This music post about song “Close to You (feat. Demeyer & Yanina)” by “T.H.E. x Yanina x Demeyer x DJ Zay’x” is hosted in Afrobeats page on Nagamag.
There you can find similar Afrobeats artists to “T.H.E. x Yanina x Demeyer x DJ Zay’x” and more Afrobeats, Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion, World Music (Latin & Hispanic), Congo songs like “Close to You (feat. Demeyer & Yanina)” that have been carefully selected by Nagamag’s Afrobeats experienced curators and reviewed by Nagamag’s Afrobeats dedicated reviewers.

Learn everything about Afrobeats on Wikipedia

If you enjoyed “T.H.E. x Yanina x Demeyer x DJ Zay’x – Close to You (feat. Demeyer & Yanina)” but you have never listened before to any other Afrobeats song or you are interested in learning more about Afrobeats music gerne then click here to visit Afrobeats music page on Wikipedia.
Afrobeats music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Afrobeats music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Afrobeats music through this valuable resource, broadening your knowledge around Afrobeats genre.

Nnennaya Kelly x Nnennaya Kelly – You & You (feat. Temilayo Abodunrin) | Afrobeats music review

Categories: Afrobeats, Audio, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , , |

“Песня буквально летает над облаками, погружая слушателя в атмосферу влюблённости и эйфории. Одна из особенностей, на которую обращают внимание после прослушивания – это удивительная синергия голосов -Nnennaya Kelly и Temilayo Abodunrin-. Они гармонично сплетены вместе и создают яркое музыкальное произведение. Мелодия Afro-pop трека обладает характерными электронными элементами, которые сочетаются с ритмом и нежными вокальными пассажами, делая песню энергичной и захватывающей.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The song literally flies over the clouds, immersing the listener into the atmosphere of love and euphoria. One of the features that are paid attention to after listening is the amazing synergy of the votes -nennaya Kelly and Temilayo ABODUNRIN-. They are harmoniously woven together and create a bright musical work. The melody of the Afro-POP track has characteristic electronic elements that are combined with rhythm and delicate vocal passages, making the song energetic and exciting.”

-Nagamag.com

“Το τραγούδι κυριολεκτικά πετάει πάνω από τα σύννεφα, βυθίζοντας τον ακροατή στην ατμόσφαιρα της αγάπης και της ευφορίας. Ένα από τα χαρακτηριστικά που δίδεται προσοχή μετά την ακρόαση είναι η εκπληκτική συνέργεια των ψήφων -nennaya Kelly και Temilayo Abodunrin-. Είναι αρμονικά υφαντά και δημιουργούν ένα φωτεινό μουσικό έργο. Η μελωδία της διαδρομής Afro-Pop έχει χαρακτηριστικά ηλεκτρονικά στοιχεία που συνδυάζονται με ρυθμό και ευαίσθητα φωνητικά περάσματα, καθιστώντας το τραγούδι ενεργητικό και συναρπαστικό.”

-Nagamag.com

The original review of “Nnennaya Kelly x Nnennaya Kelly – You & You (feat. Temilayo Abodunrin)” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Afrobeats reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Nnennaya Kelly x Nnennaya Kelly” (United Kingdom) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag introducing you to “You & You (feat. Temilayo Abodunrin)”. a collaborative perfection of “Nnennaya Kelly x Nnennaya Kelly”. This creation in the terrain of Afrobeats, has touched the hearts of our curators, who really enjoyed listening to “Nnennaya Kelly x Nnennaya Kelly – You & You (feat. Temilayo Abodunrin)”. It’s more than just a song; it’s a product that combines the composition power of more than just one artist. it’s a music built that also defines Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion, World Music (African), Nigeria music. The Melody and rhythm of this piece is a treasure for your ears, waiting to be discovered. Nagamag is delighted to share this music review by one of our Afrobeats reviewers, who musically joined the meaning of this collaboration “Nnennaya Kelly x Nnennaya Kelly – You & You (feat. Temilayo Abodunrin)”. Our tireless mission to explore Afrobeats songs from all over the world brought this offering as a share point to the global community of Afrobeats enthusiasts in their love for this kind of music.

Listen to “Nnennaya Kelly x Nnennaya Kelly – You & You (feat. Temilayo Abodunrin)” on Youtube and Spotify

You can listen to “Nnennaya Kelly x Nnennaya Kelly – You & You (feat. Temilayo Abodunrin)” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Afrobeats song and watch the official video clip of “Nnennaya Kelly x Nnennaya Kelly – You & You (feat. Temilayo Abodunrin)”.


Lyrics of Nnennaya Kelly x Nnennaya Kelly – You & You (feat. Temilayo Abodunrin)

Uhmmmm
Oh oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh oh

Woke up one morning and I saw
the beauty of the light
you sent me through and you say,
make a difference bright
You and you are the light,
the makes is world so bright.
Just stay strong.

I see it
and I feel my future’s bright.

Now I know it
That one day I’ll touch the sky.

You and you You and you
Your future is so bright

You must break through Come on

Your wealth is in your health

Life’s a journey we must protect
young to the old

I need your love to push on through
to make it to the end

You and you
Are the light, that makes this world so bright
just stay strong, ya ya
And I see it, I beleive it will good
And I feel it, it’s my health my future jewel

You and you. You and you.

Your future is so bright. You must break through

Your health is in your hands
Go go go go go go

Halle lu lu lu lujah
Halle lu lu lu lujah
Halle lu lu lu lujah
Halle lu lu lu lujah

You and you You and you
Your future is so bright

You must break through Come on

Your wealth is in your health

You and you You and you
Your future is so bright

You must break through Come on

Your wealth is in your health

ah ah come on ah ah
ah come on ah ah


Additional information/sources for Nnennaya Kelly x Nnennaya Kelly – You & You (feat. Temilayo Abodunrin)

The song “Nnennaya Kelly x Nnennaya Kelly – You & You (feat. Temilayo Abodunrin)” is released by Ultimate Innovations USA Corp.

Song Sources for “Nnennaya Kelly x Nnennaya Kelly – You & You (feat. Temilayo Abodunrin)”:
Spotify: open.spotify.com/track/2utdQJD6Lxfa7O0QUhVcAO
Youtube: www.youtube.com/watch?v=wILBsBTSxUI
Apple Music: music.apple.com/us/album/you-you-feat-temilayo-abodunrin/1709631338?i=1709631339
Pandora: www.pandora.com/TR:105888534

Afrobeats home page where “Nnennaya Kelly x Nnennaya Kelly – You & You (feat. Temilayo Abodunrin)” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Afrobeats artists like “Nnennaya Kelly x Nnennaya Kelly”, providing music reviews and music discoveries like “You & You (feat. Temilayo Abodunrin)”.
This music post about song “You & You (feat. Temilayo Abodunrin)” by “Nnennaya Kelly x Nnennaya Kelly” is hosted in Afrobeats page on Nagamag.
There you can find similar Afrobeats artists to “Nnennaya Kelly x Nnennaya Kelly” and more Afrobeats, Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion, World Music (African), Nigeria songs like “You & You (feat. Temilayo Abodunrin)” that have been carefully selected by Nagamag’s Afrobeats experienced curators and reviewed by Nagamag’s Afrobeats dedicated reviewers.

Learn everything about Afrobeats on Wikipedia

If you enjoyed “Nnennaya Kelly x Nnennaya Kelly – You & You (feat. Temilayo Abodunrin)” but you have never listened before to any other Afrobeats song or you are interested in learning more about Afrobeats music gerne then click here to visit Afrobeats music page on Wikipedia.
Afrobeats music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Afrobeats music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Afrobeats music through this valuable resource, broadening your knowledge around Afrobeats genre.

Theo Gee – Garden | Afrobeats music review

Categories: Afrobeats, Audio, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Мелодичная Afrobeats песня сочетает в себе уникальное и освежающее звучание. С первых нот понятно, что этот трек — нечто особенное. Мечтательные аккорды создают неземную атмосферу, которая прекрасно дополняет вдумчивую лирику. Вокал -Theo Gee- очень нежный и эмоциональный, у него есть отличительная способность создавать глубокую и значимую связь с аудиторией.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The melodic Afrobeats song combines a unique and refreshing sound. From the first notes it is clear that this track is something special. Dreamy chords create an unearthly atmosphere, which perfectly complements thoughtful lyrics. Vocal -theo Gee is very delicate and emotional, it has a distinctive ability to create a deep and significant connection with the audience.”

-Nagamag.com

“La chanson mélodique Afrobeats combine un son unique et rafraîchissant. D’après les premières notes, il est clair que cette piste est quelque chose de spécial. Les accords de rêve créent une atmosphère surnaturelle, qui complète parfaitement les paroles réfléchies. Vocal -Theo Gee est très délicat et émotionnel, il a une capacité distinctive à créer un lien profond et significatif avec le public.”

-Nagamag.com

The original review of “Theo Gee – Garden” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Afrobeats reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Theo Gee” (Belgium) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag proudly presents the song with title “Garden” by the talented “Theo Gee”. A unique Afrobeats composition that captured the attention of Nagamag’s curators, who were deeply moved by the emotions awakened during their listening experience of “Theo Gee – Garden”. The song expresses Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion music genre details that worth to be enjoyed by listening the full production!
Nagamag music magazine gladfully shares with you the above music review that one of our experienced Afrobeats reviewers motivated to write about “Theo Gee – Garden”. Nagamag, as an international music magazine, reviews Afrobeats songs that discovers around the globe, for Afrobeats listeners of all over the world!

Listen to “Theo Gee – Garden” on Youtube and Spotify

You can listen to “Theo Gee – Garden” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Afrobeats song and watch the official video clip of “Theo Gee – Garden”.

Additional information/sources for Theo Gee – Garden

The song “Theo Gee – Garden” is released by Theo Gee, Distributed by Venice Music

Song Sources for “Theo Gee – Garden”:
Spotify: open.spotify.com/track/5BYsflfXUrgSjFGMRzdasn
Youtube: www.youtube.com/watch?v=LFr6TYRGOlI
Apple Music: music.apple.com/us/album/garden/1710726880?i=1710726881
Deezer: www.deezer.com/track/2486501061
Pandora: www.pandora.com/TR:106461055

Find Theo Gee on Socials:
Instagram: www.instagram.com/theo.gee.music/
TikTok: www.tiktok.com/@theo.gee.music

Afrobeats home page where “Theo Gee – Garden” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Afrobeats artists like “Theo Gee”, providing music reviews and music discoveries like “Garden”.
This music post about song “Garden” by “Theo Gee” is hosted in Afrobeats page on Nagamag.
There you can find similar Afrobeats artists to “Theo Gee” and more Afrobeats, Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion songs like “Garden” that have been carefully selected by Nagamag’s Afrobeats experienced curators and reviewed by Nagamag’s Afrobeats dedicated reviewers.

Learn everything about Afrobeats on Wikipedia

If you enjoyed “Theo Gee – Garden” but you have never listened before to any other Afrobeats song or you are interested in learning more about Afrobeats music gerne then click here to visit Afrobeats music page on Wikipedia.
Afrobeats music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Afrobeats music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Afrobeats music through this valuable resource, broadening your knowledge around Afrobeats genre.

Load More Posts
Go to Top