Plàsi – ”Far from Home (Piano Version with BARTH)”

Plàsi – ”Far from Home (Piano Version with BARTH)”

“Чарующее сочетание неоклассической музыки и акустического фолка. Композиция, которая даёт возможность расслабиться и провести время с меланхоличными и вдумчивыми мыслями. Пиано версия предлагает уникальное исполнение, придавая всей композиции особую глубину. Едва слышимый голос создаёт непосредственную и искреннюю атмосферу присутствия.”

“The enchanting combination of neoclassical music and acoustic folk. The composition that makes it possible to relax and spend time with melancholy and thoughtful thoughts. The Piano version offers a unique performance, giving the whole composition a special depth. A barely audible voice creates a direct and sincere atmosphere of presence.” *

“Den förtrollande kombinationen av neoklassisk musik och akustisk folk. Kompositionen som gör det möjligt att koppla av och spendera tid med melankoliska och tankeväckande tankar. Pianoversionen erbjuder en unik prestanda, vilket ger hela kompositionen ett speciellt djup. En knappt hörbar röst skapar en direkt och uppriktig atmosfär av närvaro.” *

-Nagamag.com

The song “Plàsi – ”Far from Home (Piano Version with BARTH)”” is released by Nettwerk Music Group

Song Sources for “Plàsi – ”Far from Home (Piano Version with BARTH)””:
Spotify: open.spotify.com/track/2nD2h1osUUlORStE7v9hgK

Find Plàsi on Socials:
Instagram: www.instagram.com/plasimusic/

* Automatically Translated

Reviewed by Nagamag on July 22, 2023