Music Genre

The Magician x The Aston Shuffle – Differences

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Ξεχωριστή και ιδιαίτερη μελωδία που ανεβάζει την διάθεση και κάνει χαρούμενη τη μέρα μας. Τα φωνητικά με ευκολία μας κερδίζουν καθώς με το άφθονο, καθαρό και πληθωρικό ύφος τους μας χαρίζονται. Ο ρυθμός μας ξεσηκώνει και μας δίνει τη ζωντάνια που χρειαζόμαστε και μας προσκαλεί σε ένα ανέμελο και μεθυστικό χορό.”

“A special and special melody that raises the mood and makes our day happy. The vocals easily win us as their abundant, pure and exuberant style are given to us. Our rhythm revolves and gives us the vitality we need and invites us to a carefree and intoxicating dance.” *

“Una melodía especial y especial que aumenta el estado de ánimo y hace que nuestro día sea feliz. Las voces nos ganan fácilmente como su estilo abundante, puro y exuberante se nos dan. Nuestro ritmo gira y nos da la vitalidad que necesitamos y nos invita a un baile despreocupado e intoxicante.” *

-Nagamag.com

Track Sources for “The Magician x The Aston Shuffle – Differences”:
Spotify: open.spotify.com/track/5g9Pgt8T9ppNyMtNIGV1pw

Mau P – Gimme That Bounce

Categories: Audio, House, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Faster tempo and groove that have more old school elements will definitely make you move on the dance floor. Smooth bass line makes hypnotic drive, while the vocal samples layers that mood so well. Lead synth theme is simple, but so effective, color is the hook, event with the breakdown harmonic progression. ”

“Ταχύτερος ρυθμός και αυλάκωση που έχουν περισσότερα παλιά σχολικά στοιχεία θα σας κάνουν σίγουρα να μετακινηθείτε στο πάτωμα. Η ομαλή γραμμή μπάσων κάνει την υπνωτική κίνηση, ενώ τα φωνητικά δείγματα στρώματα αυτή τη διάθεση τόσο καλά. Το θέμα Synth Lead είναι απλό, αλλά τόσο αποτελεσματικό, το χρώμα είναι το γάντζο, το γεγονός με την αρμονική εξέλιξη της διάσπασης.” *

“El tempo y el ritmo más rápido que tienen más elementos de la vieja escuela definitivamente te harán moverte en la pista de baile. La línea de bajo liso hace un impulso hipnótico, mientras que las muestras vocales capas tan bien. El tema del sintetizador de plomo es simple, pero tan efectivo, el color es el gancho, el evento con la progresión armónica de desglose.” *

-Nagamag.com

The song “Mau P – Gimme That Bounce” is released by Insomniac Records

Track Sources for “Mau P – Gimme That Bounce”:
Spotify: open.spotify.com/track/7jURkEKDVEm9sHueqUX0ko

Aufmischen – Flashback (Remix)

Categories: Audio, Electronica, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Very smooth liquid drum and bass song. Beats and rhythm construction is very easy listening, same goes for every sound in background. Vocals are the best part, specially the repeated sampled one, that is used as a rhythmic layer as well. ”

-Nagamag.com

This song released by: M8 Music

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/1jYIZLsRV3V7YJue26nNEg

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/aufmischen/
TikTok: www.tiktok.com/@aufmischen

Sam Feldt – Enough to Drink

Categories: Audio, EDM, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Interesting cross between style mixed into this song. Synth wave basics makes it different from the most of the song of edm styles. Vocal is very catchy and beautiful, end of the song is having the pitched up vocal, used in the 90s dance music a lot, smooth moment. ”

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/3BGfe8GXBE4cCVEvBG10yP

Barron – Without You

Categories: Audio, House, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Без тебя нет в этом мире места и только мелодия твой души способна разбудить во мне новый жизненный цикл. Нежные ритмы Tropical House в сочетании с атмосферой EDM станут для многих из вас настоящей отдушиной.”

“There is no place in this world without you and only your soul melody is able to wake up a new life cycle in me. The delicate rhythms of the Tropical House in combination with the atmosphere of EDM will become a real outlet for many of you.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/5jPCVD67CnD8QemJTcYbR1

Coppermines – Last Time

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , |

“Shortly before the arrival of 2023 “Coppermines” and “Brendan Mills” joined their forces to offer something unique. Enjoy an EDM gem, full of melodic magic, angelic vocals and the most cheerful atmosphere for the new year.”

-Nagamag.com

This song released by: Soave Records

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/5CiMNRgmpshSuU8v1K3N6l
Youtube: www.youtube.com/watch?v=mrtGT3bzkhY
Apple Music: music.apple.com/us/album/last-time/1657154411?i=1657154414
Deezer: www.deezer.com/track/2043734207

Castalia – Jessica’s Song

Categories: Audio, Electronica, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Το πάθος και η ζωντάνια ξεπηδούν άφθονα μέσα από τον ρυθμό και την εκπληκτική μελωδία. Χανόμαστε μέσα στον ξέφρενα όμορφο ρυθμό. Η ψυχή αναπτερώνεται και το μυαλό κάνει ευχάριστες σκέψεις. Με χαμόγελο και θετική ενέργεια γίνεται ο κόσμος μας καλύτερος.”

“Passion and vibrancy are abundant through rhythm and stunning melody. We are lost in the frantic beautiful rhythm. The soul gets back and the mind makes pleasant thoughts. With a smile and positive energy our world becomes better.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/5NunBTIOyV0zqqaUAnros7

Load More Posts
Go to Top