“Μέσα στην ησυχία της ψυχής έρχεται η μελωδία να ανάψει τη φλόγα του πάθους και να βγάλει στο φως τα συναισθήματα που τόσο καλά είχαν κρυφτεί για να μπορεί να γίνει η ζωή ανεκτή. Το μυαλό αρχίζει να καθαρίζει και να βλέπει μπροστά του να ξετυλίγεται το κουβάρι της αλήθειας. Με τόση ειλικρίνεια και απλότητα ο ρυθμός βάζει τις σκέψεις στη σειρά και οι απαντήσεις έρχονται μόνες τους.”

“In the quiet of the soul comes the melody to light the flame of passion and to bring to light the emotions that had been so well hidden so that life could be tolerated. The mind begins to clean and see the tangle of truth unfold in front of him. With so much honesty and simplicity the rhythm puts the thoughts in the order and the answers come on their own.” *

“En la tranquilidad del alma viene la melodía para encender la llama de la pasión y sacar a la luz las emociones que habían estado tan bien ocultas para que la vida pudiera ser tolerada. La mente comienza a limpiar y ver que la enredo de la verdad se desarrolla frente a él. Con tanta honestidad y simplicidad, el ritmo pone los pensamientos en el orden y las respuestas se encuentran solas.” *

-Nagamag.com

The song “Steven Poole – In Silent Circles” is released by MCX Distro

Song Sources for “Steven Poole – In Silent Circles”:
Spotify: open.spotify.com/track/3Fi64ymdsl9nM0MRlKn96J

Find Steven Poole on Socials:
Twitter: twitter.com/stevenpoole

Recent Neoclassical Music Discoveries

  • Liam Phan - Inertia | Neoclassical music review, Neoclassical music genre, Nagamag Magazine

Liam Phan – Inertia | Neoclassical music review

September 19th, 2023|Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

Mesmerizing and incredibly calming atmosphere of this cinematic beauty engage deeply within first piano notes. Harmonic structure and composition is done in a ... >>> Read full review & listen to the song on Nagamag #neo #modernclassical #classicalstrings #liamphan #switzerland #nagamag #musicmagazine #musicreview #review IG: @liamphanmusic

  • Artifex x Eric Heitmann - Infinite Horizon | Neoclassical music review, Neoclassical music genre, Nagamag Magazine

Artifex x Eric Heitmann – Infinite Horizon | Neoclassical music review

September 18th, 2023|Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , , , |

Σαν ένα απαλό αεράκι έρχεται η μελωδία και με αρπάζει από το χέρι. Σιγά σιγά το ταξίδι μας γίνεται όλο και πιο απολαυστικό με χιλιάδες συναισθήματα να πάλλοντα... >>> Read full review & listen to the song on Nagamag #neo #modernclassical #cinematic #epicmusic #classicalstrings #artifexxericheitmann #artifexxericheitmann #unitedstates #nagamag #musicmagazine #musicreview #review

  • Felix Rösch - Elegy for Peace | Neoclassical music review, Neoclassical music genre, Nagamag Magazine

Felix Rösch – Elegy for Peace | Neoclassical music review

September 17th, 2023|Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

Музыкальная композиция, созданная немецким музыкантом -Felix Rösch- очень красивая и вдохновляющая, которая обнажает свою душу перед окружающим миром — такая с... >>> Read full review & listen to the song on Nagamag #neo #modernclassical #felixrösch #germany #nagamag #musicmagazine #musicreview #review IG: @felixrosch

  • Megan Perry Fisher - Pensée i | Neoclassical music review, Neoclassical music genre, Nagamag Magazine

Megan Perry Fisher – Pensée i | Neoclassical music review

September 17th, 2023|Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

Неоклассическая композиция как яркий пример гармоничного соединения музыки и магии, которая окутывает вас со всех сторон. Мелодия пиано и скрипки предлагают на... >>> Read full review & listen to the song on Nagamag #neo #modernclassical #meganperryfisher #unitedstates #nagamag #musicmagazine #musicreview #review IG: @meganperryfisher

* Automatically Translated