Finding My Way – BB Thomaz x DJ Nomi

Categories: Afrobeats, Audio, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , , , |

“Σε μια απόλυτα καλοκαιρινή ατμόσφαιρα μας βάζει το κομμάτι αυτό. Υπέροχα δροσερά φωνητικά μας μεταφέρουν τη φρεσκάδα τους και γεμίζουν με ζωντάνια τη μέρα μας. Η όμορφη μελωδία μας κάνει να απολαμβάνουμε τον ήλιο δίπλα στα κύματα της θάλασσας και ο ζωηρός ρυθμός μας ξεσηκώνει για ένα μοναδικό ξέγνοιαστο χορό.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“This piece puts us in a perfect summer atmosphere. Wonderfully cool vocals convey their freshness to us and fill our day with vitality. The beautiful melody makes us enjoy the sun next to the waves of the sea and the lively rhythm wakes us up for a unique carefree dance.”

-Nagamag.com

“Dieses Stück versetzt uns in eine perfekte Sommeratmosphäre. Herrlich coole Vocals vermitteln uns ihre Frische und erfüllen unseren Tag mit Lebensfreude. Die wunderschöne Melodie lässt uns die Sonne neben den Wellen des Meeres genießen und der lebhafte Rhythmus weckt uns zu einem einzigartigen, unbeschwerten Tanz.”

-Nagamag.com

The original review of “BB Thomaz x DJ Nomi – Finding My Way” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Afrobeats reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “BB Thomaz x DJ Nomi” (Germany) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag introducing you to “Finding My Way”. a collaborative perfection of “BB Thomaz x DJ Nomi”. This creation in the terrain of Afrobeats, has touched the hearts of our curators, who really enjoyed listening to “BB Thomaz x DJ Nomi – Finding My Way”. It’s more than just a song; it’s a product that combines the composition power of more than just one artist. it’s a music built that also defines Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion, World Music (African), Ghana music. The Melody and rhythm of this piece is a treasure for your ears, waiting to be discovered. Nagamag is delighted to share this music review by one of our Afrobeats reviewers, who musically joined the meaning of this collaboration “BB Thomaz x DJ Nomi – Finding My Way”. Our tireless mission to explore Afrobeats songs from all over the world brought this offering as a share point to the global community of Afrobeats enthusiasts in their love for this kind of music.

Listen to “BB Thomaz x DJ Nomi – Finding My Way” on Spotify

You can listen to “BB Thomaz x DJ Nomi – Finding My Way” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Afrobeats song.

Additional information/sources for BB Thomaz x DJ Nomi – Finding My Way

The song “BB Thomaz x DJ Nomi – Finding My Way” is released by MusicMakingPeople

Song Sources for “BB Thomaz x DJ Nomi – Finding My Way”:
Spotify: open.spotify.com/track/5dzQeUNKDbqA84XiDV2Got

Afrobeats home page where “BB Thomaz x DJ Nomi – Finding My Way” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Afrobeats artists like “BB Thomaz x DJ Nomi”, providing music reviews and music discoveries like “Finding My Way”.
This music post about song “Finding My Way” by “BB Thomaz x DJ Nomi” is hosted in Afrobeats page on Nagamag.
There you can find similar Afrobeats artists to “BB Thomaz x DJ Nomi” and more Afrobeats, Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion, World Music (African), Ghana songs like “Finding My Way” that have been carefully selected by Nagamag’s Afrobeats experienced curators and reviewed by Nagamag’s Afrobeats dedicated reviewers.

Learn everything about Afrobeats on Wikipedia

If you enjoyed “BB Thomaz x DJ Nomi – Finding My Way” but you have never listened before to any other Afrobeats song or you are interested in learning more about Afrobeats music gerne then click here to visit Afrobeats music page on Wikipedia.
Afrobeats music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Afrobeats music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Afrobeats music through this valuable resource, broadening your knowledge around Afrobeats genre.

Mellissa – Happy | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Ανάλαφρος και ευχάριστος ρυθμός που ανεβάζει την διάθεση σου. Τα δροσερά και καθαρά φωνητικά δίνουν ένα τόνο ανανέωσης και ζωντάνιας μέσα σου. Με ειλικρίνεια εκφράζουν τα συναισθήματα τους και σε παρασύρουν μαζί τους. Η μελωδία σκορπίζει τριγύρω την θετική της ενέργεια και κάνουν ατελείωτα συναρπαστική τη μέρα σου.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Light and pleasant rhythm that lifts your mood. Cool and clear vocals give a tone of renewal and vitality in you. They honestly express their feelings and drag you along with them. The melody spreads its positive energy around and makes your day endlessly exciting.”

-Nagamag.com

“Ritmo ligero y agradable que levanta el ánimo. Las voces frescas y claras te dan un tono de renovación y vitalidad. Expresan honestamente sus sentimientos y te arrastran con ellos. La melodía difunde su energía positiva y hace que tu día sea infinitamente emocionante.”

-Nagamag.com

The original review of “Mellissa – Happy” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Mellissa” (Ghana) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Pop reviewers and it all about “Mellissa – Happy”. Hit play button and lay back while the vibes that Mellissa managed to create will feel your body with the feelings that only “Happy” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Pop songs from around the world, and share them with Pop listeners, worldwide.

Listen to “Mellissa – Happy” on Youtube and Spotify

You can listen to “Mellissa – Happy” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “Mellissa – Happy”.

Additional information/sources for Mellissa – Happy

Song Sources for “Mellissa – Happy”:
Spotify: open.spotify.com/track/18YxsuoZE1aPf5xs5WIwtY
Youtube: www.youtube.com/watch?v=KKDl6_ZoNBw
Pandora: www.pandora.com/TR:117833566

Pop home page where “Mellissa – Happy” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Mellissa”, providing music reviews and music discoveries like “Happy”.
This music post about song “Happy” by “Mellissa” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Mellissa” and more Pop, Alternative / Indie R&B songs like “Happy” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Mellissa – Happy” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Onyansapow Bowaanopow – Contentment | Afrobeats music review

Categories: Afrobeats, Audio, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Great mixture of styles bonded together in a wonderful way. Lead vocal is perfectly capturing the mood within the song harmonic structure and it feels so powerful. Saxophone touch is just amazing. Beats and production elevate the overall sound of the song, giving it smooth groove. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Υπέροχο μείγμα στυλ που δένονται μεταξύ τους με υπέροχο τρόπο. Το βασικό φωνητικό αποτυπώνει τέλεια τη διάθεση μέσα στην αρμονική δομή του τραγουδιού και είναι τόσο δυνατό. Το άγγιγμα σαξόφωνου είναι απλά εκπληκτικό. Τα beats και η παραγωγή ανεβάζουν τον συνολικό ήχο του τραγουδιού, δίνοντάς του ομαλό groove.”

-Nagamag.com

“Gran mezcla de estilos unidos de una manera maravillosa. La voz principal captura perfectamente el estado de ánimo dentro de la estructura armónica de la canción y se siente muy poderosa. El toque del saxofón es simplemente increíble. Los ritmos y la producción elevan el sonido general de la canción, dándole un ritmo suave.”

-Nagamag.com

The original review of “Onyansapow Bowaanopow – Contentment” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Afrobeats reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Onyansapow Bowaanopow” (Ghana) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag already found for you the “Contentment”, a masterpiece by “Onyansapow Bowaanopow”. A song of Afrobeats genre, that also offers Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion characteristics. That for, Nagamag is pleased to share with you this music review, thoughtfully written by one of our expert Afrobeats reviewers, whose expertise in unraveling the compositions like “Onyansapow Bowaanopow – Contentment”. A Afrobeats discovery that brought to you and to the worldwide community of Afrobeats enthusiasts who speak the universal language of music as well.

Listen to “Onyansapow Bowaanopow – Contentment” on Youtube and Spotify

You can listen to “Onyansapow Bowaanopow – Contentment” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Afrobeats song and watch the official video clip of “Onyansapow Bowaanopow – Contentment”.

Additional information/sources for Onyansapow Bowaanopow – Contentment

The song “Onyansapow Bowaanopow – Contentment” is released by Wisdom Forest Entertainment

Song Sources for “Onyansapow Bowaanopow – Contentment”:
Spotify: open.spotify.com/track/6qHpI9LBpzRBBqmCxgRBdo
Youtube: www.youtube.com/watch?v=VZqC7f26z7Y
Deezer: www.deezer.com/track/2636389382
Pandora: www.pandora.com/TR:114504782

Afrobeats home page where “Onyansapow Bowaanopow – Contentment” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Afrobeats artists like “Onyansapow Bowaanopow”, providing music reviews and music discoveries like “Contentment”.
This music post about song “Contentment” by “Onyansapow Bowaanopow” is hosted in Afrobeats page on Nagamag.
There you can find similar Afrobeats artists to “Onyansapow Bowaanopow” and more Afrobeats, Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion songs like “Contentment” that have been carefully selected by Nagamag’s Afrobeats experienced curators and reviewed by Nagamag’s Afrobeats dedicated reviewers.

Learn everything about Afrobeats on Wikipedia

If you enjoyed “Onyansapow Bowaanopow – Contentment” but you have never listened before to any other Afrobeats song or you are interested in learning more about Afrobeats music gerne then click here to visit Afrobeats music page on Wikipedia.
Afrobeats music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Afrobeats music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Afrobeats music through this valuable resource, broadening your knowledge around Afrobeats genre.

Aka Kelzz x Ria Boss – Mango | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Flows brilliantly, great use of harmony, melody is so catchy, blissful lead vocal and the smooth rhythm is just amazing. Key signatures is wonderful, dynamics really flow together nicely, different instruments and the progression of this wonderful piece is set so well. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Ρέει λαμπρά, μεγάλη χρήση της αρμονίας, η μελωδία είναι τόσο πιασάρικη, ευτυχισμένη φωνητική μολύβδου και ο ομαλός ρυθμός είναι απλά εκπληκτικός. Οι υπογραφές κλειδιών είναι υπέροχες, η δυναμική πραγματικά ρέει μαζί ωραία, διαφορετικά όργανα και η εξέλιξη αυτού του θαυμάσιου τεμαχίου είναι τόσο καλά.”

-Nagamag.com

“Flüssig fließt brillant, großer Einsatz von Harmonie, Melodie ist so eingängig, glückselige Blei -Stimmrechte und der glatte Rhythmus ist einfach erstaunlich. Schlüsselsignaturen sind wunderbar, die Dynamik flogen wirklich gut zusammen, verschiedene Instrumente und der Fortschritt dieses wunderbaren Stücks ist so gut eingestellt.”

-Nagamag.com

The original review of “Aka Kelzz x Ria Boss – Mango” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Aka Kelzz x Ria Boss” (Germany) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag introducing you to “Mango”. a collaborative perfection of “Aka Kelzz x Ria Boss”. This creation in the terrain of Jazz, has touched the hearts of our curators, who really enjoyed listening to “Aka Kelzz x Ria Boss – Mango”. It’s more than just a song; it’s a product that combines the composition power of more than just one artist. it’s a music built that also defines Neo-Soul, Ghana music. The Melody and rhythm of this piece is a treasure for your ears, waiting to be discovered. Nagamag is delighted to share this music review by one of our Jazz reviewers, who musically joined the meaning of this collaboration “Aka Kelzz x Ria Boss – Mango”. Our tireless mission to explore Jazz songs from all over the world brought this offering as a share point to the global community of Jazz enthusiasts in their love for this kind of music.

Listen to “Aka Kelzz x Ria Boss – Mango” on Youtube and Spotify

You can listen to “Aka Kelzz x Ria Boss – Mango” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “Aka Kelzz x Ria Boss – Mango”.

Additional information/sources for Aka Kelzz x Ria Boss – Mango

The song “Aka Kelzz x Ria Boss – Mango” is released by Lekker Collective

Song Sources for “Aka Kelzz x Ria Boss – Mango”:
Spotify: open.spotify.com/track/4nQwVeAVqJOvb87LRblkzq
Youtube: www.youtube.com/watch?v=CAYpH5iHYIE
Deezer: www.deezer.com/track/2623920482

Jazz home page where “Aka Kelzz x Ria Boss – Mango” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Aka Kelzz x Ria Boss”, providing music reviews and music discoveries like “Mango”.
This music post about song “Mango” by “Aka Kelzz x Ria Boss” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Aka Kelzz x Ria Boss” and more Jazz, Neo-Soul, Ghana songs like “Mango” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Aka Kelzz x Ria Boss – Mango” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Kinjunia – Honey | Afrobeats music review

Categories: Afrobeats, Audio, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Этот трек предлагает прекрасное сочетание восточных и западных звуков, создавая захватывающую атмосферу и заставляя тебя неистово двигаться в такт. Мелодия начинается с таинственных искусно переплетенных между собой звуков, которые медленно ведут слушателя к заразительному ритму. Текст песни также весьма подкупает — он рассказывает историю о сильных чувствах любви и страсти.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“This track offers an excellent combination of eastern and western sounds, creating an exciting atmosphere and forcing you to move frantically to the beat. The melody begins with the mysterious skillfully interwoven sounds that slowly lead the listener to the infectious rhythm. The lyrics are also very captivating – he tells a story about the strong feelings of love and passion.”

-Nagamag.com

“Αυτό το κομμάτι προσφέρει έναν εξαιρετικό συνδυασμό ανατολικών και δυτικών ήχων, δημιουργώντας μια συναρπαστική ατμόσφαιρα και σας αναγκάζει να μετακινηθείτε φρενίτιδα στο ρυθμό. Η μελωδία αρχίζει με τους μυστηριώδεις επιδέξια συνυφασμένους ήχους που οδηγούν αργά τον ακροατή στον μολυσματικό ρυθμό. Οι στίχοι είναι επίσης πολύ μαγευτικοί – λέει μια ιστορία για τα έντονα συναισθήματα της αγάπης και του πάθους.”

-Nagamag.com

The original review of “Kinjunia – Honey” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Afrobeats reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Kinjunia” (Ghana) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Afrobeats reviewers and it all about “Kinjunia – Honey”. Hit play button and lay back while the vibes that Kinjunia managed to create will feel your body with the feelings that only “Honey” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Afrobeats songs from around the world, and share them with Afrobeats listeners, worldwide.

Listen to “Kinjunia – Honey” on Spotify

You can listen to “Kinjunia – Honey” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Afrobeats song.


Lyrics of Kinjunia – Honey

Nobada like yuh
Wake up in the morning everything about yuh
See yuh face and mi kno seh ah you mi wife yo
Nuna mi ex cuda match yuh vibe yo

Mi wan yuh girl by me
Dem wonder why yuh pretty like me
But mi alone you wan be mi wifey
Sent from the almighty
Baby

Wo y3 me honey
Honey honey

S3 wo nni h) na makoma bom bom bom
Na makoma bom bom bom

Wo y3 me honey
Honey honey

S3 wo nni h) na makoma bom bom bom
Na makoma bom bom bom

Baby pause
And make mi give you love
And Make me give you love
And make mi give you love
And Make me give you love

One step forward show dem uno dance
Way mi feel mi cyan allow nobody take yuh from mi hand
Girl you kno mi wan dweet and mi nah wan get it once
In the clouds wia fly fly and you hol mi hand

Weh you want mia go dweet fi yuh
Cuh mi wan the best fi yuh
Comfortable asuh mi wan yuh fi feel enuh
Yuh ami girle o
Nobody compare enuh
You ami lady

Mi wan yuh girl by me
Dem wonder why yuh pretty like me
But mi alone you wan be mi wifey
Sent from the almighty
Baby

Wo y3 me honey
Honey honey

S3 wo nni h) na makoma bom bom bom
Na makoma bom bom bom

Wo y3 me honey
Honey honey

S3 wo nni h) na makoma bom bom bom
Na makoma bom bom bom

Baby pause
And make mi give you love
And Make me give you love
And make mi give you love
And Make me give you love


Additional information/sources for Kinjunia – Honey

The song “Kinjunia – Honey” is released by Ristic Global LLC

Song Sources for “Kinjunia – Honey”:
Spotify: open.spotify.com/track/0xQXnGlJzzvAfWpD00Xcqo

Afrobeats home page where “Kinjunia – Honey” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Afrobeats artists like “Kinjunia”, providing music reviews and music discoveries like “Honey”.
This music post about song “Honey” by “Kinjunia” is hosted in Afrobeats page on Nagamag.
There you can find similar Afrobeats artists to “Kinjunia” and more Afrobeats, Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion, World Music (African) songs like “Honey” that have been carefully selected by Nagamag’s Afrobeats experienced curators and reviewed by Nagamag’s Afrobeats dedicated reviewers.

Learn everything about Afrobeats on Wikipedia

If you enjoyed “Kinjunia – Honey” but you have never listened before to any other Afrobeats song or you are interested in learning more about Afrobeats music gerne then click here to visit Afrobeats music page on Wikipedia.
Afrobeats music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Afrobeats music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Afrobeats music through this valuable resource, broadening your knowledge around Afrobeats genre.

Yartti – 9mm (feat. Kwesi) | Afrobeats music review

Categories: Afrobeats, Audio, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Όμορφα, πληθωρικά και ταξιδιάρικα φωνητικά που σε αγγίζουν μαγικά. Η υπέροχη ατμοσφαιρική μελωδία σε κάνει να λικνίζεσαι αισθησιακά πίνοντας το ποτό σου, καθώς σε μεθά με την ένταση και την αρμονία της. Ο ρυθμός μια ήρεμη δύναμη που αναστατώνει τις αισθήσεις και αφήνει το μυαλό ν χαλαρώσει από τις δύσκολες σκέψεις. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Beautiful, exuberant and travel vocals that magically touch you. The wonderful atmospheric melody makes you rocking sensually by drinking your drink, as in a while with its intensity and harmony. The rhythm is a calm force that upset the senses and leaves the mind to relax from difficult thoughts.”

-Nagamag.com

“Hermosas, exuberantes voces de viaje que te tocan mágicamente. La maravillosa melodía atmosférica te hace balancearse sensualmente bebiendo tu bebida, como en un tiempo con su intensidad y armonía. El ritmo es una fuerza tranquila que altera los sentidos y deja la mente para relajarse de los pensamientos difíciles.”

-Nagamag.com

The original review of “Yartti – 9mm (feat. Kwesi)” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Afrobeats reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Yartti “ (Ghana) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “9mm (feat. Kwesi)” crafted by the gifted artist of “Yartti “. This Afrobeats composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Yartti – 9mm (feat. Kwesi)”. The song as well offers an intriguing exploration of Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Afrobeats compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Afrobeats songs from all corners of the globe, to the global audience of Afrobeats music enthusiasts!

Listen to “Yartti – 9mm (feat. Kwesi)” on Youtube and Spotify

You can listen to “Yartti – 9mm (feat. Kwesi)” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Afrobeats song and watch the official video clip of “Yartti – 9mm (feat. Kwesi)”.


Lyrics of Yartti – 9mm (feat. Kwesi)

Mon amie
No place
I’d rather be
You ma dawg but
I’ll never
put you on a leash
I cannot breathe
These fantasies
Come set me free
Who am I
To let u slide
All the time
It’s day and night
I want you to stay
You take my pain away

You’re my fire
You’re my desire
Blessings from head to toe
You sent from above
I get carried away
I get carried away
I get carried away
I get carried away

Got ma 9mm
Ready fi babylon
No kilometer
I won’t run for you
Philomena
I go die anyone
Wey try me now
You gimme stamina
9mm
Ready fi babylon
No kilometer
I won’t run for you
Philomena
I go die anyone
Wey try me now
You gimme stamina

I don’t mind
And baby
Why u got planned
for the night
I’m with it
Anyways
In mind
E dey feel
Like craze
You’re the best version
Of a woman
Confession
I’m addicted
All of these
Bandz for
One woman
Yeah

You’re my fire
You’re my desire
Blessings from head to toe
You sent from above
I get carried away
I get carried away
I get carried away
I get carried away

Got ma 9mm
Ready fi babylon
No kilometer
I won’t run for you
Philomena
I go die anyone
Wey try me now
You gimme stamina
9mm
Ready fi babylon
No kilometer
I won’t run for you
Philomena
I go die anyone
Wey try me now
You gimme stamina


Additional information/sources for Yartti – 9mm (feat. Kwesi)

The song “Yartti – 9mm (feat. Kwesi)” is released by Camp Jadeite

Song Sources for “Yartti – 9mm (feat. Kwesi)”:
Spotify: open.spotify.com/track/5JaUMWEC0QdvBYFNuoaii4
Youtube: www.youtube.com/watch?v=16QCYKxFgD0
Apple Music: music.apple.com/us/album/9mm-feat-kwesi/1721663940?i=1721663941
Deezer: www.deezer.com/track/2586627822
Pandora: www.pandora.com/TR:112027389

Afrobeats home page where “Yartti – 9mm (feat. Kwesi)” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Afrobeats artists like “Yartti “, providing music reviews and music discoveries like “9mm (feat. Kwesi)”.
This music post about song “9mm (feat. Kwesi)” by “Yartti “ is hosted in Afrobeats page on Nagamag.
There you can find similar Afrobeats artists to “Yartti “ and more Afrobeats, Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion songs like “9mm (feat. Kwesi)” that have been carefully selected by Nagamag’s Afrobeats experienced curators and reviewed by Nagamag’s Afrobeats dedicated reviewers.

Learn everything about Afrobeats on Wikipedia

If you enjoyed “Yartti – 9mm (feat. Kwesi)” but you have never listened before to any other Afrobeats song or you are interested in learning more about Afrobeats music gerne then click here to visit Afrobeats music page on Wikipedia.
Afrobeats music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Afrobeats music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Afrobeats music through this valuable resource, broadening your knowledge around Afrobeats genre.

Kdough Waidar – God Bless Ladies (GBL) | Afrobeats music review

Categories: Afrobeats, Audio, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Τα κεφάτα και παιχνιδιάρικα φωνητικά μεταφέρουν την αισιοδοξία τους και κάνουν τη μέρα μου διασκεδαστική και φωτεινή. Η μελωδία ευχάριστη και κεφάτη σκορπά μηνύματα αγάπης και ευγνωμοσύνης. Ο ρυθμός άρτια ταιριαστός απογειώνει με την ζωντάνια του το κομμάτι και διώχνει μακριά τις σκέψεις χαλαρώνοντας με.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The cheerful and playful vocals carry their optimism and make my day fun and bright. The melody is pleasing and cheerful scatter messages of love and gratitude. The rhythm is perfectly matched with its alive and drives away the thoughts by relaxing me.”

-Nagamag.com

“Las voces alegres y lúdicas llevan su optimismo y hacen que mi día sea divertido y brillante. La melodía es mensajes agradables y alegres de amor y gratitud. El ritmo se combina perfectamente con su vida y aleja los pensamientos relajándome.”

-Nagamag.com

The original review of “Kdough Waidar – God Bless Ladies (GBL)” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Afrobeats reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Kdough Waidar” (Ghana) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag already found for you the “God Bless Ladies (GBL)”, a masterpiece by “Kdough Waidar”. A song of Afrobeats genre, that also offers Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion characteristics. That for, Nagamag is pleased to share with you this music review, thoughtfully written by one of our expert Afrobeats reviewers, whose expertise in unraveling the compositions like “Kdough Waidar – God Bless Ladies (GBL)”. A Afrobeats discovery that brought to you and to the worldwide community of Afrobeats enthusiasts who speak the universal language of music as well.

Listen to “Kdough Waidar – God Bless Ladies (GBL)” on Youtube and Spotify

You can listen to “Kdough Waidar – God Bless Ladies (GBL)” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Afrobeats song and watch the official video clip of “Kdough Waidar – God Bless Ladies (GBL)”.

Additional information/sources for Kdough Waidar – God Bless Ladies (GBL)

The song “Kdough Waidar – God Bless Ladies (GBL)” is released by Waidar World

Song Sources for “Kdough Waidar – God Bless Ladies (GBL)”:
Spotify: open.spotify.com/track/2UDBziFqvD41btaXNML31D
Youtube: www.youtube.com/watch?v=TQkEt8Qsst8
Apple Music: music.apple.com/us/album/god-bless-ladies-gbl/1724660569?i=1724660570
Deezer: www.deezer.com/track/2611319872
Pandora: www.pandora.com/TR:113560799

Afrobeats home page where “Kdough Waidar – God Bless Ladies (GBL)” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Afrobeats artists like “Kdough Waidar”, providing music reviews and music discoveries like “God Bless Ladies (GBL)”.
This music post about song “God Bless Ladies (GBL)” by “Kdough Waidar” is hosted in Afrobeats page on Nagamag.
There you can find similar Afrobeats artists to “Kdough Waidar” and more Afrobeats, Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion songs like “God Bless Ladies (GBL)” that have been carefully selected by Nagamag’s Afrobeats experienced curators and reviewed by Nagamag’s Afrobeats dedicated reviewers.

Learn everything about Afrobeats on Wikipedia

If you enjoyed “Kdough Waidar – God Bless Ladies (GBL)” but you have never listened before to any other Afrobeats song or you are interested in learning more about Afrobeats music gerne then click here to visit Afrobeats music page on Wikipedia.
Afrobeats music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Afrobeats music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Afrobeats music through this valuable resource, broadening your knowledge around Afrobeats genre.

konsious – Road Trip | Afrobeats music review

Categories: Afrobeats, Audio, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Η ατμοσφαιρική και ζωντανή μελωδία ανεβάζει την αδρεναλίνη και η διασκέδαση αρχίζει, καθώς νιώθεις να βρίσκεσαι σε μια αυθόρμητη εκδρομή σε μέρη μαγικά. Τα φωνητικά γεμάτα πάθος και αρμονία χαλαρώνουν την ψυχή και με την οικειότητα τους αγγίζουν τις ευαίσθητες χορδές σου. Ο διακριτικά ζωηρός ρυθμός σε κρατά σε ισορροπία και σε χαλαρώνει.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The atmospheric and vibrant melody raises adrenaline and the fun begins, as you feel on a spontaneous excursion to magical places. The vocals full of passion and harmony relax the soul and with their intimacy touch your delicate strings. The discreetly lively pace keeps you in balance and relaxes you.”

-Nagamag.com

“La melodía atmosférica y vibrante aumenta la adrenalina y la diversión comienza, ya que te sientes en una excursión espontánea a lugares mágicos. Las voces llenas de pasión y armonía relajan el alma y con su intimidad toca tus delicadas cuerdas. El ritmo discretamente animado te mantiene en equilibrio y te relaja.”

-Nagamag.com

The original review of “konsious – Road Trip” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Afrobeats reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “konsious” (Ghana) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Afrobeats reviewers and it all about “konsious – Road Trip”. Hit play button and lay back while the vibes that konsious managed to create will feel your body with the feelings that only “Road Trip” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Afrobeats songs from around the world, and share them with Afrobeats listeners, worldwide.

Listen to “konsious – Road Trip” on Spotify

You can listen to “konsious – Road Trip” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Afrobeats song.


Lyrics of konsious – Road Trip

Girl I got ya
And I go dey for you till the end
And in my bedroom
When I lay beside you
Me I wanna love you you till the end

I promise I go do you well well
I go be your Washington Denzel
We go fly away to Arizona yeh yeh
We go live the life like super stars ye ye
Ahhhh

My Melisa
My Melisa
My Melisa
My Melisa Ahhh
Girl you too fine
My Melisa
My Melisa eee
My Melisa Ah
My Melisa Ahhh
Girl you too fine

Let’s go on a road trip
Girl you know me I like it
And you know me I need it
Just the way you are
Let’s go on a road trip
Girl you know me I like it
And you know me I need it
You know I see it
Just the way you are
You are

I promise I go do you well well
I go be your Washington Denzel
We go fly away to Arizona yeh yeh
We go live the life like super stars ye ye
Ahhhhh

My Melisa
My Melisa
My Melisa
My Melisa Ahhh
Girl you too fine
My Melisa
My Melisa eee
My Melisa Ah
My Melisa Ahhh
Girl you too fine

Let’s go on a road trip
girl you know me I like it
And you know me I need it
Just the way you are


Additional information/sources for konsious – Road Trip

The song “konsious – Road Trip” is released by GLAMOUR BASE ENTERTAINMENT

Song Sources for “konsious – Road Trip”:
Spotify: open.spotify.com/track/6s1lfEDtFib19LIglvc6I9
Apple Music: music.apple.com/us/album/road-trip/1713146564?i=1713146565
Deezer: www.deezer.com/track/2510748291
Pandora: www.pandora.com/TR:107755513

Afrobeats home page where “konsious – Road Trip” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Afrobeats artists like “konsious”, providing music reviews and music discoveries like “Road Trip”.
This music post about song “Road Trip” by “konsious” is hosted in Afrobeats page on Nagamag.
There you can find similar Afrobeats artists to “konsious” and more Afrobeats, Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion songs like “Road Trip” that have been carefully selected by Nagamag’s Afrobeats experienced curators and reviewed by Nagamag’s Afrobeats dedicated reviewers.

Learn everything about Afrobeats on Wikipedia

If you enjoyed “konsious – Road Trip” but you have never listened before to any other Afrobeats song or you are interested in learning more about Afrobeats music gerne then click here to visit Afrobeats music page on Wikipedia.
Afrobeats music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Afrobeats music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Afrobeats music through this valuable resource, broadening your knowledge around Afrobeats genre.

Mellissa – Henny Talk | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Let’s take a trip to Ghana with “Mellissa”. A serious glimpse in Contemporary R&B full of personal style and really attractive vocal performance. Lyrics of confessional mood which cannot pass unnoticed, imerge from a bittersweet soundscape with intensive rhythm changes.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Ας κάνουμε ένα ταξίδι στη Γκάνα με το “Mellissa”. Μια σοβαρή ματιά στο σύγχρονο R & B γεμάτο προσωπικό στυλ και πραγματικά ελκυστική φωνητική απόδοση. Στίχοι της ομολογιακής διάθεσης που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη, imerge από ένα γλυκόπικρο ηχητικό τοπίο με εντατικές αλλαγές ρυθμού.”

-Nagamag.com

“Hagamos un viaje a Ghana con “Mellissa”. Un vistazo serio en el R&B contemporáneo lleno de estilo personal y un rendimiento vocal realmente atractivo. Letras del estado de ánimo confesional que no puede pasar desapercibido, imergir de un paisaje sonoro agridulce con cambios de ritmo intensivos.”

-Nagamag.com

The original review of “Mellissa – Henny Talk” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Mellissa” (Ghana) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brings you a Pop music review, inspired by the unique song “Mellissa – Henny Talk”. Many vibes to feel, many emotions to experience and these melodies you are expecting and have to hear! Our excitement to review and share “Mellissa – Henny Talk” encourages us to continue sharing such Pop songs from all over the world, hopefully destined to reach the most of all Pop listeners!

Listen to “Mellissa – Henny Talk” on Youtube and Spotify

You can listen to “Mellissa – Henny Talk” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “Mellissa – Henny Talk”.

Additional information/sources for Mellissa – Henny Talk

Song Sources for “Mellissa – Henny Talk”:
Spotify: open.spotify.com/track/468SYRGypmd3GEQuTrMOiN
Youtube: www.youtube.com/watch?v=gQO_nBRJlV0
Apple Music: music.apple.com/us/album/henny-talk/1709309324?i=1709309754

Pop home page where “Mellissa – Henny Talk” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Mellissa”, providing music reviews and music discoveries like “Henny Talk”.
This music post about song “Henny Talk” by “Mellissa” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Mellissa” and more Pop, Contemporary R&B songs like “Henny Talk” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Mellissa – Henny Talk” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Ewa Kyng – On fire | Afrobeats music review

Categories: Afrobeats, Audio, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Τα υπέροχα και πληθωρικά φωνητικά αναστατώνουν τις αισθήσεις μας και μας καλούν σε ένα ξέφρενο χορό. Η μελωδία άκρως διασκεδαστική και ζωηρή στήνει από μόνη της μια γιορτή. Ο ρυθμός ακούραστος κρατά την διάθεση σταθερά σε υψηλά επίπεδα. Σίγουρα ένα κομμάτι που θα ήθελες να ακούς σε μια έξοδο για ποτό ή σε ένα πάρτι με φίλους”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The wonderful and exuberant vocals upset our senses and invite us to a frantic dance. The melody extremely fun and lively sets up a celebration in itself. The tireless pace keeps the mood firmly at high levels. Surely a piece you would like to hear on an exit for a drink or a party with friends”

-Nagamag.com

“Las voces maravillosas y exuberantes alteran nuestros sentidos y nos invitan a un baile frenético. La melodía extremadamente divertida y animada establece una celebración en sí misma. El ritmo incansable mantiene el estado de ánimo firmemente en niveles altos. Seguramente una pieza que te gustaría escuchar en una salida para tomar una copa o una fiesta con amigos”

-Nagamag.com

The original review of “Ewa Kyng – On fire” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Afrobeats reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Ewa Kyng” (Ghana) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “On fire” crafted by the gifted artist of “Ewa Kyng”. This Afrobeats composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Ewa Kyng – On fire”. The song as well offers an intriguing exploration of Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Afrobeats compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Afrobeats songs from all corners of the globe, to the global audience of Afrobeats music enthusiasts!

Listen to “Ewa Kyng – On fire” on Youtube and Spotify

You can listen to “Ewa Kyng – On fire” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Afrobeats song and watch the official video clip of “Ewa Kyng – On fire”.


Lyrics of Ewa Kyng – On fire

Metomu mesomu mewomu mekomu
Metomu mesomu mewomu mekomu
Body body body body body
Body body body body body wedea on fire
E be give and take
This time you no go escape
Body body body body body
Body body body body body wedea on fire
Woye hotcake
Loving you no be mistake

Some say e be silicon but she lead the race like a marathon
Usain Bolt in the lead nobody body no fii condemn you
E no be say I compare the different be say the atmosphere she go bring
Go make man enjoy man go never bore
She be sweet like honey honey how go man go dull?
The way she swing and wind swing and wind
Wotwi mese Ponko bi no ponko bi no ponko bi no
Afa mese bonto bi no bonto bi no bonto bi no
Wotwi mese Ponko bi no ponko bi no ponko bi no
Afa mese bonto bi no bonto bi no bonto bi no
How can I let you go I will never let you go
How can I let you go I will never let you go

Body body body body body
Body body body body body wedea on fire
E be give and take
This time you no go escape
Body body body body body
Body body body body body wedea on fire
Woye hotcake
Loving you no be mistake
Body body body body body
Body body body body body wedea on fire
She is on fire body wedea on fire
She is on fire this kind body on fire
She is on fire

She dey do me something
Besia no dey do me something
E dey be like sugar
E dey sweet
Dey be me like sugar
People talk nonsense
Some people people talk nonsenses
How could I live without you
How could I live without you

Metomu mesomu mewomu mekomu
Metomu mesomu mewomu mekomu
Body body body body body
Body body body body body wedea on fire
E be give and take
This time you no go escape
Body body body body body
Body body body body body wedea on fire
Woye hotcake
Loving you no be mistake
Body body body body body
Body body body body body wedea on fire
She is on fire body wedea on fire
She is on fire this kind body on fire
She is on fire


Additional information/sources for Ewa Kyng – On fire

The song “Ewa Kyng – On fire” is released by EWA MUSIC

Song Sources for “Ewa Kyng – On fire”:
Spotify: open.spotify.com/track/50GIQ39rHyqPp2teApnR60
Youtube: www.youtube.com/watch?v=kxApSBniV0Q
Apple Music: music.apple.com/us/album/on-fire/1685906688?i=1685906689
Pandora: www.pandora.com/TR:94474734

Find Ewa Kyng on Socials:
Facebook: facebook.com/ewakyng

Afrobeats home page where “Ewa Kyng – On fire” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Afrobeats artists like “Ewa Kyng”, providing music reviews and music discoveries like “On fire”.
This music post about song “On fire” by “Ewa Kyng” is hosted in Afrobeats page on Nagamag.
There you can find similar Afrobeats artists to “Ewa Kyng” and more Afrobeats, Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion songs like “On fire” that have been carefully selected by Nagamag’s Afrobeats experienced curators and reviewed by Nagamag’s Afrobeats dedicated reviewers.

Learn everything about Afrobeats on Wikipedia

If you enjoyed “Ewa Kyng – On fire” but you have never listened before to any other Afrobeats song or you are interested in learning more about Afrobeats music gerne then click here to visit Afrobeats music page on Wikipedia.
Afrobeats music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Afrobeats music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Afrobeats music through this valuable resource, broadening your knowledge around Afrobeats genre.

Load More Posts
Go to Top