Psycho in Us – Gabby Onme

Psycho in Us – Gabby Onme

“Η φρεσκάδα και η δροσιά των φωνητικών ζωντανεύουν τις αισθήσεις μας και μας ταξιδεύουν σε ένα μαγικό κόσμο. Στροβιλιζόμαστε στον γοητευτικό και ονειρεμένο αέρα της μελωδίας σαν φύλλα του δέντρου ψάχνοντας τον προορισμό μας. Ο ζωηρός ρυθμός μας κρατά σε εγρήγορση και έτσι παραμένουμε συγκεντρωμένοι στο στόχο μας.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The freshness and coolness of the vocals enliven our senses and take us to a magical world. We swirl in the charming and dreamy air of the melody like leaves of the tree searching for our destination. The brisk pace keeps us alert so we stay focused on our goal.”

-Nagamag.com

“La frescura y la frescura de las voces avivan nuestros sentidos y nos transportan a un mundo mágico. Nos arremolinamos en el aire encantador y soñador de la melodía como hojas de árbol que buscan nuestro destino. El ritmo rápido nos mantiene alerta para que podamos concentrarnos en nuestro objetivo.”

-Nagamag.com

The original review of “Gabby Onme – Psycho in Us” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Gabby Onme” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Psycho in Us” crafted by the gifted artist of “Gabby Onme”. This Pop composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Gabby Onme – Psycho in Us”. The song as well offers an intriguing exploration of Pop Rock, Indie Pop, Alternative Rock music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Pop compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Pop songs from all corners of the globe, to the global audience of Pop music enthusiasts!

Listen to “Gabby Onme – Psycho in Us” on Youtube and Spotify

You can listen to “Gabby Onme – Psycho in Us” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “Gabby Onme – Psycho in Us”.


Lyrics of Gabby Onme – Psycho in Us

Hope is burnt out, bills are overdue
Drink a beer to lift the weights that turn me blue
End the night smoking out and to wake up just to do it again
Getting close to nothing left to lose
Feel the bottom every time I take a step
Everyday fading out to black making sure I don’t go insane

But I’ll never let go, I’m my own psycho
It’s when everything goes left that’s when I’ll be yelling out my lungs for you
Oh, oh
When everything, everything’s wrong
I’m taking over the show, psycho
Oh, oh
When everything, everything’s wrong
We’ll make it out with that psycho in us
Psycho in us
Psycho in us
Psycho in us, in us, in us
Psycho in us

Going back to the clouds and the roses
To the places and the times and the moments we had everything
Felt we had a place and a home with a purpose
Just breathe, and pick up all the pieces
Slowly, we’ll make a better season
Let winter go by, then comes our spring
We’ll rise, then fall again, time flies, with many birthdays
Life is hella short, just to waste looking by from the bench like a warmer

But I’ll never let go, I’m my own psycho
It’s when everything goes left that’s when I’ll be yelling out my lungs for you
Oh, oh
When everything, everything’s wrong
I’m taking over the show, psycho
Oh, oh
When everything, everything’s wrong
We’ll make it out with that psycho in us
Psycho in us
Psycho in us
Psycho in us, in us, in us
Psycho in us


Additional information/sources for Gabby Onme – Psycho in Us

The song “Gabby Onme – Psycho in Us” is released by Anointed

Song Sources for “Gabby Onme – Psycho in Us”:
Spotify: open.spotify.com/track/3Tm9wRJ9AfSjHPMyuDTwSh
Youtube: www.youtube.com/watch?v=i-W0jWZ82qY

Pop home page where “Gabby Onme – Psycho in Us” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Gabby Onme”, providing music reviews and music discoveries like “Psycho in Us”.
This music post about song “Psycho in Us” by “Gabby Onme” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Gabby Onme” and more Pop, Pop Rock, Indie Pop, Alternative Rock songs like “Psycho in Us” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Gabby Onme – Psycho in Us” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

* Automatically Translated

Reviewed by Nagamag on July 8, 2024

Recent Pop Music Discoveries
  • We Are Our Home - Gai Safran Lulai, Pop music genre, Nagamag Magazine

We Are Our Home – Gai Safran Lulai

July 18th, 2024|Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

Мелодия Dream Pop, словно ручей, струится по вашим венам, неся с собой волны эмоций. Акустическая гитара и легкие прикосновен... >>> Read full review & listen to the song on Nagamag #dreampop #gaisafranlulai #israel #nagamag #musicmagazine #musicreview #review

  • Falling - Ashley Elle, Pop music genre, Nagamag Magazine

Falling – Ashley Elle

July 18th, 2024|Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

-Falling-, написанная и исполненная талантливой певицей -Ashley Elle- нежная и душевная композиция. Открывающий аккорд, словн... >>> Read full review & listen to the song on Nagamag #commercial #indiepop #singersongwriter #ashleyelle #unitedstates #nagamag #musicmagazine #musicreview #review

  • My Side Of The Bed - Loose Buttons, Pop music genre, Nagamag Magazine

My Side Of The Bed – Loose Buttons

July 18th, 2024|Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

Catches you right away, from the first notes. Nice instrumentation, nice development and layering of the opening melodic stat... >>> Read full review & listen to the song on Nagamag #indierock #alternativerock #garagerock #loosebuttons #unitedstates #nagamag #musicmagazine #musicreview #review

  • No Rush - Tokyo Tea Room, Pop music genre, Nagamag Magazine

No Rush – Tokyo Tea Room

July 17th, 2024|Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

-Tokyo Tea Room- мастерски использует контрасты, переплетая нежные моменты с меланхоличными кульминациями. Аккорды, то плавно... >>> Read full review & listen to the song on Nagamag #chillwave #indietronica #dreampop #tokyotearoom #unitedkingdom #nagamag #musicmagazine #musicreview #review