Made of Mana – Sorry

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Οι χαρούμενες νότες της μελωδίας κάνουν την μέρα μας πολύ καλύτερη. Τα φωνητικά με την καθαρή και δροσερή χροιά τους είναι το κατάλληλο τονωτικό μας για την ξεκίνημα μας. Ο ρυθμός μας γεμίζει ζωντάνια και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση και εμπόδιο.”

“The happy notes of the melody make our day much better. The vocals with their clean and cool complexion are our right tonic for our start. Our rhythm is filled with vitality and we are ready to face every challenge and obstacle.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: Edge of the Sphere Media

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/4bL4gWIbJXaArNC50rwUYe
Youtube: www.youtube.com/watch?v=fZ_vbBakbKw
Apple Music: music.apple.com/us/album/sorry/1659831430?i=1659831431
Deezer: www.deezer.com/track/2069603097

Tx magic – Kolo

Categories: Afrobeats, Audio, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Ο ρυθμός ξεχειλίζει από ενέργεια και ένταση καθώς σε κάνει να λικνίζεσαι αυθόρμητα. Η μελωδία διασκεδαστική και ζωηρή σε ταξιδεύει και είσαι έτοιμος για μια περιπέτεια. Τα φωνητικά ξεχωριστά και καθαρά αλλά και με το δυναμικό τους ύφος τραβούν τις εντυπώσεις. Η αγάπη δεν είναι απλή υπόθεση, χρειάζεται να είναι αμοιβαία και απαιτεί θυσίες.”

“The rhythm overflows with energy and intensity as it makes you rock spontaneously. The melody fun and lively travels you and you are ready for an adventure. The vocals separately and clearly and with their dynamic style draw the impression. Love is not a simple affair, it needs to be mutual and requires sacrifices.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: Independent

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/4Lx8Yb4AO9AdMWeOClwRvW
Youtube: www.youtube.com/watch?v=g3Vhwby4XOE
Deezer: www.deezer.com/track/1515931072

Artist’s Socials:
Twitter: twitter.com/Txmagic_

KOLO is a powerful anthem for anyone who’s ever been hurt and needed to set boundaries in a relationship. With its catchy beat and relatable lyrics, the song encourages listeners to take control of their emotions and prioritize their well-being. The song is produced and written by Tx Magic himself, who’s now residing and working in Malaysia, It’s a blend of various African and Western music genres.

“I don’t mean to offend anyone with this song, but I can’t risk my heart anymore for anyone,” says Tx Magic. “I just want some peace of mind, and if you can’t give me that, get out of my side.”

The release of “KOLO” follows the success of Tx Magic’s previous hit single, “I’m Just Fine,” which has amassed over a million streams on various music platforms. With its empowering message and infectious sound, “KOLO” is set to be another hit for the talented artist.

“KOLO” is now available on all major streaming platforms, and fans can also connect with Tx Magic on social media for updates on upcoming performances and events.

For more information about Tx Magic, please visit the artist’s website or follow him on [artist’s social media accounts @txmagic_

Stephanie Losi – Throwing Darts at the Universe

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Με γλυκύτητα τα φωνητικά μας κερδίζουν και μας εντυπωσιάζουν με τις δυνατότητες τους. Η υπέροχη μελωδία μας αγκαλιάζει με θαλπωρή και νιώθουμε ασφάλεια μέσα σε αυτήν σαν μικρά παιδιά. Ο ρυθμός με την ηρεμία του μας ισορροπεί και αρχίζουμε να βλέπουμε τη ζωή με περισσότερη αισιοδοξία.”

“Sweethearted our vocals win and impress us with their abilities. The wonderful melody embraces us with warmth and we feel safe within it as young children. The pace with its calm balances us and we begin to see life with more optimism.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/4p0Trs9zo0oMRF4RpcI2Cc

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/stephanielosi/

Diane Hubka & The Sun Canyon Band – Shady Grove

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Πληθωρικά και άφθονα φωνητικά μας χαϊδεύουν τα αφτιά και μας διασκεδάζουν. Η μελωδία κεφάτη και ευκίνητη σαν μια αναπάντεχη γιορτή μοιράζει χαρά και ευχάριστα συναισθήματα. Ο ρυθμός μας μαθαίνει υπέροχες χορευτικές φιγούρες και μοιάζουμε να είμαστε το επίκεντρο της προσοχής.”

“We are exuberant and plenty of vocals caress our ears and have fun. The melody is cheerful and agile as an unexpected celebration distributes joy and pleasant emotions. Our rhythm learns great dance figures and we look like being the focus of attention.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/3uEH5ZxfuXrcuQPCtSfTIh
Youtube: www.youtube.com/watch?v=aoV1YcaqFVg
Deezer: www.deezer.com/track/2049483407

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/dianehubka/
Twitter: twitter.com/suncanyonband

Website: music.apple.com/us/artist/diane-hubka/75423533

Red Maker – Slip

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Η μελωδία ξεχωρίζει μέσα σε μια ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη με τα συναισθήματα να χτυπούν κόκκινο. Τα φανταστικά φωνητικά γίνονται πραγματική απογείωση για εμάς. Πετάμε ψηλά και τίποτα δεν μας νοιάζει πιά. Ο ρυθμός δυνατός και φορτισμένος ,σαν ένα ξέσπασμα που αναμενόταν να συμβεί ,μας ξεσηκώνει απίστευτα.”

“The melody stands out in an atmosphere electrified with emotions hitting red. Fantastic vocals become a real take -off for us. We fly high and nothing cares about. The pace strong and charged, as an outburst that was expected to happen, raises us incredibly.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/2Ta7FOJKuOoFxG4ESDJOVy

Ryan Wayne – Crow Amongst the Sparrows

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Με τη ζεστασιά της μελωδίας όλα φαίνονται πιο εύκολα και οι ανησυχίες καταλαγιάζουν. Τα όμορφα φωνητικά με υπομονή και αγάπη μας υποδέχονται και ξυπνούν τα συναισθήματα μας. Ο ρυθμός ήσυχος και εξαιρετικά επιδέξιος μας μαγνητίζει και μας παίρνει μαζί του στα γαλήνια μονοπάτια του.”

“With the warmth of the melody everything seems easier and the worries are raising. Beautiful vocals with patience and love welcome and awake our emotions. The rhythm is quiet and extremely skilled to us and takes us with him on his serene trails.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: DistroKid

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/4PFa1sdR6vggu0yU67VWbD

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/ryanwayne
TikTok: www.tiktok.com/@ryan_wayne_music

Bernie Rosa – Currents

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Μέσα από την αγωνία της μελωδίας η ψυχή βρίσκει διέξοδο και χώρο να δραπετεύσει. Τα βήματα βιαστικά και ακούραστα ψάχνουν τον δρόμο προς την ελευθερία. Η ζωή βρίσκει το νόημα της καθώς τον αίμα πια ρέει ζωηρό στις φλέβες. Η ενέργεια φτάνει στο αποκορύφωμα της και όλα προχωρούν χωρίς όριο ταχύτητας.”

“Through the anxiety of melody the soul finds a way out and space to escape. The steps are in a hurry and tirelessly looking for the way to freedom. Life finds its meaning as blood flows vivid in the veins. The energy reaches its climax and everything goes without a speed limit.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/7IHrcbHUcAfpSToHvz1r7D
Apple Music: music.apple.com/us/album/currents/1659850294?i=1659850295

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/bernie.rosa.music/

Website: music.apple.com/us/artist/bernie-rosa/1562002799

Benji Shohet x Painted – Greater

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Μαγικά και αέρινα φωνητικά αγκαλιάζουν τις αισθήσεις μας και μας χαλαρώνουν. Η μελωδία σαν το καλύτερο τονωτικό για τις δύσκολες στιγμές μας, μας δίνει ελπίδα και φως. Ο ρυθμός με το ήρεμο ύφος του μας αποσπά την προσοχή από κάθε τι στενάχωρο και θλιβερό.”

“Magic and airy vocals embrace our senses and relax us. Melody, like the best tonic for our difficult times, gives us hope and light. The rhythm with its calm style distracts us from everything sad and sad.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

DJ Fredy Muks x Victoria Kimani x MEAKU – FRENZ

Categories: Afrobeats, Audio, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Το κέφι έχει ανέβει και τα ποτά ξεδιψούν τα όμορφα χείλη. Το θαλασσινό αεράκι ανεμίζει τα μαλλιά μας και η μελωδία μας χορεύει αισθησιακά. Τα φωνητικά μας κάνουν να απολαμβάνουμε τις υπέροχες αυτές στιγμές. Ο ρυθμός, ακούραστος υπηρέτης, μας κρατά συντροφιά όλο το βράδυ.”

“The cheer has gone up and the drinks are thirsty for the beautiful lips. The sea breeze waves our hair and our melody dances sensually. Our vocals make us enjoy these wonderful moments. The rhythm, tireless servant, keeps us company all night.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

Brian Larkins – Never Too Late

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , |

“Η μελωδία ανεβάζει την διάθεση μέσα από τη ζωντάνια και τη φρεσκάδα της. Ο ρυθμός μας ξεσηκώνει και διώχνει τα μαύρα σύννεφα μακριά. Οι σκέψεις ξεκαθαρίζουν και είμαστε έτοιμοι για τις σωστές αποφάσεις. Τα φωνητικά με όρεξη και θετική ενέργεια βρίσκονται σε μια ατέλειωτη γιορτή.”

“The melody raises the mood through its vitality and freshness. Our rhythm revolves and drives away the black clouds away. Thoughts are clear and we are ready for the right decisions. The vocals with appetite and positive energy are at an endless celebration.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/06XULXrXCZaNk7VFmAhuFn
Youtube: www.youtube.com/watch?v=4ElTZk2hX1A
Apple Music: music.apple.com/us/album/never-too-late/1661331699?i=1661331701
Deezer: www.deezer.com/track/2083183967

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/blarkins68/

Load More Posts
Go to Top