Music Genre

GRY x Prezioso x Blasterjaxx – COCONUT

Categories: Audio, EDM, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , , |

“Lead theme that opens this song is so dreamy, feels like a music box but with very cinematic atmosphere. Psychedelic trance in its basic style but with a more commercial vibe, makes it more catchy, specially with lead vocal and its lead theme, that will definitely put a smile on your face. ”

“Το LEAD θέμα που ανοίγει αυτό το τραγούδι είναι τόσο ονειρικό, αισθάνεται σαν ένα κουτί μουσικής αλλά με πολύ κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Η ψυχεδελική έκσταση στο βασικό του στυλ, αλλά με μια πιο εμπορική ατμόσφαιρα, το καθιστά πιο πιασάρικο, ειδικά με φωνητικό μολύβδου και το θέμα της, που σίγουρα θα βάλει ένα χαμόγελο στο πρόσωπό σας.” *

“Leadthema dat dit nummer opent, is zo dromerig, voelt als een muziekdoos maar met een zeer filmische sfeer. Psychedelische trance in zijn basisstijl, maar met een meer commerciële sfeer, maakt het pakkender, vooral met hoofdvocaal en het hoofdthema, dat zeker een glimlach op je gezicht zal toveren.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “GRY x Prezioso x Blasterjaxx – COCONUT”:
Spotify: open.spotify.com/track/1aUr1M92RnRVNFWrAPq64Q

Parasynthax x Keta Kraus – We are Strangers

Categories: Audio, Psytrance, Spotify, The Latest|Tags: , , |

“Η επιβλητική και δυναμική μελωδία ηλεκτρίζει την ατμόσφαιρα και χανόμαστε μέσα στα πολύπλοκα και σκοτεινά μονοπάτια της. Ο υπέροχα ξέφρενος ρυθμός εισχωρεί σε κάθε νευρικό κύτταρο και το κάνει υποχείριο του. Ωστόσο, η απελευθέρωση μέσα από την ένταση του κομματιού είναι αξεπέραστη”

“The imposing and dynamic melody electrifies the atmosphere and we are lost in its complex and dark paths. The beautifully frantic rhythm enters every nervous cell and makes it under it. However, release through the tension of the piece is unmatched” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

A1EC – DIFFUSION

Categories: Audio, Psytrance, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Τα επιδέξια μυστηριακά φωνητικά κάνουν την εισαγωγή για την έκρηξη ψυχής που θα ακολουθήσει. Ο ρυθμός είναι το εύφλεκτο υλικό που θα μας οδηγήσει στο λυτρωτικό ξέσπασμα. Η ένταση και ο δυναμισμός του διαπερνά το σώμα .Η μελωδία εισχωρεί στο μυαλό και δεν του επιτρέπει στασιμότητες.”

“The skillful mysterious vocals make the introduction to the explosion of the soul to follow. The rhythm is the flammable material that will lead us to the redemptive outburst. Its tension and dynamism penetrates the body. The melody enters the mind and does not allow it to be stagnant.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: DistroKid

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/7BNGEsXNSahzhRRmpihLE4
Youtube: www.youtube.com/watch?v=0EPnvDenhy4

Awarego – Persecution

Categories: Audio, Psytrance, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Η δυνατή ένταση και ο ρυθμός δημιουργούν την απόλυτη απελευθέρωση, καθώς το σώμα αφήνεται αδιαμαρτύρητα στις επιθυμίες της ψυχής. Η μελωδία μας φέρνει πιο κοντά σε κόσμους μυστηρίου και απόλαυσης. Άλλοτε ήσυχη σε στάση αναμονής και άλλοτε δυναμική με επιθετικές τάσεις φέρνει τα συναισθήματα σε κορύφωση.”

“Strong intensity and rhythm create absolute liberation, as the body is left unquestionable in the desires of the soul. The melody brings us closer to the worlds of mystery and enjoyment. Sometimes quiet in standby and at times dynamic with aggressive tendencies brings emotions to climax.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: Indiefy

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/1DngLII3gI08i0ZN3DVVfn
Youtube: www.youtube.com/watch?v=PE3vkh1TYKI
Deezer: www.deezer.com/track/2070436517

Artist’s Socials:
TikTok: www.tiktok.com/@awaregomusic

Spirit Creatures – The Event Horizon

Categories: Audio, Electronica, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Deeper atmosphere full of ethnic elements and harmonies is something that sets the mood of this track from the beginning. It progresses in the similar way, adding more layers into that overall vibe. Feels like the cross between Pink Floyd and Shpongle. ”

-Nagamag.com

This song released by: Double Dome Productions

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/3kvGrISYgKVgQWcLfF3WRG

Genuim – Acid Reign

Categories: Audio, Psytrance, The Latest|Tags: , , |

“-Genuim- sends you to the expanses of his acid kingdom, taking you further and further from the world familiar to you. The rhythm of Psytrance burns from the inside, the earth underfoot begins to melt and you fall into the melodic abyss of this crazy track. Hold on stronger!” (Automatically Translated with Google Translate)

“-Genuim- отправляет вас на просторы своего кислотного королевства, унося всё дальше и дальше от привычного вам мира. Ритм Psytrance обжигает изнутри, земля под ногами начинает плавиться и вы падаете в мелодическую бездну этого сумасшедшего трека. Держитесь крепче!”

-Nagamag.com

www.instagram.com/genuimmusic

Prime Punk – Cyberland

Categories: Audio, Psytrance, The Latest|Tags: , |

“It is interesting to observe how the melodic line of this PsyTrance track develops. The rhythmic pattern slowly inserts into a state of trance, only sometimes making a short pause, and then again immerses you in a psychedelic, viscous atmosphere. (Automatically Translated with Google Translate)

“Интересно наблюдать, как развивается мелодичная линия этого Psytrance трека. Ритмический рисунок медленно вводит в состояние транса, лишь иногда делая непродолжительную паузу, а потом вновь погружает вас в психоделическую, вязкую атмосферу.”

-Nagamag.com

After the successful "Stoned" single the Prime Punk return with another wicked weapon. This epic progressive techno, as you may guess from it's title, is going to simply blast the room at any event it is going to be played at! Save your nozzle - Future is almost here!

primepunk.io/

Shadow Remington – Melancholia

Categories: Audio, Psytrance, The Latest|Tags: , |

“The melancholy mood will not leave you throughout the track, but a similar approach to creating the atmosphere in the PsyTrance genre is very important. The ability to immerse in a traction atmosphere, which combines a deep bass party, a frantic rhythm and a crazy melody is a key feature of this track. (Automatically Translated with Google Translate)

“Меланхоличное настроение не покинет вас на протяжении всего трека, но подобный подход к созданию атмосферы в жанре Psytrance очень важен. Способность погрузить в тягучую атмосферу, в которой сочетаются глубокая басовая партия, бешеный ритм и сумасшедшая мелодия является ключевой особенностью этого трека.”

-Nagamag.com

Rebirth EP depicts the emotions crossed during the cycles of life, leading us to evolve and reborn.

While "Melancholia" evoke emotions such as melancholy, sadness or even nostalgia, "Krishna" refers to periods of doubt, introspection, and questioning. Following this, "Vida Loca" symbolizes the return of joy, sunny days, encounters and new projects. "The Flute Song" concludes the EP on a happier tone, with freshness and lightness.

Are you ready to reborn ?

www.facebook.com/ShadowRemington/

Marco V & Vision 20/20 – FE/AR

Categories: Audio, Techno, The Latest|Tags: , , , |

“"Marco V" shakes the dancefloor with his supersonic frequencies and nobody can resist those waves. A defeaning Techno kick is merged with a dynamic synth lead riff and your unique Trance sound is born. Fast, crazy and surely addictive for all.”

-Nagamag.com

The ‘FE/AR’ factor is real with this one when master arena manipulator Marco V starts winding up another one of his legendary tech-programmed bangers. The urge is there to blast the place into tiny pieces; however, once he’s fired a synth riff the size of a super collider into the night, the track takes on a different, melodious, more optimistic tone for trance devotees to latch onto. Absolutely scintillating when his chord changes become a sign of peace and love, it’s Marco V at his absolute best.

Load More Posts
Go to Top