Music Genre

Sar Kamler – Butterfly | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Music, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Μαγική και απολαυστική μελωδία που αναμφισβήτητα κάνει το μυαλό να ταξιδεύει και να περιπλανάται σε μέρη ονειρεμένα. Ο ήρεμος ρυθμός κρύβει ένα έντονο πάθος που περιμένει να εκδηλωθεί την κατάλληλη στιγμή. Η χαλαρή διάθεση του κομματιού μας ησυχάζει και μας αφήνει να χαθούμε στους κόσμους της φαντασίας μας.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Magic and enjoyable melody that undoubtedly makes the mind travel and wander into dream places. The calm rhythm hides a strong passion waiting to be manifested at the right time. The relaxed mood of our piece is quiet and lets us get lost in the worlds of our imagination.”

-Nagamag.com

“Magia y melodía agradable que sin duda hace que la mente viaje y deambule a lugares de ensueño. El ritmo tranquilo esconde una fuerte pasión esperando ser manifestada en el momento adecuado. El estado de ánimo relajado de nuestra pieza es tranquilo y nos permite perdernos en los mundos de nuestra imaginación.”

-Nagamag.com

The original review of “Sar Kamler – Butterfly” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Sar Kamler” (Canada) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Butterfly” crafted by the gifted artist of “Sar Kamler”. This Jazz composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Sar Kamler – Butterfly”. The song as well offers an intriguing exploration of Lounge, Chill Out, Duduk music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Jazz compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Jazz songs from all corners of the globe, to the global audience of Jazz music enthusiasts!

Listen to “Sar Kamler – Butterfly” on Spotify

You can listen to “Sar Kamler – Butterfly” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Jazz song.

Additional information/sources for Sar Kamler – Butterfly

A true believer that music has the capacity to heal the mind, body, and soul, Sar Kamler is a Toronto-based Armenian musician whose sound pivots around the duduk, a double-reeded woodwind instrument native to Armenia. It’s through a deep understanding of the duduk that Sar now centres his music around the themes of love, believing that a lot of light can be brought into our world through his idyllic style of music.

Having existed for around 1,200 years, the double-reed wind instrument is characterized by a warm, soft, slightly nasal timbre, with a rawness that draws parallels to the human voice. It is a stunning, soulful, and emotionally powerful instrument that speaks to everyone in some way, no matter what their race, color, or religious beliefs are. Therefore, Sar constantly strives to push the duduk sound beyond its traditional boundaries by combining it with other styles of music and instruments.

Sar grew up in the capital city of Armenia, Yerevan, where he became enamored by the music of his hometown during his earliest years but it wasn’t until the later years that Sar picked up his first instrument.

After struggling to understand the intricacies of the duduk for years, Sar met the man that became not only his biggest musical influence, but a close friend, Georgy Minasov. A distinguished musician and duduk innovator, Georgy became Sar’s teacher, expanding his knowledge, technique, and palette. Sar has since taken up the extended-range duduk, which Georgy invented, and which enables a wider repertoire including jazz and classics.

Sar has performed across the Toronto area, beginning in early 2019 with the “Mystical Duduk in Toronto” concert in 2019, where he played in a trio alongside renowned duduk players Artak Asatryan and Georgy Minasyan . In February 2019 the “Armenia Meets Cuba” jazz project showcased Sar performing live alongside world-renowned jazz pianist Hilario Duran, combining the ancient, soulful music of Armenia with the dynamics and rhythms of Cuba. In 2020, Sar performed his first solo concert in the Armenian episode of Sounds of Canada, a project that features music of all ethnicities and nationalities on Canadian soil, and released two music videos in collaboration with oud player Alexey Reznik.

Sar has performed across the Toronto area, beginning in early 2019 with the “Mystical Duduk in Toronto” concert in 2019, where he played in a trio alongside renowned duduk players Artak Asatryan and Georgy Minasyan . In February 2019 the “Armenia Meets Cuba” jazz project showcased Sar performing live alongside world-renowned jazz pianist Hilario Duran, combining the ancient, soulful music of Armenia with the dynamics and rhythms of Cuba. In 2020, Sar performed his first solo concert in the Armenian episode of Sounds of Canada, a project that features music of all ethnicities and nationalities on Canadian soil, and released two music videos in collaboration with oud player Alexey Reznik. In 2022, alongside the gifted pianist Viktor Kott, Sar performed on various Toronto stages as part of Café Duduk, a musical endeavor that breathed new life into Armenian melodies and global classics through the fusion of duduk and piano.

Jazz home page where “Sar Kamler – Butterfly” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Sar Kamler”, providing music reviews and music discoveries like “Butterfly”.
This music post about song “Butterfly” by “Sar Kamler” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Sar Kamler” and more Jazz, Lounge, Chill Out, Duduk songs like “Butterfly” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Sar Kamler – Butterfly” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Blooy – September 9th (feat. Anatole Muster) | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Song catches you right away. Nice instrumentation and nice development and layering of the opening melodic statement. Great mood set throughout the song and that breathy piano theme is amazing. Harmonica theme feels full of melancholic, so fitting with the songs progression into a cinematic structure. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Το τραγούδι σε παγιδεύει αμέσως. Ωραία όργανα και ωραία ανάπτυξη και στρώση της αρχικής μελωδικής δήλωσης. Μεγάλη διάθεση σε όλο το τραγούδι και αυτό το κουραστικό θέμα πιάνο είναι εκπληκτικό. Το θέμα της αρμονίας αισθάνεται γεμάτο μελαγχολική, έτσι ώστε να ταιριάζει με την εξέλιξη των τραγουδιών σε μια κινηματογραφική δομή.”

-Nagamag.com

“Lied vangt je meteen. Mooie instrumentatie en mooie ontwikkeling en gelaagdheid van de openingsmelodische verklaring. Geweldige stemmingsset tijdens het nummer en dat ademende pianothema is geweldig. Harmonica -thema voelt vol van melancholisch, zo passend bij de progressie van de nummers naar een filmische structuur.”

-Nagamag.com

The original review of “Blooy – September 9th (feat. Anatole Muster)” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Blooy” (Netherlands) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag takes great pleasure in introducing “September 9th (feat. Anatole Muster)”, a masterpiece of “Blooy” This extraordinary composition of “Blooy – September 9th (feat. Anatole Muster)” with details of Jazz genre, motivated our dedicated curator to review it with pure feelings! Nagamag, as a global portal to musical discovery, is thrilled to share music compositions like “Blooy – September 9th (feat. Anatole Muster)” as well as reviewing them! Beyond the realm of ordinary music, this song defines also Lounge music as well!

Listen to “Blooy – September 9th (feat. Anatole Muster)” on Youtube and Spotify

You can listen to “Blooy – September 9th (feat. Anatole Muster)” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “Blooy – September 9th (feat. Anatole Muster)”.

Additional information/sources for Blooy – September 9th (feat. Anatole Muster)

Song Sources for “Blooy – September 9th (feat. Anatole Muster)”:
Spotify: open.spotify.com/track/6C4Y03RKpDwiLA0ZZBkA2D
Youtube: www.youtube.com/watch?v=Ml2PafGGf1A
Apple Music: music.apple.com/us/album/september-9th-feat-anatole-muster/1714631962?i=1714631971
Deezer: www.deezer.com/track/2521076401
Pandora: www.pandora.com/TR:108377749

Jazz home page where “Blooy – September 9th (feat. Anatole Muster)” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Blooy”, providing music reviews and music discoveries like “September 9th (feat. Anatole Muster)”.
This music post about song “September 9th (feat. Anatole Muster)” by “Blooy” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Blooy” and more Jazz, Lounge songs like “September 9th (feat. Anatole Muster)” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Blooy – September 9th (feat. Anatole Muster)” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Lourmarin – Again | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Μέσα από μια εκλεπτυσμένη και αισθησιακή ατμόσφαιρα μια φανταστικά μελωδία μας περιβάλει και μας μεταφέρει σε κόσμους μαγικούς. Τα φωνητικά με εξαιρετική αρμονία και κομψότητα γίνονται απίστευτα ευκίνητα και ελκυστικά, ενώ η δροσερή χροιά τους μας συγκινεί. Ο ρυθμός μας ηρεμεί και αφήνει την φαντασία μας να δημιουργήσει υπερκόσμια σκηνικά.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Through a sophisticated and sensual atmosphere, a fantastic melody surrounds us and takes us to magical worlds. The vocals with excellent harmony and elegance become incredibly agile and attractive, while their cool complexion touches us. Our rhythm calms down and lets our imagination to create supernatural scenes.”

-Nagamag.com

“Через складну та чуттєву атмосферу фантастична мелодія оточує нас і переносить нас у магічні світи. Вокал з відмінною гармонією та витонченістю стає неймовірно спритним і привабливим, тоді як їх крутий колір обличчя торкається нас. Наш ритм заспокоюється і дозволяє нашій уяві створити надприродні сцени.”

-Nagamag.com

The original review of “Lourmarin – Again” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Lourmarin” (Ukraine) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Pop reviewers and it all about “Lourmarin – Again”. Hit play button and lay back while the vibes that Lourmarin managed to create will feel your body with the feelings that only “Again” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Pop songs from around the world, and share them with Pop listeners, worldwide.

Listen to “Lourmarin – Again” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “Lourmarin – Again”.


Lyrics of Lourmarin – Again :

I don’t want to feel your fingertips on my skin
I don’t want to feel you touch on my shoulders again
I don’t want feel your cold cold hand
I don’t want to spend another night alone again
I just want to feel your hands touching my skin
I just want to feel you’re never will leave me again
I don’t want to leave your warm warm hand
I don’t want to spend another life alone again
I don’t want to lost your name
Will keep praying for you again
I don’t want to, I don’t want to, I don’t want you
I don’t want to feel your fingertips on my skin
I don’t want to feel you touch on my shoulders again
I don’t want feel your cold cold hand
I don’t want to spend another night alone again


Song Sources for “Lourmarin – Again”:
Spotify: open.spotify.com/track/2dPRnNDRPeDyr2HfzI7m07
Youtube: www.youtube.com/watch?v=16eYXoAx5A0
Apple Music: music.apple.com/us/album/again/1661594960?i=1661594961
Deezer: www.deezer.com/track/2086136427

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Lourmarin”, providing music reviews and music discoveries like “Again”.
This music post about song “Again” by “Lourmarin” has been arranged in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Lourmarin” and more Pop, Bedroom / Lo-fi Pop, Dream Pop, Lounge songs like “Again” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

If you enjoyed “Lourmarin – Again” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

The Nearlies – Calendula | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Υπέροχη και μυστηριακή μελωδία που γοητεύει και μας ελκύει από τον πρώτη στιγμή. Τα φανταστικά φωνητικά μιλούν μέσα στην καρδιά. Το τρυφερό και αισθησιακό ύφος τους με μια δόση μποέμικων στοιχείων δημιουργούν μια ατμόσφαιρα μοναδική. Ο ρυθμός μας οδηγεί σε δρόμους ανεξερεύνητους και με την δυναμική του μας αναστατώνει ευχάριστα.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Wonderful and mysterious melody that fascinates and attracts us from the first moment. Fantastic vocals speak in the heart. Their tender and sensual style with a dose of bohemian elements create a unique atmosphere. Our rhythm leads to the streets unexplored and with its dynamics it pleasantly upsets us.”

-Nagamag.com

“Une mélodie merveilleuse et mystérieuse qui fascine et nous attire dès le premier moment. Des voix fantastiques parlent dans le cœur. Leur style tendre et sensuel avec une dose d’éléments bohème créent une atmosphère unique. Notre rythme mène aux rues inexplorées et avec sa dynamique, elle nous bouleverse agréablement.”

-Nagamag.com

The original review of “The Nearlies – Calendula” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “The Nearlies” (France) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Calendula” crafted by the gifted artist of “The Nearlies”. This Rock composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “The Nearlies – Calendula”. The song as well offers an intriguing exploration of Pop Rock, Lounge music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Rock compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Rock songs from all corners of the globe, to the global audience of Rock music enthusiasts!

Listen to “The Nearlies – Calendula” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “The Nearlies – Calendula”.

The song “The Nearlies – Calendula” is released by Concorde Music Company

Song Sources for “The Nearlies – Calendula”:
Spotify: open.spotify.com/track/18BcfEM6EkLfSvRwHc3Zxm
Youtube: www.youtube.com/watch?v=1ylQ5QLPTMg
Apple Music: music.apple.com/us/album/calendula/1702874706?i=1702874926

Find The Nearlies on Socials:
Facebook: facebook.com/TheNearlies/

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “The Nearlies”, providing music reviews and music discoveries like “Calendula”.
This music post about song “Calendula” by “The Nearlies” has been arranged in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “The Nearlies” and more Rock, Pop Rock, Lounge songs like “Calendula” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

If you enjoyed “The Nearlies – Calendula” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Joey Calveiro – Tonight | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Запоминающаяся мелодия мгновенно привлекает ваше внимание и создаёт непреодолимое желание вслушиваться в каждый из элементов богатой аранжировки в жанрах Jazz и Lounge. Задача у это композиции одна — предоставить вам возможность забыть о заботах и ​​просто насладиться этой ночью. Просто воспользуйтесь этим мгновением, когда у вас есть возможно остаться наедине с музыкой.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“A memorable melody instantly attracts your attention and creates an irresistible desire to listen to each of the elements of a rich arrangement in the Jazz and Lounge genres. This composition has one set – to give you the opportunity to forget about worries and just enjoy that night. Just use this moment when you have you can stay alone with music.”

-Nagamag.com

“Μια αξέχαστη μελωδία προσελκύει αμέσως την προσοχή σας και δημιουργεί μια ακαταμάχητη επιθυμία να ακούσετε κάθε ένα από τα στοιχεία μιας πλούσιας ρύθμισης στα είδη τζαζ και σαλόνι. Αυτή η σύνθεση έχει ένα σετ – για να σας δώσει την ευκαιρία να ξεχάσετε τις ανησυχίες και απλά να απολαύσετε εκείνη τη νύχτα. Απλά χρησιμοποιήστε αυτή τη στιγμή όταν έχετε μπορείτε να μείνετε μόνοι με μουσική.”

-Nagamag.com

The original review of “Joey Calveiro – Tonight” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Joey Calveiro” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brings you a Jazz music review, inspired by the unique song “Joey Calveiro – Tonight”. Many vibes to feel, many emotions to experience and these melodies you are expecting and have to hear! Our excitement to review and share “Joey Calveiro – Tonight” encourages us to continue sharing such Jazz songs from all over the world, hopefully destined to reach the most of all Jazz listeners!

Listen to “Joey Calveiro – Tonight” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “Joey Calveiro – Tonight”.

The song “Joey Calveiro – Tonight” is released by Calveiro Entertainment

Song Sources for “Joey Calveiro – Tonight”:
Spotify: open.spotify.com/track/7dVWQ8Cj1xxGSqWZE0isfY
Youtube: www.youtube.com/watch?v=5vgVdYhBya8
Apple Music: music.apple.com/us/album/tonight/1705448803?i=1705448804
Deezer: www.deezer.com/track/2437479995
Pandora: www.pandora.com/TR:103438694

Find Joey Calveiro on Socials:
TikTok: www.tiktok.com/@joeycalveiro

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Joey Calveiro”, providing music reviews and music discoveries like “Tonight”.
This music post about song “Tonight” by “Joey Calveiro” has been arranged in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Joey Calveiro” and more Jazz, Jazz, Chillwave, Lounge songs like “Tonight” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

If you enjoyed “Joey Calveiro – Tonight” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Greg Johnson x Starburst Records – Baby Gets Blue

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Emotional and very melancholic vibe is perfect for those lonely nights, alone with your own thoughts that goes really deep, same as this beautiful song. Atmosphere is perfectly done, fitting the songs smooth beats, blissful lead vocal and dreamy saxophone and piano themes. ”

“Η συναισθηματική και πολύ μελαγχολική ατμόσφαιρα είναι ιδανική για εκείνες τις μοναχικές νύχτες, μόνο με τις δικές σας σκέψεις που πηγαίνουν πραγματικά βαθιά, όπως αυτό το όμορφο τραγούδι. Η ατμόσφαιρα γίνεται τέλεια, τοποθετώντας τα τραγούδια ομαλά κτυπήματα, ευτυχισμένα φωνητικά και ονειρικά θέματα σαξόφωνο και πιάνο.” *

“El ambiente emocional y muy melancólico es perfecto para esas noches solitarias, solo con tus propios pensamientos que van realmente profundos, igual que esta hermosa canción. La atmósfera está perfectamente hecha, ajustando los ritmos suaves y los temas de saxofón y piano de saxo y piano de soñador.” *

-Nagamag.com

The song “Greg Johnson x Starburst Records – Baby Gets Blue” is released by Starburst Records

Song Sources for “Greg Johnson x Starburst Records – Baby Gets Blue”:
Spotify: open.spotify.com/track/41yRYYLaq7sv8OARF1fHBz

Pagla Kid – Stuck On The Avenue

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Если вы настоящий и преданный ценитель Funk музыки, то новый трек от -Pagla Kid- порадует своим насыщенным и таких лёгким, но глубоким звучанием, манящим вокалом и прекрасной аранжировкой. Если музыкант способен наполнить свою музыку чистой энергией и окунуть в свою атмосферу чудес, то это однозначно заслуживает должного внимания!”

“If you are a real and devoted connoisseur of Funk music, then the new track from -pagla kid will delight with its rich and such light, but deep sound, alluring vocal and beautiful arrangement. If the musician is able to fill his music with pure energy and dip in his atmosphere of miracles, then this clearly deserves due attention!” *

“Om du är en riktig och hängiven kännare av funkmusik, kommer det nya spåret från -pagla -barn att glädja sig med dess rika och sådana ljus, men djupa ljud, lockande sång och vackra arrangemang. Om musiker kan fylla sin musik med ren energi och dopp i sin atmosfär av mirakel, förtjänar detta tydligt vederbörlig uppmärksamhet!” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Pagla Kid – Stuck On The Avenue”:
Spotify: open.spotify.com/track/2iMm5NBc7mPrltykW5zXsy

Greg Johnson x Starburst Records – You Forgot To Say Goodbye

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Relaxing atmosphere, perfect chill out vibe and song mood will definitely make your day better. Smooth lead vocal, in the line with very sensual style of singing is probably the best part of this marvelous song. Lush and subtle piano theme in the background and ever wonderful saxophone solo moment creates emotional touches within the song. ”

“Η χαλαρωτική ατμόσφαιρα, η τέλεια χαλαρή ατμόσφαιρα και η διάθεση τραγουδιού θα κάνουν σίγουρα την ημέρα σας καλύτερη. Η ομαλή φωνητική φωνή, στη γραμμή με πολύ αισθησιακό στυλ τραγουδιού είναι ίσως το καλύτερο μέρος αυτού του θαυμάσιου τραγουδιού. Πλούσιο και λεπτό θέμα πιάνου στο παρασκήνιο και πάντα θαυμάσια σόλο σαξόφωνο δημιουργεί συναισθηματικές πινελιές μέσα στο τραγούδι.” *

“El ambiente relajante, el ambiente perfecto para relajarse y el estado de ánimo de la canción definitivamente mejorarán tu día. Smooth Lead Vocal, en la línea con un estilo de canto muy sensual es probablemente la mejor parte de esta maravillosa canción. El exuberante y sutil tema de piano en el fondo y siempre maravilloso momento en solitario de saxofón crea toques emocionales dentro de la canción.” *

-Nagamag.com

The song “Greg Johnson x Starburst Records – You Forgot To Say Goodbye” is released by Starburst Records

Song Sources for “Greg Johnson x Starburst Records – You Forgot To Say Goodbye”:
Spotify: open.spotify.com/track/3GMFALvbhIosGIA6xvyona

The Static Dive – Pocketful of Pieces

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , , |

“Музыка для отдыха, музыка для путешествия, музыка для созидания окружающего мира, как если бы эти секунды были последними в вашей жизни. Сделайте глубокий вдох, включите этот Jazz-hop трек и расслабьтесь, так как напряжение помешает вам впитать всю его глубину и красоту. В этой композиции вы найдёте всё необходимое для прекрасного времяпрепровождения.”

“Music for relaxation, music for travel, music for creating the world around us, as if these seconds were the last in your life. Take a deep breath, turn on this Jazz-Hop track and relax, since the tension will prevent you from absorbing its entire depth and beauty. In this composition you will find everything you need for an excellent pastime.” *

“Μουσική για χαλάρωση, μουσική για ταξίδια, μουσική για τη δημιουργία του κόσμου γύρω μας, σαν να ήταν αυτά τα δευτερόλεπτα η τελευταία στη ζωή σας. Πάρτε μια βαθιά αναπνοή, ενεργοποιήστε αυτό το κομμάτι τζαζ-hop και χαλαρώστε, αφού η ένταση θα σας εμποδίσει να απορροφήσετε ολόκληρο το βάθος και την ομορφιά της. Σε αυτή τη σύνθεση θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για ένα εξαιρετικό χόμπι.” *

-Nagamag.com

The song “The Static Dive – Pocketful of Pieces” is released by Fueled By Passion

Song Sources for “The Static Dive – Pocketful of Pieces”:
Spotify: open.spotify.com/track/2yV9buKakHpsEjmcpUiFwz
Youtube: www.youtube.com/watch?v=9VqOvSSBw2Q
Apple Music: music.apple.com/us/album/pocketful-of-pieces/1672001029?i=1672001035
Deezer: www.deezer.com/track/2150576947

Find The Static Dive on Socials:
Instagram: www.instagram.com/staticdivemusic
TikTok: www.tiktok.com/@staticdivemusic

Website of The Static Dive:
staticdive.com

Mark Sutton – Moonstruck

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Πόσο πολύ γαληνεύει την ψυχή μου αυτή η υπέροχη μελωδία. Με την απαλότητα της και την ηρεμία της, διώχνει κάθε ανησυχία και καθησυχάζει το μυαλό και τις σκέψεις. Με αισιοδοξία και χαρούμενη διάθεση με οδηγεί σε κόσμους φωτεινούς και πολύχρωμους ενώ ένας λαμπερός ήλιος ζεσταίνει γενναιόδωρα την καρδιά μου.”

“How much this wonderful melody calms my soul. With its softness and tranquility, it drives away every concern and reassures the mind and thoughts. With optimism and happy mood it leads me to bright and colorful worlds while a glittering sun will warmly warm my heart.” *

“How much this wonderful melody calms my soul. With its softness and tranquility, it drives away every concern and reassures the mind and thoughts. With optimism and happy mood it leads me to bright and colorful worlds while a glittering sun will warmly warm my heart.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Mark Sutton – Moonstruck”:
Spotify: open.spotify.com/track/6FCwX8GEoStGNNYz33Uvm9

Find Mark Sutton on Socials:
Instagram: www.instagram.com/pianoman_mark
Twitter: twitter.com/Pianoman_mark
TikTok: www.tiktok.com/@pianoman_mark444

Load More Posts
Go to Top