Constant Follower – Turn Around For Me | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Μέσα από την θλιμμένη μελωδία τα συναισθήματα βρίσκουν διέξοδο και ταξιδεύουν μέσα στο χρόνο. Με μια γλυκιά ικεσία τα εξαιρετικά φωνητικά ζητούν αυτό που τόσο πολύ επιθυμούν. Οι απλές αλλά εύστοχες γραμμές του κομματιού πετυχαίνουν ένα τέλειο αποτέλεσμα αυξομειώνοντας την ένταση, όπου χρειάζεται. Ο ρυθμός ήσυχα μας αγκαλιάζει και μας ταξιδεύει.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Through the sad melody the emotions find a way out and travel through time. With a sweet entreaty the exquisite vocals ask for what they so desire. The simple yet apt lines of the track achieve a perfect effect by raising and lowering the volume where needed. The rhythm quietly embraces us and takes us on a journey.”

-Nagamag.com

“A través de la triste melodía las emociones encuentran una salida y viajan en el tiempo. Con una dulce súplica las exquisitas voces piden lo que tanto desean. Las líneas simples pero acertadas de la pista logran un efecto perfecto al subir y bajar el volumen donde sea necesario. El ritmo nos abraza silenciosamente y nos lleva de viaje.”

-Nagamag.com

The original review of “Constant Follower – Turn Around For Me” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Constant Follower” (United Kingdom) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Turn Around For Me” crafted by the gifted artist of “Constant Follower”. This Rock composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Constant Follower – Turn Around For Me”. The song as well offers an intriguing exploration of Indie Folk, Indie Rock, Folk music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Rock compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Rock songs from all corners of the globe, to the global audience of Rock music enthusiasts!

Listen to “Constant Follower – Turn Around For Me” on Youtube and Spotify

You can listen to “Constant Follower – Turn Around For Me” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “Constant Follower – Turn Around For Me”.


Lyrics of Constant Follower – Turn Around For Me

When the rules are unclear
Hard and over-old
And you can’t hear laughter
Broken moments all we know

Will you come back
Turn around for me
Will you come back
Turn around for me

When you’re wanting no more
It’s a nigh-known Gloria
You’ll say this son done wrong
High praise from the door

Will you come back
Turn around for me
Will you come back
Turn around for me
Will you come back


Additional information/sources for Constant Follower – Turn Around For Me

The song “Constant Follower – Turn Around For Me” is released by Golden Hum Recordings

Song Sources for “Constant Follower – Turn Around For Me”:
Spotify: open.spotify.com/track/4OaKdHJM2hE6G8MbBVb7GS
Youtube: www.youtube.com/watch?v=pPuDZxiEB88

Rock home page where “Constant Follower – Turn Around For Me” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Constant Follower”, providing music reviews and music discoveries like “Turn Around For Me”.
This music post about song “Turn Around For Me” by “Constant Follower” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Constant Follower” and more Rock, Indie Folk, Indie Rock, Folk songs like “Turn Around For Me” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Constant Follower – Turn Around For Me” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Constant Follower – Weave of the World (Spotify)

Categories: Audio, Rock, The Latest|Tags: , , , , |

“Inspiration in ethnic motives and legends, where guitar strings echo one after another. A real treasure for folk music lovers. Lingering, sometimes melancholic, a little brooding and nostalgic. Promotes reflection, frenzy and complete harmony with the world.”

“Вдохновение в этнических мотивах и легендах, где одна за другой перекликаются гитарные струны. Настоящая кладезь для ценителей фолк музыки. Тягучий, местами меланхоличный, немного задумчивый и патетичный. Способствует размышлению, исступлению и полной гармонии с миром.”

-Nagamag.com

twitter.com/constantfollowr
www.facebook.com/theconstantfollower
www.instagram.com/constantfollower

As a teenager, frontman McAll survived an attack by a gang that left him with a catastrophic head injury and every memory of his childhood gone. The next decade was spent in a cabin on Scotland’s western coastline, where he eventually began composing again.

The result is a childhood imagined against a backdrop that, like the sea, is as serene as it is wild; ever-changing, yet resolute.

Championed by DJ Alex of KEXP, Gideon Coe of BBC Radio 6 Music and Vic Galloway and Roddie Hart of BBC Radio Scotland, Constant Follower releases the second single from his album ‘Neither Is, Nor Ever Was’ on the legendary NY imprint Shimmy Disc/Joyful Noise.

The first single premiered on Brooklyn Vegan and Glide Magazine and has garnered praise from the likes of:

DJ Alex, KEXP “Beautifully introspective vocal-led Folk. Loving the sound of Constant Follower.”

Clash Magazine “Hopelessly beautiful. A staggering piece of songwriting, with its simple poignancy carrying with it the wisdom only experience can offer.”

A Pessimist Is Never Disappointed "The Merry Dancers on TV" is gently affecting. A haunting ramble pitched at the place occupied by both Arab Strap and Bon Iver, this elegantly mellow song is something special indeed. It also helps that the video for the composition is just as memorable.”

CHILLFILTR “Like a heartbroken cry echoing through an empty cathedral, we are engulfed in equal parts sadness, wonder, and unspeakable beauty. Stephen McAll and his band Constant Follower are back with another poignant triumph of resonant chamber pop.”

Brooklyn Vegan “a lovely piece of delicate folk”

Folk Radio “Instantly compelling, memorable and moving”

Today, Constant Follower shares a brand new single entitled "Weave Of The World," the second release off their upcoming debut record ‘Neither Is, Nor Ever Was’ (due October 1 via Shimmy-Disc/Joyful Noise Recordings).

Of the track, frontman Stephen McAll recalled, “I wrote it during a period of anxiety or maybe mild paranoia. You can hear that in the words. But it’s taken on a new meaning for me, since what I must have thought might happen, didn’t. There’s still a lot of darkness in there, but the song reminds me that feelings are real but they aren’t facts. Even when you think things are going very wrong, there’s always a way to turn it around.”

The band’s debut album ‘Neither Is, Nor Ever Was’ was borne out of a respect for change, and the inevitable passing of time that frightens, comforts and humbles every one of us. It is a haunting testimonial to the temporary joys and fleeting moments that define the human experience.

Co-produced by Scottish singer-songwriter Stephen McAll and renowned producer and Shimmy-Disc founder Kramer (Low, Galaxie 500, Will Oldham), the recording for Neither Is, Nor Ever Was began in early 2020 at La Chunky studios in Glasgow with engineer Johnny Smillie

This was interrupted by the birth of McAll’s daughter (if you listen closely, her cries are just audible during some of Kessi’s backing vocals on ‘Little Marble’), and shortly afterwards by Covid 19 restrictions. McAll began recording the rest at his own CFFC studio in Stirling. The resulting recordings were then mixed and mastered by Kramer at his Noise Miami Studio, to breath-taking effect.

Each album track is accompanied by its own short film. McAll sought-out the most exciting new talents in Scottish film and animation and invited them to be part of the album project. Each video, the artist’s personal response to the song, with no direction or interference from the band, resulting in incredibly moving and enchanting short ‘films’ in their own right (with multiple film festival considerations including Edinburgh International Film Festival and Manchester Film Festival in process).

"One of the most beautiful records I have ever been privileged to be a part of, filled to the very brim with moment after moment of poetic clarity, and not a moment too late...an interior force to be reckoned with. I've never experienced anything quite like it. It weaves elements of the past around a future I was wholly unaware of before hearing these breath-taking songs, each one a kind of memorial to a memory that may or may not have merely been imagined or hoped into existence." - Kramer (Shimmy-Disc Founder)

Go to Top