Rock Bottom – ROSIE

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Η όμορφη και γλυκιά μπαλάντα μοιάζει σαν τα ζαχαρωτά των παιδικών μας χρόνων. Μας ανεβάζει στον ουρανό και μέσα από τα υπέροχα φωνητικά ζούμε ξανά εκείνη την αξέχαστη απόλαυση. Η αρμονία είναι παντού σε αυτό το κομμάτι και ο ρυθμός με την ηρεμία του μας αφήνει να ονειρευτούμε και αφήσουμε κάθε έγνοια μακριά.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The beautiful and sweet ballad is like the candy of our childhood. It takes us to the sky and through the wonderful vocals we experience that unforgettable pleasure again. The harmony is everywhere in this piece and the rhythm with its calmness lets us dream and leave all worries away.”

-Nagamag.com

“La bella y dulce balada es como el dulce de nuestra infancia. Nos lleva al cielo y a través de las maravillosas voces volvemos a experimentar ese placer inolvidable. La armonía está por todas partes en esta pieza y el ritmo con su calma nos permite soñar y dejar todas las preocupaciones lejos.”

-Nagamag.com

The original review of “ROSIE – Rock Bottom” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “ROSIE” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “Rock Bottom” by the remarkable “ROSIE”. A captivating Pop music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “ROSIE – Rock Bottom.” The song manages to take you on a journey through the world of Commercial, Bedroom / Lo-fi Pop music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “ROSIE – Rock Bottom” on Youtube and Spotify

You can listen to “ROSIE – Rock Bottom” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “ROSIE – Rock Bottom”.

Additional information/sources for ROSIE – Rock Bottom

The song “ROSIE – Rock Bottom” is released by Arista Records

Song Sources for “ROSIE – Rock Bottom”:
Spotify: open.spotify.com/track/3XqoTEoAxwMXaSmidUm6wy
Youtube: www.youtube.com/watch?v=V9RRe5V-5ts

Pop home page where “ROSIE – Rock Bottom” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “ROSIE”, providing music reviews and music discoveries like “Rock Bottom”.
This music post about song “Rock Bottom” by “ROSIE” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “ROSIE” and more Pop, Commercial, Bedroom / Lo-fi Pop songs like “Rock Bottom” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “ROSIE – Rock Bottom” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

ROSIE – Try Again | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Very dreamy atmosphere and amazing layering of sounds, that creates very melancholic vibe within the songs intro. Beautiful vocal just explodes as the songs progresses into its rhythmic parts, gaining more power with guitar riffs. Wonderful vibe of the song continues to grow on you before it ends. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Πολύ ονειρική ατμόσφαιρα και εκπληκτικό layering ήχων, που δημιουργεί πολύ μελαγχολική ατμόσφαιρα στην εισαγωγή των τραγουδιών. Το όμορφο φωνητικό απλώς εκρήγνυται καθώς τα τραγούδια προχωρούν στα ρυθμικά του μέρη, κερδίζοντας περισσότερη δύναμη με τα riff της κιθάρας. Η υπέροχη ατμόσφαιρα του τραγουδιού συνεχίζει να μεγαλώνει πριν τελειώσει.”

-Nagamag.com

“Una atmósfera muy de ensueño y una increíble superposición de sonidos, que crea una vibra muy melancólica en la introducción de la canción. La hermosa voz simplemente explota a medida que la canción avanza hacia sus partes rítmicas, ganando más poder con los riffs de guitarra. La maravillosa vibra de la canción continúa creciendo en ti antes de que termine.”

-Nagamag.com

The original review of “ROSIE – Try Again” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “ROSIE” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag takes great pleasure in introducing “Try Again”, a masterpiece of “ROSIE” This extraordinary composition of “ROSIE – Try Again” with details of Pop genre, motivated our dedicated curator to review it with pure feelings! Nagamag, as a global portal to musical discovery, is thrilled to share music compositions like “ROSIE – Try Again” as well as reviewing them! Beyond the realm of ordinary music, this song defines also Indie Pop, Dream Pop, Alt Pop music as well!

Listen to “ROSIE – Try Again” on Youtube and Spotify

You can listen to “ROSIE – Try Again” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “ROSIE – Try Again”.

Additional information/sources for ROSIE – Try Again

The song “ROSIE – Try Again” is released by Arista Records

Song Sources for “ROSIE – Try Again”:
Spotify: open.spotify.com/track/2Jdo2UwlQMc0AySBT7T2EZ
Youtube: www.youtube.com/watch?v=eOcGhjKFIEk
Pandora: www.pandora.com/TR:120908879

Pop home page where “ROSIE – Try Again” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “ROSIE”, providing music reviews and music discoveries like “Try Again”.
This music post about song “Try Again” by “ROSIE” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “ROSIE” and more Pop, Indie Pop, Dream Pop, Alt Pop songs like “Try Again” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “ROSIE – Try Again” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

ROSIE – It’s Not Christmas | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Interesting vocal, good overall feel, well performed with a great vibe. Smooth vibe and groove fills the beautiful instruments that have that nostalgic and serene feeling that you just can’t get enough. Nice downbeat drive and flow. Interesting guitar progressions, so blissful. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Ενδιαφέρουσα φωνητική, καλή συνολική αίσθηση, καλά εκτελεσμένη με μια μεγάλη ατμόσφαιρα. Η ομαλή ατμόσφαιρα και το αυλάκι γεμίζουν τα όμορφα όργανα που έχουν αυτό το νοσταλγικό και γαλήνιο συναίσθημα ότι απλά δεν μπορείτε να φτάσετε αρκετά. Ωραία μονάδα δίσκου και ροής. Ενδιαφέρουσες εξελίξεις κιθάρας, τόσο ευτυχισμένη.”

-Nagamag.com

“Interesante vocal, buena sensación en general, bien interpretada con un gran ambiente. El ambiente suave y el ritmo llenan los hermosos instrumentos que tienen esa sensación nostálgica y serena de que simplemente no puedes tener suficiente. Bonita conducción y flujo de flujo descendente. Interesantes progresiones de guitarra, muy felices.”

-Nagamag.com

The original review of “ROSIE – It’s Not Christmas” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “ROSIE” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag proudly presents the song with title “It’s Not Christmas” by the talented “ROSIE”. A unique Pop composition that captured the attention of Nagamag’s curators, who were deeply moved by the emotions awakened during their listening experience of “ROSIE – It’s Not Christmas”. The song expresses Bedroom / Lo-fi Pop, Dream Pop, Holiday Music music genre details that worth to be enjoyed by listening the full production!
Nagamag music magazine gladfully shares with you the above music review that one of our experienced Pop reviewers motivated to write about “ROSIE – It’s Not Christmas”. Nagamag, as an international music magazine, reviews Pop songs that discovers around the globe, for Pop listeners of all over the world!

Listen to “ROSIE – It’s Not Christmas” on Youtube and Spotify

You can listen to “ROSIE – It’s Not Christmas” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “ROSIE – It’s Not Christmas”.

Additional information/sources for ROSIE – It’s Not Christmas

The song “ROSIE – It’s Not Christmas” is released by Arista Records

Song Sources for “ROSIE – It’s Not Christmas”:
Spotify: open.spotify.com/track/1WsG32qO3bVxXjcM3hu0iT
Youtube: www.youtube.com/watch?v=sjNwigA_8nQ
Apple Music: music.apple.com/us/album/its-not-christmas/1713606572?i=1713606577
Deezer: www.deezer.com/track/2514590211
Pandora: www.pandora.com/TR:108007479

Find ROSIE on Socials:
Facebook: facebook.com/ROSIEmusicc/

Pop home page where “ROSIE – It’s Not Christmas” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “ROSIE”, providing music reviews and music discoveries like “It’s Not Christmas”.
This music post about song “It’s Not Christmas” by “ROSIE” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “ROSIE” and more Pop, Bedroom / Lo-fi Pop, Dream Pop, Holiday Music songs like “It’s Not Christmas” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “ROSIE – It’s Not Christmas” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

ROSIE – Someone You Once Had

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Όμορφα, απαλά και γεμάτα ειλικρίνεια φωνητικά κάνουν την μέρα μας ακόμα πιο ωραία και μαλακώνουν την ψυχή μας με την ζεστασιά τους. Η παθιασμένη και ευχάριστη μελωδία ηχεί στα αυτιά μας και μας αγγίζει ξυπνώντας την ρομαντική πλευρά μας. Ο ρυθμός χαρούμενος και ζωηρός ξαναφέρνει την ευτυχία μέσα μας.”

“Beautiful, soft and full of honest vocals make our day even more beautiful and soften our souls with their warmth. The passionate and pleasant melody sounds in our ears and touches us by awakening our romantic side. The rhythm happy and lively brings happiness back within us.” *

“Hermosa, suave y llena de voces honestas hace que nuestro día sea aún más hermoso y suaviza nuestras almas con su calidez. La melodía apasionada y agradable suena en nuestros oídos y nos toca al despertar nuestro lado romántico. El ritmo feliz y animado trae la felicidad dentro de nosotros.” *

-Nagamag.com

The song “ROSIE – Someone You Once Had” is released by Arista Records

Song Sources for “ROSIE – Someone You Once Had”:
Spotify: open.spotify.com/track/0xwjCE5vxusQU55F96GXYa
Youtube: www.youtube.com/watch?v=ER2etPB0dU8
Apple Music: music.apple.com/us/album/someone-you-once-had/1680753991?i=1680753992

Go to Top