Rainbow – Rerecorded Version – i-dep

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Ο ζωντανός και πληθωρικός ρυθμός μας κάνει να χορεύουμε ξέγνοιαστα κάτω από τον ζεστό καλοκαιρινό ήλιο. Τα γλυκά και κεφάτα φωνητικά μας γεμίζουν αισιοδοξία και μας μεταφέρουν τη θετική τους ενέργεια. Η όμορφη και χαρούμενη μελωδία γεμίζει με ωραία χρώματα την μέρα μας και αλλάζει τη διάθεση μας από την πρώτη στιγμή.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The lively and exuberant rhythm makes us dance carefree under the warm summer sun. The sweet and heady vocals fill us with optimism and convey their positive energy. The beautiful and happy melody fills our day with beautiful colors and changes our mood from the first moment.”

-Nagamag.com

“夏の暖かい日差しの下、軽快で躍動感あふれるリズムで、のびのびと踊れます。甘くてうっとりするようなボーカルは私たちを楽観主義で満たし、ポジティブなエネルギーを伝えます。美しく幸せなメロディーは私たちの一日を美しい色で満たし、最初の瞬間から私たちの気分を変えます。”

-Nagamag.com

The original review of “i-dep – Rainbow – Rerecorded Version” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “i-dep” (Japan) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Rainbow – Rerecorded Version” crafted by the gifted artist of “i-dep”. This Pop composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “i-dep – Rainbow – Rerecorded Version”. The song as well offers an intriguing exploration of Electro Pop, J-Pop music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Pop compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Pop songs from all corners of the globe, to the global audience of Pop music enthusiasts!

Listen to “i-dep – Rainbow – Rerecorded Version” on Spotify

You can listen to “i-dep – Rainbow – Rerecorded Version” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Pop song.


Lyrics of i-dep – Rainbow – Rerecorded Version

To trace my futurama
I need your laughter
It feels all right now
We′ll be stepping out to see a rainbow
You know I’m crazy enough ′bout you, is that right?
Wherever you go in the sun I’m always stand by you
La la la
We spend the life together
I believe in magic
It feels all right now
Kissing in the season and let the wind blows
You know I’m crazy enough ′bout you, is that right?
Wherever you go in the sun I′m always stand by you
La la la

You know I’m crazy enough ′bout you, is that right?
Wherever you go in the sun I’m always stand by you
La la la La la la


Additional information/sources for i-dep – Rainbow – Rerecorded Version

The song “i-dep – Rainbow – Rerecorded Version” is released by fearlessmusic

Song Sources for “i-dep – Rainbow – Rerecorded Version”:
Spotify: open.spotify.com/track/4lzSKXoUdY9O6yebyH5L6D

Pop home page where “i-dep – Rainbow – Rerecorded Version” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “i-dep”, providing music reviews and music discoveries like “Rainbow – Rerecorded Version”.
This music post about song “Rainbow – Rerecorded Version” by “i-dep” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “i-dep” and more Pop, Electro Pop, J-Pop songs like “Rainbow – Rerecorded Version” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “i-dep – Rainbow – Rerecorded Version” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

YOUR SMILE – Black Ship Japan

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Красивый и разнообразный инструментальный джазовый трек, мелодия которого великолепно сочетает в себе мягкие и выразительные звуки, создавая атмосферу неповторимой ностальгии и романтики. -YOUR SMILE- идеально подходит для спокойного вечера или романтического свидания двух любящих сердец, наполненного приятной атмосферой и теплыми эмоциями.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“A beautiful and varied instrumental jazz track, the melody of which perfectly combines soft and expressive sounds, creating an atmosphere of unique nostalgia and romance. -YOUR SMILE- is ideal for a relaxing evening or a romantic date between two loving hearts, filled with a pleasant atmosphere and warm emotions.”

-Nagamag.com

“美しく変化に富んだインストゥルメンタルジャズトラック。そのメロディーは柔らかく表現力豊かなサウンドを完璧に組み合わせ、独特のノスタルジーとロマンスの雰囲気を作り出しています。 -YOUR SMILE-は、心地よい雰囲気と温かい感情に満ちた、リラックスした夜や愛する二人のロマンチックなデートに最適です。”

-Nagamag.com

The original review of “Black Ship Japan – YOUR SMILE” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Black Ship Japan” (Japan) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “YOUR SMILE” by the remarkable “Black Ship Japan”. A captivating Jazz music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Black Ship Japan – YOUR SMILE.” The song manages to take you on a journey through the world of Jazz Fusion, Jazz music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Black Ship Japan – YOUR SMILE” on Spotify

You can listen to “Black Ship Japan – YOUR SMILE” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Jazz song.

Additional information/sources for Black Ship Japan – YOUR SMILE

Song Sources for “Black Ship Japan – YOUR SMILE”:
Spotify: open.spotify.com/track/1p5gsez6MIJY5hYpLDjHYh

Jazz home page where “Black Ship Japan – YOUR SMILE” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Black Ship Japan”, providing music reviews and music discoveries like “YOUR SMILE”.
This music post about song “YOUR SMILE” by “Black Ship Japan” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Black Ship Japan” and more Jazz, Jazz Fusion, Jazz songs like “YOUR SMILE” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Black Ship Japan – YOUR SMILE” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Black Ship Japan – KAMIACHINE | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Μοναδική και εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα μέσα από αυτή την μελωδία που προσφέρει ένα απολαυστικό ταξίδι χαλάρωσης αλλά και πάθους. Μια πανδαισία μουσικών οργάνων συνθέτει ένα υπέροχο σκηνικό. Όμορφες εικόνες περνούν μέσα από το μυαλό και ο καταγάλανος ουρανός φωτίζει τον εσωτερικό μας κόσμο. Μέσα στον χαρούμενο και αισιόδοξο ρυθμό ανθίζει ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Unique and refined atmosphere through this melody that offers a delightful journey of relaxation as well as passion. A feast of musical instruments composes a wonderful scene. Beautiful images flash through the mind and the deep blue sky illuminates our inner world. A sun-filled summer blooms within the happy and optimistic rhythm.”

-Nagamag.com

“独特で洗練された雰囲気を醸し出すこのメロディーは、リラックスと情熱の楽しい旅を提供します。楽器の饗宴が素晴らしい情景を作り上げます。美しいイメージが脳裏を駆け巡り、真っ青な空が私たちの内なる世界を照らします。陽光あふれる夏が、幸せで前向きなリズムの中で咲き誇ります。”

-Nagamag.com

The original review of “Black Ship Japan – KAMIACHINE” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Black Ship Japan” (Japan) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Jazz reviewers and it all about “Black Ship Japan – KAMIACHINE”. Hit play button and lay back while the vibes that Black Ship Japan managed to create will feel your body with the feelings that only “KAMIACHINE” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Jazz songs from around the world, and share them with Jazz listeners, worldwide.

Listen to “Black Ship Japan – KAMIACHINE” on Spotify

You can listen to “Black Ship Japan – KAMIACHINE” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Jazz song.

Additional information/sources for Black Ship Japan – KAMIACHINE

The song “Black Ship Japan – KAMIACHINE” is released by BSJ

Song Sources for “Black Ship Japan – KAMIACHINE”:
Spotify: open.spotify.com/track/1t7T0jFlzL0x6EsJcBwEc7

Jazz home page where “Black Ship Japan – KAMIACHINE” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Black Ship Japan”, providing music reviews and music discoveries like “KAMIACHINE”.
This music post about song “KAMIACHINE” by “Black Ship Japan” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Black Ship Japan” and more Jazz, Contemporary R&B, Nu Jazz / Jazztronica, Jazz Fusion songs like “KAMIACHINE” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Black Ship Japan – KAMIACHINE” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

We are Gleeber – PARADISE | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Энергичная композиция, которая сочетает в себе элементы pop и alternative rock, а так же и folk. Уже с первых нот песни слышно, что она наполнена живыми, человеческими эмоциями! Вокалист на профессиональном уровне передает энергию и вдохновение, которые пропитывает собой всю песню. -PARADISE- это прекрасное сочетание различных стилей, которые привносят свою необычность и свежесть в звучание.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“An energetic composition that combines elements of pop and alternative rock, as well as folk. From the first notes of the song you can hear that it is filled with living, human emotions! The vocalist conveys at a professional level the energy and inspiration that permeates the entire song. -PARADISE is a wonderful combination of different styles that bring their own uniqueness and freshness to the sound.”

-Nagamag.com

“ポップ、オルタナティブ ロック、フォークの要素を組み合わせたエネルギッシュな作品。この曲の最初の音から、生きた人間の感情が詰まっていることがわかります。ボーカリストは、曲全体に浸透するエネルギーとインスピレーションをプロのレベルで伝えます。 -PARADISEは、サウンドに独自のユニークさと新鮮さをもたらす、さまざまなスタイルの素晴らしい組み合わせです。”

-Nagamag.com

The original review of “We are Gleeber – PARADISE” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “We are Gleeber” (Japan) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Rock reviewers and it all about “We are Gleeber – PARADISE”. Hit play button and lay back while the vibes that We are Gleeber managed to create will feel your body with the feelings that only “PARADISE” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Rock songs from around the world, and share them with Rock listeners, worldwide.

Listen to “We are Gleeber – PARADISE” on Youtube and Spotify

You can listen to “We are Gleeber – PARADISE” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “We are Gleeber – PARADISE”.


Lyrics of We are Gleeber – PARADISE

(English translated lyrics)

A spotlight shines on me, surrounded by silence and cold darkness
I know you’re still unfulfilled too
You guys
Snap my fingers and there is PARADISE

Pretending to be friends while hurting each other
The world is always a game of survival
The reality is that there are more people
who are used to each other only during the tutorial

He-eh-eyy That’s all you’re prepared to do
He-eh-eyy You can’t be serious

Eyy-eyy-eyy…(So basic!)
I’ll show you what the real ones are like!

oh Sing along! Sing along! If you can sing…
Bring it on! Bring it on! I’m right here
I won’t run and hide
Yeah, you want the world too

Sing along! Sing along! If you can sing…
Bring it on! Bring it on! Come to me
I’m the only one who can keep DREAM and HOPE
Yeah, you want the light too

ha-ha

Misrepresent and deceive each other
A survival game that wants to compare every “color”
Those who play at love only during the tutorial will surely not be winners!

He-eh-eyy That’s all you’re prepared to do
He-eh-eyy You can’t be serious

Eyy-eyy-eyy…(No way!)
I’ll show you what the real ones are like!

Sing along! Sing along! If you can sing…
Bring it on! Bring it on! I’m right here
I won’t run and hide
Yeah, you want the world too

Sing along! Sing along! If you can sing…
Bring it on! Bring it on! Come to me
I’m the only one who can keep LOVE and PEACE
Yeah, you want the light too
Yeah, you want the light too


Additional information/sources for We are Gleeber – PARADISE

The song “We are Gleeber – PARADISE” is released by Gleeber Records

Song Sources for “We are Gleeber – PARADISE”:
Spotify: open.spotify.com/track/3mTeHlwXAhQuslANUUDWgV
Youtube: www.youtube.com/watch?v=tCkCO9L0qHU

Rock home page where “We are Gleeber – PARADISE” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “We are Gleeber”, providing music reviews and music discoveries like “PARADISE”.
This music post about song “PARADISE” by “We are Gleeber” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “We are Gleeber” and more Rock, Pop Rock, Alternative Rock, Folk songs like “PARADISE” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “We are Gleeber – PARADISE” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Martin Martyn – Aurore | Neoclassical music review

Categories: Audio, Neoclassical, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Очень глубокое, спокойное и медитативное произведение на пиано, демонстрирующее талант исполнителя. Композиция начинается с нежной мелодии, которая по мере своего развития уносит подсознание далеко от окружающей нас реальности. Мелодия завораживающе красива, с меланхоличным оттенком, затрагивающим самые тонкие и хрупкие струны души.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“A very deep, calm and meditative piano piece that showcases the talent of the performer. The composition begins with a gentle melody, which, as it develops, takes the subconscious far from the reality around us. The melody is mesmerizingly beautiful, with a melancholy shade that touches the most delicate and fragile strings of the soul.”

-Nagamag.com

“非常に深く、穏やかで、瞑想的なピアノ曲で、演奏者の才能が表れています。この曲は穏やかなメロディーで始まり、それが発展するにつれて潜在意識を私たちの周りの現実から遠ざけます。メロディーは魅惑的に美しく、魂の最も繊細で壊れやすい弦に触れる憂いのある色合いを持っています。”

-Nagamag.com

The original review of “Martin Martyn – Aurore” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Neoclassical reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Martin Martyn” (Japan) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “Aurore” by the remarkable “Martin Martyn”. A captivating Neoclassical music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Martin Martyn – Aurore.” The song manages to take you on a journey through the world of Neo / Modern Classical music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Martin Martyn – Aurore” on Spotify

You can listen to “Martin Martyn – Aurore” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Neoclassical song.

Additional information/sources for Martin Martyn – Aurore

Song Sources for “Martin Martyn – Aurore”:
Spotify: open.spotify.com/track/3IkvE38tcYESq2c3xrp640

Neoclassical home page where “Martin Martyn – Aurore” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Neoclassical artists like “Martin Martyn”, providing music reviews and music discoveries like “Aurore”.
This music post about song “Aurore” by “Martin Martyn” is hosted in Neoclassical page on Nagamag.
There you can find similar Neoclassical artists to “Martin Martyn” and more Neoclassical, Neo / Modern Classical songs like “Aurore” that have been carefully selected by Nagamag’s Neoclassical experienced curators and reviewed by Nagamag’s Neoclassical dedicated reviewers.

Learn everything about Neoclassical on Wikipedia

If you enjoyed “Martin Martyn – Aurore” but you have never listened before to any other Neoclassical song or you are interested in learning more about Neoclassical music gerne then click here to visit Neoclassical music page on Wikipedia.
Neoclassical music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Neoclassical music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Neoclassical music through this valuable resource, broadening your knowledge around Neoclassical genre.

Aki Takase Trio – Song For Hope | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Великолепная джазовая композиция, с невероятным сочетанием мелодии, ритма и импровизации. Музыка в исполнение -Aki Takase Trio- создана для того, чтобы сопровождать вас по жизни, куда бы вы не шли. Используя свой талант и виртуозность, -Aki Takase Trio- создают удивительной красоты и простоты гармонии, которые так нежно касаются наших сердец.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“A magnificent jazz composition, with an incredible combination of melody, rhythm and improvisation. The music performed by Aki Takase Trio is created to accompany you through life, wherever you go. Using their talent and virtuosity, -Aki Takase Trio- create amazing beauty and simplicity of harmony that touches our hearts so tenderly.”

-Nagamag.com

“メロディー、リズム、即興演奏が見事に組み合わされた壮大なジャズ作品。高瀬アキ・トリオが演奏する音楽は、どこにいてもあなたの人生に寄り添うように作られています。アキ・タカセ・トリオは、その才能と妙技を駆使して、私たちの心に優しく響く驚くべき美しさとシンプルなハーモニーを生み出します。”

-Nagamag.com

The original review of “Aki Takase Trio – Song For Hope” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Aki Takase Trio” (Japan) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag takes great pleasure in introducing “Song For Hope”, a masterpiece of “Aki Takase Trio” This extraordinary composition of “Aki Takase Trio – Song For Hope” with details of Jazz genre, motivated our dedicated curator to review it with pure feelings! Nagamag, as a global portal to musical discovery, is thrilled to share music compositions like “Aki Takase Trio – Song For Hope” as well as reviewing them! Beyond the realm of ordinary music, this song defines also Jazz music as well!

Listen to “Aki Takase Trio – Song For Hope” on Spotify

You can listen to “Aki Takase Trio – Song For Hope” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Jazz song.

Additional information/sources for Aki Takase Trio – Song For Hope

The song “Aki Takase Trio – Song For Hope” is released by BBE Music

Song Sources for “Aki Takase Trio – Song For Hope”:
Spotify: open.spotify.com/track/1ARvFLTNq3vpQpI7WSEE5I

Jazz home page where “Aki Takase Trio – Song For Hope” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Aki Takase Trio”, providing music reviews and music discoveries like “Song For Hope”.
This music post about song “Song For Hope” by “Aki Takase Trio” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Aki Takase Trio” and more Jazz, Jazz songs like “Song For Hope” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Aki Takase Trio – Song For Hope” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Martin Martyn – Cotton | Neoclassical music review

Categories: Audio, Neoclassical, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Прекрасное произведение исполненное на пиано, которое поражает своей красотой. Где-то глубоко внутри зажигается огонёк маятника, чей свет непременно приведёт любого заблудшего странника к причалу. Музыкальная тема этой композиции очень мелодичная и запоминающаяся, она завораживает и заставляет слушателя погружаться в атмосферу произведения. Нежное прикосновение нечто прекрасного к вашему сердцу.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“A beautiful work performed on the piano, which amazes with its beauty. Somewhere deeply inside, the lighter light is lit, whose light will certainly bring any lost wanderer to the pier. The musical theme of this composition is very melodic and memorable, it fascinates and makes the listener plunge into the atmosphere of the work. A gentle touch of something beautiful to your heart.”

-Nagamag.com

“ピアノで演奏された美しい作品は、その美しさに驚かされます。深く内部のどこかで、軽い光が点灯し、その光は確かに失われた放浪者を桟橋にもたらします。この作曲の音楽テーマは非常にメロディーで記憶に残るものであり、魅力的でリスナーを作品の雰囲気に突入させます。あなたの心に美しい何かの穏やかなタッチ。”

-Nagamag.com

The original review of “Martin Martyn – Cotton” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Neoclassical reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Martin Martyn” (Japan) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Neoclassical reviewers and it all about “Martin Martyn – Cotton”. Hit play button and lay back while the vibes that Martin Martyn managed to create will feel your body with the feelings that only “Cotton” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Neoclassical songs from around the world, and share them with Neoclassical listeners, worldwide.

Listen to “Martin Martyn – Cotton” on Spotify

You can listen to “Martin Martyn – Cotton” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Neoclassical song.

Additional information/sources for Martin Martyn – Cotton

Song Sources for “Martin Martyn – Cotton”:
Spotify: open.spotify.com/track/2rY5gfXStWsAu4pVOzIHv4

Neoclassical home page where “Martin Martyn – Cotton” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Neoclassical artists like “Martin Martyn”, providing music reviews and music discoveries like “Cotton”.
This music post about song “Cotton” by “Martin Martyn” is hosted in Neoclassical page on Nagamag.
There you can find similar Neoclassical artists to “Martin Martyn” and more Neoclassical, Neo / Modern Classical songs like “Cotton” that have been carefully selected by Nagamag’s Neoclassical experienced curators and reviewed by Nagamag’s Neoclassical dedicated reviewers.

Learn everything about Neoclassical on Wikipedia

If you enjoyed “Martin Martyn – Cotton” but you have never listened before to any other Neoclassical song or you are interested in learning more about Neoclassical music gerne then click here to visit Neoclassical music page on Wikipedia.
Neoclassical music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Neoclassical music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Neoclassical music through this valuable resource, broadening your knowledge around Neoclassical genre.

Hina Ohta – Still Love | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“A fresh and sweet single is ready from Hina Ohta who definitely knows how to brighten our day. The focus is on various rhythmic elements and Pop sound patterns that give a special shape in the whole production, while the artist’s voice can touch your ears like silk.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Ένα φρέσκο ​​και γλυκό single είναι έτοιμο από την Hina Ohta που σίγουρα ξέρει πώς να φωτίσει την ημέρα μας. Η εστίαση είναι σε διάφορα ρυθμικά στοιχεία και μοτίβα ποπ ήχου που δίνουν ένα ιδιαίτερο σχήμα σε ολόκληρη την παραγωγή, ενώ η φωνή του καλλιτέχνη μπορεί να αγγίξει τα αυτιά σας σαν μετάξι.”

-Nagamag.com

“私たちの一日を明るくする方法を間違いなく知っているヒナオタから新鮮で甘いシングルが準備ができています。焦点は、さまざまなリズミカルな要素とプロダクション全体で特別な形をとるポップサウンドパターンにありますが、アーティストの声はシルクのように耳に触れることができます。”

-Nagamag.com

The original review of “Hina Ohta – Still Love” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “太田ひな” (Japan) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “Still Love” by the remarkable “太田ひな”. A captivating Pop music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Hina Ohta – Still Love.” The song manages to take you on a journey through the world of Electro Pop, Dream Pop, Alt Pop music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Hina Ohta – Still Love” on Youtube and Spotify

You can listen to “Hina Ohta – Still Love” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “Hina Ohta – Still Love”.


Lyrics of Hina Ohta – Still Love

震える衝動
眩む日差しは痛いほど
沸き立つ轟音、揺らぐ
きっと君はいないの

揺るぎなく、リピートして
果てしないスピードで
揺るぎなく、リピートして
果てしないスピードで

Still Love, Still Love, Still Love
Still Love, Still Love, Still Love
Still Love, Still Love, Still Love
Still Love, Still Love, Still Love

動き出す鼓動
淡い期待は痛いほど
沸き立つ轟音
今さら きっと意味はないの

揺るぎなく、リピートして
急激なスピードで
揺るぎなく、リピートして
急激なスピードで

Still Love, Still Love, Still Love
Still Love, Still Love, Still Love
Still Love, Still Love, Still Love
Still Love, Still Love, Still Love

まだ見えない
きっと君はいないの


Additional information/sources for Hina Ohta – Still Love

The song “太田ひな – Still Love” is released by Hina Ohta

Song Sources for “太田ひな – Still Love”:
Spotify: open.spotify.com/track/6IAjPCNHlPjewHWzL3Cm9S
Youtube: www.youtube.com/watch?v=x4KGJLcIuPs
Apple Music: music.apple.com/us/album/still-love/1729116466?i=1729116709

Pop home page where “Hina Ohta – Still Love” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “太田ひな”, providing music reviews and music discoveries like “Still Love”.
This music post about song “Still Love” by “太田ひな” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “太田ひな” and more Pop, Electro Pop, Dream Pop, Alt Pop songs like “Still Love” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Hina Ohta – Still Love” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

HIROYA UEYAMA – I thought about you | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Трек от -Hiroya Ueyama-, является отличным представителем альтернативного рока, который выделяется своим оригинальным звучанием и глубоким вокалом. Композиция сочетает в себе энергичные музыкальные аккорды с чувственным голосом, который увлекает слушателя в вихрь энергии и страсти. Это не просто песня, это история, которая заставляет задуматься, почувствовать и насладиться каждым звуком.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The track from -hiroya ueyama- is an excellent representative of alternative rock, which stands out with its original sound and deep vocal. The composition combines energetic musical chords with a sensual voice, which fascinates the listener in a whirlwind of energy and passion. This is not just a song, it is a story that makes you think, feel and enjoy every sound.”

-Nagamag.com

“-hiroya ueyama-のトラックは、オリジナルのサウンドとディープボーカルで際立っているオルタナティブロックの優れた代表です。構成は、エネルギッシュな音楽の和音と官能的な声を組み合わせており、エネルギーと情熱の旋風でリスナーを魅了します。これは単なる歌ではなく、すべての音を考え、感じ、楽しませる物語です。”

-Nagamag.com

The original review of “HIROYA UEYAMA – I thought about you” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “HIROYA UEYAMA” (Japan) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “おまえと考えた” crafted by the gifted artist of “HIROYA UEYAMA”. This Rock composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “HIROYA UEYAMA – I thought about you”. The song as well offers an intriguing exploration of Alternative Rock music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Rock compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Rock songs from all corners of the globe, to the global audience of Rock music enthusiasts!

Listen to “HIROYA UEYAMA – I thought about you” on Spotify

You can listen to “HIROYA UEYAMA – I thought about you” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Rock song.


Lyrics of HIROYA UEYAMA – I thought about you

今日はおまえと夏のバカンスについて考えた
どこに行こうと
太陽が昇り お前がそばにいるだけでいい
波の音など気にしなくていい

そうさ僕らは深く考えられない。
微睡み微睡み眠くなるだけ眠くなるだけ

今日はおまえと今夜の夕食について考えた
何を食べても
酒があり おまえの笑顔がみれるだけでいい
まわりのことなど気にしなくていい

そうさ僕らは 深く考えられない
微睡み微睡み眠くなるだけ眠くなるだけ

今日はおまえと今後の仕事について考えた
何をしようと
好き勝手に やりたいことだけやればいい
金のことなど気にしなくていい

そうさ僕らは深く考えられない
微睡み微睡み眠くなるだけ眠くなるだけ

今日はおまえと世界の終わりについて考えた
生きてるうちに
来るのなら お前と一緒に行けていい
最後に 一緒にいられればいい
世界の終わりは気にしなくていい

いつも笑って二人、頭がなかなかまわらない
いつも疲れて二人、頭がなかなかまわらない

そうさ僕らは深く考えられない
微睡み微睡み眠くなるだけ眠くなるだけ


Additional information/sources for HIROYA UEYAMA – I thought about you

The song “HIROYA UEYAMA – おまえと考えた” is released by AvidPlay

Song Sources for “HIROYA UEYAMA – おまえと考えた”:
Spotify: open.spotify.com/track/2UEjx5ug2ZgTtpAc3zWHUj
Apple Music: music.apple.com/us/album/%E3%81%8A%E3%81%BE%E3%81%88%E3%81%A8%E8%80%83%E3%81%88%E3%81%9F/1732016131?i=1732016134
Deezer: www.deezer.com/track/2670364422

Rock home page where “HIROYA UEYAMA – I thought about you” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “HIROYA UEYAMA”, providing music reviews and music discoveries like “おまえと考えた”.
This music post about song “おまえと考えた” by “HIROYA UEYAMA” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “HIROYA UEYAMA” and more Rock, Alternative Rock songs like “おまえと考えた” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “HIROYA UEYAMA – I thought about you” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Hatis Noit – Jomon (Preservation Rework feat. Armand Hammer) | Hip Hop music review

Categories: Audio, Hip Hop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Great mixture of styles bonded together in a wonderful way, from hip hop elements to Indian chanting vocals. Lead vocal is true to the old school Hip Hop, but the female chanting voices and the atmosphere they creates steals the show within this song, just amazing how catchy they are. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Μεγάλο μείγμα στυλ συνδέονται μαζί με έναν υπέροχο τρόπο, από τα στοιχεία hip hop έως τα ινδικά φωνητικά. Το Lead Vocal είναι αληθινό στο παλιό σχολικό hip hop, αλλά η γυναικεία φωνές και η ατμόσφαιρα που δημιουργούν κλέβει την παράσταση μέσα σε αυτό το τραγούδι, απλά εκπληκτικό πόσο πιασάρικα είναι.”

-Nagamag.com

“ヒップホップの要素からインドのchantingボーカルまで、素晴らしい方法で結合したスタイルの素晴らしい混合物。リードボーカルは古い学校のヒップホップに忠実ですが、女性が作成する女性のchan唱の声と雰囲気はこの曲の中でショーを盗みます。”

-Nagamag.com

The original review of “Hatis Noit – Jomon (Preservation Rework feat. Armand Hammer)” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Hip Hop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Hatis Noit” (Japan) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “Jomon (Preservation Rework feat. Armand Hammer)” by the remarkable “Hatis Noit”. A captivating Hip Hop music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Hatis Noit – Jomon (Preservation Rework feat. Armand Hammer).” The song manages to take you on a journey through the world of Alternative Hip-Hop, Indie Electronic, Experimental Electronic music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Hatis Noit – Jomon (Preservation Rework feat. Armand Hammer)” on Youtube and Spotify

You can listen to “Hatis Noit – Jomon (Preservation Rework feat. Armand Hammer)” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Hip Hop song and watch the official video clip of “Hatis Noit – Jomon (Preservation Rework feat. Armand Hammer)”.

Additional information/sources for Hatis Noit – Jomon (Preservation Rework feat. Armand Hammer)

Song Sources for “Hatis Noit – Jomon (Preservation Rework feat. Armand Hammer)”:
Spotify: open.spotify.com/track/773XfRmUGBUTRmmeojWi29
Youtube: www.youtube.com/watch?v=0DiB88TJKa0

Hip Hop home page where “Hatis Noit – Jomon (Preservation Rework feat. Armand Hammer)” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Hip Hop artists like “Hatis Noit”, providing music reviews and music discoveries like “Jomon (Preservation Rework feat. Armand Hammer)”.
This music post about song “Jomon (Preservation Rework feat. Armand Hammer)” by “Hatis Noit” is hosted in Hip Hop page on Nagamag.
There you can find similar Hip Hop artists to “Hatis Noit” and more Hip Hop, Alternative Hip-Hop, Indie Electronic, Experimental Electronic songs like “Jomon (Preservation Rework feat. Armand Hammer)” that have been carefully selected by Nagamag’s Hip Hop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Hip Hop dedicated reviewers.

Learn everything about Hip Hop on Wikipedia

If you enjoyed “Hatis Noit – Jomon (Preservation Rework feat. Armand Hammer)” but you have never listened before to any other Hip Hop song or you are interested in learning more about Hip Hop music gerne then click here to visit Hip Hop music page on Wikipedia.
Hip Hop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Hip Hop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Hip Hop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Hip Hop genre.

Load More Posts
Go to Top