Ojoro – Sabrina

Categories: Afrobeats, Audio, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Ο υπέροχος, χαρούμενος ρυθμός στήνει μια όμορφη γιορτή και όλα γύρω μοιάζουν μαγικά. Τα εκπληκτικά φωνητικά ανεβάζουν τη διάθεση μας και μας κάνουν να λικνιζόμαστε μαζί τους σε ένα ξέγνοιαστο χορό. Η μεθυστική μελωδία μας συναρπάζει και νιώθουμε τόσο χαλαροί, όπως όταν το θαλασσινό αεράκι μας δίνει αναζωογονητικές αναπνοές.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The wonderful, happy rhythm sets up a beautiful celebration and everything around seems magical. The amazing vocals lift our spirits and make us rock with them in a carefree dance. The intoxicating melody captivates us and we feel as relaxed as when the sea breeze gives us refreshing breaths.”

-Nagamag.com

“El ritmo maravilloso y alegre crea una hermosa celebración y todo a su alrededor parece mágico. Las increíbles voces nos levantan el ánimo y nos hacen rockear con ellas en un baile despreocupado. La embriagadora melodía nos cautiva y nos sentimos tan relajados como cuando la brisa del mar nos regala soplos refrescantes.”

-Nagamag.com

The original review of “Sabrina – Ojoro” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Afrobeats reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Sabrina” () and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Ojoro” crafted by the gifted artist of “Sabrina”. This Afrobeats composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Sabrina – Ojoro”. The song as well offers an intriguing exploration of Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Afrobeats compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Afrobeats songs from all corners of the globe, to the global audience of Afrobeats music enthusiasts!

Listen to “Sabrina – Ojoro” on Spotify

You can listen to “Sabrina – Ojoro” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Afrobeats song.

Additional information/sources for Sabrina – Ojoro

The song “Sabrina – Ojoro” is released by Afrobit Productions

Song Sources for “Sabrina – Ojoro”:
Spotify: open.spotify.com/track/1lONsTPtPHiwKGPzl3WqFJ

Afrobeats home page where “Sabrina – Ojoro” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Afrobeats artists like “Sabrina”, providing music reviews and music discoveries like “Ojoro”.
This music post about song “Ojoro” by “Sabrina” is hosted in Afrobeats page on Nagamag.
There you can find similar Afrobeats artists to “Sabrina” and more Afrobeats, Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion songs like “Ojoro” that have been carefully selected by Nagamag’s Afrobeats experienced curators and reviewed by Nagamag’s Afrobeats dedicated reviewers.

Learn everything about Afrobeats on Wikipedia

If you enjoyed “Sabrina – Ojoro” but you have never listened before to any other Afrobeats song or you are interested in learning more about Afrobeats music gerne then click here to visit Afrobeats music page on Wikipedia.
Afrobeats music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Afrobeats music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Afrobeats music through this valuable resource, broadening your knowledge around Afrobeats genre.

Building My Own Dreamland – John Lewitt

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Όμορφη και χαρούμενη μελωδία με την κιθάρα και τα ντραμς να μας μεταφέρουν όλη τη θετική τους ενέργεια. Η καθαρή και εύθυμη χροιά των φωνητικών δημιουργεί μια υπέροχη και απολαυστική ατμόσφαιρα. Ο κεφάτος ρυθμός μας κάνει να χοροπηδάμε και να διασκεδάζουμε διώχνοντας μακριά τις έγνοιες και τα προβλήματα.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Beautiful and happy melody with the guitar and drums conveying all their positive energy. The clean and cheerful timbre of the vocals creates a wonderful and enjoyable atmosphere. The heady rhythm makes us jump and have fun, chasing away worries and problems.”

-Nagamag.com

“Preciosa y alegre melodía con la guitarra y la batería transmitiendo toda su energía positiva. El timbre limpio y alegre de las voces crea una atmósfera maravillosa y agradable. El ritmo embriagador nos hace saltar y divertirnos, ahuyentando preocupaciones y problemas.”

-Nagamag.com

The original review of “John Lewitt – Building My Own Dreamland” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “John Lewitt” (Canada) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag proudly presents the song with title “Building My Own Dreamland” by the talented “John Lewitt”. A unique Rock composition that captured the attention of Nagamag’s curators, who were deeply moved by the emotions awakened during their listening experience of “John Lewitt – Building My Own Dreamland”. The song expresses Folk Rock, Folk Pop music genre details that worth to be enjoyed by listening the full production!
Nagamag music magazine gladfully shares with you the above music review that one of our experienced Rock reviewers motivated to write about “John Lewitt – Building My Own Dreamland”. Nagamag, as an international music magazine, reviews Rock songs that discovers around the globe, for Rock listeners of all over the world!

Listen to “John Lewitt – Building My Own Dreamland” on Spotify

You can listen to “John Lewitt – Building My Own Dreamland” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Rock song.

Additional information/sources for John Lewitt – Building My Own Dreamland

The song “John Lewitt – Building My Own Dreamland” is released by LORICO Records

Song Sources for “John Lewitt – Building My Own Dreamland”:
Spotify: open.spotify.com/track/63YdpjZoWxNNNUd2yjOdXW

Rock home page where “John Lewitt – Building My Own Dreamland” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “John Lewitt”, providing music reviews and music discoveries like “Building My Own Dreamland”.
This music post about song “Building My Own Dreamland” by “John Lewitt” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “John Lewitt” and more Rock, Folk Rock, Folk Pop songs like “Building My Own Dreamland” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “John Lewitt – Building My Own Dreamland” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Don’t Cross That River Alone – Hollerhead

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Μια ήρεμη και απαλή ροκ μπαλάντα με μελωδία γεμάτη ειλικρίνεια που αγγίζει την καρδιά μας. Είναι πραγματικά κάτι που χρειαζόμαστε για να μην νιώθουμε μόνοι. Τα φωνητικά με την ιδιαίτερη αισθαντική χροιά τους εκφράζουν τόσο επιδέξια τα συναισθήματα τους και μας παρασύρουν. Ο ρυθμός άλλοτε ήρεμος και άλλοτε ανήσυχος μας συγκινεί.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“A calm and gentle rock ballad with a melody full of sincerity that touches our hearts. It’s really something we need to not feel alone. The vocals with their special soulful timbre express their feelings so skillfully and seduce us. The rhythm, sometimes calm and sometimes restless, moves us.”

-Nagamag.com

“Una balada de rock tranquila y suave con una melodía llena de sinceridad que nos llega al corazón. Es realmente algo que necesitamos para no sentirnos solos. Las voces con su timbre especial y conmovedor expresan sus sentimientos con mucha habilidad y nos seducen. El ritmo, a veces tranquilo y a veces inquieto, nos conmueve.”

-Nagamag.com

The original review of “Hollerhead – Don’t Cross That River Alone” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Hollerhead” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brought to you the song “Don’t Cross That River Alone” by “Hollerhead”. A Rock composition that has touched the soul and affect the emotions of our dedicated Rock reviewer during listening to “Hollerhead – Don’t Cross That River Alone”. which submerging as well Country, Americana, Alt Country experience through itself.

Listen to “Hollerhead – Don’t Cross That River Alone” on Spotify

You can listen to “Hollerhead – Don’t Cross That River Alone” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Rock song.

Additional information/sources for Hollerhead – Don’t Cross That River Alone

Song Sources for “Hollerhead – Don’t Cross That River Alone”:
Spotify: open.spotify.com/track/6Jho8AWS7FiJNgavSlvYdq

Rock home page where “Hollerhead – Don’t Cross That River Alone” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Hollerhead”, providing music reviews and music discoveries like “Don’t Cross That River Alone”.
This music post about song “Don’t Cross That River Alone” by “Hollerhead” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Hollerhead” and more Rock, Country, Americana, Alt Country songs like “Don’t Cross That River Alone” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Hollerhead – Don’t Cross That River Alone” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Keeper – The Spicy Pickles x Hannah Rodriguez

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Η ένταση και η θετική ενέργεια είναι χαρακτηριστικό του κομματιού. Φωνητικά, ρυθμός και μελωδία συνδυασμένα τέλεια μεταξύ τους για ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Δεν μπορεί παρά να παρασυρθείς από το χορευτικό ρυθμό, την ζωντανή και έντονη μελωδία και τα φωνητικά που τόσο υπέροχα μας γοητεύουν και μας διασκεδάζουν με την κρυστάλλινη και δυνατή χροιά τους.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The intensity and positive energy is characteristic of the track. Vocals, rhythm and melody combined perfectly together for a unique result. You can’t help but get carried away by the dance rhythm, the lively and intense melody and the vocals that so wonderfully fascinate and entertain us with their crystal and powerful timbre.”

-Nagamag.com

“La intensidad y energía positiva es característica de la pista. Voz, ritmo y melodía se combinaron perfectamente para obtener un resultado único. No puedes evitar dejarte llevar por el ritmo del baile, la melodía vivaz e intensa y las voces que tan maravillosamente nos fascinan y entretienen con su timbre cristalino y potente.”

-Nagamag.com

The original review of “The Spicy Pickles x Hannah Rodriguez – Keeper” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “The Spicy Pickles x Hannah Rodriguez” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag introducing you to “Keeper”. a collaborative perfection of “The Spicy Pickles x Hannah Rodriguez”. This creation in the terrain of Jazz, has touched the hearts of our curators, who really enjoyed listening to “The Spicy Pickles x Hannah Rodriguez – Keeper”. It’s more than just a song; it’s a product that combines the composition power of more than just one artist. it’s a music built that also defines Funk, Contemporary R&B, Jazz Fusion music. The Melody and rhythm of this piece is a treasure for your ears, waiting to be discovered. Nagamag is delighted to share this music review by one of our Jazz reviewers, who musically joined the meaning of this collaboration “The Spicy Pickles x Hannah Rodriguez – Keeper”. Our tireless mission to explore Jazz songs from all over the world brought this offering as a share point to the global community of Jazz enthusiasts in their love for this kind of music.

Listen to “The Spicy Pickles x Hannah Rodriguez – Keeper” on Spotify

You can listen to “The Spicy Pickles x Hannah Rodriguez – Keeper” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Jazz song.

Additional information/sources for The Spicy Pickles x Hannah Rodriguez – Keeper

Song Sources for “The Spicy Pickles x Hannah Rodriguez – Keeper”:
Spotify: open.spotify.com/track/5JqwkxzgsP4FQ3D6YvQcQq

Jazz home page where “The Spicy Pickles x Hannah Rodriguez – Keeper” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “The Spicy Pickles x Hannah Rodriguez”, providing music reviews and music discoveries like “Keeper”.
This music post about song “Keeper” by “The Spicy Pickles x Hannah Rodriguez” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “The Spicy Pickles x Hannah Rodriguez” and more Jazz, Funk, Contemporary R&B, Jazz Fusion songs like “Keeper” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “The Spicy Pickles x Hannah Rodriguez – Keeper” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

23 – Frankie Bird

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Με συντροφιά την υπέροχη κιθάρα και την όμορφη μελωδία που στέκει δίπλα μου, χωρίς να ζητά ανταλλάγματα ξαναβρίσκω την χαμένη μου αθωότητα και απελευθερώνομαι. Τα όμορφα φωνητικά με την γλυκιά και καθαρή χροιά τους μαλακώνουν την ψυχή μου και μπορώ να τα εμπιστευτώ. Ο ρυθμός με την ήρεμη δύναμη του μου δίνει φτερά και μπορώ να δώ τα πράγματα από άλλη σκοπιά”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Accompanied by the wonderful guitar and the beautiful melody that stands by me, without asking for anything in return, I find my lost innocence again and I am freed. The beautiful vocals with their sweet and clear timbre soften my soul and I can trust them. The rhythm with its calm power gives me wings and I can see things from another point of view”

-Nagamag.com

“Acompañado de la maravillosa guitarra y la hermosa melodía que me acompaña, sin pedir nada a cambio, vuelvo a encontrar mi inocencia perdida y soy liberado. Las hermosas voces con su timbre dulce y claro suavizan mi alma y puedo confiar en ellas. El ritmo con su poder tranquilo me da alas y puedo ver las cosas desde otro punto de vista.”

-Nagamag.com

The original review of “Frankie Bird – 23” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Frankie Bird” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brings you a Pop music review, inspired by the unique song “Frankie Bird – 23”. Many vibes to feel, many emotions to experience and these melodies you are expecting and have to hear! Our excitement to review and share “Frankie Bird – 23” encourages us to continue sharing such Pop songs from all over the world, hopefully destined to reach the most of all Pop listeners!

Listen to “Frankie Bird – 23” on Spotify

You can listen to “Frankie Bird – 23” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Pop song.

Additional information/sources for Frankie Bird – 23

Song Sources for “Frankie Bird – 23”:
Spotify: open.spotify.com/track/2b5nw1JrcsCs2ifGIJsv18

Pop home page where “Frankie Bird – 23” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Frankie Bird”, providing music reviews and music discoveries like “23”.
This music post about song “23” by “Frankie Bird” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Frankie Bird” and more Pop, Indie Pop, Folk Pop songs like “23” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Frankie Bird – 23” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

NUNYA – Aric B.

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Τα καθαρά και γεμάτα ειλικρίνεια φωνητικά μας κερδίζουν από την πρώτη στιγμή. Μιλούν κατευθείαν στην καρδιά μας και την καθησυχάζουν. Η απαλή μελωδία μας ηρεμεί με ένα μοναδικό τρόπο και μας μεταφέρει την αγάπη και την ζεστασιά της. Ο ρυθμός με διακριτικό τρόπο εισχωρεί μέσα μας κατευθύνοντας τις κινήσεις μας και γίνεται το απόλυτο τονωτικό μας.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The clear and honest vocals win us over from the first moment. They speak directly to our heart and reassure it. The soft melody soothes us in a unique way and conveys her love and warmth. The rhythm subtly enters us directing our movements and becomes our ultimate tonic.”

-Nagamag.com

“La voz clara y honesta nos conquista desde el primer momento. Hablan directamente a nuestro corazón y lo tranquilizan. La suave melodía nos tranquiliza de una manera única y transmite su amor y calidez. El ritmo entra sutilmente en nosotros dirigiendo nuestros movimientos y se convierte en nuestra tónica definitiva.”

-Nagamag.com

The original review of “Aric B. – NUNYA” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Aric B.” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “NUNYA” crafted by the gifted artist of “Aric B.”. This Pop composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Aric B. – NUNYA”. The song as well offers an intriguing exploration of Alternative / Indie R&B, Indie Pop, Alt Pop music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Pop compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Pop songs from all corners of the globe, to the global audience of Pop music enthusiasts!

Listen to “Aric B. – NUNYA” on Spotify

You can listen to “Aric B. – NUNYA” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Pop song.


Lyrics of Aric B. – NUNYA

See you been ridin’ round with the top down tryna be low-key
You know I’ve been locked down since the first time you laid your eyes on me
Too blazed with the stunner shades on
While the radio playin’ my song
And they still wanna know what’s good what the deal is between you and me
(Oh Yea)
And we ain’t gotta keep this private
But if you just wanna hide
Cause when your energy is all over me
That’s when they know we be lyin’
So when they asking questions like what it is
It ain’t no stress we just vibin’
Cause when we lie they be in they feelin’s
But the love we got, that ain’t yo’ business
Ain’t yo’ business
The love we got
That ain’t yo’ business
Ain’t yo’ business
(That ain’t ya’ll business No)
Cause the problems come with jealousy
So let’s keep the peace for you and me
Cause the love we got, that ain’t yo’ business
Ain’t yo’ business
NUNYA (Business)
NUNYA (Business)
NUNYA (Business)
NUNYA (Business)
We be up in the club tryna’ be discreet (Shhh)
But they really don’t know when we get home it’s finna be me and you in them sheets
And we ain’t gotta keep this private
But if you wanna hide it (Ok)
Cause when your energy is all over me
That’s when they know we be lyin’ (Uh huh)
So when they asking questions like what it is
It ain’t no stress we just vibin’
Cause when we lie they be in they feelin’s
But the love we got, that ain’t yo’ business
Ain’t yo’ business
The love we got
That ain’t yo’ business
Ain’t yo’ business
(That ain’t ya’ll business No)
Cause the problems come with jealousy
So let’s keep the peace for you and me
Cause the love we got, that ain’t yo’ business
Ain’t yo’ business
NUNYA (Business)
NUNYA (Business)
NUNYA (Business)
NUNYA (Business)


Additional information/sources for Aric B. – NUNYA

The song “Aric B. – NUNYA” is released by AricBMusic & Humble Growth Higher Results, LLC

Song Sources for “Aric B. – NUNYA”:
Spotify: open.spotify.com/track/3JyoIH3uTNlYluRhsUGZvP

Pop home page where “Aric B. – NUNYA” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Aric B.”, providing music reviews and music discoveries like “NUNYA”.
This music post about song “NUNYA” by “Aric B.” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Aric B.” and more Pop, Alternative / Indie R&B, Indie Pop, Alt Pop songs like “NUNYA” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Aric B. – NUNYA” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

I Love LOVE – Shelly Rudolph

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Τα όμορφα και αισθαντικά φωνητικά μας μεταφέρουν τόσο επιδέξια τα συναισθήματα τους και μας βάζουν στο παιχνίδι. Με την πληθωρική και μοναδική χροιά τους μας ενθαρρύνουν να προχωρήσουμε μπροστά. Η ζωηρή μελωδία μας κάνει να νιώθουμε πιο ερωτικοί και να εστιάζουμε στην αγάπη, ενώ λικνιζόμαστε στον κεφάτο ρυθμό.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The beautiful and soulful vocals convey their emotions so skillfully and get us into the game. With their exuberant and unique hue they encourage us to move forward. The lively melody makes us feel more amorous and focus on love while we sway to the heady beat.”

-Nagamag.com

“Las hermosas y conmovedoras voces transmiten sus emociones con mucha habilidad y nos meten en el juego. Con su tonalidad exuberante y única nos animan a seguir adelante. La animada melodía nos hace sentir más enamorados y concentrarnos en el amor mientras nos balanceamos al ritmo embriagador.”

-Nagamag.com

The original review of “Shelly Rudolph – I Love LOVE” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Shelly Rudolph” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “I Love LOVE” crafted by the gifted artist of “Shelly Rudolph”. This Jazz composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Shelly Rudolph – I Love LOVE”. The song as well offers an intriguing exploration of Neo-Soul, Nu Jazz / Jazztronica, Jazz music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Jazz compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Jazz songs from all corners of the globe, to the global audience of Jazz music enthusiasts!

Listen to “Shelly Rudolph – I Love LOVE” on Spotify

You can listen to “Shelly Rudolph – I Love LOVE” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Jazz song.

Additional information/sources for Shelly Rudolph – I Love LOVE

Song Sources for “Shelly Rudolph – I Love LOVE”:
Spotify: open.spotify.com/track/17hPiaj0Hhu28utfSWw7k7

Jazz home page where “Shelly Rudolph – I Love LOVE” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Shelly Rudolph”, providing music reviews and music discoveries like “I Love LOVE”.
This music post about song “I Love LOVE” by “Shelly Rudolph” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Shelly Rudolph” and more Jazz, Neo-Soul, Nu Jazz / Jazztronica, Jazz songs like “I Love LOVE” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Shelly Rudolph – I Love LOVE” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Sunshine (feat. Derek Sherinian, Ric Fierabracci & Terminus Horns) – Thomas Thunder

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Η απίστευτη ενέργεια του κομματιού και το πάθος του μας κάνει να ξεχνάμε ότι μας βαραίνει και διώχνει μακριά κάθε μας συστολή. Η ένταση της μελωδίας μας σε συνδυασμό με το εκλεπτυσμένο και προσεγμένο ύφος της ανεβάζουν το επίπεδο της διασκέδασης. Ο ξέφρενος και δυναμικός ρυθμός μας επηρεάζει και μας απελευθερώνει.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The incredible energy of the piece and its passion makes us forget that it weighs us down and drives away all our shyness. The intensity of our melody combined with its sophisticated and careful style raise the level of entertainment. The frenetic and dynamic rhythm affects us and frees us.”

-Nagamag.com

“La increíble energía de la pieza y su pasión nos hace olvidar que nos pesa y ahuyenta toda nuestra timidez. La intensidad de nuestra melodía combinada con su estilo sofisticado y cuidado elevan el nivel de entretenimiento. El ritmo frenético y dinámico nos afecta y nos libera.”

-Nagamag.com

The original review of “Thomas Thunder – Sunshine (feat. Derek Sherinian, Ric Fierabracci & Terminus Horns)” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Thomas Thunder” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag already found for you the “Sunshine (feat. Derek Sherinian, Ric Fierabracci & Terminus Horns)”, a masterpiece by “Thomas Thunder”. A song of Jazz genre, that also offers Nu Jazz / Jazztronica, Jazz Fusion, Jazz characteristics. That for, Nagamag is pleased to share with you this music review, thoughtfully written by one of our expert Jazz reviewers, whose expertise in unraveling the compositions like “Thomas Thunder – Sunshine (feat. Derek Sherinian, Ric Fierabracci & Terminus Horns)”. A Jazz discovery that brought to you and to the worldwide community of Jazz enthusiasts who speak the universal language of music as well.

Listen to “Thomas Thunder – Sunshine (feat. Derek Sherinian, Ric Fierabracci & Terminus Horns)” on Spotify

You can listen to “Thomas Thunder – Sunshine (feat. Derek Sherinian, Ric Fierabracci & Terminus Horns)” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Jazz song.

Additional information/sources for Thomas Thunder – Sunshine (feat. Derek Sherinian, Ric Fierabracci & Terminus Horns)

Song Sources for “Thomas Thunder – Sunshine (feat. Derek Sherinian, Ric Fierabracci & Terminus Horns)”:
Spotify: open.spotify.com/track/1rsBbDMBQ5yJ4dylzXTcus

Jazz home page where “Thomas Thunder – Sunshine (feat. Derek Sherinian, Ric Fierabracci & Terminus Horns)” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Thomas Thunder”, providing music reviews and music discoveries like “Sunshine (feat. Derek Sherinian, Ric Fierabracci & Terminus Horns)”.
This music post about song “Sunshine (feat. Derek Sherinian, Ric Fierabracci & Terminus Horns)” by “Thomas Thunder” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Thomas Thunder” and more Jazz, Nu Jazz / Jazztronica, Jazz Fusion, Jazz songs like “Sunshine (feat. Derek Sherinian, Ric Fierabracci & Terminus Horns)” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Thomas Thunder – Sunshine (feat. Derek Sherinian, Ric Fierabracci & Terminus Horns)” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

TAPESTRY [HIJAZ] – BODUR

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Τα ξεχωριστά φωνητικά με την ιδιαίτερη, γεμάτη εναλλαγές χροιά τους, μας εντυπωσιάζουν από την πρώτη στιγμή. Η φανταστική μελωδία μας προσφέρει μοναδική απόλαυση καθώς από τη μια στιγμή στην άλλη μας εκπλήσσει και μας κρατά σε μια γλυκιά αγωνία. Ο ρυθμός δεν σταματά να μας ξεσηκώνει αλλά και να κάνει τη φαντασία μας να περιπλανάται σε ανεξερεύνητα μονοπάτια.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The special vocals with their special, full of changes, impress us from the first moment. The fantastic melody offers us a unique pleasure as from one moment to the next it surprises us and keeps us in a sweet suspense. The rhythm never ceases to arouse us but also to make our imagination wander on unexplored paths.”

-Nagamag.com

“Las voces especiales con sus especiales llenos de cambios nos impresionan desde el primer momento. La fantástica melodía nos ofrece un placer único ya que de un momento a otro nos sorprende y nos mantiene en un dulce suspenso. El ritmo no deja de excitarnos pero también de hacer viajar nuestra imaginación por caminos inexplorados.”

-Nagamag.com

The original review of “BODUR – TAPESTRY [HIJAZ]” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “BODUR” (United Kingdom) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brought to you the song “TAPESTRY [HIJAZ]” by “BODUR”. A Pop composition that has touched the soul and affect the emotions of our dedicated Pop reviewer during listening to “BODUR – TAPESTRY [HIJAZ]”. which submerging as well Indietronica experience through itself.

Listen to “BODUR – TAPESTRY [HIJAZ]” on Youtube and Spotify

You can listen to “BODUR – TAPESTRY [HIJAZ]” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “BODUR – TAPESTRY [HIJAZ]”.

Additional information/sources for BODUR – TAPESTRY [HIJAZ]

The song “BODUR – TAPESTRY [HIJAZ]” is released by PACE

Song Sources for “BODUR – TAPESTRY [HIJAZ]”:
Spotify: open.spotify.com/track/2AKqdeBcqsBxn2mEoH9PId
Youtube: www.youtube.com/watch?v=WG_Z-O3NHwI

Pop home page where “BODUR – TAPESTRY [HIJAZ]” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “BODUR”, providing music reviews and music discoveries like “TAPESTRY [HIJAZ]”.
This music post about song “TAPESTRY [HIJAZ]” by “BODUR” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “BODUR” and more Pop, Indietronica songs like “TAPESTRY [HIJAZ]” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “BODUR – TAPESTRY [HIJAZ]” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

It Is Well with My Soul – Stephanie Augusta

Categories: Audio, Features, Music, Neoclassical, Neoclassical Features, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , |

“Η εξαιρετική μελαγχολική μελωδία αγγίζει την καρδιά μας. Μας παρηγορεί γλυκά και αποενοχοποιεί την θλίψη. Είναι τόσο αρμονική και καθαρή που τα συναισθήματα μας βρίσκουν πραγματική διέξοδο. Ο ήρεμος ρυθμός μας ταξιδεύει σε καταπράσινα λιβάδια και η φαντασία μας φτιάχνει όμορφες εικόνες γεμίζοντας μας ελπίδα.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The exquisite melancholic melody touches our hearts. It comforts us sweetly and exonerates sorrow. It is so harmonious and pure that our emotions find a real outlet. The calm rhythm takes us through green meadows and our imagination creates beautiful images, filling us with hope.”

-Nagamag.com

“La exquisita melodía melancólica toca nuestros corazones. Nos consuela dulcemente y exonera el dolor. Es tan armonioso y puro que nuestras emociones encuentran una verdadera salida. El ritmo tranquilo nos lleva por verdes prados y nuestra imaginación crea bellas imágenes que nos llenan de esperanza.”

-Nagamag.com

The original review of “Stephanie Augusta – It Is Well with My Soul” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Neoclassical reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Stephanie Augusta” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag unveils the mesmerizing composition “It Is Well with My Soul”, an extraordinary creation of harmony and creativity that “Stephanie Augusta” offered to all of us. A Neoclassical song, which evoked an emotional voyage to our curator that desired to write down a unique review for “Stephanie Augusta – It Is Well with My Soul”. What also sets this song among the featured choices of Nagamag is the way that “It Is Well with My Soul” is enriched with Cinematic characteristics. “Stephanie Augusta – It Is Well with My Soul” is a rich music creation that deserves to be listened to again and again. Nagamag is honored to share this detailed music review by one of our experienced reviewers for Neoclassical music compositions. As always, Nagamag keeps up evaluating Neoclassical songs from across the globe, ensuring that all Neoclassical enthusiasts around the world have access to these auditory treasures .

Listen to “Stephanie Augusta – It Is Well with My Soul” on Youtube and Spotify

You can listen to “Stephanie Augusta – It Is Well with My Soul” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Neoclassical song and watch the official video clip of “Stephanie Augusta – It Is Well with My Soul”.

Neoclassical home page where “Stephanie Augusta – It Is Well with My Soul” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Neoclassical artists like “Stephanie Augusta”, providing music reviews and music discoveries like “It Is Well with My Soul”.
This music post about song “It Is Well with My Soul” by “Stephanie Augusta” is hosted in Neoclassical page on Nagamag.
There you can find similar Neoclassical artists to “Stephanie Augusta” and more Neoclassical, Cinematic songs like “It Is Well with My Soul” that have been carefully selected by Nagamag’s Neoclassical experienced curators and reviewed by Nagamag’s Neoclassical dedicated reviewers.

Learn everything about Neoclassical on Wikipedia

If you enjoyed “Stephanie Augusta – It Is Well with My Soul” but you have never listened before to any other Neoclassical song or you are interested in learning more about Neoclassical music gerne then click here to visit Neoclassical music page on Wikipedia.
Neoclassical music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Neoclassical music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Neoclassical music through this valuable resource, broadening your knowledge around Neoclassical genre.

Load More Posts
Go to Top