Music Genre

PLS&TY – Yours

Categories: Audio, EDM, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Very addictive rolling bass line and perfectly produced groove, makes this song distinctive mood. Lead vocal is catchy, but the songs synth sounds and atmosphere they make is something that need more attention. Is is a world beautifully arranged and produced. ”

“Πολύ εθιστική γραμμή μπάσων και τέλεια παραγόμενη αυλάκωση, κάνει αυτό το τραγούδι ξεχωριστή διάθεση. Το Lead Vocal είναι πιασάρικο, αλλά τα τραγούδια Synth Sounds and Atmosphere που κάνουν είναι κάτι που χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Είναι ένας κόσμος όμορφα διατεταγμένος και παράγεται.” *

“Línea de bajo rodante muy adictivo y ritmo perfectamente producido, hace que esta canción sea un estado de ánimo distintivo. La voz principal es pegadiza, pero los sonidos de sintetizador y la atmósfera de las canciones que hacen es algo que necesita más atención. IS es un mundo bellamente arreglado y producido.” *

-Nagamag.com

The song “PLS&TY – Yours” is released by Seeking Blue

Song Sources for “PLS&TY – Yours”:
Spotify: open.spotify.com/track/3pF8313tT3hUdERfOYtJAt

Find PLS&TY on Socials:
Instagram: www.instagram.com/plsandty
Twitter: twitter.com/plsandtybased
TikTok: www.tiktok.com/@plsandty

Vini – nudis

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Very positive house vibe and groove with subtle electro sounds. Funky bass line and beat will definitely make the listener at least think of dancing along. Vocals are catchy. auto tune effect is used really well, making them more melodic and adding harmonics. Song is full of small sound and production details that are done really well, specially that acid synth line at the beginning. ”

“Πολύ θετικό house vibe και αυλάκι με λεπτούς ηλεκτρικούς ήχους. Funky Bass Line και Beat θα κάνει σίγουρα τον ακροατή τουλάχιστον να σκεφτεί να χορεύει μαζί. Τα φωνητικά είναι πιασάρικα. Το αποτέλεσμα αυτόματης συντονισμού χρησιμοποιείται πολύ καλά, καθιστώντας τα πιο μελωδικά και προσθέτοντας αρμονικές. Το τραγούδι είναι γεμάτο από μικρές λεπτομέρειες ήχου και παραγωγής που γίνονται πολύ καλά, ειδικά ότι η όξινη γραμμή synth στην αρχή.” *

“บรรยากาศบ้านและร่องที่เป็นบวกมากด้วยเสียงอิเล็กโทรดที่ละเอียดอ่อน เส้นเบสที่ขี้ขลาดและจังหวะจะทำให้ผู้ฟังอย่างน้อยก็นึกถึงการเต้นตาม เสียงร้องลวง เอฟเฟกต์การปรับแต่งอัตโนมัติใช้งานได้ดีมากทำให้มันไพเราะมากขึ้นและเพิ่มฮาร์มอนิก เพลงเต็มไปด้วยเสียงเล็ก ๆ และรายละเอียดการผลิตที่ทำได้ดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เส้นกรด synth ที่จุดเริ่มต้น” *

-Nagamag.com

The song “Vini – nudis” is released by CRAZY MONDAE

Song Sources for “Vini – nudis”:
Spotify: open.spotify.com/track/6nPWtU2DiWOyuqCB2WGtgB
Youtube: www.youtube.com/watch?v=S4mhC_5ZWdc
Apple Music: music.apple.com/us/album/nudis/1678266585?i=1678266804
Deezer: www.deezer.com/track/2201404007

Aalson – Rêver

Categories: Audio, Electronica, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Track is opening so beautifully, with very cinematic strings and subtle electronic theme itn he background. With perfect edits and using reverse sounds to create smooth balance within the arrangement and harmonies, track is creating very original atmosphere. ”

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/3SJfP8O65zonq7KWLVzEmc

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/aalson_music

Website: sinners.fr/

NERUGE – Daybreak

Categories: Audio, Electronica, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Arpeggiator theme is so beautiful, basically the main part of the track, everything is built around it. Setting the tone just right, good arrangement and transitions, production is great as well. I love the choir pad parts in the background, atmosphere is really nice. ”

-Nagamag.com

open.spotify.com/track/0uRiHxbE4FNhQBemPepHeB

This song released by: DistroKid

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/0uRiHxbE4FNhQBemPepHeB

Pallas – In The Night

Categories: Audio, House, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“This song goes in with the style of few classics, like Nightcrawlers – Push The Feeling On or Rui Da Silva – Touch Me. Really beautiful vocals with all those old house great elements, like lush piano theme, good groove, perfect bass line. ”

-Nagamag.com

This song released by: Outrage Entertainment

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/6uJcXJv0GvDFf5jVc3bnVB
Youtube: www.youtube.com/watch?v=9TRa4az7qVI
Apple Music: music.apple.com/us/album/in-the-night/1644445490?i=1644445491
Deezer: www.deezer.com/track/1908770947

Aalson – Sataturation Control

Categories: Audio, Electronica, The Latest|Tags: , , , , |

“Great synth use, just great, love how they are edited, setting the mood just right. With layering them just perfectly until the break theme/arp comes and it is so well arranged. Reminded me of Stephan Bodzin and his trade mark sound, love that sound. ”

-Nagamag.com

Just after his releases on Spectrum, Joris Voorn label, Aalson, the most productive Sinners artist offers us a new a strong EP.
‘Saturation Control’ immediatly starts with a heavy and scary atmosphere. Like an idea stuck in a mind, the looped melody turns and becomes more and more present and distressing, until the pressure makes everything around explode. Thanks to the break and the melancholic orchestra, it is with more wisdom and reason that the track will continue to evolve towards a positive and beautiful end.
‘Night Glitches’ comes after and even if it quickly asserts a more stable world, the glitches we use to hear in Aalson’s music come to sow the doubt. Between nervous breakdowns and nightmares, his soft and bright pads bring a pleasant wave of hope. With this second and last track of the EP, Aalson reveals an even darker and more cinematic side of his work.
www.instagram.com/aalson_music

AAOM – 3 AM

Categories: Audio, House, The Latest|Tags: , , , |

“Twilight has long been thickened outside the window, and your city plunged into darkness. At 3 o’clock in the morning and you, like -aaom, most likely can not sleep, because you are in the grip of the atmosphere of Minimal House. This pulsating rhythm in your temples, he drives crazy, but how beautiful he is.” (Automatically Translated with Google Translate)

“За окном уже давно сгустились сумерки, и ваш город погрузился во тьму. На часах 3 часа ночи и вам, как и -AAOM- скорее всего не спится, ведь вы во власти атмосферы Minimal House. Этот пульсирующий ритм в ваших висках, он сводит с ума, но как же он прекрасен.”

-Nagamag.com

instagram.com/aaom.music

Gareth Cole – Signal

Categories: Audio, House, The Latest|Tags: , , , , |

“"Gareth Cole" focuses on the most minimal side of House, with a clear emphasis on melodic background elements. Almost eight minutes of sticky rhythmic vibrations that will easily keep echoing inside your head.”

-Nagamag.com

Gareth Cole is the ambitious Brit who has been carving a name for himself as a purveyor of fine house and techno both as a producer and DJ.

Here he signs up to Steve Bug’s Sublease Music for three slick and impactful slices of deep, techy house. First up is Signal, a low-slung groover with hypnotic keys, and a thick, rounded bottom end driving the track forward.

Zach Mayer – XX Clouds

Categories: Audio, House, The Latest|Tags: , , , |

“And there is no better medicine in the world than the Minimal House alluring rhythms. We advise you to put on the headphones and plunge into this track so deeply as to hear all the variety of sound effects with which it is saturated. A real buzz for your ears!” (Automatically Translated with Google Translate)

“И нет в мире лучшего лекарства, чем манящие ритмы minimal house. Советуем вам надеть наушники и погрузиться в этот трек настолько глубоко, чтобы расслышать всё то разнообразие звуковых эффектов, которыми он насыщен. Настоящий кайф для ваших ушей!”

-Nagamag.com

www.instagram.com/zacharimayer/

Load More Posts
Go to Top