Music Genre

Elmer Andersson x LAD – On My Mind

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Με άνεση και καλή διάθεση ο ευχάριστος ρυθμός μας ξεσηκώνει και καταφέρνει να διώξει μακριά τις ανησυχίες μας. Η θεσπέσια μελωδία μοιράζεται μαζί μας την χαρά της και το κέφι της και μας ανοίγει νέους ορίζοντες για το πώς αντιλαμβανόμαστε τη ζωή και τις δυσκολίες της. Τα φωνητικά με καθαρή και σαφή ταυτότητα μας αγαλλιάζουν και μας μεταφέρουν την θετική τους ενέργεια.”

“In a comfortable and good mood our pleasant pace raises and manages to drive away our concerns. The exquisite melody shares with us its joy and fun and opens us new horizons about how we perceive its life and difficulties. The vocals with a clear and clear identity rejoice and convey to us their positive energy.” *

“I ett bekvämt och gott humör höjer vår trevliga takt och lyckas driva bort våra bekymmer. Den utsökta melodin delar med oss ​​sin glädje och roliga och öppnar oss nya horisonter om hur vi uppfattar dess liv och svårigheter. Sången med en tydlig och tydlig identitet gläder sig och förmedlar till oss deras positiva energi.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Elmer Andersson x LAD – On My Mind”:
Spotify: open.spotify.com/track/6CVuhce3Z5ilGjMnsfuY0i

Nicky Romero x Nico Santos x Jonas Blue – All You Need Is Love

Categories: Audio, EDM, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , , , |

“Nicky Romero is back with another deep summer hit. Smooth and slower groove perfectly captures depth of emotion that lyrics have. Lead vocal is catchy, perfect with with the sound and music. Arrangement and production feels organic and mellow with soothing flow. ”

“Ο Nicky Romero επιστρέφει με ένα άλλο βαθύ καλοκαιρινό χτύπημα. Η ομαλή και πιο αργή αυλάκωση καταγράφει τέλεια το βάθος των συναισθημάτων που έχουν οι στίχοι. Το Lead Vocal είναι πιασάρικο, ιδανικό με τον ήχο και τη μουσική. Η ρύθμιση και η παραγωγή αισθάνονται βιολογικά και μαλακά με χαλαρωτική ροή.” *

“Nicky Romero is terug met nog een diepe zomerhit. Soepel en langzamere groove legt perfect de diepte van emotie vast die teksten hebben. Lead Vocal is pakkend, perfect met het geluid en de muziek. Opstelling en productie voelt organisch en zacht aan met een rustgevende stroming.” *

-Nagamag.com

The song “Nicky Romero x Nico Santos x Jonas Blue – All You Need Is Love” is released by Virgin

Song Sources for “Nicky Romero x Nico Santos x Jonas Blue – All You Need Is Love”:
Spotify: open.spotify.com/track/5yPEJ4UF90Km4KmLl2h4EE
Youtube: www.youtube.com/watch?v=ZUzq9ImMszk

Audio Jacked – Endless Night

Categories: Audio, EDM, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“The night fever hits red levels with the fresh track of “Audio Jacked”. An absolute dancefloor dynamite made of EDM synthlines, killer beat and rich sound effects is ready to boost your adrenaline and cause ear-addiction. Fasten your seatbelts and hit “play”!”

“Ο νυχτερινός πυρετός χτυπά τα κόκκινα επίπεδα με το φρέσκο ​​κομμάτι του “Audio Backed”. Ένα απόλυτο δυναμίτη dancefloor από συνθετικές γραμμές EDM, ο Killer Beat και τα πλούσια ηχητικά εφέ είναι έτοιμα για να ενισχύσουν την αδρεναλίνη σας και να προκαλέσουν αθημάτων στο αυτί. Στερεώστε τις ζώνες ασφαλείας σας και χτυπήστε το “Play”!” *

“La fiebre nocturna alcanza los niveles rojos con la nueva pista de “Audio Jacked”. Una dinamita de pista de baile absoluta hecha de sintetizadores EDM, ritmo asesino y ricos efectos de sonido está listo para aumentar su adrenalina y causar addicción de oídos. ¡Sujete los cinturones de seguridad y golpee “Play”!” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Audio Jacked – Endless Night”:
Spotify: open.spotify.com/track/2I5mAQCwkteLhZbITrBDpb

Find Audio Jacked on Socials:
Instagram: www.instagram.com/audiojacked/
Twitter: twitter.com/audio_jacked

Website of Audio Jacked:
music.apple.com/gb/artist/audio-jacked/1613743927

shethestranger – Playing a part

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Dance Pop, который затрагивает сердце и душу каждого слушателя. Начиная с первых нот электронного пиано, песня создаёт завораживающую атмосферу, которая притягивает вас и заставляет почувствовать себя частью истории. Навязчиво красивый вокал -shethestranger- просто захватывает дух и помогает найти свое место в мире. Текст глубоко личный и резонируют с темами, которые могут коснуться каждого.”

“Dance Pop, which affects the heart and soul of every listener. Starting from the first notes of the electronic piano, the song creates a fascinating atmosphere that attracts you and makes you feel part of the story. Obsessively beautiful vocals -shethestranger – just breathtaking and helps to find your place in the world. The text is deeply personal and resonate with topics that can affect everyone.” *

“رقص البوب ​​، الذي يؤثر على قلب وروح كل مستمع. بدءًا من الملاحظات الأولى للبيانو الإلكتروني ، تخلق الأغنية أجواء رائعة تجذبك وتجعلك تشعر بأنك جزء من القصة. غناء جميل هاجس – شيثسترانجر – مجرد خلاف ويساعد على العثور على مكانك في العالم. النص شخصي عميق ويتردد صداها مع الموضوعات التي يمكن أن تؤثر على الجميع.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “shethestranger – Playing a part”:
Spotify: open.spotify.com/track/00MibSwh5wsjASMV8PFTzz

Man vs Monkey – When I’m 22

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“With a great vocal, this song will definitely stay in your head. Perfectly produced, modern with a lot of retro moments, that feels so good, like a walk down the memory lane. Groovy is smooth but groovy as well. Lead piano riff is catchy, with old school anthem alike atmosphere. ”

“Με ένα υπέροχο φωνητικό, αυτό το τραγούδι σίγουρα θα μείνει στο κεφάλι σας. Τέλεια παραγόμενο, μοντέρνο με πολλές ρετρό στιγμές, που αισθάνεται τόσο καλή, όπως μια βόλτα κάτω από τη λωρίδα μνήμης. Το Groovy είναι ομαλό αλλά groovy επίσης. Το μολύβι πιάνο riff είναι πιασάρικο, με παλιό ύμνο του σχολείου.” *

“Mit einer großartigen Stimme wird dieses Lied definitiv in Ihrem Kopf bleiben. Perfekt produziert, modern mit vielen Retro -Momenten, das sich so gut anfühlt, wie ein Spaziergang auf der Vergangenheit. Groovy ist glatt, aber auch groovig. Lead Piano Riff ist eingängig, mit alter School -Hymne gleichermaßen.” *

-Nagamag.com

The song “Man vs Monkey – When I’m 22” is released by Fosbury Music

Song Sources for “Man vs Monkey – When I’m 22”:
Spotify: open.spotify.com/track/183w03BkpUKqE54PqrvOfG
Youtube: www.youtube.com/watch?v=R3F082b3C7A
Apple Music: music.apple.com/us/album/when-im-22/1681146162?i=1681146656

Find Man vs Monkey on Socials:
Instagram: www.instagram.com/manvsmonkey.music/

KEiiNO – RITMA

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Piano riff have that anthem alike old school feeling and it is very catchy. Modern production perfectly captures the new club sounds, but depth of the song still have that retro soul. Lead synth theme fits the lead vocal in amazing way, specially with chorus part. ”

“Το riff πιάνου έχει αυτόν τον ύμνο και παλιό σχολικό συναίσθημα και είναι πολύ πιασάρικο. Η σύγχρονη παραγωγή καταγράφει τέλεια τους νέους ήχους, αλλά το βάθος του τραγουδιού εξακολουθεί να έχει αυτή την ρετρό ψυχή. Το Synth Synth ταιριάζει με το φωνητικό μολύβι με εκπληκτικό τρόπο, ειδικά με χορωδία.” *

“Piano riff har den hymnen både gammel skolefølelse, og den er veldig fengende. Moderne produksjon fanger perfekt den nye klubben lydene, men dybden på sangen har fortsatt den retro sjelen. Lead Synth -temaet passer til hovedvokalen på fantastisk måte, spesielt med kor -delen.” *

-Nagamag.com

The song “KEiiNO – RITMA” is released by Mii Recordings AS / Hugoworld AS

Song Sources for “KEiiNO – RITMA”:
Spotify: open.spotify.com/track/4U2LryWhVDgijJmRXhFYzn
Youtube: www.youtube.com/watch?v=ftNdAqGnzec

Find KEiiNO on Socials:
Instagram: www.instagram.com/keiinomusic
TikTok: www.tiktok.com/@keiinomusic

Tafari Anthony – Falling Back

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Great voice and very positive vibe of the song makes the first impression very good. Easy listening and very atmospheric sounds creates sunny mood within the song. Groovy beats and crystal production takes the song to another level, preparing every listener to the summer season in a wonderful way. ”

“Μεγάλη φωνή και πολύ θετική ατμόσφαιρα του τραγουδιού κάνει την πρώτη εντύπωση πολύ καλή. Εύκολη ακρόαση και πολύ ατμοσφαιρικοί ήχοι δημιουργεί ηλιόλουστη διάθεση μέσα στο τραγούδι. Το Groovy Beats και η Crystal Production παίρνουν το τραγούδι σε ένα άλλο επίπεδο, προετοιμάζοντας κάθε ακροατή της καλοκαιρινής περιόδου με υπέροχο τρόπο.” *

“Gran voz y un ambiente muy positivo de la canción hacen que la primera impresión sea muy buena. Los sonidos fáciles de escuchar y muy atmosféricos crean un estado de ánimo soleado dentro de la canción. Groovy Beats and Crystal Production lleva la canción a otro nivel, preparando a cada oyente para la temporada de verano de una manera maravillosa.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Tafari Anthony – Falling Back”:
Spotify: open.spotify.com/track/2RhAkirX8x0gRLLafGYT9L

Kalena – Kamia Epafi

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Этот трек вознаградит любого, кто дослушает его до конца. Начинается с красивой, глубокой и медитативной мелодии Electro Pop, которая топит лёд в ваших сердцах, а ближе к концу взрывается зажигательным ритмом Dance Pop! Шикарная работа с басовой партией, глубоким ритмом и обворожительным вокалом -Kalena-.”

“This track will reward anyone who will listen to it to the end. It begins with a beautiful, deep and meditative melody Electro pop, which drowns the ice in your hearts, and closer to the end explodes the incendiary rhythm of Dance Pop! Gorgeous work with a bass party, deep rhythm and charming vocals -kalena-.” *

“Αυτό το κομμάτι θα ανταμείψει όποιον θα το ακούσει στο τέλος. Ξεκινά με ένα όμορφο, βαθύ και διαλογιστικό μελωδία Electro Pop, που πνίγει τον πάγο στις καρδιές σας και πιο κοντά στο τέλος εκρήγνυται τον εμπρηστικό ρυθμό του χορού Pop! Πανέμορφη δουλειά με μπάσο, βαθύ ρυθμό και γοητευτικά φωνητικά -Kalena-.” *

-Nagamag.com

The song “Kalena – Kamia Epafi” is released by Independent

Song Sources for “Kalena – Kamia Epafi”:
Spotify: open.spotify.com/track/2C3cn5Yy1Cyg9VH7EWrvcj
Youtube: www.youtube.com/watch?v=pXkZ1uRwgbw
Apple Music: music.apple.com/us/album/kamia-epafi/1682226084?i=1682226094
Deezer: www.deezer.com/track/2236858077

Find Kalena on Socials:
Instagram: www.instagram.com/kalenamusic/
TikTok: www.tiktok.com/@kalenamusic

R3HAB x INNA – Rock My Body

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , , |

“Modern take or more using the lead theme from Sash! massive anthem from the 90’s, Ecuador. Catchy and huge theme is so well used into this song with beautiful new vocals and familiar harmonies, Perfectly produced song with very dynamic groove is anthem for new generation of clubbers. ”

“Σύγχρονη λήψη ή περισσότερο χρησιμοποιώντας το θέμα μολύβδου από το φύλλο! Μαζικός ύμνος από τη δεκαετία του ’90 του Ισημερινού. Το πιασάρικο και τεράστιο θέμα χρησιμοποιείται τόσο καλά σε αυτό το τραγούδι με όμορφα νέα φωνητικά και γνωστές αρμονίες, το τέλεια παραγόμενο τραγούδι με πολύ δυναμική αυλάκωση είναι ύμνος για τη νέα γενιά clubbers.” *

“Modern Take of meer met behulp van het leadthema van Sash! Massief volkslied uit de jaren 90, Ecuador. Pakkend en enorm thema wordt zo goed gebruikt in dit nummer met prachtige nieuwe vocalen en bekende harmonieën, perfect geproduceerd nummer met zeer dynamische groove is volkslied voor nieuwe generatie clubbers.” *

-Nagamag.com

The song “R3HAB x INNA – Rock My Body” is released by Spinnin’ Records

Song Sources for “R3HAB x INNA – Rock My Body”:
Spotify: open.spotify.com/track/2o97OhRvkc1WGbV20QkB0R
Youtube: www.youtube.com/watch?v=aYCuEONIIDM

PLS&TY – New Color

Categories: Audio, EDM, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Catchy piano riff will definitely bring back that 90’s mood and very familiar feeling of that house scene. Song is produced superbly. Lead vocals are done so well, after the first verse you can feel that anthem like song, with perfectly summer vibe. Beats and groove layers the mood of the song really good, dynamic with great transitions within arrangement. ”

“Το πιασάρικο riff πιάνο σίγουρα θα φέρει πίσω τη διάθεση της δεκαετίας του ’90 και πολύ οικεία αίσθηση αυτής της σκηνής του σπιτιού. Το τραγούδι παράγεται εξαιρετικά. Τα φωνητικά μολύβδου γίνονται τόσο καλά, μετά τον πρώτο στίχο, μπορείτε να αισθανθείτε ότι το τραγούδι όπως το τραγούδι, με τέλεια καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Τα χτυπήματα και οι αυλάκωση στρώνουν τη διάθεση του τραγουδιού πραγματικά καλή, δυναμική με μεγάλες μεταβάσεις μέσα στη ρύθμιση.” *

“El pico riff pegadizo definitivamente traerá de vuelta el estado de ánimo de los 90 y la sensación muy familiar de la escena de esa casa. La canción se produce magníficamente. Las voces principales se hacen muy bien, después del primer verso puedes sentir ese himno como la canción, con un ambiente perfectamente de verano. Beats and Groove Capas El estado de ánimo de la canción realmente bueno, dinámico con grandes transiciones dentro de la disposición.” *

-Nagamag.com

The song “PLS&TY – New Color” is released by Seeking Blue

Song Sources for “PLS&TY – New Color”:
Spotify: open.spotify.com/track/68cX8YmYazOZ2OmKcAzUEW

Find PLS&TY on Socials:
Instagram: www.instagram.com/plsandty
Twitter: twitter.com/plsandtybased
TikTok: www.tiktok.com/@plsandty

Load More Posts
Go to Top