Jonathan Sparks – The Paint Between

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Τα υπέροχα φωνητικά με την ένταση και το δυναμικό ύφος τους μεταφέρουν εύστοχα τα φορτισμένα συναισθήματα τους. Η όμορφη μελωδία δεν σταματά να εκφράζει το παράπονο της και να αγγίζει τις ευαίσθητες χορδές μας. Ένα ορμητικό ποτάμι ξεχειλίζει μέσα μας και τα λόγια που δεν ειπώθηκαν βρίσκουν την διέξοδο τους, ενώ ο πληθωρικός ροκ ρυθμός μας δίνει το πράσινο φως για να εκδηλωθούμε.”

“The wonderful vocals with their intensity and dynamic style are aptly conveying their charged emotions. The beautiful melody does not stop expressing its complaint and touching our delicate strings. A rushing river overflows within us and the words that have not been said find their way out, while the exuberant rock pace gives us the green light to manifest.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Jonathan Sparks – The Paint Between”:
Spotify: open.spotify.com/track/5d3Dt9PRd2077Zfiniptv8

Find Jonathan Sparks on Socials:
Instagram: www.instagram.com/jonathansparksmusic/
TikTok: www.tiktok.com/@jonathansparksmusic

CALLISTO – Best Shot

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Η χαρούμενη ροκ μελωδία μας φτιάχνει τη μέρα και η αισιοδοξία επιστρέφει μέσα μας. Τα υπέροχα φωνητικά με κέφι και όρεξη διώχνουν τις κακές σκέψεις και η ψυχή μας μαλακώνει. Η ελπίδα πως θα τα πράγματα θα είναι καλύτερα μεγαλώνει. Ο ρυθμός μας ζωντανεύει και γίνεται αφορμή για ένα όμορφο και ευχάριστο ξεκίνημα.”

“The cheerful rock tune makes us the day and optimism returns within us. The wonderful vocals with fun and appetite drive out the bad thoughts and our soul softens. Hope that things will be better grows. Our rhythm comes to life and becomes the occasion for a beautiful and enjoyable start.” *

“The cheerful rock tune makes us the day and optimism returns within us. The wonderful vocals with fun and appetite drive out the bad thoughts and our soul softens. Hope that things will be better grows. Our rhythm comes to life and becomes the occasion for a beautiful and enjoyable start.” *

-Nagamag.com

The song “CALLISTO – Best Shot” is released by Meritage

Song Sources for “CALLISTO – Best Shot”:
Spotify: open.spotify.com/track/6ZIsdotuhkuE62qzBqtygh
Youtube: www.youtube.com/watch?v=1Qx4w7E-0_E
Apple Music: music.apple.com/us/album/best-shot/1664031263?i=1664031264
Deezer: www.deezer.com/track/2102444647

Grimm Winter – Ferryman

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Очень красивое начало трека, в котором мелодичный звук гитарных струн словно окружает вас со всех сторон, после чего врывается в ваше сознание ярким ритмичным рисунком. Атмосфера Indie Rock мгновенно заполняет своей теплотой всё окружающее вас пространство, а приятные голоса медленно повествует вам свою историю.”

“The very beautiful beginning of the track, in which the melodic sound of guitar strings seems to surround you from all sides, after which it bursts into your consciousness with a bright rhythmic pattern. The atmosphere of Indie Rock instantly fills with its warmth everything surrounding you, and pleasant voices slowly tells you its story.” *

“Η πολύ όμορφη αρχή της διαδρομής, στην οποία ο μελωδικός ήχος των χορδών κιθάρας φαίνεται να σας περιβάλλει από όλες τις πλευρές, μετά από τον οποίο εκρήγνυται στη συνείδησή σας με ένα φωτεινό ρυθμικό μοτίβο. Η ατμόσφαιρα του indie βράχου γεμίζει αμέσως με τη ζεστασιά του όλα που σας περιβάλλουν, και οι ευχάριστες φωνές σας λένε σιγά -σιγά την ιστορία του.” *

-Nagamag.com

The song “Grimm Winter – Ferryman” is released by Unsigned

Song Sources for “Grimm Winter – Ferryman”:
Spotify: open.spotify.com/track/2yhsT5ZAYqDXBu3eR3qLXs
Youtube: www.youtube.com/watch?v=SaNYk0jL0NQ
Apple Music: music.apple.com/us/album/ferryman/1668411498?i=1668411501
Deezer: www.deezer.com/track/2127060317

Find Grimm Winter on Socials:
Instagram: www.instagram.com/grimmwinterband

Tonight’s Hero – Nothing New Under the Sun

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Οι μέρες περνούν δίχως κάτι διαφορετικό και όλα μοιάζουν ίδια. Η όμορφη ροκ μελωδία ρίχνει φως και η ένταση της αλλάζει τα δεδομένα. Ο ζωντανός ρυθμός παραληρεί ευχάριστα και τονώνει τη διάθεση μας. Τα υπέροχα φωνητικά εύστοχα περιγράφουν την όλη κατάσταση και χωρίς δισταγμό διαγράφουν την βολεμένη ησυχία μας από το μυαλό μας.”

“The days go by without something different and everything looks the same. The beautiful rock melody sheds light and its intensity changes the data. The living rhythm is pleasantly overlooking and stimulating our mood. The wonderful vocals are aptly described the whole situation and without hesitation erase our convenient quietness from our minds.” *

“The days go by without something different and everything looks the same. The beautiful rock melody sheds light and its intensity changes the data. The living rhythm is pleasantly overlooking and stimulating our mood. The wonderful vocals are aptly described the whole situation and without hesitation erase our convenient quietness from our minds.” *

-Nagamag.com

Track Sources for “Tonight’s Hero – Nothing New Under the Sun”:
Spotify: open.spotify.com/track/1dIuhc2n6LxGNuCS6lwnJ5
Youtube: www.youtube.com/watch?v=Qi5MzKHtHyE
Apple Music: music.apple.com/us/album/nothing-new-under-the-sun/1663561911?i=1663561913
Deezer: www.deezer.com/track/2100388637
Bandcamp: tonightshero.bandcamp.com/track/nothing-new-under-the-sun

Find Tonight’s Hero on Socials:
TikTok: www.tiktok.com/@tonightsheroband

Villains – Sorry for You

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Σαν μια γλυκιά αποπλάνηση έρχεται η μελωδία για να μας συνεπάρει. Απλώνεται νωχελικά γύρω μας για να μας αγκαλιάσει. Τα φωνητικά αισθησιακά και γεμάτα μυστήριο ξεσηκώνουν την καρδιά και το μυαλό. Η ήρεμη δύναμη τους, που όμως ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη, τα κάνει τόσο ξεχωριστά και μοναδικά. Ο ζωηρός ρυθμός ταλαντεύεται ανάμεσα στην πραγματικότητα και την φαντασία.”

“Like a sweet seduction comes the melody to bring us up. It spreads around us to embrace us. The vocal sensual and mystery full of the heart and the mind. Their calm power, but which raises adrenaline, makes them so unique and unique. The lively rhythm swings between reality and imagination.” *

“Como una dulce seducción viene la melodía para criarnos. Se extiende a nuestro alrededor para abrazarnos. El sensual y el misterio vocal lleno del corazón y la mente. Su poder tranquilo, pero que eleva la adrenalina, los hace tan únicos y únicos. El ritmo animado se balancea entre la realidad y la imaginación.” *

-Nagamag.com

Track Sources for “Villains – Sorry for You”:
Spotify: open.spotify.com/track/22Zi6Lx8rx4i2tb8OXM9ja

John Fishell – Pushing and Pulling – Live

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“This live version of the song is really great. You can hear from the start that everything is in its place, perfectly balanced and produced, every instrument and vocal. Groove is amazing, drum section alone can make the listener dance instantly. ”

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/1VNBN1m98s5AYBEVhmSffM
Youtube: www.youtube.com/watch?v=B1irBZqod0U
Apple Music: music.apple.com/us/album/pushing-and-pulling-live/1659744897?i=1659744904
Deezer: www.deezer.com/track/2070705887

Wolf Mask – ticket2thesun

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“With beautiful guitars and very positive vibes, song creates such a wonderful atmosphere. Adding on that faster paced tempo and very dynamic groove, perfect for dancing. Synth sequence that at times feels out of tune is a great detail. ”

-Nagamag.com

This song released by: RossBoganMusic

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/1NLmCxXXnyHcRazaVpcmH0

Pacifico – Afterglow

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Η ροή της μελωδίας και ο ρυθμός φέρνουν πραγματική γαλήνη. Ηρεμούν τις αισθήσεις. Τα φωνητικά με λεπτότητα εξαιρετική χαϊδεύουν τα αφτιά. Σαν να βρίσκεσαι μια ηλιόλουστη μέρα σε μια λίμνη, η βάρκα σε πηγαίνει πάνω στα σχεδόν ακίνητα νερά. Όλα γύρω αέναα παραμένουν ανέγγιχτα.”

“The flow of melody and rhythm bring true peace. They calm the senses. Fine vocals are excellent caressing the ears. As if you are a sunny day on a lake, the boat takes you to the near real estate. Everything around the end remains untouched.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/0hfAHMhpqnoOG5q01ERj7N
Youtube: www.youtube.com/watch?v=a-LTLmRQdrU
Apple Music: music.apple.com/us/album/afterglow/1649723665?i=1649723671

The Animal Gang – Gimme Love

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Εντυπωσιακή εισαγωγή με επιδέξια μουσικά τεχνάσματα. Η συνέχεια δυναμιτίζει την ατμόσφαιρα με τα γεμάτα ένταση φωνητικά. Η μελωδία εξακολουθεί να μαγνητίζει και να συναρπάζει. Ο ρυθμός ξεσηκώνει με το κεφάτο, ακούραστο ύφος του. Είναι το κατάλληλο τονωτικό μέσα στην μέρα σου.”

“Impressive introduction with skillful music tricks. The sequel strengthens the atmosphere with intensity vocals. The melody is still magnetizing and fascinating. The rhythm rises with its cheerful, tireless style. It is the right tonic in your day.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/6FsYfbAhykryh7TOfadW2t

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/theanimalgangofficial/

Alexandra John – Lock Me Down

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Gorgeous atmosphere and mood feeding sound straight from the 90s. The information and arrangement very competently conveys the whole spirit that does not cool in the chest of those who were born in those wonderful times. We are sure that the modern generation will appreciate this incredible and very mental material.” (Automatically Translated)

“Шикарная атмосфера и подача настроения Rock звучания прямиком из 90-ых годов. Сведение и аранжировка очень грамотно передаёт весь тот дух, который не остывает в груди тех, кто родился в те прекрасные времена. Уверены, что и современное поколение оценит этот невероятный и очень душевный материал.”

-Nagamag.com

open.spotify.com/track/2K7XnRwcakMOni0QbJDiWo

This song released by: Alexandra John Studios

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/2K7XnRwcakMOni0QbJDiWo
Youtube: www.youtube.com/watch?v=HmZovPCoK_8

Artist’s Socials:
Facebook: www.facebook.com/AlexandraJohnMusic
Twitter: twitter.com/AJAlexandraJohn
TikTok: www.tiktok.com/@alexandrajohnmusic

Website: www.alexandrajohnmusic.com/

Load More Posts
Go to Top