Music Genre

Spyder Deuce – Cali Sober

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Interesting and catchy vocals leads this song. With very atmospheric and darker music in the background, full of groovy sounds and beats, specially the incredible bass line, with a perfect synth color and great driving force. ”

“Ενδιαφέροντα και πιασάρικα φωνητικά οδηγεί αυτό το τραγούδι. Με πολύ ατμοσφαιρική και σκοτεινότερη μουσική στο παρασκήνιο, γεμάτη από groovy ήχους και κτυπήματα, ειδικά την απίστευτη γραμμή μπάσων, με ένα τέλειο χρώμα synth και μεγάλη κινητήρια δύναμη.” *

“Las voces interesantes y pegadizas lideran esta canción. Con música muy atmosférica y oscura en el fondo, llena de sonidos y ritmos maravillosos, especialmente la increíble línea de bajo, con un color de sintetizador perfecto y una gran fuerza impulsora.” *

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/5i7L46JJ9C9xoK4xW4t0Cl

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/spyderdeuce/
TikTok: www.tiktok.com/@spyderdeuce

Pawz One x Evolve – Write of Passage (feat. FredEx)

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Если вы ярый поклонник Old-school Hip-Hop и цените бережное отношение авторов к этому жанру, то этот трек должен стать частью вашей жизни. Бодрящий ритм, гипнотическая мелодия и интересная история, наблюдать за которой и вслушиваться в каждую строчку одно удовольствие! ”

“If you are an ardent fan of Old-School HIP-Hop and appreciate the careful attitude of the authors to this genre, then this track should become part of your life. An invigorating rhythm, hypnotic melody and an interesting story, watching which is a pleasure to listen to every line!” *

“Εάν είστε ένας ένθερμος οπαδός του παλιού σχολείου hip-hop και εκτιμήστε την προσεκτική στάση των συγγραφέων σε αυτό το είδος, τότε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να γίνει μέρος της ζωής σας. Ένα αναζωογονητικό ρυθμό, υπνωτική μελωδία και μια ενδιαφέρουσα ιστορία, βλέποντας την οποία είναι χαρά να ακούω κάθε γραμμή!” *

-Nagamag.com

Manco Wilder – Les Legions Noires

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Slower groove but with a perfect drive creates some wonderful atmosphere, full of retro vibes. Vocal adds the perfect lead within the song, everything oscillates around it. Sampled sound in the background, that comes and goes is the perfect hook, very catchy moment. ”

“Το πιο αργό αυλάκι αλλά με μια τέλεια κίνηση δημιουργεί μια υπέροχη ατμόσφαιρα, γεμάτη ρετρό vibes. Το φωνητικό προσθέτει το τέλειο προβάδισμα μέσα στο τραγούδι, όλα ταλαντεύονται γύρω του. Ο ήχος του δειγματοληψίας στο παρασκήνιο, που έρχεται και πηγαίνει είναι το τέλειο γάντζο, πολύ πιασάρικη στιγμή.” *

“El ritmo más lento pero con un impulso perfecto crea un ambiente maravilloso, lleno de vibraciones retro. Vocal agrega el liderazgo perfecto dentro de la canción, todo oscila a su alrededor. El sonido muestreado en el fondo, que va y va el gancho perfecto, muy pegadizo.” *

-Nagamag.com

This song released by: VinDig

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/2Vpw8ABkgQmAsG4Xzn2jS0

NATEYBOO – No Conditions

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Музыки о любви никогда не бывает много и каждый новый трек помогает приумножить чувства, которые окружают нас со всех сторон. Если рядом с вами есть тот, кого вы любите, то включите этот трек от -NATEYBOO- и почувствуйте, как его R&B мелодия заставляет биться ваше сердце сильнее прежнего.”

“There is never a lot of music about love and each new track helps to increase the feelings that surround us from all sides. If next to you there is the one you love, then turn on this track from -Nateyboo- and feel how its R&B melody makes your heart be fighting stronger than before.” *

“Δεν υπάρχει ποτέ πολλή μουσική για την αγάπη και κάθε νέο κομμάτι βοηθά στην αύξηση των συναισθημάτων που μας περιβάλλουν από όλες τις πλευρές. Εάν δίπλα σας είναι αυτό που αγαπάτε, τότε ενεργοποιήστε αυτό το κομμάτι από -nateyboo- και αισθανθείτε πώς η μελωδία R & B κάνει την καρδιά σας να αγωνίζεται ισχυρότερη από πριν.” *

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/22GbG0HVB0ZRsoIcVNj5SF

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/nateyboo/
TikTok: www.tiktok.com/@bigkuyanate

Kaza kid – Day and Night

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Η μελωδία με αισθησιασμό και ένταση ταυτόχρονα κεντρίζει το ενδιαφέρον. Τα φωνητικά ευκίνητα και πληθωρικά κλέβουν την παράσταση ενώ άλλοτε μοιάζουν να μας αποπλανούν και άλλοτε να μας εξομολογούνται. Ο όμορφος ρυθμός δυναμιτίζει την ατμόσφαιρά και συντονίζεται με τους χτύπους της καρδιάς μας σε μια συνεχή κίνηση. ”

“The melody with sensuality and intensity at the same time arouses interest. The phonetic agile and exuberantly steal the show and sometimes seem to seduce us and sometimes confess to us. The beautiful rhythm strengthens the atmosphere and coordinates with our heartbeats in a constant movement.” *

“La melodía con sensualidad e intensidad al mismo tiempo despierta interés. El fonético ágil y robar exuberantemente el espectáculo y, a veces, parece seducirnos y, a veces, confesarnos. El hermoso ritmo fortalece la atmósfera y coordina con nuestros latidos en un movimiento constante.” *

-Nagamag.com

This song released by: Kaza Kid Music

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/2PVaK9EtqPjhD1LPVmUVyw
Youtube: www.youtube.com/watch?v=ylQi8Fw4Gaw
Apple Music: music.apple.com/us/album/day-and-night/1527112286?i=1527112566
Deezer: www.deezer.com/track/1047334032

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/kaza.kid/
TikTok: www.tiktok.com/@kazakid

Website: www.kazakidmusic.com/

Shon Tha Phenom – Alright Anyway

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Smooth and very catchy, even with the songs shorter length, everything is said and done in way, truly amazing. Vocal is definitely the best part, leading the song, music behind is soft and easy listening, relaxing. ”

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/02mxKlVwsxNRRtaDCpZpSh

Artist’s Socials:
TikTok: www.tiktok.com/t/ZTd3fhLJJ/

Christopha – Back In Time

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Saxophone is the hook you need with this jazz song. It creates the perfect homage to the old school style, but with a modern touch. Very well produced and lead vocal is true hip hop in style, but fits so well with the overall atmosphere. ”

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/26dEq7w5SeeXsefHB7Gph5

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/iamchristopha

Brandonrxse – Luv Me

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Με ένα πιο τραχύ και σκληρό ύφος τα φωνητικά αναστατώνουν τα συναισθήματα μας. Ο μελωδία με βάθος και πληθωρικότητα εξάπτει την φαντασία και ταξιδεύει το μυαλό. Ο ρυθμός σαν μια ήρεμη δύναμη μας παρασύρει και εμείς δεν φέρνουμε καμία αντίσταση στην γοητεία του.”

“With a more rough and hard style the vocals upset our emotions. The melody with depth and exuberance fades the imagination and travels the mind. The rhythm as a calm power drags us and we bring no resistance to its charm.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: Shilla Records

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/0TvPtz5j20UrVvV3R1Ib2r
Youtube: www.youtube.com/watch?v=ogJYq9M8Ulw
Apple Music: music.apple.com/us/album/luv-me/1662243726?i=1662243731
Deezer: www.deezer.com/track/2092063417

Ant Beale – Have a Nice Day

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Τα φωνητικά με την φρεσκάδα τους μας αναζωογονούν και μας δίνουν ενέργεια. Ο ζωηρός ρυθμός μας κάνει να λικνιζόμαστε μαζί του και να ξεχνάμε τα προβλήματα μας. Η μελωδία αισιόδοξη και κεφάτη μας επιτρέπει να ελπίζουμε σε μια όμορφη και χαρούμενη μέρα.”

“The vocals with their freshness rejuvenate us and give us energy. The lively rhythm makes us rock with it and forget about our problems. The melody optimistic and cheerfully allows us to hope for a beautiful and happy day.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: Varick St

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/61hgVddajnXL1EG2HVem7M
Youtube: www.youtube.com/watch?v=uckbGrF0hRI
Apple Music: music.apple.com/us/album/have-a-nice-day/1654989032?i=1654989045
Deezer: www.deezer.com/track/2019602557

Jthurston – Wave

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Easy listening vibes, sounds and groove creates the smooth vibe within the song. Soft theme ion the background is amazing, very atmospheric. Vocals leads the song, giving that hip hop touch in front but in a very calming way. ”

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/0zOGoOuz6UgE8bLvXkG6Qo

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/kngszn/
Twitter: twitter.com/thurston_jared
TikTok: www.tiktok.com/@jaredthurston

Load More Posts
Go to Top