Sun silmillä – Ocelot

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Το απαλό άγγιγμα των κυμάτων και η δροσιά του αέρα θα μπορούσαν να φέρουν αυτή την υπέροχη μελαγχολική μελωδία στα αυτιά μου, καθώς ατενίζω τον ορίζοντα. Τα ταιριασμένα τόσο καλά φωνητικά με τη σχεδόν ψιθυριστή χροιά τους μεταφέρουν το μυστήριο μέσα μου. Ο ρυθμός με κρατά σε ισορροπία ενώ τα συναισθήματα μου ταλαντεύονται.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The soft touch of the waves and the coolness of the air could bring this lovely melancholy melody to my ears as I gaze at the horizon. The vocals matched so well with their almost whispering timbre convey the mystery to me. Rhythm keeps me balanced while my emotions swing.”

-Nagamag.com

“Aaltojen pehmeä kosketus ja ilman viileys voisivat tuoda tämän ihanan melankolisen melodian korviini katsoessani horisonttia. Laulu sopi niin hyvin yhteen lähes kuiskaavan sointinsa kanssa välittää minulle mysteerin. Rytmi pitää minut tasapainossa, kun tunteeni heiluvat.”

-Nagamag.com

The original review of “Ocelot – Sun silmillä” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Ocelot” (Finland) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Pop reviewers and it all about “Ocelot – Sun silmillä”. Hit play button and lay back while the vibes that Ocelot managed to create will feel your body with the feelings that only “Sun silmillä” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Pop songs from around the world, and share them with Pop listeners, worldwide.

Listen to “Ocelot – Sun silmillä” on Youtube and Spotify

You can listen to “Ocelot – Sun silmillä” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “Ocelot – Sun silmillä”.


Lyrics of Ocelot – Sun silmillä

Sun iho on kelmu, jonka laitat mun päälle
vaikee hengittää
enkä pysty liikkuu mihinkään
kun oot mun päällä
Sun iho on kelmu, jonka laitat mun päälle
vaikee hengittää
enkä pysty liikkuu mihinkään
kun oot mun päällä
Laitat lädet lantioille
ohjaat eteenpäin
sun silmillä
Piirrät ympyrän mun kasvoille
odotat hymyy
annat tekohengitystä
odotan liikkumatta
Laitat lädet lantioille
ohjaat eteenpäin
sun silmillä
Sun iho on kelmu, jonka laitat mun päälle
vaikee hengittää
enkä pysty liikkuu mihinkään
kun oot mun päällä
Laitat lädet lantioille
ohjaat eteenpäin
sun silmillä


Additional information/sources for Ocelot – Sun silmillä

The song “Ocelot – Sun silmillä” is released by Soliti

Song Sources for “Ocelot – Sun silmillä”:
Spotify: open.spotify.com/track/6goEyMcc6WdAa0kZapiX1I
Youtube: www.youtube.com/watch?v=8lfW-p-CTEs

Pop home page where “Ocelot – Sun silmillä” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Ocelot”, providing music reviews and music discoveries like “Sun silmillä”.
This music post about song “Sun silmillä” by “Ocelot” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Ocelot” and more Pop, Indie Pop, Dream Pop songs like “Sun silmillä” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Ocelot – Sun silmillä” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Scharliina – Fairytale | Afrobeats music review

Categories: Afrobeats, Audio, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Начиная с первых нот погружаешься в увлекательный мир красивой музыки, наполненный мелодичными мотивами и завораживающим ритмом. Вокал -Scharliina- создают неповторимую атмосферу, которая заставляет двигаться и эмоционально откликаться на каждую исполненную ноту. Сочетание Afro-fusion и Dance Pop делает этот трек уникальным и оригинальным в своем роде.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Starting from the first notes, you are immersed in a fascinating world of beautiful music, filled with melodic motifs and mesmerizing rhythm. Vocals -Scharliina- create a unique atmosphere that makes you move and respond emotionally to every note performed. The combination of Afro-fusion and Dance Pop makes this track unique and original of its kind.”

-Nagamag.com

“Ensimmäisistä nuoteista alkaen olet uppoutunut kauniin musiikin kiehtovaan maailmaan, joka on täynnä melodisia aiheita ja lumoavaa rytmiä. Laulu -Scharliina- luo ainutlaatuisen tunnelman, joka saa sinut liikkumaan ja reagoimaan emotionaalisesti jokaiseen esitettävään nuottiin. Afro-fuusion ja tanssipopin yhdistelmä tekee tästä kappaleesta ainutlaatuisen ja alkuperäisen laatuaan.”

-Nagamag.com

The original review of “Scharliina – Fairytale” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Afrobeats reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Scharliina” (Finland) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Fairytale” crafted by the gifted artist of “Scharliina”. This Afrobeats composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Scharliina – Fairytale”. The song as well offers an intriguing exploration of Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion, Dance Pop music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Afrobeats compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Afrobeats songs from all corners of the globe, to the global audience of Afrobeats music enthusiasts!

Listen to “Scharliina – Fairytale” on Youtube and Spotify

You can listen to “Scharliina – Fairytale” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Afrobeats song and watch the official video clip of “Scharliina – Fairytale”.


Lyrics of Scharliina – Fairytale

The stars are shining
The waters healing me
And I am finding the pieces I’ve lost in
All the liars and the sinners of love
Who stole the fires inside of my soul
‘Cause I don’t need them
No, I am loving me
I’m rebirthing
And finding dreams

I got my heart beating
And now I am finding my freedom
This ain’t what I need nah
Mmm
You are what you believe in
And I believe in Love
I’m deserving of all the good things to come
To come, to come, to come, to come, uhhh
To come, to come, to come, to come

The sun is shining
And I am in my feels
Time jumping and now there’s a new reality
I’ll find new pieces, they might be found in Greece, in Spain, in Italy
And nothing’s vain
I’m living my dreams

I got my heart beating
And now I am finding my freedom
This ain’t what I need nah
You are what you believe in
And I believe in Love
I’m deserving of all the good things to come
To come, to come, to come, to come, uhhh
To come, to come, to come, to come

I lift my hands up, and I surrender to love
I lift my hands up, and give thanks for the life I’ve got
I lift my hands up, and vibe so high I see stars
I lift my hands up and create a fairytale for my heart


Additional information/sources for Scharliina – Fairytale

Song Sources for “Scharliina – Fairytale”:
Spotify: open.spotify.com/track/2GCBoSQxj1NpWvgdcFSdkI
Youtube: www.youtube.com/watch?v=VkZRJX8E694
Apple Music: music.apple.com/us/album/fairytale/1743151159?i=1743151160

Afrobeats home page where “Scharliina – Fairytale” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Afrobeats artists like “Scharliina”, providing music reviews and music discoveries like “Fairytale”.
This music post about song “Fairytale” by “Scharliina” is hosted in Afrobeats page on Nagamag.
There you can find similar Afrobeats artists to “Scharliina” and more Afrobeats, Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion, Dance Pop songs like “Fairytale” that have been carefully selected by Nagamag’s Afrobeats experienced curators and reviewed by Nagamag’s Afrobeats dedicated reviewers.

Learn everything about Afrobeats on Wikipedia

If you enjoyed “Scharliina – Fairytale” but you have never listened before to any other Afrobeats song or you are interested in learning more about Afrobeats music gerne then click here to visit Afrobeats music page on Wikipedia.
Afrobeats music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Afrobeats music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Afrobeats music through this valuable resource, broadening your knowledge around Afrobeats genre.

Kepa Lehtinen – Unet | Neoclassical music review

Categories: Audio, Neoclassical, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Beautiful ethereal melodies and gentle textures with this enchanting and soothing composition. Its harmonic structure brings depth of emotions with every sound. Perfect piano progression and forever melancholic theremin instrument with its blissful sound color. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Όμορφες αιθέριες μελωδίες και απαλές υφές με αυτή τη μαγευτική και καταπραϋντική σύνθεση. Η αρμονική του δομή φέρνει βάθος συναισθημάτων με κάθε ήχο. Τέλειο πιάνο progression και για πάντα μελαγχολικό όργανο θερεμίν με το χαρούμενο ηχητικό του χρώμα.”

-Nagamag.com

“Kauniita eteerisiä melodioita ja lempeitä tekstuureja tällä lumoavalla ja rauhoittavalla koostumuksella. Sen harmoninen rakenne tuo tunteiden syvyyttä jokaiseen ääneen. Täydellinen pianon edistyminen ja ikuisesti melankolinen theremin-instrumentti autuaalla äänivärillä.”

-Nagamag.com

The original review of “Kepa Lehtinen – Unet” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Neoclassical reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Kepa Lehtinen” (Finland) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “Unet” by the remarkable “Kepa Lehtinen”. A captivating Neoclassical music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Kepa Lehtinen – Unet.” The song manages to take you on a journey through the world of Neo / Modern Classical music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Kepa Lehtinen – Unet” on Spotify

You can listen to “Kepa Lehtinen – Unet” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Neoclassical song.

Additional information/sources for Kepa Lehtinen – Unet

Song Sources for “Kepa Lehtinen – Unet”:
Spotify: open.spotify.com/track/3XewTSJ3jaTuFDyJkxEANM

Neoclassical home page where “Kepa Lehtinen – Unet” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Neoclassical artists like “Kepa Lehtinen”, providing music reviews and music discoveries like “Unet”.
This music post about song “Unet” by “Kepa Lehtinen” is hosted in Neoclassical page on Nagamag.
There you can find similar Neoclassical artists to “Kepa Lehtinen” and more Neoclassical, Neo / Modern Classical songs like “Unet” that have been carefully selected by Nagamag’s Neoclassical experienced curators and reviewed by Nagamag’s Neoclassical dedicated reviewers.

Learn everything about Neoclassical on Wikipedia

If you enjoyed “Kepa Lehtinen – Unet” but you have never listened before to any other Neoclassical song or you are interested in learning more about Neoclassical music gerne then click here to visit Neoclassical music page on Wikipedia.
Neoclassical music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Neoclassical music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Neoclassical music through this valuable resource, broadening your knowledge around Neoclassical genre.

Lobster – Forever isn’t Long Enough | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Мелодия трека мгновенно вызывает разнообразные эмоции, от ностальгии по качественной рок музыке до вдохновения, благодаря которому хочется прыгнуть в машину времени и оказаться в 90-ых годах. Аранжировка прекрасно сбалансирована, каждая нота пропитана энергией и страстью. Песня, которая стоит внимания и наверняка останется в сердце каждого, кто ее услышит.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The melody of the track instantly evokes a variety of emotions, from nostalgia for quality rock music to inspiration that makes you want to jump into a time machine and find yourself in the 90s. The arrangement is perfectly balanced, every note imbued with energy and passion. A song that is worth listening to and will surely remain in the heart of everyone who hears it.”

-Nagamag.com

“Kappaleen melodia herättää välittömästi monenlaisia ​​tunteita aina nostalgiasta laadukasta rock-musiikkia kohtaan inspiraatioon, joka saa sinut hyppäämään aikakoneeseen ja löytämään itsesi 90-luvulta. Sovitus on täydellisen tasapainoinen, jokainen sävel on täynnä energiaa ja intohimoa. Laulu, joka on kuunneltavan arvoinen ja pysyy varmasti jokaisen sen kuulevan sydämessä.”

-Nagamag.com

The original review of “Lobster – Forever isn’t Long Enough” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Lobster” (Finland) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Rock reviewers and it all about “Lobster – Forever isn’t Long Enough”. Hit play button and lay back while the vibes that Lobster managed to create will feel your body with the feelings that only “Forever isn’t Long Enough” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Rock songs from around the world, and share them with Rock listeners, worldwide.

Listen to “Lobster – Forever isn’t Long Enough” on Youtube and Spotify

You can listen to “Lobster – Forever isn’t Long Enough” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “Lobster – Forever isn’t Long Enough”.

Additional information/sources for Lobster – Forever isn’t Long Enough

Song Sources for “Lobster – Forever isn’t Long Enough”:
Spotify: open.spotify.com/track/3IKcKWFQpTE5l3IsISNqin
Youtube: www.youtube.com/watch?v=CcZH_hR4XXg

Rock home page where “Lobster – Forever isn’t Long Enough” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Lobster”, providing music reviews and music discoveries like “Forever isn’t Long Enough”.
This music post about song “Forever isn’t Long Enough” by “Lobster” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Lobster” and more Rock, Alternative Rock songs like “Forever isn’t Long Enough” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Lobster – Forever isn’t Long Enough” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

UTU – The Worst Is Yet To Come | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Με μια ανήσυχη λαχτάρα η ξεχωριστή μελωδία ψάχνει να βρει το σωστό δρόμο και μέσα από την αναζήτηση της μεταμορφώνεται σε μια υπέροχη πεταλούδα, που πετάει ψηλά με ζωντάνια και θέληση. Η καρδιά φτερουγίζει καθώς τα εκπληκτικά φωνητικά ξεδιπλώνουν τις απίστευτες δυνατότητες τους σε μια αρμονία θλιμμένου και αισιόδοξου τόνου. Χανόμαστε μέσα στο στροβιλισμό του ρυθμού και απογειωνόμαστε.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“With a restless yearning the distinct melody seeks to find the right path and through its search transforms into a magnificent butterfly, flying high with vitality and will. The heart flutters as the amazing vocals unfold their incredible potential in a harmony of sad and upbeat tone. We get lost in the swirl of rhythm and take off.”

-Nagamag.com

“Levottomalla kaipuullaan erottuva melodia pyrkii löytämään oikean tien ja muuttuu etsimisensä kautta upeaksi perhoseksi, joka lentää korkealla elinvoimalla ja tahdolla. Sydän lepattaa, kun hämmästyttävä laulu paljastaa uskomattoman potentiaalinsa surullisen ja pirteän sävyn harmoniassa. Eksymme rytmin pyörteeseen ja lähdemme liikkeelle.”

-Nagamag.com

The original review of “UTU – The Worst Is Yet To Come” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “UTU” (Finland) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “The Worst Is Yet To Come” by the remarkable “UTU”. A captivating Rock music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “UTU – The Worst Is Yet To Come.” The song manages to take you on a journey through the world of Chamber Pop, Dream Pop, Alt Pop music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “UTU – The Worst Is Yet To Come” on Youtube and Spotify

You can listen to “UTU – The Worst Is Yet To Come” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “UTU – The Worst Is Yet To Come”.


Lyrics of UTU – The Worst Is Yet To Come

If I find another secret to hide, you will never know
You’ll never get things until you do
You’ve seen the best of me, the worst is yet to come

I need a love to remember – and soon forget

Beauty pulls us, like the stars – no matter how dead they are
Does a mirror reflect the light, that you expect to see?
Watching is an act. How will you react, when you see me revealed.
I am to be revealed.

Oh, I need a love to remember – and soon forget


Additional information/sources for UTU – The Worst Is Yet To Come

The song “UTU – The Worst Is Yet To Come” is released by Eclipse Music

Song Sources for “UTU – The Worst Is Yet To Come”:
Spotify: open.spotify.com/track/46QsC1kkT6MQEVlDZs8Eug
Youtube: www.youtube.com/watch?v=Stah5rug7Lo
Deezer: www.deezer.com/track/2639946122

Rock home page where “UTU – The Worst Is Yet To Come” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “UTU”, providing music reviews and music discoveries like “The Worst Is Yet To Come”.
This music post about song “The Worst Is Yet To Come” by “UTU” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “UTU” and more Rock, Chamber Pop, Dream Pop, Alt Pop songs like “The Worst Is Yet To Come” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “UTU – The Worst Is Yet To Come” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

A. Blomqvist – Parallel | Neoclassical music review

Categories: Audio, Neoclassical, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Οι εξαίσιες νότες του πιάνου δημιουργούν μια αίσθηση ανεμελιάς και αισιοδοξίας. Σαν παιδικό χοροπηδητό η μελωδία ξεδιπλώνεται γύρω μας και μας κάνει να χαμογελούμε νοσταλγικά. Οι λύπες και οι χαρές αγκαλιασμένες φέρνουν το παρελθόν στο παρών και ρυθμικά βγάζουν από πάνω μας το βάρος των χρόνων, στολίζοντας το μέλλον με τα χρώματα της ελπίδας.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The exquisite piano notes create a sense of carelessness and optimism. Like a child’s bouncy castle, the melody unfolds around us and makes us smile nostalgically. Sorrows and joys embraced bring the past into the present and rhythmically lift the weight of the years off us, decorating the future with the colors of hope.”

-Nagamag.com

“Hienot pianon sävelet luovat huolimattomuuden ja optimismin tunteen. Kuten lapsen pomppulinna, melodia avautuu ympärillemme ja saa meidät hymyilemään nostalgisesti. Syletyt surut ja ilot tuovat menneisyyden nykyhetkeen ja nostavat vuosien painon rytmikkäästi pois päältämme koristaen tulevaisuuden toivon väreillä.”

-Nagamag.com

The original review of “A. Blomqvist – Parallel” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Neoclassical reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “A. Blomqvist” (Finland) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Neoclassical reviewers and it all about “A. Blomqvist – Parallel”. Hit play button and lay back while the vibes that A. Blomqvist managed to create will feel your body with the feelings that only “Parallel” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Neoclassical songs from around the world, and share them with Neoclassical listeners, worldwide.

Listen to “A. Blomqvist – Parallel” on Spotify

You can listen to “A. Blomqvist – Parallel” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Neoclassical song.

Additional information/sources for A. Blomqvist – Parallel

Song Sources for “A. Blomqvist – Parallel”:
Spotify: open.spotify.com/track/54JCIM1JZzTFCFNwiKMiO1

Neoclassical home page where “A. Blomqvist – Parallel” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Neoclassical artists like “A. Blomqvist”, providing music reviews and music discoveries like “Parallel”.
This music post about song “Parallel” by “A. Blomqvist” is hosted in Neoclassical page on Nagamag.
There you can find similar Neoclassical artists to “A. Blomqvist” and more Neoclassical, Neo / Modern Classical, Solo Piano songs like “Parallel” that have been carefully selected by Nagamag’s Neoclassical experienced curators and reviewed by Nagamag’s Neoclassical dedicated reviewers.

Learn everything about Neoclassical on Wikipedia

If you enjoyed “A. Blomqvist – Parallel” but you have never listened before to any other Neoclassical song or you are interested in learning more about Neoclassical music gerne then click here to visit Neoclassical music page on Wikipedia.
Neoclassical music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Neoclassical music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Neoclassical music through this valuable resource, broadening your knowledge around Neoclassical genre.

Unshine – Aettarfylgja | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“-Unshine- приглашают вас исследовать древний мир скандинавской мифологии! Очень насыщенный, такой многогранный фолк-рок трек, сочетающий в себе элементы традиционной фолк-музыки со звуками современного рока. Глубокая структура аранжировки мелодии и неземной вокал создают мистическую атмосферу, переносящую слушателя в другой мир.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“-Unshine- invites you to explore the ancient world of Norse mythology! A very rich, multifaceted folk rock track that combines elements of traditional folk music with the sounds of modern rock. The deep structure of the melody arrangement and unearthly vocals create a mystical atmosphere that transports the listener to another world.”

-Nagamag.com

“-Unshine- kutsuu sinut tutustumaan pohjoismaisen mytologian muinaiseen maailmaan! Erittäin rikas, monipuolinen folk rock -kappale, jossa yhdistyvät perinteisen kansanmusiikin elementit modernin rockin ääniin. Melodiajärjestelyn syvä rakenne ja epämaine laulu luovat mystisen tunnelman, joka kuljettaa kuulijan toiseen maailmaan.”

-Nagamag.com

The original review of “Unshine – Aettarfylgja” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Unshine” (Finland) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag takes great pleasure in introducing “Aettarfylgja”, a masterpiece of “Unshine” This extraordinary composition of “Unshine – Aettarfylgja” with details of Rock genre, motivated our dedicated curator to review it with pure feelings! Nagamag, as a global portal to musical discovery, is thrilled to share music compositions like “Unshine – Aettarfylgja” as well as reviewing them! Beyond the realm of ordinary music, this song defines also Folk Rock music as well!

Listen to “Unshine – Aettarfylgja” on Youtube and Spotify

You can listen to “Unshine – Aettarfylgja” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “Unshine – Aettarfylgja”.

Additional information/sources for Unshine – Aettarfylgja

Song Sources for “Unshine – Aettarfylgja”:
Spotify: open.spotify.com/track/7AW94cPGsgtNJeSjfCyhQq
Youtube: www.youtube.com/watch?v=tcirF8HodZA

Rock home page where “Unshine – Aettarfylgja” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Unshine”, providing music reviews and music discoveries like “Aettarfylgja”.
This music post about song “Aettarfylgja” by “Unshine” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Unshine” and more Rock, Folk Rock songs like “Aettarfylgja” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Unshine – Aettarfylgja” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Unshine – Maa Jälkeen Ihmisen (Radio Edit) | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Ο επιβλητικός ρυθμός μας ξεσηκώνει από την αρχή. Ο ροκ σκληροπυρηνικός χαρακτήρας του ανεβάζει την αδρεναλίνη μας και η ένταση της μελωδίας βάζει φωτιά. Τα δυναμικά και πληθωρικά φωνητικά κάνουν την καρδιά μας να φτερουγίζει. Σίγουρα ένα κομμάτι οπλισμένο με μια ενέργεια διαμαρτυρίας που μας απελευθερώνει.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Our imposing pace rises from the beginning. His rock hard -core raising our adrenaline and the tune of melody fires. Dynamic and exuberant vocals make our hearts flutter. Certainly a piece armed with a protest energy that releases us.”

-Nagamag.com

“Mahtava vauhti nousee alusta alkaen. Hänen rock -kovan rannansa nostaen adrenaliiniamme ja melodian tulipaloja. Dynaaminen ja runsas laulu saa sydämemme räpyttämään. Varmasti kappale, joka on aseistettu protestienergialla, joka vapauttaa meidät.”

-Nagamag.com

The original review of “Unshine – Maa Jälkeen Ihmisen (Radio Edit)” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Unshine” (Finland) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag music magazine is delighted to share this music review about “Unshine – Maa Jälkeen Ihmisen (Radio Edit)”, written by one of our experienced Rock reviewers of Rock genre. It’s a Rock song as it should be. Without any hesitation we are a hundred percent sure that “Unshine – Maa Jälkeen Ihmisen (Radio Edit)” will bring joy to any Rock and Folk rock music listener !

Listen to “Unshine – Maa Jälkeen Ihmisen (Radio Edit)” on Youtube and Spotify

You can listen to “Unshine – Maa Jälkeen Ihmisen (Radio Edit)” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “Unshine – Maa Jälkeen Ihmisen (Radio Edit)”.

Additional information/sources for Unshine – Maa Jälkeen Ihmisen (Radio Edit)

The song “Unshine – Maa Jälkeen Ihmisen (Radio Edit)” is released by Rockshots Records

Song Sources for “Unshine – Maa Jälkeen Ihmisen (Radio Edit)”:
Spotify: open.spotify.com/track/5lbdKC6Cmysq3XYFef9E9w
Youtube: www.youtube.com/watch?v=Ai2-9qE1l3g
Deezer: www.deezer.com/track/2688076502

Rock home page where “Unshine – Maa Jälkeen Ihmisen (Radio Edit)” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Unshine”, providing music reviews and music discoveries like “Maa Jälkeen Ihmisen (Radio Edit)”.
This music post about song “Maa Jälkeen Ihmisen (Radio Edit)” by “Unshine” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Unshine” and more Rock, Folk rock songs like “Maa Jälkeen Ihmisen (Radio Edit)” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Unshine – Maa Jälkeen Ihmisen (Radio Edit)” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

A. Blomqvist – Kaiho | Neoclassical music review

Categories: Audio, Neoclassical, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Mesmerizing and melancholic mood that keeps gaining momentum as this piece progresses. With every piano note, this beautiful classic piece just keeps growing on you. Arrangement and transitions are done perfectly, just proving how dreamy piano could sound. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Μελαγχολική και μελαγχολική διάθεση που συνεχίζει να κερδίζει δυναμική καθώς αυτό το κομμάτι εξελίσσεται. Με κάθε σημείωμα πιάνου, αυτό το όμορφο κλασικό κομμάτι συνεχίζει να σας μεγαλώνει. Η διάταξη και οι μεταβάσεις γίνονται τέλεια, αποδεικνύοντας πόσο ονειρικό πιάνο θα μπορούσε να ακούγεται.”

-Nagamag.com

“Häpeällinen ja melankolinen mieliala, joka jatkaa vauhtia tämän kappaleen edetessä. Jokaisen pianon nuotin avulla tämä kaunis klassinen pala vain kasvaa sinuun. Järjestely ja muutokset tehdään täydellisesti, vain todistaen kuinka unenomainen piano voisi kuulostaa.”

-Nagamag.com

The original review of “A. Blomqvist – Kaiho” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Neoclassical reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “A. Blomqvist” (Finland) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Kaiho” crafted by the gifted artist of “A. Blomqvist”. This Neoclassical composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “A. Blomqvist – Kaiho”. The song as well offers an intriguing exploration of Neo / Modern Classical, Solo Piano music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Neoclassical compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Neoclassical songs from all corners of the globe, to the global audience of Neoclassical music enthusiasts!

Listen to “A. Blomqvist – Kaiho” on Youtube and Spotify

You can listen to “A. Blomqvist – Kaiho” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Neoclassical song and watch the official video clip of “A. Blomqvist – Kaiho”.

Additional information/sources for A. Blomqvist – Kaiho

The song “A. Blomqvist – Kaiho” is released by XXIM Records

Song Sources for “A. Blomqvist – Kaiho”:
Spotify: open.spotify.com/track/2JMWJkY1aQhNASkIuDUnI5
Youtube: www.youtube.com/watch?v=6Uv4MJSkuu0
Apple Music: music.apple.com/us/album/kaiho/1731175030?i=1731175359
Deezer: www.deezer.com/track/2664312522
Pandora: www.pandora.com/TR:116761533

Neoclassical home page where “A. Blomqvist – Kaiho” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Neoclassical artists like “A. Blomqvist”, providing music reviews and music discoveries like “Kaiho”.
This music post about song “Kaiho” by “A. Blomqvist” is hosted in Neoclassical page on Nagamag.
There you can find similar Neoclassical artists to “A. Blomqvist” and more Neoclassical, Neo / Modern Classical, Solo Piano songs like “Kaiho” that have been carefully selected by Nagamag’s Neoclassical experienced curators and reviewed by Nagamag’s Neoclassical dedicated reviewers.

Learn everything about Neoclassical on Wikipedia

If you enjoyed “A. Blomqvist – Kaiho” but you have never listened before to any other Neoclassical song or you are interested in learning more about Neoclassical music gerne then click here to visit Neoclassical music page on Wikipedia.
Neoclassical music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Neoclassical music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Neoclassical music through this valuable resource, broadening your knowledge around Neoclassical genre.

Niklas Dee x Kiara Nelson – Now | Pop by Nagamag.com, EDM music review

Categories: Audio, EDM, Pop by Nagamag.com, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , , |

“Новый трек от -Niklas Dee и Kiara Nelson- яркий представитель энергичного жанра Dance Pop, который точно поднимет вам настроение и заставит вас двигаться под его умопомрачительный ритм! Песня начинается с легкой и воздушной мелодии, которая постепенно переходит в энергичный и танцевальный трек. А вы готовы к веселью?”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The new track from -niklas dee and Kiara Nelson is a bright representative of the energetic Dance Pop genre, which will definitely cheer you up and make you move under its breathtaking rhythm! The song begins with a light and air melody, which gradually passes into an energetic and dance track. Are you ready for fun?”

-Nagamag.com

“Der neue Track von -Niklas Dee und Kiara Nelson ist ein heller Vertreter des energischen Tanzpop -Genres, das Sie auf jeden Fall aufmuntern und Sie unter seinem atemberaubenden Rhythmus bewegen lässt! Das Lied beginnt mit einer leichten und luftmelodischen Melodie, die allmählich in einen energischen und tanzigen Track übergeht. Bist du bereit für Spaß?”

-Nagamag.com

The original review of “Niklas Dee x Kiara Nelson – Now” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop by Nagamag.com, EDM reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Niklas Dee x Kiara Nelson” (Germany) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag introducing you to “Now”. a collaborative perfection of “Niklas Dee x Kiara Nelson”. This creation in the terrain of Pop by Nagamag.com, EDM, has touched the hearts of our curators, who really enjoyed listening to “Niklas Dee x Kiara Nelson – Now”. It’s more than just a song; it’s a product that combines the composition power of more than just one artist. it’s a music built that also defines Commercial, Dance Pop, Finland music. The Melody and rhythm of this piece is a treasure for your ears, waiting to be discovered. Nagamag is delighted to share this music review by one of our Pop by Nagamag.com, EDM reviewers, who musically joined the meaning of this collaboration “Niklas Dee x Kiara Nelson – Now”. Our tireless mission to explore Pop by Nagamag.com, EDM songs from all over the world brought this offering as a share point to the global community of Pop by Nagamag.com, EDM enthusiasts in their love for this kind of music.

Listen to “Niklas Dee x Kiara Nelson – Now” on Youtube and Spotify

You can listen to “Niklas Dee x Kiara Nelson – Now” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop by Nagamag.com, EDM song and watch the official video clip of “Niklas Dee x Kiara Nelson – Now”.

Additional information/sources for Niklas Dee x Kiara Nelson – Now

The song “Niklas Dee x Kiara Nelson – Now” is released by Crash Your Sound/Warner Music Central Europe

Song Sources for “Niklas Dee x Kiara Nelson – Now”:
Spotify: open.spotify.com/track/2pZJqhsUxcS27EIw6osRBS
Youtube: www.youtube.com/watch?v=Aqoq3O5tiBg

Load More Posts
Go to Top