Music Genre

Layne Howard – Old Time Cowboy

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Ένα όμορφο κομμάτι που αγγίζει την καρδιά με απαλότητα .Η μελωδία συγκινητική και φορτισμένη συναισθηματικά μας ταξιδεύει στο παρελθόν και μας θυμίζει από που ξεκινήσαμε και ποιοι είμαστε. Τα ωραία φωνητικά με την υπέροχη χροιά τους μας δίνουν σιγουριά και ελπίδα ότι ο δρόμος που διαλέξαμε είναι ο σωστός.”

“A beautiful piece that touches the heart with softness. The melody moving and emotionally charged us in the past and reminds us where we started and who we are. The nice vocals with their wonderful complexion give us confidence and hope that the road we have chosen is the right one.” *

“Una hermosa pieza que toca el corazón con suavidad. La melodía que se mueve y nos cargó emocionalmente en el pasado y nos recuerda dónde comenzamos y quiénes somos. La buena voz con su maravillosa tez nos da confianza y la esperanza de que el camino que hemos elegido sea el correcto.” *

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/3kvkYCuHb61hA5UKb9RoPe
Youtube: www.youtube.com/watch?v=UOJTQUP5QhA
Apple Music: music.apple.com/us/album/old-time-cowboy/1623522188?i=1623522198
Deezer: www.deezer.com/track/1747663987

Waynewood – Meth Head Sunday

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Как только вы включите трек вас сразу согреет своими объятиями голос -Waynewood-, который так хорошо сочетается с акустической мелодией гитары. Музыка словно обступает вас со всех сторон и начинает вести с вами диалог. Всё, что вам остаётся сделать это вслушиваться в каждое слово.”

“As soon as you turn on the track you will immediately warm your arms -waynewood-, which goes so well with the acoustic melody of the guitar. Music as if surrounds you from all sides and begins to conduct a dialogue with you. All that you have to do is to listen to every word.” *

“Μόλις ενεργοποιήσετε το κομμάτι, θα ζεστάνετε αμέσως τα χέρια σας -Waynewood-, που πηγαίνει τόσο καλά με την ακουστική μελωδία της κιθάρας. Μουσική σαν να σας περιβάλλει από όλες τις πλευρές και αρχίζει να διεξάγει διάλογο μαζί σας. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ακούσετε κάθε λέξη.” *

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/6tX69v0biTNMHxylC4scPR
Youtube: www.youtube.com/watch?v=UAYlfVxt3zE
Apple Music: music.apple.com/us/album/meth-head-sunday/1660631327?i=1660631328
Deezer: www.deezer.com/track/2076581187

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/waynewood_music/
TikTok: www.tiktok.com/@waynewoodmusic

Website: audiomack.com/artist/waynewood

Doug Levitt – Highway Signs

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , |

“Οι ροκ μελωδίες πάντα μας γοητεύουν πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μια τόσο προσεγμένη και συναρπαστική εκδοχή. Τα φωνητικά με πάθος και με κάπως μελαγχολική διάθεση χαϊδεύουν τα αφτιά μας. Ο ζωηρός αλλά και συγκινητικός ρυθμός αναστατώνει τα συναισθήματα μας.”

“Rock melodies always fascinate us, let alone when it comes to such a thoughtful and exciting version. Passionate vocals and somewhat melancholy mood caress our ears. The lively and moving rhythm upset our emotions.” *

“Las melodías de roca siempre nos fascinan, y mucho menos cuando se trata de una versión tan reflexiva y emocionante. Las voces apasionadas y el estado de ánimo algo melancólico acarician nuestras orejas. El ritmo animado y conmovedor molesta nuestras emociones.” *

-Nagamag.com

This song released by: Earthly Recordings

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/5g8E1GvU0cpaYGcafTG8gS
Youtube: www.youtube.com/watch?v=2y3c84hU6O4
Apple Music: music.apple.com/us/album/highway-signs/1664993551?i=1664993553
Deezer: www.deezer.com/track/2106851787

Artist’s Socials:
Twitter: twitter.com/douglevitt
TikTok: www.tiktok.com/@doug_levitt

Kev Minney – Northampton

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Η νοσταλγική μελωδία καθώς εναλλάσσεται, άλλοτε μας ηρεμεί και άλλοτε μας αναστατώνει. Τα όμορφα φωνητικά με κάπως μελαγχολικό ύφος μας ταξιδεύουν πίσω στο χρόνο και μας φέρνουν εικόνες του παρελθόντος. Ο ρυθμός με ροκ διάθεση μας δίνει την ενέργεια που χρειαζόμαστε.”

“The nostalgic melody as it alternates, sometimes calms us down and sometimes upset us. Beautiful vocals with somewhat melancholy style travel back in time and bring us images of the past. The rhythm with rock mood gives us the energy we need.” *

“La melodía nostálgica, a medida que se alterna, a veces nos calma y a veces nos molesta. Hermosas voces con estilo algo melancólico viajar en el tiempo y traernos imágenes del pasado. El ritmo con el estado de ánimo rock nos da la energía que necesitamos.” *

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/40y91QT9vuMMrVDbXbmyQF
Youtube: www.youtube.com/watch?v=0F4UJ3jbwL8
Apple Music: music.apple.com/us/album/northampton/1655510631?i=1655510636
Deezer: www.deezer.com/track/2024717397

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/kevminney

Diane Hubka & The Sun Canyon Band – Shady Grove

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Πληθωρικά και άφθονα φωνητικά μας χαϊδεύουν τα αφτιά και μας διασκεδάζουν. Η μελωδία κεφάτη και ευκίνητη σαν μια αναπάντεχη γιορτή μοιράζει χαρά και ευχάριστα συναισθήματα. Ο ρυθμός μας μαθαίνει υπέροχες χορευτικές φιγούρες και μοιάζουμε να είμαστε το επίκεντρο της προσοχής.”

“We are exuberant and plenty of vocals caress our ears and have fun. The melody is cheerful and agile as an unexpected celebration distributes joy and pleasant emotions. Our rhythm learns great dance figures and we look like being the focus of attention.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/3uEH5ZxfuXrcuQPCtSfTIh
Youtube: www.youtube.com/watch?v=aoV1YcaqFVg
Deezer: www.deezer.com/track/2049483407

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/dianehubka/
Twitter: twitter.com/suncanyonband

Website: music.apple.com/us/artist/diane-hubka/75423533

Jeremy Facknitz – As Of This Morning

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , |

“Ένα χαρούμενο πρωινό ξύπνημα με την μελωδία να στέλνει αισιόδοξα μηνύματα. Τα φωνητικά στήνουν μια γιορτή για εσένα. Ξεχωρίζουν με την μοναδική χροιά τους και τον κεφάτο χαρακτήρα τους. Ο ρυθμός σε ξεσηκώνει να βγεις έξω στο φως και να αδράξεις τη μέρα.”

“A happy morning waking up with the melody sending optimistic messages. The vocals set up a celebration for you. They stand out with their unique complexion and their cheerful character. The rhythm raises you to go out into the light and to seize the day.” *

“Una feliz mañana despertando con la melodía que envía mensajes optimistas. La voz creó una celebración para ti. Se destacan con su tez única y su alegre carácter. El ritmo te levanta para salir a la luz y apoderarse del día.” *

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/1j0tLGRYXzWGjakpAtzwg2

Ralph Nix & the Guilt Birds – Window Shopping

Categories: Rock, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , |

“Όμορφα η μέρα ξεκινά και τα πουλιά τραγουδούν στον δικό τους μελωδικό ρυθμό. Ο ήλιος λάμπει από ψηλά και με μια απίστευτη όρεξη για ζωή έχουμε σηκωθεί. Τα φωνητικά με ζωντάνια μας διασκεδάζουν και η μελωδία ξέφρενα απολαυστική χρωματίζει ζωηρά και χαρούμενα τη διάθεση μας. Ο εύθυμος ρυθμός μας κάνει να βγάζουμε τον καλό μας εαυτό προς τα έξω.”

“Beautiful the day begins and the birds sing in their own melodic rhythm. The sun shines from above and with an incredible appetite for life we ​​have gotten up. The vocals with vibrancy have fun and the melody frantically delightful paints our mood vigorously and happy. The cheerful rhythm makes us take our good self out.” *

“Hermoso el día comienza y los pájaros cantan en su propio ritmo melódico. El sol brilla desde arriba y con un increíble apetito por la vida que nos hemos levantado. Las voces con vitalidad se divierten y la melodía frenéticamente deliciosa pinta nuestro estado de ánimo vigorosamente y feliz. El ritmo alegre nos hace sacarnos bien.” *

-Nagamag.com

“Window Shopping” from the new album by Ralph Nix & the Guilt Birds, “Good Ingredients”

www.ralphnix.com

www.facebook.com/GuiltBirds

www.instagram.com/nix4fix/

Brigitte Donoho – Cherished Moments

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Бархатный и единственный в своём роде вокал -Brigitte Donoho-, который нежно упакован в рамки жанров Americana и Country. Прекрасная, очень насыщенная атмосфера живой музыки и богатая аранжировка способная вывести вас из зоны комфорта.”

“The velvet and only vocals -brigitte Donoho-, which is gently packed into the framework of the Americana and Country genres. A beautiful, very saturated atmosphere of living music and a rich arrangement capable of bringing you out of the comfort zone.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: Inner Circle

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/5vtFP5H0hN4c6FPXCHkstm
Youtube: www.youtube.com/watch?v=i6ACCyRhUCc
Apple Music: music.apple.com/us/album/cherished-moments/1651500247?i=1651500248
Deezer: www.deezer.com/track/1706669977

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/brigittedonoho
TikTok: www.tiktok.com/@brigittedonoho

Ali Blake – Leave for Good

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Профессиональная работа в жанре Country, в которой с любовью уделено максимальное внимание к мельчайшим деталям, будь то кристальный вокал -Ali Blake- или всеобъемлющая и обволакивающая аранжировка. Музыка, которая обращает на себя всё ваше внимание!”

“Professional work in the Country genre, in which the maximum attention is paid to the smallest details, whether it be crystal vocals -ali Blake- or comprehensive and enveloping arrangement. Music that draws all your attention to itself!” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/7j1DtiN4wcWDTcK1gVGdLi
Apple Music: music.apple.com/us/album/leave-for-good/1661519614?i=1661519620

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/aliblakemusic

Website: fanlink.to/aliblake

The Hello Darlins – Better Days

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Με κάπως ερωτική και αισθησιακή διάθεση τα φωνητικά μας προσκαλούν σε χορό. Η δύναμη και η έκταση τους είναι απίστευτη. Η μελωδία με αγάπη μας μεταφέρει το αισιόδοξο μήνυμα. Ο ρυθμός ρέει τόσο ομαλά σαν το κρυστάλλινο ποταμάκι. Οι καλύτερες μέρες που περιμένουμε θα έρθουν, αρκεί να μην χάνουμε την ελπίδα.”

“With a somewhat erotic and sensual mood our vocals invite us to dance. Their strength and extent are incredible. The melody with love brings us the optimistic message. The rhythm flows so smoothly as the crystal river. The best days we wait will come, as long as we don’t lose hope.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: Curve Music Inc.

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/2rB7QniNaAn2hDF6bb3FjN

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/thehellodarlins/
Twitter: twitter.com/thehellodarlins

Load More Posts
Go to Top