ViVii – Wrap Your Arms

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Если музыка может быть обволакивающей и возможность обнимать своих слушателей невидимыми руками, то это непременно будет этот очаровательный Dream Pop трек от -ViVii-. Мягкий ритм, отличная партия бас-гитары и приятный, убаюкивающий вокал. Всё, что нужно для отдыха и расслабления есть в этой очаровательной работе.”

“If the music can be enveloping and the opportunity to hug its listeners with invisible hands, then this will certainly be this charming Dream POP track from -VIVII-. Soft rhythm, a great batch of bass guitars and a pleasant, lulling vocals. All that is needed for relaxation and relaxation is in this charming work.” *

“Om musiken kan omsluta och möjligheten att krama sina lyssnare med osynliga händer, kommer detta säkert att vara detta charmiga drömpopspår från -vivii-. Mjuk rytm, ett stort parti basgitarrer och en trevlig, lugn sång. Allt som behövs för avkoppling och avkoppling är i detta charmiga arbete.” *

-Nagamag.com

The song “ViVii – Wrap Your Arms” is released by Dumont Dumont

Song Sources for “ViVii – Wrap Your Arms”:
Spotify: open.spotify.com/track/3e0ZL2Wy0OH28zfaz44IBB
Youtube: www.youtube.com/watch?v=qwd-BDGBYvg

Find ViVii on Socials:
Instagram: www.instagram.com/vivii.official
Twitter: twitter.com/Vivii_official
TikTok: www.tiktok.com/@vivii.official