Sacha Hoedemaker – Mad Masquerade

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Οι νότες του πιάνου με γεμίζουν συναισθήματα νοσταλγίας και ήσυχα τρυπώνουν μέσα στο μυαλό μου. Η υπέροχη μελωδία πετά μαζί με την ανήσυχη καρδιά μου πάνω από τοπία ανεξερεύνητα. Το πρόσωπο μου δεν κρύβεται πιά και ελεύθερα και αφήνεται στους μορφασμούς της όρεξης μου. Το ταξίδι μου ξεκινά νωχελικά αλλά βγαλμένο μέσα από την αλήθεια.”

“The notes of the piano fill me with feelings of nostalgia and quietly pierce in my mind. The magnificent melody flies with my anxious heart over landscapes unexplored. My face is not hidden and free and left to the grimace of my appetite. My journey begins lazy but taken out of the truth.” *

“De aantekeningen van de piano vullen me met gevoelens van nostalgie en doordringen stilletjes in mijn gedachten. De prachtige melodie vliegt met mijn angstige hart over landschappen onontgonnen. Mijn gezicht is niet verborgen en vrij en overgelaten aan de grimas van mijn eetlust. Mijn reis begint lui, maar wordt uit de waarheid gehaald.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Sacha Hoedemaker – Mad Masquerade”:
Spotify: open.spotify.com/track/3OFrvIxEUqTDOYwget3heH
Youtube: www.youtube.com/watch?v=tWytvnP4n9U
Apple Music: music.apple.com/us/album/mad-masquerade/1677888057?i=1677888059

Find Sacha Hoedemaker on Socials:
Instagram: www.instagram.com/sachahoedemaker/
TikTok: www.tiktok.com/@sachahoedemakerofficial

Website of Sacha Hoedemaker:
linktr.ee/sachahoedemaker

Sacha Hoedemaker – Blue Ocean

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“У океана теперь есть своя собственная мелодия и благодаря -Sacha Hoedemaker- и его таланту мы сможем послушать, о чём думает и мечтает эта глубокая синева. Фортепианная музыка растворяется на глубине и оседает на дне океана золотистым песком, а после полуночи освещает всё звёздное небо перламутровым свечением. Истинная и неподдельная красота в каждой ноте.”

“The ocean now has its own melody and thanks to -sacha hoodemaker- and his talent we can listen to what this deep blue is thinking and dreaming of. Piano music dissolves at a depth and settles at the bottom of the ocean with golden sand, and after midnight it illuminates the entire starry sky with a pearl glow. True and genuine beauty in every note.” *

“De oceaan heeft nu zijn eigen melodie en dankzij -Sacha Hoodemaker- en zijn talent kunnen we luisteren naar waar dit diepe blauw aan denkt en droomt. Pianomuziek lost op een diepte op en vestigt zich op de bodem van de oceaan met gouden zand, en na middernacht verlicht het de hele sterrenhemel met een parelgloed. Waar en echte schoonheid in elke noot.” *

-Nagamag.com

The song “Sacha Hoedemaker – Blue Ocean” is released by The Music Maker Records

Song Sources for “Sacha Hoedemaker – Blue Ocean”:
Spotify: open.spotify.com/track/6Qh791rGnjV4MuAPhdXRbG
Youtube: www.youtube.com/watch?v=HqxEC3ad7Qw
Apple Music: music.apple.com/us/album/blue-ocean/1667876795?i=1667876796
Deezer: www.deezer.com/track/2123636317

Find Sacha Hoedemaker on Socials:
Instagram: www.instagram.com/sachahoedemaker/
TikTok: www.tiktok.com/@sachahoedemakerofficial

Website of Sacha Hoedemaker:
linktr.ee/sachahoedemaker

Sacha Hoedemaker – The Priestess

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Современная неоклассическая музыка производит неизгладимое впечатление. В этой композиции красиво отражена вся суть влияния звуковых вибраций пиано на душу и подсознание человека. Нежное прикосновение к клавишам ощущается даже на расстоянии, словно -Sacha Hoedemaker- пытается прикоснуться к вашему сердцу.”

“Modern neoclassical music makes an indelible impression. In this composition, the whole essence of the influence of the sound vibrations of the piano on the soul and subconscious of man is beautifully reflected. A tender touch to the keys is felt even at a distance, as if -sacha Hoodemaker is trying to touch your heart.” *

“Η σύγχρονη νεοκλασική μουσική κάνει μια ανεξίτηλη εντύπωση. Σε αυτή τη σύνθεση, ολόκληρη η ουσία της επιρροής των ηχητικών δονήσεων του πιάνο στην ψυχή και του υποσυνείδητου του ανθρώπου αντανακλάται όμορφα. Ένα τρυφερό άγγιγμα στα κλειδιά γίνεται αισθητή ακόμη και σε απόσταση, σαν να προσπαθεί να αγγίξει η καρδιά σας.” *

-Nagamag.com

The song “Sacha Hoedemaker – The Priestess” is released by 1631 Recordings

Track Sources for “Sacha Hoedemaker – The Priestess”:
Spotify: open.spotify.com/track/7EK9uLvXwwBuUhFtbENjOz

Find Sacha Hoedemaker on Socials:
Instagram: www.instagram.com/sachahoedemaker/
TikTok: www.tiktok.com/@sachahoedemakerofficial

Website of Sacha Hoedemaker:
linktr.ee/sachahoedemaker

Sacha Hoedemaker Interview on Nagamag

Categories: Features, Interviews, Neoclassical Features, Neoclassical Interviews, The Latest|Tags: , , , , , , , |

.


Nagamag:
What are the genres that describe better your music style?

Sacha Hoedemaker:
Cinematic Piano.
Often, his music is compared to film scores. Soundtracks.
Atmospheric Piano.
There is always a story in his music. A universal story.


Nagamag:
Few words about your musical background and career?

Sacha Hoedemaker:
Sacha started playing piano at the age of 8. After two years of piano lessons, he quit. Thinking; this is not for me.
Then he was cast as a musical accompanist at the age of 14 in a school musical. He fell in love with musicals and wanted to learn everything there was about musical theory. How were songs built up and what were recurring patterns, etc. He quickly realized that he had a good ear and started exploring different genres. After a couple years he was playing professionally for semi-pro singers as well as in theaters and restaurants as a background pianist. Always listening to how his music had an effect on the room.
This skill then became useful when he tried improvisational theater. He scored scenes with the same ears as listening to a busy restaurant. What is needed in order for the 'audience' to have a good time. Connecting music with emotions and stories. That's what makes him a highly sought after musical director.
Sacha is now a musical improviser. Envisioning a story and letting go of all that is distracting, through meditation and mindfulness. Using all his gathered knowledge about music in the last decade, and focusing it on his craft by creating a listening experience. On a daily basis, he plays for Europe's biggest improvisation theater called Boom Chicago. He graduated from the Abbey Road Institute in Amsterdam in 2020 and currently is running a growing home-studio called The Music Maker. At the start of 2020, he was looking for more creative outlets and he joined several collaborative projects, one of them resulted in an Emmy win. (#CreateTogether) He is the pianist for Dr. Peacock (in Concert).
He started releasing music during the pandemic, in August 2020, and has been growing his presence on the classical piano market ever since.


Nagamag:
Do you remember your first connection of love to music that was the right impact to be a music artist now?

Sacha Hoedemaker:
Yes, after I had discovered that I could play anything.. I took on the challenge of learning Rhapsody in Blue by George Gershwin. It took me a full week, but I managed to do it. I couldn't contain myself and kept playing new songs every day. From Classical to Pop and from Jazz to Gabber. Seeking to challenge myself, was a driving factor for me to keep coming up with, and taking on creative projects.


Nagamag:
What is your goal in terms of music?

Sacha Hoedemaker:
It has been a dream of mine to score a full feature film, as a composer.
Starting small, my initial goal is to create several cues, or score a short film. Help conveying a story in any way that I can. Too many stories are silenced, I see it as a my calling, to help tell some of those.


Nagamag:
Most artists have a favorite song from a different music genre than the one they are producing music for... Which is yours?

Sacha Hoedemaker:
Vulfpeck "1612"


Nagamag:
Of Course Nagamag would love to listen also which track from a similar artist you admire?

Sacha Hoedemaker:
Elliot Jacques "Kaleidoscope"

Discover & Listen to Sacha Hoedemaker

Sacha Hoedemaker on Spotify

Sacha Hoedemaker's Signature Track

Sacha Hoedemaker on Social Media

Sacha Hoedemaker's Website

Sacha Hoedemaker – Forever And A Day (Spotify)

Categories: Audio, Neoclassical, The Latest|Tags: , , , , |

“True piano talent revealing from this three-minute Cinematic flower. "Forever And A Day" brings the sense that you listen something serious, important and truly real. Sacha Hoedemaker knows very well how to affect without any complicated methods.”

-Nagamag.com

This melancholic piano track has the vibe of heartbreak.
The ambiance of this piece represents letting go of something of value or a loved one.
It's a necessary decision that you put off too long, but now ready to be at peace with.
There is hope in the future. No matter how much it hurts right now, it's for the best.
linktr.ee/sachahoedemaker

Go to Top