TAPESTRY [HIJAZ] – BODUR

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Τα ξεχωριστά φωνητικά με την ιδιαίτερη, γεμάτη εναλλαγές χροιά τους, μας εντυπωσιάζουν από την πρώτη στιγμή. Η φανταστική μελωδία μας προσφέρει μοναδική απόλαυση καθώς από τη μια στιγμή στην άλλη μας εκπλήσσει και μας κρατά σε μια γλυκιά αγωνία. Ο ρυθμός δεν σταματά να μας ξεσηκώνει αλλά και να κάνει τη φαντασία μας να περιπλανάται σε ανεξερεύνητα μονοπάτια.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The special vocals with their special, full of changes, impress us from the first moment. The fantastic melody offers us a unique pleasure as from one moment to the next it surprises us and keeps us in a sweet suspense. The rhythm never ceases to arouse us but also to make our imagination wander on unexplored paths.”

-Nagamag.com

“Las voces especiales con sus especiales llenos de cambios nos impresionan desde el primer momento. La fantástica melodía nos ofrece un placer único ya que de un momento a otro nos sorprende y nos mantiene en un dulce suspenso. El ritmo no deja de excitarnos pero también de hacer viajar nuestra imaginación por caminos inexplorados.”

-Nagamag.com

The original review of “BODUR – TAPESTRY [HIJAZ]” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “BODUR” (United Kingdom) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brought to you the song “TAPESTRY [HIJAZ]” by “BODUR”. A Pop composition that has touched the soul and affect the emotions of our dedicated Pop reviewer during listening to “BODUR – TAPESTRY [HIJAZ]”. which submerging as well Indietronica experience through itself.

Listen to “BODUR – TAPESTRY [HIJAZ]” on Youtube and Spotify

You can listen to “BODUR – TAPESTRY [HIJAZ]” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “BODUR – TAPESTRY [HIJAZ]”.

Additional information/sources for BODUR – TAPESTRY [HIJAZ]

The song “BODUR – TAPESTRY [HIJAZ]” is released by PACE

Song Sources for “BODUR – TAPESTRY [HIJAZ]”:
Spotify: open.spotify.com/track/2AKqdeBcqsBxn2mEoH9PId
Youtube: www.youtube.com/watch?v=WG_Z-O3NHwI

Pop home page where “BODUR – TAPESTRY [HIJAZ]” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “BODUR”, providing music reviews and music discoveries like “TAPESTRY [HIJAZ]”.
This music post about song “TAPESTRY [HIJAZ]” by “BODUR” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “BODUR” and more Pop, Indietronica songs like “TAPESTRY [HIJAZ]” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “BODUR – TAPESTRY [HIJAZ]” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Better Dreams – Zeny Bux

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Вокал исполнителя отлично сочетается с утонченной и одновременно энергичной инструментальной аранжировкой. Гитарные рифы и ударные создают динамичную и напряженную атмосферу, которая просто не дает усидеть на месте. -Better Dreams- идеальный трек для тех, кто любит энергичную и захватывающую музыку в стиле Indie Rock.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The performer’s vocals go well with the sophisticated and at the same time energetic instrumental arrangement. Guitar riffs and drums create a dynamic and intense atmosphere that simply does not allow you to sit still. -Better Dreams is the perfect track for those who love energetic and exciting Indie Rock music.”

-Nagamag.com

“Τα φωνητικά του ερμηνευτή συνδυάζονται καλά με την εκλεπτυσμένη και ταυτόχρονα ενεργητική ενόργανη διασκευή. Τα κιθαριστικά riff και τα ντραμς δημιουργούν μια δυναμική και έντονη ατμόσφαιρα που απλά δεν σας επιτρέπει να καθίσετε ακίνητοι. -Το Better Dreams είναι το τέλειο κομμάτι για όσους αγαπούν την ενεργητική και συναρπαστική μουσική Indie Rock.”

-Nagamag.com

The original review of “Zeny Bux – Better Dreams” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Zeny Bux” (United Kingdom) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “Better Dreams” by the remarkable “Zeny Bux”. A captivating Pop music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Zeny Bux – Better Dreams.” The song manages to take you on a journey through the world of Indie Rock, Indie Pop, Alt Pop music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Zeny Bux – Better Dreams” on Spotify

You can listen to “Zeny Bux – Better Dreams” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Pop song.

Additional information/sources for Zeny Bux – Better Dreams

The song “Zeny Bux – Better Dreams” is released by Dusk Til Dawn Studios

Song Sources for “Zeny Bux – Better Dreams”:
Spotify: open.spotify.com/track/1VXP8yhUfn9oGlAlTIiG6C

Pop home page where “Zeny Bux – Better Dreams” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Zeny Bux”, providing music reviews and music discoveries like “Better Dreams”.
This music post about song “Better Dreams” by “Zeny Bux” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Zeny Bux” and more Pop, Indie Rock, Indie Pop, Alt Pop songs like “Better Dreams” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Zeny Bux – Better Dreams” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Little Secret – Adam Leon

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Δυναμική μελωδία με κοφτερό ύφος που ανεβάζει την αδρεναλίνη και αναστατώνει τις αισθήσεις. Τα εκπληκτικά φωνητικά είναι τόσο τολμηρά και επιβλητικά που πραγματικά απολαμβάνεις να τα ακούς. Η ένταση του ρυθμού σε κάνει να χάνεσαι και να παρασύρεσαι σε μια μεθυστική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος και ενέργεια.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Dynamic melody with a sharp style that raises the adrenaline and disturbs the senses. The amazing vocals are so bold and commanding that you really enjoy listening to them. The intensity of the rhythm makes you lose yourself and get carried away in an intoxicating atmosphere full of passion and energy.”

-Nagamag.com

“Melodía dinámica con un estilo agudo que eleva la adrenalina y perturba los sentidos. Las increíbles voces son tan audaces e imponentes que realmente disfrutas escuchándolas. La intensidad del ritmo hace que te pierdas y te dejes llevar en una atmósfera embriagadora y llena de pasión y energía.”

-Nagamag.com

The original review of “Adam Leon – Little Secret” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Adam Leon” (United Kingdom) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “Little Secret” by the remarkable “Adam Leon”. A captivating Rock music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Adam Leon – Little Secret.” The song manages to take you on a journey through the world of Pop Rock music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Adam Leon – Little Secret” on Youtube and Spotify

You can listen to “Adam Leon – Little Secret” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “Adam Leon – Little Secret”.


Lyrics of Adam Leon – Little Secret

I’d like to do the impossible
A little bit at a time
The end may-be probable
I drink beer and you drink wine
It’s the drink that makes things turn critical
And how it can change your mind
It lets in all the unimaginable
Call me yours, I call you mine

Big boys, don’t cry, and don’t feel it,
Let me, tell you my, little secret

I like to take the impossible
and make stories come alive
It flashes before those emerald eyes
The feeling makes you horrified

Let’s find out who we really are
Before it goes too far
And then you grab me by the arm
Tell me why, what’s the harm

Big boys, don’t cry, and don’t feel it,
Let me, tell you my, little secret
This boy, didn’t cry, didn’t feel it,
Didn’t , tell you why, little secret

Its ok to feel broken inside
You can lie n smile
Like the time…..
When we were in love

Its not ok to be living a lie
Cause you know your braking inside
I pray Lord, lift me high….

Big boys, don’t cry, and don’t feel it,
Let me, tell you my, little secret
Big boys, don’t cry, and don’t feel it,
Let me, tell you my, little secret
This boy, didn’t cry, didn’t feel it,
Didn’t , tell you why, little secret


Additional information/sources for Adam Leon – Little Secret

The song “Adam Leon – Little Secret” is released by Tap-Water Records

Song Sources for “Adam Leon – Little Secret”:
Spotify: open.spotify.com/track/2f7Ixikx7rnn6vMRSlXwDJ
Youtube: www.youtube.com/watch?v=csPKI3K9Ztg
Apple Music: music.apple.com/us/album/little-secret/1742790326?i=1742790341

Rock home page where “Adam Leon – Little Secret” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Adam Leon”, providing music reviews and music discoveries like “Little Secret”.
This music post about song “Little Secret” by “Adam Leon” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Adam Leon” and more Rock, Pop Rock songs like “Little Secret” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Adam Leon – Little Secret” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Moonlight Zoo – Don’t Be Afraid | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Catchy rock melodies and fast paced driving rhythm is something you get attached right away. Lead vocal expands this rock heaven perfectly with many harder rock moments that fit so well. Songs also have some subtle retro touches perfectly capturing that mood”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Οι πιασάρικες ροκ μελωδίες και ο γρήγορος ρυθμός οδήγησης είναι κάτι που κολλάτε αμέσως. Το βασικό φωνητικό επεκτείνει τέλεια αυτόν τον ροκ παράδεισο με πολλές πιο σκληρές ροκ στιγμές που ταιριάζουν τόσο καλά. Τα τραγούδια έχουν επίσης μερικές λεπτές ρετρό πινελιές που αποτυπώνουν τέλεια αυτή τη διάθεση”

-Nagamag.com

“Las melodías de rock pegadizas y el ritmo de conducción trepidante son algo que te apega de inmediato. La voz principal expande este paraíso del rock a la perfección con muchos momentos de rock más duro que encajan muy bien. Las canciones también tienen algunos toques retro sutiles que capturan perfectamente ese estado de ánimo.”

-Nagamag.com

The original review of “Moonlight Zoo – Don’t Be Afraid” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Moonlight Zoo” (United Kingdom) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Rock reviewers and it all about “Moonlight Zoo – Don’t Be Afraid”. Hit play button and lay back while the vibes that Moonlight Zoo managed to create will feel your body with the feelings that only “Don’t Be Afraid” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Rock songs from around the world, and share them with Rock listeners, worldwide.

Listen to “Moonlight Zoo – Don’t Be Afraid” on Spotify

You can listen to “Moonlight Zoo – Don’t Be Afraid” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Rock song.


Lyrics of Moonlight Zoo – Don’t Be Afraid

Loving you was just my instinct
I was a fool to resist it
I was
Helpless because helpless because
You had me at hello
Now its time to go
Had me at hello

So don’t be afraid
Of the way you feel
Don’t be afraid and I
Will show you
The way

Loving you was unrealistic
Cant believe I even kissed you
I was helpless because
Helpless because
You had me at hello
Now its time to go
Had me at hello

So don’t be afraid
Of the way you feel
Don’t be afraid and I
Will show you
The way

So don’t be afraid
Of the way you feel
Don’t be afraid and I
Will show you


Additional information/sources for Moonlight Zoo – Don’t Be Afraid

The song “Moonlight Zoo – Don’t Be Afraid” is released by Independent

Song Sources for “Moonlight Zoo – Don’t Be Afraid”:
Spotify: open.spotify.com/track/47A78qq11yvS5vmENtHT9F
Apple Music: music.apple.com/us/album/dont-be-afraid/1745779280?i=1745779281

Rock home page where “Moonlight Zoo – Don’t Be Afraid” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Moonlight Zoo”, providing music reviews and music discoveries like “Don’t Be Afraid”.
This music post about song “Don’t Be Afraid” by “Moonlight Zoo” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Moonlight Zoo” and more Rock, Pop Rock songs like “Don’t Be Afraid” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Moonlight Zoo – Don’t Be Afraid” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Abi Jenaé – Para | Hip Hop music review

Categories: Audio, Hip Hop, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , , |

“Old school vibe that hit you instantly with the first sounds, this song creates wonderful world of nostalgia. Marvelous vocals, lead and background ones are blissful and amazing as they can be. Beautiful depth and emotions within this song feels like a time machine to the last century. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Old school vibe που σε χτύπησε αμέσως με τους πρώτους ήχους, αυτό το τραγούδι δημιουργεί υπέροχο κόσμο νοσταλγίας. Τα θαυμάσια φωνητικά, τα κύρια και τα παρασκήνια είναι χαρούμενα και εκπληκτικά όσο μπορούν. Όμορφο βάθος και συναισθήματα μέσα σε αυτό το τραγούδι μοιάζει με μια χρονομηχανή του περασμένου αιώνα. ”

-Nagamag.com

“Con un ambiente de la vieja escuela que te impacta instantáneamente con los primeros sonidos, esta canción crea un maravilloso mundo de nostalgia. Las maravillosas voces, principales y de fondo, son tan maravillosas y sorprendentes como pueden ser. La hermosa profundidad y emociones dentro de esta canción se siente como una máquina del tiempo del siglo pasado. ”

-Nagamag.com

The original review of “Abi Jenaé – Para” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Hip Hop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Abi Jenaé” (United Kingdom) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “Para” by the remarkable “Abi Jenaé”. A captivating Hip Hop music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Abi Jenaé – Para.” The song manages to take you on a journey through the world of Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion, Rap, Trap (Hip-hop) music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Abi Jenaé – Para” on Spotify

You can listen to “Abi Jenaé – Para” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Hip Hop song.


Lyrics of Abi Jenaé – Para

Abi Jenaé in the building
Recognise
I see as dem dey para
But I don’t want no wahala
Let’s go

Pull up in da club
With the silver Mercedes
Queen of the Motherland
Get me a Baileys
Short dress
No gyal fi test
New chick on the block
Tell dem fi rest
Paparazzi on me like I’m Gaga
Scammers want me
Who born di maga?
Oi mama didn’t raise no fool
Steady with a 1st class in my school
I’m Ajay
And I’m like Jay every day
Cuz I do my shit my own way
Fuck the arse holes
I don’t get dropped man
I’ll drop the label
Ajay all the way is so fully able (yayayayaya)
Ride the beat just like a pony (uh)
That’s why your boyfriend wants to phone me (oh)
And I’m so fresh from my bones to my flesh (uh)
People wanna get to know (uh)
All the way in Bangladesh

See as dem dey para (yeah yeah)
See as dem dey para (yeah yeah)
See as dem dey para (yeah yeah)
Ṣe mo toro bara (yeah)

See as dem dey para (uh)
See as
See as
Dem dey para (uh)
See as dem dey para (uh)
See as
See as
Dem dey para (uh)
See as dem dey para (uh)
See as
See as
Dem dey para (uh)
Ṣe mo toro bara (okay)

I’m a ruff rider
No Eve believe
If you’re rolling with me
You can’t be naive
I came from Jand
To the Lagos land
Building my brand
If ya understand
Yo I’m so 5*
No hot toddy
Me I pose pon di car with my hot body
When girls get bitchy
Their weave gets itchy
And all of a sudden their voice gets pitchy
I’m sweet like toffee not bitter like coffee
Got chocolate bars like galaxy
Got the Sauce Kid man
I’m an Under G
Got a plan
To get a beat from Don Jazzy
Guys dey vex
When they no get sex
You should be happy if your getting a text son
And if you wanna act up act up
Better know it’s on to the next one
See as dem dey para (yeah yeah)
See as dem dey para (yeah yeah)
See as dem dey para (yeah yeah)
Ṣe mo toro bara (yeah)

See as dem dey para (uh)
See as
See as
Dem dey para (uh)
See as dem dey para (uh)
See as
See as
Dem dey para (uh)
See as dem dey para (uh)
See as
See as
Dem dey para (uh)
Ṣe mo toro bara

I’m leaving
But you know
You can still put the bottle right there
I’ll still take it home yeah you know
You do you
I do me
We don’t need to be doing each other you dig
Hahaha haha
Uh
Abi Jenaé


Additional information/sources for Abi Jenaé – Para

Song Sources for “Abi Jenaé – Para”:
Spotify: open.spotify.com/track/524RYcFKBj2B9d0df8nNhJ

Hip Hop home page where “Abi Jenaé – Para” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Hip Hop artists like “Abi Jenaé”, providing music reviews and music discoveries like “Para”.
This music post about song “Para” by “Abi Jenaé” is hosted in Hip Hop page on Nagamag.
There you can find similar Hip Hop artists to “Abi Jenaé” and more Hip Hop, Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion, Rap, Trap (Hip-hop) songs like “Para” that have been carefully selected by Nagamag’s Hip Hop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Hip Hop dedicated reviewers.

Learn everything about Hip Hop on Wikipedia

If you enjoyed “Abi Jenaé – Para” but you have never listened before to any other Hip Hop song or you are interested in learning more about Hip Hop music gerne then click here to visit Hip Hop music page on Wikipedia.
Hip Hop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Hip Hop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Hip Hop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Hip Hop genre.

Gifts From Crows Trio – Brightness of Summer – Sunrise Mix | Neoclassical music review

Categories: Audio, Neoclassical, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , , |

“Это настоящее произведение искусства в мире музыки, в котором мелодичные звуки переплетаются между собой как ветви деревьев, создавая атмосферу легкости и красоты. Мелодия олицетворяют свежесть летнего утра, когда всё просыпается и наполняется новой энергией. Это отличный выбор для тех, кто хочет окунуться в мир музыки и получить порцию вдохновения.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“This is a real work of art in the world of music, in which melodic sounds intertwine with each other like tree branches, creating an atmosphere of lightness and beauty. The melody personifies the freshness of a summer morning, when everything wakes up and is filled with new energy. This is an excellent choice for those who want to plunge into the world of music and get a dose of inspiration.”

-Nagamag.com

“Πρόκειται για ένα πραγματικό έργο τέχνης στον κόσμο της μουσικής, στο οποίο οι μελωδικοί ήχοι μπλέκονται μεταξύ τους σαν κλαδιά δέντρων, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ελαφριάς και ομορφιάς. Η μελωδία προσωποποιεί τη φρεσκάδα ενός καλοκαιρινού πρωινού, όταν όλα ξυπνούν και γεμίζουν με νέα ενέργεια. Αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή για όσους θέλουν να βουτήξουν στον κόσμο της μουσικής και να πάρουν μια δόση έμπνευσης.”

-Nagamag.com

The original review of “Gifts From Crows Trio – Brightness of Summer – Sunrise Mix” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Neoclassical reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Gifts From Crows Trio” (United Kingdom) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag takes great pleasure in introducing “Brightness of Summer – Sunrise Mix”, a masterpiece of “Gifts From Crows Trio” This extraordinary composition of “Gifts From Crows Trio – Brightness of Summer – Sunrise Mix” with details of Neoclassical genre, motivated our dedicated curator to review it with pure feelings! Nagamag, as a global portal to musical discovery, is thrilled to share music compositions like “Gifts From Crows Trio – Brightness of Summer – Sunrise Mix” as well as reviewing them! Beyond the realm of ordinary music, this song defines also Neo / Modern Classical, Cinematic / Epic Music, New age music as well!

Listen to “Gifts From Crows Trio – Brightness of Summer – Sunrise Mix” on Spotify

You can listen to “Gifts From Crows Trio – Brightness of Summer – Sunrise Mix” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Neoclassical song.

Additional information/sources for Gifts From Crows Trio – Brightness of Summer – Sunrise Mix

The song “Gifts From Crows Trio – Brightness of Summer – Sunrise Mix” is released by Gifts From Crows

Song Sources for “Gifts From Crows Trio – Brightness of Summer – Sunrise Mix”:
Spotify: open.spotify.com/track/6PoChers8WQTIa94oTZcUc

Neoclassical home page where “Gifts From Crows Trio – Brightness of Summer – Sunrise Mix” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Neoclassical artists like “Gifts From Crows Trio”, providing music reviews and music discoveries like “Brightness of Summer – Sunrise Mix”.
This music post about song “Brightness of Summer – Sunrise Mix” by “Gifts From Crows Trio” is hosted in Neoclassical page on Nagamag.
There you can find similar Neoclassical artists to “Gifts From Crows Trio” and more Neoclassical, Neo / Modern Classical, Cinematic / Epic Music, New age songs like “Brightness of Summer – Sunrise Mix” that have been carefully selected by Nagamag’s Neoclassical experienced curators and reviewed by Nagamag’s Neoclassical dedicated reviewers.

Learn everything about Neoclassical on Wikipedia

If you enjoyed “Gifts From Crows Trio – Brightness of Summer – Sunrise Mix” but you have never listened before to any other Neoclassical song or you are interested in learning more about Neoclassical music gerne then click here to visit Neoclassical music page on Wikipedia.
Neoclassical music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Neoclassical music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Neoclassical music through this valuable resource, broadening your knowledge around Neoclassical genre.

Rita Ora – Ask And You Shall Receive | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Η απόλυτη αρμονία των φωνητικών και το πάθος τους σκορπίζουν την μαγεία τους και μας παρασύρουν. Η ευχάριστη μελωδία φτιάχνει την διάθεση μας από την πρώτη στιγμή και διώχνει μακριά τις στεναχώριες μας. Ο κεφάτος ρυθμός απελευθερώνει όλα τα καλά μας συναισθήματα και με την ένταση του πραγματικά μαλακώνει την ψυχή μας.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The absolute harmony of the vocals and their passion spread their magic and seduce us. The pleasant melody lifts our mood from the first moment and drives away our sorrows. The head beat releases all our good feelings and with its intensity really softens our soul.”

-Nagamag.com

“La absoluta armonía de las voces y su pasión contagian su magia y nos seducen. La agradable melodía nos levanta el ánimo desde el primer momento y ahuyenta nuestras penas. El golpe de cabeza libera todos nuestros buenos sentimientos y con su intensidad realmente suaviza nuestra alma.”

-Nagamag.com

The original review of “Rita Ora – Ask And You Shall Receive” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Rita Ora” (United Kingdom) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “Ask And You Shall Receive” by the remarkable “Rita Ora”. A captivating Pop music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Rita Ora – Ask And You Shall Receive.” The song manages to take you on a journey through the world of Electro Pop music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Rita Ora – Ask And You Shall Receive” on Youtube and Spotify

You can listen to “Rita Ora – Ask And You Shall Receive” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “Rita Ora – Ask And You Shall Receive”.

Additional information/sources for Rita Ora – Ask And You Shall Receive

The song “Rita Ora – Ask And You Shall Receive” is released by BMG Rights Management (UK) Ltd.

Song Sources for “Rita Ora – Ask And You Shall Receive”:
Spotify: open.spotify.com/track/4zB5pU3cwGiC6Fcz5qtfUe
Youtube: www.youtube.com/watch?v=m6Y0IpPnbL8

Pop home page where “Rita Ora – Ask And You Shall Receive” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Rita Ora”, providing music reviews and music discoveries like “Ask And You Shall Receive”.
This music post about song “Ask And You Shall Receive” by “Rita Ora” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Rita Ora” and more Pop, Electro Pop songs like “Ask And You Shall Receive” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Rita Ora – Ask And You Shall Receive” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Otto & The Shadow Hunters – FUN | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Υπέροχη ροκ μελωδία που ανεβάζει την αδρεναλίνη μας από την πρώτη στιγμή. Σε πλήρη αρμονία τα φωνητικά μας δείχνουν τη δυναμική τους χωρίς να μας βαραίνουν. Μας κρατούν κεντραρισμένους τη σκηνή και σε απόλυτη ισορροπία. Ο ξέφρενος ρυθμός μας βάζει στο παιχνίδι και μας απελευθερώνει. Σίγουρα ένα κομμάτι που θες να ακούς ξανά και ξανά.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Great rock tune that raises our adrenaline from the first moment. In full harmony, the vocals show us their dynamics without weighing us down. They keep us centered on stage and in perfect balance. The frenetic rhythm puts us in the game and sets us free. Definitely a track you want to listen to over and over again.”

-Nagamag.com

“Gran tema de rock que nos sube la adrenalina desde el primer momento. En plena armonía, las voces nos muestran su dinámica sin agobiarnos. Nos mantienen centrados en el escenario y en perfecto equilibrio. El ritmo frenético nos mete en el juego y nos libera. Definitivamente un tema que querrás escuchar una y otra vez.”

-Nagamag.com

The original review of “Otto & The Shadow Hunters – FUN” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Otto & The Shadow Hunters” (United Kingdom) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Rock reviewers and it all about “Otto & The Shadow Hunters – FUN”. Hit play button and lay back while the vibes that Otto & The Shadow Hunters managed to create will feel your body with the feelings that only “FUN” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Rock songs from around the world, and share them with Rock listeners, worldwide.

Listen to “Otto & The Shadow Hunters – FUN” on Youtube and Spotify

You can listen to “Otto & The Shadow Hunters – FUN” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “Otto & The Shadow Hunters – FUN”.


Lyrics of Otto & The Shadow Hunters – FUN

I don’t wanna be alone
I don’t wanna be tough
I don’t wanna to be the one
I just want some Rock n Roll

I don’t wanna know their names
I don’t wanna know their face
I don’t wanna do their dance
I just want some true romance

Fun
Fun
Have Fun
Fun

I don’t wanna be in pain
I don’t wanna be a slave
(another rat in the race)
Never getting anywhere

I wanna take you on a ride
Do a shot and then die
Look at your sweet, little eyes
Against the Blood Red Sky

Fun
Fun
Have Fun
Fun

I just wanna
Have Fun
I just wanna have
Fun
I just wanna
Have some Fun
I just wanna have
some Fun


Additional information/sources for Otto & The Shadow Hunters – FUN

Song Sources for “Otto & The Shadow Hunters – FUN”:
Spotify: open.spotify.com/track/2GbYW8FHF65Lfkyt0d41Ea
Youtube: www.youtube.com/watch?v=ousAblC2EYc
Apple Music: music.apple.com/us/album/fun/1746821933?i=1746821934
Deezer: www.deezer.com/track/2807524652
Pandora: www.pandora.com/TR:124641165

Rock home page where “Otto & The Shadow Hunters – FUN” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Otto & The Shadow Hunters”, providing music reviews and music discoveries like “FUN”.
This music post about song “FUN” by “Otto & The Shadow Hunters” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Otto & The Shadow Hunters” and more Rock, Alternative Rock, Punk songs like “FUN” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Otto & The Shadow Hunters – FUN” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Steve Jinski – Gone | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Melancholic and very emotional song feels deeper and deeper with every time it is played. Addictive lead vocal is just beautiful. Song progresses smoothly into the dreamy mood with blissful guitar themes and riffs theme that makes atmosphere of the song blooming perfectly. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Το μελαγχολικό και πολύ συναισθηματικό τραγούδι γίνεται όλο και πιο βαθύ κάθε φορά που παίζεται. Το εθιστικό βασικό φωνητικό είναι απλά όμορφο. Το τραγούδι εξελίσσεται ομαλά στην ονειρική διάθεση με χαρούμενα θέματα κιθάρας και θέμα riffs που κάνει την ατμόσφαιρα του τραγουδιού να ανθίζει τέλεια. ”

-Nagamag.com

“La canción melancólica y muy emotiva se siente cada vez más profunda cada vez que se toca. La voz principal adictiva es simplemente hermosa. La canción avanza suavemente hacia un ambiente de ensueño con maravillosos temas de guitarra y riffs que hacen que la atmósfera de la canción florezca perfectamente. ”

-Nagamag.com

The original review of “Steve Jinski – Gone” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Steve Jinski” (United Kingdom) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Gone” crafted by the gifted artist of “Steve Jinski”. This Rock composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Steve Jinski – Gone”. The song as well offers an intriguing exploration of Folk Rock, Americana, Singer Songwriter music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Rock compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Rock songs from all corners of the globe, to the global audience of Rock music enthusiasts!

Listen to “Steve Jinski – Gone” on Youtube and Spotify

You can listen to “Steve Jinski – Gone” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “Steve Jinski – Gone”.


Lyrics of Steve Jinski – Gone

He was always near but never there, always around never quite prepared
Then one day the sky came down and after the rain
He knew his chance had gone and would never come again
The saddest place is the centre of a crowded room when your friends have gone
Gone, they’re gone, gone, gone, gone, gone

He shut the door, turned out the light, dreamed of what should have been not what might
One day his tears cried out into the street all that loneliness there at your feet
The saddest place is the centre of a crowded room when your friends have gone
Gone, they’re gone, gone, gone, gone, gone


Additional information/sources for Steve Jinski – Gone

The song “Steve Jinski – Gone” is released by Lucky Smile Records

Song Sources for “Steve Jinski – Gone”:
Spotify: open.spotify.com/track/2dq6yMj1WGH1puo2gxutKa
Youtube: www.youtube.com/watch?v=2OR_chZMTQg
Apple Music: music.apple.com/us/album/gone/1708947109?i=1708947111
Deezer: www.deezer.com/track/2466976525
Pandora: www.pandora.com/TR:105320767

Rock home page where “Steve Jinski – Gone” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Steve Jinski”, providing music reviews and music discoveries like “Gone”.
This music post about song “Gone” by “Steve Jinski” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Steve Jinski” and more Rock, Folk Rock, Americana, Singer Songwriter songs like “Gone” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Steve Jinski – Gone” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Steven Poole – All These Years | Neoclassical music review

Categories: Audio, Neoclassical, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Η συγκινητική ηρεμία της υπέροχης μελωδίας είναι πολύτιμη για τα αυτιά και τις αισθήσεις και επουλωτική για τις πληγές της ψυχής μας. Τα χρόνια περνούν και αφήνουν ωραίες αναμνήσεις αλλά και πληγές. Αυτά που ονειρευόμαστε δεν έρχονται πάντα και πολλές φορές ψάχνοντας τον εαυτό μας χανόμαστε σε ένα ρυθμό σαν κι αυτόν, λίγο μελαγχολικό και λίγο νοσταλγικό.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The moving calm of the wonderful melody is precious to the ears and senses and healing to the wounds of our souls. The years pass and leave beautiful memories but also wounds. What we dream of doesn’t always come and many times searching for ourselves we get lost in a rhythm like this, a little melancholy and a little nostalgic.”

-Nagamag.com

“La conmovedora calma de la maravillosa melodía es preciosa para los oídos y los sentidos y cura las heridas de nuestras almas. Los años pasan y dejan bonitos recuerdos pero también heridas. Lo que soñamos no siempre llega y muchas veces buscándonos a nosotros mismos nos perdemos en un ritmo como este, un poco melancólico y un poco nostálgico.”

-Nagamag.com

The original review of “Steven Poole – All These Years” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Neoclassical reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Steven Poole” (United Kingdom) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag takes great pleasure in introducing “All These Years”, a masterpiece of “Steven Poole” This extraordinary composition of “Steven Poole – All These Years” with details of Neoclassical genre, motivated our dedicated curator to review it with pure feelings! Nagamag, as a global portal to musical discovery, is thrilled to share music compositions like “Steven Poole – All These Years” as well as reviewing them! Beyond the realm of ordinary music, this song defines also Neo / Modern Classical, Jazz, Solo Piano music as well!

Listen to “Steven Poole – All These Years” on Spotify

You can listen to “Steven Poole – All These Years” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Neoclassical song.

Additional information/sources for Steven Poole – All These Years

The song “Steven Poole – All These Years” is released by MCX Distro

Song Sources for “Steven Poole – All These Years”:
Spotify: open.spotify.com/track/1m2mOBNbaTc7mgFP0Vn2br

Neoclassical home page where “Steven Poole – All These Years” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Neoclassical artists like “Steven Poole”, providing music reviews and music discoveries like “All These Years”.
This music post about song “All These Years” by “Steven Poole” is hosted in Neoclassical page on Nagamag.
There you can find similar Neoclassical artists to “Steven Poole” and more Neoclassical, Neo / Modern Classical, Jazz, Solo Piano songs like “All These Years” that have been carefully selected by Nagamag’s Neoclassical experienced curators and reviewed by Nagamag’s Neoclassical dedicated reviewers.

Learn everything about Neoclassical on Wikipedia

If you enjoyed “Steven Poole – All These Years” but you have never listened before to any other Neoclassical song or you are interested in learning more about Neoclassical music gerne then click here to visit Neoclassical music page on Wikipedia.
Neoclassical music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Neoclassical music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Neoclassical music through this valuable resource, broadening your knowledge around Neoclassical genre.

Load More Posts
Go to Top