Mellissa – Happy | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Ανάλαφρος και ευχάριστος ρυθμός που ανεβάζει την διάθεση σου. Τα δροσερά και καθαρά φωνητικά δίνουν ένα τόνο ανανέωσης και ζωντάνιας μέσα σου. Με ειλικρίνεια εκφράζουν τα συναισθήματα τους και σε παρασύρουν μαζί τους. Η μελωδία σκορπίζει τριγύρω την θετική της ενέργεια και κάνουν ατελείωτα συναρπαστική τη μέρα σου.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Light and pleasant rhythm that lifts your mood. Cool and clear vocals give a tone of renewal and vitality in you. They honestly express their feelings and drag you along with them. The melody spreads its positive energy around and makes your day endlessly exciting.”

-Nagamag.com

“Ritmo ligero y agradable que levanta el ánimo. Las voces frescas y claras te dan un tono de renovación y vitalidad. Expresan honestamente sus sentimientos y te arrastran con ellos. La melodía difunde su energía positiva y hace que tu día sea infinitamente emocionante.”

-Nagamag.com

The original review of “Mellissa – Happy” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Mellissa” (Ghana) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Pop reviewers and it all about “Mellissa – Happy”. Hit play button and lay back while the vibes that Mellissa managed to create will feel your body with the feelings that only “Happy” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Pop songs from around the world, and share them with Pop listeners, worldwide.

Listen to “Mellissa – Happy” on Youtube and Spotify

You can listen to “Mellissa – Happy” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “Mellissa – Happy”.

Additional information/sources for Mellissa – Happy

Song Sources for “Mellissa – Happy”:
Spotify: open.spotify.com/track/18YxsuoZE1aPf5xs5WIwtY
Youtube: www.youtube.com/watch?v=KKDl6_ZoNBw
Pandora: www.pandora.com/TR:117833566

Pop home page where “Mellissa – Happy” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Mellissa”, providing music reviews and music discoveries like “Happy”.
This music post about song “Happy” by “Mellissa” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Mellissa” and more Pop, Alternative / Indie R&B songs like “Happy” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Mellissa – Happy” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Mellissa – Henny Talk | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Let’s take a trip to Ghana with “Mellissa”. A serious glimpse in Contemporary R&B full of personal style and really attractive vocal performance. Lyrics of confessional mood which cannot pass unnoticed, imerge from a bittersweet soundscape with intensive rhythm changes.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Ας κάνουμε ένα ταξίδι στη Γκάνα με το “Mellissa”. Μια σοβαρή ματιά στο σύγχρονο R & B γεμάτο προσωπικό στυλ και πραγματικά ελκυστική φωνητική απόδοση. Στίχοι της ομολογιακής διάθεσης που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη, imerge από ένα γλυκόπικρο ηχητικό τοπίο με εντατικές αλλαγές ρυθμού.”

-Nagamag.com

“Hagamos un viaje a Ghana con “Mellissa”. Un vistazo serio en el R&B contemporáneo lleno de estilo personal y un rendimiento vocal realmente atractivo. Letras del estado de ánimo confesional que no puede pasar desapercibido, imergir de un paisaje sonoro agridulce con cambios de ritmo intensivos.”

-Nagamag.com

The original review of “Mellissa – Henny Talk” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Mellissa” (Ghana) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brings you a Pop music review, inspired by the unique song “Mellissa – Henny Talk”. Many vibes to feel, many emotions to experience and these melodies you are expecting and have to hear! Our excitement to review and share “Mellissa – Henny Talk” encourages us to continue sharing such Pop songs from all over the world, hopefully destined to reach the most of all Pop listeners!

Listen to “Mellissa – Henny Talk” on Youtube and Spotify

You can listen to “Mellissa – Henny Talk” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “Mellissa – Henny Talk”.

Additional information/sources for Mellissa – Henny Talk

Song Sources for “Mellissa – Henny Talk”:
Spotify: open.spotify.com/track/468SYRGypmd3GEQuTrMOiN
Youtube: www.youtube.com/watch?v=gQO_nBRJlV0
Apple Music: music.apple.com/us/album/henny-talk/1709309324?i=1709309754

Pop home page where “Mellissa – Henny Talk” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Mellissa”, providing music reviews and music discoveries like “Henny Talk”.
This music post about song “Henny Talk” by “Mellissa” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Mellissa” and more Pop, Contemporary R&B songs like “Henny Talk” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Mellissa – Henny Talk” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Mellissa – Me & U | Afrobeats music review

Categories: Afrobeats, Audio, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

Nagamag proudly presents the song with title “Me & U” by the talented “Mellissa”. A unique Afrobeats composition that captured the attention of Nagamag’s curators, who were deeply moved by the emotions awakened during their listening experience of “Mellissa – Me & U”. The song expresses Alternative / Indie R&B music genre details that worth to be enjoyed by listening the full production!
Nagamag music magazine gladfully shares with you the following music review that one of our experienced Afrobeats reviewers motivated to write about “Mellissa – Me & U”. Nagamag, as an international music magazine, reviews Afrobeats songs that discovers around the globe, for Afrobeats listeners of all over the world! The original review of “Mellissa – Me & U” is written in the native language that is spoken by the dedicated Nagamag’s Afrobeats reviewer and followed by two translations, of which the first one depends from the origin of the artist “Mellissa” (Ghana) and the other is translated in English/Spanish/Greek depended by the original music review as well as the first translation.

“Попробуйте вместе с -Mellissa- окунуться в атмосферу любви и насладиться вайбом романтического настроения. Эта песня полна чувственности и эмоций, которые переносят вас в другой мир. Мелодия R&B трека очаровывает своей мягкой и плавной аранжировкой, которая напоминает звук прибоя способного успокоить и расслабить вас.”

“Together with -mellissa- plunge into the atmosphere of love and enjoy the waib of a romantic mood. This song is full of sensuality and emotions that transfer you to another world. The melody R&B the track captivates with its soft and smooth arrangement, which resembles the sound of a surf capable of reassuring and relaxing you.” *

“Μαζί με το -Mellissa -βυθίζεται στην ατμόσφαιρα της αγάπης και απολαύστε το waib μιας ρομαντικής διάθεσης. Αυτό το τραγούδι είναι γεμάτο αισθησιασμό και συναισθήματα που σας μεταφέρουν σε έναν άλλο κόσμο. Η μελωδία R & B το κομμάτι αιχμαλωτίζει με την μαλακή και ομαλή διάταξή της, η οποία μοιάζει με τον ήχο ενός surf που μπορεί να σας καθησυχάσει και να σας χαλαρώσει.” *

-Nagamag.com

Listen to “Mellissa – Me & U” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Afrobeats song and watch the official video clip of “Mellissa – Me & U”.

Song Sources for “Mellissa – Me & U”:
Spotify: open.spotify.com/track/47EElDzmkP731PXNzeXt0G
Youtube: www.youtube.com/watch?v=22ef7kzXxRw

Nagamag takes pride in supporting Afrobeats artists like “Mellissa”, providing music reviews and music discoveries like “Me & U”.
This music post about song “Me & U” by “Mellissa” has been arranged in Afrobeats page on Nagamag.
There you can find similar Afrobeats artists to “Mellissa” and more Afrobeats, Alternative / Indie R&B songs like “Me & U” that have been carefully selected by Nagamag’s Afrobeats experienced curators and reviewed by Nagamag’s Afrobeats dedicated reviewers.

If you enjoyed “Mellissa – Me & U” but you have never listened before to any other Afrobeats song or you are interested in learning more about Afrobeats music gerne then click here to visit Afrobeats music page on Wikipedia.
Afrobeats music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Afrobeats music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Afrobeats music through this valuable resource, broadening your knowledge around Afrobeats genre.

Go to Top