Music Genre

Artificial Love – Carlo Loud

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Ο εκλεπτυσμένος χαρακτήρας της μελωδίας μας γοητεύει από την πρώτη στιγμή. Η θετική της ενέργεια μας φτιάχνει την διάθεση και κάνει το μυαλό μας πιο ανάλαφρο. Ο ζωηρός ρυθμός στήνει μια γιορτή γεμάτος κέφι και χορό. Τα εκπληκτικά φωνητικά μας κάνουν να λικνιζόμαστε τόσο ανέμελα με την ένταση τους και το πάθος τους. Δυνάμωσε τον ήχο και αφέσου στην λυτρωτική δύναμη του κομματιού.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The refined character of the melody charms us from the first moment. Its positive energy improves our mood and makes our mind lighter. The lively rhythm sets up a celebration full of fun and dancing. The amazing vocals make us rock so carelessly with their intensity and passion. Turn up the volume and indulge in the redemptive power of the track.”

-Nagamag.com

“El carácter refinado de la melodía nos encanta desde el primer momento. Su energía positiva mejora nuestro estado de ánimo y aclara nuestra mente. El ritmo animado configura una celebración llena de diversión y baile. Las increíbles voces nos hacen rockear tan descuidadamente con su intensidad y pasión. Sube el volumen y disfruta del poder redentor de la canción.”

-Nagamag.com

The original review of “Carlo Loud – Artificial Love” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Carlo Loud” (Mexico) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Artificial Love” crafted by the gifted artist of “Carlo Loud”. This Pop composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Carlo Loud – Artificial Love”. The song as well offers an intriguing exploration of Electro Pop, Dream Pop, Dance Pop music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Pop compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Pop songs from all corners of the globe, to the global audience of Pop music enthusiasts!

Listen to “Carlo Loud – Artificial Love” on Spotify

You can listen to “Carlo Loud – Artificial Love” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Pop song.


Lyrics of Carlo Loud – Artificial Love

Tal vez
Para ti fue algo casual
Quizá no sabes
Pero para mí fue más que trivial

Aquellas noches contigo
Entre copas de vino
Y esa forma inusual
Que tienes para engañar

Eras todo lo que pido
Y tus besos un tiro
A toda velocidad
Pero no vi la señal

So I’m trying to recall
You in front of me
Holding you in my arms
Living on a dream

Oh I’m trying not to fall
Playing fantasy
But it’s hard to confront
Artificial love

Un amor, un amor, un amor
(Artificial love)
Un amor, un amor, un amor
(Un amor artificial)

No, there’s nothing else left to say
And if you comeback
I hope you realised your mistakes

Otro cuerpo que no huela
A tu aroma artificial
Y tus huellas en la arena
Que se esfumen en el mar

Solo busco una escalera
Pa salir de este lugar
Que lo nuestro solo fue
Un amor artificial

Un amor, un amor, un amor
(Artificial Love)
Un amor, un amor, un amor
(Artificial Love)

So can you give me a chance?
I want more than romance
Anything to numb the thought
Of losing you again

I’m trying to make out your signs
That you’re leaving behind
But time washes them away
Before I can understand

Artificial Love


Additional information/sources for Carlo Loud – Artificial Love

The song “Carlo Loud – Artificial Love” is released by Nia Records

Song Sources for “Carlo Loud – Artificial Love”:
Spotify: open.spotify.com/track/5KOG82uSKXNBPeawsoI2ld

Pop home page where “Carlo Loud – Artificial Love” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Carlo Loud”, providing music reviews and music discoveries like “Artificial Love”.
This music post about song “Artificial Love” by “Carlo Loud” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Carlo Loud” and more Pop, Electro Pop, Dream Pop, Dance Pop songs like “Artificial Love” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Carlo Loud – Artificial Love” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

WAASH – Frozen | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Η μαγεία σκορπίζεται γύρω μας από αυτή την υπέροχη μελωδία φέρνοντας ήχους του παρελθόντος στο σήμερα. Τα υπέροχα φωνητικά έχουν μια νοσταλγική διάθεση που μας συγκινεί ,ενώ η θετική τους ενέργεια μας στέλνει αισιόδοξα μηνύματα. Ο ζωντανός και κεφάτος ρυθμός μας επιβάλλεται και μας βγάζει από το αδιέξοδο μας, δείχνοντας μας τη σωστή επιλογή.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Magic spreads around us from this wonderful melody bringing sounds of the past into the present. The wonderful vocals have a nostalgic mood that moves us, while their positive energy sends us optimistic messages. The lively and heady rhythm imposes itself on us and pulls us out of our dead end, showing us the right choice.”

-Nagamag.com

“La magia se esparce a nuestro alrededor a partir de esta maravillosa melodía que trae sonidos del pasado al presente. Las maravillosas voces tienen un tono nostálgico que nos conmueve, mientras que su energía positiva nos envía mensajes optimistas. El ritmo vivo y embriagador se impone sobre nosotros y nos saca de nuestro callejón sin salida, mostrándonos la elección correcta.”

-Nagamag.com

The original review of “WAASH – Frozen” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “WAASH” (Canada) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brings you a Pop music review, inspired by the unique song “WAASH – Frozen”. Many vibes to feel, many emotions to experience and these melodies you are expecting and have to hear! Our excitement to review and share “WAASH – Frozen” encourages us to continue sharing such Pop songs from all over the world, hopefully destined to reach the most of all Pop listeners!

Listen to “WAASH – Frozen” on Youtube and Spotify

You can listen to “WAASH – Frozen” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “WAASH – Frozen”.

Additional information/sources for WAASH – Frozen

The song “WAASH – Frozen” is released by Light Organ Records

Song Sources for “WAASH – Frozen”:
Spotify: open.spotify.com/track/4v4W3BGsGMW3xjPjlMVhPj
Youtube: www.youtube.com/watch?v=ajg79cUQCzQ

Pop home page where “WAASH – Frozen” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “WAASH”, providing music reviews and music discoveries like “Frozen”.
This music post about song “Frozen” by “WAASH” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “WAASH” and more Pop, Indie Pop, Dream Pop songs like “Frozen” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “WAASH – Frozen” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Julia Logan – Mirrors | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Depth to her voice is really good. Deep and full of emotion, very unique vocal presentation and crystal performance. Nice production, very modern in sound with smooth beats and groove. Song is very attractive and charming and at the same time very old fashioned and modern.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Το βάθος στη φωνή της είναι πολύ καλό. Βαθιά και γεμάτη συναίσθημα, πολύ μοναδική φωνητική παρουσίαση και κρυστάλλινη απόδοση. Ωραία παραγωγή, πολύ μοντέρνα στον ήχο με απαλούς ρυθμούς και groove. Το τραγούδι είναι πολύ ελκυστικό και γοητευτικό και ταυτόχρονα πολύ ντεμοντέ και μοντέρνο.”

-Nagamag.com

“Djupet i hennes röst är riktigt bra. Djup och full av känslor, mycket unik sångpresentation och kristalluppträdande. Trevlig produktion, mycket modern i ljudet med mjuka beats och groove. Låten är väldigt attraktiv och charmig och samtidigt väldigt gammaldags och modern.”

-Nagamag.com

The original review of “Julia Logan – Mirrors” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Julia Logan” (Sweden) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Mirrors” crafted by the gifted artist of “Julia Logan”. This Pop composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Julia Logan – Mirrors”. The song as well offers an intriguing exploration of Indie Rock, Dream Pop, Folk Pop music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Pop compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Pop songs from all corners of the globe, to the global audience of Pop music enthusiasts!

Listen to “Julia Logan – Mirrors” on Spotify

You can listen to “Julia Logan – Mirrors” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Pop song.


Lyrics of Julia Logan – Mirrors

Had a chance to be honest
If I ever caught you
Got a lifetime of sorrows
But I’ve been running from you

I’ve got nothing to say
And there’s nothing to set us apart

I’ve been thinking about
All the times I was hoping for change

If I don’t like the ending
I’ll make something else just up for fun
I’m running through spaces and faces
I already know

I got an anger in my heart
It’s running me over

I just wanna let go
If you’ve got me somewhere to land
With a looking glass in my hand

Had a time I was so lost
I kept on driving all night

Then I saw the light
And the pale moon sky

I found a door, yeah
It pushed me out alright

The fear is breaking me down
Can I make it out somehow

If I don’t like the ending
I’ll make something else just up for fun
I’m running through spaces and faces
I already know

I got an anger in my heart
It’s running me over

I just wanna let go
If you’ve got me somewhere to land
With a looking glass in my hand

Strangers linger
Mirror mirror
Who’s that singing in my head

I’m running through spaces and faces
I already know

I got an anger in my heart
It’s running me over

I just wanna let go
If you’ve got me somewhere to land
With a looking glass in my hand


Additional information/sources for Julia Logan – Mirrors

The song “Julia Logan – Mirrors” is released by Dumont Dumont

Song Sources for “Julia Logan – Mirrors”:
Spotify: open.spotify.com/track/2EKz3OWAJPZOufOpgBmeYe

Pop home page where “Julia Logan – Mirrors” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Julia Logan”, providing music reviews and music discoveries like “Mirrors”.
This music post about song “Mirrors” by “Julia Logan” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Julia Logan” and more Pop, Indie Rock, Dream Pop, Folk Pop songs like “Mirrors” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Julia Logan – Mirrors” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Imani Assumani – Décibel | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“С первых нот этой песни окунаешься в атмосферу невесомости и мечтательности. Мелодия полна нежности, она словно переносит нас в другой мир, где время замедляется, а мы можем просто наслаждаться звуками и раскрывать свои внутренние мысли и чувства. Голос -Imani Assumani- звучит так утонченно и дает возможность задуматься о самых глубоких вещах.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“From the first notes of this song you plunge into an atmosphere of weightlessness and dreaminess. The melody is full of tenderness, it seems to take us to another world, where time slows down and we can simply enjoy the sounds and reveal our inner thoughts and feelings. The voice of -Imani Assumani- sounds so refined and makes it possible to think about the deepest things.”

-Nagamag.com

“Dès les premières notes de cette chanson vous plongez dans une atmosphère d’apesanteur et de rêverie. La mélodie est pleine de tendresse, elle semble nous emmener dans un autre monde, où le temps ralentit et où l’on peut simplement profiter des sons et révéler nos pensées et sentiments intérieurs. La voix de -Imani Assumani- sonne si raffinée et permet de réfléchir aux choses les plus profondes.”

-Nagamag.com

The original review of “Imani Assumani – Décibel” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Imani Assumani” (Belgium) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brings you a Pop music review, inspired by the unique song “Imani Assumani – Décibel”. Many vibes to feel, many emotions to experience and these melodies you are expecting and have to hear! Our excitement to review and share “Imani Assumani – Décibel” encourages us to continue sharing such Pop songs from all over the world, hopefully destined to reach the most of all Pop listeners!

Listen to “Imani Assumani – Décibel” on Spotify

You can listen to “Imani Assumani – Décibel” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Pop song.

Additional information/sources for Imani Assumani – Décibel

The song “Imani Assumani – Décibel” is released by Moyo Productions

Song Sources for “Imani Assumani – Décibel”:
Spotify: open.spotify.com/track/7pY8CCDBS79ODOdGCGmtjA
Apple Music: music.apple.com/us/album/d%C3%A9cibel/1733967305?i=1733967306
Deezer: www.deezer.com/track/2686398202
Pandora: www.pandora.com/TR:118117751

Pop home page where “Imani Assumani – Décibel” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Imani Assumani”, providing music reviews and music discoveries like “Décibel”.
This music post about song “Décibel” by “Imani Assumani” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Imani Assumani” and more Pop, Dream Pop, Alt Pop, Emo songs like “Décibel” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Imani Assumani – Décibel” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

The Haunted Youth – Into You | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Song is with a perfectly balanced vibe and his remarkable seductive vocal. Its pop structure is have the perfect flow. Lush guitar themes in the background creates basic harmonic structure of the song, followed by cinematic strings parts, that adds beautiful atmosphere. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Το τραγούδι είναι με μια τέλεια ισορροπημένη ατμόσφαιρα και τα αξιοσημείωτα σαγηνευτικά φωνητικά του. Η ποπ δομή του έχει την τέλεια ροή. Τα πλούσια θέματα κιθάρας στο βάθος δημιουργούν τη βασική αρμονική δομή του τραγουδιού, ακολουθούμενα από κινηματογραφικά έγχορδα μέρη, που προσθέτουν όμορφη ατμόσφαιρα. ”

-Nagamag.com

“La chanson est dotée d’une ambiance parfaitement équilibrée et d’une voix séduisante remarquable. Sa structure pop est d’un flow parfait. Des thèmes de guitare luxuriants en arrière-plan créent une structure harmonique de base de la chanson, suivis de parties de cordes cinématographiques, qui ajoutent une belle atmosphère. ”

-Nagamag.com

The original review of “The Haunted Youth – Into You” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “The Haunted Youth” (Belgium) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “Into You” by the remarkable “The Haunted Youth”. A captivating Pop music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “The Haunted Youth – Into You.” The song manages to take you on a journey through the world of Indie Rock, Indie Pop, Dream Pop music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “The Haunted Youth – Into You” on Youtube and Spotify

You can listen to “The Haunted Youth – Into You” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “The Haunted Youth – Into You”.

Additional information/sources for The Haunted Youth – Into You

The song “The Haunted Youth – Into You” is released by Mayway Records

Song Sources for “The Haunted Youth – Into You”:
Spotify: open.spotify.com/track/6mIE4SuwCMmWfUPEkeonEE
Youtube: www.youtube.com/watch?v=eWNNUQcWbJM
Apple Music: music.apple.com/us/album/into-you/1742812451?i=1742812454
Deezer: www.deezer.com/track/2763469121
Pandora: www.pandora.com/TR:122524622

Pop home page where “The Haunted Youth – Into You” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “The Haunted Youth”, providing music reviews and music discoveries like “Into You”.
This music post about song “Into You” by “The Haunted Youth” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “The Haunted Youth” and more Pop, Indie Rock, Indie Pop, Dream Pop songs like “Into You” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “The Haunted Youth – Into You” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Plushy – Hand to Heart | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Очень неординарный, атмосферный и глубокий трек в жанре Indie Rock и Dream Pop. Попробуйте погрузиться в медитативное состояние, словно плывете по волнам этого величественного звука. Ядовитые и мощные гитарные аккорды смешиваются с мелодичным вокалом, создавая очень волнующую атмосферу. Возможно, это именно то, что вам нужно в данную минуту.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“A very extraordinary, atmospheric and deep track in the Indie Rock and Dream Pop genres. Try to immerse yourself in a meditative state, as if floating on the waves of this majestic sound. Poisonous and powerful guitar chords are mixed with melodic vocals, creating a very exciting atmosphere. Perhaps this is exactly what you need at this moment.”

-Nagamag.com

“Ένα πολύ εξαιρετικό, ατμοσφαιρικό και βαθύ κομμάτι στα είδη Indie Rock και Dream Pop. Προσπαθήστε να βυθιστείτε σε μια κατάσταση διαλογισμού, σαν να επιπλέετε στα κύματα αυτού του μεγαλειώδους ήχου. Δηλητηριώδεις και δυνατές χορδές κιθάρας αναμειγνύονται με μελωδικά φωνητικά, δημιουργώντας μια πολύ συναρπαστική ατμόσφαιρα. Ίσως αυτό ακριβώς χρειάζεστε αυτή τη στιγμή.”

-Nagamag.com

The original review of “Plushy – Hand to Heart” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Plushy” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Hand to Heart” crafted by the gifted artist of “Plushy”. This Rock composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Plushy – Hand to Heart”. The song as well offers an intriguing exploration of Indie Rock, Dream Pop, Shoegaze music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Rock compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Rock songs from all corners of the globe, to the global audience of Rock music enthusiasts!

Listen to “Plushy – Hand to Heart” on Spotify

You can listen to “Plushy – Hand to Heart” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Rock song.


Lyrics of Plushy – Hand to Heart

Oh what a shame
And what a misfortune
To have a love so deep
But a one-way street at that
Be honest with me
Does it feel like torture
Are you just so scared that you start to look beyond

I lose my head
Push you to the edge
Again and again

What’s left unsaid
Is louder than wolves
Howling at the moon

Hand to my heart
I defend when we’re apart
But I know when you cry that I can’t be the one you want
And in the morning it starts
You still pretend to fall in love
But I know by the night that I won’t be the one you want

I lose my head
Push you to the edge
Again and again

What’s left unsaid
Is louder than wolves
Howling at the moon

Hand to my heart
I defend when we’re apart
But I know when you cry that I can’t be the one you want
And in the morning it starts
You still pretend to fall in love
But I know by the night that I won’t be the one you want


Additional information/sources for Plushy – Hand to Heart

The song “Plushy – Hand to Heart” is released by Glambien

Song Sources for “Plushy – Hand to Heart”:
Spotify: open.spotify.com/track/1M2M7sDaivpiKCW6DDUoeD

Rock home page where “Plushy – Hand to Heart” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Plushy”, providing music reviews and music discoveries like “Hand to Heart”.
This music post about song “Hand to Heart” by “Plushy” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Plushy” and more Rock, Indie Rock, Dream Pop, Shoegaze songs like “Hand to Heart” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Plushy – Hand to Heart” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Dax – A Real Man | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Song is with a perfectly balanced vibe and her remarkable seductive vocal. Its pop structure is blended together with a smooth hip hop vibes. Lush guitar themes in the background creates basic harmonic structure of the song, followed by beautiful atmosphere.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Το τραγούδι είναι με μια τέλεια ισορροπημένη ατμόσφαιρα και τα αξιοσημείωτα σαγηνευτικά φωνητικά της. Η ποπ δομή του συνδυάζεται με απαλές χιπ χοπ δονήσεις. Τα πλούσια θέματα κιθάρας στο βάθος δημιουργούν τη βασική αρμονική δομή του τραγουδιού, ακολουθούμενη από όμορφη ατμόσφαιρα.”

-Nagamag.com

“La canción tiene una vibra perfectamente equilibrada y su notable y seductora voz. Su estructura pop se mezcla con suaves vibraciones de hip hop. Los exuberantes temas de guitarra de fondo crean una estructura armónica básica de la canción, seguida de una hermosa atmósfera.”

-Nagamag.com

The original review of “Dax – A Real Man” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Dax” (Canada) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag already found for you the “A Real Man”, a masterpiece by “Dax”. A song of Pop genre, that also offers Dream Pop, Alternative Rock, Alt Pop characteristics. That for, Nagamag is pleased to share with you this music review, thoughtfully written by one of our expert Pop reviewers, whose expertise in unraveling the compositions like “Dax – A Real Man”. A Pop discovery that brought to you and to the worldwide community of Pop enthusiasts who speak the universal language of music as well.

Listen to “Dax – A Real Man” on Youtube and Spotify

You can listen to “Dax – A Real Man” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “Dax – A Real Man”.

Additional information/sources for Dax – A Real Man

Song Sources for “Dax – A Real Man”:
Spotify: open.spotify.com/track/00SU9JMELyhWF2Kn6KQRc7
Youtube: www.youtube.com/watch?v=DVbKmQ7Hmlk

Pop home page where “Dax – A Real Man” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Dax”, providing music reviews and music discoveries like “A Real Man”.
This music post about song “A Real Man” by “Dax” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Dax” and more Pop, Dream Pop, Alternative Rock, Alt Pop songs like “A Real Man” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Dax – A Real Man” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

B.Miles – Emergency Contact | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Very dreamy atmosphere and amazing layering of sounds, that creates very melancholic vibe within the songs structure. Her beautiful voice is so blissful. Vocal range is just amazing, you can feel the depth and emotion this song has to offer and what her voice triggers. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Πολύ ονειρική ατμόσφαιρα και εκπληκτικό layering ήχων, που δημιουργεί πολύ μελαγχολική ατμόσφαιρα στη δομή των τραγουδιών. Η όμορφη φωνή της είναι τόσο χαρούμενη. Το φωνητικό εύρος είναι απλά εκπληκτικό, μπορείτε να νιώσετε το βάθος και το συναίσθημα που έχει να προσφέρει αυτό το τραγούδι και τι προκαλεί η φωνή του.”

-Nagamag.com

“Una atmósfera muy soñadora y una increíble superposición de sonidos, que crea una vibra muy melancólica dentro de la estructura de la canción. Su hermosa voz es tan dichosa. El rango vocal es simplemente asombroso, puedes sentir la profundidad y la emoción que esta canción tiene para ofrecer y lo que desencadena su voz.”

-Nagamag.com

The original review of “B.Miles – Emergency Contact” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “B.Miles” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Pop reviewers and it all about “B.Miles – Emergency Contact”. Hit play button and lay back while the vibes that B.Miles managed to create will feel your body with the feelings that only “Emergency Contact” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Pop songs from around the world, and share them with Pop listeners, worldwide.

Listen to “B.Miles – Emergency Contact” on Youtube and Spotify

You can listen to “B.Miles – Emergency Contact” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “B.Miles – Emergency Contact”.


Lyrics of B.Miles – Emergency Contact

I’m a model in this room
A green gown slipped on
Matching every girl in here
who’s last names aren’t yet called

Where no-o news is good news
And everything takes too long
“Miss Miles”, the nurse she croons
“Who can we contact?”

I sit alone
Trying not to overreact
Staring at a line that says, “emergency contact”

And all I see
Are their eyes that all look at me
Like a spotlight saying that I don’t have somebody

That I could choose
I just need you
I know that I let go
of our love but I know

there’s no one who
I’ll go home to
Wonder if I called you
Would you let it ring through?

Memory steering the wheel
A-route that we’d go on
Feeling like I’m a car wreck coming
Watch life flash before my eyes

Like our long drives on weekends
The same songs we’d always sing
Red and blue lights ask who
They can reach out to

I sit alone
Trying not to overreact
Staring at a line that says, “emergency contact”

And all I see
Are their eyes that all look at me
Like a spotlight saying that I don’t have somebody

That I could choose
I just need you
I know that I let go
of our love but I know

there’s no one who
I’ll go home to
Wonder if I called you
Would you let it ring through?

I just spent a year
Thinking I
Wouldn’t need you

Didn’t realize
Maybe I
Am wrong too

Panicking as I try
To think of who
Anyone that could come
close to you

I sit alone
Trying not to overreact
Staring at a line that says, “emergency contact”

And all I see
Are their eyes that all look at me
Like a spotlight saying that I don’t have somebody

That I could choose
I just need you
I know that I let go
of our love but I know

there’s no one who
I’ll go home to
Staring at a line that says, “emergency contact”


Additional information/sources for B.Miles – Emergency Contact

The song “B.Miles – Emergency Contact” is released by Moon Crawl Records

Song Sources for “B.Miles – Emergency Contact”:
Spotify: open.spotify.com/track/2m7w9QvLoyudSX08ySHtRN
Youtube: www.youtube.com/watch?v=rzmFCPiTNpc
Deezer: www.deezer.com/track/2754150301

Pop home page where “B.Miles – Emergency Contact” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “B.Miles”, providing music reviews and music discoveries like “Emergency Contact”.
This music post about song “Emergency Contact” by “B.Miles” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “B.Miles” and more Pop, Indietronica, Dream Pop, Alt Pop songs like “Emergency Contact” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “B.Miles – Emergency Contact” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

The Corsage – Framed in White | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Ένα απολαυστικό ταξίδι μέσα από την μοναδική αυτή μελωδία ξεκινά. Τα ατελείωτα συναρπαστικά φωνητικά προκαλούν μια έκρηξη συναισθημάτων. Η εκπληκτική καθαρότητα τους και ο σταθερός, ολοκληρωμένος ρυθμός δένουν άρτια με την μελωδία . Ξεκάθαρες έννοιες και νοήματα περιγράφουν τα συναισθήματα χωρίς υπεκφυγές ενώ οι μαγικές φωνές ρίχνουν την χρυσόσκονή που χρειάζεται στην περίσταση.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“An enjoyable journey through this unique melody begins. Endless soulful vocals evoke an explosion of emotions. Their amazing clarity and steady, integrated rhythm blend perfectly with the melody. Clear concepts and meanings describe the feelings without evasion while the magical voices throw the gold dust that is needed on the occasion.”

-Nagamag.com

“Comienza un divertido viaje a través de esta melodía única. Un sinfín de voces conmovedoras evocan una explosión de emociones. Su asombrosa claridad y su ritmo constante e integrado se combinan perfectamente con la melodía. Conceptos y significados claros describen los sentimientos sin evasiones mientras las voces mágicas arrojan el polvo de oro que hace falta en la ocasión.”

-Nagamag.com

The original review of “The Corsage – Framed in White” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “The Corsage” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Pop reviewers and it all about “The Corsage – Framed in White”. Hit play button and lay back while the vibes that The Corsage managed to create will feel your body with the feelings that only “Framed in White” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Pop songs from around the world, and share them with Pop listeners, worldwide.

Listen to “The Corsage – Framed in White” on Spotify

You can listen to “The Corsage – Framed in White” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Pop song.


Lyrics of The Corsage – Framed in White

Cool night in June
Glow on the water
The kind of air you breathe
Inhale to feel farther
From reality, from reality
From reality

(Framed in white)

Imperfect, Imperfect, Imperfectly beautiful
Imperfect, Imperfect, Imperfectly beautiful

Hold me close, fireworks
Out our window,
In the darkness In the night
A piece of heaven
Ours alone

Framed in white
Framed in white
Framed in white


Additional information/sources for The Corsage – Framed in White

The song “The Corsage – Framed in White” is released by Ephemeral Glow

Song Sources for “The Corsage – Framed in White”:
Spotify: open.spotify.com/track/3DdlJtP0zb2x6gYZywiAhI

Pop home page where “The Corsage – Framed in White” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “The Corsage”, providing music reviews and music discoveries like “Framed in White”.
This music post about song “Framed in White” by “The Corsage” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “The Corsage” and more Pop, Indie Electronic, Chillwave, Dream Pop songs like “Framed in White” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “The Corsage – Framed in White” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

I Want Poetry – Ocean (New Light Version) | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Depth to her voice is really amazing. Deep and full of emotion, very unique vocal presentation and crystal performance. Nice production, very modern in sound with dreamy cinematic structure. Melancholic atmosphere is so blissful, especially with piano theme in the background and subtle rhythmic parts.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Το βάθος στη φωνή της είναι πραγματικά εκπληκτικό. Βαθιά και γεμάτη συναίσθημα, πολύ μοναδική φωνητική παρουσίαση και κρυστάλλινη απόδοση. Ωραία παραγωγή, πολύ μοντέρνα σε ήχο με ονειρική κινηματογραφική δομή. Η μελαγχολική ατμόσφαιρα είναι τόσο ευχάριστη, ειδικά με το θέμα του πιάνου στο βάθος και τα λεπτά ρυθμικά μέρη.”

-Nagamag.com

“Die Tiefe ihrer Stimme ist wirklich erstaunlich. Tiefgründig und voller Emotionen, einzigartige Gesangsdarbietung und kristallklare Darbietung. Schöne Produktion, sehr modern im Sound mit verträumter Filmstruktur. Die melancholische Atmosphäre ist so glückselig, besonders mit dem Klavierthema im Hintergrund und subtilen rhythmischen Teilen.”

-Nagamag.com

The original review of “I Want Poetry – Ocean (New Light Version)” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “I Want Poetry” (Germany) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Pop reviewers and it all about “I Want Poetry – Ocean (New Light Version)”. Hit play button and lay back while the vibes that I Want Poetry managed to create will feel your body with the feelings that only “Ocean (New Light Version)” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Pop songs from around the world, and share them with Pop listeners, worldwide.

Listen to “I Want Poetry – Ocean (New Light Version)” on Spotify

You can listen to “I Want Poetry – Ocean (New Light Version)” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Pop song.


Lyrics of I Want Poetry – Ocean (New Light Version)

Some things happen when I’m quiet
I feel my skin and everything
is amplified
something’s here when I am calm
the wind will always whisper of their call

but there is solace
in the quiet
and in a tree
and in the leaves
and in a drop of water
but there is solace
in the books
and in thought
and in a wave
the presence of another

so there is solace in light
and there’s solace in the running of the tides
so there is solace in light
and there’s solace in the passing of the time

so they whisper all the same
I know I won’t remain
and I’ll be gone
I don’t know where
some things change but
some will stay the same
circles everywhere
I see the geometric pattern
repeat until it’s gone

but there is solace
in the quiet
and in a tree
and in the leaves
and in a drop of water

so there is solace in light
and there’s solace in the running of the tides
so there is solace in light
and there’s solace in the passing of the time


Additional information/sources for I Want Poetry – Ocean (New Light Version)

The song “I Want Poetry – Ocean (New Light Version)” is released by 1000 Oceans Records

Song Sources for “I Want Poetry – Ocean (New Light Version)”:
Spotify: open.spotify.com/track/2hXizVTYtkTFUxpCL9u1Cy
Apple Music: music.apple.com/us/album/ocean-new-light-version/1733620577?i=1733620584

Pop home page where “I Want Poetry – Ocean (New Light Version)” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “I Want Poetry”, providing music reviews and music discoveries like “Ocean (New Light Version)”.
This music post about song “Ocean (New Light Version)” by “I Want Poetry” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “I Want Poetry” and more Pop, Indietronica, Dream Pop, Alt Pop songs like “Ocean (New Light Version)” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “I Want Poetry – Ocean (New Light Version)” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Load More Posts
Go to Top