Layne Howard – Old Time Cowboy

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Ένα όμορφο κομμάτι που αγγίζει την καρδιά με απαλότητα .Η μελωδία συγκινητική και φορτισμένη συναισθηματικά μας ταξιδεύει στο παρελθόν και μας θυμίζει από που ξεκινήσαμε και ποιοι είμαστε. Τα ωραία φωνητικά με την υπέροχη χροιά τους μας δίνουν σιγουριά και ελπίδα ότι ο δρόμος που διαλέξαμε είναι ο σωστός.”

“A beautiful piece that touches the heart with softness. The melody moving and emotionally charged us in the past and reminds us where we started and who we are. The nice vocals with their wonderful complexion give us confidence and hope that the road we have chosen is the right one.” *

“Una hermosa pieza que toca el corazón con suavidad. La melodía que se mueve y nos cargó emocionalmente en el pasado y nos recuerda dónde comenzamos y quiénes somos. La buena voz con su maravillosa tez nos da confianza y la esperanza de que el camino que hemos elegido sea el correcto.” *

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/3kvkYCuHb61hA5UKb9RoPe
Youtube: www.youtube.com/watch?v=UOJTQUP5QhA
Apple Music: music.apple.com/us/album/old-time-cowboy/1623522188?i=1623522198
Deezer: www.deezer.com/track/1747663987

Cam Clark – Country Stomp

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Επιβλητική και κεφάτη μελωδία που σε κάνει να νιώθεις περηφάνια σαν ένας έμπειρος καβαλάρης πάνω στο όμορφο άλογο του. Το πάντα διασκεδαστικό ροκ ύφος της δεν σε απογοητεύει σε καμία περίπτωση. Ο ξέφρενος ρυθμός σε μεθά και σε γεμίζει αυτοπεποίθηση. Τα τραχιά και πληθωρικά φωνητικά ταιριάζουν απόλυτα με το χαρακτήρα του κομματιού.”

“Impressive and cheerful melody that makes you feel proud like an experienced horseman on his beautiful horse. Her ever -entertaining rock style does not disappoint you in any way. The frenzied rhythm in me and confidently fills you with confidence. The rough and exuberant vocals fit perfectly with the character of the track.” *

“Melodía impresionante y alegre que te hace sentir orgulloso como un jinete experimentado en su hermoso caballo. Su estilo de rock siempre que se entiende no te decepciona de ninguna manera. El ritmo frenético en mí y te llena con confianza de confianza. Las voces ásperas y exuberantes encajan perfectamente con el personaje de la pista.” *

-Nagamag.com

This song released by: Independant

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/51ZVW7uMXCywnU5AMrf4OD
Youtube: www.youtube.com/watch?v=21hzCnAvvN4
Apple Music: music.apple.com/us/album/country-stomp/1656491933?i=1656491934
Deezer: www.deezer.com/track/2039231447

Brooke MacArthur – Nobody Knows

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Η πόλη έχει ξυπνήσει και η κίνηση στους δρόμους κορυφώνεται. Η όμορφη μελωδία όμως μας χαλαρώνει και βγάζει το μυαλό έξω από το άγχος και την ρουτίνα. Τα υπέροχα φωνητικά με την λεπτή και καθαρή χροιά τους δείχνουν να μας νιώθουν καλύτερα από τον καθένα. Ο ρυθμός μοιράζει άφθονα τη χαρά και η αισιοδοξία μας πλημμυρίζει.”

“The city has woken up and traffic on the streets is peaking. But the beautiful melody relaxes and takes our mind out of stress and routine. The wonderful vocals with their delicate and clean complexion seem to feel better than anyone. The rhythm is abundant with joy and our optimism is flooded.” *

“La ciudad se ha despertado y el tráfico en las calles está alcanzando su punto máximo. Pero la hermosa melodía se relaja y nos saca el estrés y la rutina. Las maravillosas voces con su tez delicada y limpia parecen sentirse mejor que nadie. El ritmo es abundante de alegría y nuestro optimismo está inundado.” *

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/3Jybit2hXCzY5HiL79vEUo

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/brookemacarthurmusic/
TikTok: www.tiktok.com/@brooke.macarthur

Website: www.brookemacarthur.com

Dusty Leigh Huston – The Hell I Won’t

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Насыщенное, яркое и глубокое звучание Southern Rock в новом треке от -Dusty Leigh Huston-! Классическая для жанра атмосфера теплоты и присутствия, словно ты находишься рядом с музыкантами в шумном баре и в кругу близких друзей!”

“The saturated, bright and deep sound of the Southern Rock in the new track from -Dusty leigh Huston-! A classic atmosphere of warmth and presence for the genre, as if you are next to the musicians in a noisy bar and in a circle of close friends!” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: Emanant Music

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/2WvVr3xm5m6N65eEPw2Aqd
Youtube: www.youtube.com/watch?v=j9qEvpfb2DQ
Apple Music: music.apple.com/us/album/the-hell-i-wont/1659732594?i=1659732595
Deezer: www.deezer.com/track/2069042217

Baba Jenkins – Touro de Lide

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Ηχηρή ροκ με την μελωδία να ανεβάζει την αδρεναλίνη και να γρατζουνίζει το μυαλό. Τα φωνητικά γενναιόδωρα καταθέτουν την ψυχή τους με ένταση και δυναμισμό. Ο ρυθμός ηλεκτρίζει την ατμόσφαιρα με το παραπάνω και μας κάνει να σκεφτόμαστε την ζωή πιο ελεύθερα και καθαρά.”

“Rock with the melody raising adrenaline and scratching the mind. The vocal generously deposit their souls with intensity and dynamism. The rhythm elects the atmosphere above and makes us think of life more freely and clearly.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: Touro Records

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/0XqKIAGVILun8eTEOEeVk1
Youtube: www.youtube.com/watch?v=ZC3vclvzpcw
Deezer: www.deezer.com/track/1868748597

Jason Heeter – 90 Down the U

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Ο ρυθμός και η ένταση ανεβάζουν την αδρεναλίνη και ξεσηκώνουν το μυαλό. Τα υπέροχα φωνητικά σε πλήρη ισορροπία συνωμοτούν για ένα τέλειο ροκ αποτέλεσμα. Η μελωδία είναι τόσο ζωντανή και αισιόδοξη που δεν μπορείς παρά να τα δεις όλα πιο θετικά. Η ερωτική διάθεση κάνει ακόμα πιο όμορφο το κομμάτι.”

“Rhythm and tension raise adrenaline and raise the mind. The wonderful vocals in complete balance are plotting for a perfect rock result. The melody is so vibrant and optimistic that you can only see everything more positive. The erotic mood makes the piece even more beautiful.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: EXP Productions

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/1POOSgf8VbrYzCO49Q1RLQ
Youtube: www.youtube.com/watch?v=4WxVRRo_m_Y
Apple Music: music.apple.com/us/album/90-down-the-u/1619212728?i=1619212729

Ryan Jesse – This Damn Town

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Deep piano notes are making very melancholic vibe in the background with the vocals that leads their way in such beautiful way. Production is so great, specially when the groove starts and the guitar riffs that are full of power and emotion. ”

-Nagamag.com

This song released by: Ryan Jesse Music

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/60opaQJhgLzdeHuRSG1xR6
Youtube: www.youtube.com/watch?v=Sxf56ODjr-0
Apple Music: music.apple.com/us/album/this-damn-town/1653701187?i=1653701188
Deezer: www.deezer.com/track/2013786367

Krystal Rivvers – Mexicana Blues – Radio Edit

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Όμορφη και μυστηριακή μελωδία με ιδιοφυείς εναλλαγές .Ο ρυθμός ταλαντεύεται με μελαγχολική διάθεση και δημιουργεί μια απροσδιόριστη αγωνία. Τα φωνητικά τραχιά και με βάθος περιγράφουν τα σκοτεινά και βαριά συναισθήματα που κάποιες φορές μας κατακλύζουν.”

“Beautiful and mysterious melody with ingenious alternations. The rhythm swings with a melancholy mood and creates an indefinable anxiety. The vocal and deeply vocals describe the dark and heavy emotions that sometimes overwhelm us.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: Krystal Records

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/2eJnGAY49gat2cNhYmQ0TU

Cam Clark – Smile She Gave Me

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Τα τραχιά αλλά παράλληλα όμορφα φωνητικά δίνουν στο κομμάτι την δυναμική που χρειάζεται. Η μελωδία ακολουθεί και αυτή το ίδιο μοτίβο έντασης καθώς τα τύμπανα ηχούν επιδέξια. Ο ρυθμός ανεβάζει την διάθεση δίνοντας την χαρούμενη πινελιά μέσα σε μια μέρα γεμάτη δυσκολίες”

“The rough but at the same time beautiful vocals give the piece the dynamics it needs. The melody follows the same tension pattern as the drums sound skillfully. The rhythm raises the mood giving the cheerful touch in a day full of difficulties” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/0E2SjQymPbvbsTP9wmUlzb
Youtube: www.youtube.com/watch?v=Jx002gaRoUA

Katie O’Malley – Wasted

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Ένα ερωτικό παραλήρημα μαζί με την πληθωρική μελωδία βάζουν φωτιά. Ο ρυθμός σαν τον άνεμο δυναμώνει την φωτιά και τα συναισθήματα βρίσκονται στο κόκκινο. Τα φωνητικά με την ιδιαίτερη βραχνάδα τους εκφράζουν άρτια το πάθος που μέσα στις φλόγες του έχουμε καεί. Αγαπημένη και συναισθηματικά ηχηρή ροκ μουσική.

“An erotic delirium along with the exuberant melody sets fire. The rhythm like the wind strengthens the fire and the emotions are in red. The vocals with their particular dinner express the passion that we have burned in his flames. Favorite and emotionally loud rock music.
(Automatically Translated)

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/6mMOmSNPc3ez1Sj6ckuMG9

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/katieomalleyx

Website: www.katieomalley.co.uk

Load More Posts
Go to Top